ГЛАВНАЯ Образцы планов Бастауыш сынып 2-сыныпқа арналған «Жаратылыстану» оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру...

2-сыныпқа арналған «Жаратылыстану» оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

188
0

Бастауыш білім беру деңгейінің

2-сыныпқа арналған

«Жаратылыстану» оқу пәні бойынша

үлгілік оқу бағдарламасына

қосымша

 

Бастауыш білім беру деңгейінің 2-сыныпқа арналған

«Жаратылыстану» оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын

жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

 

2) 2-сынып

Ортақ тақырыптар Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі Бағдарлама бөлімшелері Оқу мақсаттары
1-тоқсан
1.Өзім туралы 1-бөлім —

Мен  зерттеушімін

1.1

Ғылым мен зерттеушілердің рөлі

2.1.1.1 — қоршаған әлем құбылыстары, үдерістері мен нысандарын зерделеуге қажетті жағдайларды және зерттеушінің тұлғалық қасиеттерін анықтау
1.2

Табиғатты тану әдістері

2.1.2.1 — «ақпарат көзі» ұғымын және оның зерттеу жүргізудегі маңызын түсіндіру;
2.1.2.2 — бақылаудың басты белгілерін анықтау (мақсат, нысан, жоспар, мерзім, нәтиже);
2.1.2.3 — бақылау нәтижелерін шартты белгілердің көмегімен белгілей білу;
2.1.2.4 — бақылау жүргізудің жоспарын құру;
2.1.2.5 — құрылған жоспарға сәйкес бақылау жүргізу және қорытынды жасау;
2.1.2.6 — эксперименттің басты белгілерін анықтау (мақсат, болжам, ресурстар, жоспар, мерзім, нәтиже);
2.1.2.7 — эксперимент жүргізу және оның нәтижелерін кестеге түсіру
2.Менің отбасым және достарым 2-бөлім —

Жанды табиғат

2.1

Өсімдіктер

2.2.1.1 — өсімдіктердің әртүрлі жағдайларда өсу мүмкіндіктерін зерттеу;
2.2.1.2 — өсімдіктердің маусымдық өзгерістерін сипаттау;
2.2.1.3 — өсімдіктің негізгі бөліктерінің қызметін сипаттау;
2.2.1.4 — өсімдік топтарын тіршілік ортасына және қоршаған ортаның жағдайларына (ылғал) бейімделу жолдары бойынша салыстыру;

2.2.1.5 — өз өлкесінің өсімдік топтарын  сипаттау;
2.2.1.6 — топырақты күтудің  маңызын түсіндіру;
2.2.1.7 — өсімдіктерге қамқорлық жасаудың маңыздылығын түсіндіру

2.2

Жануарлар

2.2.2.1 — жануарлар класының өкілдерін ажырату: бунақденелілер, балықтар, қосмекенділер,бауырмен жорғалаушылар, құстар және сүтқоректілер;
2.2.2.2 — жануарлардың тіршілік ортасына бейімделу жолдарын сипаттау;
2.2.2.3 — жануарлардың көбею жолдарын түсіндіру;
2.2.2.4 — жануарлардың саналуандығын сақтаудың маңыздылығын түсіндіру
1-бөлім —

Мен  зерттеушімін

1.2

Табиғатты тану әдістері

2.1.2.2 — бақылаудың басты белгілерін анықтау (мақсат, нысан, жоспар, мерзім, нәтиже);
2.1.2.3 — бақылау нәтижелерін шартты белгілердің көмегімен белгілей білу;
2.1.2.4 — бақылау жүргізудің жоспарын құру;
2.1.2.5 — құрылған жоспарға сәйкес бақылау жүргізу және қорытынды жасау
2-тоқсан
1.Менің мектебім 2-бөлім —

Жанды табиғат

2.3

Адам

2.2.3.1 — адамның тірек-қимыл жүйесінің қызметін анықтау;
2.2.3.2 — дұрыс дене сымбатын  сақтаудың маңыздылығын түсіндіру;
2.2.3.3 — бұлшық еттің қозғалыс кезіндегі жиырылуының  рөлін түсіндіру;
2.2.3.4 — денсаулық сақтаудағы жеке гигиенаның  рөлін анықтау;
2.2.3.5 — тіс күтімінің денсаулық  сақтаудағы маңызын анықтау
1-бөлім —

Мен  зерттеушімін

1.2

Табиғатты тану әдістері

2.1.2.1 — «ақпарат көзі» ұғымын және оның зерттеу жүргізудегі маңызын түсіндіру;
2.1.2.2 — бақылаудың басты белгілерін анықтау (мақсат, нысан, жоспар, мерзім, нәтиже);
2.1.2.3 — бақылау нәтижелерін шартты белгілердің көмегімен белгілей білу;
2.1.2.4 — бақылау жүргізудің жоспарын құру;
2.1.2.5 — құрылған жоспарға сәйкес бақылау жүргізу және қорытынды жасау;
2.1.2.6 — эксперименттің басты белгілерін анықтау (мақсат, болжам, ресурстар, жоспар, мерзім, нәтиже);
2.1.2.7 — эксперимент жүргізу және оның нәтижелерін кестеге түсіру;
2.Менің туған өлкем 3-бөлім —

Заттар және олардың қасиеттері

 

3.2

Ауа

2.3.2.1 — біздің ғаламшарымыз үшін ауаның маңызын түсіндіру;
2.3.2.2 — ауаның кейбір қасиеттерін сипаттау (агрегаттық күйі, түсі, иісі);
2.3.2.3 — ауаның кеңістікті толтыру қасиетін және жылуөткізгіштігін зерттеу
3.3

Су

2.3.3.1 — судың физикалық қасиеттерін анықтау (дәмсіз, иіссіз, белгілі бір формасының болмауы, аққыштығы);
2.3.3.2 — судың агрегаттық күйінің өзгеру үдерісін зерттеу;

2.3.3.3 — судың табиғи көздерін анықтау

1-бөлім —

Мен  зерттеушімін

1.2

Табиғатты тану әдістері

2.1.2.1 — «ақпарат көзі» ұғымын және оның зерттеу жүргізудегі маңызын түсіндіру;
2.1.2.2 — бақылаудың басты белгілерін анықтау (мақсат, нысан, жоспар, мерзім, нәтиже);
2.1.2.3 — бақылау нәтижелерін шартты белгілердің көмегімен белгілей білу;
2.1.2.4 — бақылау жүргізудің жоспарын құру;
2.1.2.5 — құрылған жоспарға сәйкес бақылау жүргізу және қорытынды жасау;
2.1.2.6 — эксперименттің басты белгілерін анықтау (мақсат, болжам, ресурстар, жоспар, мерзім, нәтиже);
2.1.2.7 — эксперимент жүргізу және оның нәтижелерін кестеге түсіру
3-тоқсан
1.Дені саудың жаны сау

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті

 

3-бөлім —

Заттар және олардың қасиеттері

3.4

Табиғат ресурстары

2.3.4.1 — табиғат ресурстарының қолданысын анықтау;
2.3.4.2 табиғат ресурстарын шығу тегі бойынша жіктеу
1-бөлім —

Мен  зерттеушімін

1.2

Табиғатты тану әдістері

2.1.2.1 — «ақпарат көзі» ұғымын және оның зерттеу жүргізудегі маңызын түсіндіру;
2.1.2.2 — бақылаудың басты белгілерін анықтау (мақсат, нысан, жоспар, мерзім, нәтиже);
4-бөлім —

Жер және ғарыш

4.1

Жер

2.4.1.1 — Жер мен Күн арасындағы байланысты түсіндіру;
2.4.1.2 — Жердің табиғи серігін анықтау
4.2

Ғарыш

2.4.2.1 — Күн жүйесі ғаламшарларының орналасу тәртібін анықтау;
2.4.2.2 — Күн жүйесі ғаламшарларын салыстыру
4.3

Кеңістік және уақыт

2.4.3.1 — негізгі уақыт өлшем бірліктерін ажырату;
2.4.3.2 — ғарыштағы қашықтық пен уақыттың ерекшеліктерін түсіндіру
1-бөлім —

Мен  зерттеушімін

1.2

Табиғатты тану әдістері

2.1.2.1 — «ақпарат көзі» ұғымын және оның зерттеу жүргізудегі маңызын түсіндіру;
2.1.2.4 — бақылау жүргізудің жоспарын құру;
2.1.2.5 — құрылған жоспарға сәйкес бақылау жүргізу және қорытынды жасау
5-бөлім — Табиғат физикасы 5.1

Күш және қозғалыс

2.5.1.1 — түрлі денелердің әртүрлі жылдамдықпен қозғалуына мысал келтіру;
2.5.1.2 — жылдамдықты түсіндіруде сапалық сипаттамаларын қолдану (жылдам, баяу);
2.5.1.3 — қозғалыс тудыратын күштерді зерттеу;
2.5.1.4 — массаны анықтауға арналған құралдарды таңдау және пайдалану
1-бөлім —

Мен  зерттеушімін

1.2

Табиғатты тану әдістері

2.1.2.1 — «ақпарат көзі» ұғымын және оның зерттеу жүргізудегі маңызын түсіндіру;
2.1.2.5 — құрылған жоспарға сәйкес бақылау жүргізу және қорытынды жасау;
2.1.2.6 — эксперименттің басты белгілерін анықтау (мақсат, болжам, ресурстар, жоспар, мерзім, нәтиже)
4-тоқсан
1.Қоршаған орта

 

 

 

 

2. Саяхат

5-бөлім —

Табиғат физикасы

5.2

Жарық

2.5.2.1 — кейбір денелердің жарықөткізгіштік қасиетін зерттеу
5.3

Дыбыс

2.5.3.1 — дыбыс қаттылығы бойынша дыбыс көздерін жіктеу
5.4

Жылу

2.5.4.1 — түрлі денелердің температурасын өлшеу
5.6

Магниттілік

2.5.6.1 — магниттерді қолдану аясын сипаттау
1-бөлім —

Мен  зерттеушімін

1.2

Табиғатты тану әдістері

2.1.2.1 — «ақпарат көзі» ұғымын және оның зерттеу жүргізудегі маңызын түсіндіру;
2.1.2.5 — құрылған жоспарға сәйкес бақылау жүргізу және қорытынды жасау;
2.1.2.6 — эксперименттің басты белгілерін анықтау (мақсат, болжам, ресурстар, жоспар, мерзім, нәтиже);
2.1.2.7 — эксперимент жүргізу және оның нәтижелерін кестеге түсіру

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь