ГЛАВНАЯ Образцы планов CОР и СОЧ | ЖБ ҚБ ҚБ Дүниежүзі тарихы 8-сынып Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы

ҚБ Дүниежүзі тарихы 8-сынып Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы

2915
0

Қалыптастырушы бағалауға арналған
тапсырмалар жинағы
Дүниежүзі тарихы
8-сынып
ЖОБА
Құрметті мұғалім!
Аталған тапсырмалар жинағы білім беру мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдерге көмек
құралы ретінде құрастырылды. Бұл мұғалімдердің ұжымдық жұмысының нәтижесі. Бағалау
критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар қалыптастырушы бағалауды өткізуге,
сабақты жоспарлауға, ұқсас тапсырмаларды құрастыруға және іріктеп алуға, оқу мақсатына
жетуге қатысты сындарлы кері байланыс беруге көмектесетін үлгі болып табылады.
Жинақтың ұсынылған сипаты сізге білім алушының қажеттілігі мен мүмкіндігін есепке
ала отырып, тапсырмаларға толықтырулар мен өзгерістер енгізуіңізге, бейімдеуіңізге мүмкіндік
береді.
Қосымша материалдарды (нұсқаулықтар, таныстырылымдар, жоспарлар және т.б.),
форумдағы талқылауларды және бейне нұсқауларды сіз «Назарбаев Зияткерлік мектептері»
ДББҰ smk.edu.kz ресми сайтынан таба аласыз.
Жемісті жұмыс пен шығармашылық табыс тілейміз!
Жинақ негізгі мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша өңірлік
және мектеп үйлестірушілеріне, басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Жинақты дайындау барысында ресурстар (суреттер, мәтіндер, бейне және аудио
материалдар, т.б.) қолжетімді ресми интернет-сайттардан алынды. Жинақ коммерциялық емес
мақсатта құрастырылған.
2
ЖОБА
Мазмұны
1-тоқсан ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….4
Бөлім: Жаңа заманның басталуы ……………………………………………………………………………………………………….4
Бөлім: XVIІI ғ. Үндістан және Ұлыбритания ……………………………………………………………………………………..8
Бөлім: Ағартушылық идеяларының таралуы………………………………………………………………………………………9
2-тоқсан ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
Бөлім: Француз буржуазиялық революциясының көрінісі ………………………………………………………………. 11
Бөлім: XIX ғ. империялар және олардың бақталастығы …………………………………………………………………. 15
3-тоқсан ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
Бөлім: XІX ғасырдағы Қытай мен Еуропа елдері…………………………………………………………………………….. 17
Бөлім: XІX ғасырдағы Қытай мен Еуропа елдері…………………………………………………………………………….. 18
Бөлім: Революциялық идеялардың XІX ғасырдағы Еуропаға әсері ………………………………………………… 19
Бөлім: XІX ғасырдағы Ресейдегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы………………………………………………………. 20
Бөлім: XІX ғасырдағы еуропалық отаршыл үстемдік………………………………………………………………………. 21
4-тоқсан ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
Бөлім: Америка Құрама Штаттарының күшеюі ………………………………………………………………………………. 22
Бөлім: Суретшілер мен жазушылардың көзқарасымен ХІХ ғасырдағы өзгерістерге шолу ……………….. 24
3
ЖОБА
1-тоқсан
Бөлім: Жаңа заманның басталуы
Тақырып XVII ғасырдың ортасындағы Ағылшын буржуазиялық
революциясы қандай маңызға ие болды?
Оқу мақсаты 7.3.2.1 Батыс Еуропадағы буржуазиялық революциялардың
себептерін сипаттау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Батыс Еуропадағы буржуазиялық революциялардың
себептерін анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Тапсырма
Батыс Еуропадағы буржуазиялық революцияның себептерiн жазыңыз. 1234
Дескриптор Білім алушы: — Батыс Еуропадағы революцияның басталу 1/2/3/4
себебiн жазады.
4
ЖОБА
Бөлім Жаңа заманның басталуы
Тақырып Өнеркәсіп төңкерісі әлемді қалай өзгертті?
Оқу мақсаты 7.1.1.2 Мануфактура, фабрикалардың пайда болуы мен
жалдамалы жұмысшы табының қалыптасуы арасындағы
байланысты анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы:
• Жұмысшы табының қалыптасуы мен мануфактура,
фабрикалардың пайда болуы арасындағы байланысты
көрстеді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Англиядағы «мануфактура», «фабрикалардың пайда болуы» мен «жалдамалы жұмысшы»
терминдерін пайдалана отырып суретті түсіндіріңіз. Англиядағы өнеркәсіп төңкерісі
әлемді қаншалықты өзгерткенін анықтаңыз.
Дескриптор Білім алушы: -Суретті түсіндіруде «мануфактура», «фабрикалардың пайда болуы»
мен «жалдамалы жұмысшы» терминдерін пайдаланады; — Суретті түсіндіруде олардың арасындағы байланысты анықтайды; — Англиядағы өнеркәсіп төңкерісі әлемді қаншалықты өзгерткенін
анықтайды.
5
ЖОБА
Бөлім Жаңа заманның басталуы
Тақырып Өнеркәсіп төңкерісі әлемді қалай өзгертті?
Оқу мақсаты 7.4.1.1 Себеп-салдарды анықтау арқылы Еуропадағы феодалдық
құрылыстан капиталистік шаруашылыққа (мануфактура,
фабрика) өту процесін түсіндіру
Бағалау критерийі Білім алушы
• Еуропадағы феодалдық құрылыстан капиталистік
шаруашылыққа (мануфактура, фабрика) өту процесінің
себеп-салдарын анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Кестені толтырыңыз.
Феодалдық құрылыс → Капиталистік шаруашылық
Себептері
Салдары
Дескриптор Білім алушы — Еуропадағы феодалдық құрылыстан капиталистік шаруашылыққа
(мануфактура, фабрика) өту процесінің себебін анықтайды; — Еуропадағы феодалдық құрылыстан капиталистік шаруашылыққа
(мануфактура, фабрика) өту процесінің салдарын анықтайды.
6
ЖОБА
Бөлім Жаңа заманның басталуы
Тақырып Өнеркәсіп төңкерісі әлемді қалай өзгертті?
Оқу мақсаты 7.4.1.2 Англияның әлемдік жетекші держава ретінде
қалыптасуындағы өнеркәсіп төңкерісінің рөлін сипаттау
Бағалау критерийі Білім алушы:
• Англияның әлемдік держава ретінде
қалыптасуындағы өнеркәсіп төңкерісінің рөлін
көрсетеді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Кестені толтырыңыз.
Өнеркәсіп
атауы
Ғалымдар Не ойлап
тапты?
Қай
жылы?
Англияның жетекші
державаға айналуындағы
маңызы?
Тоқыма
өнеркәсібі
Джеймс Харгривс
Ричард А́ ркрайт
Эдмунд Картрайт
Бу двигателі Дени Папен
Джеймс Уатт
Машина
жасау
Джозеф Брама
Металлургия Абрахам Дарби
Генри Корт
Транспорт Ричард Тревитик
Роберт Фултон
Дескриптор Білім алушы: — Англиядағы өнеркәсіп төңкерісіне үлес қосқан тұлғалардың
ашқан жаңалықтарын көрсетеді; — Англиядағы өнеркәсіп төңкерісіне үлес қосқан тұлғалардың
ашқан жаңалықтарының уақытын көрсетеді; — Өнеркәсіп салаларының Англияның жетекші державаға айналуындағы
маңызын анықтайды.
7
ЖОБА
Бөлім: XVIІI ғ. Үндістан және Ұлыбритания
Тақырып Ағылшындар саудагерлерден Үндістанның билеушілеріне
қалай айналды?
Оқу мақсаты 7.1.1.3 Еуропалық державалардың отаршылдық экспансиясы
кезеңіндегі Азия мемлекеттерінің әлеуметтік
құрылымындағы ерекшеліктерді анықтау (Қытай,Үндістан,
Жапония)
Бағалау критерийі Білім алушы:
• Ұлыбританияның Үндістанға жасаған отаршылдық
экспансиясына қатысты берілген мәлімдемелерді
саралайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Қолдану
Тапсырма
Ұлыбританияның Үндістанға жасаған отаршылдық экспансиясына қатысты берілген
мәліметтердің «ақиқат» не «жалған» екеніндігін анықтаңыз.
№ Мәліметтер Ақиқат Жалған 1 Ағылшындар үндістанның касталық жүйесін елді
отарлау мақсатында пайдаланды 2 Ағылшындар үшін үндістандықтардың касталық
жүйесі маңызды болмады 3 Ағылшындар касталық жүйені негізге ала отырып
адамдарды жұмысқа тартты 4 Ағылшындар ешбір каста өкілдеріне салық төлеуде
жеңілдік жасаған жоқ
Дескриптор Білім алушы: — Ағылшындар үндістанның касталық жүйесін елді отарлау
мақсатында пайдаланғанын не пайдаланбағанын белгілейді; — Ағылшындар үшін үндістандықтардың касталық жүйесінің
маңызын белгілейді; — Британдықтар касталық жүйені негізге ала отырып адамдарды
жұмысқа тартқандығын не тартпағандығын көрсетеді; — Британдықтар каста өкілдеріне салық төлеуде жеңілдік
жасағандығын не жасамағандығын белгілейді.
8
ЖОБА
Бөлім: Ағартушылық идеяларының таралуы
Тақырып Ағартушылық дәуірдің қандай идеялары еуропалық
монархтардың қызметінде көрініс тапты?
Оқу мақсаты 7.2.3.2 Ағартушылық дәуір идеяларының қоғамдық дамуға
ықпалын анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы:
• Ағартушылық дәуір идеяларының қоғамдық дамуға
ықпалын көрсетеді
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Қолдану
Тапсырма
Еуропалық билеушілер Екатерина ІІ мен Фридрих ІІ «ағартушылық» ұстанымдарын
анықтап, Венн диаграммасын толтырыңыз.
Екатерина ІІ Фридрих ІІ 1. Заңды жетілдірді: 1763 ж. Ол Сенатты 6 басқармаға бөлді. Сенат заң шығарушы
құқықтан айырылып, оған өкілеттілік берілді және бақылау органы мен жоғары
сот инстанциясына айналды 2. Сот төрелігі жеңілдетілді. Сот реформасынан кейін тәуелсіз сот жүйесі құрылды.
Сотталушы қорғауға құқық алды 3. Білім және ғылым саласындағы реформалар: Мәдениет пен ағартушылықтың
дамуына 1783 ж. «Еркін кітап басу» туралы қаулы себеп болды. Тұңғыш рет
жеке тұлғалар типография иеленді 4. Бастауыш және орта мектептер желілері пайда болды, сонымен қатар әлемде
тұңғыш рет өндіріс пен саудаға даярлайтын кәсіби училищелер ашылды 5. Әлеуметтік саладағы реформалар: 1775 ж. Губерниялық реформада мектеп,
аурухана болатын қоғамдық орындар салынды. Ресейде қалалық – Петербургте
Обухов емханасы (1775 ж) ашылды
9
ЖОБА 6. Еркін жеке кәсіпкерлік ашуға талпыныс жасалады: «Кәсіпкерлікке еркіндік»
манифесті барлық ауыр өнеркісіппен айналысамын дегендерге еркіндік берілді.
Саудагерлерге капиталдан жыл сайын — 1% жарна төлеуге рұқсат берілді.
Венн диаграммасы
Дескриптор Білім алушы: -ІІ Екатерина патшайымның «ағартушылық» ұстанымдарын
анықтайды; -ІІ Фридрихтің «ағартушылық» ұстанымдарын сипаттайды.
Екатерина II Фридрих II
10
ЖОБА
2-тоқсан
Бөлім: Француз буржуазиялық революциясының көрінісі
Тақырып 1789-1799 жылдар аралығында Францияда қандай
өзгерістер орын алды?
Оқу мақсаты 7.1.1.1 «Капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы» \пролетариат\ ұғымдарын тарихи оқиғаны жан-жақты
түсіндіру үшін қолдану
Бағалау критерийі Білім алушы:
• «Капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы» \пролетариат\ ұғымдарын пайдаланып, тарихи
оқиғаны сипаттайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
«Капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы» ұғымдарын қолданып берілген картинаны
сипаттап жазыңыз.
Дескриптор Білім алушы: — «капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы» ұғымдарын
қолданады; — картинаға жан-жақты интерпретация жасайды.
11
ЖОБА
Бөлім Француз буржуазиялық революциясының көрінісі
Тақырып 1789-1799 жылдар аралығында Францияда қандай
өзгерістер орын алды?
Оқу мақсаты 7.1.2.1 Экономикалық және саяси жүйенің өзгеруіне
буржуазияның әсерін анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы:
• Экономикалық және саяси жүйенің өзгеруіне
буржуазияның әсерін көрсетеді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Қолдану
Тапсырма
Адам және азамат құқықтарының Декларациясына қатысты берілген кестені толтырыңыз.
Адам және азамат құқықтарының Декларациясы
Құжат қашан қабылданды?
Қай жерде қабылданды?
Құжаттың тарихи маңызы
қандай?
Халықтың қай бөлігінің мүддесін
қорғады?
Құжатты жүзеге асырудағы
нәтижесі неге алып келді?
Дескриптор Білім алушы: — құжаттың қабылданған уақытын көрсетеді; — қабылданған жерін жазады; — тарихи маңызын көрсетеді; — кімдердің мүддесін қорғағанын көрсетеді; — нәтижесін жазады.
12
ЖОБА
Бөлім Француз буржуазиялық революциясының көрінісі
Тақырып Неліктен Давид пен Бодридің Марат туралы көзқарастары
әртүрлі болды?
Оқу мақсаты 7.2.2.2 Өнердегі негізгі стильдер мен ағымдардың белгілерін
(неоклассицизм, романтизм, импрессионизм, реализм)
анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы:
• Берілген кестеге суретті пайдалана отырып, өнердегі
негізгі стильдерге және терминдердің
(неоклассицизм, романтизм, импрессионизм,
реализм) мазмұнына анықтама береді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Берілген кестеге суретті пайдалана отырып, өнердегі негізгі стильдерге және
терминдердің мазмұнына анықтама беріңіз.
Неоклассицизм Романтизм Импрессионизм Реализм
Өнер ағымдары Мазмұны
Неоклассицизм
Романтизм
Импрессионизм
Реализм
Дескриптор Білім алушы: — неоклассицизм стиліне анықтама береді; — романтизм стиліне анықтама береді; — импрессионизм стиліне анықтама береді; — реализм стиліне анықтама береді.
13
ЖОБА
Бөлім Француз буржуазиялық революциясының көрінісі
Тақырып Наполеон империясы қалай құрылды және оның құлдырау
себептері неде болды?
Оқу мақсаты 7.3.2.4 Империалистік соғыстардың әлемдік саясаттың
өзгеруіне ықпалын бағалау (Наполеон соғыстары
мысалында)
Бағалау критерийі Білім алушы:
• Империалистік соғыстардың әлемдік саясаттың
өзгеруіне ықпалын талдайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Картаны қолдана отырып, Наполеон соғыстарының әлемдік саясаттың өзгеруіне
ықпалын бағалаңыз. 1. Наполеон соғыстарының жүру барысын сипаттаңыз________________________ ____________________________________________________________________________ 2. Оқиғалардың мазмұнына талдау жасаңыз ____________________________________________________________________________ 3. Оқиғалардың әлемдік саясаттың өзгеруіндегі тарихи маңызына сипаттама
беріңіз____________________________________________________________________
Дескриптор Білім алушы: — Наполеон соғыстарының жүру барысын сипаттайды; — оқиғалардың мазмұнына талдау жасайды; — оқиғалардың әлемдік саясаттың өзгеруіндегі тарихи маңызына
сипаттама береді.
14
ЖОБА
Бөлім: XIX ғасырдағы империялар және олардың бақталастығы
Тақырып Ресей мен Британия Иранға ықпал ету үшін неге бақталас
болды?
Оқу мақсаты 7.3.2.2 XVIII–XIX ғасырдың ортасындағы халықаралық
қатынастардағы өзгерістерді сипаттау
Бағалау критерийі Білім алушы:
• XVIII–XIX ғасырдың ортасындағы халықаралық
қатынастардағы өзгерістерді анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Венн диаграммасында көмекші ақпараттарды пайдалана отырып, Ресей мен
Ұлыбританияның саяси дамуындағы ерекшеліктер мен ұқсастықтарды анықтаңыз.
Көмекші ақпараттар:
1. Абсолютті монарх билік етеді
2. Монархтың үкіметтің көмегінсіз өзіндік ықпалы жоғары болды
3. Абсолютті монарх болып табылады
4. Империя шекарасы кеңейтіледі
5. Ел дамыған Батыс Еуропадан қалмау үшін біршама өзгерістерді талап етті
6. «Әлем шеберханасы» өндіріс өнімдерінің тең жартысы мемлекеттің бір бөлігіне
теңелді
7. Ресми саясаттың негізі бағыты-«православтық, самодержавие, халықтық» болды
8. Машина құрылысы, теміржол құрылысы, құрлықта және суда буды пайдалану
қарқынды дамыды
9. Басыбайлы құқық
10. Халықтың тең жартысы қалада тұрды
Ұлыбритания
Ұқсастығы
Ресей
15
ЖОБА
11. Жаңа техникалық жаңалықтар пайда болды
12. Сыртқы саясатында агрессивті отарлау саясатын ұстанды
13. Саясат консервативтілігімен ерекшеленді
14. Елде дауыс беру құқығын ер адамдамдар ғана иеленді
15. Халықтың 90 % ауыл шаруашылығымен айналысты
16. Панисламдық идеология
17. ХІХ ғасырда өнеркәсіп төңкерісі аяқталды
18. Қоғамның негізгі табы: буржуазия және пролетариат.
Дескриптор Білім алушы:
— ХІХ ғасырдағы Ұлыбританияның саяси дамуының
ерекшелігін анықтайды;
— ХІХ ғасырдағы Ресейдің саяси дамуының ерекшелігін
анықтайды;
— ХІХ ғасырдағы Ресей мен Ұлыбританияның саяси
дамуындағы ұқсастықтарды анықтайды.
16
ЖОБА
3-тоқсан
Бөлім: XІX ғасырдағы Қытай мен Еуропа елдері
Тақырып Неліктен Апиын соғыстары осы күнге дейін қытай
халқының есінде?
Оқу мақсаты 7.3.2.6 Еуропалық отаршылдық экспансияның Шығыстың
дәстүрлі қоғамдарына ықпалын сипаттау
Бағалау критерийі Білім алушы:
• Еуропалық отаршылдық экспансияның Шығыстың
дәстүрлі қоғамдарына ықпалын анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Қолдану
Тапсырма
Апиын соғыстарының себептерін, салдарын, тарихи маңызын жазыңыз.
І Апиын соғысы ІІ Апиын соғысы
Себебі
Салдары
Тарихи маңызы
Дескриптор Білім алушы:
— Апиын соғыстарының себебін көрсетеді;
— Апиын соғыстарының салдарын көрсетеді;
— Апиын соғыстарының тарихи маңызын көрсетеді.
17
ЖОБА
Бөлім: XІX ғасырдағы Қытай мен Еуропа елдері
Тақырып Неліктен Апиын соғыстары осы күнге дейін қытай халқының
есінде?
Оқу мақсаты 7.4.1.4 «Экспорт», «импорт», «экспансия», «отарлау»,
«фактория» ұғымдарын қолдану арқылы, тауар-ақша
қатынастарының дамуын түсіндіру
Бағалау критерийі Білім алушы
• Еуропалық отаршылдық экспансияның Шығыстың
дәстүрлі қоғамдарына ықпалын сипаттайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Қолдану
Тапсырма
Берілген терминдерді мағынасымен сәйкестендіріңіз.
№ Терминдер № Мағынасы
1 Экспорт A ішкі рынокта өткізу үшін елге шет елдерден тауарлар,
технологиялар әкелу
2 Импорт |B «ішкі», өз елінің шет және елсіз аймақтарын игеріп,
қоныстану; «сыртқы» — өз елінен өзге жерлерде тұрақтар
салуы, өзге аумақтарды басып алу
3 Экспансия C капиталды‚ қызметтерді‚ зияткерлік қызмет нәтижелерін‚
соның ішінде оларға айрықша құқықтарды сыртқы
нарықтарға өткізу үшін шетелге әкету
4 Отарлау D Еуропа саудагерлерінің колониядағы сауда-саттық мекені
5 Фактория E Монополистік бірлестіктердің, мемлекеттердің, әлеуметтік
топтардың экономикалық әдістермен де, басқа әдістермен де
(аумақтарды қарулы күшпен басып алу, дипломатиялық
қысым жасау, т.б.) ықпал ету аясын кеңейтуі.
Дескриптор Білім алушы
— «Экспорт» ұғымын мағынасына қарай сәйкестендіреді;
— «Импорт» ұғымын мағынасына қарай сәйкестендіреді;
— «Экспансия» ұғымын мағынасына қарай сәйкестендіреді;
— «Отарлау» ұғымын мағынасына қарай сәйкестендіреді;
— «Фактория» ұғымын мағынасына қарай сәйкестендіреді.
18
ЖОБА
Тапсырма
Төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз.
ХІХ ғасырда қандай саяси идеялар болды?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қоғамда саяси идеялардың алатын орны қандай?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Карл Маркстің көзқарастары қоғамға қандай өзгерістер алып келді?
Дескриптор Білім алушы
— ХІХ ғасырдағы ықпалды саяси идеяларды атайды;
— Қоғамдағы саяси идеялардың орынын көрсетеді;
— Марксизмнің қоғамға әкелген өзгерістерін жазады.
Бөлім: Революциялық идеялардың XІX ғасырдағы Еуропаға әсері
Тақырып 1848 ж. революциялар Еуропада қандай саяси идеяларды
қалыптастырды?
Оқу мақсаты 7.2.3.3 К. Маркстың көзқарастарын және марксизмнің қоғамдық
өмірге ықпалын түсіндіру
Бағалау критерийі Білім алушы
К. Маркстың көзқарастарын және марксизмнің қоғамдық өмірге
ықпалын анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
19
ЖОБА
Бөлім: XІX ғасырдағы Ресейдегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы
Тақырып Неліктен ІІ Александр патша «Халық еркі» ұйымының құрбаны
болды?
Оқу мақсаты 7.3.1.3 Тарихи оқиғаны түсіндіру үшін «басыбайлы құқық»,
«декабристер», «халықшылдар», «жеке террор», «пролетариат
диктатурасы» ұғымдарын қолдану
Бағалау критерийі Білім алушы
• Тарихи оқиғаны түсіндіру үшін «басыбайлы құқық»,
«декабристер», «халықшылдар», «жеке террор»,
«пролетариат диктатурасы» ұғымдарын пайдаланады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Қолдану
Тапсырма
Ұғымдарды мазмұнына қарай сәйкестендіріңіз.
р/с Ұғымдар реті Мазмұны
1 «басыбайлы құқық» A бейбіт тұрғындарды физикалық зорлық-зомбылық
арқылы қорқыту
2 «декабристер» B өндіріс қызметкерін феодалдың жартылай меншігіне
айналдырудың жоғарғы түрі
3 «халықшылдар» C бір адамның немесе адамдар тобының билікке толық ие
бола отырып, елді басқаруы
4 «жеке террор» D XIX ғ (1860–1880 жж.) Ресейдегі қоғамдық –саяси
қозғалыс
5 «пролетариат
диктатурасы»
E орыс дворян революционерлері, 1825 жылы желтоқсан ай
ында самодержавие мен басыбайлыққа қарсы көтеріліс
ұйымдастырушылар
Дескриптор Білім алушы: — «басыбайлы құқық» ұғымын анықтамасымен сәйкестендіреді — «декабристер» ұғымын анықтамасымен сәйкестендіреді; — «халықшылдар» ұғымын анықтамасымен сәйкестендіреді — «жеке террор» ұғымын анықтамасымен сәйкестендіреді -«пролетариат» диктатурасы ұғымын анықтамасымен сәйкестендіреді
20
ЖОБА
Бөлім: XІX ғасырдағы еуропалық отаршыл үстемдік
Тақырып 1857-1859 жылдардағы Үндістандағы оқиғаларды XIX ғасырдағы
британдықтар мен қазіргі кездегі үндістер қалай баяндайды?
Оқу мақсаты 7.3.2.6 Еуропалық отаршылдық экспансияның Шығыстың дәстүрлі
қоғамдарына ықпалын сипаттау
Бағалау критерийі Білім алушы:
• Еуропалық отаршылдық экспансияның Шығыстың дәстүрлі
қоғамдарына ықпалын түсіндіреді
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Тапсырма
1857—1859 жылдардағы Үндiстандағы ұлт-азаттық көтерiлiсті анықтап, кестені толтырыңыз
Көтерілістің шығу себептері қандай болды?
Сипайлар деген кімдер?
Көтеріліс қалай аяқталды?
Көтерілістің жеңіліске ұшырау себебі
қандай?
ХІХ ғ. екінші жартысында Үндістанда
қандай өзгерістер болды?
Дескриптор Білім алушы:
— Көтерілістің шығу себептерін жазады; — Сипайлардың кім екендігін көрсетеді; — Көтерілістің нәтижесін көрсетеді; — Көтерілістің жеңілу себептерін көрсетеді; — ХІХ ғ. екінші жартысында Үндістандағы өзгерістерді көрсетеді.
21
ЖОБА
4-тоқсан
Бөлім: Америка Құрама Штаттарының күшеюі
Тақырып АҚШ-тың батыс бағыттағы аумағы қалай кеңейді?
Оқу мақсаты 7.3.1.2 ХІХ ғасырдағы Америка Құрама Штаттары
территориясының кеңею үдерісін сипаттау
Бағалау критерийі Білім алушы:
• АҚШ-тың батыс бағытындағы экспансия саясатын
сипаттайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Қолдану
Тапсырма
Әлеуметтiк-экономикалық дамудың ерекшелiктерiн түсіндіріңіз.
1820 және 1860 жылдары әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі АҚШ-тың үлесі қандай болды?
1820 ж.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1860 ж. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
АҚШ-тағы азаматтық соғыс жылдарының бастапқы кезеңiнде өнеркәсiп өнiмi 4-орынға шықты.
1860 жылғы АҚШ өнеркәсiп өндiрiсiнiң жедел дамуын немен түсiндiресiз?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ХIХ ғасырдың бiрiншi жартысында жол-көлiк жүйесi де жылдам дамыды. 1860 жылы
темiржолдың қашықтығы 45 мыңнан 100 мың шақырымға дейiн жеттi. Ол АҚШ-тың
батысындағы “бос жерлер” есебiнен дамыды. Осыған мысал келтiрiңіз.
Дескриптор Білім алушы:
-1820 және 1860 жылдары әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі АҚШ-тың үлесін
көрсетеді;
— 1860 жылғы АҚШ өнеркәсiп өндiрiсiнiң жедел дамуының себебін
түсіндіреді;
— ХIХ ғасырдың бiрiншi жартысында жол-көлiк жүйесi де жылдам
дамуының себептерін көрсетеді.
22
ЖОБА
Бөлім Америка Құрама Штаттарының күшеюі
Тақырып Неліктен АҚШ өз әскери кемелерін Жапонияға жіберді?
Оқу мақсаты 7.4.1.3 АҚШ-ғы капиталистік монополиялардың даму ерекшеліктерін
анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
АҚШ-ғы капиталистік монополиялардың даму ерекшеліктерін
сипаттайды
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Қолдану
Тапсырма
Кестені толтырыңыз.
Мерзімі Сәйкестен
діру орны
Оқиға
1853 жылы Жапония жағалауларына келген Перри күш
көрсетiп, ел басшыларынан келiсiмге қол
қоюды талап еттi
1854 жылы наурыздың 13-iнде Перри Жапонияға оралды
1852 жылы АҚШ Жапония жағалауларына жетi
экспедиция аттандырды
1854 жылы ақпанның 13-iнде АҚШ командор М.Перри басқарған әскери
кеменi Жапонияға аттандырды
1791—1849 жылдары Канагава деген жерде бiрiншi жапонамерикан келiсiмшартына қол қойылды
Дескриптор Білім алушы
— Жапония жағалауларына келген Перри күш көрсетiп, ел
басшыларынан келiсiмге қол қоюды талап еткен жылды
көрсетеді;
— Перридің Жапонияға оралған жылын көрсетеді;
— АҚШ Жапония жағалауларына жетi экспедиция аттандырған
жылды көрсетеді;
— АҚШ командор М.Перри басқарған әскери кеменi Жапонияға
аттандырған жылды көрсетеді;
— Канагава деген жерде бiрiншi жапон-американ келiсiмшартына
қол қойылған жылды көрсетеді.
23
ЖОБА
Бөлім: Суретшілер мен жазушылардың көзқарасымен ХІХ ғасырдағы өзгерістерге шолу
Тақырып XІX ғасырдағы өнер мен әдебиет әлеуметтік әділетсіздікті қалай
суреттейді
Оқу мақсаты 7.2.2.1 Тарихи оқиғаларды интерпретациялау үшін өнер
туындыларын пайдалану
Бағалау критерийі Білім алушы:
• Тарихи оқиғаларды интерпретациялау үшін өнер
туындыларын қолданады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
1. Кестені толтырыңыз
2 . В.Г.Перовтың «Тройка» суреті ХІХ ғ әлеуметтік әділетсіздікті қалай суреттейтіндігін 2
мысалмен көрсетіңіз.
ХІХ ғ. Өнер мен әдебиеттегі бағыт
ХІХ ғ . Өнер мен әдебиеттегі өкілдер
24
ЖОБА
Дескриптор Білім алушы:
— XІX ғ. өнер мен әдебиеттегі бірінші бағытты көрсетеді;
— XІX ғ. өнер мен әдебиеттегі екінші бағытты көрсетеді;
— XІX ғ. өнер мен әдебиеттегі үшінші бағытты көрсетеді;
— XІX ғ. өнер мен әдебиеттегі төртінші бағытты көрсетеді;
— XІX ғ. өнер мен әдебиеттің бірінші өкілін көрсетеді;
— XІX ғ. өнер мен әдебиеттің екінші өкілін көрсетеді;
— XІX ғ. өнер мен әдебиеттің үшінші өкілін көрсетеді;
— XІX ғ. өнер мен әдебиеттің бірінші төртінші көрсетеді;
— XІX ғ. өнер мен әдебиеттің бесінші өкілін көрсетеді;
— суретті пайдаланып, ХІХ ғ. әлеуметтік әділетсіздікті бірінші
мысал келтіреді;
— суретті пайдаланып, ХІХ ғ. әлеуметтік әділетсіздікті екінші
мысал келтіреді;
— ХІХ ғ. әлеуметтік әділетсіздік туралы пікірін жазып,
қорытындылайды.
25

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь