ГЛАВНАЯ Образцы планов Бастауыш сынып 2-сыныпқа арналған «Көркем еңбек» оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге...

2-сыныпқа арналған «Көркем еңбек» оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

263
0

Бастауыш білім беру деңгейінің

2-сыныптқа арналған

«Көркем еңбек» оқу пәні бойынша

үлгілік оқу бағдарламасына

қосымша

 

 

Бастауыш білім беру деңгейінің 2-сыныпқа арналған

«Көркем еңбек» оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын

жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

2) 2-сынып:

Ортақ тақырыптар Оқу мақсаты жүйесінің бөлімдері Оқу мақсаты жүйесінің бөлімшелері Оқу мақсаттары
1-тоқсан
1. Өзім туралы 1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту 1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну 2.1.1.1 —  қоршаған ортамен танысу барысында нысандар мен құбылыстардың визуалды сипаттамасын (түс, пішін, өлшем, фактура) суреттеу және түсіндіру
1.3 Шығармашылық идеяларды дамыту 2.1.3.2 — шығармашылық идеяларды дамыту үшін белгілі дереккөздерден ақпаратты жинау
1.4 Жоспарлау 2.1.4.1 — шығармашылық жұмысты орындаудың реттілігін анықтау
2.  Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау 2.1 Қоршаған ортаны бейнелеу 2.2.1.1 — қоршаған  ортадағы   белгілі бір визуалды элементтерді әртүрлі тәсілдер және құралдармен  бейнелеу
3. Презентация, талдау және бағалау 3.3 Шығармашылық жұмысты талқылау және бағалау 2.3.3.1 — шығармашылық жұмыстарын түсіндіру және жақсартудың идеясын ұсыну
2. Менің отбасым және достарым 1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту 1.2 Өнер, мәдениет және дәстүрлерді білу және түсіну 2.1.2.1 — бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрларын анықтау және олардың айырмашылық ерекшеліктерін (сипаттамасын) суреттеу
1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту 2.1.3.1 — шығармашылық идеялары мен сезімдерін (көңіл-күйі, мінезі) өнердің суреттеу құралдармен көрсету
2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау 2.2 Шығармашылық жұмысты орындау материалдары мен техникалары 2.2.2.1 — әртүрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (көркемдік, табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу
2.4 Қауіпсіздік техникасын сақтау 2.2.4.1 — қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдарды және құралдарды қолдану
3. Презентация, талдау және бағалау 3.2.Өнердегі тәсілдерді талдау 2.3.2.1 — өнердің әртүрлі туындыларының негізгі суреттеу  құралдары мен орындау материалдарын анықтау
2-тоқсан
3. Менің мектебім 1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту 1.3 Шығармашылық идеяларды дамыту 2.1.3.2 — шығармашылық идеяларды дамыту үшін белгілі дереккөздерден ақпаратты жинау
2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау 2.3 Дайындау технологиялары 2.2.3.1 — әртүрлі тәсілдермен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру
2.2 Шығармашылық жұмысты орындау материалдары мен техникалары 2.2.2.1 — әртүрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (көркемдік, табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу
3. Презентация, талдау және бағалау 3.3 Шығармашылық жұмысты талқылау және бағалау 2.3.3.1 — шығармашылық жұмыстарын түсіндіру және жақсартудың идеясын ұсыну
4. Менің туған өлкем 1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту 1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну 2.1.1.1 — қоршаған ортамен танысу барысында нысандар мен құбылыстардың визуалды сипаттамасын (түс, пішін, өлшем, фактура) суреттеу және түсіндіру
1.3 Шығармашылық идеяларды дамыту 2.1.3.1 — шығармашылық идеялары мен сезімдерін (көңіл-күйі, мінезі) өнердің суреттеу құралдармен көрсету
2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау 2.2 Шығармашылық жұмысты орындау материалдары мен техникалары 2.2.2.1 — әртүрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (көркемдік, табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу
2.1 Қоршаған ортаны бейнелеу 2.2.1.1 — қоршаған  ортадағы   белгілі бір визуалды элементтерді әртүрлі тәсілдер және құралдармен  бейнелеу
3. Презентация, талдау және бағалау 3.1. Презентация 2.3.1.1 — өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) негізгі идеясын және процесін түсіндіріп, таныстыру
3-тоқсан
5. Дені саудың  жаны сау 1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту 1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну 2.1.1.1 —  қоршаған ортамен танысу барысында нысандар мен құбылыстардың визуалды сипаттамасын (түс, пішін, өлшем, фактура) суреттеу және түсіндіру
1.2 Өнер, мәдениет, дәстүрлерді білу және түсіну 2.1.2.1 —  бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрларын анықтау және олардың айырмашылық ерекшеліктерін (сипаттамасын) суреттеу
2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау 2.3 Дайындау технологиялары 2.2.3.2 — айқындалған тәсілдермен және материалдармен (ермексаз, қолданыстан шыққан, қағаз материалдары) қарапайым көлемді пішіндер жасау
2.2.3.1 — әртүрлі тәсілдермен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру
3. Презентация, талдау және бағалау 3.2. Өнердегі тәсілдерді талдау 2.3.2.1 — өнердің әртүрлі туындыларының негізгі суреттеу  құралдары мен орындау материалдарын анықтау
6. Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті 1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту 1.2 Өнер, мәдениет, дәстүрлерді білу және түсіну 2.1.2.2 — Қазақстан  халықтарының қолданбалы өнерінің негізгі элементтерін (ою-өрнектері, түстер, материалдар) анықтау
2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау 2.2 Шығармашылық жұмысты орындау материалдары мен техникалары 2.2.2.1 — әртүрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (көркемдік, табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу
2.3 Дайындау технологиялары 2.2.3.1 — әртүрлі тәсілдермен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру
2.3 Дайындау технологиялары 2.2.3.3 — шығармашылық жұмыстарды дайындау барысында қазақ ұлттық мәдениетінің элементтерін қолдану
3. Презентация, талдау және бағалау 3.1. Презентация 2.3.1.1 — өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) негізгі идеясын және процесін түсіндіріп, таныстыру
4-тоқсан
7. Қоршаған орта 1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту 1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну 2.1.1.1 —  қоршаған ортамен танысу барысында нысандар мен құбылыстардың визуалды сипаттамасын (түс, пішін, өлшем, фактура) суреттеу және түсіндіру
2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау 2.1 Қоршаған ортаның бейнелері 2.2.1.1 — қоршаған  ортадағы   белгілі бір визуалды элементтерді әртүрлі тәсілдер және құралдармен  бейнелеу
2.2 Шығармашылық жұмысты орындау материалдары мен техникалары 2.2.2.1 — әртүрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (көркемдік, табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу
2.4 Қауіпсіздік техникасын сақтау 2.2.4.1 — қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдарды және құралдарды қолдану
3. Презентация, талдау және бағалау 3.3 Шығармашылық жұмысты талқылау және бағалау 2.3.3.1 — шығармашылық жұмыстарын түсіндіру және жақсартудың идеясын ұсыну
8. Саяхат 1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту 1.3 Развитие творческих идей 2.1.3.1 — шығармашылық идеялары мен сезімдерін (көңіл-күйі, мінезі) өнердің суреттеу құралдармен көрсету
2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау 2.2 Шығармашылық жұмысты орындау материалдары мен техникалары 2.2.2.1 — әртүрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (көркемдік, табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу
2.3 Дайындау технологиялары 2.2.3.1 — әртүрлі тәсілдермен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру
2.2.3.2 — айқындалған тәсілдермен және материалдармен (ермексаз, қолданыстан шыққан, қағаз материалдары) қарапайым көлемді пішіндер жасау
3. Презентация, талдау және бағалау 3.1. Презентация 2.3.1.1 — өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) негізгі идеясын және процесін түсіндіріп, таныстыру

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь