ГЛАВНАЯ Образцы планов Бастауыш сынып 2-сыныпқа арналған «Әдебиеттік оқу» оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын ...

2-сыныпқа арналған «Әдебиеттік оқу» оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

351
0

Бастауыш білім беру деңгейінің

2-сыныпқа арналған

«Әдебиеттік оқу» оқу пәні бойынша

үлгілік оқу бағдарламасына

қосымша

 

Бастауыш білім беру деңгейінің 2-сыныпқа арналған

«Әдебиеттік оқу» оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын

жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

 

1) 2-сынып

Ортақ тақырыптар Бөлімше

(түйінді дағдылар)

Оқу мақсаттары*
1 тоқсан
1. Өзім туралы
 

2. Менің отбасым және достарым

1.1 Шығарманың мазмұнын түсіну 2.1.1.1  — шығарманың мазмұны   бойынша сұрақтарға жауап беру
1.2 Шығарманы мазмұндау 2.1.2.1*  — шығарманың мазмұнын дайын жоспар бойынша немесе өз сөзімен мазмұндау, үзіндісін мазмұндау, сахналау
1.3 Шығармадағы оқиғаны болжау 2.1.3.1  — шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне (бастапқы бөліміне) сүйеніп, оқиғаның соңын болжау
1.5 Тыңдалған шығарма бойынша пікір білдіру 2.1.5.1  — өз ойы мен сезімін тірек сөздерді пайдалана отырып жеткізу
2.1 Оқу түрлерін қолдану 2.2.1.1  — мәтінді дауыстап дұрыс әрі түсініп оқу, рөлге бөліп, мәнерлеп оқу;
2.2.1.2  — шығарманы іштей оқып, ондағы қажетті ақпараттарды белгілеп оқу
2.2 Шығарма мазмұны бойынша сұрақтар қою және жауап беру 2.2.2.1  — мұғалім көмегімен қарапайым және нақтылау сұрақтарын қою және оның жауабын шығармадан таба білу
2.3 Шығарманың тақырыбы мен негізгі ойды анықтау 2.2.3.1 — мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау
2.4

Әдеби шығарманың жанрын анықтау

2.2.4.1  — мақал-мәтел, жұмбақ, ертегі, тұрмыс-салт жырлары, әңгіме, өлеңнің жанрлық ерекшеліктерін анықтау
2.6 Кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалау 2.2.6.1  — кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттау, мінез-құлқы мен іс-әрекетін бағалау
2.7 Әдеби көркемдеуіш құралдардың қолданысын анықтау 2.2.7.1  — мұғалімнің көмегімен шығармадағы көркемдегіш құралдарды (теңеу, кейіптеу) табу
2.8 Көркем шығарма элементтерін салыстыру 2.2.8.2  — мұғалімнің көмегімен көркем шығарма үзіндісін басқа үлгідегі (иллюстрация, мультфильм) нұсқасымен салыстыру
2.9 Түрлі дереккөздерден ақпарат алу 2.2.9.1  — сұраққа жауапты анықтамалық кітаптардан, жинақтардан, сөздіктерден табу және ақпаратты берілген үлгі кестеге салу
3.1 Шығарманың жоспарын құру 2.3.1.1  — мұғалім көмегімен оқылған шығарманы бөліктерге бөліп, жоспар құру
3.2 Шығарманың түрлі жанры бойынша шығармашылық жұмыс жазу 2.3.2.1*  — мұғалім көмегімен үлгі бойынша шағын ертегілер, жұмбақтар жазу немесе дайын ұйқастарды қатыстырып шумақтар мен санамақтар құрастыру
3.3 Шығармашылық жұмыстарды түрлі формада ұсыну 2.3.3.1*  — шығармашылық жұмысын мұғалімнің көмегімен сурет, каллиграмма, аппликация, фотосуреттер арқылы ұсыну
3.4 Қатені табу және түзету 2.3.4.1  — мұғалімнің көмегімен орфографиялық, пунктуациялық, стилистикалық қателерді табу және түзету
2 тоқсан
3. Менің мектебім
 

4. Менің туған өлкем

1.2 Шығарманы мазмұндау 2.1.2.1*  — шығарманың мазмұнын дайын жоспар бойынша немесе өз сөзімен мазмұндау, үзіндісін мазмұндау, сахналау
1.3 Шығармадағы оқиғаны болжау 2.1.3.1  — шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне (бастапқы бөліміне) сүйеніп, оқиғаның соңын болжау
1.4 Тыңдарманның назарын аударту 2.1.4.1  — сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді, вербалды емес тілдік құралдарды қолдану
1.5 Тыңдалған шығарма бойынша пікір білдіру 2.1.5.1  — өз ойы мен сезімін тірек сөздерді пайдалана отырып жеткізу
2.1 Оқу түрлерін қолдану 2.2.1.2  — шығарманы іштей оқып, ондағы қажетті ақпараттарды белгілеп оқу
2.2 Шығарма мазмұны бойынша сұрақтар қою және жауап беру 2.2.2.1  — мұғалім көмегімен қарапайым және нақтылау сұрақтарын қою және оның жауабын шығармадан таба білу
2.3 Шығарманың тақырыбы мен негізгі ойды анықтау 2.2.3.1  — мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау
2.4 Әдеби шығарманың жанрын анықтау 2.2.4.1  — мақал-мәтел, жұмбақ, ертегі, тұрмыс-салт жырлары, әңгіме, өлеңнің жанрлық ерекшеліктерін анықтау
2.6 Кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалау 2.2.6.1  — кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттау, мінез-құлқы мен іс-әрекетін бағалау
2.8 Көркем шығарма элементтерін салыстыру 2.2.8.2  — мұғалімнің көмегімен көркем шығарма үзіндісін басқа үлгідегі (иллюстрация, мультфильм) нұсқасымен салыстыру
2.9 Түрлі дереккөздерден ақпарат алу 2.2.9.1 — сұраққа жауапты анықтамалық кітаптардан, жинақтардан, сөздіктерден табу және ақпаратты берілген үлгі кестеге салу
3.2 Шығарманың түрлі жанры бойынша шығармашылық жұмыс жазу 2.3.2.1*  — мұғалім көмегімен үлгі бойынша шағын ертегілер, жұмбақтар жазу немесе дайын ұйқастарды қатыстырып шумақтар мен санамақтар құрастыру
3.3 Шығармашылық жұмыстарды түрлі формада ұсыну 2.3.3.1*  — шығармашылық жұмысын мұғалімнің көмегімен сурет, каллиграмма, аппликация, фотосуреттер арқылы ұсыну
3. 4 Қатені табу және түзету 2.3.4.1  — мұғалімнің көмегімен орфографиялық, пунктуациялық, стилистикалық қателерді табу және түзету
3 тоқсан
5. Дені саудың  жаны сау

 

6. Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті

1.1 Шығарманың мазмұнын түсіну 2.1.1.1  — шығарманың мазмұны    бойынша сұрақтарға жауап беру
1.2 Шығарманы мазмұндау 2.1.2.1*  — шығарманың мазмұнын дайын жоспар бойынша немесе өз сөзімен мазмұндау, үзіндісін мазмұндау, сахналау
1.3 Шығармадағы оқиғаны болжау 2.1.3.1  — шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне (бастапқы бөліміне) сүйеніп, оқиғаның соңын болжау
1.4 Тыңдарманның назарын аударту 2.1.4.1  — сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді, вербалды емес тілдік құралдарды қолдану
1.5 Тыңдалған шығарма бойынша пікір білдіру 2.1.5.1  — өз ойы мен сезімін тірек сөздерді пайдалана отырып жеткізу
2.1 Оқу түрлерін қолдану 2.2.1.1  — мәтінді дауыстап дұрыс әрі түсініп оқу, рөлге бөліп, мәнерлеп оқу;

2.2.1.2  — шығарманы іштей оқып, ондағы қажетті ақпараттарды белгілеп оқу

2.2 Шығарма мазмұны бойынша сұрақтар қою және жауап беру 2.2.2.1  — мұғалім көмегімен қарапайым және нақтылау сұрақтарын қою және оның жауабын шығармадан таба білу
2.3 Шығарманың тақырыбы мен негізгі ойды анықтау тақырыбы мен негізгі ойын анықтау 2.2.3.1 — мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау
2.4 Әдеби шығарманың жанрын анықтау 2.2.4.1  — мақал-мәтел, жұмбақ, ертегі, тұрмыс-салт жырлары, әңгіме, өлеңнің жанрлық ерекшеліктерін анықтау
2.5 Шығарманың композициясын анықтау 2.2.5.1  — мұғалімнің көмегімен көркем шығармадағы оқиғаның басталуын, дамуы мен аяқталуын анықтау
2.6 Кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалау 2.2.6.1  — кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттау, мінез-құлқы мен іс-әрекетін бағалау
2.7 Әдеби көркемдеуіш құралдардың қолданысын анықтау 2.2.7.1  — мұғалімнің көмегімен шығармадағы көркемдегіш құралдарды (теңеу, кейіптеу) табу
2.8 Көркем шығарма элементтерін салыстыру 2.2.8.1  — мұғалімнің көмегімен сюжеттің дамуындағы өзгерістерді анықтау;
2.2.8.2  — мұғалімнің көмегімен көркем шығарма үзіндісін басқа үлгідегі (иллюстрация, мультфильм) нұсқасымен салыстыру
2.9 Түрлі дереккөздерден ақпарат алу 2.2.9.1  — сұраққа жауапты анықтамалық кітаптардан, жинақтардан, сөздіктерден табу және ақпаратты берілген үлгі кестеге салу
3.1 Шығарманың жоспарын құру 2.3.1.1  — мұғалім көмегімен оқылған шығарманы бөліктерге бөліп, жоспар құру
3.3 Шығармашылық жұмыстарды түрлі формада ұсыну 2.3.3.1*  — шығармашылық жұмысын мұғалімнің көмегімен сурет, каллиграмма, аппликация, фотосуреттер арқылы ұсыну
3. 4 Қатені табу және түзету 2.3.4.1  — мұғалімнің көмегімен орфографиялық, пунктуациялық, стилистикалық қателерді табу және түзету
4 тоқсан
7. Қоршаған орта

 

8.Саяхат

1.2 Шығарманы мазмұндау 2.1.2.1*  — шығарманың мазмұнын дайын жоспар бойынша немесе өз сөзімен мазмұндау, үзіндісін мазмұндау, сахналау
1.3 Шығармадағы оқиғаны болжау 2.1.3.1  — шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне (бастапқы бөліміне) сүйеніп, оқиғаның соңын болжау
1.4 Тыңдарманның назарын аударту 2.1.4.1 — сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді, вербалды емес тілдік құралдарды қолдану
1.5 Тыңдалған шығарма бойынша пікір білдіру 2.1.5.1  — өз ойы мен сезімін тірек сөздерді пайдалана отырып жеткізу
2.2 Шығарма мазмұны бойынша сұрақтар қою және жауап беру 2.2.2.1  — мұғалім көмегімен қарапайым және нақтылау сұрақтарын қою және оның жауабын шығармадан таба білу
2.3 Шығарманың тақырыбы мен негізгі ойды анықтау тақырыбы мен негізгі ойын анықтау 2.2.3.1 — мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау
2.5 Шығарманың композициясын анықтау 2.2.5.1 — мұғалімнің көмегімен көркем шығармадағы оқиғаның басталуын, дамуы мен аяқталуын анықтау
2.6 Кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалау 2.2.6.1  — кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттау, мінез-құлқы мен іс-әрекетін бағалау
2.7 Әдеби көркемдеуіш құралдардың қолданысын анықтау 2.2.7.1  — мұғалімнің көмегімен шығармадағы көркемдегіш құралдарды (теңеу, кейіптеу) табу
2.8 Көркем шығарма элементтерін салыстыру 2.2.8.1  — мұғалімнің көмегімен сюжеттің дамуындағы өзгерістерді анықтау;

2.2.8.2  — мұғалімнің көмегімен кейіпкердің іс- әрекетіндегі өзгерісті, эпизодтарды немесе негізгі оқиғаларды салыстыру

2.9 Түрлі дереккөздерден ақпарат алу 2.2.9.1  — сұраққа жауапты анықтамалық кітаптардан, жинақтардан, сөздіктерден табу және ақпаратты берілген үлгі кестеге салу
3.1 Шығарманың жоспарын құру 2.3.1.1  — мұғалім көмегімен оқылған шығарманы бөліктерге бөліп, жоспар құру
3.2 Шығарманың түрлі жанры бойынша шығармашылық жұмыс жазу 2.3.2.1*  — мұғалім көмегімен үлгі бойынша шағын ертегілер, жұмбақтар жазу немесе дайын ұйқастарды қатыстырып шумақтар мен санамақтар құрастыру
3.4 Қатені табу және түзету 2.3.4.1  — мұғалімнің көмегімен орфографиялық, пунктуациялық, стилистикалық қателерді табу және түзету

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь