ГЛАВНАЯ Образцы планов CОР и СОЧ | ЖБ ҚБ ҚБ Көркем еңбек (ұлдар) 8-сынып Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы

ҚБ Көркем еңбек (ұлдар) 8-сынып Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы

2637
0

Қалыптастырушы бағалауға арналған
тапсырмалар жинағы
Көркем еңбек (ұлдар)
8-сынып
1
ЖОБА
Құрметті мұғалім!
Аталған тапсырмалар жинағы білім беру мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдерге
көмек құралы ретінде құрастырылды. Бұл мұғалімдердің ұжымдық жұмысының нәтижесі.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар қалыптастырушы бағалауды
өткізуге, сабақты жоспарлауға, ұқсас тапсырмаларды құрастыруға және іріктеп алуға, оқу
мақсатына жетуге қатысты сындарлы кері байланыс беруге көмектесетін үлгі болып
табылады.
Жинақтың ұсынылған сипаты сізге білім алушының қажеттілігі мен мүмкіндігін
есепке ала отырып, тапсырмаларға толықтырулар мен өзгерістер енгізуіңізге, бейімдеуіңізге
мүмкіндік береді.
Қосымша материалдарды (нұсқаулықтар, таныстырылымдар, жоспарлар және т.б.),
форумдағы талқылауларды және бейне нұсқауларды сіз «Назарбаев Зияткерлік мектептері»
ДББҰ smk.edu.kz ресми сайтынан таба аласыз.
Жемісті жұмыс пен шығармашылық табыс тілейміз!
Жинақ негізгі мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша
өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне, басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Жинақты дайындау барысында ресурстар (суреттер, мәтіндер, бейне және аудио
материалдар, т.б.) қолжетімді ресми интернет-сайттардан алынды. Жинақ коммерциялық
емес мақсатта құрастырылған.
2
ЖОБА
Мазмұны 1-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН
ТАПСЫРМАЛАР…….Ошибка! Закладка не определена.
Бөлім «Сәндік қолданбалы өнер»……………………………… Ошибка! Закладка не определена. 2-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР …. 8
Бөлім «Дизайн және технология»……………………………………………………………………………………8 3-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР …………………………………………………………………………….. Ошибка! Закладка не определена.13
Бөлім «Дизайн және технология» …………………………. Ошибка! Закладка не определена.13 4-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР .. 19
Бөлім «Үй мәдениеті»………………………………………………………………………………………………….. 19
3
ЖОБА
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
Бөлім «Сәндікқолданбалы өнер»
Тақырып Мозаика өнері. Мозаика орындаудың түрлері мен техникалары
Оқу мақсаты 8.3.2.1 Пәндік терминологияны қолдана отырып, өзінің және
өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер)
жұмыстарындағы идеялары мен тақырыптарды талдау мен
бағалау жүргізу үшін критерийлерді қолдану 8.3.3.1 Жасалған өнімнің (шығармашылық жұмыс) сапасын
қолданылған әдіс-тәсілдерін бағалау және талдау үшін
критерийлерді қолдану
Бағалау критерийі Білім алушы
• Терминологияны қолданып, суретшілер, қолөнершілер,
дизайнерлердің жұмыстарындағы идея мен
тақырыптарды талдайды
• Шығармашылық жұмыстың сапасын, әдіс-тәсілін
талдап, бағалайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Қолдану
Тапсырма
Мозайка өнерінің шығу тарихын, түрлерін, анықтамасын, орындау техникасын топта
талдаңыз. Таныстырылымын постер жасап көрсетіңіз.
Дескриптор Білім алушы — мозайка өнерінің шығу тарихын анықтайды; — мозайканың түрлерін атайды; — мозайканың анықтамасын айтады; — орындалу техникаларын анықтайды; — постер жасайды.
4
ЖОБА
Тақырып Мозаикалық панноға арналған негіз дайындау. Нобай және
материалды таңдау
Оқу мақсаты 8.1.5.2 Әртүрлі графика тәсілдерін қолданып, бұйым
дайындаудың реттілігі мен тиімді тәсілін анықтай отырып
(оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияны
қолданып), графикалық және технологиялық құжаттар
дайындау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Ақпараттық-коммуникативтік технологияны қолданып,
бұйым дайындау реттілігін, тиімді тәсілін анықтайды
• Графикалық, технологиялық құжаттар дайындайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
АКТ қолданып, шығармашылық жұмыстың (мозаикалық панно) нобайын жасаңыз. Жұмысты
дайындауға қажетті материалдарды таңдап, орындау реттілігін анықтаңыз.
Дескриптор Білім алушы
− АКТ қолданып, графикалық тәсілде нобай орындайды;
− жұмыстың орындалу реттілігін анықтайды;
− қажетті материалдарды дайындайды.
5
ЖОБА
Тақырып Мозаика панносын орындау
Оқу мақсаты 8.2.1.1 Күрделі шығармашылық идеялары мен сезімдерін
білдіру үшін өз бетінше өнердің көркем құралдарын анықтау,
таңдау және қолдану
Бағалау критерийі Білім алушы
• Шығармашылық идеясы мен сезімін көрсетуде, өнердің
көркем құралдарын таңдайды, анықтайды, қолданады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Мозаика панно жасау үшін оның реттілігі мен материалдарын таңдаңыз. Жұмыс нобайына
сүйеніп, шығармашылық идеяны жүзеге асыру барысында, түстердің үйлесімділігін анықтап,
көркем құралдарды қолданыңыз.
Дескриптор Білім алушы
− мозаика панно жасауда реттілігін анықтайды;
− түстердің үйлесімділігін анықтайды;
− мозаика панно жұмысына қажетті материалдарды
пайдаланады;
− өз шығармашылық идеяларын жүзеге асыруда көркем
құралдар қолданады.
6
ЖОБА
Тақырып Көркемдеп безендіру мен жұмыстарын таныстыру
Оқу мақсаты 8.3.1.1 Онлайн платформадағы ауқымды аудитория алдында
дайын жұмыстарды қорғау және оны ұсыну (онлайн форумдар,
әлеуметтік желілерде)
Бағалау критерийі Білім алушы
• Дайын шығармашылық жұмыстарын таныстырады және
ұсынады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Өткен сабақта орындаған мозайка панноңызды таныстырыңыз.
Дескриптор Білім алушы
− аудитория алдыңда өз жұмысын қорғайды.
7
ЖОБА
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
Бөлім «Дизайн және технология»
Тақырып Қазақ халқының тұрмыстық заттарымен танысу
Оқу мақсаты 8.1.2.1 Тарихи және мәдени шығу тегі әртүрлі өнер, қолөнер
мен дизайн туындыларының ерекшеліктері туралы түсінігін
көрсету
Бағалау критерийі Білім алушы
• Өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының
ерекшеліктерімен танысады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Тапсырма
Қазақ халқының тұрмыстық заттарының бір түрін атаңыз. Оның шығу тарихы мен орындалу
ерекшеліктерін (постер немесе таныстырылым) арқылы көрсетіңіз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы — тұрмыстық заттың бірін атайды; — шығу тарихын анықтайды; — ерекшеліктерін анықтайды.
8
ЖОБА
Тақырып Қазақ халқының тұрмыстық заттарының орындалу техникасы
мен материалдарын (торсық, дөңгелек үстел) зерделеу
Оқу мақсаты 8.1.6.1 Жобалау объектісінің қолданылу мақсаты мен
ерекшелігін ескере отырып, өңдеудің конструкциялық, табиғи,
жасанды материалдары мен әдістерін негіздеп таңдау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Конструкциялық, табиғи, жасанды материалдар мен
әдістері негізінде таңдаған объекті жобасын жасайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Таңдаған материалын қолданып, берілген бұйымның ерекшелігін анықтап, (торсық, дөңгелек
үстел, сандық және т.б.) біреуін жасаңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы — қолданатын материалын анықтайды; — бұйымның ерекшелігін анықтайды; — бұйымды жасап шығарады.
9
ЖОБА
Тақырып Идеяларды талдау және нобайды орындау. Жұмысты
жоспарлау
Оқу мақсаты 8.1.4.1 Болашақ іс-әрекеттерін анықтауда өздерінің алған
білімдері мен тәжрибесін қолдана отырып, шығармашылық
әркеттерін жоспарлайды
Бағалау критерийі Білім алушы
• Іс-әрекеттерін анықтайды
• Білімдері мен тәжірибесін қолданып, шығармашылық
жұмыстарының жоспарын құрастырады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Алдыңғы білімдеріңізге сүйеніп, өз жұмысыңыздың орындалу кезеңдерін жоспарлаңыз.
Бұйымның нобайын сызыңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы — жұмысының жоспарын құрастырады; — бұйым нобайын сызады.
10
ЖОБА
Тақырып Материалдарды өңдеу. Бұйымды дайындау
Оқу мақсаты 8.2.3.1 Қол, механикалық құрал-жабдықтарын қолдана отырып,
бұйымдардың функционалдық және эстетикалық сапасын арттыру үшін
материалдарды өңдеу мен безендіру әдістерін анықтау, пайдалану
Бағалау
критерийі
Білім алушы
• Бұйымның функционалдық, эстетикалық сапасын арттыруда,
механикалық немесе қол құралдарымен өңдеу және безендіру
әдістерін қолданады
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Қол немесе механикалық құрылғыларды пайдаланып, бұйымды дайындап, безендіру
жұмыстарын орындаңыз.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушы — бұйымды орындауға қажетті материалдарды өз бетінше
дайындайды; — бұйымды орындауға қажетті қол немесе механикалық құралдарды
пайдаланады; — бұйымды безендіру жұмыстарын орындайды.
11
ЖОБА
Тақырып Көрме ұйымдастыру және жұмысты қорғау
Оқу мақсаты 8.3.1.1 Онлайн платформадағы ауқымды аудитория алдында
дайын жұмыстарды қорғау және оны ұсыну (онлайн форумдар,
әлеуметтік желілерде)
Бағалау критерийі Білім алушы
• Дайын шығармашылық жұмыстарын таныстырады және
ұсынады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Дайын болған шығармашылық жұмысыңызды көрмеге дайындап, аудитория алдында
қорғаңыз.
Дескриптор Білім алушы — жоба жұмыстарын көрме ұйымдастырып, көрсетеді; — жұмыстарын (бұйымды) аудитория алдыңда қорғайды.
12
ЖОБА
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
Бөлім «Дизайн және технология»
Тақырып Үстел ойыны. Шығу тарихы
Оқу мақсаты 8.1.2.1 Тарихи және мәдени шығу тегі әртүрлі өнер, қолөнер мен
дизайн туындыларының ерекшеліктері туралы түсінігін көрсету
Бағалау критерийі Білім алушы
• Өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының
ерекшеліктерімен танысады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Тапсырма
Үстел үсті ойындарының шығу тарихын, түрлерін, ерекшеліктерін сипаттаңыз. (Постер
немесе презентация).
Дескриптор Білім алушы — үстел үсті ойындарының шығу тарихын сипаттайды; — үстел үсті ойынының түрлерін ажыратады; — үстел үсті ойындарының ерекшеліктерін айтады.
13
ЖОБА
Тақырып Үстел ойынының тұжырымдамасы
Оқу мақсаты 8.1.4.2 Зерттеу нәтижелері негізінде тұтынушылардың өнімнің
түрлеріне деген қажеттілігін анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Өнімнің түрлеріне сай тұтынушылардың қажеттілігін
анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Тапсырма
Өнімнің түрлеріне қарай тұтынушылар қажеттіліктерін анықтаңыз.
Дескриптор Білім алушы — тұтынушылардың қажеттіліктерін қамтамасыз ететін
өнімді анықтайды.
14
ЖОБА
Тақырып Үстел ойынын дайындау. Графикалық құжаттама
Оқу мақсаты 8.1.5.2 Әртүрлі графика тәсілдерін қолданып, бұйым
дайындаудың реттілігі мен тиімді тәсілін анықтай отырып (оның
ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияны қолданып),
графикалық және технологиялық құжаттар дайындау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Графика тәсілін қолданады
• Ақпараттық-коммуникативтік технологияны қолданып,
бұйым дайындау реттілігін, тиімді тәсілін анықтайды
• Технологиялық құжаттар дайындайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
АКТ қолданып, шығармашылық жұмыстың (үстел үсті ойынның) нобайын жасаңыз.
Жұмысты дайындауға қажетті материалдарды таңдап, орындау реттілігін анықтаңыз.
Дескриптор Білім алушы — АКТ қолданып, графикалық тәсілде нобай орындайды; — жұмыстың орындалу реттілігін анықтайды; — жұмысты дайындауға қажетті материалдарды таңдайды.
15
ЖОБА
Тақырып Үстел ойының бөлшектерін дайындау. Көркемдеп безендіру
Оқу мақсаты 8.2.3.1 Қол, механикалық құрал-жабдықтарын қолдана отырып,
бұйымдардың функционалдық және эстетикалық сапасын арттыру
үшін материалдарды өңдеу мен безендіру әдістерін анықтау,
пайдалану
Бағалау критерийі Білім алушы
• Бұйымның функционалдық, эстетикалық сапасын
арттыруда, механикалық немесе қол құралдарымен өңдеу
және безендіру әдістерін қолданады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Қажетті және тиімді материалдарды пайдаланып, үстел үсті ойынының жеке бөлшектерін
дайындап, безендіріңіз.
Дескриптор Білім алушы — қажетті материалдардың тиімді тұстарын анықтайды; — бұйымды дайындайды; — жеке бөлшектерін дайындап, безендіреді.
16
ЖОБА
Тақырып Ойынды тестілеу. Сауалнама және ақпараттар жинау
Оқу мақсаты 8.3.4.1 Өзінің және өзгелердің жұмыстарын жетілдіру және
адаптациялауда қолданылған идеяларды талдауда және бағалауда
негізінделген сыни ұсыныстар жасау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Шығармашылық жұмыстың идеясын талдап, сыни
тұрғыдан ұсыныс жасайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Үстел үсті ойынының идеясын жетілдіру мақсатында сыни ұсыныстар жасаңыз.
Дескриптор Білім алушы — идеясын жетілдіруге ұсыныс жасайды.
17
ЖОБА
Тақырып Жұмысты қорғау
Оқу мақсаты 8.3.1.1 Онлайн платформадағы ауқымды аудитория алдында
дайын жұмыстарды қорғау және оны ұсыну (онлайн форумдар,
әлеуметтік желілерде)
Бағалау критерийі Білім алушы
• Дайын шығармашылық жұмыстарын таныстырады және
ұсынады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Дайын құрастырған үстел үсті ойыны бойынша көрме ұйымдастырып, оны қорғаңыз.
Дескриптор Білім алушы — көрме жұмыстарын дайындайды; — дайын жұмыстарын сынып алдында қорғайды.
18
ЖОБА
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
Бөлім «Үй мәдениеті»
Тақырып Агротехнологияның дамуындағы ғылымның рөлі (өздігінен
ізденіс зерттеулері)
Оқу мақсаты 8.2.5.1 Ауылшаруашылық өндірісінің дамуындағы әдістәсілдерді талқылау және бағалау 8.1.3.1 Шығармашылық идеяларды дамыту мен іске асыруда өз
бетінше таңдаған ақпарат көздерін қолдану (оның ішінде
ақпараттық-коммуникативтік технологияны қолдану арқылы)
Бағалау критерийі Білім алушы
• Ауылшаруашылық өндірісінің дамуын талқылап,
бағалайды
• Шығармашылық идеяларын зерттеу, жинақтау және
таныстыру барысында өз бетінше ақпарат көздерін
қолданады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Ауылшаруашылық өндірісінің дамуына қажетті факторларды анықтаңыз. Жинақтаған
ақпарат көздері бойынша әдіс-тәсілдерін талқылап, бағалаңыз.
Дескриптор Білім алушы
− ауылшаруашылығының даму факторларын анықтайды;
− ақпарат көздерінен алынған дамудың әдіс-тәсілдерін
талқылайды;
− ауылшаруашылығының дамуы бойынша баға береді.
19
ЖОБА
Тақырып Электр құрылғылар мен тұрмыстық техникаларды таңдау және
бағалау
Оқу мақсаты 8.2.5.2 Тұрмыстық техника мен электр жабдықтарының
эстетикалық, эргономикалық және эксплуатациялық сапаларын
салыстыру мен бағалау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Тұрмыстық техникалар мен электр жабдықтары
түрлерімен танысады
• Сапасын салыстырады және бағалайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Тұрмыстық техникалар мен электр жабдықтарының түрлері мен ерекшеліктерін анықтап,
жан-жақты сапаларын салыстырып, әр топқа жіктеңіз.
Дескриптор Білім алушы
− тұрмыстық техникалар мен электр жабдықтарының түрлері
мен ерекшеліктерін ажыратады;
− тұрмыстық техникалар мен электр жабдықтарының жанжақты сапаларын салыстырады;
− тұрмыстық техникалар мен электр жабдықтарына баға
береді.
20
ЖОБА
Тақырып Бөлменің жөндеу жұмыстарына арналған заманауи материалдар
мен құрал-жабдықтар (тәжірибелік жұмыс)
Оқу мақсаты 8.2.5.3 Тұрмыста жөндеу жұмыстарын жүргізу барысында
ақауларды жоюдың тиімді тәсілдерін табу 8.2.5.4 Тұрмыста жөндеу жұмыстарын жүргізу барысында
заманауи материалдар мен құрал-саймандарды (қол және
электрлік) қолдану 8.2.6.1 Қауіпсіздік техникасын қадағалап, оның маңыздылығын
сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен
құралдарды қолдану
Бағалау критерийі Білім алушы
• Жөндеу жұмыстарындағы ақауларды жоюдың тиімді
тәсілдерін анықтайды
• Тұрмыста жөндеу жұмыстарына қажетті заманауи
материалдар мен құралдарды пайдаланады
• Қауіпсіздік ережесін сақтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Бөлменің жөндеу жұмыстарына қажетті заманауи материалдар (түсқағаз, левкас, сұйық
түсқағаз, эмулсия, леонардо, венецианка, кафель, сәндік тастар, және т. б.) мен құралсаймандарды (әр түрлі пішіндегі шпател, электр дрель және т.б.) пайдалану туралы ақпараттар
қарастырыңыз. Жинақталған ақпарат көздерін ескере отырып, берілген материалдар мен
құрал-саймандарды пайдаланып жұмыс жасаңыз. Жұмысты бастамас бұрын қауіпсіздік
техникасымен мұқият танысып, есте қатаң сақтаңыз.
Дескриптор Білім алушы — ақпарат көздерінен тұрмыста жөндеу жұмыстарына қажетті
заманауи материалдар мен құрал-саймандарды қолдану
жолдарын жинақтайды; — тұрмыста жөндеу жұмыстарына қажетті заманауи
материалдар мен құрал – саймандарды өз бетінше
қолданады; — жұмысты орындау барысында қауіпсіздік техникасын
сақтайды.
21

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь