ГЛАВНАЯ Образцы планов CОР и СОЧ | ЖБ ҚБ ҚБ Математика 2-сынып Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы

ҚБ Математика 2-сынып Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы

4372
0

ПОЛНЫЙ ВАРИАНТ:  

_____________________________________________

Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы

Математика 2сынып

 

Құрметті мұғалім!

 

Аталған тапсырмалар жинағы білім беру мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдерге көмек құралы ретінде құрастырылды. Бұл мұғалімдердің ұжымдық жұмысының нәтижесі. Бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар қалыптастырушы бағалауды өткізуге, сабақты жоспарлауға, ұқсас тапсырмаларды құрастыруға және іріктеп алуға, оқу мақсатына жетуге қатысты сындарлы кері байланыс беруге көмектесетін үлгі болып табылады.

Жинақтың ұсынылған сипаты сізге білім алушының қажеттілігі мен мүмкіндігін есепке ала отырып, тапсырмаларға толықтырулар мен өзгерістер енгізуіңізге, бейімдеуіңізге мүмкіндік береді.

Қосымша материалдарды (нұсқаулықтар, таныстырылымдар, жоспарлар және т.б.), форумдағы талқылауларды және бейне нұсқауларды сіз «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ smk.edu.kz ресми сайтынан таба аласыз.

 

Жемісті жұмыс пен шығармашылық табыс тілейміз!

 

Жинақ бастауыш мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне, басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

Жинақты дайындау барысында ресурстар (суреттер, мәтіндер, бейне және аудио материалдар, т.б.) қолжетімді ресми интернет-сайттардан алынды. Жинақ коммерциялық емес мақсатта құрастырылған.

 

Мазмұны

1А бөлім: «Екі таңбалы сандар»………………………………………………………………………………….. 4

1В бөлім: «Сандармен амалдар орындау. Есептер»…………………………………………………….. 9

1С бөлім: «Шамалар және олардың өлшем бірліктері»………………………………………………. 15

2А бөлім: «Екі таңбалы сандарды қосу және азайту. Жүздіктер. Есептер»…………………. 19

2В бөлім: «Шамалар және өлшем бірліктері»…………………………………………………………….. 30

2С Бөлім: «Жиын және оның элементін белгілеу. ∈ және ∉ таңбалары»……………………. 34

3 А бөлім: Геометриялық фигуралар және олардың өзара орналасуы……………………….. 41

3 В бөлім: «Көбейту және бөлу. Есептер»…………………………………………………………………. 45

3 С бөлім: «Санды және әріпті өрнектер. Теңдеулер. Есептер»…………………………………. 54

4 А бөлім: «Тиімді есептеу тәсілдері»………………………………………………………………………… 68

4 В бөлім: «Есептерді шешу тәсілдері»……………………………………………………………………… 71

4 С бөлім: «Геометриялық фигуралар. Периметр. Аудан»………………………………………….. 74

 

1-тоқсан

 

1А бөлім: «Екі таңбалы сандар»
 

Бөлімше                               1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер

 

Оқу мақсаты

 

2.1.1.1 100-ге дейінгі сандардың құрылу жолын түсіну; 100 көлеміндегі сандарды тура және кері санау, натурал сандар қатарындағы орнын анықтау

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        100 көлеміндегі сандардың құрылу жолынатайды

•        100 көлемінде тура / кері санайды

•        Санның натурал сандар қатарындағы орнын көрсетеді

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Білу және түсіну Қолдану

 

Тапсырма

 

•        Сурет  бойынша    сандардың   құрылу жолын анықтап, өрнек түрінде жаз және түсіндір.

 

12 =                                     20 =                                    16  =                    

 

•        Бос орындарға сандарды кему ретімен жаз

 

 

•        Берілген сандарға  көршілес  сандарды жаз.

 

 

Дескриптор        Білім алушы

 • екі таңбалы сандардың құрылу жолын анықтайды және түсіндіреді;
 • натурал сандар қатарын кері бағытта жазып толықтырады;
 • 46 санына көршілес сандарды жазады;
 • натурал сандар қатарындағы орны бойынша белгісіз санды

анықтайды.

 

Бөлімше                                   1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер

 

Оқу мақсаты                             2.1.1.2 Екі таңбалы сандарды оқу, жазу және салыстыру

 

Бағалау критерийі                Білім алушы

 • Екі таңбалы сандарды оқиды және жазады
 • Екі таңбалы сандарды салыстырады

 

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

 

 

1-тапсырма

 

Берілген сандарды оқы және кестені толтыр.

 

Санның атауы Сан
Сексен  сегіз
73
Қырық

 

 

Дескриптор        Білім алушы

 • ондық және бірлік разрядтары бірдей санды оқиды және цифрмен жазады;
 • ондық және бірлік разрядтары әр түрлі санды оқиды және санның атауын сөзбен жазады;
 • бірлік разряды жоқ санды оқиды және цифрмен жазады.

2-тапсырма

 

>,  = , < таңбаларын қолдана отырып, сандарды салыстыр.

Дескриптор           Білім алушы

 • екі таңбалы сандарды салыстырады;
 • бір таңбалы және екі таңбалы сандарды салыстырады;
 • ондық және бірлік разрядтары бірдей цифрлармен берілген екі

таңбалы сандарды салыстырады;

 • ондық пен жүздікті салыстырады.

 

Бөлімше                                   1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер
 

Оқу мақсаты

 

2.1.1.3**    Екі   таңбалы  сандардың  разрядтық  құрамын анықтау, разрядтық қосылғыштарға жіктеу

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        100 көлеміндегі екі таңбалы сандардың разрядтық құрамын анықтайды

•        Екі таңбалы сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Білу және түсіну Қолдану

 

1-тапсырма

 

Берілген сандарды разрядтық құрамдарымен сәйкестендір.

 

 

 

 

Дескриптор     Білім алушы

–     екі таңбалы сандардың разрядтық құрамын анықтайды;

–     ондығы мен бірлігі бірдей цифрлармен берілген санның

разрядтық құрамын анықтайды;

–     толық ондықты разрядтық құрамымен сәйкестендіреді.

 

2-тапсырма

 

Сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып көрсет.

.

 

 

 

 

Дескриптор                 Білім алушы

–     бірдей цифрлармен берілген екі таңбалы санды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктейді;

–     екі таңбалы сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктеп көрсетеді.

 

Бөлімше                                5.2 Математикалық тіл
 

Оқу мақсаты

 

2.5.2.1    Екі таңбалы сандардың  графикалық  моделін  құру, разрядтық кестені пайдалану

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•         Графикалық моделі бойынша   екі таңбалы сандарды жазады

•         Екі таңбалы сандардың графикалық моделін құрады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Тапсырма

•        Графикалық моделі бойынша  сандардың разрядтық құрамын анықтап, санды жаз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сан                                 Сан

 

•        Берілген сандардың графикалық моделін құрастыр.

 

28                                          77                                       60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор       Білім алушы

–   графкалық моделі бойынша екі таңбалы сандардың разрядтық

құрамын анықтайды;

–  графикалық моделі бойынша екі таңбалы санды жазады;

− екі таңбалы сандардың графикалық моделін құрады;

 

1В бөлім: «Сандармен амалдар орындау. Есептер»
 

Бөлімше                                   1.2 Сандармен амалдар орындау

 

Оқу мақсаты

 

2.1.2.4**   Бір  таңбалы  сандарды  ондықтан  аттап     қосу кестесін құру, білу және қолдану

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•     Қосу кестесін тиімді қолданады

•     Бір таңбалы сандарды ондықтан аттап қосады және

азайтады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Тапсырма

 

Қосу кестесін пайдаланып, берілген өрнектердің мәнін тап. Өрнектің мәнін табу жолын кестеге сызықтармен белгілеп көрсет. Өрнектің мәнін қоршап сыз.

 

7 + 5 =                                                                   4 +8 =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білім алушы

–     қосу кестесін қолданып, бірінші өрнектің мәнін табады;

–     қосу кестесін қолданып, екінші өрнектің мәнін табады;

–     қосу кестесін қолдану жолын сызып көрсетеді.

 

Бөлімше                                   1.2 Сандармен амалдар орындау
 

Оқу мақсаты                              2.1.2.5** Бір таңбалы сандарды ондықтан аттап ауызша қосу

және азайтуды орындау

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•   Бір таңбалы сандарды ондықтан аттап ауызша қосу/азайту тәсілін пайдаланып, қосу және азайту амалдарын орындайды

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Тапсырма

 

•         Үлгі бойынша өрнектердің қалай есептелгенін түсіндір.

 

5 + 9 = 5 + 5 + 4 = 10 + 4 = 14                           16 — 9 = 16 – 6 – 3 = 10 – 3 = 7

 

5         4                                                                                            6         3

 

 

 

•         Үлгіге сүйеніп есепте.

 

6 + 8 =                                                 13 — 7 =

 

 

 

 

Дескриптор             Білім алушы

–     үлгі бойынша өрнектердің мәнін табу жолын түсіндіреді;

–     бірінші     қосылғышты     ондыққа    толықтыру    үшін     екінші

қосылғышты жіктеп жазады;

–     қосу амалының мәнін табады;

–     тиімді тәсілмен есептеу үшін азайтқышты жіктеп жазады;

–     азайту амалының мәнін табады.

 

Бөлімше                                  1.2 Сандармен амалдар орындау
 

Оқу мақсаты

 

2.1.2.3** Қосудың ауыстырымдылық, терімділік қасиеттерін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолдану

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•   Есептеу   барысында   қосудың    ауыстырымдылық қасиетін қолданады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Тапсырма

•        Мәні бірдей өрнектерді тауып, сызықпен қос. Не байқадың? Түсіндір. Бос орындарға сәйкес өрнектер құрастырып жаз.

 

 

 

5 + 8                         7 + 6                            9 + 2

6 + 7

 

 

 

 

 

 

Дескриптор

6 + 4

 

 

3 + 9                                           8 + 5

 

 

 

 

Білім алушы

—   сәйкес өрнектерді анықтап, байланыстырып сызады;

—   өрнектердің жазылуындағы өзгерісті түсіндіреді;

—   бос орындарға қосудың ауыстырымдылық қасиетін қолданып, сәйкес

өрнектер құрастырып жазады.

 

Бөлімше                                 2.1 Санды және әріпті өрнектер
 

Оқу мақсаты

 

2.2.1.6 Екі-үш амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердегі арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін анықтау, олардың мәнін табу

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Екі амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтайды

•        Екі амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Білу және түсіну Қолдану

 

Тапсырма

 

Амалдардың орындалу ретін жаз және өрнектің мәнін тап.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор

 

 

 

 

 

 

 

 

Білім алушы

–     екі амалды жақшалы өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтайды;

–     екі амалды жақшалы өрнектердің мәнін табады;

–     екі амалды жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу ретін

анықтайды;

–     екі амалды жақшасыз өрнектердің мәнін табады.

 

Бөлімше                                  5.1 Есептер және математикалық  модель
 

Оқу мақсаты

 

2.5.1.1 Бір, екі амалмен орындалатын есепті кесте, сызба, қысқаша жазба түрінде модельдеу

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•     Бір/екі  амалмен  шығарылатын  есептердің  моделін құрастырады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

1-тапсырма

 

Есептің шартын қысқаша жазба түрінде жазып көрсет.

 

 

 

 

Мектеп бағына 36 түп алма және  одан 10 түбі кем алмұрт ағашы отырғызылды. Мектеп бағына неше алмұрт ағашы отырғызылды?

 

 

 

Дескриптор            Білім алушы

–       есептегі тірек сөздерді дұрыс таңдап алады;

–       берілген  деректерді атауларын  қоса көрсетіп жазады;

–       есептің сұрағын көрсетеді.

 

2-тапсырма

 

Есептің шартын сызба түрінде  көрсет.

 

 

 

Мектеп кітапханасына 24 әдеби кітап және одан 9-ы артық оқулықтар әкелінді. Мектеп кітапханасына барлығы қанша кітап әкелінді?

 

 

 

 

Дескриптор Білім алушы

–  есептің шартына сәйкес сызба сызады;

–  берілген деректердің атауларын  қоса жазады,

–  сызбада сұрақты дұрыс көрсетеді.

 

Бөлімше                                5.1 Есептер және математикалық  модель
 

Оқу мақсаты

 

2.5.1.8** Барлық арифметикалық амалдарға берілген жай есептердің шешуін санды өрнектер түрінде модельдеу және шығару

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•           Әр түрлі қарапайым есептерді шығарады

•           Есептің шешуін өрнек түрінде жазып көрсетеді

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

 

Тапсырма

 

Есептің сызбасын толықтыр. Есептің шешуін өрнек түрінде жаз.

 

Аулада  22          және одан 7-еуі кем   жайылып жүр. Аулада неше лақ жайылып жүр?

 

 

 

 

 

 

Дескриптор

 

 

 

 

 

 

Білім алушы

–     есептің сызбасын деректермен толықтырады;

–     есептің шешуін өрнек түрінде жазады;

–     өрнектің мәнін дұрыс есептейді;

–     есептің жауабын  жазады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

1С бөлім: «Шамалар және олардың өлшем бірліктері»
 

Бөлімше                                  1.3 Шамалар және өлшем бірліктері

 

Оқу мақсаты

 

2.1.3.1   Әртүрлі  өлшеу  құралдары  шәкілдерін  бір-бірінен ажырату және шамалардың сәйкес мәндерін анықтау

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Өлшеу құралдарының шәкілдерін ажыратады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Білу және түсіну

 

Тапсырма

 

Шамаларды өлшеу құралдарымен сәйкестендір.

 

 

сантиметр

 

 

 

 

литр

 

 

 

минут

 

 

килограмм

 

 

Дескриптор

 

 

Білім алушы

–     масса өлшем бірлігі мен сәйкес өлшеу құралын байланыстырып сызады;

–     уақыт өлшем бірлігі мен сәйкес өлшеу құралын байланыстырып сызады;

–     ұзындық өлшем бірлігі мен сәйкес өлшеу құралын байланыстырып сызады;

–     сыйымдылық    өлшем    бірлігі    мен    сәйкес   өлшеу    құралын байланыстырады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

Бөлімше                                   1.3 Шамалар және өлшем бірліктері
 

Оқу мақсаты

 

2.1.3.2**     Ұзындық   (м)/   масса     (ц)   өлшем   бірліктерін қолданып өлшеу

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Ұзындықты  метрмен өлшейді

Ойлау дағдыларының

деңгейі

Қолдану
 

Тапсырма

 

Ұзындықты өлшеу құралын алып, мектеп стадионына шық. Стадиондағы футбол қақпасы мен қақпаның айналасындағы сызықтардың ұзындықтарын өлше. Өлшемдердің нәтижесін жаз.

 

 

 

Футбол                         қақпасының                         ұзындығы:            Футбол                            қақпасының                            ені:                                                 Қақпаның айналасындағы сызықтың өлшемі:   

 

 

Дескриптор

 

 

Білім алушы

–     ұзындық өлшеу құралымен өлшем жүргізе алады;

–     футбол қақпасының ұзындығын жазады;

–     футбол қақпасының енін жазады;

–     футбол қақпасының сызықтарының өлшемін жазады;

–     жазбада тиісті өлшем бірлігін көрсетеді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

Бөлімше                                      1.3 Шамалар және өлшем бірліктері
 

Оқу мақсаты

 

2.1.3.3** Шамалар мәндерін: ұзындық (см, дм, м)/ масса (кг, ц)/ көлем (сыйымдылық) (л) өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•         Ұзындық/   масса/  көлем   (сыйымдылық)   өлшем бірліктерін салыстырады

•         Атаулы сандармен амалдар орындайды

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

 

1-тапсырма

 

Шамаларды  салыстыр. >, <, = таңбаларының тиістісін қой.

 

9 дм             60 см                         800 cм          8 м

 

 

 

50 кг             1 ц                            9 л             90 л

 

 

 

Дескриптор      Білім алушы

–     ұзындық өлшем бірліктерін (дмсм) салыстырады;

–     ұзындық өлшем бірліктерін (смм) салыстырады;

–     масса өлшем бірліктерін (кгц) салыстырады;

–     сыйымдылық өлшем бірліктерін (лл) салыстырады.

 

 

 

2-тапсырма

 

Есепте.

 

46 см + 14 см =                           90 кг – 47 кг =

 

12 м + 9 м =                               20 л – 7 л =

 

Дескриптор

 

Білім алушы

–     атаулы сандармен қосу амалын орындайды;

–     атаулы сандармен азайту амалын орындайды.

 

 

 

Оқу мақсаты

 

2.1.3.4** Ұзындық (см, дм, м)/ масса (кг, ц) өлшем бірліктерін олардың арақатысына сүйеніп түрлендіру

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Ұзындық      және     масса     өлшем      бірліктерінің арақатынасын  анықтайды

•        Ұзындық (см, дм, м), масса  (кг, ц) өлшем бірліктерін түрлендіреді

 

Ойлау дағдыларының       Қолдану

деңгейі                                     Жоғары деңгей дағдылары

 

Тапсырма

 

•       Шамалардың арақатынасын анықтап, сәйкестендір.

 

 

1 м                         1 дм                         1 ц

 

 

 

 

 

10 см                     100 кг                      100 см                  10 дм

 

 

 

 

 

•       Шамаларды түрлендір.

 

 

 

 

5 дм 4 см =                см               40 см =               дм             3 ц =                кг

 

 

 

 

Дескриптор

 

 

 

 

Білім алушы

–     ұзындық өлшем бірліктерінің арақатынасын анықтайды;

–     масса өлшем бірліктерінің арақатынасын анықтайды;

–     ұзындықтың үлкен өлшем бірлігін кіші бірлікке дұрыс

түрлендіреді;

–     ұзындықтың кіші өлшем бірлігін үлкен бірлікке дұрыс түрлендіреді;

–     массаның үлкен өлшем бірлігін кіші бірлікке дұрыс түрлендіреді.

 

Бөлімше

 • Шамалар және өлшем бірліктері

 

2-тоқсан

 

2А бөлім: «Екі таңбалы сандарды қосу және азайту. Жүздіктер. Есептер»
 

Бөлімше                                1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер

 

Оқу мақсаты

 

2.1.1.4  Санаудың  ірі  бірлігі  –  жүздікті  құрастыру;  1000-ға дейін жүздіктермен санау, жазу, салыстыру

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•         Санаудың ірі бірлігі – жүздіктің құрылу жолын көрсетеді

•         1000 көлемінде жүздіктермен тура, кері санайды және жазады

•         Жүздіктерді салыстырады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Білу және түсіну Қолдану

 

1-тапсырма

Графикалық суреттердің көмегімен 100 cанының құрылу жолын жаз.

 

 

100 = 99 +                                   100 = 90 +

 

 

 

Дескриптор      Білім алушы

–  100 cанының құрылу жолын бірліктермен жазып көрсетеді;

–  100 cанының құрылу жолын ондықтармен жазып көрсетеді;

 

2-тапсырма

•        1000 көлеміндегі сандарды жүздіктермен санай отырып,  кему ретімен жаз.

 

 • Сандарды салыстыр.

 

 

Дескриптор                            Білім алушы

 • 1000 көлеміндегі жүздіктерді кему ретімен жазады;
 • 200 бен 300 сандарын салыстырады;
 • 900 бен 700 сандарын салыстырады.

 

Бөлімше                                    1.2 Сандармен амалдар орындау
 

Оқу мақсаты

 

2.1.2.3**       Қосудың      ауыстырымдылық,      терімділік қасиеттерін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолдану

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•         Қосудың     ауыстырымдылық     және    терімділік қасиеттерін ажыратады

•         Есептеу барысында қосудың қасиеттерін   орынды қолданады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Тапсырма

 

•         Қосудың қасиеттерін әріпті өрнектермен жазып көрсет.

 

 

Қосудың ауыстырымдылық қасиеті                                                              

 

 

 

Қосудың терімділік қасиеті                                                                       

 

 

 

•         Берілген өрнектерді тиімді тәсілмен есепте.

 

 

 

 

 

5 + 95 =

 

100 + 800 =

 

400 +15 +100+ 35 =

 

75+ (27 +25)   =

 

 

 

Дескриптор              Білім алушы

–     қосудың ауыстырымдылық қасиетін әріпті өрнек түрінде жазады;

–     қосудың терімділік қасиетін әріпті өрнек түрінде жазады;

–     қосудың ауыстырымдылық қасиетін қолданып өрнектер жазады;

–     қосудың терімділік қасиетін қолданып өрнектер жазады;

–     өрнектердің мәнін дұрыс табады.

 

Бөлімше                                     1.2 Сандармен амалдар орындау
 

Оқу мақсаты

 

2.1.2.5** Бір таңбалы сандарды ондықтан аттап қосу және азайту/ 300+200 (3жүзд.+2жүзд.), 170-130 (17онд.-13 онд) түрінде ауызша қосу және азайтуды орындау

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        1000 көлеміндегі жүздіктермен ауызша қосу, азайту амалдарын орындайды

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Тапсырма

 

Қожанасыр берілген тапсырманың жауаптарын асығыс жазып шықты. Оның жіберген қатесін тауып, қорша. Қатені түзе.

 

 

 

200 + 500 = 700                   700 – 400 = 200

 

600 + 100 = 700                    800 –  400  = 400

 

600 + 300 = 1000                 1000 – 400 = 600

 

 

Дескриптор

 

 

Білім  алушы

–     қате орындалған өрнектерді анықтайды;

–     қате орындалған өрнектердің қатесін түзетеді.

 

Бөлімше                                      1.2 Сандармен амалдар орындау
 

Оқу мақсаты

 

2.1.2.7    Мынадай     жағдайларда:     45±9,      40-14,       100-35 ондықтан аттап ауызша қосу мен азайтуды орындау

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        45±9, 40-14, 100-35 түрінде берілген өрнектермен ондықтан аттап ауызша қосу, азайту амалдарын орындайды

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

1-тапсырма

Жұптық жұмыс

 

Берілген өрнектерге мұқият қара. Не байқадың? Келесі өрнек қандай болады? Жұпта берілген өрнектердің мәнін есептемей жарысып шығар.

 

34 +  8 = 42                       85 – 9 = 76

 

34 + 18 = 52                       85 – 19 = 66

 

34 + 28 =                            85 – 29 = 56

 

34 + 38 =                            85 – 39 =

 

34  +      =                           85 —        =

 

+      =                                 —       =

 

 

Дескриптор  Білім алушы

—          өрнектердің байланысын анықтайды;

—          екі таңбалы сандарды бөлшектеп қосуды ауызша орындайды;

—          екі таңбалы сандарды бөлшектеп азайтуды ауызша орындайды;

—          берілген өрнектерді дұрыс жалғастырады.

 

2-тапсырма

Берілген өрнектердің мәнін тап.

 

63  + 17 =                                   48 + 52 =

80  — 17 =                                  100 – 52 =

 

 

 

 

 

Дескриптор              Білім алушы

 • қосындысы ондық  сан  болатын  жағдайлардағы  екі  таңбалы сандарды қосады;
 • ондықтардан екі таңбалы санды азайту амалын орындайды;
 • қосындысы жүздік    болатын   жағдайлардағы   екі   таңбалы

сандарды қосады;

 • жүзден екі таңбалы санды азайтады.

 

Бөлімше                                    1.2 Сандармен амалдар орындау
 

Оқу мақсаты

 

2.1.2.8 Мынадай жағдайларда: 34+23, 57-23; 47+33; 80-47, 100-35 екі таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдерін  қолдану

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Екі таңбалы сандармен ондықтан аттап қосу және азайтуда ауызша, жазбаша түрдегі орындау алгоритмін  қолданады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Тапсырма

•        Ауызша есептеу тәсілін көрсете отырып, амалдарды орында.

 

42 + 36 =                                           18 + 52 =

 

 

 

78  – 36 =                                           70 – 52 =

 

 

 

•        Баған түрінде жаз және түсіндіре отырып шығар.

18 + 22         59 + 31         40 – 18     90 — 31

 

 

 

 

Дескриптор

 

 

 

 

Білім алушы

–    екі таңбалы сандарды ондықтан аттамай ауызша қосу/азайтудың алгоритмін көрсетеді және өрнектердің мәнін табады;

–  екі таңбалы сандарды ондықтан аттап қосу/азайтудың  жазбаша орындау алгоритмін түсіндіреді және өрнектің мәнін табады.

 

 

Бөлімше

 • Тізбектер

 

 

 

Оқу мақсаты

 

2.4.3.1    1-00-ге дейінгі сандар, 1000-ға дейінгі жүздіктер тізбектерінің заңдылығын анықтау

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•         100-ге дейінгі екі таңбалы сандардың, 1000 көлеміндегі жүздіктердің тізбегіндегі заңдылықты анықтайды

•         Берілген тізбекті заңдылығын сақтай отырып жалғастырады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

 

Тапсырма

Жұптық жұмыс

 

Сандар тізбегіне мұқият қара. Заңдылығын анықта және 3 санға жалғастыр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•        Берілген тізбекті жалғастырып жаз.

 

 

 

 

 

Дескриптор

 

 

 

 

 

Білім алушы

–     тура   және   кері   санау   ретімен    берілген    екі   таңбалы    сандар тізбегіндегі заңдылықты анықтайды және түсіндіреді;

–     тура   және  кері   санау  ретімен  берілген  үш   таңбалы   сандар тізбегіндегі заңдылықты анықтайды және түсіндіреді;

–     берілген тізбектегі заңдылықты анықтайды және жалғастырады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бөлімше                                     4.3 Тізбектер
 

Оқу мақсаты

 

2.4.3.2  Берілген заңдылық бойынша тізбекті құрастыру, тізбектегі заңдылықтың бұзылуын табу

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Берілген       заңдылық       бойынша                   тізбекті жалғастырады

•        Тізбектегі заңдылықтың бұзылуын анықтайды

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

 

Тапсырма

•        Сандардың орналасуындағы заңдылықты анықта. Бос орындарды толықтыр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•        Заңдылықты бұзып тұрған санды тауып, қорша және қатені түзет. Тізбекті тағы екі санға жалғастыр.

 

980, 870, 760, 650, 550, 430, … , …

 

Дескриптор

 

Білім алушы

–     сандардың орналасуындағы заңдылықты анықтайды;

–     заңдылықты сақтай отырып тізбектегі белгісіз сандарды жазады;

–     үш таңбалы сандар тізбегіндегі заңдылықты анықтайды;

–     заңдылығы бұзылған санды табады және түзетеді;

–     тізбекті жалғастырып жазады.

 

Бөлімше                                     5.1 Есептер және математикалық модель
 

Оқу мақсаты

 

2.5.1.1** Екі амалмен орындалатын есепті кесте, сызба, қысқаша жазба түрінде модельдеу

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•         Екі амалды есептің шартын қысқаша жазба/ кесте немесе сызба түрінде жазып көрсетеді

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

 

Тапсырма

 

Есептің шартын мұқият оқы.

 

Бірінші ағаштан 31 кг алма, ал екіншісінен одан 14 кг кем  алма жинап алынды. Екі ағаштан барлығы неше килограмм алма жиналды?

 

•        Есептің шартын  қысқаша жазба және сызба түрінде жазып көрсет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білім алушы

–     есептің шартындағы тірек сөздерді анықтайды;

–     тірек сөздерді деректермен толықтырады;

–     есептің сұрағын жазады;

–     есептің шартын сызбаға түсіреді;

–     сызбада есептің сұрағын көрсетеді.

 

 

Бөлімше                                         5.1 Есептер және математикалық модель
 

Оқу мақсаты

 

2.5.1.7** Екі амалмен шешілетін есептерді модельдеу және шығару

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•         Құрама есептерді шығарады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

 

 

 

Тапсырма

 

Есептің қысқаша шартын жаз немесе сызбасын сыз. Есепті шығар.

 

Мектеп асханасында 36 ұл және 18 қыз тамақтанып отыр. Тамақтанып болған  25 оқушы сыныпқа кетті. Асханада неше оқушы қалды?

 

 

 

 

Дескриптор           Білім алушы

 • есептің қысқаша шартын жазады/сызбасын сызады;
 • шешу жолының  бірінші  амалын  таңдайды  және  өрнек  түрінде

жазады;

 • бірінші өрнектің мәнін табады;
 • шешу жолының  екінші  амалын  таңдайды  және  өрнек  түрінде

жазады;

 • екінші өрнектің мәнін табады;
 • есептің жауабын жазады.

 

Бөлімше                                       5.1 Есептер және математикалық модель
 

Оқу мақсаты

 

2.5.1.8** Құрама есептердің шешуін санды өрнектер және жекелеген амалдар түрінде модельдеу және шығару

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Құрама есептерді дұрыс модельдейді

•        Есептің шешуін жекелеген амалдар немесе санды

өрнек түрінде жазып көрсетеді

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

 

Тапсырма

 

Есепті түсініп оқы.

 

Дүкенге 80 кг жүзім әкелінді. Түске дейін 32 кг, ал түстен кейін 15 кг жүзім сатылды. Дүкенде неше килограмм жүзім қалды?

 

•        Берілген есептің шешімі болатын өрнектерді (P) белгіле.

 

 

80  — 32 + 15           80 – (32 + 15)          80 – ( 32 – 15)           80 – 32 – 15

 

 

 

 

 

 

 

•         Есептің моделін құр және шешуін жекелеген амалдар түрінде жазып көрсет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білім алушы

–     есептің шешімі болатын санды өрнектерді анықтайды;

–     есептің қысқаша шартын жазады / сызбасын сызады;

–     есеп шешімінің бірінші өрнегін жазады және мәнін табады;

–     есеп шешімінің екінші өрнегін жазады және мәнін табады;

–     есептің жауабын жазады.

 

2В бөлім: «Шамалар және өлшем бірліктері»

 

Бөлімше                                    «Шамалар және өлшем бірліктер»

 

Оқу мақсаты                                  2.1.1.3**      12-ге дейінгі  сандардың   рим нөмірленуін оқу,

жазу және қолдану

 

Бағалау критерийі                      Білім алушы

 • 12-ге дейінгі сандарды рим цифрларымен таңбалайды және оқиды

 

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну Қолдану

 

 

Тапсырма

 

 • Рим цифрларымен жазылған сандарды қорша және оқы.

 

III       4        20         I         2       6         V       18           0         11       X         3        9       12     VI

 

 

 

 • Қоянға берілген сандарды рим цифрларымен жазуға көмектес.

 

 

2

 

9

 

4

 

12

 

Дескриптор           Білім  алушы

 • рим цифрларымен жазылған сандарды белгілейді және оқиды;
 • сандарды рим цифрымен жазады;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

Бөлімше                                       1.3 Шамалар және өлшем бірліктері
 

Оқу мақсаты

 

2.1.3.3 Шамалар мәндерін: ұзындық (см, дм, м)/ масса (кг, ц)/ көлем (сыйымдылық) (л)/ уақыт (сағ, мин, ай, жыл) өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•         Шамалар   арасындағы  қатынасқа  сүйене   отырып атаулы сандарды салыстырады

•         Атаулы сандармен амалдар орындайды

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

1-тапсырма

 

Шамаларды салыстыр.  >,  <, =  таңбаларының тиістісін қой.

 

 

2-тапсырма

Есепте.

 

3 дм + 16 см =                             1 ц – 27 кг =                15 мин + 35 мин =

5 м – 11дм =                                40 кг + 15 кг =               1 сағ – 20 мин =

 

 

 

 

 

 

Дескриптор         Білім  алушы

 • м, дм, см қатынасындағы ұзындық бірліктерін салыстырады;
 • ц , кг қатынасындағы масса бірліктерін салыстырады;
 • литрлік қатынастағы сыйымдылық бірліктерін салыстырады;
 • сағ, мин қатынасындағы уақыт бірліктерін салыстырады;
 • ұзындықтың өлшем бірліктеріне амалдар қолданады;
 • массаның өлшем бірліктеріне амалдар қолданады;
 • уақыттың өлшем бірліктеріне амалдар қолданады.

 

Бөлімше                                      1.3 Шамалар және өлшем бірліктері
 

Оқу мақсаты

 

2.1.3.4 Шамалар мәндерін: ұзындық (см, дм, м)/ масса (кг, ц)/ көлем (сыйымдылық) (л) уақыт (сағ, мин, ай, жыл) өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•         Ұзындық/масса/уақыт өлшем бірліктерін

түрлендіреді

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Тапсырма

 

Ботақанға бос торкөздерді толтыруға көмектес. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білім алушы

–     см, дм, м арақатынасы негізінде ұзындық бірліктерін түрлендіреді;

–     ц, кг арақатынасы негізінде массаның өлшем бірліктерін түрлендіреді;

–     сағ, мин, жыл, ай арақатынасы негізінде уақыт өлшем бірліктерін түрлендіреді.

 

 

Бөлімше                                      1.3 Шамалар және өлшем бірліктері
 

Оқу мақсаты

 

2.1.3.5 Циферблат бойынша уақытты анықтау: сағат және минут

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Уақытты анықтау үшін циферблатты қолданады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

 

 

Тапсырма

 

Сағаттардың көрсетіп тұрған уақытын жаз.

 

 

 

 

 

 

Дескриптор:                Білім  алушы

 • минуттық тіл 12- ні көрсетіп тұрған уақытты дәл анықтайды және жазады;
 • сағаттың ширек бөлігі қалған уақытты дәл анықтайды және жазады;
 • минуттық тіл толық сағатты көрсетпеген жағдайдағы уақытты дәл

анықтайды және жазады.

 

2С Бөлім: «Жиын және оның элементін белгілеу. және таңбалары»
 

Бөлімше                                4.1 Жиындар және олармен орындалатын амалдар

 

Оқу мақсаты

 

2.4.1.2 Сандардың жазылуындағы цифрлар саны, 2-ге бөлінуі, сандық тізбектегі алатын орындары бойынша сандық жиындар құру және жіктеу (бөліктеу)

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Сандарды   жазылуындағы   цифрларының   саны бойынша (бір таңбалы, екі таңбалы, үш таңбалы) топтайды

•        Жұп және тақ сандарды ажыратады

•        Сандарды сандық тізбектегі орны бойынша жіктейді

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

1-тапсырма

 

Сандарды жазылуындағы цифрларының саны бойынша топтап айт.

 

 

Дескриптор       Білім алушы

—       сандарды бір таңбалы сандар жиынына топтайды;

—       сандарды екі таңбалы сандар жиынына топтайды;

—       сандарды үш таңбалы сандар жиынына топтайды.

 

 

2-тапсырма

 

Қатардағы белгісіз сандарды анықта және келесі үш санды тауып жаз. Қатардағы сандардың ортақ атауын жаз.

 

,          ,          .

 

Бұлар —                                        сандар.

 

 

 

,           ,           .

 

Бұлар —                                    сандар.

 

Дескриптор  Білім алушы

 

 • жұп сандар тізбегіндегі белгісіз сандарды анықтайды және жалғастырып жазады;
 • тақ сандар тізбегіндегі белгісіз сандарды анықтайды және жалғастырып жазады:
 • сандар қатарының атауларын жазады.

 

 

3-тапсырма

 

Сандарды 100 санының  алдында  және кейін орналасқан сандар тобына жіктеп жаз.

 

76, 28, 228, 130, 101, 99, 90, 102.

 

100-ге дейінгі сандар тобы:                                      100-ден кейінгі сандар тобы:                                               

 

Дескриптор             Білім  алушы

 • 100-ге дейінгі сандарды анықтайды;
 • 100-ден кейінгі сандарды анықтайды.

 

Бөлімше                                4.1 Жиындар және олармен орындалатын амалдар
 

Оқу мақсаты

 

2.4.1.3 Жиындар мен олардың элементтерін диаграммада белгілеу; элементтердің жиынға, жиындардың бірігуіне және қиылысуына тиістілігін анықтау

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•         Жиын элементтерін диаграммаға белгілеп көрсетеді

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Тапсырма

•         Әр жиынға  тиісті элементті жаз немесе суретін сал.

 

 

А – геометриялық фигуралар              В — екі таңбалы сандар жиыны жиыны

 

 

 

 

 

Дескриптор

 

 

 

 

 

Білім алушы

–     диаграммаға А жиынының элементтерін белгілейді;

–     диаграммаға В жиынының элементтерін белгілейді.

 

Бөлімше                                   4.2 Пікірлер
 

Оқу мақсаты

 

2.4.2.1 Тұжырымдардың ақиқаттығын немесе жалғандығын анықтау, ақиқат немесе жалған тұжырымдар құру

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•         Ақиқат немесе жалған тұжырымдарды ажыратады

•           Ақиқат немесе жалған тұжырымдар құрады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

 

Тапсырма

 

Сандарға мұқият қара.

 

100, 220, 405, 601, 639, 980

 

Төменде берілген тұжырымдарды оқы. Ақиқат тұжырымдардың тұсындағы сопақшаны көк түспен, ал жалғанның тұсындағыны қызыл түспен боя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•        Берілген сандарға қатысты ақиқат және жалған тұжырымдар құрап жаз.

 

Ақиқат:                                                                                              Жалған:                                                                                             

 

 

Дескриптор

 

 

Білім алушы

–     ақиқат тұжырымдарды анықтайды және көк түспен бояйды;

–     жалған тұжырымдарды анықтайды және қызыл түспен бояйды;

–     берілген сандарға қатысты ақиқат тұжырым құрастырады;

–     берілген сандарға қатысты жалған тұжырым құрастырады.

 

Бөлімше                               4.4 Заттардың комбинациялары
 

Оқу мақсаты

 

2.4.4.1     Қоршаған     ортадағы     заттардан     «үш-үштен» комбинациялар жиынын құрастыру

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Үш    элементтен  тұратын   комбинациялар  жиынын құрастырады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

 

Тапсырма

 

,   ,  жемістерін ыдысқа қандай ретпен орналастыруға болады? Ыдыстарға жемістердің суретін сал және боя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор

 

 

 

 

Білім алушы

–     берілген   элементтерден   «үш-үштен»    комбинациялар жиынын құрастырады;

–     барлық мүмкін жағдайларды табады.

 

Бөлімше                                     5.2 Математикалық тіл
 

Оқу мақсаты

 

2.5.2.2 Жиынды белгілеу үшін латын алфавитінің бас әріптерін, жиын элементтерін белгілеу үшін латын алфавитінің   кіші   әріптерін;   жиынға   тиістілігін/тиісті

еместігін белгілеу үшін     , және ∉ таңбаларын пайдалану

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Жиындарды және элементтерін   латын   әріптерімен белгілейді

•        Жиынға  тиісті/тиісті  емес  элементтерді        және ∉

таңбаларымен  көрсетеді

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

 

 

Тапсырма

 

 • Сурет бойынша екі жиын құрастыр. Жиындарды әріптермен белгілеп көрсет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Суретке мұқият қара. Берілген элементтердің А жиынына тиісті немесе тиісті емес екендігін анықтап, ∈, ∉ таңбалары арқылы көрсет.

 

 

Дескриптор              Білім алушы

 • элементтерінің белгілері бойынша бірінші жиынды құрады;
 • элементтерінің белгілері бойынша екінші жиынды құрады;
 • жиындарды әріптермен белгілеп көрсетеді;
 • жиынға тиісті элементті анықтайды және сәйкес белгімен

көрсетеді;

 • жиынға тиісті емес элементті анықтайды және сәйкес белгімен көрсетеді.

 

Бөлімше                                5.2 Математикалық тіл

 

Оқу мақсаты                                2.5.2.5 Деректерді жинақтау және жүйелеу, кестелер және

диаграммалар  тұрғызу

 

Бағалау критерийі                    Білім алушы

 • Тақырыпқа қатысты деректерді іріктейді
 • Жинақталған деректердің       негізінде       кесте/

диаграмма құрады

 

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

 

 

Тапсырма

Топтық жұмыс

 

 • Топтағы оқушылардан қандай жемістерді ұнататындығын сұра және кестеге белгіле.

 

 

Оқушы

1-оқушы
2-оқушы
3-оқушы
4-оқушы
5-оқушы
6-оқушы

 

 • Жинаған деректер бойынша диаграмма тұрғыз.

 

 

 

Дескриптор              Білім алушы

 • сұрақ қоя отырып, қажетті деректерді жинақтайды;
 • жинақталған деректерді кестеге түсіреді;
 • кесте бойынша диаграмма құрады.

 

3-тоқсан

 

3 А бөлім: Геометриялық фигуралар және олардың өзара орналасуы
 

Бөлімше                                    3.1 Геометриялық фигуралар және олардың жіктелуі

 

Оқу мақсаты

 

2.3.1.1 Бұрыш түрлерін (тік, сүйір, доғал) бір-бірінен ажырату және атау/ тік төртбұрыш, шаршы, тік бұрышты үшбұрыштың мәнді белгілерін анықтау

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•    Бұрыштарды түрлеріне қарай  ажыратады және атайды

•    Негізгі белгілеріне қарай  тіктөртбұрышты, шаршыны, тік бұрышты үшбұрышты ажыратады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

1-тапсырма

Суретке мұқият қара. Бұрыштардың  атауын жаз.

 

 

 

 

 

 

Дескриптор           Білім ал

–        д

–        с

–        т

 

ушы

оғал бұрышты таниды және атауын жазады; үйір бұрышты таниды және атауын жазады; ік бұрышты таниды және атауын жазады;

2-тапсырма

Сипаттамасы бойынша фигураның атауын жаз.

 

1.      Бұл фигураның төрт тік бұрышы бар, бірақ шаршы емес.                                   

2.      Бұл фигураның  бір тік бұрышы және екі сүйір бұрыштары бар.                        

3.      Бұл фигураның барлық қабырғаларының ұзындықтары бірдей.                          

 

Дескриптор           Білім алушы

–        сипаттамасы бойынша тік төртбұрышты анықтайды және атауын жазады;

–        сипаттамасы бойынша үшбұрышты анықтайды және атауын жазады;

–        сипаттамасы бойынша шаршыны анықтайды және атауын жазады.

 

Бөлімше                                      3.2 Геометриялық фигураларды кескіндеу және салу
 

Оқу мақсаты

 

2.3.2.1 Нүктелі қағазда кесінділер, түзулер мен геометриялық фигураларды орны, қозғалыс және бағыты бойынша нұсқаулыққа сәйкес сызу

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•         Нүктелі қағазға  нұсқаулыққа сәйкес фигуралар салады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Тапсырма

 

Нүктелі қағаздың ортасына ұзындығы 3 см кесінді сыз. Кесіндінің оң жағына тігінен түзу сызық жүргіз.  Кесіндінің сол жақ төменгі бұрышына тік бұрышты үшбұрыш сал. Кесіндінің жоғарғы жағына шаршы, төменгі жағына дөңгелек сал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білім алушы

—  қағаздың ортасына ұзындығы 3 см кесінді сызады;

—  кесіндінің оң жағына тігінен түзу жүргізеді;

—  кесіндінің сол жақ төменгі бұрышына үшбұрыш салады;

—  кесіндінің жоғарғы жағына шаршы салады;

—  кесіндінің төменгі жағына дөңгелек салады.

 

Бөлімше                                     3.2 Геометриялық фигураларды кескіндеу және салу
 

Оқу мақсаты

 

2.3.2.2 Тік бұрышты сызу

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Тік бұрышты басқа бұрыштардан ажыратады

•        Тік бұрышты  сызады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Тапсырма

 

Тік бұрышты  тауып, (P) белгіле.

 

 

 

•        Кез келген тік бұрыш сыз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білім алушы

-тік бұрышты анықтайды және белгілейді;

-тік бұрыш сызады.

 

 

Бөлімше                                     4.3 Тізбектер
 

Оқу мақсаты

 

2.4.3.2  Берілген  заңдылық  бойынша  тізбекті  құрастыру, тізбектегі заңдылықтың бұзылуын табу

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•         Берілген заңдылыққа сүйеніп тізбек құрастырады

•         Тізбектегі заңдылықтың бұзылуын анықтайды

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Тапсырма

 

•        Заңдылығын анықтап,  суретті жалғастырып боя.

 

 

 

 

•        Әр қатардағы заңдылықты бұзған белгіні анықта және сызып таста.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор         Білім алушы

 • тізбектегі заңдылықты анықтайды және жалғастырып бояйды;
 • бірінші қатардағы заңдылығы бұзылған белгіні анықтайды;
 • екінші қатардағы заңдылығы бұзылған белгіні анықтайды;

 

3 В бөлім: «Көбейту және бөлу. Есептер»

 

 

 

Бөлімше                                    1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер

 

Оқу мақсаты                                2.1.1.5 50-ге дейін  3, 4, 5-тен топтап тура және кері санау;

жұп/тақ сандарды ажырату; заттар тобын 6, 7, 8, 9-дан тең

бөліктерге бөлуді көрсету

 

Бағалау критерийі                    Білім алушы

 • 50-ге дейінгі сандарды 3, 4, 5-тен топтап санайды.
 • Жұп және тақ сандарды ажыратады
 • Заттар тобын 6, 7, 8, 9-дан тең бөліктерге бөледі

 

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

 

 

1-тапсырма

Әр суретте неше зат бар?  Осындай  2, 3, 4, 5 суретте неше зат барын есепте.

 

 

 

 

 

Дескриптор

 

 

 

2-тапсырма

Білім алушы

 • 3-тен топтап санайды;
 • 4-тен топтап санайды;
 • 5-тен топтап санайды.

 

Берілген сандарды жұп және тақ сандарға жіктеп жаз.

 

35, 50, 26,  47, 32, 13, 41, 40, 48, 14.

 

Жұп сандар Тақ сандар

 

 

Дескриптор             Білім алушы

 • 50 көлеміндегі жұп сандарды ажыратып жазады;
 • 50 көлеміндегі тақ  сандарды  ажыратып  жазады.

 

3-тапсырма

Суреттегі алмаларды 6-дан топтап, тең бөліктерге бөл. Әр бөлікті көк қарындашпен

қоршап сыз. Алмаларды 9-дан топтап бөліп, жасыл қарындашпен қоршап сыз.

 

 

Дескриптор           Білім алушы

 • заттарды тең бөліктерге 6-дан топтап бөлу жолын көрсетеді;
 • заттарды тең бөліктерге 9-дан топтап бөлу жолын көрсетеді.

 

Бөлімше                                    1.2 Сандармен амалдар орындау
 

Оқу мақсаты                               2.1.2.1 Көбейтуді бірдей қосылғыштардың қосындысын

табу, бөлуді — заттарды түрлеріне қарай және тең бөліктерге

бөлу ретінде түсіну

 

Бағалау критерийі                   Білім алушы

•         Көбейтуді    бірдей   қосылғыштардың   қосындысы түрінде жазып көрсетеді

•         Бөлуді   заттарды   тең   бөліктерге   бөлу   түрінде бейнелеп көрсетеді

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

1-тапсырма

Көбейтуді бірдей қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып көрсет.

 

 

 

2-тапсырма

Балықтарды 3-тен және 5-тен топтап, тең бөліктерге бөл.  Әр бөлікті қоршап сыз. Неше

бөлік пайда болды?  Бөлуді өрнек түрінде жаз.

 

 

 

 

 

Дескриптор              Білім алушы

–     санды өрнекпен берілген көбейтіндіні бірдей қосылғыштардың қосындысы түрінде жазады;

–     әріпті өрнекпен берілген көбейтіндіні бірдей қосылғыштардың қосындысы түрінде жазады;

–     заттарды 3-тен тең бөліктерге бөлуді бейнелеп көрсетеді және өрнек түрінде жазады;

–     заттарды 5-тен тең бөліктерге бөлуді бейнелеп көрсетеді және өрнек түрінде жазады.

 

Бөлімше                                   1.2 Сандармен амалдар орындау

 

Оқу мақсаты                                2.1.2.2 Көбейту және бөлу — өзара кері амалдар екенін

түсіну, көбейту және бөлу амалдарының компоненттері

арасындағы байланысты анықтау

 

Бағалау критерийі                   Білім алушы

 • Көбейту мен   бөлу   амалдарының      байланысы негізінде өрнектер жазады
 • Көбейту және  бөлу  амалдарының  компоненттері арасындағы байланысты анықтайды

 

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

 

 

1-тапсырма

8, 5  және  40 сандарын пайдаланып екі көбейтінді және екі бөлінді құрастырып жаз.

Өрнектердің мәнін тап.

 

Дескриптор                Білім алушы

 • берілген сандармен көбейтінді құрастырады;
 • көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін пайдаланып, көбейтінді

жазады;

 • көбейтіндіні бірінші көбейткішке бөлу арқылы бөлінді жазады;
 • көбейтіндіні екінші көбейткішке бөлу арқылы бөлінді жазады.

 

2-тапсырма

Берілген тұжырымдарды сәйкестендір.

 

 

 

Белгісіз көбейткішті табу үшін
Белгісіз бөлінгішті табу үшін
Белгісіз бөлгішті табу үшін
бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлеміз.
көбейтіндінің мәнін белгілі көбейткішке

бөлеміз.

бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтеміз.

 

Дескриптор           Білім алушы

 • белгісіз көбейткішті табу ережесін анықтайды;
 • белгісіз бөлінгішті табу ережесін анықтайды;
 • белгісіз бөлгішті табу ережесін анықтайды.

 

Бөлімше                                     1.2 Сандармен амалдар орындау
 

Оқу мақсаты

 

2.1.2.4   2; 3; 4; 5 сандарына көбейту кестесін құру, білу және қолдану

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•          2, 3, 4, 5 сандарының көбейту кестесін құрады

•          Көбейту кестесіне сүйеніп өрнектің мәнін табады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Тапсырма

•        2-ге көбейту кестесінің құрылу жолына мұқият қара. Қосу амалына берілген өрнектердің мәнін тауып, көбейту кестесін толықтыр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•        Кесте бойынша көбейтудің қалай орындалғанын түсіндір.  Үлгі бойынша берілген өрнектердің мәнін тап.

 

 

 

3 *  4 =

 

5 * 5 =

3 * 3 =

 

2 * 2 =

 

 

 

 

Дескриптор

 

 

 

 

Білім алушы

—  2 санының көбейту кестесін толықтырады;

—  көбейту кестесін қолданып, өрнектердің мәнін дұрыс табады;

—  кестені қолдану тәсілін бейнелеп көрсетеді.

 

Бөлімше                                     1.3 Шамалар және өлшем бірліктері

 

Оқу мақсаты                     2.1.3.6   50 теңгелік, 100 теңгелік монеталарды, 200 теңгелік, 500 теңгелік купюраларды ажырату және түрліше төлем жасау

 

Бағалау критерийі                    Білім алушы

 • 50тг, 100тг, 200тг, 500 теңгелік ақшаларды ажыратады
 • Құны әр түрлі ақшалармен төлем жасайды

 

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

 

 

1-тапсырма

 • Құны 50тг, 100 теңгелік монеталарды тауып, ( P) белгіле.

 

 

 

 

 

 • Құны 200 тг, 500 теңгелік купюраларды белгілеп ( P) көрсет.

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор           Білім алушы

 • 50 теңгелік монетаны белгілеп көрсетеді;
 • 100 теңгелік монетаны белгілеп көрсетеді;
 • 200 теңгелік купюраны белгілеп көрсетедІ;
 • 500 теңгелік купюраны белгілеп көрсетеді.

 

2-тапсырма

Арман досына құны 350 тг тұратын кәдесый сатып алғысы келді. Ол қандай ақшалармен төлем жасай алады? Белгілеп ( P) көрсет.

 

350 тг

 

 

 

Дескриптор                  Білім алушы

 • ақшалардың номиналды құнын ажыратады;
 • төлеуге қажетті ақшаларды белгілеп көрсетеді.

 

Бөлімше                                    5.1 Есептер және математикалық модель
 

Оқу мақсаты

 

2.5.1.3 Бірдей қосылғыштардың қосындысын табуға; мазмұнына қарай және бірдей бөліктерге бөлуге берілген есептерді талдау және шығару; кері есеп құрастыру және шығару

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•         Бірдей    қосылғыштардың    қосындысын             табуға берілген есептерді шығарады

•         Мазмұнына қарай   және бірдей бөліктерге бөлуге берілген есептерді шығарады

•         Кері есептер құрастырады және шығарады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

 

1-тапсырма

Есепті түсініп оқы.

 

Бір шар 3 тг тұрады. Анар 4 шар, Бану 6 шар, Дана 7 шар сатып алды.

 

•        Қыздардың әрқайсысы қанша теңге төлегенін қосу амалы арқылы жазып көрсет.

 

 

 

Анар            3 + 3 + 3 +3 =

 

Бану

 

                                                   

 

Дана

 

                                                   

 

 

 

Дескриптор

 

Білім алушы

—  өрнектерді қосынды түрінде жазады;

—  өрнектердің мәнін дұрыс шығарады.

 

2-тапсырма

Есепті түсініп оқы.

 

Қорапта 12 кг   өрік бар. Оларды   3 кг- нан бөліп салу үшін неше қорап қажет болады?

 

•        Есептің шешімін қандай амалмен табуға болады? Белгілеп (P) көрсет.

 

Көбейтумен                   Бөлумен

 

Қосумен

 

Азайтумен

 

•        Есептің шешуін және жауабын жаз.
 

 

 

 

 

Дескриптор

 

 

 

 

 

Білім алушы

—   есепті шешу амалын таңдайды;

—   есептің шешуін өрнек түрінде жазады;

—   өрнектің мәнін дұрыс есептейді және шама атауын жазады;

—   есептің жауабын жазады.

 

3-тапсырма

Берілген есепке кері есеп құрастыр және шығар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білім алушы

—   кері есептің қысқаша жазбасын жазады/сызбасын сызады;

—    есепті шығару амалын таңдайды және шешуін өрнек түрінде

жазады;

—   өрнектің мәнін дұрыс есептейді және шама атауын жазады;

—   есептің жауабын жазады.

 

3 С бөлім: «Санды және әріпті өрнектер. Теңдеулер. Есептер» Бөлімше                                 2.1 Санды және әріпті өрнектер

Оқу мақсаты                              2.2.1.1    Санды    және   әріпті    өрнектерді    (көбейтінді,

бөлінді)/теңдіктер мен теңсіздіктерді   ажырату, құрастыру,

жазу және оқу

 

Бағалау критерийі                 Білім алушы

 • Көбейтінді мен бөлінді түріндегі санды және әріпті өрнектерді/ теңдіктер мен теңсіздіктерді ажыратады
 • Көбейтінді мен бөлінді түріндегі санды және әріпті өрнектерді құрастырады, оқиды және жазады

 

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

 

 

1-тапсырма

Берілген өрнектерді тиісті атауымен сәйкестендір.

 

 

 

Дескриптор             Білім алушы

 • санды өрнекті анықтайды және атауымен сәйкестендіреді;
 • әріпті өрнекті анықтайды және атауымен сәйкестендіреді;
 • теңдікті анықтайды және атауымен сәйкестендіреді;
 • теңсіздікті анықтайды және атауымен сәйкестендіреді.

2-тапсырма

Өрнек түрінде жаз. Санды өрнектердің мәнін тап.

 

10 көбейту  4 с пен 5-тің көбейтіндісі
27  бөлу  b 28 бен  4-тің  Dбөліндісі
5  кем 9 -дан 7 артық  a- дан

 

 

 

Дескриптор                Білім алушы

 • оқылуы бойынша санды және әріпті көбейтінділер құрастырады,

мәнін табады;

 • оқылуы бойынша  санды  және  әріпті  бөлінділер  құрастырады,

мәнін табады;

 • оқылуы бойынша  санды  және  әріпті  теңсіздіктер  құрастырып

жазады.

 

Бөлімше                                       2.1 Санды және әріпті өрнектер
 

Оқу мақсаты

 

2.2.1.2  Әріптің  берілген  мәніндегі  екі  амалды  әріпті өрнектің мәнін табу

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Әріптік мәні бар екі амалды өрнектердің мәнін есептеп  шығарады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Тапсырма

 

Берілген өрнекке мұқият қара.

 

21 + 36 : а

 

Өрнектің мәнін табу мүмкін бе?

Мұндағы  а ═ 4, а ═ 9, а ═ 6 деп алып, өрнектің мәнін тап.

 

 

 

 

 

Дескриптор

 

 

 

 

 

Білім алушы

—   әріптің орнына берілген мәнін қойып, өрнектер жазады;

—   амалдардың орындалу тәртібін сақтайды;

—   өрнектің мәнін дұрыс есептейді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

Бөлімше                                      2.1 Санды және әріпті өрнектер
 

Оқу мақсаты

 

2.2.1.3 Қосу мен көбейтудің қасиеттерін әріпті теңдік түрінде: a+b=b+a; (a+b)+c=a+(b+c); ab=ba көрсету және қолдану

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•         Қосу   мен   көбейтудің   орын   ауыстырымдылық, терімділік қасиеттерін ажыратады

•         Қосу   мен   көбейтудің   орын   ауыстырымдылық, терімділік қасиеттерін әріпті өрнек түрінде жазады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Білу және түсіну Қолдану

 

1-тапсырма

Қосу мен көбейтудің қасиеттерін әріпті өрнек түрінде жазып көрсет.

 

 

Қосудың орын                           Қосудың терімділік                          Көбейтудің орын ауыстырымдылық қасиеті                             қасиеті                             ауыстырымдылық қасиеті

 

 

Дескриптор              Білім алушы

—  қосудың ауыстырымдылық қасиетін әріпті өрнек түрінде жазады;

—  қосудың терімділік қасиетін әріпті өрнек түрінде жазады;

—  көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін әріпті өрнек түрінде жазады.

 

2-тапсырма

Cанды өрнектерге сәйкес әріпті өрнектерді тауып, байланыстырып сыз.

 

23 + 17 ═ 17 + 23                   (15 + 28) + 32 ═ 15 + (28 + 32)                 2 х 12 ═ 12 х 2

 

 

(а + в)+с = а + (в+с)                           а* в = в*а                              а + в = в + а

 

 

 

Дескриптор              Білім алушы

—         қосудың   ауыстырымдылық   қасиетіне   байланысты   өрнекті

анықтайды және сәйкестендіреді;

—   қосудың терімділік қасиетіне байланысты өрнекті анықтайды және

сәйкестендіреді;

—   көбейтудің ауыстырымдылық қасиетіне байланысты өрнекті

анықтайды және сәйкестендіреді.

 

Бөлімше                                        2.1 Санды және әріпті өрнектер
 

Оқу мақсаты

 

2.2.1.4  Санды  1-ге  көбейту  және  бөлу  жағдайларын әріпті теңдік түрінде: a×1=a; a:1=a көрсету

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Санды 1-ге көбейту және бөлу ережелерін әріпті өрнекпен жазып көрсетеді

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Білу және түсіну Қолдану

 

Тапсырма

Берілген ережелерді әріпті өрнек түрінде жаз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білім алушы

—  санды 1-ге көбейту жағдайын әріпті өрнек түрінде жазып көрсетеді;

—  санды 1-ге бөлу жағдайын әріпті өрнек түрінде жазып көрсетеді;

—  1-ді санға көбейту жағдайын әріпті өрнек түрінде жазып көрсетеді.

 

 

Бөлімше                                      2.2 Теңдік және теңсіздік. Теңдеу
 

Оқу мақсаты

 

2.2.2.1    х  <�  және  х  >�  түріндегі  теңсіздіктерге  сәйкес келетін сандарды анықтау

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        х <�,  х >� түріндегі теңсіздіктерге  сәйкес сандарды жазады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Tапсырма

 

•        х < 8 түріндегі теңсіздіктің шешімі болатын қатарды белгіле. A)  0, 2, 4, 6, 8

B) 0, 1, 3, 5, 7

C) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

D) 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8

 

 

 

•        х > 8 түріндегі теңсіздіктің шешімі болатын қатарды белгіле.

 

A)    8-ден үлкен натурал сандардың барлығы

B)    8- ге дейінгі натурал сандардың барлығы

C)    барлық натурал сандар қатары

D)    8-ден кіші натурал сандардың барлығы

 

Дескриптор

 

Білім алушы

—  х <� түріндегі теңсіздіктерге сәйкес келетін нұсқаны белгілейді;

—  х >� түріндегі теңсіздіктерге сәйкес келетін нұсқаны белгілейді.

 

Бөлімше                                       2.2 Теңдік және теңсіздік. Теңдеу
 

Оқу мақсаты

 

2.2.2.2 Көбейту мен бөлуге берілген қарапайым теңдеулерді;  х+(25-6)=38;    (24-3)-х=8;   а+6=7+80 түріндегі күрделі теңдеулерді шешу

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Көбейту   мен   бөлудің   белгісіз                      компоненттерін табуға берілген қарапайым теңдеулерді шығарады

•        Екі амалды күрделі теңдеулердің түбірін табады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

1-тапсырма

Әр теңдеудің шешімін тауып, байланыстырып сыз.

 

8 х а ═ 48                          63 : у ═ 9                          с : 9 ═ 2

 

 

 

 

 

 

 

•        Белгісіз көбейткішті табуға берілген теңдеуді қызыл түспен;

•        Белгісіз бөлгішті табуға берілген теңдеуді көк түспен;

•        Белгісіз бөлінгішті табуға берілген теңдеуді жасыл түспен боя.

 

Дескриптор

 

Білім алушы

—  белгісіз көбейткішті табуға берілген теңдеудің түбірін анықтайды және сәйкес түспен бояйды;

—  белгісіз бөлгішті табуға берілген теңдеудің түбірін анықтайды және сәйкес түспен бояйды;

—  белгісіз бөлінгішті табуға берілген теңдеудің түбірін анықтайды және сәйкес түспен бояйды.

 

2-тапсырма

Теңдеуді  шешіңіз.

х+  (23 – 7)= 24

 

Дескриптор

 

Білім алушы

—  күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге түрлендіреді;

—  белгісіз компонентті табу тәсілін өрнек түрінде жазады;

—  теңдеудің түбірін есептеп шығарады;

—  айнымалының орнына түбірді қойып, өрнек жазады;

—  өрнектердің мәнін шығарып, теңдік түрінде жазады;

—  жауабын жазады.

 

 

Бөлімше                                     5.1 Есептер және математикалық модель
 

Оқу мақсаты

 

2.5.1.2       Есептерді  шығару  барысында  баға,  сан,  құн арасындағы тәуелділікті пайдалану

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Заттың бағасы, саны, құны арасындағы тәуелділікті анықтайды

•        Заттың  бағасын,  санын,  құнын  табуға  берілген есептерді  шығарады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

1-тапсырма

Кестеге сүйеніп, сұрақтарға жауап бер.

 

 

•        1л сүттің бағасын анықтау үшін оның құнын                                        

•        Орамжапырақтың санын анықтау үшін оның құнын                              

•        Жұмыртқаның құнын табу үшін оның санын                                        

 

Дескриптор

 

Білім алушы

—  заттың бағасын анықтайды және ережесін толықтырады;

—  заттың санын анықтайды және ережесін толықтырады;

—  заттың құнын анықтайды және ережесін толықтырады.

 

2-тапсырма

Есептің шартын кестеге түсір және шығар.

 

Алмас 6 дәптерге 30  теңге төледі. Бір дәптер неше теңге тұрады?

 

 

 

Бағасы Саны Құны

 

 

Дескриптор           Білім алушы

 • сандық деректерді кестеге түсіреді;
 • есептің шешімін табады;
 • есептің жауабын жазады.

 

Бөлімше                                     5.1 Есептер  және математикалық модель
 

Оқу мақсаты

 

2.5.1.4 Санды бірнеше есе арттыру/кемітуге; еселік салыстыруға берілген есептерді талдау және шығару; кері есептерді құрастыру және салыстыру

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Санды   бірнеше   есе   арттыруға/кемітуге  берілген есептерді  шығарады

•        Берілген    есепке    кері    есеп    құрастырады     және шығарады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

 

Тапсырма

•        Сурет бойынша есеп құрастыр және шығар.

 

 

Массасы — 28 кг                     ?, 4 есе кем

 

 

 

•        Есепке кері есеп құрастыр және шығар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білім алушы

—   сурет пен санды деректер бойынша есеп құрастырады;

—   есептің қысқаша шартын жазады/ сызбасын сызады;

—   есепті шешу амалын таңдайды және шешуін санды өрнек түрінде

жазады;

—   өрнектің мәнін табады және шама атауын жазады;

—   есептің сұрағына сәйкес жауап жазады;

—   есепке кері есеп құрастырады және шығарады.

 

Бөлімше                                      5.1 Есептер  және математикалық модель
 

Оқу мақсаты                                2.5.1.5**  Көбейту  мен  бөлудің  белгісіз  компоненттерін

табуға;   кері есептерді құрастыру және шығару; тура және

жанама  сұрақтары  болатын  есептерді  («бірнеше  бірлік

артық/кем» «бірнеше есе есе артық/ кем» қатынастарымен байланысты)  бір-бірінен  ажырату

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Көбейту   мен   бөлудің    белгісіз              компоненттерін табуға берілген есептерді шығарады

•        Көбейту мен бөлуге берілген есептерге кері есептер құрастырады және шығарады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

 

Тапсырма

•        Есептің шешуі болатын өрнекті анықта және мәнімен сәйкестендір.

 

Бір қорапта 4 қарындаш бар. Осындай 8 қорапта неше қарындаш бар?

 

 

 

4 * 8                      4 + 8                        8 : 4

 

 

 

 

2                            32                           12

 

 

 

Жауабы:                                     

 

•        Берілген өрнектер бойынша ауызша кері есептер құрастыр.

 

 

32 : 4 = 8                                   32 : 8 = 4

 

 

 

Дескриптор         Білім алушы

—   есептің шешімі болатын өрнекті анықтайды;

—   өрнектің мәнін табады;

—   есептің жауабын  жазады;

—   берілген өрнектер бойынша кері есептер

құрастырып айтады.

 

Бөлімше                                   5.1 Есептер  және математикалық модель
 

Оқу мақсаты

 

2.5.1.6 Көбейту мен бөлуге   берілген   есептерге қатысты таңдаған амалдарын негіздеу, шығару әдісін түсіндіру

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Көбейтуге/бөлуге    берілген    есептерді    шығару амалдарын таңдайды және түсіндіреді

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Тапсырма

 

•        Есепті шығару үшін қолданылатын амал таңбасын (P) белгіле және себебін түсіндір.

 

Бірдей  4 қорапта  24 стақан бар.  Әр қорапта неше стақан бар?

 

 

+                            :                                 —                        Х

 

 

 

•        Есепті шығар.

 

 

 

 

 

Дескриптор

 

 

 

 

 

Білім алушы

—  есепті шығару амалын белгілейді және түсіндіреді;

—  есептің шешімін өрнек түрінде жазады;

—  өрнектің мәнін дұрыс есептейді;

—  есептің жауабын  жазады.

 

Бөлімше                                    5.1 Есептер  және математикалық  модель
 

Оқу мақсаты

 

2.5.1.7 Екі амалмен шешілетін есептерді (барлық амалдарға берілген жай есептердің әртүрлі комбинациялары) модельдеу және шығару

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Екі амалды қарапайым есептердің моделін құрады және шығарады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Тапсырма

Есептің сызбасын толықтыр және шығар.

 

Бір ағаштан 11 шелек шие, ал екіншісінен одан 3 шелек артық шие жиналды. Екі ағаштан барлығы неше шелек шие жиналды?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білім алушы

—  сызбаны қажетті деректермен толықтырады;

—  есептің шешуін жекелеген амалдар  немесе

санды өрнек түрінде жазады;

—  өрнектердің мәнін табады және шама атауларын

жазады;

—  есептің жауабын жазады.

 

Бөлімше                                   5.1 Есептер  және математикалық модель
 

Оқу мақсаты

 

2.5.1.8* Барлық арифметикалық амалдарға берілген жай есептердің шешуін санды өрнектер және теңдеулер түрінде; құрама есептердің шешуін санды өрнектер, жекелеген амалдар түрінде модельдеу және шығару

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Жай есептердің шешуін санды өрнектер түрінде жазады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Тапсырма

•        Есептерді оқы. Әр есептің шешуі болатын өрнектерді тауып, сәйкестендір.

 

Қонжық бірінші күні 4 ағаш, ал екінші күні тағы 9 ағаш отырғызды. Ол екі күнде

барлығы неше ағаш отырғызды?                                                13 –  4 = 9

 

 

 

 

 

4 + 9 = 13

 

 

Қонжық екі күнде 13 ағаш отырғызды. Ол бірінші күні 4 ағаш отырғызды. Қонжық екінші күні неше ағаш отырғызды?

 

•        Артық өрнекке сәйкес есеп құрастыр және шығар.

 

 

 

 

13 – 9 = 4

 

 

 

 

 

 

Дескриптор

 

 

 

 

 

 

Білім алушы

—  берілген есептерге сәйкес өрнектерді анықтайды;

—  берілген өрнек бойынша есеп құрастырады;

—  есептің қысқаша шартын жазады/сызбасын сызады;

—  есептің шешуін санды өрнек түрінде жазады және мәнін табады;

—  есептің сұрағына сәйкес жауап жазады.

 

Бөлімше                                   5.2 Математикалық тіл

 

Оқу мақсаты                               2.5.2.4  Көбейту  және  бөлу  амалдарының  компоненттері

атауларын өрнектерді оқу мен жазуда пайдалану

 

Бағалау критерийі                   Білім алушы

 • Компоненттері бойынша көбейту/ бөлу амалдарына өрнектер жазады және оқиды

 

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

 

 

Тапсырма

Өрнек түрінде жаз және мәнін тап.

 

48  бен 6-ның бөліндісі
9 бен 7 -нің көбейтіндісі
Бірінші көбейткіші – 4,

көбейтіндінің мәні 32-ге

тең. Екінші көбейткіші

нешеге тең?

Бөлінгіші —  56,  бөліндінің

мәні – 7. Бөлгіш нешеге

тең?

Бөлгіш 7-ге, ал бөліндінің

мәні 4-ке тең. Бөлінгіш

нешеге тең?

 

 

 • Өрнектерді әр түрлі тәсілмен оқы.

 

Дескриптор         Білім алушы

 • компоненттері бойынша көбейтінділер жазады;
 • компоненттері бойынша бөлінділер жазады;
 • көбейтуге берілген өрнектерді түрлі тәсілдермен оқиды;
 • бөлуге берілген өрнектерді түрлі тәсілдермен оқиды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

 

4-тоқсан

 

4 А бөлім: «Тиімді есептеу тәсілдері»
 

Бөлімше                                    1.2 Сандармен амалдар орындау

 

Оқу мақсаты

 

2.1.2.3 Қосудың ауыстырымдылық, терімділік қасиеттерін/көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолдану

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Қосудың/көбейтудің қасиеттерін ажыратады

•        Есептеу барысында қосу мен көбейтудің

қасиеттерін (орын ауыстырымдылық, терімділік)

тиімді қолданады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Тапсырма

Берілген өрнектердің мәні бірдей деп айтуға бола ма? Неліктен?

5 +(2+4)

(5+2)+4

5+(4+2)

(5+4)+2

 

•         Берілген өрнектерді есептеу барысында қосудың қандай қасиеттері қолданылды?

 

•        Өрнектерді тиімді тәсілмен есепте.

 

 

 

9 + 71=                                    36 + 25 + 4 =                               3 х 60 =

 

Дескриптор

 

Білім алушы

—   берілген өрнектердің негізінде қосудың қасиеттерін атайды;

—   қосудың ауыстырымдылық қасиетін қолданып есептейді;

—   қосудың терімділік қасиетін қолданып, есептейді;

—   көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін қолданып, есептейді.

 

Бөлімше                                    2.1 Санды және әріпті өрнектер
 

Оқу мақсаты

 

2.2.1.5 Екі амалдан артық жақшалы және жақшасыз әріпті, санды өрнектерді салыстыру

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Жақшалы/жақшасыз түрде берілген бірнеше амалды санды өрнектерді салыстырады

•        Жақшалы/жақшасыз түрде берілген бірнеше амалды әріпті өрнектерді салыстырады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Тапсырма

Өрнектерді берілген жоспарға сүйеніп салыстыр.

 

•        Әр өрнектің мәнін жеке есепте.

•        Шыққан нәтижелерін өрнектің  жоғарғы  жағына  жаз.

•        Өрнектердің арасына тиісті таңбаны қой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білім алушы

—  екі амалдан артық жақшалы санды өрнектерді салыстырады;

—  екі амалдан артық жақшасыз санды өрнектерді салыстырады;

—  екі амалдан артық жақшалы әріпті өрнектерді салыстырады;

—  екі амалдан артық жақшасыз әріпті өрнектерді салыстырады.

 

Бөлімше                                  2.1 Санды және әріпті өрнектер
 

Оқу мақсаты                               2.2.1.6    Екі-үш     амалды    жақшалы    және    жақшасыз

өрнектердегі    арифметикалық    амалдардың    орындалу

тәртібін анықтау, олардың мәнін табу

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Амалдарды орындау тәртібін анықтайды

•        Бірнеше амалды   жақшалы/жақшасыз   өрнектердің

мәнін табады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Тапсырма

Амалдарды орындау тәртібін нөмірлеп көрсет.

 

 

 

 

 

–       * (      +       ) :

 

 

 

*        +        :       

 

 

 

 

•        Өрнектердің мәнін тап.

 

43 – (20-7) +15

 

32 + 9 * 2 – 16

 

2*9 – 18:3

 

Дескриптор           Білім алушы

—    бірнеше амалды жақшалы өрнектердегі амалдардың орындалу тәртібін анықтайды;

—   бірнеше амалды жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу тәртібін анықтайды;

—   бірнеше амалды жақшалы өрнектердің мәнін табады;

—   бірнеше амалды жақшасыз өрнектердің мәнін табады.

 

4 В бөлім: «Есептерді шешу тәсілдері»
 

Бөлімше                                    5.1 Есептер  және математикалық модель

Оқу мақсаты 2.5.1.4 Санды бірнеше есе арттыру/кемітуге; еселік салыстыруға берілген есептерді талдау және шығару; кері есептерді құрастыру және шығару
 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Еселік салыстыруға берілген есептерді шығарады

•        Берілген   есепке   кері   есептер   құрастырады   және

салыстырады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

 

Тапсырма.

а) Есепті шығар.

 

Мектепке  6 қорап тоғызқұмалақ ойынын және 18 қорап дойбы ойынын сатып алды. Мектепке дойбыға қарағанда неше есе кем тоғызқұмалақ ойыны сатып алынды?

 

 

б) Сызбаны толықтыра отырып, берілген есепке кері есеп құрастыр және шығар.

 

 

 

Шешуі:                                                       

Жауабы:                                                    
 

 

Дескриптор

 

 

Білім алушы

есептің қысқаша шартын жазады/ сызбасын сызады;

—  есепті шешу амалын таңдайды және шешуін санды өрнек түрінде

жазады;

—  өрнектің мәнін табады және шама атауын жазады;

—  есептің жауабын жазады.

—  берілген есепке кері есеп құрастырады;

—  кері есептің шартын сандық мәліметтермен толықтырады;

—  есептің шешуін өрнек түрінде жазады және мәнін табады;

—  есептің жауабын жазады.

 

Бөлімше                                    5.1 Есептер және математикалық модель
 

Оқу мақсаты

 

2.5.1.5** Тура және жанама сұрақтары болатын есептерді («бірнеше есе артық/ кем» қатынастарымен байланысты) бір-бірінен ажырату

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        «Бірнеше есе артық/кем» қатынастарымен берілген тура және жанама есептерді ажыратады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Тапсырма

Есептің мәтініндегі айырмашылықты тауып, астын сыз.  Есептердің түрін анықтап, атауымен байланыстырып сыз.

 

 

Бірінші көшеге 24 үй, ал                              Бірінші көшеге 24 үй екінші көшеге    одан 3 есе                          салынды, бұл екінші көшеге

кем үй салынды.  Екінші                               қарағанда 3 есе артық. Екінші

көшеге  неше үй салынды?                         көшеге неше үй салынды?

 

 

 

 

 

Жанама есеп                                Тура есеп

 

 

 

•        Есептерді шығар.

 

1.  Шешуі:                                             2. Шешуі:                                

 

 

 

•        Есептердің шешуін салыстыр және түсіндір.

 

Дескриптор

 

Білім алушы

—  есептердің мәтініндегі айырмашылықты анықтайды;

—  тура  және жанама есептерді ажыратады;

—  тура есептің шешуін өрнек түрінде жазады;

—  жанама есептің шешуін өрнек түрінде жазады;

—  есептердің шешуін салыстырады және түсіндіреді.

 

Бөлімше                                    5.1 Есептер  және математикалық модель

 

Оқу мақсаты                               2.5.1.8  Барлық  арифметикалық  амалдарға  берілген  жай

есептердің   шешуін    санды   өрнектер   түрінде;   құрама

есептердің   шешуін   санды   өрнектер       және   жекелеген

амалдар түрінде модельдеу және шығару

 

Бағалау критерийі                   Білім алушы

 • Барлық  амалдарға   берілген   құрама   есептерді шығарады
 • Құрама есептердің  шешуін  жекелеген  амалдар және санды өрнек түрінде жазып көрсетеді

 

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

 

 

Тапсырма

Есепті оқы.

 

Еңбек сабағына арнап 17 дана жасыл түсті және 5 дана сары түсті қағаз сатып алынды. Аппликация жасау үшін 8 дана қағаз жұмсалды. Неше дана қағаз қалды?

 

 • Берілген деректер бойынша кестені толықтыр.

 

Сатып алынды Жұмсалды Қалды

 

 

 • Есепті берілген жоспар бойынша шығар.

 

 • Мектепке барлығы неше дана қағаз әкелінді?                               
 • Мектепте неше дана қағаз қалды?                                         

 

 

 • Есептің шешуін бір өрнек түрінде жазып көрсет.                                  

 

Жауабы:         дана қағаз қалды.

 

 

 

Дескриптор              Білім алушы

 • кестені тиісті деректермен толықтырады;
 • есептің шешуін жекелеген амалдар түрінде жазады;
 • есептеулерді дұрыс жүргізеді;
 • есептің шешуін санды өрнек түрінде жазып көрсетеді;
 • есептің жауабын жазады.

 

4 С бөлім: «Геометриялық фигуралар. Периметр. Аудан»
 

Бөлімше                                    3.1 Геометриялық фигуралар және олардың жіктелуі

 

Оқу мақсаты

 

2.3.1.3 Көпбұрыштардың, қоршаған ортадағы заттар қабырғаларының ұзындығын өлшеу, периметрді табуға арналған формулаларды: Р=(а+b)×2,   Р= а ×4,

Р = a+b+c қорытындылау,  құру және қолдану

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•         Геометриялық   фигуралардың/қоршаған ортадағы заттардың ұзындықтарын өлшейді

•         Формула   бойынша   геометриялық  фигуралардың

периметрін  табады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Білу және түсіну Қолдану

 

Тапсырма

•        Геометриялық фигуралардың периметрін табу формулаларын жаз.

 

 

 

 

 

•        Шаршының    қабырғаларының ұзындығын өлше.  Формула бойынша шаршының периметрін есептеп шығар.

 

 

 

 

 

Дескриптор

 

 

 

 

 

Білім алушы

—  геометриялық фигуралардың периметрін табу формулаларын жазады;

—  шаршының қабырғаларының ұзындығын өлшейді;

—  шаршының периметрін формула бойынша есептеп шығарады.

 

Бөлімше                                   3.1 Геометриялық фигуралар және олардың жіктелуі
 

Оқу мақсаты

 

2.3.1.4 Фигураның белгісіз қабырғасын оның периметрі мен белгілі қабырғалары арқылы табу

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•         Периметрі бойынша фигураның белгісіз қабырғасының ұзындығын табады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Тапсырма

Берілген фигуралардың периметрі 47 см-ге тең. Әр фигураның белгісіз қабырғасының

ұзындығын анықта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білім алушы

—   үшбұрыштың белгісіз қабырғасының ұзындығын анықтайды;

—   төртбұрыштың белгісіз қабырғасының ұзындығын анықтайды.

 

 

Бөлімше                                    3.1 Геометриялық фигуралар және олардың жіктелуі
 

Оқу мақсаты

 

2.3.1.5 Берілген периметрі бойынша торкөзді қағазға жазық фигуралар салу, олардың пішіндері өзгеруіне қарай периметрдің қалай өзгеретінін түсіндіру

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Белгілі   периметрі     бойынша   жазық  фигуралар

салады

•        Фигураның пішініндегі өзгерістердің периметрмен

байланысын түсіндіреді

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Тапсырма

Периметрі 16 см болатын шаршы сыз.

 

 

•        Шаршының қабырғаларының ұзындығын 2 есе арттыр. Екінші шаршының периметрін тап.

•        Екі шаршының периметрлерін салыстыр. Периметрдің өзгеру себебін түсіндір.

 

Дескриптор

 

Білім алушы

—  берілген периметрі бойынша шаршының қабырғасының ұзындығын анықтайды;

—  белгілі ұзындыққа сәйкес шаршы салады;

—  екінші шаршының қабырғаларының ұзындығын есептеп шығарады;

—  екінші шаршының периметрін анықтайды;

—  шаршылардың периметрін салыстыра отырып, өзгеру себебін

түсіндіреді.

 

Бөлімше                                     3.2 Геометриялық фигураларды кескіндеу және салу
 

Оқу мақсаты

 

2.3.2.3   Жазық  фигуралардың   модельдерін  бөлу  және олардан композиция құрастыру

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Жазық фигураларды бөліктерге бөліп, композиция құрастырады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

 

Суреттерге мұқият қара. Бұл ойын «танграмм» деп аталады. Ойынның мақсаты жазық фигураны бірнеше бөліктерге бөліп, бөліктерден әр түрлі фигуралар құрастыру болып табылады.

 

Мысалы:

 

 

 

 

 

Тапсырма

 

Берілген тіктөртбұрышты 1 шаршы және 4 үшбұрышқа бөл.

 

(мысалы, үй, балық т.б) құрастыр.

 

 

Дескриптор

 

 

Білім алушы

—  берілген тіктөртбұрышты сәйкес бөліктерге бөледі;

—  бөліктерден композиция құрастырады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бөліктерден  кез келген фигура

 

 

Бөлімше                                    3.2 Геометриялық фигураларды кескіндеу және салу
 

Оқу мақсаты

 

2.3.2.4 Бастапқы орнын, бағытын, қозғалысын (оңға, солға, тура, толық бұрылу, сағат тілімен және сағат тіліне кері жартыға, төрттен бірге бұрылу), анықтау айқындайтын нұсқаулыққа сәйкес әрекет жасау

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Бағыты мен қозғалысын анықтай отырып, нұсқаулыққа сәйкес әрекет жасайды

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Тапсырма

Берілген нұсқаулық бойынша әрекет жасай отырып, Қонжықтың саябағының жобасын сал. Сызғыш пен түсті қарындаштарды пайдалан.

 

 

Нұсқаулық:

1.    Берілген сызбаның сол жақ төменгі нүктесінен бастап оң жаққа қарай 11 см кесінді сыз.

2.    Оң жақтағы жоғарғы және төменгі нүктелерді қосатын кесінді жүргіз. Қандай фигура пайда болды?

3.    Шыққан фигураның қарама-қарсы төбелерін қосатын кесінділер жүргіз.

Қиылысқан жеріне қызыл түсті қарындашпен нүкте қой және оны Қ әрпімен

белгіле. Бұл Қонжықтың үйі дегенді білдіреді.

4.    Сол жақ жоғарғы бұрышқа көк түспен Үкінің үйін белгіле.

5.    Оң жақ төменгі бұрышқа жасыл түспен Торайдың үйін белгіле.

6.    Қонжықтың үйінен солға қарай қоңыр түспен Есектің үйін белгіле.

 

Дескриптор

 

Білім алушы

—  кеңістіктің бағыттарын ажыратады;

—      нұсқаулық  бойынша  әрекет  жасай  отырып,  нүктелерді  дұрыс

белгілейді.

 

 

Бөлімше                                      3.3 Нүктелер координаттары және қозғалыс бағыты
 

Оқу мақсаты

 

2.3.3.1    Сызықта   белгіленген   нүктелердің   бір-біріне қатысты орналасуын анықтау

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Сызық бойындағы нүктелердің бір-біріне қатысты орналасу бағытын анықтайды

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Тапсырма.

Суретке мұқият қара. Сызық бойындағы нүктелердің орнын анықта.

 

 

 

 

 

Берілген тірек сөздерді пайдаланып, нүктелердің орналасуындағы бір-біріне қатыстылықты сипаттап айт.

 

Тірек сөздер: сол жағында, оң жағында, ортасында, арасында, оңға қарай, солға қарай.

 

Үлгі:  В нүктесі А нүктесінің оң жағында орналасқан.

 

Дескриптор

 

Білім алушы

—   сызық бойындағы әр нүктенің орнын сипаттап айтады;

—   тірек сөздерді дұрыс қолданады.

 

Бөлімше                                          4.2 Пікірлер
 

Оқу мақсаты

 

2.4.2.2 Сандық есептерді, әртүрлі сандардан тұратын басқатырғыштарды, ауыстырып құюға және өлшеуге берілген логикалық есептерді зерттеу және шығару

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•         Логикалық есептерді шығарады және түсіндіреді

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

 

Тапсырма

Берілген есептерді шығар және шешімін практикалық тұрғыда көрсетіп, түсіндір.

 

•        Ыдыста  лимон, алма және  алмұрт бар. Оларды үш жемістен  неше тәсілмен алуға болады?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•         Шелекке 11 литр, ал банкаға 3 л су құюға болады. Шелек пен банканы

пайдаланып, 4 л суды қалай құйып

алуға болады?

 

 

 

 

Дескриптор

 

 

 

 

Білім алушы

—  комбинаторикалық есептің шешуін анықтайды;

—  ауыстырып құюға берілген есепті шығарады;

—     есептердің шешуін практикалық тұрғыда көрсете отырып,

түсіндіреді.

 

Бөлімше                                      5.1 Есептер  және математикалық модель
 

Оқу мақсаты

 

2.5.1.2**      Есептерді шығару барысында ұзындығы, ені, периметр шамалар арасындағы тәуелділікті пайдалану

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Фигураның ұзындығы, ені, периметрі арасындағы байланысты пайдаланып есептейді

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

 

Тапсырма.

Есептің қысқаша жазбасын толықтыр және шығар.

 

 

 

Тіктөртбұрыш пішіндес хауыздың периметрі 20 м, ал ұзындығы 6 м болса, оның ені неше метр болады?

 

 

 

 

 

 

 

P =       м

 

а =       м

 

b =       м

 

Шешуі:                                          Жауабы: хауыздың ені         м.

 

 

 

Дескриптор

 

 

 

Білім алушы

—  қысқаша жазбаны сандық деректермен толықтырады;

—  тіктөртбұрыштың периметрін табу формуласын

түрлендіреді;

—  есептің шешуін өрнек түрінде жазады;

—  тіктөртбұрыштың белгісіз қабырғасының ұзындығын табады

есептің жауабын жазады.

 

 

Бөлімше                                     5.1 Есептер  және математикалық модель
 

Оқу мақсаты

 

2.5.1.5** Ұзындықты, енін, периметрді табуға берілген есептерді талдау және шығару; кері есептерді құрастыру және шығару

 

Бағалау критерийі

 

Білім алушы

•        Тіктөртбұрыштың қабырғалары мен периметрін табуға берілген есептерді шығарады

•        Кері есеп құрастырады және шығарады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

 

Тапсырма

Есепті шығар.

 

Құм салынған  ойын алаңының периметрі  28 м ағаш тақтайшамен қоршалды. Егер қоршаудың ені 5 м болса, оның ұзындығы неше метр болады?

 

 

 

 

•        Сурет бойынша берілген есепке кері есеп құрастырып, сызбаны сандық деректермен толықтыр. Есепті шығар.

 

 

Шешуі:                                 Жауабы:          

 

Дескриптор

 

Білім алушы

—   периметрі бойынша фигураның ұзындығын анықтайды;

—   кері есеп құрастырады және сызбаны толықтырады;

—   есептің шешуін санды өрнектер түрінде жазады және атауын

көрсетеді;

—   есептің жауабын дұрыс жазады.

 

Бөлімше                                      5.2 Математикалық тіл

 

Оқу мақсаты                                2.5.2.3 Нүктелерді, кесінділерді, сәулелерді, түзулерді латын алфавитінің бас әріптерімен таңбалау, оларды таңбалануы бойынша оқу

 

Бағалау критерийі                    Білім алушы

 • Геометриялық фигураларды белгілеуде латын алфавитінің бас әріптерін қолданады
 • Геометриялық фигураларды таңбалануы бойынша оқиды

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

 

Тапсырма

 • Геометриялық фигураларды әріптермен белгілеп көрсет.

 

 • Фигураларды таңбалануы бойынша оқы.

 

 

Дескриптор             Білім алушы

 • геометриялық фигураларды латын алфавитінің әріптерімен

белгілейді;

 • фигураларды таңбалануы бойынша дұрыс оқиды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь