ГЛАВНАЯ Образцы планов Алғашқы әскери дайындық Алғашқы әскери дайындық күнтізбелік жоспар

Алғашқы әскери дайындық күнтізбелік жоспар

447
0
Реттік саны Сабақ тақырыбы Сағат саны

 

Мерзімі Көрнекі құралдар Ескерту
1 Кіріспе сабақ.

1)  алғашқы  əскери  дайындаудың  мақсат-міндеттері  жəне  мазмұны, «Қазақстан Республикасы қорғанысы жəне Қарулы Күштері туралы», «Əскери қызметкерлердің  əскери  міндеттері  жəне  мəртебесі  туралы», «Ұлттық қауіпсіздік  туралы», «Азаматтық  қорғаныс  туралы»  Қазақстан Республикасының Заңы жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі;

2) оқушылардың құқықтары мен міндеттері.

1
2 Қарулы күштер– Қазақстан Республикасының тəуелсіздігін қорғауда.

1) Қазақстан Республикасының Конституциялық негіздері,  Конституция– Қазақстан  Республикасының  негізгі  заңы.  Қоғам  жəне  мемлекеттегі  Қарулы Күштер.

1
3 Қарулы күштер– Қазақстан Республикасының тəуелсіздігін қорғауда.

2) Мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі Қазақстан Республикасы Қарулы  Күштері,  Қазақстан  Республикасы  Қарулы  Күштері– отансүйгіштік жəне  көпұлттылық  мектебі,  əскери  анттың  əскери  қызметкерлерге  қоятын талабы,  Қазақстан  Республикасы  Қарулы  Күштерінің  рəміздері,  əскери бөлімнің туы.

1
4 Қарулы күштер– Қазақстан Республикасының тəуелсіздігін қорғауда.

3) қазіргі  кезеңдегі  Қазақстан  Республикасы  Қарулы  Күштері,  олардың құрамы жəне атқаратын қызметтері, жоғары əскери оқу орындары, олардың əскери мамандарды даярлаудағы рөлі.

1
5 Саптық дайындық.

1) сап  түрлері  жəне  олардың  элементтері,  алдын-ала  жəне  орындауға берілетін пəрмендер, сарбаздың сапқа тұруға дейінгі жəне саптағы міндеттері, бір орында тұрып сəлем берген əскеримен сəлемдесу.

1
6 Саптық дайындық.

2) саптық тұрыс, «Саптал», «Түзел», «Тік тұр», «Еркін тұр», «Баскиімді– ШЕШ», «Баскиімді– КИ» пəрмендерін орындау.

1
7 Саптық дайындық.

3) бір орында бұрылу, саптық тұрыс, бір қатардан екі қатарға сап құру жəне қайтадан бір қатарға сап құру.

1
8 Саптық дайындық.

4) саптық адым, қозғалыс кезінде бұрылу.

 

1
9 Саптық дайындық.

4) саптық адым, қозғалыс кезінде бұрылу.

1
10 Саптық дайындық.

5) бір  орында  жəне  қозғалыс  кезінде  сəлемдесу  тəсілдерін  орындау, сəлемдесуге қозғалыс кезінде жауап беру.

1
11 Саптық дайындық.

6) саптан шығу, бастыққа бару, қайта сапқа тұру.

 

1
12 Қарулы  Күштердің,  басқа  əскерлердің  жəне  Қазақстан Республикасының əскери құрылымдарының жалпыəскери жарғылары.

1) Қарулы Күштердің, басқа əскерлердің жəне Қазақстан Республикасының əскери  құрылымдарының  жалпыəскери  жарғылары.  Жалпыəскери жарғылардың  əскери  ұжымның  тұрым-тіршілігіндегі  маңызы.  Əскери қызметкерлердің жалпы міндеттері. Əскери атақ жəне айыру белгілері.

1
13 Қарулы  Күштердің,  басқа  əскерлердің  жəне  Қазақстан Республикасының əскери құрылымдарының жалпыəскери жарғылары.

2)  əскери  қызметкерлер  жəне  олардың  өзара  қарым-қатынастары, бастықтар жəне бағыныштылар, аға жəне кіші офицерлер, олардың құқықтары мен міндеттері, əскери əдептілік ережесі жəне əскери қызметкерлердің тəртібі, бұйрық, оны беру жəне орындау тəртібі, бастықтарға жəне шені жоғарыларға мəлімдеме жасау.

1
14 Қарулы  Күштердің,  басқа  əскерлердің  жəне  Қазақстан Республикасының əскери құрылымдарының жалпыəскери жарғылары.

3) əскери тəртіп, оның мəні жəне маңызы, əскери тəртіпті сақтау бойынша əскерилердің  міндеттері,  командирдің  бұйрығы– бағыныштылар  үшін  заң, сарбаздарға қолданылатын марапаттаулар, сарбазға берілетін тəртіптік жаза.

1
15 Қарулы  Күштердің,  басқа  əскерлердің  жəне  Қазақстан Республикасының əскери құрылымдарының жалпыəскери жарғылары.

4) ротаның  тəуліктік  нарядының  атқаратын  қызметтері,  құрамы  жəне қарулануы,  рота  бойынша  күндізгі  кезекшінің  міндеттері,  өзінің  кезекті міндетін атқаратын күндізгі кезекшінің бекетін жабдықтау жəне жарақтандыру, тікелей бастықтары келген кездегі, «Жиын» белгісі берілгенде, дабыл жəне өрт болған  жағдайдағы  күндізгі  кезекшінің  əрекеттері,  бос  ауысымдағы  күндізгі кезекшінің əрекеттері, күндізгі кезекшінің телефон бойынша мəлімдеме беру тəртібі,  ротаға  басқа  ротаның  əскерилері  келген  кездегі,  рота  аумағынан мүліктерді шығару кезіндегі күндізгі кезекшінің əрекеттері.

1
16 Қарулы  Күштердің,  басқа  əскерлердің  жəне  Қазақстан Республикасының əскери құрылымдарының жалпыəскери жарғылары.

5) қарауылдық қызметтің атқаратын  қызметі мен  міндеттері, сақшының міндеттері, бекет, оны жабдықтау жəне жарақтандыру.

1
17 Атыс дайындығы.

1)  Калашников  автоматы  жəне  қол  пулеметінің  атқаратын  қызметі, ұрыстық қасиеті, жалпы құрылысы жəне жұмыс істеу тəртібі.

1
18 Атыс дайындығы.

2) Калашников автоматын(қол пулеметін) бұзу жəне жинау, қару жəне патронды  қолдану  кезіндегі  қауіпсіздік  ережелері,  жартылай  бұзудан  кейін автоматты жартылай бұзып-жинау.

1
19 Атыс дайындығы.

3) Калашников автоматының(қол пулеметінің) жəне патронның атқаратын қызметі, бөлшектері мен механизмдерінің құрылысы.

 

 

1
20 Атыс дайындығы.

4)  Калашников  автоматын(қол  пулеметін)  атуға  даярлау,  автомат жабдықтары, атудан кейін автоматты тазалау жəне майлау тəртібі, автоматты сақтау, автомат пен оқтарды тексеру жəне атуға даярлау, ату кезінде болуы мүмкін кедергілер жəне оларды жою амалдары.

1
21 Атыс дайындығы.

5) Калашников  автоматын(қол  пулеметін)  бұзу  жəне  жинау,  оқтауға дейінгі  бөлшектері  мен  механизмдерінің  орналасу  қалпы,  оқтау  жəне  ату кезіндегі автоматтың мехнизмдерінің жұмысы.

1
22 Атыс дайындығы.

6) Калашников автоматынан(қол пулеметінен) атуға ыңғайлануға жаттығу, оқжатарды оқтау жəне оны қалташыққа салу, таянып жатып атуға дайындалу (ату қалпын қабылдау жəне автоматты оқтау), ату(нысананы жəне өткізгішті дəлдеу, автомат дүмін иыққа тіреу, көздеу, шүріппені басу жəне ату кезінде автоматты ұстау), атуды аяқтау, оғын алу жəне атуды аяқтаған соң автоматты тексеру.

1
23 Атыс дайындығы.

7) «Жарықшақты  қол  гранаталары(1  сағ.):  жарықшақты  қол гранаталарының(РГД-5,  РГН,  Ф-1,  РГО)  атқаратын  қызметі,  ұрыстық қасиеттері, гранатаның жəне тұтандырғышының құрылысы, гранатаны лақтыру кезіндегі  бөлшектері  мен  механизмдерінің  жұмысы,  гранатаны  лақтыруға дайындалу.

1
24  Атыс дайындығы.

8) жарықшақты қол гранаталарын алысқа жəне дəл лақтыру.

1

 

 

 

25 Əскери топография.

1) жергілікті жерде картасыз бағдарлау, бағдарлау туралы түсінік, көкжиек тұстарын  компас  бойынша,  аспан  белгілері  жəне  жергілікті  жер  бедері бойынша анықтау, өзінің орналасқан жері туралы мəлімдеме беру.

1
26 Əскери топография.

2) магнитті азимутты анықтау, азимут жəне оны анықтау, көкжиек тұстары мен бағыттарын жергілікті заттар бойынша анықтауға жаттығу.

1

 

 

 

 

27 Тактикалық дайындық.

1)    бөлімшені  ұйымдастыру,  штаттық  қарулану  жəне  ұрыстық  техника, бөлімшенің ұрыстық мүмкіндіктері.

 

1
28 Тактикалық дайындық.

2) қазіргі заманғы ұрыстың сипаты, жауды жою құралдары, сарбаздардың жəне əскери бөлімдердің ұрыстық міндеттерді сəтті орындауларын қамтамасыз ететін шарттар.

1
29 Тактикалық дайындық.

3) бөлімшенің  ұрыстық  жəне  жорықтық  тəртібі,  бөлімшенің  ұрыстық əрекеттерін  қамтамасыз  ету(барлау,  жаппай  қыру  қаруларынан  қорғану, жасырыну,  қорғау,  инженерлік, химиялық,  тылдық  жəне  техникалық қамтамасыз ету), бөлімшені басқару, ұрыс кезіндегі сарбаздың міндеттері.

1
30 Тактикалық дайындық.

4) инженерлік бекіністер, Қазақстан Республикасының жаяу əскерге қарсы жəне  танкіге  қарсы  негізгі  миналары,  олар  туралы  техникалық-тактикалық мəліметтер,  жалпы  құрылысы  жəне  əрекет  ету  механизмі,  миналарды орнататын орын жəне орнату тəртібі, жасырынған миналарды, анықтау табу тəсілдері.

1
31 Тактикалық дайындық.

5) жаяу  тəртіппен  əрекет  ету  кезіндегі  сарбаздың  қозғалу  тəсілдері, ядролық жарылыс кезіндегі əрекет.

 

1

 

 

 

32 Тактикалық дайындық.

6) шабуылдағы  сарбаз,  шабуылға  дайындалу  кезіндегі  əрекеттер  жəне оқпанадан шығып қозғалу тəртібі, шабуыл кезінде жауды жою тəсілдері(қол гранаталарымен, қарумен ату жəне қоян-қолтық ұрыс кезінде).

1
33 Тактикалық дайындық.

7) қорғаныстағы сарбаз, жаумен тікелей қақтығысқа түспей қорғану кезінде ату  позициясын(оқ  ататын  орынды)  таңдау  жəне  орналасу.  Жатып  атуға арналған оқпананы жабдықтау жəне жасыру.

1
34 Тактикалық дайындық.

8) бақылаушы  сарбаз,  бақылау  жасауға  арналған  орынды  таңдау  жəне жабдықтауға қойылатын талаптар, жергілікті жерде бақылау жүргізу тəсілдері жəне түрлі нысандарды айқындау белгілері бойынша табу, бақылау жүргізу нəтижелері бойынша мəлімдеу тəртібі.

1
 

Барлық сағат саны

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь