ГЛАВНАЯ Публикация педагогов Бастауыш сынып 3-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге...

3-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

13
0

Бастауыш білім беру деңгейінің

3-сыныпқа арналған

«Қазақ тілі» оқу пәні бойынша

үлгілік оқу бағдарламасына

қосымша

 

 

Бастауыш білім беру деңгейінің 3-сыныпқа арналған

«Қазақ тілі» оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын

жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

2) 3-сынып

Ортақ тақырыпБөлім (сөйлеу әрекетінің түрі)Бөлімше (дағды)Оқу мақсаттары*
І тоқсан
1.Жанды табиғат

2.Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен (жарық пен қараңғы)

Тыңдалым және айтылым1.1 Тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну3.1.1.1 — тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру
1.2 Мәтіннің мазмұнын болжау3.1.2.1- мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер, фото, диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау
1.3 Түрлі жағдаяттарда тілдік нормаларды дұрыс қолдану3.1.3.1 — түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлесу
1.4 Берілген тақырып бойынша әңгіме құрау3.1.4.1 — тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау
1.6 Тыңдарманның назарын аудару3.1.6.1 — интонацияны, вербалды емес тілдік құралдарды (қимыл, ым-ишара), қаратпа сөздерді қолдана отырып, тақырыпқа тыңдарманның назарын аударту
Оқылым2.1 Мәтін түрлері мен құрылымдық бөліктерін анықтау3.2.1.1* — тірек сөздер, көмекші сөздер арқылы мәтін түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, пайымдау) және оның құрылымдық бөліктерін анықтау
2.3 Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қою және жауап беру3.2.3.1 — мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру
2.4 Мәтіннің тақырыбы жәненегізгі ойды анықтау3.2.4.1 — өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау
2.5 Түрлі дереккөздерден ақпарат алу3.2.5.1* — берілген тақырып, сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мәтін, сөздік, сызба, кесте, карта) алған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау
Жазылым3.1 Мәтін түрлеріне сәйкес мәтін құрап жазу3.3.1.1* — жоспар, сызбаны қолдана отырып, тірек сөздер арқылы әңгімелеу мәтінін, салыстыра сипаттау мәтінін;  көмекші сөздер арқылы пайымдау мәтінін құрап жазу
3.3 Оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша жазба жұмыстар жазу3.3.3.1* — оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу
3.5 Қатені табу және түзету3.3.5.1 — жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету
3.6 Каллиграфиялық нормаларды сақтау3.3.6.1 — кең жолды дәптерде бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу, үзбей және біркелкі жазу, жазу қарқынын жеделдету
3.7 Пунктуациялық нормаларды сақтау3. 3.7.1 — қаратпа, қыстырма сөздерді ажырату және тыныс белгілерін дұрыс қою
Тілдік нормалардың қолданысы4.1 Орфографиялық, орфоэпиялық нормаларды сақтау3.4.1.1 — «э», «ф», «в», «ц» әріптері бар сөздерді сауатты жазу
3.4.1.3 — «ч», «щ» әріптері бар сөздердің емлесін білу
3.4.1.4 — «х», «һ» әріптері бар сөздерді ажыратып жазу
ІІ тоқсан
3. Уақыт

4. Сәулет өнері

Тыңдалым және айтылым1.2 Мәтіннің мазмұнын болжау3.1.2.1 — мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер, фото, диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау
1.3 Түрлі жағдаяттарда тілдік нормаларды дұрыс қолдану3.1.3.1 — түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлесу
1.5Тыңдалған материал бойынша өз пікірін білдіру3.1.5.1 — аудио-бейнежазба мазмұны бойынша айтылған өзгенің пікіріне (келісу, келіспеу себебін ) өз көзқарасын білдіру
1.6 Тыңдарманның назарын аудару3.1.6.1 — интонацияны, вербалды емес тілдік құралдарды (қимыл, ым-ишара), қаратпа сөздерді қолдана отырып, тақырыпқа тыңдарманның назарын аударту
1.7 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту3.1.7.1 — сөз ішінде қатар тұрған дауыссыз дыбыстардың өзара үндесуін сақтап айту (сенбі – сембі, Жангүл –Жаңгүл)
Оқылым2.2 Мәтіндегі лексикалық бірліктердің қолданылуын түсіну3.2.2.1 — тура және ауыспалы мағыналы сөздердің мағынасын ажырата білу, сөйлеу барысында қолдану
2.3 Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қою және жауап беру3.2.3.1 — мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру
2.4 Мәтіннің тақырыбы жәненегізгі ойды анықтау3.2.4.1 — өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау
2.5 Түрлі дереккөздерден ақпарат алу3.2.5.1* — берілген тақырып, сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мәтін, сөздік, сызба, кесте, карта) алған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау
2.6 Мәтіндерге салыстырмалы талдау жасау3.2.6.1 — мұғалімнің көмегімен ұқсас тақырыпта берілген мәтін түрлерін,  стилін (көркем мәтін, ғылыми-танымдық мәтін/ жанрын салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу
Жазылым3.2 Түрлі стильде мәтін жазу3.3.2.1* — өзіндік іс-әрекеті баяндалған күнделік, өмірбаян жазу
3.4 Жазба жұмыстарын түрлі формада ұсыну3.3.4.1* — мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып, мәтін (хат, шақыру, нұсқаулық) құру/компьютерде теру
3.5 Қатені табу және түзету3.3.5.1 — жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету
3.6 Каллиграфиялық нормаларды сақтау3.3.6.1 — кең жолды дәптерде бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу, үзбей және біркелкі жазу, жазу қарқынын жеделдету
3.7 Пунктуациялық нормаларды сақтау

 

3.3.7.2 — мұғалім көмегімен бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықшаның орнын білу және қою
Тілдік нормалардың қолданысы4.1 Орфографиялық, орфоэпиялық нормаларды сақтау3.4.1.2 — түбір сөздегі -ы, -і-нің дауысты дыбыстан басталатын қосымша жалғанған кездегі өзгерісін сақтап жазу
4.2 Грамматикалық нормаларды сақтау3.4.2.1 — негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату
3.4.2.7 — сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш, баяндауыш) және тұрлаусыз мүшелерін ажырату
3.4.2.8 — мұғалімнің көмегімен жалаң және жайылма сөйлемдерді ажырату
ІІІ тоқсан
5. Өнер

6. Атақты тұлғалар

Тыңдалым және айтылым1.1 Тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну3.1.1.1 — тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру
1.2 Мәтіннің мазмұнын болжау3.1.2.1 — мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер, фото, диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау
1.3 Түрлі жағдаяттарда тілдік нормаларды дұрыс қолдану3.1.3.1 — түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлесу
1.4 Берілген тақырып бойынша әңгіме құрау3.1.4.1 — тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау
1.5 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін білдіру3.1.5.1 — аудио-бейнежазба мазмұны бойынша айтылған өзгенің пікіріне (келісу, келіспеу себебін ) өз көзқарасын білдіру
Оқылым2.3 Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қою және жауап беру3.2.3.1 — мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру
2.4 Мәтіннің тақырыбы жәненегізгі ойды анықтау3.2.4.1 — өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау
2.5 Түрлі дереккөздерден ақпарат алу3.2.5.1* — берілген тақырып, сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мәтін, сөздік, сызба, кесте, карта) алған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау
2.6 Мәтіндерге салыстырмалы талдау жасау3.2.6.1 — мұғалімнің көмегімен ұқсас тақырыпта берілген мәтін түрлерін, стилін (көркем мәтін, ғылыми-танымдық мәтін, жанрын салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу
Жазылым3.1 Мәтін түрлеріне сәйкес мәтін құрап жазу3.3.1.1* — жоспар, сызбаны қолдана отырып, тірек сөздер арқылы әңгімелеу мәтінін, салыстыра сипаттау мәтінін;  көмекші сөздер арқылы пайымдау мәтінін құрап жазу
3.2 Түрлі стильде мәтін жазу3.3.2.1* — өзіндік іс-әрекеті баяндалған күнделік, өмірбаян жазу
3.3 Оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша жазба жұмыстар жазу3.3.3.1* — оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу
3.4 Жазба жұмыстарын түрлі формада ұсыну3.3.4.1* — мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттермен мәтін (хат, шақыру, нұсқаулық, презентация) құрастыру
3.5 Қатені табу және түзету3.3.5.1 — жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету
3.6 Каллиграфиялық нормаларды сақтау3.3.6.1 — кең жолды дәптерде бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу, үзбей және біркелкі жазу, жазу қарқынын жеделдету
Тілдік нормалардың қолданысы4.2 Грамматикалық нормаларды сақтау3.4.2.2 — тәуелдік жалғауларының қолданысын білу
3.4.2.3 — сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу
3.4.2.4 — негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау
3.4.2.5 — болымды және болымсыз етістіктердің айырмашылығын анықтау
3.4.2.6 — есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтау

 

ІҮ тоқсан
7. Су – тіршілік көзі

8.Демалыс мәдениеті. Мерекелер

Тыңдалым және айтылым1.1 Тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну3.1.1.1 — тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру
1.2 Мәтіннің мазмұнын болжау3.1.2.1 — мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер, фото, диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау
1.3 Түрлі жағдаяттарда тілдік нормаларды дұрыс қолдану3.1.3.1 — түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлесу
1.4 Берілген тақырып бойынша әңгіме құрау3.1.4.1 — тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау

 

3.1.5.1 – аудио-бейнежазба мазмұны бойынша айтылған өзгенің пікіріне (келісу/келіспеу себебін) өз көзқарасын білдіру
3.1.6.1 —  интонацияны, вербалды емес тілдік құралдарды (қимыл, ым-ишара), қаратпа сөздерді қолдана отырып, тақырыпқа тыңдарманныңназарын аударту
Оқылым2.2 Мәтіндегі лексикалық бірліктердің қолданылуын түсіну3.2.2.1 — тура және ауыспалы мағыналы сөздердің мағынасын ажырата білу, сөйлеу барысында қолдану
2.3 Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қою және жауап беру3.2.3.1 — мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру
2.4 Мәтіннің тақырыбы жәненегізгі ойды анықтау3.2.4.1 — өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау
2.5 Түрлі дереккөздерден ақпарат алу3.2.5.1* — берілген тақырып, сұрақ бойынша түрлі дереккөздерден (мәтін, сөздік, сызба, кесте, карта) алған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау
Жазылым3.3 Оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша жазба жұмыстар жазу3.3.3.1* — оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу
3.4 Мәтінді түрлі формада ұсыну3.3.4.1* — мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып, мәтін (хат, шақыру, нұсқаулық) құру/компьютерде теру
3.5 Қатені табу және түзету3.3.5.1- жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету
3.6 Каллиграфиялық нормаларды сақтау3.3.6.1 — кең жолды дәптерде бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу, үзбей және біркелкі жазу, жазу қарқынын жеделдету
Тілдік нормалардың қолданысы4.2 Грамматикалық нормаларды сақтау3.4.2.1 — негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату
3.4.2.4 — негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь