ГЛАВНАЯ Образцы планов Бастауыш сынып 1-сыныбына арналған «Сауат ашу» оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге...

1-сыныбына арналған «Сауат ашу» оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

475
0

Бастауыш білім беру деңгейінің

1-сыныбына арналған

«Сауат ашу» оқу пәні бойынша

үлгілік оқу бағдарламасына

қосымша

 

 

Бастауыш білім беру деңгейінің 1-сыныбына арналған

«Сауат ашу» оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын

жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

 

  Ортақ тақырып Бөлім (сөйлеу әрекетінің түрлері) Бөлімше (түйінді дағдылар) Оқу мақсаттары
І тоқсан
Әліппеге дейінгі кезең

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әліппе кезеңі

1. Өзім туралы
 

2. Менің мектебім

Тыңдалым және айтылым 1.1 Тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну

1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау

 

1.4 Оқиғаны болжау

1.5 Түрлі жағдаяттарда тілдік нормаларды дұрыс қолдану
1.6 Тыңдаушының назарын аудару

 

1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту
1.8 Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту

 

1.9 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту

1.1.1.1 — тыңдаған материалының сөйлеу екенін,  оның мазмұнын түсіну және сөйлемдерге, сөздерге  ажырату;

1.1.2.1 — мұғалімнің көмегімен мәтінде кім? (не?) туралы айтылғанын анықтау;
1.1.3.1 — мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау;
1.1.4.1* — мәтіннің мазмұнын тақырыбы, иллюстрация бойынша болжау;
1.1.5.1 — түрлі жағдаяттарда этикет сөздерін қолдана білу;
1.1.6.1* — сөйлеу барысында сипаттау, салыстыруға қажетті сөздерді, вербалды емес қарым-қатынас құралдарын (ым-ишара, қимыл), дауыс ырғағын, мәнерін, қарқынын, сөз арасындағы кідірісті қолдану);
1.1.7.1 — тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру (ұнайды, ұнамайды);
1.1.8.1 — берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту;
1.1.9.1 — сөздегі дыбыс түрлерін (дауысты, дауыссыз, жуан және жіңішке дауыстылар) ажырату және дұрыс дыбыстау;
1.1.9.2 — дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну;
1.1.9.3 — сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау.

Оқылым 2.1 Оқу түрлерін қолдану

 

 

 

 

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу

 

 

1.2.1.1 — сөз, сөйлем сызбасын оқу және құрастыру,

1.2.1.2 — оқудың түрлерін (буындап оқу, жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу) қолдану;
1.2.5.1* — мәтін, иллюстрация бойынша (мұғалім көмегімен) сұрақтар қоя білу және қойылған сұраққа жауап беру;
1.2.9.1 — әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру.

Жазылым 3.3 Жоспар құру

 

3.4 Оқыған, тыңдаған материалдың мазмұнын жазу

3.8 Каллиграфиялық нормаларды сақтау

 

 

3.10 Грамматикалық нормаларды сақтау

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.3.3.1 — мұғалім көмегімен мәтінге суреттер, сызбалар арқылы жоспар құрып, оған ат (тақырып) қою;
1.3.4.1 — мұғалім көмегімен оқыған, тыңдаған мәтіндердегі ақпаратты сурет, сызба, белгілер қолданып жеткізу;
1.3.8.1 — жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу;
1.3.10.2 — тәуелдік және жіктік жалғауларының қарапайым формаларын қолдана алу (терминсіз);
1.3.11.1 — сөйлемді бас әріппен бастап жазып, сөйлем соңына тиісті тыныс белгілерін қою.
ІІ тоқсан
Әліппе кезеңі 3. Менің отбасым және достарым

4. Бізді қоршаған әлем

Тыңдалым және айтылым 1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау

1.4 Оқиғаны болжау
 

1.5 Түрлі жағдаяттарда тілдік нормаларды дұрыс қолдану

1.6 Тыңдаушының назарын аудару

 

 

 

 

 

1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту

1.8 Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту

 

1.9 Дыбыстарды, сөздерді, орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту

 

 

 

 

 

1.1.3.1 — мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау;
1.1.4.1 — мәтіннің мазмұнын тақырыбы, иллюстрациясы бойынша болжау;
1.1.5.1 — түрлі жағдаяттарда этикет сөздерін қолдана білу;
1.1.6.1* — сөйлеу барысында сипаттау, салыстыруға қажетті сөздерді, вербалды емес қарым-қатынас құралдарын (ым-ишара, қимыл), дауыс ырғағын, мәнерін, қарқынын, сөз арасындағы кідірісті қолдану;
1.1.7.1 — тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру (ұнайды, ұнамайды);
1.1.8.1 — берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту;
1.1.9.1 — сөздегі дыбыс түрлерін (дауысты, дауыссыз, жуан және жіңішке дауыстылар) ажырату және дұрыс дыбыстау;
1.1.9.2 — дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну;
1.1.9.3 — сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау.
Оқылым 2.1 Оқу түрлерін қолдану
 

 

 

2.2 Оқылған мәтіннің мазмұнын түсіну
2.4 Мәтіндегі сөздердің мағынасын түсіну
 

 

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу

2.6 Мәтіннің түрлері мен жанрын, стилін анықтау
 

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

 

1.2.1.1 — сөз,сөйлем сызбасын оқу және құрастыру;
1.2.1.2 — оқудың түрлерін (буындап оқу, жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу) қолдану;
1.2.2.1 — мәтінде автордың кім? (не?) туралы айтқысы келгенін түсіну;
1.2.4.1*- мұғалімнің көмегімен қарама-қарсы мағыналы/ мәндес/ көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажырату;
1.2.5.1* — мәтін, иллюстрация бойынша (мұғалімнің көмегімен) сұрақтар қоя білу және қойылған сұраққа жауап беру
1.2.6.1* — мұғалімнің көмегімен ерекшелігіне қарай мәтін жанрын (өлең, әңгіме, ертегі) ажырату;
1.2.9.1 — әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру;
Жазылым 3.5 Мәтінді түрлі формада құрастыру

3.7 Қатені табу және түзету

 

3.8 Каллиграфиялық нормаларды сақтау

3.9 Орфографиялық нормаларды сақтау

 

 

 

 

3.10 Грамматикалық нормаларды сақтау

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

 

1.3.5.1* — тақырыпқа байланысты керекті сөздер, сызбалар, суреттер, белгілерін қолдана отырып, жай сөйлемдер,мәтін құрастыру және жазу;
1.3.7.1* — мұғалімнің көмегімен сөз, сөйлем, мәтінді тексеру және қателерін түзету;

1.3.8.1 — жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу;

1.3.9.1 — айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді тыңдау арқылы жазу;

1.3.9.3* — бас әріппен жазылатын сөздерді (адамның аты-жөні, тегі, жер-су атаулары, үй жануарларына берілген аттары) анықтау;
1.3.10.2 — тәуелдік және жіктік жалғауларының қарапайым формаларын қолдана алу (терминсіз);
1.3.11.1 — сөйлемді бас әріппен бастап жазып, сөйлем соңына тиісті тыныс белгілерін қою.

ІІІ тоқсан
Әліппе кезеңі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әліппеден кейінгі кезең

5. Саяхат

6. Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті

Тыңдалым және айтылым

Оқылым

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жазылым

1.1 Тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну

1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау
1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау

 

1.4 Оқиғаны болжау

1.5 Түрлі жағдаяттарда тілдік нормаларды дұрыс қолдану
1.6 Тыңдаушының назарын аудару

 

1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту
1.8 Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту

 

1.9 Дыбыстарды, сөздерді орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту
 

 

 

2.1 Оқу түрлерін қолдану
 

2.2 Оқыған мәтіннің мазмұнын түсіну

2.4 Мәтіндегі сөздердің мағынасын түсіну

 

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу

2.6 Мәтіннің түрлері мен жанрын, стилін анықтау

2.7 Түрлі  дереккөздерден қажетті ақпаратты алу

 

 

 

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

3.5 Мәтінді түрлі формада құрау

3.6 Түрлі жанрда шығармашылық мәтін жазу

3.7 Қатені табу және түзету

 

3.8 Каллиграфиялық нормаларды сақтау

 

3.9 Орфографиялық нормаларды сақтау

 

 

 

 

 

 

3.10 Грамматикалық нормаларды сақтау
 

 

 

 

1.1.1.1  — тыңдаған материалының сөйлеу екенін,  оның мазмұнын түсіну және сөйлемдерге, сөздерге  ажырату;

1.1.2.1 — мұғалімнің көмегімен мәтінде кім? (не?) туралы айтылғанын анықтау;
1.1.3.1 — мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау;

1.1.4.1 — мәтіннің мазмұнын тақырыбы, иллюстрация бойынша болжау;
1.1.5.1 — түрлі жағдаяттарда этикет сөздерін қолдана білу;
1.1.6.1 — сөйлеу барысында сипаттау, салыстыруға қажетті сөздерді, вербалды емес қарым-қатынас құралдарын (ым-ишара, қимыл), дауыс ырғағын, мәнерін, қарқынын, сөз арасындағы кідірісті қолдану);
1.1.7.1 — тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру (ұнайды, ұнамайды);
1.1.8.1 — берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту;
1.1.9.1 — сөздегі дыбыс түрлерін (дауысты, дауыссыз, жуан және жіңішке дауыстылар) ажырату және дұрыс дыбыстау;
1.1.9.3 — сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау;
1.2.1.2 — оқудың түрлерін (буындап оқу, жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу) қолдану;
1.2.2.1 — мәтінде автордың кім (не) туралы айтқысы келгенін түсіну;
1.2.4.1* — мұғалімнің көмегімен қарама-қарсы мағыналы/ мәндес/ көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажырату;
1.2.5.1* — мәтін, иллюстрация бойынша (мұғалімнің көмегімен) сұрақтар қоя білу және қойылған сұраққа жауап беру;
1.2.6.1* — мұғалімнің көмегімен әңгімелеу мәтінін, ерекшелігіне қарай мәтін жанрын (өлең, әңгіме, ертегі) ажырату;

1.2.7.1 — әліпби ретімен құрылған дереккөздерден (сөздіктер, анықтамалықтар, суретті кітаптар, энциклопедия) ақпараттарды табу;

1.2.9.1 — әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру;
1.2.9.2 — дыбыстардың сөздегі қызметін түсіну (ь,ъ таңбалары, ё, ю, я қосарлы дыбыстары) және дұрыс оқу;
1.3.5.1* — тақырыпқа байланысты керекті сөздер, сызбалар, суреттер, белгілерін қолдана отырып, жай сөйлемдер, мәтін құрастыру және жазу;
1.3.6.1 — мұғалімнің көмегімен әр түрлі жанр бойынша (хат, құттықтау хат, хабарлама, нұсқаулық) шағын мәтін құрап жазу;

1.3.7.1* — мұғалімнің көмегімен сөз, сөйлем, мәтінді тексеру және қателерін түзету;
1.3.8.1 — жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу;

1.3.9.1 — айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді тыңдау арқылы жазу;

1.3.9.2 — мұғалім көмегімен сөздерді дұрыс тасымалдау, тасымалдауға болмайтын сөздерді ажырату;
1.3.10.1 — заттың атын, санын, сынын, қимылын білдіретін сөздерді ажырата алу және орынды қолдана білу;
1.3.10.2 — тәуелдік және жіктік жалғауларының қарапайым формаларын қолдана алу (терминсіз).

ІV тоқсан
Әліппеден кейінгі кезең 7. Тағам  мен сусын

8. Дені саудың  жаны сау

Тыңдалым және айтылым

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқылым

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жазылым

 

1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

1.4 Оқиғаны болжау

1.5 Түрлі жағдаяттарда тілдік нормаларды дұрыс қолдану

1.6 Тыңдаушының назарын аудару

 

1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту

1.8 Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту

 

1.9 Дыбыстарды, сөздерді орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту

 

2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.2 Оқылған мәтіннің мазмұнын түсіну
2.3 Мәтіннің құрылымдық бөліктерін ажырату

2.4 Мәтіндегі сөздердің мағынасын түсіну

 

 

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу

 

 

2.6 Мәтіннің түрлері мен жанрын, стилін анықтау
 

 

2.7 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу

 

2.8 Мәтіндерге салыстырмалы талдау жасау

3.3 Жоспар құру
 

3.4 Оқыған,тыңдаған материалдың мазмұнын жазу
3.5 Мәтінді түрлі формада құрау

 

 

3.6 Түрлі жанрда шығармашылық мәтін жазу

 

 

3.7 Қатені табу және түзету

3.8 Каллиграфиялық нормаларды сақтау
 

 

 

3.9 Орфографиялық нормаларды сақтау

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 Грамматикалық нормаларды сақтау

1.1.2.1 — мұғалімнің көмегімен мәтінде кім? (не?) туралы айтылғанын анықтау;
1.1.4.1 — мәтіннің мазмұнын тақырыбы, иллюстрация бойынша болжау;
1.1.5.1 — түрлі жағдаяттарда этикет сөздерін қолдана білу;

1.1.6.1 — сөйлеу барысында сипаттау, салыстыруға қажетті сөздерді, вербалды емес қарым-қатынас құралдарын (ым-ишара, қимыл), дауыс ырғағын, мәнерін, қарқынын, сөз арасындағы кідірісті қолдану);

1.1.7.1 — тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру (ұнайды, ұнамайды);
1.1.8.1 — берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту;

1.1.9.1 — сөздегі дыбыс түрлерін (дауысты, дауыссыз, жуан және жіңішке дауыстылар) ажырату және дұрыс дыбыстау;

1.2.1.2 — оқудың түрлерін (буындап оқу, жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу) қолдану;
1.2.2.1 — мәтінде автордың кім? (не?) туралы айтқысы келгенін түсіну;
1.2.3.1 — мұғалімнің көмегімен оқыған мәтіннің тақырыбын, басын, ортасын анықтау;
1.2.4.1 — мұғалімнің көмегімен қарама-қарсы мағыналы/ мәндес/ көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажырату;
1.2.5.1* — мәтін, иллюстрация бойынша (мұғалімнің көмегімен) сұрақтар қоя білу және қойылған сұраққа жауап беру;
1.2.6.1 — мұғалімнің көмегімен әңгімелеу мәтінін, ерекшелігіне қарай мәтін жанрын (өлең, әңгіме, ертегі) ажырату;

1.2.7.1 — әліпби ретімен құрылған дереккөздерден (сөздіктер, анықтамалықтар, суретті кітаптар, энциклопедия) ақпараттарды табу;
1.2.8.1 — мұғалімнің көмегімен түрлі жанрдағы (ертегі, әңгіме, өлең) мәтіндерді салыстыру;

1.3.3.1 — мұғалім көмегімен мәтінге суреттер, сызбалар арқылы жоспар құрып, оған ат (тақырып) қою;

1.3.4.1 — мұғалім көмегімен оқыған, тыңдаған мәтіндердегі ақпаратты сурет, сызба, белгілер қолданып жеткізу;
1.3.5.1* — тақырыпқа байланысты керекті сөздер, сызбалар, суреттер, белгілерін қолдана отырып, жай сөйлемдер, мәтін құрастыру және жазу;
1.3.6.1 — мұғалімнің көмегімен әртүрлі жанр бойынша (хат, құттықтау хат, хабарлама, нұсқаулық) шағын мәтін құрап жазу;
1.3.7.1* — мұғалімнің көмегімен сөз, сөйлем, мәтінді тексеру және қателерін түзету;
1.3.8.1 — жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу;
1.3.9.1 — айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді тыңдау арқылы жазу;

1.3.9.2 — мұғалім көмегімен сөздерді дұрыс тасымалдау, тасымалдауға болмайтын сөздерді ажырату;

1.3.9.3* — бас әріппен жазылатын сөздерді (адамның аты-жөні, тегі, жер-су атаулары, үй жануарларына берілген аттары) анықтау;

1.3.10.1 — заттың атын, санын, сынын, қимылын білдіретін сөздерді ажырату және орынды қолдану.

Ескерту.

1) Сөйлеу әрекетінің түрлері бойынша оқу мақсаттары кешенді және түрлі нұсқада қолданыла алады.

2) «*» белгіленген оқу мақсаттарының бөлігін жүзеге асыруға болады.

3) «/» белгісі оқу мақсатындағы бөліп қарастыруға болатын бөліктерді көрсетеді.

 

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь