ГЛАВНАЯ Образцы планов Бастауыш сынып 3-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге...

3-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

580
0

Бастауыш білім беру деңгейінің

3-сыныпқа арналған

«Қазақ тілі» оқу пәні бойынша

үлгілік оқу бағдарламасына

қосымша

 

 

Бастауыш білім беру деңгейінің 3-сыныпқа арналған

«Қазақ тілі» оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын

жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

2) 3-сынып

Ортақ тақырып Бөлім (сөйлеу әрекетінің түрі) Бөлімше (дағды) Оқу мақсаттары*
І тоқсан
1.Жанды табиғат

2.Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен (жарық пен қараңғы)

Тыңдалым және айтылым 1.1 Тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну 3.1.1.1 — тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру
1.2 Мәтіннің мазмұнын болжау 3.1.2.1- мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер, фото, диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау
1.3 Түрлі жағдаяттарда тілдік нормаларды дұрыс қолдану 3.1.3.1 — түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлесу
1.4 Берілген тақырып бойынша әңгіме құрау 3.1.4.1 — тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау
1.6 Тыңдарманның назарын аудару 3.1.6.1 — интонацияны, вербалды емес тілдік құралдарды (қимыл, ым-ишара), қаратпа сөздерді қолдана отырып, тақырыпқа тыңдарманның назарын аударту
Оқылым 2.1 Мәтін түрлері мен құрылымдық бөліктерін анықтау 3.2.1.1* — тірек сөздер, көмекші сөздер арқылы мәтін түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, пайымдау) және оның құрылымдық бөліктерін анықтау
2.3 Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қою және жауап беру 3.2.3.1 — мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру
2.4 Мәтіннің тақырыбы жәненегізгі ойды анықтау 3.2.4.1 — өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау
2.5 Түрлі дереккөздерден ақпарат алу 3.2.5.1* — берілген тақырып, сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мәтін, сөздік, сызба, кесте, карта) алған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау
Жазылым 3.1 Мәтін түрлеріне сәйкес мәтін құрап жазу 3.3.1.1* — жоспар, сызбаны қолдана отырып, тірек сөздер арқылы әңгімелеу мәтінін, салыстыра сипаттау мәтінін;  көмекші сөздер арқылы пайымдау мәтінін құрап жазу
3.3 Оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша жазба жұмыстар жазу 3.3.3.1* — оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу
3.5 Қатені табу және түзету 3.3.5.1 — жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету
3.6 Каллиграфиялық нормаларды сақтау 3.3.6.1 — кең жолды дәптерде бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу, үзбей және біркелкі жазу, жазу қарқынын жеделдету
3.7 Пунктуациялық нормаларды сақтау 3. 3.7.1 — қаратпа, қыстырма сөздерді ажырату және тыныс белгілерін дұрыс қою
Тілдік нормалардың қолданысы 4.1 Орфографиялық, орфоэпиялық нормаларды сақтау 3.4.1.1 — «э», «ф», «в», «ц» әріптері бар сөздерді сауатты жазу
3.4.1.3 — «ч», «щ» әріптері бар сөздердің емлесін білу
3.4.1.4 — «х», «һ» әріптері бар сөздерді ажыратып жазу
ІІ тоқсан
3. Уақыт

4. Сәулет өнері

Тыңдалым және айтылым 1.2 Мәтіннің мазмұнын болжау 3.1.2.1 — мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер, фото, диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау
1.3 Түрлі жағдаяттарда тілдік нормаларды дұрыс қолдану 3.1.3.1 — түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлесу
1.5Тыңдалған материал бойынша өз пікірін білдіру 3.1.5.1 — аудио-бейнежазба мазмұны бойынша айтылған өзгенің пікіріне (келісу, келіспеу себебін ) өз көзқарасын білдіру
1.6 Тыңдарманның назарын аудару 3.1.6.1 — интонацияны, вербалды емес тілдік құралдарды (қимыл, ым-ишара), қаратпа сөздерді қолдана отырып, тақырыпқа тыңдарманның назарын аударту
1.7 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту 3.1.7.1 — сөз ішінде қатар тұрған дауыссыз дыбыстардың өзара үндесуін сақтап айту (сенбі – сембі, Жангүл –Жаңгүл)
Оқылым 2.2 Мәтіндегі лексикалық бірліктердің қолданылуын түсіну 3.2.2.1 — тура және ауыспалы мағыналы сөздердің мағынасын ажырата білу, сөйлеу барысында қолдану
2.3 Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қою және жауап беру 3.2.3.1 — мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру
2.4 Мәтіннің тақырыбы жәненегізгі ойды анықтау 3.2.4.1 — өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау
2.5 Түрлі дереккөздерден ақпарат алу 3.2.5.1* — берілген тақырып, сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мәтін, сөздік, сызба, кесте, карта) алған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау
2.6 Мәтіндерге салыстырмалы талдау жасау 3.2.6.1 — мұғалімнің көмегімен ұқсас тақырыпта берілген мәтін түрлерін,  стилін (көркем мәтін, ғылыми-танымдық мәтін/ жанрын салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу
Жазылым 3.2 Түрлі стильде мәтін жазу 3.3.2.1* — өзіндік іс-әрекеті баяндалған күнделік, өмірбаян жазу
3.4 Жазба жұмыстарын түрлі формада ұсыну 3.3.4.1* — мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып, мәтін (хат, шақыру, нұсқаулық) құру/компьютерде теру
3.5 Қатені табу және түзету 3.3.5.1 — жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету
3.6 Каллиграфиялық нормаларды сақтау 3.3.6.1 — кең жолды дәптерде бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу, үзбей және біркелкі жазу, жазу қарқынын жеделдету
3.7 Пунктуациялық нормаларды сақтау

 

3.3.7.2 — мұғалім көмегімен бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықшаның орнын білу және қою
Тілдік нормалардың қолданысы 4.1 Орфографиялық, орфоэпиялық нормаларды сақтау 3.4.1.2 — түбір сөздегі -ы, -і-нің дауысты дыбыстан басталатын қосымша жалғанған кездегі өзгерісін сақтап жазу
4.2 Грамматикалық нормаларды сақтау 3.4.2.1 — негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату
3.4.2.7 — сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш, баяндауыш) және тұрлаусыз мүшелерін ажырату
3.4.2.8 — мұғалімнің көмегімен жалаң және жайылма сөйлемдерді ажырату
ІІІ тоқсан
5. Өнер

6. Атақты тұлғалар

Тыңдалым және айтылым 1.1 Тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну 3.1.1.1 — тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру
1.2 Мәтіннің мазмұнын болжау 3.1.2.1 — мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер, фото, диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау
1.3 Түрлі жағдаяттарда тілдік нормаларды дұрыс қолдану 3.1.3.1 — түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлесу
1.4 Берілген тақырып бойынша әңгіме құрау 3.1.4.1 — тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау
1.5 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін білдіру 3.1.5.1 — аудио-бейнежазба мазмұны бойынша айтылған өзгенің пікіріне (келісу, келіспеу себебін ) өз көзқарасын білдіру
Оқылым 2.3 Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қою және жауап беру 3.2.3.1 — мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру
2.4 Мәтіннің тақырыбы жәненегізгі ойды анықтау 3.2.4.1 — өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау
2.5 Түрлі дереккөздерден ақпарат алу 3.2.5.1* — берілген тақырып, сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мәтін, сөздік, сызба, кесте, карта) алған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау
2.6 Мәтіндерге салыстырмалы талдау жасау 3.2.6.1 — мұғалімнің көмегімен ұқсас тақырыпта берілген мәтін түрлерін, стилін (көркем мәтін, ғылыми-танымдық мәтін, жанрын салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу
Жазылым 3.1 Мәтін түрлеріне сәйкес мәтін құрап жазу 3.3.1.1* — жоспар, сызбаны қолдана отырып, тірек сөздер арқылы әңгімелеу мәтінін, салыстыра сипаттау мәтінін;  көмекші сөздер арқылы пайымдау мәтінін құрап жазу
3.2 Түрлі стильде мәтін жазу 3.3.2.1* — өзіндік іс-әрекеті баяндалған күнделік, өмірбаян жазу
3.3 Оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша жазба жұмыстар жазу 3.3.3.1* — оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу
3.4 Жазба жұмыстарын түрлі формада ұсыну 3.3.4.1* — мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттермен мәтін (хат, шақыру, нұсқаулық, презентация) құрастыру
3.5 Қатені табу және түзету 3.3.5.1 — жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету
3.6 Каллиграфиялық нормаларды сақтау 3.3.6.1 — кең жолды дәптерде бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу, үзбей және біркелкі жазу, жазу қарқынын жеделдету
Тілдік нормалардың қолданысы 4.2 Грамматикалық нормаларды сақтау 3.4.2.2 — тәуелдік жалғауларының қолданысын білу
3.4.2.3 — сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу
3.4.2.4 — негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау
3.4.2.5 — болымды және болымсыз етістіктердің айырмашылығын анықтау
3.4.2.6 — есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтау

 

ІҮ тоқсан
7. Су – тіршілік көзі

8.Демалыс мәдениеті. Мерекелер

Тыңдалым және айтылым 1.1 Тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну 3.1.1.1 — тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру
1.2 Мәтіннің мазмұнын болжау 3.1.2.1 — мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер, фото, диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау
1.3 Түрлі жағдаяттарда тілдік нормаларды дұрыс қолдану 3.1.3.1 — түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлесу
1.4 Берілген тақырып бойынша әңгіме құрау 3.1.4.1 — тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау

 

3.1.5.1 – аудио-бейнежазба мазмұны бойынша айтылған өзгенің пікіріне (келісу/келіспеу себебін) өз көзқарасын білдіру
3.1.6.1 —  интонацияны, вербалды емес тілдік құралдарды (қимыл, ым-ишара), қаратпа сөздерді қолдана отырып, тақырыпқа тыңдарманныңназарын аударту
Оқылым 2.2 Мәтіндегі лексикалық бірліктердің қолданылуын түсіну 3.2.2.1 — тура және ауыспалы мағыналы сөздердің мағынасын ажырата білу, сөйлеу барысында қолдану
2.3 Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қою және жауап беру 3.2.3.1 — мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру
2.4 Мәтіннің тақырыбы жәненегізгі ойды анықтау 3.2.4.1 — өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау
2.5 Түрлі дереккөздерден ақпарат алу 3.2.5.1* — берілген тақырып, сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мәтін, сөздік, сызба, кесте, карта) алған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау
Жазылым 3.3 Оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша жазба жұмыстар жазу 3.3.3.1* — оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу
3.4 Мәтінді түрлі формада ұсыну 3.3.4.1* — мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып, мәтін (хат, шақыру, нұсқаулық) құру/компьютерде теру
3.5 Қатені табу және түзету 3.3.5.1- жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету
3.6 Каллиграфиялық нормаларды сақтау 3.3.6.1 — кең жолды дәптерде бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу, үзбей және біркелкі жазу, жазу қарқынын жеделдету
Тілдік нормалардың қолданысы 4.2 Грамматикалық нормаларды сақтау 3.4.2.1 — негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату
3.4.2.4 — негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь