ГЛАВНАЯ Образцы планов CОР и СОЧ | ЖБ ҚБ Математика 2-сынып ЖБ Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар

Математика 2-сынып ЖБ Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар

6630
0

ПОЛНЫЙ ВАРИАНТ:  

_____________________________________________

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар

Математика 2сынып

 

Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 2-сынып білім алушыларына «Математика» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) бастауыш сыныптың (1- 4-сыныптары) «Математика» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған.

Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.

Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификация мен балл қою кестесі ұсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық  бағалауды өткізуде басшылыққа алу міндеттелген.

Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

 

 

 

Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.

 

Мазмұны

«Екітаңбалы сандар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ……………………………………………………… 4

«Сандармен амалдар орындау. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ……………………….. 7

«Шамалар және олардың өлшем бірліктері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ………………… 10

1-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы ………………………………………………… 13

«Екі таңбалы сандарды қосу және азайту. Жүздіктер. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

«Шамалар және өлшем бірліктері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ……………………………… 20

«Жиын және оның элементін белгілеу. және таңбалары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы ………………………………………………… 26

«Геометриялық фигуралар және олардың өзара орналасуы» бөлімі бойынша жиынтық  бағалау …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

«Көбейту және бөлу. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау …………………………………….. 34

«Санды және әріпті өрнектер. Теңдеулер. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ……… 37

3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы ………………………………………………… 40

«Тиімді есептеу тәсілдері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ………………………………………….. 45

«Есептерді шешу тәсілдері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ……………………………………….. 48

«Геометриялық фигуралар. Периметр. Аудан» бөлімі бойынша жиынтық бағалау …………….. 51

4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы ………………………………………………… 54

 

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Екітаңбалы сандар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

 

Бөлімше 1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер
 

Оқу мақсаты

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалау критерийі

 

2.1.1.1    100-ге дейінгі сандардың құрылу жолын түсіну;

100  көлеміндегі  сандарды  тура  және  кері  санау, натурал сандар қатарындағы орнын анықтау

2.1.1.2          Екі таңбалы сандарды оқу, жазу және салыстыру 2.1.1.3** Екі таңбалы сандардың разрядтық құрамын анықтау,

разрядтық қосылғыштарға жіктеу

 

Білім алушы

•         100  көлемінде тура және кері санайды

•         Санның      натурал      сандар      қатарындағы      орнын

анықтайды

 

 

 

 

 

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

•         100 көлеміндегі сандарды салыстырады

•         Екітаңбалы сандарды разрядтық қосылғыштардың

қосындысына жіктейді

 

Білу және түсіну Қолдану

 

Орындау уақыты

 

15 минут

 

Тапсырма

 

1.  Түсіп қалған сандарды толықтырып жаз.

 

 

2.  Берілген сандардың көршілерін жаз.

 

 

3.  Салыстыр.

 

23        32                          37        3                           77        70

 

 1. Санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз.

 

 

 

 

 

 

 

Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
100 көлемінде тура және

кері санайды

1 натурал сандарды тура санау

ретімен жазады;

1
натурал сандарды кері санау

ретімен жазады;

1
Санның    натурал     сандар

қатарындағы              орнын анықтайды

2 дөңгелек санның көршілерін

жазады;

1
ондық және бірлік разряды бар

санның көршілерін жазады;

1
100 көлеміндегі  сандарды

салыстырады

3 бірдей цифрлармен жазылған

екітаңбалы сандарды салыстырады;

1
екітаңбалы санды біртаңбалы

санмен салыстырады;

1
ондық және бірлік разрядтары бар

екітаңбалы санды дөңгелек санмен салыстырады;

1
Екітаңбалы сандарды

разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктейді

4 санды разрядтық қосылғыштардың

қосындысы түрінде жазады.

1
Барлығы 8

 

«Екітаңбалы сандар» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні                                                                                           

 

 

 

 

Бағалау критерийі

 

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі
 

Төмен

 

Орта

 

Жоғары

100  көлемінде тура және кері санайды 1 Натурал сандар қатарын тура және кері ретпен жазуда қиналады Натурал сандар қатарын тура / кері ретпен жазуда қате жібереді Натурал сандар қатарын тура және кері ретпен дұрыс жазады
Санның натурал сандар қатарындағы орнын анықтайды 2 Санның натурал сандар қатарындағы орнын анықтауда қиналады Дөңгелек сандардың / ондық және бірлік разряды бар сандардың көршілерін анықтауда қате жібереді Санның натурал сандар қатарындағы орнын дұрыс анықтайды
100 көлеміндегі сандарды салыстырады  

 

3

100 көлеміндегі сандарды салыстыруда қиналады Екітаңбалы сандарды/ екітаңбалы және біртаңбалы сандарды/ екітаңбалы санды және дөңгелек сандарды салыстыруда қате жібереді 100 көлеміндегі сандарды дұрыс салыстырады
Екі таңбалы сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктейді 4 Санның  разрядтық құрамын анықтауда және санды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктеуде қиналады Санның  разрядтық құрамын анықтауда / санды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктеуде қате жібереді Санның разрядтық құрамын анықтайды және санды разрядтық қосылғыштардың қосындысына дұрыс жіктейді

 

 

 

 

6

 

«Сандармен амалдар орындау. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

 

Бөлімше 1.2 Сандармен амалдар орындау

2.1 Санды және әріпті өрнектер

5.1 Есептер және математикалық модель

 

Оқу мақсаты

 

2.1.2.5** Бір таңбалы сандарды ондықтан аттап ауызша қосу және азайтуды орындау

2.2.1.6 Екі-үш амалды жақшалы және жақшасыз өрнектерде арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін анықтау, олардың мәнін табу

2.5.1.8** Барлық арифметикалық амалдарға берілген жай есептердің шешуін санды өрнектер түрінде модельдеу және шығару

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•         Біртаңбалы сандарды ондықтан аттап қосады және азайтады

•         Жақшалы және жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу тәртібін анықтайды және өрнектің мәнін табады

•         Мәтіндік есептерді шығарады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Білу және түсіну Қолдану

 

Орындау уақыты

 

15 минут

Тапсырма

1.      Өрнектерді сәйкес мәнімен байланыстырып сыз.

 

 

 

8 + 6                                                                                       13- 7

 

 

 

 

13                   14                   15                                                                             6                   8               7

 

 

 

 

 

 

2.      Амалдардың орындалу ретін көрсет. Өрнектердің мәнін тап.

 

 

 

 

 

100 – (15+45) =                                                     10 + 40 – 20 =

 

 1. Есепті шығар.

 

Жанардың 54 ашықхаты бар еді. Ол 20 ашықхатын  Әселге сыйлады. Жанарда қанша ашықхат қалды?

 

 

 

 

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Біртаңбалы     сандарды

ондықтан аттап қосады және азайтады

1 біртаңбалы сандарды ондықтан аттап

қосады;

1
біртаңбалы сандарды ондықтан аттау

арқылы азайтады;

1
Жақшалы және

жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу тәртібін анықтайды және өрнектің мәнін табады

2 жақшалы өрнектегі амалдардың

орындалу ретін анықтайды;

1
жақшалы өрнектің мәнін табады; 1
жақшасыз  өрнектегі амалдардың

орындалу ретін анықтайды;

1
жақшасыз өрнектің мәнін табады; 1
Мәтіндік есептерді

шығарады

3 есептің қысқаша шартын жазады

/сызбасын сызады;

1
есепті шешу амалын таңдайды және

өрнек түрінде жазады;

1
өрнектің мәнін табады; 1
есептің жауабын жазады. 1
Жалпы балл 10

 

«Сандармен амалдар орындау. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні                                                                                           

 

 

Бағалау критерийі Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Біртаңбалы сандарды ондықтан аттап қосады және азайтады 1 Ондықтан аттап қосу мен азайтуды орындауда қиналады Біртаңбалы сандарды ондықтан аттап қосуда / азайтуда қате жібереді Ондықтан аттап қосу және азайту амалдарын дұрыс орындайды
Жақшалы және жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу тәртібін анықтайды және өрнектің мәнін табады 2 Екі амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтауда және өрнектің мәнін табуда қиналады Екі  амалды жақшалы / жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтауда, екі амалды жақшалы/жақшасыз өрнектердің  мәнін табуда қате жібереді Екі амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу ретін дұрыс анықтайды және өрнектің  мәнін шығарады
Мәтіндік есептерді шығарады 3 Мәтіндік есептерді шығаруда қиналады Есептің шарты бойынша санды өрнек құрады, есептің қысқаша шартын жазуда немесе сызбасын сызуда / өрнектің мәнін табуда / есептің жауабын жазуда қате жібереді Мәтіндік есептерді дұрыс шығарады

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

«Шамалар және олардың өлшем бірліктері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

 

Бөлімше                                       1.3 Шамалар және өлшем бірліктері
 

Оқу мақсаты

 

2.1.3.3** Шамалар мәндерін: ұзындық (см, дм, м)/ масса (кг, ц)/ көлем (сыйымдылық) (л) өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау

2.1.3.4**  Ұзындық  (см,  дм,  м)/  масса  (кг,  ц)   өлшем бірліктерін   олардың    арақатысына    сүйеніп түрлендіру

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•         Ұзындық, масса, сыйымдылық шамаларының мәндерін салыстырады

•         Атаулы сандармен қосу және азайту амалдарын орындайды

•         Ұзындық және масса өлшем бірліктерін түрлендіреді

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

Орындау уақыты 15 минут
 

Тапсырма

 

1.      Салыстыр.

 

2.      Амалдарды орында:

 

32 кг + 68 кг =

7дм 4см – 43 см =

 

3.   Шамаларды өрнекте және жауабын бос торкөздерге жаз.

 

 

 

Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Ұзындық, масса,

сыйымдылық шамаларын салыстырады

1 ұзындық шамаларын см – дм қатынастары

бойынша салыстырады;

1
ұзындық шамаларын м — дм қатынастары

бойынша салыстырады;

1
масса шамаларын  ц – кг қатынастары

бойынша салыстырады;

1
сыйымдылық шамаларын салыстырады; 1
Атаулы

сандармен қосу және азайту амалдарын орындайды

2 масса шамаларының қосындысын табады; 1
ұзындық шамаларының айырмасын табады; 1
Ұзындық және

масса өлшем бірліктерін түрлендіреді

3 үлкен ұзындық өлшем бірлігі дм-ді кіші

өлшем бірлігі см-ге түрлендіреді;

1
кіші ұзындық өлшем бірлігі см-ді үлкен

өлшем бірлігі дм-ге түрлендіреді;

1
үлкен масса өлшем бірлігі ц-ді кіші өлшем

бірлігі кг-ға түрлендіреді.

1
Жалпы балл 9

 

«Шамалар және олардың өлшем бірліктері» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

 

Білім алушының аты-жөні                                                                                           

 

 

 

Бағалау критерийі

 

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Ұзындық, масса, сыйымдылық шамаларын салыстырады 1 Ұзындық, масса және сыйымдылық шамаларын салыстыруда қиналады Ұзындық / масса / сыйымдылық (көлем) шамаларын салыстыруда қате жібереді Ұзындық, масса және сыйымдылық (көлем) шамаларын дұрыс салыстырады
Атаулы сандармен қосу және азайту амалдарын орындайды 2 Атаулы сандармен қосу және азайту амалдарын орындауда қиналады Масса / ұзындық шамаларымен қосу/ азайту амалдарын орындауда қате жібереді Атаулы сандармен қосу және азайту амалдарын дұрыс орындайды
Ұзындық және масса өлшем бірліктерін түрлендіреді 3 Ұзындық және масса өлшем бірліктерін  түрлендіруде қиналады Ұзындық / масса өлшем бірліктерін  түрлендіруде қате жібереді Ұзындық және масса өлшем бірліктерін дұрыс түрлендіреді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

1-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы

 

 

1.  Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты

 

Тоқсандық жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.

Спецификация 2-сыныпта «Математика» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың  мазмұны мен  өткізу рәсімін сипаттайды.

 

2.  Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

 

«Математика» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 — 4-сыныптар).

 

3.  1-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу

 

 • Ұзақтығы — 40 минут

Балл саны — 15

 

 • Жиынтық бағалаудың құрылымы

 

Тоқсандық жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.

Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 4 тапсырмадан тұрады.

Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.

Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Білім алушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады.

Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

Бөлім

 

Бөлімше

 

Оқу мақсаты

 

Тапсыманың сипаттамасы

 

Тапсырма саны

 

Жалпы балл

 

1

 

1А бөлімі – Екітаңбалы сандар

 

1.1 Натурал

сандар және 0 саны. Бөлшектер

 

2.1.1.3** Екітаңбалы сандардың разрядтық құрамын анықтау, разрядтық қосылғыштарға жіктеу

 

Білім алушы қысқа жауапты қажет ететін ашық түрдегі тапсырманы орындайды

 

1

 

3

 

 

2

 

1В бөлімі – Сандармен амалдар орындау. Есептер

 

5.1 Есептер және математикалық модель

 

2.5.1.8** Барлық арифметикалық амалдарға берілген жай есептердің шешуін санды өрнектер түрінде модельдеу және шығару

 

Білім алушы ашық  түрдегі толық жауапты қажет ететін  1 тапсырма орындайды

 

 

1

 

 

4

 

 

3

 

1С бөлімі – Шамалар және олардың өлшем бірліктері

 

1.3 Шамалар және өлшем бірліктері

 

2.1.3.3** Шамалар мәндерін: ұзындық (см, дм, м)/  масса (кг, ц)/ көлем (сыйымдылық) (л) өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау

 

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет  ететін 2 тапсырманы орындайды

 

2

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

4.  Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі

 

«Математика» пәнінен  1-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары

 

 1. Бос орындарды толтыр.

 

29 = +
82 = онд. бірл. 5 онд. 7 бірл.=

[3]

 

 

 

2.      Есепті шығар.

Мектеп асханасына 45 кг банан және одан 7 кг артық алмұрт әкелінді.  Мектеп асханасына неше килограмм алмұрт әкелінді?

 

 

 

 

3.  Амалдарды орында.

 

 

1 м – 33 см =                                        42 кг + 58 кг =                          42 л – 13 л =

[4]

 

 

 

 

 

[3]

 

 

 

4.  Салыстыр.

>, <,  =

таңбаларының тиістісін қой.

 

 

 

 

 

Жауап Балл Қосымша ақпарат
29 = 20 + 9 1
57 1
 

 

 

 

 

 

 

 

2

Банан – 45 кг

Алмұрт — ?, 7 кг артық

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

сызбасы қабылданады

45 + 7 =  

1

Өрнектің дұрыс

құрастырылғаны үшін балл қойылады

45 + 7 = 52 (кг)  

1

Өрнектің мәнін табу үшін балл

беріледі

 

Балл қою кестесі

[5]

 

 

 

 

 

1       82 = 8 онд. 2 бірл.                                                 1

 

 

 

 

Мектеп асханасына 52 кг алмұрт

әкелінді/52 кг алмұрт

 

1

52 кг жауабы да қабылданады
 

3

67 см 1
100 кг 1 1 ц жауабы да қабылданады
29 л 1
 

 

 

4

> 1
< 1
> 1
= 1
< 1
Барлығы 15

 

 

5.  Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу ережелері

 

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.

Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.

Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.

Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.

Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.

Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.

 

6.  Модерация және балл қою

 

Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

 

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

 

«Екі таңбалы сандарды қосу және азайту. Жүздіктер. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

 

Бөлімше                                           1.2 Сандармен амалдар орындау

4.3 Тізбектер

5.1 Есептер және математикалық модель

 

Оқу мақсаты                        2.1.2.8 Мынадай жағдайларда: 34+ 23, 57-23, 47+33, 80-47, 100-35 екі таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдерін қолдану

2.4.3.1  100-ге  дейінгі  сандар,  1000-ға  дейінгі  жүздіктер тізбектерінің заңдылығын анықтау

 • ** Екі амалмен  шешілетін  есептерді  модельдеу және шығару

 

Бағалау критерийі                         Білім алушы

 • 34+23, 57-23, 27+34, 61-27, 47+33, 80-47 түріндегі

өрнектердің мәнін табады

 • 100-ге дейінгі екітаңбалы сандар тізбегіндегі және 1000-ға дейінгі жүздіктердің тізбегіндегі заңдылықты анықтайды және жалғастырады
 • Құрама есептерді шығарады

 

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

 

 

Орындау уақыты                           20 минут

 

Тапсырма

 

 1. Есепте.

 

14 + 76 =                                                                     90 — 36 =

 

2.      Заңдылықты анықта және тізбекті тағы 3 санға жалғастыр.

 

27,  33,  39,   … ,   … ,  …

 

710,   610,  510,   … ,   … ,  …

 

3.    Есепті шығар.

 

Мектептің спорт залында 24 футбол добы және одан 13-і  артық теннис добы бар. Спорт залда барлығы неше доп бар?

 

 

Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
34+23, 57-23, 27+34,

61-27, 47+33, 80-47

түріндегі өрнектердің мәнін табады

1 екітаңбалы сандардың қосындысын

табады;

1
толық ондықтан екі таңбалы санды

азайтады;

1
100-ге дейінгі екі

таңбалы сандар тізбегіндегі және 1000- ға дейінгі  жүздіктердің тізбегіндегі заңдылықты

анықтайды және жалғастырады

2 екі таңбалы сандар тізбегінің

заңдылығын  анықтай отырып, тізбекті тағы үш санға жалғастырады;

1
үш таңбалы сандар тізбегінің

заңдылығын анықтай отырып, тізбекті тағы үш санға жалғастырады;

1
Құрама есептерді

шығарады

3 есептің қысқаша шартын

жазады/сызбасын сызады;

1
шешу жолының бірінші амалын

таңдайды және өрнек түрінде жазады;

1
бірінші өрнектің мәнін табады; 1
шешу жолының екінші амалын таңдайды

және өрнек түрінде жазады;

1
екінші өрнектің мәнін табады; 1
есептің жауабын жазады. 1
Жалпы балл 10

 

«Екі таңбалы сандарды қосу және азайту. Жүздіктер. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата- аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

 

 

Білім алушының аты-жөні                                                                                           

 

 

Бағалу критерийі Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
34+23, 57-23, 27+34, 61-

27, 47+33, 80-47 түріндегі өрнектердің мәнін табады

1 Екі таңбалы сандардың қосындысының және айырмасының мәнін табуда қиналады Екі таңбалы сандардың қосындысының / айырмасының мәнін табуда қате жібереді Екі таңбалы сандардың қосындысының және айырмасының мәнін дұрыс табады
100-ге дейінгі екі таңбалы сандар тізбегіндегі  және 1000-ға дейінгі жүздіктердің тізбегіндегі заңдылықты анықтайды және жалғастырады 2 Екі таңбалы және үштаңбалы сандар тізбегінің

заңдылығын анықтауда қиналады

Екі таңбалы / үштаңбалы сандар тізбегінің заңдылығын анықтауда қате жібереді Екі таңбалы және үштаңбалы сандар тізбегінің заңдылығын дұрыс анықтайды
Құрама есептерді шығарады. 3 Құрама  есептерді  шығаруда қиналады Есептің қысқаша шартын жазуда немесе сызбасын сызуда / шешу жолының бірінші амалын таңдауда / екінші орындалатын амалды таңдап, өрнек түрінде жазуда / екінші өрнектің мәнін табуда/ есептің жауабын жазуда қате жібереді. Құрама есептерді  дұрыс шығарады

 

 

 

 

 

19

 

«Шамалар және өлшем бірліктері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

 

Бөлімше 1.3 Шамалар және өлшем бірліктері
 

Оқу мақсаты

 

2.1.3.3 Шамалар мәндерін: ұзындық (см, дм, м) / масса (кг, ц) / көлем (сыйымдылық) (л) / уақыт (сағ, мин, ай, жыл) өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау

2.1.3.5 Циферблат бойынша уақытты анықтау: сағат және минут

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•         Шамалардың арақатынасын пайдалана отырып, атаулы сандарды салыстырады

•         Атаулы  сандармен  қосу  және  азайту  амалдарын орындайды

•         Уақытты анықтау үшін циферблатты қолданады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Орындау уақыты

 

20 минут

Тапсырма

1. Салыстыр.

 

 

 

 

 

 

2. Өрнектің мәнін тап.

 

8 дм + 30 см =         1 м – 56 см =           3 сағ 20 мин – 20 мин =      24 кг + 76 кг =

 

 

 

3.   Сағатта көрсетілген таңертеңгі уақытты жаз.

 

4. Циферблаттағы сағат тілдері 04 сағат 30 минутты көрсететіндей сурет сал.

 

 

 

Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Шамалардың

арақатынасын пайдалана отырып, атаулы сандарды салыстырады

1 ұзындық шамаларын салыстырады; 1
масса шамаларын салыстырады; 1
уақыт шамаларын салыстырады; 1
сыйымдылық шамаларын  салыстырады; 1
Атаулы       сандармен

қосу     және     азайту амалдарын орындайды

2 ұзындық өлшем бірліктерінің

қосындысының мәнін жазады;

1
ұзындық өлшем бірліктерінің

айырмасының мәнін жазады;

1
уақыт өлшем бірліктерінің

айырмасының мәнін жазады;

1
масса өлшем бірліктерінің

қосындысының мәнін жазады;

1
Уақытты анықтау

үшін циферблатты қолданады

3 сағатта көрсетілген уақытты жазады; 1
циферблатқа берілген уақытқа сәйкес

тілшелер салады.

1
Жалпы балл 10

 

«Шамалар және өлшем бірліктері» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

 

 

Білім алушының аты-жөні                                                                                           

 

 

 

 

Бағалау критерийі

 

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Шамалардың арақатынасын пайдалана отырып, атаулы сандарды салыстырады 1 Атаулы сандарды салыстыруда қиналады Ұзындық / масса / уақыт/ сыйымдылық шамаларын салыстыруда қате жібереді Атаулы сандарды дұрыс салыстырады
Атаулы сандармен қосу және азайту амалдарын орындайды 2 Атаулы сандармен қосу және азайту амалдарын орындауда қиналады Ұзындық / уақыт / масса шамаларымен қосу / азайту амалдарын орындауда қате жібереді Атаулы сандармен қосу және азайту амалдарын дұрыс орындайды
Уақытты анықтау үшін 3 Циферблат бойынша Циферблат бойынша уақытты Циферблат бойынша
циферблатты уақытты анықтауда және анықтауда /  сағаттың уақытты дұрыс анықтайды
қолданады сағаттың моделіне берілген моделіне берілген уақытты және берілген уақытты
уақытты бейнелеп бейнелеуде қате жібереді. сағаттың моделіне дұрыс
көрсетуде қиналады бейнелейді

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

«Жиын және оның элементін белгілеу. ∈және ∉таңбалары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

 

Бөлімше 4.4 Заттардың комбинациялары

5.2 Математикалық тіл

 

Оқу мақсаты

 

2.4.4.1     Қоршаған ортадағы заттардан «үш-үштен» комбинациялар жиынын құрастыру

2.5.2.2 Жиынды белгілеу үшін латын алфавитінің бас әріптерін, жиын элементтерін белгілеу үшін латын алфавитінің кіші әріптерін; жиынға тиістілігін/тиісті еместігін белгілеу үшін , және

∉ таңбаларын пайдалану

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•         Кез    келген   жиынның   үш    элементін    қолданып комбинациялар құрастырады

•         Берілген элементтер бойынша   жиын құрастырады және белгілейді

•         Элементтердің жиынға тиісті немесе тиісті еместігін анықтайды

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

 

Орындау уақыты

 

15 минут

 

Тапсырма

 

1.   Қоян (Қ), жолбарыс (Ж) және түлкі (Т) бір қатарға тұрмақшы болды.

 

1)      Оларды неше түрлі тәсілмен орналастыруға болады?                           

2)      Орналастыру тәсілдерін үлгі бойынша жаз.

 

 

 

1.  Қ – Ж – Т

 

Қ

 

Ж

 

Т

 

2.  Берілген сандарды екі жиынға бөл және белгіле.

 

33                             66                            400

 

44                              600

 

99                    700                        100

 

 

 

 

3.      а) «Мəшинелер» және «Жасыл түсті заттар» жиындарының қиылысуына тиісті затты қорша.

 1. b) Бұл жиындардың екеуіне де тиісті емес затты сызып таста.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалау  критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Кез келген жиынның үш

элементін қолданып комбинациялар құрастырады

1 комбинация құру тәсілдерінің санын

анықтайды (6 тәсіл);

1
комбинацияларды жазып көрсетеді

(үштен кем емес);

1
Берілген элементтер

бойынша жиын құрастырады және белгілейді

2 элементтерді екі жиынға біріктіреді; 1
жиындарды латынның бас әріптерімен

белгілейді;

1
Элементтердің жиынға

тиісті немесе тиісті еместігін анықтайды

3 жиындардың қиылысуына тиісті

затты (жасыл мəшине) қоршайды;

1
екі жиынға да тиісті емес затты (кілт)

анықтайды.

1
Жалпы балл 6

 

«Жиын және оның элементін белгілеу. және таңбалары» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата- аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

 

Білім алушының аты-жөні                                                                                           

 

 

 

Бағалау критерийі

 

Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Кез келген жиынның үш элементін қолданып комбинациялар құрастырады 1 Берілген заттардан  «үш- үштен» комбинация құрастыруда қиналады Кез келген жиын элементтерінен «үш-үштен» комбинация құрастыруда қате жібереді Берілген заттардан  «үш- үштен» комбинация құрастырады
Берілген элементтер бойынша жиын құрастырады және белгілейді 2 Жиын элементтерін ортақ белгілері бойынша біріктіруде, жиындарды белгілеуде қиналады Жиын элементтерін ортақ белгілері бойынша біріктіруде / жиындарды белгілеуде қате жібереді Ортақ белгілері бойынша жиын құрастырады және жиындарды дұрыс белгілейді
Элементтердің жиынға тиісті немесе тиісті еместігін анықтайды 3 Элементтердің  жиынға тиістілігін  анықтауда қиналады Элементтердің жиынға тиістілігін/ тиісті еместігін анықтауда қателеседі Жиынға тиісті және тиісті емес элементтерді дұрыс анықтайды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

2-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы

 

 

1.  Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты

 

Тоқсандық жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.

Спецификация 2-сыныпта «Математика» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың  мазмұны мен  өткізу рәсімін сипаттайды.

 

2.  Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

 

«Математика» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 — 4-сыныптар).

 

3.  2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу

 

 • Ұзақтығы — 40 минут

Балл саны — 15

 

 • Жиынтық бағалаудың құрылымы

 

Тоқсандық жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.

Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 4 тапсырмадан тұрады.

Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.

Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Білім алушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады.

Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

Бөлім

 

Бөлімше

 

Оқу мақсаты

 

Тапсыманың сипаттамасы

 

Тапсырма саны

 

Жалпы балл

 

1

 

2A бөлімі – Екітаңбалы сандарды қосу және азайту. Жүздіктер. Есептер

 

4.3 Тізбектер

 

2.4.3.1 100-ге дейінгі сандар, 1000- ға дейінгі жүздіктер тізбектерінің заңдылығын анықтау

 

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды

 

1

 

1

 

5.1 Есептер және математикалық модель

 

2.5.1.7** Екі амалмен шешілетін есептерді модельдеу және шығару

 

Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін

тапсырманы орындайды.

 

1

 

6

 

2

 

2B бөлімі – Шамалар және өлшем бірліктері

 

1.3 Шамалар және өлшем бірліктер

 

2.1.3.3 Шамалар мәндерін: ұзындық (см, дм, м) / масса (кг, ц)/ көлем (сыйымдылық) (л)/ уақыт (сағ, мин, ай, жыл) өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау

 

Білім алушы ашық түрдегі  қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

 

1

 

2

 

3

 

2С бөлімі – Жиын және оның элементін белгілеу. ∈және

∉  таңбалары

 

4.4 Заттардың комбинациялары

 

2.4.4.1 Қоршаған ортадағы заттардан «үш-үштен» комбинациялар жиынын құрастыру

 

Білім алушы қысқа жауапты қажет ететін ашық түрдегі тапсырманы орындайды.

 

1

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

4.  Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі

 

«Математика» пәнінен 2-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары

 

 1. Заңдылығын сақтай отырып,  үш сан  жаз.

 

 

970,  870, 770    … ,     … ,       … .

 

[1]

 

 

2.      Есепті шығар.

Жаңа жылдық шыршаға    арнап 17 алтын түсті және одан 19-ы артық қызыл түсті шарлар  сатып алынды. Жаңа жылдық шыршаға арнап барлығы неше шар сатып алынды?

[6]

 

3.      Өрнектердің мәнін тап.

 

 

36 кг + 23 кг =

6 дм + 15 см =

 

 

 

[2]

 

 

 1. Шананың  әр   тақтайшасын   жасыл,   сары,   көк   түсті   қарындаштармен   боя.   Шана тақтайшаларының  боялу реті қайталанбауы керек.

 

 

 

[6]

 

Балл қою кестесі

 

Жауап Балл Қосымша ақпарат
1 670, 570, 470 1
 

Алтын түсті – 17 ш.                        ? Қызыл түсті  — ?, 19 ш. артық

 

 

 

 

 

Білім алушының  ықтимал жауабы

Жеке амалдар түрінде: 17 + 19 =

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

сызбасы қабылданады Есепті жеке амалдар түрінде шығарған жағдайда:

—   бірінші орындалатын амалды

 

 

2

17 + 19 = 36 (ш.) – қызыл

36 + 17 =

36 + 17 = 53 (ш.)

 

Өрнек түрінде:

(17 +19) +17 = 53 (ш.)

 

 

 

 

 

 

4

таңдауы мен өрнекті жазғаны үшін 1 балл қойылады;

—       өрнектің мәнін есептегені үшін 1 балл қойылады;

—       екінші орындалатын амалды таңдауы мен өрнекті жазғаны үшін 1 балл қойылады;

—       екінші өрнектің мәнін есептегені үшін 1 балл қойылады.

Есепті бір өрнекпен  шығарған жағдайда 4 балл қойылады.

Шыршаға арнап барлығы 53 шар

сатып алынды/53 шар/53ш

 

1

 

3

59 кг 1
75 см 1 7 дм 5 см жауабы да қабылданады
 

 

 

 

4

 

 

 

 

6

Әр дұрыс боялған комбинацияға

1 балл қойылады (6 шана- 6 балл)

Жалпы балл 15

 

 

5.  Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу ережелері

 

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.

Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар

 

(спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.

Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.

Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.

Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.

Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.

 

6.  Модерация және балл қою

 

Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

 

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

 

«Геометриялық фигуралар және олардың өзара орналасуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

 

Бөлімше 3.1  Геометриялық фигуралар және олардың жіктелуі

3.2  Геометриялық фигураларды кескіндеу және салу

 

Оқу мақсаты

 

2.3.1.1 Бұрыш түрлерін (тік, сүйір, доғал) бір-бірінен ажырату және атау/ тік төртбұрыш, шаршы, тік бұрышты үшбұрыштың мәнді белгілерін анықтау

2.3.2.1 Нүктелі қағазда кесінділер, түзулер мен геометриялық фигураларды орны, қозғалыс және бағыты бойынша нұсқаулыққа сәйкес сызу

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•         Көпбұрыштарды ортақ белгілері бойынша жіктейді

•         Нүктелі қағазға берілген нұсқаулыққа сәйкес кесінді,

түзу, геометриялық фигуралар салады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Білу және түсіну Қолдану

 

Орындау уақыты

 

15 минут

 

Тапсырма

 

1.   Фигураларға  мұқият қара.  Олардың нөмірін фигуралардың атауларына сәйкестендіріп жаз.

 

 

2                        4                                                          6

8

1

5

 

 

7

3

 

 

 

 

 

10                                         9

 

 

 

 

Шаршылар                                                                                  Тіктөртбұрыштар                                                                       

 

2.  Нұсқаулықты мұқият оқы. Сызу құралдарын пайдалан.

 • Қағаздың ортасына тігінен орналасқан ұзындығы 3 см кесінді сыз.
 • Кесіндінің сол жағына кез келген төртбұрыш сал.
 • Кесіндінің оң жағына кез келген үшбұрыш сал.
 • Сол жақ төменгі бұрышқа көлденеңінен түзу сызық сыз.

 

 

 

Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Көпбұрыштарды

ортақ белгілері бойынша жіктейді

1 шаршыларды көрсетеді; 1
тіктөртбұрыштарды көрсетеді; 1
Нүктелі қағазға

берілген нұсқаулыққа сәйкес кесінді, түзу, геометриялық фигуралар салады

2 қағаздың ортасына тігінен орналасқан

ұзындығы 3 см кесінді сызады;

1
кесіндінің сол жағына кез келген төртбұрыш

салады;

1
кесіндінің   оң   жағына   кез   келген   үшбұрыш

салады;

1
сол  жақ  төменгі  бұрышқа  көлденеңінен  түзу

сызық сызады.

1
Жалпы балл 6

 

«Геометриялық фигуралар және олардың өзара орналасуы» бөлімі

бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні                                                                                                                                   

 

Бағалау критерийі Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі
 

Төмен

 

Орта

 

Жоғары

Көпбұрыштарды ортақ белгілері бойынша жіктейді 1 Көпбұрыштарды ортақ белгілеріне қарай жіктеуге қиналады Шаршыларды / тіктөртбұрыштарды анықтауда қате жібереді Көпбұрыштарды ортақ белгілеріне қарай дұрыс жіктейді
Нүктелі қағазға берілген нұсқаулыққа сәйкес кесінді, түзу, геометриялық фигуралар  салады 2 Нұсқаулық бойынша орны мен қозғалыс бағытын сақтай отырып  түзу, кесінді және геометриялық фигураларды салуда қиналады Нұсқаулық бойынша орны мен қозғалыс бағытын сақтай отырып  түзу / кесінді / төртбұрыш / үшбұрыш салуда қате жібереді Түзу, кесінді, геометриялық фигураларды нүктелі қағазға нұсқаулыққа сәйкес салады

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

«Көбейту және бөлу. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

 

Бөлімше 1.2 Сандармен амалдар орындау

5.1 Есептер және математикалық модель

 

Оқу мақсаты

 

2.1.2.2 Көбейту және бөлу — өзара кері амалдар екенін түсіну, көбейту және бөлу амалдарының  компоненттері арасындағы байланысты анықтау

2.5.1.3 Бірдей қосылғыштардың қосындысын табуға; мазмұнына қарай және бірдей бөліктерге бөлуге берілген есептерді талдау және шығару; кері есеп құрастыру және шығару

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•         Көбейту және бөлу амалдарының нәтижесі мен компоненттері арасындағы байланысты қолданады

•         Мазмұнына қарай және бірдей бөліктерге бөлуге берілген есептерді шығарады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Білу және түсіну Қолдану

 

Орындау уақыты

 

15 минут

 

Тапсырма

 

1.      Көбейту және бөлу амалдарын қолданып, берілген сандармен 4 теңдік құрастыр.

2.      Белгісіз компоненттерді анықта.

 

∙             = 16                                       : 4 = 5                             21 :             = 3

 

 

 

3.      Есептің шешуін және жауабын жаз.

 

Әжей  12 қалашты әр немересіне 3 қалаштан тең бөліп берді. Әжейдің қанша немересі бар?

 

 

Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Көбейту және бөлу

амалдарының нәтижесі мен компоненттері арасындағы байланысты қолданады

 

 

 

 

 

1

берілген сандармен көбейту амалына

өрнек құрастырып жазады;

1
көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін

пайдаланып, көбейтінді жазады;

1
көбейтіндінің мәнін бірінші көбейткішке

бөлу арқылы бөліндіге өрнек құрастырып жазады;

1
көбейтіндінің мәнін екінші көбейткішке

бөлу арқылы бөліндіге өрнек құрастырып жазады.

1
 

 

 

2

көбейтудің белгісіз компонентін

анықтайды және жазады;

1
белгісіз бөлінгішті анықтайды және

жазады;

1
белгісіз бөлгішті анықтайды және жазады. 1
Мазмұнына     қарай

және бірдей бөліктерге бөлуге берілген есептерді шығарады

 

 

 

3

есептің шешуін өрнек түрінде жазады; 1
өрнектің мәнін табады және шама атауын

жазады;

1
есептің жауабын жазады. 1
Жалпы балл 10

 

«Көбейту және бөлу. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

 

Білім алушының аты-жөні                                                                                                                                                                 

 

Бағалау критерийі Тапсырма

 

Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен Орта Жоғары
Көбейту және бөлу амалдарының нәтижесі мен компоненттері арасындағы байланысты қолданады  

 

 

 

1

Берілген сандармен көбейту және бөлу амалдарының байланысы негізінде көбейтінді мен бөлінділер құрастыруда қиналады Берілген сандармен  көбейтінді құрастырып жазуда/ көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін пайдаланып, өрнек жазуда/ көбейтіндінің мәнін бірінші көбейткішке бөлу арқылы бөлінді құрастыруда/ көбейтіндінің мәнін екінші көбейткішке бөлу арқылы бөліндіге өрнек құрастыруда қате жібереді Берілген сандармен көбейту және бөлу амалдарының байланысы негізінде көбейтінді мен бөліндіге өрнектер құрастырып жазады
 

 

2

Көбейту мен бөлудің компоненттері арасындағы байланыстың негізінде белгісіз компоненттерді анықтауда қиналады Көбейту мен бөлудің компоненттері арасындағы байланыстың  негізінде белгісіз көбейткішті/ бөлінгішті/ бөлгішті анықтауда қате жібереді Көбейту мен бөлудің компоненттері арасындағы байланыстың негізінде белгісіз компоненттерді дұрыс анықтайды
Мазмұнына қарай және бірдей бөліктерге бөлуге берілген есептерді шығарады 3 Бірдей бөліктерге бөлуге берілген есептерді шығаруда қиналады Есептің   шарты бойынша өрнек құрады, өрнектің мәнін табуда/ жауабын жазуда қате жібереді Бірдей бөліктерге бөлуге берілген есептерді дұрыс шығарады

 

 

 

36

 

«Санды және әріпті өрнектер. Теңдеулер. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

 

Бөлімше 2.1  Санды және әріпті өрнектер

2.2  Теңдік және теңсіздік. Теңдеу

5.1 Есептер және математикалық модель

 

Оқу мақсаты

 

2.2.1.2 Әріптің берілген мәніндегі екі амалды әріпті өрнектің мәнін табу

2.2.2.2 Көбейту мен бөлуге берілген қарапайым теңдеулерді; х+(25-6)=38; (24-3)-х=8; а+6=7+80 түріндегі күрделі теңдеулерді шешу

2.5.1.7 Екі амалмен шешілетін есептерді (барлық амалдарға берілген жай есептердің әртүрлі комбинациялары) модельдеу және шығару

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•         Әріптің  берілген  мәні  бойынша  екі  амалды  әріпті өрнектің мәнін табады

•         Көбейту     мен     бөлудің     белгісіз     компоненттерін анықтауға берілген қарапайым теңдеулерді шешеді

•         Құрама есептерді шығарады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

Жоғары деңгей  дағдылары

 

Орындау уақыты

 

20 минут

 

Тапсырма

 

1.       x = 40 деп алып, x : 5 + 86 өрнегінің мәнін тап.

 

2.      Теңдеуді шеш.

 

3 * х = 18

 

3.      Есепті шығар.

 

Математика пәнінен өтетін олимпиадаға қатысу үшін Астана қаласына 24 ұл бала және олардан 3 есе кем  қыз бала келді.  Олимпиадаға барлығы неше оқушы келді?

 

 

Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Әріптің      берілген

мәні  бойынша  екі амалды           әріпті

өрнектің         мәнін табады

1 әріптің  сандық мәнін қойып, өрнек

жазады;

1
өрнектің мәнін есептейді және жазады; 1
Көбейту            мен

бөлудің       белгісіз компоненттерін анықтауға берілген қарапайым теңдеулерді

шешеді

2 белгісіз көбейткішті анықтайды; 1
теңдеудің түбірін есептейді; 1
теңдеуді тексереді; 1
Құрама есептерді

шығарады

3 есептің қысқаша шартын жазады/сызбасын

сызады;

1
шешу жолының бірінші амалын таңдайды

және өрнек түрінде жазады;

1
бірінші өрнектің мәнін табады; 1
шешу жолының екінші амалын таңдайды

және өрнек түрінде жазады;

1
екінші өрнектің мәнін табады; 1
есептің жауабын жазады. 1
Жалпы балл 11

 

«Санды және әріпті өрнектер. Теңдеулер. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

 

Білім алушының аты-жөні                                                                                                                                                                 

 

 

Бағалау критерийі Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Әріптің берілген мәні бойынша екі амалды әріпті өрнектің мәнін табады 1 Әріптік мәні бойынша өрнек құрастырып  жазуда, өрнектің мәнін табуда қиналады Әріптік мәні бойынша өрнек құрастырады,  өрнектің мәнін табуда қате жібереді Әріптік мәні бойынша өрнек құрастырады және өрнектің мәнін дұрыс анықтайды
Көбейту мен бөлудің белгісіз компоненттерін анықтауға берілген қарапайым теңдеулерді шешеді 2 Көбейту мен бөлу амалдарына берілген қарапайым теңдеулерді шешуде қиналады Белгісіз көбейткішті анықтайды, есептеуде/тексеруде қате жібереді Көбейту мен бөлу амалдарына берілген қарапайым теңдеулерді дұрыс шығарады
 

Құрама есептерді шығарады

3 Құрама есептерді рәсімдеуде және шығаруда қиналады Есептің қысқаша шартын жазуда немесе сызбасын сызуда

/ шешу жолының  бірінші амалын таңдауда және есептеуде/ екінші орындалатын амалды таңдап, өрнек түрінде жазуда / екінші өрнектің мәнін табуда/ есептің жауабын жазуда қате жібереді

Құрама есептерді дұрыс рәсімдейді және шығарады

 

 

 

 

 

 

39

 

3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы

 

1.  Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

 

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.

Спецификация 2-сыныпта «Математика» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.

 

2.  Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

 

«Математика» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 — 4-сыныптар).

 

3.  3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу

 

 • Ұзақтығы – 40 минут

Балл саны — 15

 

 • Жиынтық бағалаудың құрылымы

 

Тоқсандық жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар  қолданылады.

Берілген  нұсқа  қысқа  және  толық   жауапты  қажет  ететін  сұрақтарды  қамтитын 4 тапсырмадан тұрады.

Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.

Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Білім алушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады.

Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

Бөлім

 

Бөлімше

 

Оқу мақсаты

 

Тапсырманың сипаттамасы

 

Тапсырма саны

 

Жалпы балл

 

1

 

3А бөлім – Геометриялық фигуралар және олардың өзара орналасуы

 

3.1 Геометриялық фигуралар және олардың жіктелуі

 

2.3.1.1 Бұрыш түрлерін (тік, сүйір, доғал) бір бірінен ажырату және атау/ тік төртбұрыш, шаршы, тік бұрышты үшбұрыштың мәнді белгілерін анықтау

 

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды

 

1

 

3

 

2

 

3Вбөлім- Көбейту және бөлу.Есептер

 

1.2 Сандармен амалдар орындау

 

2.1.2.1 Көбейтуді бірдей қосылғыштардың қосындысын табу, бөлуді — заттарды мазмұнына қарай және тең бөліктерге бөлу ретінде түсіну

 

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды

 

1

 

2

 

3

 

3Сбөлім –Санды және әріпті өрнектер. Теңдеулер. Есептер

 

2.2 Теңдік және теңсіздік. Теңдеу

 

2.2.2.2 Көбейту мен бөлуге берілген қарапайым теңдеулерді; х+(25-6)=38;

(24-3)-х=8;

а+6=7+80 түріндегі күрделі теңдеулерді шешу

 

Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды

 

1

 

4

 

5.1 Есептер  және математикалық модель

 

2.5.1.7 Екі амалмен шешілетін есептерді (барлық амалдарға берілген жай есептердің әртүрлі комбинациялары) модельдеу және шығару

 

Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды

 

1

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

4.  Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі

 

«Математика» пәнінен 3-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары

 

 1. Бұрыштардың түрлерін анықтап, жаз: тік бұрыш, сүйір бұрыш, доғал бұрыш

 

 

 

 

2.      Қосындыны көбейтінді түрінде жаз.

 

 

4+4+4+4+4=                                      k+k+k+k+k+k+k=

 

 

3.      Теңдеуді шеш.

 

 

у — (46 + 24) = 90

 

[2]

 

 

 

 

 

4.      Есепті шығар.

[4]

 

 

Екі бала шаңғымен серуендеуге шықты. Бірінші бала   4 км, ал екіншісі одан 12 км артық жол жүрді. Екіншісіне қарағанда бірінші бала неше есе кем жол жүрді?

 

 

 

Балл қою кестесі

[6]

 

Жауап Балл Қосымша ақпарат
 

 

1

1
1
1
 

2

4+4+4+4+4= 4 · 5 1
k+k+k+k+k+k+k= k · 7 1
 

 

3

у – 70 = 90 1
у = 70 +90 1
у = 160 1
Тексеру: 160 -70 =90 1
 

3

 

I бала – 4 км                     ? есе < II бала — ?, 12 км артық

 

1

Білім алушы есептің

сызбасын сызуы мүмкін.

 

 

Білім алушының  ықтимал жауабы

 

Жеке амалдар түрінде: 4 + 12 =

4 + 12 = 16 (км) — II баланың  жүрген жолы 16 : 4 =

16 : 4 = 4 (есе) — кем Өрнек түрінде: (4+12):4=4 (есе)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Есепті жеке амалдар

түрінде шығарған жағдайда:

—       бірінші орындалатын амалды таңдауы мен өрнекті жазғаны үшін 1 балл қойылады;

—       өрнектің мәнін есептегені үшін 1 балл қойылады;

—       екінші орындалатын амалды таңдауы мен өрнекті жазғаны үшін 1 балл қойылады;

—       екінші өрнектің мәнін есептегені үшін 1 балл қойылады.

Есепті бір өрнекпен шығарған жағдайда 4 балл қойылады.

Жауабы: I бала 4 есе кем жол жүрді/4есе кем

жүрді/4есе кем/4есе

 

 

1

Барлығы 15

 

5.    Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

 

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.

Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.

Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.

Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.

Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.

Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.

 

6.  Модерация және балл қою

 

 

Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

 

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

 

«Тиімді есептеу тәсілдері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

 

Бөлімше 1.2 Сандармен амалдар орындау

2.1 Санды және әріпті өрнектер

 

Оқу мақсаты

 

2.1.2.3 Қосудың ауыстырымдылық, терімділік қасиеттерін/көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолдану

2.2.1.6      Екі-үш амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердегі арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін анықтау, олардың мәнін табу

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•         Өрнектердің мәнін табу үшін қосудың терімділік, қосу мен көбейтудің ауыстырымдылық  қасиетін қолданады

•         Өрнектердегі  амалдардың орындалу ретін анықтайды

•         Бірнеше амалды жақшалы және жақшасыз

өрнектердің мәнін табады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Орындау уақыты

 

15 минут

 

Тапсырма

 

1.      Тиімді  есептеу тәсілін көрсетіп өрнек жаз және өрнектің мәнін тап.

 

1)  23 + 38 =                                       3) 97 + 95 + 3=

 

2)  5 ⋅ 9 =                                             4) 5 + 64 + 5 + 6 =

 

 

 

2.      Берілген өрнектегі амалдардың орындалу ретін анықта.

 

6 (2 + 3) – 15

 

А) көбейту,  азайту, қосу В) көбейту, қосу, азайту С) қосу, көбейту, азайту

D) көбейту, қосу,азайту

 

 

 

3.   Өрнектің мәнін тап.

 

1)  18 : 3  + 3 9 =                                            2) (72 — 27) : 5 + 4 =

 

 

Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Өрнектердің мәнін

табу үшін қосудың терімділік, қосу мен көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін қолданады.

 

1

екітаңбалы сандардың қосындысын табу үшін

қосудың ауыстырымдылық қасиетін қолданып өрнек жазады және мәнін табады;

1
кестелік көбейтуге берілген өрнектің мәнін

табу үшін көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін қолданып өрнек жазады және мәнін табады;

 

1

екі амалды өрнектің мәнін  табу үшін қосудың

терімділік қасиетін қолданып өрнек жазады және мәнін табады;

 

1

бірнеше амалды өрнектің мәнін табу үшін

қосудың терімділік қасиетін қолданып өрнек жазады және мәнін табады.

 

1

Өрнектердегі

амалдардың орындалу        ретін көрсетеді.

Бірнеше амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табады.

 

2,3

амалдардың орындалу ретін анықтайды; 1
жақшасыз өрнектегі  амалдардың орындалу

ретін жазып көрсетеді;

1
жақшасыз өрнектің мәнін табады; 1
жақшалы өрнектегі амалдардың орындалу

ретін жазып көрсетеді

1
жақшалы өрнектің мәнін табады. 1
Барлығы 9

 

«Тиімді есептеу тәсілдері» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне  қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

 

Білім алушының аты-жөні                                                                                                                                                              

 

 

 

 

Бағалау критерийі

Тапсырма

 

Оқу жетістіктерінің деңгейі

 

Төмен

 

Орта

 

Жоғары

Өрнектердің мәнін табу үшін қосудың терімділік, қосу мен көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін қолданады  

 

1

Өрнектердің мәнін табу үшін қосудың терімділік, қосу мен көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін қолдануда қиналады Өрнектердің мәнін табу үшін қосудың терімділік/ қосудың

/көбейтудің ауыстырымдылық қасиеттерін қолдануда қате жібереді

Өрнектердің мәнін табу үшін қосудың терімділік, қосу мен көбейтудің ауыстырымдылық қасиеттерін қолданады
Өрнектердегі амалдардың орындалу ретін  көрсетеді. Бірнеше амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табады  

 

2,3

Бірнеше амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтауда және өрнектердің мәнін табуда қиналады Бірнеше амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтауда/ өрнектердің мәнін табуда қате жібереді Бірнеше амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердегі  амалдардың орындалу ретін анықтайды және өрнектердің мәнін дұрыс шығарады

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

«Есептерді шешу тәсілдері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

 

Бөлімше 5.1 Есептер және математикалық модель
 

Оқу мақсаты

 

2.5.1.4 Санды бірнеше есе арттыру/кемітуге; еселік салыстыруға берілген есептерді талдау және шығару; кері есептерді құрастыру және шығару

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•         Санды    бірнеше     есе     арттыруға/кемітуге     берілген есептерді  шығарады

•         Еселік салыстыруға берілген есептерді шығарады

•         Кері есеп құрастырады және шығарады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

 

Орындау уақыты

 

20 минут

 

Тапсырма

 

1.      Есепті шығар.

 

Зат  салынған  сөмкенің  массасы  5  кг,  ал  шабаданның  массасы  одан     3  есе  ауыр. Шабаданның  массасы қанша?

 

5 кг                                         ?,  3 есе ауыр

 

2.       Есептің шешуі болатын өрнекті тауып,  белгіле (P). Жауабын жаз.

 

Оқушылар   саяхатқа    шықты. Үлкен автобусқа    35 оқушы, ал кіші    автобусқа    7 оқушы отырды.  Кішісіне қарағанда үлкен автобусқа неше есе артық оқушы отырды?

 

 

 

 

Жауабы:                                                                                           

 

 1. Есепке кері есеп құрастыр және шығар.

 

 

 

 

 

Бағалау

критерийі

Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Санды бірнеше

есе арттыруға/ кемітуге берілген есептерді шығарады

 

 

 

 

1

есептің қысқаша шартын жазады/сызбасын

сызады;

1
есепті шешу жолын өрнек түрінде жазады; 1
өрнектің мәнін табады және шама атауын

жазады;

1
есептің жауабын жазады. 1
Еселік

салыстыруға берілген       есепті шығарады

 

2

есептің дұрыс шешімін көрсететін өрнекті

анықтайды;

1
есептің жауабын  жазады. 1
Кері есеп

құрастырады және шығарады

 

 

 

3

кері есептің  қысқаша шартын жазады; 1
есепті шешу жолын өрнек түрінде жазады; 1
өрнектің мәнін табады және шама атауын

жазады;

1
есептің жауабын жазады. 1
Барлығы 10

 

«Есептерді шешу тәсілдері» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

 

Білім алушының аты-жөні                                                                                                                                                                     

 

 

Бағалау критерийі Тапсырма №  

Оқу жетістіктерінің деңгейі

 

Төмен

 

Орта

 

Жоғары

Санды бірнеше есе арттыруға/кемітуге берілген есептерді шығарады  

 

 

 

1

Санды бірнеше есе арттыруға немесе кемітуге берілген есептерді шығаруда қиналады Есептің  қысқаша шартын жазуда немесе сызбасын сызуда / есепті шешу амалын таңдап, өрнек жазуда/ өрнектің мәнін табуда/есептің жауабын жазуда қателіктер жібереді Санды бірнеше есе арттыруға немесе кемітуге берілген есептерді дұрыс шығарады
Еселік салыстыруға берілген есептерді шығарады  

 

 

2

Еселік салыстыруға берілген есептерді шығаруда қиналады Еселік салыстыруға берілген есептердің шешуін анықтауда/жауабын  жазуда қателіктер жібереді Еселік салыстыруға берілген есептерді дұрыс шығарады
Еселік салыстыруға берілген есептерге

кері есеп құрастырады және шығарады

 

 

3

Кері есеп құрастыруда және шығаруда қиналады Кері есеп құрастыруда/ есептің шешу жолын өрнекпен жазуда/ өрнектің мәнін табуда/ есептің жауабын жазуда қателіктер жібереді Кері есеп құрастырады және шығарады

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

«Геометриялық фигуралар. Периметр. Аудан» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

 

Бөлімше 3.1 Геометриялық фигуралар және олардың жіктелуі

5.2 Математикалық тіл

 

Оқу мақсаты

 

2.3.1.4 Фигураның белгісіз қабырғасын оның периметрі мен белгілі қабырғалары арқылы табу

2.5.2.3 Нүктелерді, кесінділерді, сәулелерді, түзулерді латын алфавитінің бас әріптерімен таңбалау, оларды таңбалануы бойынша оқу

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•         Периметрі мен белгілі қабырғалары бойынша фигураның белгісіз қабырғасының ұзындығын табады

•         Нүкте, кесінді, сәуле, түзулерді белгілеуде латын алфавитінің бас әріптерін қолданады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

 

Орындау уақыты

 

20 минут

 

Тапсырма

 

1.      Есепті шығар.

 

Периметрі  25 см, бірінші қабырғасының ұзындығы 12 см,  ал екінші қабырғасы 4 см болатын үшбұрыштың үшінші қабырғасының ұзындығын тап.

 

 

 

2.      Фигуралары дұрыс белгіленген қатарды белгіле (P) .

 

 

А) ОА кесіндісі, а түзуі  , P нүктесі, СК сәулесі В) а түзуі, СК кесіндісі, ОА сәулесі, Р нүктесі С) СК сәулесі, ОА кесіндісі, Р түзуі, a нүктесі

D) а сәулесі, СК кесіндісі, ОА түзуі, Р нүктесі

 

 1. Фигураларды нұсқаулыққа сәйкес белгіле.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Периметрі     бойынша

фигураның      белгісіз қабырғаның ұзындығын табады

 

 

 

 

 

1

есептің шартын жазады; 1
есептің шарты бойынша өрнек құрастырып

жазады;

1
өрнектің мәнін табады және шама атауын

жазады;

1
есептің жауабын жазады. 1
Нүкте, кесінді, сәуле,

түзулерді белгілеуде латын алфавитінің бас әріптерін қолданады

 

 

 

2

фигуралары дұрыс белгіленген қатарды

анықтайды;

1
түзуді анықтайды және белгілейді; 1
сәулені анықтайды және белгілейді; 1
нүктені анықтайды және белгілейді; 1
кесіндіні анықтайды және белгілейді; 1
Барлығы 9

 

«Геометриялық фигуралар. Периметр. Аудан» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Оқушының аты-жөні                                                                                                                    

 

 

Бағалау критерийі Тапсырма

 

Оқу жетістіктерінің деңгейі

 

Төмен

 

Орташа

 

Жоғары

Периметрі бойынша фигураның   белгісіз қабырғасының ұзындығын табады  

 

 

1

Периметрі  мен белгілі қабырғалары арқылы үшбұрыштың  белгісіз қабырғасының  ұзындығын анықтауда қиналады Есептің  қысқаша шартын жазуда/ шешуін өрнекпен көрсетуде/ өрнектің  мәнін есептеуде / есептің жауабын жазуда қате жібереді Периметрі  мен белгілі қабырғалары арқылы үшбұрыштың белгісіз қабырғасының ұзындығын дұрыс анықтайды
Нүкте, кесінді, сәуле, түзулерді белгілеуде латын алфавитінің бас әріптерін қолданады 2 Геометриялық фигураларды белгіленуі бойынша атауда және белгілеуде қиналады Геометриялық фигураларды белгіленуі  бойынша оқуда/ аталуына қарай латын алфавитінің әріптерімен белгілеуде  қате жібереді Геометриялық фигураларды латын алфавитінің әріптерімен белгілейді  және дұрыс атайды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

 

4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы

 

1.  Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

 

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.

Спецификация  2-сыныпта      «Математика»  пәні  бойынша  тоқсандық      жиынтық бағалаудың  мазмұны мен  өткізу рәсімін сипаттайды.

 

2.  Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

 

«Математика»  пәні  бойынша  (орта  білім  беру  мазмұнын  жаңарту  аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 — 4-сыныптар).

 

3.  4-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу

 

 • Ұзақтығы – 40 минут

Балл саны — 15

 

3.2    Жиынтық бағалаудың құрылымы

 

Тоқсандық  жиынтық  бағалауда  әр  түрлі  тапсырмалар:  көп  жауапты  таңдауы  бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар  қолданылады.

Берілген  нұсқа қысқа және толық    жауапты қажет ететін  сұрақтарды қамтитын 5 тапсырмадан тұрады.

Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.

Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі.

Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

Бөлім

 

Бөлімше

 

Оқу мақсаты

 

Тапсырманың сипаттамасы

 

Тапсырма саны

 

Жалпы балл

 

1

 

4A бөлім– Тиімді есептеу тәсілдері

 

1.2                Сандармен амалдар орындау

 

2.1.2.3  Қосудың ауыстырымдылық, терімділік   қасиеттерін/көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолдану.

 

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет                     ететін

тапсырманы орындайды.

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

2.1      Санды әріпті өрнектер

 

және

 

2.2.1.6  Екі-үш амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердегі арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін анықтау, олардың мәнін табу.

 

Білім алушы жабық түрдегі көп таңдауы бар тапсырманы орындайды.

 

1

 

1

 

2

 

4B бөлім – Есептерді шешу тәсілдері

 

5.1 Есептер  және математикалық модель

 

2.5.1.8 Барлық арифметикалық амалдарға берілген жай есептердің шешуін санды өрнектер түрінде; құрама есептердің шешуін санды өрнектер

және жекелеген амалдар түрінде модельдеу және шығару.

 

Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

6

 

3

 

4C бөлім – Геометриялық фигуралар. Периметр. Аудан

 

3.2          Геометриялық фигураларды кескіндеу және салу

 

2.3.1.3 Көпбұрыштардың, қоршаған ортадағы заттар қабырғаларының ұзындығын өлшеу, периметрді табуға арналған формулаларды: Р=(а+b)×2, Р= а ×4,Р = a+b+c қорытындылау, құру және қолдану.

 

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3

 

5.1     Есептер математикалық модель

 

және

 

2.5.2.3 Нүктелерді, кесінділерді, сәулелерді, түзулерді латын алфавитінің бас әріптерімен таңбалау, оларды таңбалануы бойынша оқу.

 

Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды.

 

 

1

 

 

3

 

 

55

 

4.  Тапсырма  үлгілері және балл қою кестесі

 

«Математика» пәнінен  4-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары

 

 1. Қосудың терімділік және көбейтудің орын ауыстырымдылық қасиеттерін қолданып, өрнектерді байланыстырып сыз.

 

 

5+9

 

 

 

9 ∙ 5

14 + (67 + 3)

 

 

 

 

 

(14 + 67) + 3

(14+3)+(67+3)

 

 

 

5 ∙ 9

 

 

 

[2]

2.      Өрнекті  соңғы орындалатын амал таңбасымен және нәтижесімен байланыстырып сыз.

 

:                                                                     1

5 4 – 16 : 4

 

—                                                                                          16

 

 

 

 

 

3.  Есепті шығар.

[1]

 

Аулада 27 раушан гүлі, одан 3есе кем түймедақ және түймедақтан 4-еуі артық қызғалдақ өсіп тұр. Аулада неше қызғалдақ өсіп тұр?

 

 

 

3.   Әр фигураның периметрін тап.

 

 

 

4 см

[6]

 

 

7 см

 

 

3 см                            3 см

3

 

 

 

3 см

 

 

 

Р =                            

Р=                               

Р=                                  

 

[3]

 

5. Фигураларды латын әріптерімен белгіле. Жаз.

 

 

 

 

                       сәулесі                         нүктесі                               кесіндісі

 

[3]

 

Балл қою кестесі

 

 

Жауап Балл Қосымша ақпарат
 

1

(14 + 67) + 3 = 14 + (67 + 3) 1
9 ∙ 5=5 ∙ 9 1
 

 

2

1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Раушан   – 27

Түймедақ — ?,  3 есе кем Қызғалдақ -?,  4-еуі артық

1 Білім алушы есептің сызбасын

сызуы мүмкін.

Білім алушының  ықтимал жауабы

Жеке амалдар түрінде: 27 : 3  =

27 : 3 = 9  (гүл.) – түймедақ

9 + 4 =

9 + 4 =13 (гүл.) – қызғалдақ

 

Өрнек түрінде: 27: 3 + 4 =13 (қ.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Есепті жеке амалдар түрінде

шығарған жағдайда:

—       бірінші орындалатын амалды таңдауы мен өрнекті жазғаны үшін 1 балл қойылады;

—       өрнектің мәнін есептегені үшін 1 балл қойылады;

—       екінші орындалатын амалды таңдауы мен өрнекті жазғаны үшін 1 балл қойылады;

—       екінші өрнектің мәнін есептегені үшін 1 балл қойылады.

Есепті бір өрнекпен  шығарған жағдайда 4 балл қойылады.

Жауабы: аулада 13 қызғалдақ өсіп

тұр.

 

1

13 қызғалдақ /13 қ түріндегі

жауаптар да қабылданады.

 

 

 

4

Р   = 3 +3 +3 = 9 (см) 1
Р    = 4 ∙4=16( см) 1
1
Р = (7+3) ∙2=20 (см)

 

 

 

 

 

5

 

 

 

3

Барлығы 15

 

 

5.    Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

 

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.

Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.

Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.

Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.

Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.

Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.

 

 

 

6.  Модерация және балл қою

 

 

Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

 

JKa36aJiapra apnaJiran oprn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теруге 19.07.2017. берілді. Басуға 20.07.2017. қол қойылды. Пішімі 60х84/8. Кеңсе қағаз 80 гр/м2. Сандық басылыс. Шартты б. т.     . Таралымы 1 дана. Тапсырыс № 1574

«Педагогикалық шеберлік орталығы» ЖМ типографиясында басылды.

010000, Астана қ., №31 көше, 37а үй. e-mail: info@cpm.kz.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь