ПОСЛЕДНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ФО Биология 7 класс Сборник заданий формативного оценивания

Сборник заданий формативного оценивания Биология 7 класс Уважаемый учитель! Коллективная работа учителей позволила разработать настоящий сборник заданий в качестве обучающего пособия в помощь учителю в рамках внедрения обновленного содержания образования. Задания с критериями оценивания и дескрипторами являются образцами, которые помогут предоставлять обучающимся конструктивную обратную связь по достижению целей обучения, подбирать и разрабатывать аналогичные задания, планировать уроки и проводить формативное оценивание. Рекомендательный характер сборника предоставляет возможность Вам адаптировать, дополнять и вносить...

СОЧ Биология 7 класс Спецификация суммативного оценивания за четверть по предмету

Спецификация суммативного оценивания за четверть по предмету «Биология» 7 класс Содержание 1. Цель суммативного оценивания за четверть ....................................................................................... 3 2. Документ, определяющий содержание суммативного оценивания за четверть .............................. 3 3. Ожидаемые результаты по предмету «Биология», 7 класс ............................................................... 3 4. Уровни мыслительных навыков по предмету «Биология», 7 класс ................................................ 3 5. Распределение проверяемых целей по уровням мыслительных навыков в разрезе четвертей ...... 4 6. Правила проведения суммативного оценивания...................................................................................

СОР Биология 7 класс Методические рекомендации по суммативному оцениванию

Методические рекомендации по суммативному оцениванию Биология 7 класс Методические рекомендации составлены в помощь учителю при планировании, организации и проведении суммативного оценивания по предмету «Биология» для учащихся 7 классов. Методические рекомендации подготовлены на основе интегрированной учебной программы и учебного плана. Суммативное оценивание в 7 классе проводится в 1,2,3 и 4 четвертях. Задания для суммативного оценивания за раздел/ сквозную тему позволят учителю определить уровень достижения учащимися целей обучения, запланированных на...

ҚБ Биология 7-сынып Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы

Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы Биология 7-сынып Құрметті мұғалім! Аталған тапсырмалар жинағы білім беру мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдерге көмек құралы ретінде құрастырылды. Бұл мұғалімдердің ұжымдық жұмысының нәтижесі. Бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар қалыптастырушы бағалауды өткізуге, сабақты жоспарлауға, ұқсас тапсырмаларды құрастыруға және іріктеп алуға, оқу мақсатына жетуге қатысты сындарлы кері байланыс беруге көмектесетін үлгі болып табылады. Жинақтың ұсынылған сипаты сізге білім алушының қажеттілігі мен мүмкіндігін есепке ала отырып, тапсырмаларға толықтырулар мен...

СОЧ Биология 7-сынып пәнінен тоқсандық жиынтық бағалау спецификациясы

«Биология» пәнінен тоқсандық жиынтық бағалау спецификациясы 7-сынып Мазмұны 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты ....................................................................... 3 2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар ............................. 3 3. Күтілетін нәтижелер ...................................................................................................................... 3 4. Ойлау дағдыларының деңгейі ...................................................................................................... 4 5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу .. 4 6. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі ............................................................................................. 5 7. Модерация және балл қою ........................................................................................................... 5 1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ............................. 6 2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ...

ЖБ Биология 7- сынып Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар Биология 7- сынып Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 7-сынып оқушыларына "Биология" пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) 7-сыныптың "Биология" пәні бойынша оқу бағдарламасы мен оқу жоспарының негізінде дайындалған. Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың Тапсырмаы мұғалімге оқушылардың тоқсан бойынша жоспарланған Оқу мақсатына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып...

ФО Алгебра 7 класс Сборник заданий формативного оценивания

Сборник заданий формативного оценивания Алгебра 7 класс Уважаемый учитель! Коллективная работа учителей позволила разработать настоящий сборник заданий в качестве обучающего пособия в помощь учителю в рамках внедрения обновленного содержания образования. Задания с критериями оценивания и дескрипторами являются образцами, которые помогут предоставлять обучающимся конструктивную обратную связь по достижению целей обучения, подбирать и разрабатывать аналогичные задания, планировать уроки и проводить формативное оценивание. Рекомендательный характер сборника предоставляет возможность Вам адаптировать, дополнять и вносить...

СОЧ Алгебра 7 класс Спецификация суммативного оценивания за четверть по предмету

Спецификация суммативного оценивания за четверть по предмету «Алгебра» 7 класс Содержание 1. Цель суммативного оценивания за четверть ....................................................................................... 3 2. Документ, определяющий содержание суммативного оценивания за четверть .............................. 3 3. Ожидаемые результаты по предмету «Алгебра»................................................................................. 3 4. Уровни мыслительных навыков по предмету «Алгебра» ................................................................. 4 5. Распределение проверяемых целей по уровням мыслительных навыков в разрезе четвертей ...... 5 6. Правила проведения суммативного оценивания ................................................................................ 5 7. Модерация и выставление...

СОР Алгебра 7 класс Методические рекомендации по суммативному оцениванию

Методические рекомендации по суммативному оцениванию Алгебра 7 класс 2 Методические рекомендации составлены в помощь учителю при планировании, организации и проведении суммативного оценивания по предмету «Алгебра» для обучающихся 7 классов. Методические рекомендации подготовлены на основе учебной программы и учебного плана. Задания для суммативного оценивания за раздел/тему позволят учителю определить уровень достижения учащимися целей обучения, запланированных на четверть. Для проведения суммативного оценивания за раздел/сквозную тему в методических рекомендациях предлагаются задания, критерии оценивания...

ҚБ Алгебра 7-сынып Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы

Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы Алгебра 7-сынып Құрметті мұғалім! Аталған тапсырмалар жинағы білім беру мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдерге көмек құралы ретінде құрастырылды. Бұл мұғалімдердің ұжымдық жұмысының нәтижесі. Бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар қалыптастырушы бағалауды өткізуге, сабақты жоспарлауға, ұқсас тапсырмаларды құрастыруға және іріктеп алуға, оқу мақсатына жетуге қатысты сындарлы кері байланыс беруге көмектесетін үлгі болып табылады. Жинақтың ұсынылған сипаты сізге білім алушының қажеттілігі мен мүмкіндігін есепке ала отырып, тапсырмаларға толықтырулар мен...