ГЛАВНАЯ Образцы планов CОР и СОЧ | ЖБ ҚБ ҚБ Көркем еңбек (ұлдар) 6-сынып Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы

ҚБ Көркем еңбек (ұлдар) 6-сынып Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы

3127
0

ЖОБА
Қалыптастырушы бағалауға арналған
тапсырмалар жинағы
Көркем еңбек (ұлдар)
6-сынып
1
ЖОБА
Құрметті мұғалім!
Аталған тапсырмалар жинағы білім беру мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдерге
көмек құралы ретінде құрастырылды. Бұл мұғалімдердің ұжымдық жұмысының нәтижесі.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар қалыптастырушы бағалауды
өткізуге, сабақты жоспарлауға, ұқсас тапсырмаларды құрастыруға және іріктеп алуға, оқу
мақсатына жетуге қатысты сындарлы кері байланыс беруге көмектесетін үлгі болып
табылады.
Жинақтың ұсынылған сипаты сізге білім алушының қажеттілігі мен мүмкіндігін
есепке ала отырып, тапсырмаларға толықтырулар мен өзгерістер енгізуіңізге, бейімдеуіңізге
мүмкіндік береді.
Қосымша материалдарды (нұсқаулықтар, таныстырылымдар, жоспарлар және т.б.),
форумдағы талқылауларды және бейне нұсқауларды сіз «Назарбаев Зияткерлік мектептері»
ДББҰ smk.edu.kz ресми сайтынан таба аласыз.
Жемісті жұмыс пен шығармашылық табыс тілейміз!
Жинақ негізгі мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша
өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне, басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Жинақты дайындау барысында ресурстар (суреттер, мәтіндер, бейне және аудио
материалдар, т.б.) қолжетімді ресми интернет-сайттардан алынды. Жинақ коммерциялық
емес мақсатта құрастырылған.
2
ЖОБА
Мазмұны 1-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР………4
Бөлім «Визуалды өнер»…………………………………………………………………………………………………….4 2-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР…….11
Бөлім «Сәндік-қолданбалы өнер»…………………………………………………………………………………….11 3-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР……..21
Бөлім «Дизайн және технология»…………………………………………………………………………………….21 4-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР……..29
Бөлім «Тамақтану мәдениеті» және «Үй мәдениеті»…………………………………………………….29-30
3
ЖОБА
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
Бөлім «Визуалды өнер»
Тақырып Портрет жанры. Қазақстандық суретшілердің
шығармашылығындағы портрет
Оқу мақсаты 6.1.3.1 Шығармашылық идеяларды іске асыру мақсатында
ақпарат көздерін өз бетінше таңдап, қолдану (оның ішінде
ақпараттық-коммуникативтік технологияны қолдану арқылы) 6.1.2.1 Әлем және қазақ ұлттық мәдениетіндегі өнер, қолөнер
мен дизайн туындыларының ерекшеліктері туралы білімі мен
түсінігін көрсету
Бағалау критерийі Білім алушы
• Шығармашылық танытуда ақпарат көздерін
пайдаланады
• Өнер, қолөнер, дизайн туындыларының әлемдік және
ұлттық ерекшеліктерін анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Тапсырма 1. Ақпарат көздері арқылы қолөнер мен дизайн туындыларының ерекшеліктерін
көрсетіңіз.
Мысалы: 2. Берілген суреттерге мұқият қарап, қандай портрет түріне жататынын анықтаңыз.
1. _____________ 2.____________ 3.________________ 4._________________
Дескриптор Білім алушы — қолөнер мен дизайн туындыларының ерекшеліктерін көрсетеді; — портрет түрлерін анықтайды.
4
ЖОБА
Тақырып Сызықты портрет. Графика. Орындалу техникасы
Дәстүрлі емес материалдардан портрет жасау (сымнан)
материалдардан орындалған портрет)
Оқу мақсаты 6.1.6.2 Бірқатар заманауи және дәстүрлі емес материалдарды білу,
оларды өңдеу мен пайдаланудың тиімді жолдарын (немесе әдістерін)
анықтау
Бағалау
критерийі
Білім алушы
• Заманауи және дәстүрлі емес материалдарды ажыратады
• Оларды қолданудың жолдарын анықтайды
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Жіпті немесе сымды қолданып, берілген тізімінің ішінен бір көңіл күйді таңдап (белгілеу
керек), өз автопортретіңізді орындаңыз. A) Қуанышты B) Қайғылы C) Агрессивті D) Енжарлық
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы — нақты көңіл күйді таңдайды; — жіпті немесе сымды қолданады; — өз автопортретін жасайды.
5
ЖОБА
Тақырып Портреттегі түс. Орындалу техникасы
Оқу мақсаты 6.2.1.1 Өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған ортаның
визуалды элементтері мен өнердің көркем тәсілдерін анықтау, таңдау
және қолдану
Бағалау
критерийі
Білім алушы
• Қоршаған ортаның элементі мен көркем тәсілдерді анықтау,
таңдау және қолдануда идея мен сезімді көрсетеді
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Түрлі-түсті қағаз түрлерін (картон, гофра қағазы, салфетка т.б.) және газет-журнал
қиындыларын пайдаланып, портрет түріндегі коллаж жасаңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы
қандай материалдарды қолданғанын анықтайды; — түстердің үйлесімділігін табады; — өз идеясында көркем тәсілдерді анықтайды; — портрет түріндегі коллажды жасайды.
6
ЖОБА
Тақырып Заманауи портрет. Фотоөнер. Фотокамерамен тәжірибе
Оқу мақсаты 6.3.2.1 Пәндік терминологияны қолдана отырып, өзінің және
өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер)
жұмыстарындағы идеялары мен тақырыптарды салыстыру 6.2.1.1 Өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған ортаның
визуалды элементтері мен өнердің көркем тәсілдерін анықтау,
таңдау және қолдану
Бағалау
критерийі
Білім алушы
• Терминологияны қолданады
• Суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлердің жұмыстарындағы
идея мен тақырыптарды ажыратады
• Қоршаған ортаның элементі мен көркем тәсілдерді анықтау,
таңдау және қолдануда идея мен сезімді көрсетеді
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Суреттерге мұқият қарап, перспектива заңдылығының қай түріне жататынын және сурет
сюжетіне анықтама беріңіз.
А) В)
С) Д)
Дескриптор Білім алушы — фото суреттегі композиция заңдылықтарын анықтайды; — фотосуреттің сюжетіне анықтама береді; — өз ойына дәлелдер келтіреді.
7
ЖОБА
Тақырып Анимация. Қозғалатын элементтер (ермексазды анимация, көлеңкелі
театр, саусақты және таяқшалы қуыршақтар)
Оқу мақсаты 6.1.2.1 Әлем және қазақ ұлттық мәдениетіндегі өнер, қолөнер мен
дизайн туындыларының ерекшеліктері туралы білімі мен түсінігін
көрсету
Бағалау
критерийі
Білім алушы
• Өнер, қолөнер, дизайн туындыларының әлемдік және ұлттық
ерекшеліктерін анықтайды
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Визуалды элементтерді қолданып, берілген тізімнің ішінен бір анимация түріне сюжет
таңдап, кейіпкердің нобайын жасаңыз. A) ермексазды анимация B) көлеңкелі театр C) саусақты қуыршақтар D) таяқшалы қуыршақтар
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы — сюжет құруда түрлі идеялар ұсынады; — анимациядағы дизайн туындыларының ерекшеліктерін көрсетеді; — анимация түрлерін анықтайды
8
ЖОБА
Тақырып Сценарий дайындау. Кейіпкерлер мен декорациялар құру. Көркем
өнер идеяларын іске асыру. Дыбыс қосу
Оқу мақсаты 6.1.4.1 Уақыт пен басқа да факторларды ескере отырып, іс-әрекеттің
реттілігін анықтау және жоспарлау 6.2.1.1 Өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған ортаның
визуалды элементтері мен өнердің көркем тәсілдерін анықтау, таңдау
және қолдану
Бағалау
критерийі
Білім алушы
• Әрекеттің реттілігін анықтап, жоспарлауда уақытты,
факторларды ескереді
• Қоршаған ортаның элементі мен көркем тәсілдерді анықтау,
таңдау және қолдануда идея мен сезімді көрсетеді
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Таңдаған сюжет бойынша кейіпкерді және декорацияны жасаңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы — сюжетті таңдайды; — қажетті кейіпкерді және декорацияны жасайды.
9
ЖОБА
Тақырып Жұмысты қорғау
Оқу мақсаты 6.3.1.1 Мектеп аудиториясы алдында өзінің дайын жұмыстарын
таныстыру
Бағалау
критерийі
Білім алушы
• Сынып алдында шығармашылық жұмысын таныстырады
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Алдыңғы сабақта орындаған кейіпкерлер мен декорацияны пайдаланып, таныстырылым
жасаңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы — сюжет желісін көрсетеді; — кейіпкерлермен декорацияны пайдаланады; — шығармашылық туындысына таныстырылым жасайды.
10
ЖОБА
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
Бөлім «Сәндікқолданбалы өнер»
Тақырып Қазақстан халықтарының зергерлік өнерімен танысу
Оқу мақсаты 6.1.2.1 Әлемдік және қазақтың ұлттық мәдениетіндегі дизайн,
қолөнер мен өнер туындыларының ерекшеліктерін түсіну мен білімін
көрсету
Бағалау
критерийі
Білім алушы
• Өнер, қолөнер, дизайн туындыларының әлемдік және ұлттық
ерекшеліктерін анықтайды
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма 1. Суретке мұқият қарап, зергерлік бұйымның ерекшеліктерін ажыратыңыз.
Бұйым атауы
/салпыншақ сырға, белдік, қапсырма,
тұмарша, білезік т.б./
Орындалу тәсілдері бойынша қай
техника түріне жатады
/гравировка, филигрань, қаралап
тотықтыру,иірмелік /
Композиция түріне тән негізгі
ерекшелігі /пішіні, әсемделу түрі, бөлшектерінің
атауы/
Қолдану аясы /әйел киімінде, ат әбзелдері, ерлер
киімінде, баскиім /
Бұйымның жасалған материалы
бойынша
/мыс, сынап, қашалған тас, куміс, алтын/
11
ЖОБА 2. Берілген тізім ішінен өз идеяңызбен зергерлік бұйымның нобайын жасаңыз. A) Қапсырма B) Салпыншақ сырға C) Кемер белдік D) Тұмарша
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы — бұйымның атауын ажыратады; — орындалу техникасын анықтайды; — композициялық ерекшелігіне тоқталады; — қолданылу аясын көрсетеді; — бұйымның материалын анықтайды; — бұйымның нобайын жасайды.
12
ЖОБА
Тақырып Зергерлік бұйым нобайын орындау. Материалдар мен құралжабдықтарды таңдау
Оқу мақсаты 6.1.5.2 Шығармашылық идеяларын іске асыру үшін нобайлар,
техникалық суреттер мен сызбалар орындау 6.1.6.4 Материалдардың қасиеттері жайлы білімін және тәжірибелік
жұмыс істеу дағдыларын көрсете отырып техникалар, көркемдік
материалдарды қолдану және эксперимент жасау
Бағалау
критерийі
Білім алушы
• Нобайлар, техникалық суреттер мен сызбаларды
шығармашылық жұмыста қолданады
• Материалдың қасиетін анықтайды
• Тәжірибелік жұмыс дағдысын көрсетеді
• Материалдарды қолданып, эксперимент жасайды
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма 1. Жасаған зергерлік бұйымның нобайына техникалық сызба орындаңыз.
Мысалы: 2. Техникалық сызба бойынша геометриялық пішіндер көмегімен 2D нұсқасын
жасаңыз (түрлі-түсті қағаз, картон, ермексаз, декоративті тастар т.б.).
Дескриптор Білім алушы — нобайдың техникалық сызбасын жасайды; — геометриялық сызбаны қолданады; — 2D нұсқада бұйым бөліктерін көрсетеді.
13
ЖОБА
Тақырып Бұйым дайындау. Бұйымды көркемдеп безендіру
Оқу мақсаты 6.2.3.3 Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар жасау барысында
қазақ ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану 6.2.6.1 Қауіпсіздік техникасын қадағалап, оның маңыздылығын сезіне
және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану
Бағалау
критерийі
Білім алушы
• Шығармашылық бұйымдар жасауда ұлттық мәдениет
элементтерін пайдаланады
• Қауіпсіздік ережелерінің маңыздылығына тоқталады
• Материалдар мен құралдарды ережеге сай қолданады
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Техникалық сызба бойынша екінші қолданыстағы материалдар көмегімен қазақ
ұлттық мәдениет элементтерін пайдаланып бұйымның 3D нұсқасын жасаңыз (сым, пішін
сақтау қасиеті бар жіп түрі, тығыздығы түрлі қағаз, ермексаз, пластик беттері, табиғи тас,
дәнді дақылдар және т.б.).
Мысалы
Дескриптор Білім алушы — 3D нұсқада зергерлік бұйымның бөліктерін біріктіру әдісін
көрсетеді; — бұйымның ұлттық және көркемдік мәнерін танытады; — техника қауіпсіздігін сақтайды.
14
ЖОБА
Тақырып Табиғи материалдардың түрлері мен сипаттамалары. (Өздігінен
ізденіс зерттеулері)
Оқу мақсаты 6.1.1.1 Өзінің және басқа оқушының тәжірибесіне сүйене отырып,
қоршаған орта нысандарының визуалды сипаттамаларын
(композиция, түс, пішін, фактура, тепе-теңдік) түсіну және білімін
көрсету 6.1.6.1 Конструкциялық, табиғи, жасанды материалдардың
физикалық, технологиялық пен механикалық қасиеттерін және
олардың қолдану аясын анықтау және сипаттау
Бағалау
критерийі
Білім алушы
• Тәжірибиеге сүйеніп, нысандарға визуалды сипаттама береді
• Конструкциялық, табиғи, жасанды материалдардың
физикалық, технологиялық, механикалық қасиеттерін,
қолданылу аясын ажыратады
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма 1. Төменде ұсынылған материал түрлерін сипаттап жазыңыз.
А) Материал түсі:
Материал фактурасы:
Физикалық қасиеті:
Қолдану аясы:
Қосымша талдау:
В) Материал түсі:
Материал фактурасы:
Физикалық қасиеті:
Қолдану аясы:
Қосымша талдау:
С) Материал түсі:
Материал фактурасы:
Физикалық қасиеті:
Қолдану аясы:
Қосымша талдау:
15
ЖОБА
D) Материал түсі:
Материал фактурасы:
Физикалық қасиеті:
Қолдану аясы:
Қосымша талдау: 2. Берілген пішіндердің ішкі аймағын ұлттық ою-өрнектермен безендіріңіз.
Дескриптор Білім алушы — материалдардың түрлерін сипаттайды; — пішінді ою өрнекпен безендіреді.
16
ЖОБА
Тақырып Табиғи материалдардан дайындалатын бұйым нобайын орындау
Оқу мақсаты 6.1.5.2 Шығармашылық идеяларын іске асыру үшін нобайлар,
техникалық суреттер мен сызбалар орындау
Бағалау
критерийі
Білім алушы
• Нобайлар, техникалық суреттер мен сызбаларды
шығармашылық жұмыста қолданады
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Берілген бұйымдардың ішінен біреуіне технологиялық карта жасаңыз.
А) В)
С) D)
Мысалы:
17
ЖОБА
Дескриптор Білім алушы — бұйымның біріне технологиялық карта жасайды.
18
ЖОБА
Тақырып Бұйым дайындау. Бұйымды көркемдеп безендіру
Оқу мақсаты 6.1.6.4 Материалдардың қасиеттері жайлы білімін және тәжірибелік
жұмыс істеу дағдыларын көрсете отырып, техникалар, көркемдік
материалдарды қолдану және эксперимент жасау
Бағалау
критерийі
Білім алушы
• Тәжірибелік жұмыс барысында материалдың қасиетін
анықтайды
• Техниканы, көркемдік материалды қолданады
• Эксперимент жасайды
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Бұйымды (қамшы, кемер белдік, шоқпар және т.б.) жасау барысындағы реттілікті сақтап,
көркем безендіруді аяқтаңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы — бұйым жасаудың реттілігін сақтайды; — көркем безендіреді.
19
ЖОБА
Тақырып Жұмысты қорғау. Көрме ұйымдастыру
Оқу мақсаты 6.3.1.1 Мектеп аудиториясы алдында өзінің дайын жұмыстарын
таныстыру
Бағалау
критерийі
Білім алушы
• Сынып алдында шығармашылық жұмысын таныстырады
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Бұйымға арнайы дизайндық қорап дайындаңыз. Сол жайлы қысқаша ақпарат жазыңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы — дизайндық қорап дайындайды; — қысқаша ақпарат жазады.
20
ЖОБА
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
Бөлім «Дизайн және технология»
Тақырып Электрлік және қол еңбегі құралдары мен жабдықтары. Тәжірибелік
жұмыс
Оқу мақсаты 6.2.2.1 Табиғи, жасанды және конструктивті материалдарды өңдеу
үшін пайдаланатын қозғалысты беру механизмдері мен қол электрлік
құралдардың құрылысын анықтайды және сипаттайды 6.2.6.2 Қол электрлі құралдары мен жабдықтарымен қауіпсіз жұмыс
жасау тәсілдерін, еңбек гигиенасы ережелерін (жұмыс орнын,
құралдарды ұйымдастыру мен тазалау, арнайы киімде жұмыс істеу)
білу және түсіндіру
Бағалау
критерийі
Білім алушы
• Материалдарды өңдеудің механизмдерін, қол электр
құралдардың құрылысын ажыратады
• Қауіпсіздік, еңбек гигиенасы ережелерін сақтайды
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма 1. Қозғалыс механизмі бар электрлік құралдың құрылысын анықтаңыз.
Мысалы
А) В)
Механизм атауы:
Материал:
Жалпы құрылысы:
Қолдану аясы:
Қосымша талдау: 2. Электрлік құралдың және қолданылатын жабдықтардың құрылымдық картасын
жасаңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы — электрлік құралдың құрылысын анықтайды; — құрылымдық карта жасайды.
21
ЖОБА
Тақырып Құрамалы бөлшектерден робот құру. Роботтың шығу тарихы мен
оның түрлері. (Өздігінен ізденіс зерттеулері)
Оқу мақсаты 6.1.3.1 Шығармашылық идеяларды іске асыру мақсатында ақпарат
көздерін өз бетінше таңдап, қолдану (оның ішінде ақпараттықкоммуникативтік технологияны қолдану арқылы) 6.3.3. Пәндік терминологияны қолдана отырып, өзінің және өзгелердің
(суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер) жұмыстарындағы
қолданылған әдіс-тәсілдерді (техникасы) салыстыру
Бағалау
критерийі
Білім алушы
• Шығармашылық танытуда ақпарат көздерін пайдаланады
• Терминологияны қолданады
• Суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлердің жұмыстарындағы
идея мен тақырыптарды ажыратады
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Фото немесе видео бейнедегі роботтарды қолдану салалары, пайдасы мен зияны туралы
сурет дәптеріңізге жазба жасаңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы — ақпарат көздерінен алынған роботтарды қолданады; — пайдасы мен зияны туралы жазады.
22
ЖОБА
Тақырып Роботты жобалау және дайындау. Нобай. Материалдарды іріктеу,
таңдау
Оқу мақсаты 6.1.5.1 Өзінің тәжірибесі мен біліміне сүйеніп, композицияның негізгі
заңдылықтарын сақтай отырып, әр түрлі нысандардың дизайны
бойынша тапсырмалар орындау 6.1.4.1 Уақыт пен басқа да факторларды ескере отырып, іс-әрекеттің
реттілігін анықтау және жоспарлау 6.1.6.1 Конструкциялық, табиғи, және жасанды материалдардың
физикалық, технологиялық пен механикалық қасиеттерін және
олардың қолдану аясын анықтау және сипаттау
Бағалау
критерийі
Білім алушы
• Өз идеясында композицияның негізгі заңдылықтарын сақтай
отырып, әртүрлі нысандардың дизайнын орындайды
• Уақыт факторы мен бұйымның материалдық қасиеттерін
ескереді, іс әрекетін дұрыс жоспарлайды
• Конструкциялық, табиғи, жасанды материалдардың
физикалық, технологиялық, механикалық қасиеттерін,
қолданылу аясын ажыратады
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Таңдап алынған саладағы робот дизайнының нобайын жасаңыз. Робот дизайнын
жетілдіру мақсатында ұсыныстарыңызды графикалық бейне ретінде сурет дәптерге
түсіріңіз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы — дизайнның нобайын орындайды; — графикалық бейне түрінде дәптер бетіне түсіреді.
23
ЖОБА
Тақырып Робот құру. Робот бөлшектерінің жылжымалы механизмін құру
бойынша эксперимент жүргізу
Оқу мақсаты 6.2.3.1 Орындалған өлшем мен белгілеу негізінде бұйым дайындау
үшін материалдарды электрлік қол құралдарымен өңдеу 6.2.3.2 Ажырайтын және ажырамайтын біріктіру әдістерін қолданып,
бірнеше бөлшектерден тұратын бұйым жасау 6.2.6.1 Қауіпсіздік техникасын қадағалап, оның маңыздылығын сезіне
және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану
Бағалау
критерийі
Білім алушы
• Бұйым дайындауда материалдарды өлшеп, белгілеу арқылы
электрлік қол құралдарын пайдаланады
• Бұйым жасауда біріктіру әдістерін қолданады
• Қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдар мен құралдарды
қолданады
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Робот конструкциясын құрастырыңыз. Қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз. Нобайыңызға
қажет болған жағдайда өзгерістер енгізіңіз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы — робот конструкциясын жасайды; — қауіпсіздік техникасын сақтайды; — нобайына өзгерістер енгізеді.
24
ЖОБА
Тақырып Көлік құралдарының түрлері туралы жалпы мәлімет
(Өздігінен ізденіс зерттеулері)
Оқу мақсаты 6.1.3.1 Шығармашылық идеяларды іске асыру
мақсатында ақпарат көздерін өз бетінше таңдап, қолдану
(оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік
технологияны қолдану арқылы)
Бағалау критерийі Білім алушы
• Шығармашылық танытуда ақпарат көздерін
пайдаланады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
1.Төменде берілген тізімнің ішінен бір көлік түріне сипаттама беріңіз. A) темір жол көлігі B) су көлігі C) әуе көлігі D) қоғамдық көлік (тасымалдаушы, жеңіл, арнайы)
2. Қоғамдық көліктің зияны туралы ақпарат көздерінен мәлімет жинақтаңыз (50 сөз).
Дескриптор Білім алушы — көлікке сипаттама береді; — ақпарат көздерінен мәлімет жинақтайды.
25
ЖОБА
Тақырып Көлік құралы үлгісін дайындау. Нобай. Материалдарды іріктеу,
таңдау
Оқу мақсаты 6.1.5.1 Өзінің тәжірибесі мен біліміне сүйеніп, композицияның негізгі
заңдылықтарын сақтай отырып, әр түрлі нысандардың дизайны
бойынша тапсырмалар орындау 6.1.4.2 Материалдық шығынды анықтау (сандық көрсеткіштер)
Бағалау
критерийі
Білім алушы
• Өз идеясында композицияның негізгі заңдылықтарын сақтап,
әртүрлі нысандардың дизайнын орындайды
• Материалды таңдайды және шығынын анықтайды
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Көлік құралының конструкциясының нобайын жасаңыз және қажет болған жағдайда
өзгерістер енгізіңіз. Нобай жасауда қажетті материалды таңдаңыз, шығынын есептеңіз.
Мысалы
Дескриптор Білім алушы — көліктің нобайын жасайды; — қажетті материалды таңдап, шығынын анықтайды.
26
ЖОБА
Тақырып Көлік құралын орындау. Үлгінің жеке бөліктерін дайындау. Үлгіні
құрастыру, безендіру
Оқу мақсаты 6.2.3.1 Орындалған өлшем мен белгілеу негізінде бұйым дайындау
үшін материалдарды электрлік қол құралдарымен өңдеу 6.2.3.2 Ажырайтын және ажырамайтын біріктіру әдістерін қолданып,
бірнеше бөлшектерден тұратын бұйым жасау
Бағалау
критерийі
Білім алушы
• Бұйым дайындауда материалдарды өлшеп, белгілеу арқылы
электрлік қол құралдарын пайдаланады
• Бұйым жасауда біріктіру әдістерін қолданады
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Техникалық сызба бойынша екінші қолданыстағы материалдар көмегімен бұйымның 3D
нұсқасын жасаңыз (сым, тығыздығы түрлі қағаз, пластик орама мен бөтелке, ағаш және
т.б.)
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы — техникалық сызба бойынша материалдарды қолданады; — бұйымның 3D нұсқасын жасайды.
27
ЖОБА
Тақырып Жұмысты қорғау. Көрме ұйымдастыру
Оқу мақсаты 6.3.1.1 Мектеп аудиториясы алдында өзінің дайын жұмыстарын
таныстыру
Бағалау
критерийі
Білім алушы
• Сынып алдында шығармашылық жұмысын таныстырады
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Бастапқы жасаған 3D нұсқадағы бұйымға арнайы дизайндық тұғыр (подставка) және ол
жайлы қысқаша ақпаратты (авторы, орындалу техникасы, қолданылған материалдары)
көрмеге дайындаңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы — көрмеге дизайындық тұғыр дайындайды; — қысқаша ақпарат жасайды.
28
ЖОБА
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
Бөлім «Тамақтану мәдениеті»
Тақырып Қазақ халқы мен түрлі халықтардың және де қоғамдық тамақтану
орындарындағы дастарқан басында өзін-өзі дұрыс ұстау ережелері
Оқу мақсаты 6.2.4.1 Қоғамдық тамақтану орындарында, қазақ халқы мен әлем
халықтарының мәдениетіндегі дастарқан басында өзін-өзі ұстау
ережелерін салыстыру және сипаттау 6.2.4.2 Әртүрлі іс-шараға арналған дастарқанды безендірудегі
білімдері мен тәжірбиелік дағдыларын көрсету
Бағалау
критерийі
Білім алушы
• Тамақтану мәдениетіндегі дастарқан басында өзін-өзі ұстау
ережелерін салыстырады және сипаттайды
• Дастарқанды әзірлеуде (сервировка) және безендіруде
тәжірибелерін көрсетеді
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Қазақтың және басқа халықтардың ұлттық тағамдарынан коллаж дайындаңыз.
Денсаулыққа пайдалы тағамдарға сипаттама беріңіз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы — қазақтың ұлттық тағамына коллаж жасайды; — басқа халықтардың тағамына коллаж жасайды; — денсаулыққа пайдалы тағамдарға сипаттама береді.
29
ЖОБА
Бөлім «Үй мәдениеті»
Тақырып Электросызбалардың шартты белгілерімен танысу. Электр тізбегі
Оқу мақсаты 6.2.5.3 Электросызбалар элементтерінің шартты графикалық
белгілерін орындау, анықтау және зерделеу 6.2.5. Қарапайым электр тізбектерінің есебін жүргізу және ажырата
білу
Бағалау
критерийі
Білім алушы
• Электросызбадағы шартты белгілерді анықтайды, зерделейді
• Қарапайым электр тізбектің есебін жүргізіп, ажыратады
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма 1. Үй мәдениетінде жиі қолданылатын қарапайым электр құрылғыларының пішіндерін
графикалық белгілермен сурет дәптерге түсіріңіз, әрқайсысына сипаттама беріңіз. 2. Шырағданның қарапайым түрдегі электр тізбегін көрсетіңіз.
Мысалы:
А)
В)
Дескриптор Білім алушы — электросызбадағы шартты графикалық белгілерін сипаттайды; — электросызбадағы шартты графикалық белгілерін орындайды; — қарапайым электр тізбегін жасайды.
30
ЖОБА
Тақырып Батарейкалы шырағдан дайындау
Оқу мақсаты 6.2.5.5 Электр тізбектерін қарапайым сызба бойынша жинау және
орындау
Бағалау
критерийі
Білім алушы
• Электр тізбектерін сызба бойынша жинайды және
орындайды
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Шырағданның нобайын орындаңыз. Жеңіл қолданыстағы материалдарды (сым,
фактуралы қағаз, мата, бояу, ағаш болшектер және т.б.) қолданып, дәптер бетіне электр
тізбектерінің қарапайым сызбасын коллаж ретінде көрсетіңіз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы — шырағдан нобайын жасайды; — шырағданның қарапайым электр тізбегін жасайды; — қарапайым электр сызбасын коллаж түрінде көрсетеді.
31
ЖОБА
Тақырып Электрлік қол еңбегі құралдары қолданылған тұрмыстағы жөндеу
жұмыстары
Оқу мақсаты 6.2.5.6 Электрлік қол құралдарын пайдаланып, ақауларды жою
бойынша жөндеу операциялары мен интерьерді ұйымдастырудың
тәжірибелік жұмыстарын орындау 6.2.6.1 Техникасын қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын
сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды
қолдану
Бағалау
критерийі
Білім алушы
• Тәжірибелік жұмыстарды орындау барысында (ақауды жою,
жөндеу, интерьер жасау) электрлік қол құралдарын
пайдаланады
• Қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдар мен құралдарды
қолданады
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Мұғалім бақылауымен және берілген ақауы бар электр құрылғысының жөндеу
операциясын орындаңыз.
Дескриптор Білім алушы — ақауы бар құрылғыны жөндейді; — техника қауіпсіздігін сақтайды.
32
ЖОБА
Тақырып Сәндік гүлдер түрлері. Гүл өсіру шаруашылығындағы көктемгі
жұмыстар
Оқу мақсаты 6.2.5.1 Сәндік гүлдер түрлерін өсіру технологиясын зерттеу және
сипаттау 6.2.5.2 Сәндік бақ өсіру мен гүл өсіру шаруашылығында көктемгі
жұмыстар (топырақты өңдеу, зиянкес жәндіктерден қорғау, егу мен
отырғызу) жүргізу 6.2.6.1 Техникасын қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын
сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды
қолдану
Бағалау
критерийі
Білім алушы
• Гүл өсіру техникасын зерттеп, сипаттайды
• Бау-бақша шаруашылығындағы көктемгі жұмыстарды
жүргізеді
• Қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдар мен құралдарды
қолданады
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Мектеп ауласын безендіру мақсатында сәндік гүл өсіретін құмыраның дизайны бойынша
ұсыныстар жасаңыз. Сурет дәптеріңізге нобайын жасаңыз, дизайнын жетілдіріңіз (табиғи
материалдар қолдана). Өз таңдауыңыз бойынша көшет немесе тұқым қондырыңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы — құмыра дизайнын жасайды; — дизайнның нобайын жетілдіреді; — көшет отырғызады.
33

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь