ГЛАВНАЯ Образцы планов Дене шынықтыру 1-сыныпқа арналған «Дене шынықтыру» оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге...

1-сыныпқа арналған «Дене шынықтыру» оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

375
0

Бастауыш білім беру деңгейінің

1-сыныпқа арналған

«Дене шынықтыру» оқу пәні бойынша

үлгілік оқу бағдарламасына

қосымша

 

Бастауыш білім беру деңгейінің 1-сыныпқа арналған

«Дене шынықтыру» оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын

жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

 

1) 1-сынып

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырып/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаттары
1-тоқсан
1-бөлім – Денсаулық мағынасын түсіну және түю

 

 

Қауіпсіздік ережесі.

Дене тәрбиесі дегеніміз не

1.3.4.1 —  бірқатар дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді анықтайды
1.3.1.1 — денсаулық туралы жалпы түсінік алу, дене белседілігін ұғыну
Күн тәртібі және таңғы жаттығу серігу 1.3.2.1 —  жаттығуларды орындау кезінде денені ширатып   шынықтырудың маңызын сипаттайды
1.3.3.1 — дене жаттығуларын орындау кезінде ағзадағы физикалық өзгерістерді анықтайды
Жүру және жүгіру 1.1.2.1 — негізгі дене қозғалыстарын және олардың қарапайым дене жаттығуларымен қалай байланысты болатынын біледі
Секіру және лақтыру 1.1.1.1 — қарапайым дене жаттығуларын орындауда негізгі қимыл-қозғалыс машықтарын біледі, жасай алады
1.3.5.1 — дене қимылдарына қатысу мүмкіндіктерін анықтайды
2-бөлім – Ойын арқылы қарым-қатынас пен әлеуметтік дағдылар

 

 

Рөлдік сюжеттік қозғалмалы ойындар 1.2.8.1 — түрлі қарапайым әрекеттерді орындау кезінде өзінің рөлін және басқаларының рөлін біледі, тани бастайды, айырмашылықтарды құрметтейді
Бірқатар қимыл-қозғалыс дағдыларын

Шағын  және жұптасып қарым-қатынас жасау дағдылары

1.1.2.1 — негізгі дене қозғалыстарын және олардың қарапайым дене жаттығуларымен қалай байланысты болатынын біледі
1.2.2.1 — әрекет мақсаттарына қол жеткізу үшін өз бетінше қалай жұмыс істеу керек екендігін біледі
Дене тәрбиесінің пайдасы

Рөлдік сюжеттік қозғалмалы ойындар

1.2.1.1 — дене қызметін орындау және оған қатысу кезінде қозғалыс идеяларын, стратегияларын және жоспарларын білу және түсіну
1.2.3.1 — түрлі дене жаттығулары орындауда қолайлы  оқыту ортасын құру маңыздылығын мойындай отырып, кеңістік, ресурстар мен идеяларды білу және бөлісу
Бірқатар қимыл-қозғалыс дағдыларын 1.3.5.1 — дене қимылдарына қатысу мүмкіндіктерін анықтайды
2-тоқсан
3-бөлім –Шығармашылық және сыни тұрғыдан ойлау арқылы гимнастикалық жаттығулар

 

Қауіпсіздік ережесі.

Сымбат және үйлестіру

1.3.4.1 — бірқатар дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді анықтайды
1.3.2.1  — жаттығуларды орындау кезінде денені ширатып   шынықтырудың маңызын сипаттайды.
Бірқатар гимнастикалық фигуралар үйрену. 1.1.2.1 — негізгі дене қозғалыстарын және олардың қарапайым дене жаттығуларымен қалай байланысты болатынын біледі
Қарапайым гимнастикалық снарядтарда қозғалу. 1.1.5.1 — түрлі кеңістіктерде бірқатар қарапайым іс-қимылдарды біледі және орындай алады
1.1.4.1 — қозғалыс машықтары бойынша өзінің күшті жақтарын және кемшіліктерін сипаттай біледі
Сенің жеке физикалық мүмкіндіктерің. 1.2.2.1 — әрекет мақсаттарына қол жеткізу үшін өз бетінше қалай жұмыс істеу керек екендігін біледі
1.2.5.1 — өзінің шығармашылық тапсырмаларының күшті жақтарын және жақсартуды қажет ететін жақтарын іздейді және бақылайды
4-бөлім – Қазақ ұлттық қозғалыс ойындары

 

Қазақ халқының салт дәстүрі мен мәдениетін таныстыру. 1.2.7.1 — дербес және топтық қызметті орындау кезінде өзара қалай әрекет етуді біледі. Патриоттықтың неге негізделгенін түсінеді
1.3.5.1 — дене қимылдарына қатысу мүмкіндіктерін анықтайды
Қозғалмалы ойындар арқылы тарту. 1.2.5.1 — өзінің шығармашылық тапсырмаларының күшті жақтарын және жақсартуды қажет ететін жақтарын іздейді және бақылайды
1.2.6.1 — тақырыптарды, көңіл күйлер мен эмоцияларды жеткізу үшін кейбір композициялық элементтермен танысады және пайдаланады
3-тоқсан
5-бөлім –  Ойын арқылы қозғалыс дағдыларын үйрету

 

Қауіпсіздік ережесі.

Дене белсенділігі кезінде жүрек соғысы және  тыныс алу

 

1.3.4.1 — бірқатар дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді анықтайды
1.3.3.1  — дене жаттығуларын орындау кезінде ағзадағы физикалық өзгерістерді анықтайды
Ойын — жеке физикалық қасиеттерді  дамыту құралы 1.3.1.1 — денсаулық туралы жалпы түсінік алу, дене белседілігін ұғыну.
1.1.4.1 — қозғалыс машықтары бойынша өзінің күшті жақтарын және кемшіліктерін сипаттай біледі
Кеңістік динамикасы және қозғалыс 1.1.5.1 — түрлі кеңістіктерде бірқатар қарапайым іс-қимылдарды біледі және орындай алады
Құралдармен қозғалмалы ойындар 1.1.3.1 — дене жаттығуларының әр түрінде қозғалыстарды орындау мәнмәтінінде уақыт, кеңістік, салмақ пен бір қалыптылық түсініктері туралы біледі
6-бөлім – Қозғалмалы ойындар арқылы қимыл-тірек аппаратын дамыту

 

Түрлі жаттығулар арқылы денені басқару дағдылары 1.3.4.1 — бірқатар дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді анықтайды
1.2.2.1 — әрекет мақсаттарына қол жеткізу үшін өз бетінше қалай жұмыс істеу керек екендігін біледі
Тірек қимыл жаттығуларын дамыту. 1.2.8.1 — түрлі қарапайым әрекеттерді орындау кезінде өзінің рөлін және басқаларының рөлін біледі, тани бастайды, айырмашылықтарды құрметтейді
1.1.4.1 — қозғалыс машықтары бойынша өзінің күшті жақтарын және кемшіліктерін сипаттай біледі
Доппен ойын 1.2.3.1 — түрлі дене жаттығулары орындауда қолайлы  оқыту ортасын құру маңыздылығын мойындай отырып, кеңістік, ресурстар мен идеяларды білу және бөлісу
1.2.5.1 — өзінің шығармашылық тапсырмаларының күшті жақтарын және жақсартуды қажет ететін жақтарын іздейді және бақылайды
Секіртпемен орындалатын ойындар. 1.2.1.1 — дене қызметін орындау және оған қатысу кезінде қозғалыс идеяларын, стратегияларын және жоспарларын білу және түсіну
1.2.6.1 — тақырыптарды, көңіл күйлер мен эмоцияларды жеткізу үшін кейбір композициялық элементтермен танысады және пайдаланады
4-тоқсан
7-бөлім: Ойын арқылы қарым-қатынас пен әлеуметтік дағдылар Қауіпсіздік ережесі

Ойын арқылы шығармашылық қабілеттер

1.3.4.1 — бірқатар дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді анықтайды
1.2.8.1 — түрлі қарапайым әрекеттерді орындау кезінде өзінің рөлін және басқаларының рөлін біледі, тани бастайды, айырмашылықтарды құрметтейді
Комуникативті дағдыларын дамыту ойындары. 1.1.2.1 — негізгі дене қозғалыстарын және олардың қарапайым дене жаттығуларымен қалай байланысты болатынын біледі
1.2.4.1 — таңдалған дене жаттығуларын орындау кезінде қарапайым ережелерді және құрылымдық тәсілдерді атап өтеді және пайдаланады
Ойынға шығармашылық идеялар 1.2.5.1 — өзінің шығармашылық тапсырмаларының күшті жақтарын және жақсартуды қажет ететін жақтарын іздейді және бақылайды
1.2.6.1 — тақырыптарды, көңіл күйлер мен эмоцияларды жеткізу үшін кейбір композициялық элементтермен танысады және пайдаланады
Жеке қозғалыс белсенділігі 1.1.6.1 — қарапайым, өзгертілген дене жаттығуларын орындау кезінде туындауға мүмкін тәуекелдерді және қиындықтарды біледі
8-бөлім – Салауатты өмір салтын қалыптастыру

 

Ашық ауада физикалық қозғалыс. 1.3.4.1 — бірқатар дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді анықтайды
1.3.1.1 — денсаулық туралы жалпы түсінік алу, дене белседілігін ұғыну.
Жылдамдық күш пен ептілік. 1.1.3.1 — дене жаттығуларының әр түрінде қозғалыстарды орындау мәнмәтінінде уақыт, кеңістік, салмақ пен бір қалыптылық түсініктері туралы біледі
Секіруді дамыту үшін тапсырмалар 1.1.5.1 — түрлі кеңістіктерде бірқатар қарапайым іс-қимылдарды біледі және орындай алады
Эстафета және қозғалмалы ойындар 1.2.5.1 — өзінің шығармашылық тапсырмаларының күшті жақтарын және жақсартуды қажет ететін жақтарын іздейді және бақылайды
1.2.2.1 — әрекет мақсаттарына қол жеткізу үшін өз бетінше қалай жұмыс істеу керек екендігін біледі

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь