ГЛАВНАЯ Образцы планов Дене шынықтыру 2-сыныпқа арналған «Дене шынықтыру» оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге...

2-сыныпқа арналған «Дене шынықтыру» оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

433
0

Бастауыш білім беру деңгейінің

2-сыныпқа арналған

«Дене шынықтыру» оқу пәні бойынша

үлгілік оқу бағдарламасына

қосымша

 

Бастауыш білім беру деңгейінің 2-сыныпқа арналған

«Дене шынықтыру» оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын

жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

 

2) 2-сынып

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырып/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаттары
1-тоқсан
1-бөлім – Атлетика арқылы дене қасиеттерін дамыту

 

Қауіпсіздік ережесі

Денсаулық туралы жалпы түсінік

2.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға ықпал ететін аз ғана дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді түсінеді, оларға жауап қайтарудың кейбір негізгі жолдарын анықтайды
2.3.1.1 — дене жаттығулар жасау барысында сауықтыру артықшылығын талқылау және сипаттау
Таңғы жаттығулар жиынтығы 2.3.2.1  — дене белсенділігінің  алдында денені шынықтырудың маңыздылығы туралы білімін көрсету және түсіндіру.
2.3.3.1 — дене жаттығуларын орындау кезінде  ағзадағы  өзгерістерін қалай бақылайтынын  біледі
Лақтыру секіру және жүгіру дағдылары 2.1.2.1 — өздігінен  байланыстыруды оқу арқылы  негізгі қозғалыс дағдыларын түсіну және жетілдіру
Лақтыру секіру және жүгірудің эстафеталық элементтері

 

2.1.1.1 — қажет болған жағдайда шығармашылық міндеттерді талқылау және қолдану
2.3.5.1 — мектептен тыс және мектеп кезінде  дене қимылдарына қатысу мүмкіндігін түсіне бастайды және анықтайды
2-бөлім – Спорттық ойындарды меңгеру үшін қозғалыс ойындар

 

Қозғалмалы ойындардың қимыл дағдылар спектрі 2.2.8.1 — әр түрлі дене жаттығуларын орындау кезіндегі рөлдерді көрсету және атау
Доппен қозғалмалы ойындар 2.1.2.1 — өздігінен  байланыстыруды оқу арқылы  негізгі қозғалыс дағдыларын түсіну және жетілдіру
2.2.2.1 — әрекет мақсаттарына қол жеткізу үшін командада жұмыс істей бастайды және өзіндік жұмыс жөніндегі білімді нығайтады
Қозғалыстар арқылы ойындар 2.2.1.1 — қозғалыс идеяларын, стратегияларын және жоспарларды талқылайды және көрсетеді
2.2.3.1 — түрлі дене жаттығулары орындауда қолайлы  оқыту ортасын құру маңыздылығын мойындай отырып, идеяларды, ресурстар  кеңістік, білімін бекіту
Жұптық және таптық жұмыстар 2.3.5.1 — мектептен тыс және мектеп кезінде  дене қимылдарына қатысу мүмкіндігін түсіне бастайды және анықтайды
2-тоқсан
3-бөлім – Гимнастика арқылы денені дамыту

 

Қауіпсіздік ережесі

Әр түрлі физикалық іс шаралар аұылы күшті дамыту.

2.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға ықпал ететін аз ғана дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді түсінеді, оларға жауап қайтарудың кейбір негізгі жолдарын анықтайды
2.3.2.1 — дене белсенділігінің  алдында денені шынықтырудың маңыздылығы туралы білімін көрсету және түсіндіру.
Кең ауқымды гимнастикалық жаттығулар 2.1.2.1 — өздігінен  байланыстыруды оқу арқылы  негізгі қозғалыс дағдыларын түсіну және жетілдіру
Өрмелеу 2.1.5.1 — кеңістікте және динамикада қарапайым өзгерістермен іс-қимылдарды ұғынады және жеткізе біледі
2.1.4.1 — қимыл кемшіліктерін түзету қабілеттілігін дамыту үшін қозғалу машықтары бойынша өзінің күшті жақтарын және кемшіліктерін түсінеді және түсіндіреді
Тепе теңдікті дамыту. 2.2.2.1 — әрекет мақсаттарына қол жеткізу үшін командада жұмыс істей бастайды және өзіндік жұмыс жөніндегі білімді нығайтады
2.2.5.1 — қажет болған жағдайда  шығармашылық міндеттерді талқылау және қолдану
4-бөлім – Қазақ ұлттық қозғалыс ойындары Қазақтың ұлттық ойындарымен танысу 2.2.7.1 — патриоттық сезімнің не екенін біледі, бір бірімен әрекет ету, адал бәсекелестіктің мағынасын түсінеді
2. 3.5.1 — мектептен тыс және мектеп кезінде  дене қимылдарына қатысу мүмкіндігін түсіне бастайды және анықтайды
Рөльдік сюжеттік ойындар 2.2.5.1 — қажет болған жағдайда  шығармашылық міндеттерді талқылау және қолдану
Ынтымақтастық және әділ ойын 2.2.6.1 — шығармашылық қабілеттерді және идеяларды түсіндіру және көрсету.
3-тоқсан
5-бөлім –Денеге түсетін күш пен денсаулық

 

Қауіпсіздік ережесі

Белсенді қозғалыс және төзімділік

2.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға ықпал ететін аз ғана дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді түсінеді, оларға жауап қайтарудың кейбір негізгі жолдарын анықтайды
2.3.3.1  — дене жаттығуларын орындау кезінде  ағзадағы  өзгерістерін қалай бақылайтынын  біледі
Дене жаттығулары кезінде ағзаның   өзгеруі 2.3.1.1  — дене жаттығулар жасау барысында сауықтыру артықшылығын талқылау және сипаттау
2.1.4.1 — қимыл кемшіліктерін түзету қабілеттілігін дамыту үшін қозғалу машықтары бойынша өзінің күшті жақтарын және кемшіліктерін түсінеді және түсіндіреді
Дәстүрлі қазақтың жүгіру ойындары. 2.1.5.1 — кеңістікте және динамикада қарапайым өзгерістермен  іс-қимылдарды ұғынады және жеткізе біледі
Жұптық және топтық ойындар 2.1.3.1 — қарапайым дене жаттығуларын орындау кезінде уақытты, кеңістікті және бірқалыптылықты түсінетінін көрсетеді
6-бөлім –Қозғалыс ойындардың әралуандығы

 

Көрнекті ойындар 2.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға ықпал ететін аз ғана дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді түсінеді, оларға жауап қайтарудың кейбір негізгі жолдарын анықтайды
2.2.2.1 — әрекет мақсаттарына қол жеткізу үшін командада жұмыс істей бастайды және өзіндік жұмыс жөніндегі білімді нығайтады
Кіріктірілген ойындар 2.2.8.1 — әр түрлі дене жаттығуларын орындау кезіндегі рөлдерді көрсету және атау
2.1.4.1 — қимыл кемшіліктерін түзету қабілеттілігін дамыту үшін қозғалу машықтары бойынша өзінің күшті жақтарын және кемшіліктерін түсінеді және түсіндіреді
Жай жабдықтар арқылы ойындар 2.2.3.1 — түрлі дене жаттығулары орындауда қолайлы  оқыту ортасын құру маңыздылығын мойындай отырып, идеяларды, ресурстар  кеңістік, білімін бекіту
2.2.5.1 — қажет болған жағдайда  шығармашылық міндеттерді талқылау және қолдану
Шабуыл әрекеті арқылы ойындар 2.2.1.1 — қозғалыс идеяларын, стратегияларын және жоспарларды талқылайды және көрсетеді
2.2.6.1 — шығармашылық қабілеттерді және идеяларды түсіндіру және көрсету.
4-тоқсан
7-бөлім – Топтық ойындар арқылы әлеметтік дағдылар Қауіпсіздік ережесі

Комуникативті дағдыларды дамыту.

2.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға ықпал ететін аз ғана дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді түсінеді, оларға жауап қайтарудың кейбір негізгі жолдарын анықтайды
2.2.8.1  — әр түрлі дене жаттығуларын орындау кезіндегі рөлдерді көрсету және атау
Жеке шығармашылық қабілет 2.1.2.1 — өз бетінше байланыстыруды үйреніп, негізгі қозғалыс машықтарын түсінеді және жақсартады
2.2.4.1 — түрлі дене жаттығуларын орындау кезінде ережелерді және құрылымдық тәсілдерді талқылайды және көрсетеді
Шығармашылық — топтық жұмыс арқылы 2.2.5.1 — өзінің шығармашылық тапсырмалары мен басқаларының тапсырмалары бойынша талқылайды және қорытындылар шығарады, сонымен қатар конструктивті ұсыныс жасайды
2.2.6.1 — шығармашылық қабілеттерді және идеяларды түсіндіру және көрсету
Өздігінен жасалатын қозғалыстағы прогресс 2.1.6.1 — тәуекелдердің туындау мүмкіндігін түсінеді, қарапайым және өзгертілген дене жаттығуларын жетілдіру кезінде машықтар мен шеберлікті нығайтады
8-бөлім – Денсаулық және дене белсенділігі

 

Таза ауадағы дене тәрбиесі (іс-әрекеті)

 

2.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға ықпал ететін аз ғана дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді түсінеді, оларға жауап қайтарудың кейбір негізгі жолдарын анықтайды
2.3.1.1 — дене жаттығулар жасау барысында сауықтыру артықшылығын талқылау және сипаттау
Жеке және топтық белсенділік арқылы жүгіру қабілеттері 2.1.3.1 — қарапайым дене жаттығуларын орындау кезінде уақытты, кеңістікті және бірқалыптылықты түсінетінін көрсетеді
Түрлі ұзындыққа және биіктікке секіру 2.1.5.1 — кеңістікте және динамикада қарапайым өзгерістермен іс-қимылдарды ұғынады және жеткізе біледі
Эстафета және қозғалмалы ойындар 2.2.5.1 — өзінің шығармашылық тапсырмалары мен басқаларының тапсырмалары бойынша талқылайды және қорытындылар шығарады, сонымен қатар конструктивті ұсыныс жасайды
2.2.2.1 — әрекет мақсаттарына қол жеткізу үшін командада жұмыс істей бастайды және өзіндік жұмыс жөніндегі білімді нығайтады

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь