ГЛАВНАЯ Образцы планов CОР и СОЧ | ЖБ ҚБ ҚБ Қазақстан тарихы 8-сынып Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы

ҚБ Қазақстан тарихы 8-сынып Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы

1908
0

Қалыптастырушы бағалауға арналған
тапсырмалар жинағы
Қазақстан тарихы
8-сынып
ЖОБА
Құрметті мұғалім!
Аталған тапсырмалар жинағы білім беру мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдерге
көмек құралы ретінде құрастырылды. Бұл мұғалімдердің ұжымдық жұмысының нәтижесі.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар қалыптастырушы бағалауды
өткізуге, сабақты жоспарлауға, ұқсас тапсырмаларды құрастыруға және іріктеп алуға, оқу
мақсатына жетуге қатысты сындарлы кері байланыс беруге көмектесетін үлгі болып
табылады.
Жинақтың ұсынылған сипаты сізге білім алушының қажеттілігі мен мүмкіндігін
есепке ала отырып, тапсырмаларға толықтырулар мен өзгерістер енгізуіңізге, бейімдеуіңізге
мүмкіндік береді.
Қосымша материалдарды (нұсқаулықтар, таныстырылымдар, жоспарлар және т.б.),
форумдағы талқылауларды және бейне нұсқауларды сіз «Назарбаев Зияткерлік мектептері»
ДББҰ smk.edu.kz ресми сайтынан таба аласыз.
Жемісті жұмыс пен шығармашылық табыс тілейміз!
Жинақ негізгі мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша
өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне, басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Жинақты дайындау барысында ресурстар (суреттер, мәтіндер, бейне және аудио
материалдар, т.б.) қолжетімді ресми интернет-сайттардан алынды. Жинақ коммерциялық
емес мақсатта құрастырылған.
2
ЖОБА
Мазмұны
1-тоқсан ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
Бөлім: Қазақ-жоңғар соғыстары…………………………………………………………………………………………………. 4
Бөлім: Қазақ-жоңғар соғыстары…………………………………………………………………………………………………. 6
Бөлім: XVIII ғасырдағы Қазақ хандығы……………………………………………………………………………………… 8
2-тоқсан ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
Бөлім: XVIII ғасырдағы Қазақстанның мәдениеті …………………………………………………………………….. 11
Бөлім: Отарлау және ұлт-азаттық күрес…………………………………………………………………………………… 13
3-тоқсан ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
Бөлім: Отарлау және ұлт-азаттық күрес…………………………………………………………………………………… 16
Бөлім: Қазақстан Ресей империясының құрамында ………………………………………………………………….. 17
Бөлім: Қазақстан Ресей империясының құрамында ………………………………………………………………….. 20
4-тоқсан …………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
Бөлім: XIХ-XX ғасырдың басындағы Қазақстанның мәдениеті…………………………………………………. 22
3
ЖОБА
1-тоқсан
Бөлім: Қазақ-жоңғар соғыстары
Тақырып Жоңғар басқыншылығына қарсы Отан соғысының басталуы
Оқу мақсаты 7.2.2.1 Халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері туындыларының
тарихи дереккөзі ретінде құндылығын бағалау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері туындыларының
тарихи дереккөзі ретінде құндылығына талдау жасайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Дерекпен жұмыс. «Елім-ай» әніннің сөзін оқып, төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз.
«Елімай» қазақ халқының басына төнген қауіпқатер, азапқиыншылықты,
босқан елдің мұңзарын толғайтын тарихи сазды өлең. Кейінгі зерттеулерде оның нақты
авторы Қожаберген жырау Толыбайұлы деп беріледі.
Елім-ай
Қаратаудың басынан көш келеді,
Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді,
Елім-ай, Елім-ай.
Ел-жұртынан айрылған жаман екен,
Қара көзден мөлтілдеп жас келеді,
Елім-ай, Елім-ай.
Мына заман қай заман? Бағы заман,
Баяғыдай болсайшы тағы заман,
Елім-ай, Елім-ай.
Атадан ұл, енеден қыз айрылды,
Көздің жасын көлғылып ағызамын,
Елім-ай, Елім-ай.
Мына заман қай заман? Қысқан заман,
Бақыт құсы алаштан ұшқан заман,
Елім-ай, Елім-ай.
Көк аспаннан топырақ, шаң борады,
Күні суық қаңтардан, қыстан жаман,
Елім-ай, Елім-ай
Өлең жолдарынан қандай тарихи оқиға туралы ақпарат алуға болады, қысқаша
тоқталыңыз. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
Осы тарихи кезеңдегі қазақ халқының жағдайын төменде берілген салалар бойынша
талдап жазыңыз.
4
ЖОБА
Қортынды ой жазыңыз: ________________________________________________
Дескриптор Білім алушы: — берілген әндегі тарихи оқиғаны сипаттайды; — қазақ халқының әлеуметтік жағдайын талдайды; — қазақ халқының саяси жағдайын талдайды; — қазақ халқының экономикалық жағдайын талдайды; — қорытынды ой жазады.
Әлеуметтік
•_____________
_____________
_____________
_____________
Саяси
•_____________
_____________
_____________
_____________
Экономикалық
•_____________
_____________
_____________
_____________
5
ЖОБА
Бөлім: Қазақ-жоңғар соғыстары
Тақырып Біртұтас халық жасағының ұйымдастырылуы
Оқу мақсаты 7.3.1.1 Қарақұм және Ордабасы құрылтайларының
халықты жоңғар басқыншылығына қарсы жұмылдырудағы
рөліне баға беру
Бағалау критерийі Білім алушы
• Қарақұм және Ордабасы құрылтайларының халықты
жоңғар басқыншылығына қарсы жұмылдырудағы
рөліне талдау жасайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Қарақұм және Ордабасы құрылтайларының маңыздылығын анықтаңыз.
Оқиғаның маңыздылығы
Критерийлер
Ұпайлар (маңыздылығы бойынша): 1 2 3 4 5
Нақты сол уақытта оқиға қаншалықты
маңызды болды:
Маңыздылық 1 2 3 4 5
Дәлел:
Құрылтайлардың нәтижелері: Маңыздылық 1 2 3 4 5
Дәлел:
Бүгінгі күндегі маңызы: Маңыздылық 1 2 3 4 5
Дәлел:
Дескриптор Білім алушы:
— Қарақұм және Ордабасы құрылтайларының сол
уақыттағы маңыздылығын бағалап, дәлел келтіреді;
— Қарақұм және Ордабасы құрылтайларының
нәтижелерін бағалап, дәлел келтіреді;
— Қарақұм және Ордабасы құрылтайларының бүгінгі
күндегі маңызын бағалап, дәлел келтіреді.
6
ЖОБА
Бөлім
Қазақ-жоңғар соғыстары
Тақырып Қазақ-жоңғар шайқастары
Оқу мақсаты 7.3.2.1 Жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте танылған хандар
мен батырлардың рөлін түсіндіру
Бағалау критерийі Білім алушы
• Жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте танылған хандар
мен батырлардың рөлін сипаттайды
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Сурет бойынша берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
Қандай қорытынды шығара аласыз?
Осы оқиғаларға қатысты тарихи тұлғаларды атаңыз
Берілген сурет бойынша не айта аласыз?
Дескриптор Білім алушы: — суреттегі тарихи оқиғаны анықтайды; — оқиғаларға қатысты тарихи тұлғаларды атайды; — қорытынды ой жазады.
7
ЖОБА
Бөлім: XVIII ғасырдағы Қазақ хандығы
Тақырып XVIII ғасырдың басына дейінгі қазақ-орыс қарымқатынастарының тарихы
Оқу мақсаты 7.3.2.2 Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін
анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін
сипаттайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Әбілқайыр ханның Ресей императорына хат жазуының себептерін ішкі және сыртқы
саяси факторларға жіктеп, орналастырыңыз. a. Хандық билікті сайлау тәртібімен емес, мұрагерлік жолымен беруді жүзеге
асыру b. Саяси қарсыластарын әлсірету c. Орыс қарамағындағы башқұрттар мен Еділ қалмақтарының қазақ жеріне
шапқыншылығын тоқтату d. Ресейдің көмегімен жоңғарлар басып алған жерлер мен қалаларды қайтарып алу e. Үш жүздің басын біріктіріп, өзі билігін нығайту f. Ресеймен сауда байланысын нығайту
Ішкі саяси жағдайға байланысты Сыртқы саяси жағдайға байланысты
\
Дескриптор Білім алушы: — Әбілқайыр ханның Ресей императорына хат жазуына себеп
болған ішкі саяси жағдайларды анықтайды; — Әбілқайыр ханның Ресей императорына хат жазуына себеп
болған сыртқы саяси жағдайларды анықтайды.
8
ЖОБА
Бөлім
XVIII ғасырдағы Қазақ хандығы
Тақырып Қазақ хандығының Ресей империясына қосылуының басталауы
Оқу мақсаты 7.3.2.2 Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін
анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін
сипаттау
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Суреттер бойынша төмендегі тапсырмаларды орындаңыз.
Әр суретті жеке-жеке сипаттаңыз:
 Не көріп отырсыз?
 Қандай қорытынды жасауға болады?
Суреттерді қолдана отырып қарастырып отырған тарихи кезең бойынша әңгіме
құрастырып, қазақ халқының қоғамдық-саяси өмірі қалай өзгеруі мүмкін екенін
жазыңыз.
Дескриптор Білім алушы: — берілген суреттерді алған білімдеріне сүйеніп сипаттайды; — суреттердің негізінде оқушылар қазақ жеріне Ресей
империясының енуіне байланысты болған өзгерістерді
анықтайды; — суреттердің негізінде оқушылар Ресей империясының қазақ
жерін отарлауына байланысты болған кемінде 1 өзгерісті
болжайды.
9
ЖОБА
Бөлім XVIII ғасырдағы Қазақ хандығы
Тақырып Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты
Оқу мақсаты 7.3.2.3 Абылай ханның ішкі және сыртқы саясатын бағалау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Абылай ханның ішкі және сыртқы саясатына талдау
жасайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Абылай ханның ішкі және сыртқы саясатындағы ерекшеліктеріне, төмендегі сұрақтар
негізінде, талдау жасаңыз.
Талдау сұрақтары Ішкі саясаттағы Сыртқы саясаттағы
Ерекше оқиға
Нәтижелі оқиға
Айрықша, мәнді оқиға
Дескриптор Білім алушы — Абылай ханның ішкі/сыртқы саясатындағы ерекше оқиғаларды
жазады; — Абылай ханның ішкі/сыртқы саясатындағы нәтижелі оқиғаларды
жазады; — Абылай ханның ішкі/сыртқы саясатындағы айрықша, мәнді
оқиғаларды жазады.
10
ЖОБА
2-тоқсан
Бөлім: XVIII ғасырдағы Қазақстанның мәдениеті
Тақырып XVIII ғасырдағы халық ауыз әдебиеті
Оқу мақсаты 7.2.2.1 Халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері туындыларының
тарихи дереккөзі ретінде құндылығын бағалау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері туындыларының
тарихи дереккөзі ретінде құндылығына баға береді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Халық ауыз әдебиеті туындыларының тарихи дереккөзі ретіндегі құндылығына талдау
жасаңыз.
Ақтамберді жырау Бұқар жырау Шал ақын
Жауға шаптым ту байлап Қазақтың ханы Абылай Жақсы, жаман адам туралы
Жауға шаптым ту байлап,
Шепті бұздым айғайлап.
Дұшпаннан көрген
қорлықтан,
Жалынды жүрек қан
қайнап,
Елді-жұртты қорғайлап,
Өлімге жүрміз бас байлап!
Қазақтың ханы Абылай
Абылай ханым, бұл
қалай?
Ақиықты аспанға
Ұшпастай ғып торлады.
Құлағанға ұқсайды
Қазақтың қамал қорғаны.
Қайғырмаңыз, ханзадам,
Айтпасыма болмады,
Батырың өтті Бөгенбай.
Қиядан қиқу төгілсе,
Аттың басын тартпаған,
Қисапсыз қол көрінсе,
Қорқып жаудан қайтпаған,
Қазақ деген халқынан
Батыр шыққан даңқынан,
Қарсыласқан асылдар
Қорғасындай балқыған,
Батырың өтті Бөгенбай.
Жақсыны алыс, жаманды
жақын көрме,
Жақсы атансаң, басқаның
хақын жеме.
Жақсымын деп момынның
малын жеме,
Жаман адам сол болар, мақұл
деме.
Екі арыстан қосылса, дәуді
өлтірер.
Ажал келсе, ауру түгіл, сауды
өлтірер.
Ауылыңда шайпау тілді
жаман болса,
Аман тұрған басыңа дау
келтірер.
Берілген өлең жолдарынан қандай ақпарат алуға болады?
ХVIII ғасырдағы шығармалардағы ортақ ой __
ХVIII ғасырдағы ақынжыраулардың қоғамдағы орны
Дескриптор
Білім алушы — ақын-жыраулардың шығармаларындағы басты ақпаратарды
жазады; — ақын-жыраулардың шығармаларындағы ортақ ойды жазады ; — XVIII ғасырдағы ақын-жыраулардың қоғамдағы орнын
сипаттайды.
11
ЖОБА
Бөлім XVIII ғасырдағы Қазақстанның мәдениеті
Тақырып XVIII ғасырдағы қазақтардың материалдық мәдениеті
Оқу мақсаты 7.2.2.4 Қолданбалы өнердің жетістіктерін бағалау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Қолданбалы өнердің жетістіктеріне талдау жасайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
XVIII ғасырдағы қолданбалы өнердің негізгі бағыттары мен дамуы бойынша кестені
толтырыңыз. (кестенің «бұрыны», «бүгіні» бөліміне қолданбалы өнердің бағыттары мен
дамуы туралы жазыңыз, «болашағы» бөліміне өз болжамыңызды жазады)
Бұрыны Бүгіні Болашағы
Ұсталық өнер
Ат әбзелдері
Зергерлік өнер
Дескриптор Білім алушы — ұсталық өнердің өткені мен бүгінін сипаттап, болашағына
болжам жасайды; — ат әбзелдерінің қолданысы бойынша өткені мен бүгінін
сипаттап, болашағына болжам жасайды; — зергерлік өнердің өткені мен бүгінін сипаттап, болашағына
болжам жасайды.
12
ЖОБА
Бөлім: Отарлау және ұлт-азаттық күрес
Тақырып XVIII ғасырдағы Қазақстандағы казак-әскери отаршылдығы
Оқу мақсаты 7.3.1.3 Ресей империясының отарлық саясатының себепсалдарын анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Ресей империясының отарлық саясатының себеп-салдарын
көрсетеді
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Қазақ даласына өзге ұлттарды қоныстандыру саясатының себеп-салдарын сипаттаңыз.
Қазақ даласына өзге ұлт өкілдерін
қоныстандыру себептері
Қазақ даласына өзге ұлт өкілдерін
қоныстандырудың салдарлары
Қорытынды:
Дескриптор Білім алушы — Ресей империясының қоныстандыру саясатының себептерін
сипаттайды; — Ресей империясының қоныстандыру саясатының салдарын
сипаттайды; — қоныстандыру саясаты бойынша қорытынды ой түйін жазады
13
ЖОБА
Бөлім Отарлау және ұлт-азаттық күрес
Тақырып Сырым Датұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс
Оқу мақсаты 7.3.1.5 Халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күресінің
себеп-салдарын анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күресінің
себеп-салдарын сипаттайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
1. Берілген суреттерді пайдалана отырып, сұрақтарға жауап беріңіз
Берілген суреттерден қандай ақпарат алуға болады?
Суреттерді өзара қалай байланыстыруға болады?
2. С.Датұлы бастаған көтерілістің себептерін анықтап, дәлел келтіріңіз.
Дескриптор Білім алушы — берілген суреттерді сипаттап, тарихи оқиғамен байланыстырады; — суреттерді өзара байланыстырып қазақ халқының тарихына әсерін
сипаттайды; — көтерілістің 1 себебін анықтап дәлел келтіреді; — көтерілістің 2 себебін анықтап дәлел келтіреді; — көтерілістің 3 себебін анықтап дәлел келтіреді.
14
ЖОБА
Бөлім Отарлау және ұлт-азаттық күрес
Тақырып 1822-1824 жылдардағы патша реформалары
Оқу мақсаты 7.3.1.4 Патша үкіметі реформалары нәтижесіндегі әкімшілікаумақтық өзгерістерді түсіндіру
Бағалау критерийі Білім алушы
• Патша үкіметі реформалары нәтижесіндегі әкімшілікаумақтық өзгерістерді сипаттайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Кестені толтырыңыз.
Орта жүздегі және Кіші жүздегі басқару жүйелерін өзгерту себептері:
Реформаның атауы
1822 жылғы Сібір қырғыздарының
жарғысы
1824жыл Орынбор қырғыздарының
жарғысы
Реформа мазмұны
Әкімшілік
басқару
буыны
Әкімшілік
буынды
басқарушы
лауазымы
Әкімшілік
буын саны
Әкімшілік
басқару буыны
Әкімшілік
буынды
басқарушы
лауазымы
Әкімшілік
буын саны
Әкімшілік реформаның салдарлары
Дескриптор Білім алушы — Орта және кіші жүздегі басқару жүйесін өзгертудің себептерін
жазады; — Орта жүздегі жаңа әкімшілік басқару жүйесінің мазмұнын
талдайды; — Кіші жүздегі жаңа әкімшілік басқару жүйесінің мазмұнын
талдайды; — Орта жүздегі және кіші жүздегі жаңа әкімшілік басқару
жүйелерінің салдарын сипаттайды.
15
ЖОБА
3-тоқсан
Бөлім: Отарлау және ұлт-азаттық күрес
Тақырып Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс
Оқу мақсаты 7.3.1.6 Ұлт-азаттық көтеріліс басшыларының рөліне баға беру
Бағалау критерийі Білім алушы
• Ұлт-азаттық көтеріліс басшыларының рөліне талдау
жасайды
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Көтеріліс жетекшілерінің қызметіне талдау жасап, ұлт-азаттық көтерілістердің тарихи
маңызын жазыңыз.
С.Датұлы И.Тайманұлы К.Қасымұлы
Көтерілістердің тарихи маңызы
Дескриптор Білім алушы — С.Датұлының көтеріліс жетекшісі ретіндегі қызметіне талдау
жасайды; — И.Тайманұлының көтеріліс жетекшісі ретіндегі қызметіне талдау
жасайды; — К.Қасымұлының көтеріліс жетекшісі ретіндегі қызметіне талдау
жасайды; — С.Датұлының көтерілісінің тарихи маңызын жазады; — И.Тайманұлының көтерілісінің тарихи маңызын жазады; — К.Қасымұлының көтерілісінің тарихи маңызын жазады.
16
ЖОБА
Бөлім: Қазақстан Ресей империясының құрамында
Тақырып
XIX ғасырдың ІІ жартысындағы Қазақстандағы әкімшіліктерриториялық реформалар
Оқу мақсаты 7.1.2.1 Дәстүрлі қазақ қоғамындағы өзгерістерді өткен тарихи
кезеңдермен салыстыру арқылы анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Дәстүрлі қазақ қоғамындағы өзгерістерді өткен тарихи
кезеңдермен салыстыру арқылы сипаттайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Қазақ хандығының дәстүрлі басқару жүйесі мен 1867-1868 жылдардағы әкімшілік басқару
жүйесінің ерекшеліктері мен ұқсастығын анықтаңыз.
1867-1868 жж реформа
бойынша әкімшілік құрылым
ұқсастығы Қазақ хандығының әкімшілік
құрылымы
Дескриптор Білім алушы: — Қазақ хандығының дәстүрлі басқару жүйесінің ерекшелігін
сипаттайды; — 1867-1868 жылғы реформаның ерекшелігін сипаттайды; — Қазақ хандығының дәстүрлі басқару жүйесі мен жаңа әкімшілік
реформаның ұқсастығын сипаттайды.
17
ЖОБА
Бөлім
Қазақстан Ресей империясының құрамында
Тақырып Қазақстандағы отаршылдық қоныс аудару саясаты
Оқу мақсаты 7.1.1.2 Ресей империясының қоныстандыру саясатының
себептері мен салдарын талдау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Ресей империясының қоныстандыру саясатының
себептері мен салдарына талдау жасайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Төмендегі салалар бойынша қоныстандыру саясатының себеп-салдарын жіктеңіз.
Салалар себептері салдары
Экономикалық
Әлеуметтік
Мәдени
Дескриптор Білім алушы: — экономикалық сала бойынша қоныстандыру саясатының
себеп-салдарын жіктейді; — әлеуметтік сала бойынша қоныстандыру саясатының себепсалдарын жіктейді; — мәдени сала бойынша қоныстандыру саясатының себепсалдарын жіктейді.
18
ЖОБА
Бөлім Қазақстан Ресей империясының құрамында
Тақырып Қазақстанда капиталистік қатынастардың дамуы
Оқу мақсаты 7.4.2.1 Капиталистік қатынастардың экономикаға ықпалын
анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Экономикаға капиталистік қатынастардың ықпалын
сипаттайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Капиталистік қатынастардың дамуының жергілікті халықтың шаруашылығының дамуына
тигізген әсерін сипаттаңыз.
Өнеркәсіп/ кәсіпорын Шаруашылықтың дамуына әсері
Тау-кен өндірісі
Тұз өндіру
Темір жолдардың салынуы
Банктердің ашылуы
Дескриптор Білім алушы: — тау-кен өндірісінің шаруашылықтың дамуына әсерін
сипаттайды; — тұз өндірудің шаруашылықтың дамуына әсерін сипаттайды; — темір жолдардың салынуының шаруашылықтың дамуына
әсерін сипаттайды; — банктердің ашылуының шаруашылықтың дамуына әсерін
сипаттайды.
19
ЖОБА
Бөлім: Қазақстан Ресей империясының құрамында
Тақырып Жәрмеңке саудасының дамуы
Оқу мақсаты 7.4.2.2 Сауда қатынастарына жәрмеңкелердің әкелген
өзгерістерін анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Жәрмеңкелердің сауда қатынастарына әкелген
өзгерістерін сипаттайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Сауданың дамуындағы жәрмеңкенің орнын сипаттаңыз.
Дескриптор Білім алушы: — сауда қатынастарына жәрмеңкенің әкелген 1-өзгерісін жазады; — сауда қатынастарына жәрмеңкенің әкелген 2-өзгерісін жазады; — сауда қатынастарына жәрмеңкенің әкелген 3-өзгерісін жазады.
Сауда
қатынастарына
жәрмеңкелердің
әкелген
өзгерістері 1 2 3
20
ЖОБА
Бөлім Қазақстан Ресей империясының құрамында
Тақырып XIX ғ. екінші жартысындағы қазақ қоғамы
Оқу мақсаты 7.1.2.2 Қазақ зиялыларының қалыптасуының маңыздылығын
түсіндіру
Бағалау критерийі Білім алушы
• Қазақ зиялыларының қалыптасуының маңыздылығын
сипаттайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Деректерді оқып, берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
Мемлекеттік Думаның депутаттары Б. Қаратаев, А. Бірімжанов, Т. Нүрекенов, Ш.
Қосшығұлұлы 1907 жылғы наурызда өздерінің жасаған мәлімдемесінде былай деп
жазды: «Көшпелілердің бірденбір күнкөріс көзі мал шаруашылығы, ал олардың Азияның
шетсізшексіз кең даласында бір жерден екінші жерге үздіксіз көшіпқонып жүруі әлдебір
жанға жайлы, қызығы мол бос серуен құру емес, табиғаттың қиындықтарын жеңе
отырып, өмір сүру болып табылады».
Седельников Мемлекеттік Дума мәжілісінде былай деп ашық айтты: «Жүздеген мың
қырғыздар… мүлде жерсіз қалып отыр, ұлтарақтай ғана болмашы жері бар қырғыздардың
саны кем дегенде миллионға жетеді».
 Қазақ зиялыларын алаңдатқан мәселелер
 Қазақ зиялыларының қалыптасуының маңызы
Дескриптор Білім алушы: — қазақ зиялыларын алаңдатқан мәселелерді жазады; — қазақ зиялыларының қалыптасуынының маңызын түсіндіреді.
21
ЖОБА
4-тоқсан
Бөлім: XIХ-XX ғасырдың басындағы Қазақстанның мәдениеті
Тақырып XIX ғасырдағы мәдениеттің дамуы
Оқу мақсаты 7.2.1.1 Салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың
құндылықтары мен маңыздылығын анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың
құндылықтары мен маңыздылығын сипаттайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Кестені толтырыңыз.
Салтдәстүр/әдетғұрып Сипаттамасы мен маңыздылығы 1 2 3 4 5 «
Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар» деген пікірге қатысты өз ойыңызды жазыңыз. ____________
22
ЖОБА
Дескриптор Білім алушы — салт-дәстүр/әдет-ғұрыптың 1-түрін сипаттап, маңыздылығын
жазады; — салт-дәстүр/әдет-ғұрыптың 2-түрін сипаттап, маңыздылығын
жазады; — салт-дәстүр/әдет-ғұрыптың 3-түрін сипаттап, маңыздылығын
жазады; — салт-дәстүр/әдет-ғұрыптың 4-түрін сипаттап, маңыздылығын
жазады; — салт-дәстүр/әдет-ғұрыптың 5-түрін сипаттап, маңыздылығын
жазады; — «дәстүрдің озығы бар, тозығы бар» деген пікірге қатысты өз
пікірін жазады.
23
ЖОБА
Бөлім XIХ-XX ғасырдың басындағы Қазақстанның мәдениеті
Тақырып XIX ғасырдағы білім беру мен ағарту ісі
Оқу мақсаты 7.2.3.2 XIXғ. ІІ жартысындағы білім беру мен ағарту ісінің даму
ерекшеліктерін түсіндіру
Бағалау критерийі Білім алушы
• XIXғ. ІІ жартысындағы білім беру мен ағарту ісінің даму
ерекшеліктерін сипаттайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Білім беру және ағарту саласындағы өзгерістердің ерекшеліктерін сипаттап жазыңыз.
Артықшылықтары мен кемшіліктерін түсіндіріңіз.
Дескриптор Білім алушы: — дәстүрлі білім беру жүйесінің ерекшелігін анықтайды; — жаңа әдістемелік мектептерінің ерекшелігін анықтайды; — жаңа әдістемелік мектептердің артықшылығын жазады; — жаңа әдістемелік мектептердің кемшілігін жазады.
Қазақ даласындағы дәстүрлі білім беру жүйесінің ерекшеліктері
Жаңа әдістемелік мектептердің ерекшеліктері
Артықшылықтары Кемшіліктері
24
ЖОБА
Бөлім XIХ-XX ғасырдың басындағы Қазақстанның мәдениеті
Тақырып Шоқан Уәлиханов – алғашқы қазақ ғалымы
Оқу мақсаты 7.2.3.1 Шоқан Уәлихановтың ғылыми зерттеулерінің тарихи
құндылығын анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Шоқан Уәлихановтың ғылыми зерттеулерінің тарихи
құндылығын сипаттайды
Ойлау дағдыларының
Деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Ш.Уалихановтың әр сала бойынша сіңірген еңбектерін сипаттап, тарихи құндылығын
жазыңыз.
география тарих этнограф сурет әдебиет
Ш. Уәлихановтың ғылыми зерттеулерінің тарихи құндылығын жазыңыз.
Дескриптор Білім алушы — Шоқан Уәлихановтың география саласы бойынша сіңірген
еңбегін сипаттайды; — Шоқан Уәлихановтың тарих саласы бойынша сіңірген еңбегін
сипаттайды; — Шоқан Уәлихановтың этнография саласы бойынша сіңірген
еңбегін сипаттайды; — Шоқан Уәлихановтың сурет саласы бойынша сіңірген еңбегін
сипаттайды; — Шоқан Уәлихановтың әдебиет саласы бойынша сіңірген еңбегін
сипаттайды; — Ш. Уәлихановтың ғылыми зерттеулерінің тарихи құндылығын
жазады
25
ЖОБА
Бөлім XIХ-XX ғасырдың басындағы Қазақстанның мәдениеті
Тақырып Ы. Алтынсарин – жаңашыл-педагог
Оқу мақсаты 7.2.3.3 Ыбырай Алтынсариннің ағарту саласына қосқан
үлесін бағала
Бағалау критерийі Білім алушы
• Ыбырай Алтынсариннің ағарту саласына қосқан
үлесіне талдау жасайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Ы.Алтынсариннің ағарту саласына қосқан үлесіне талдау жасаңыз.
Ы. Алтынсариннің ағарту саласына қосқан үлесінің қазіргі таңдағы маңыздылығына баға
беріңіз
Дескриптор Білім алушы — Ы.Алтынсариннің ағарту саласына қосқан 1-үлесін жазады; — Ы.Алтынсариннің ағарту саласына қосқан 2-үлесін жазады; — Ы.Алтынсариннің ағарту саласына қосқан 3-үлесін жазады; — Ы. Алтынсариннің ағарту саласына қосқан үлесінің қазіргі
таңдағы маңыздылығына баға береді.
26

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь