ГЛАВНАЯ Образцы планов CОР и СОЧ | ЖБ ҚБ ТЖБ ҚЖБ «Дене шынықтыру» пәнінен қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы 4-сынып

ТЖБ ҚЖБ «Дене шынықтыру» пәнінен қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы 4-сынып

7769
0

«Дене шынықтыру» пәнінен
қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы
4-сынып
Нұр-Сұлтан, 2019

 ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ 

Құрметті мұғалім!
Аталған тапсырмалар жинағы білім беру мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдерге көмек
құралы ретінде құрастырылды. Бұл мұғалімдердің ұжымдық жұмысының нәтижесі. Бағалау
критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар қалыптастырушы бағалауды өткізуге,
сабақты жоспарлауға, ұқсас тапсырмаларды құрастыруға және іріктеп алуға, оқу мақсатына
жетуге қатысты сындарлы кері байланыс беруге көмектесетін үлгі болып табылады.
Жинақтың ұсынылған сипаты сізге білім алушының қажеттілігі мен мүмкіндігін есепке
ала отырып, тапсырмаларға толықтырулар мен өзгерістер енгізуіңізге, бейімдеуіңізге мүмкіндік
береді.
Қосымша материалдарды (нұсқаулықтар, таныстырылымдар, жоспарлар және т.б.),
форумдағы талқылауларды және бейне нұсқауларды сіз «Назарбаев Зияткерлік мектептері»
ДББҰ smk.edu.kz ресми сайтынан таба аласыз.
Жемісті жұмыс пен шығармашылық табыс тілейміз!
Жинақ негізгі мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша өңірлік
және мектеп үйлестірушілеріне, басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Жинақты дайындау барысында ресурстар (суреттер, мәтіндер, бейне және аудио
материалдар, т.б.) қолжетімді ресми интернет-сайттардан алынды. Жинақ коммерциялық емес
мақсатта құрастырылған.
3
МАЗМҰНЫ
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР ………….. 4
1-бөлім «Жүгіру, секіру және лақтыру» ………………………………………………………………………………. 4
2-бөлім «Жеңілдетілген спорттық ойындар» ……………………………………………………………………….. 8
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР ………… 12
3-бөлім «Гимнастиканың негізгі элементтері» …………………………………………………………………… 12
4-бөлім «Қазақ ұлттық ойындар» ………………………………………………………………………………………. 16
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР ………… 19
5-бөлім «Шаңғы/кросс/коньки даярлық негіздері» …………………………………………………………….. 19
6-бөлім «Бірлескен және шытырман тапсырмалар арқылы оқыту» …………………………………….. 23
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР ………… 27
7-бөлім «Қарым-қатынас орнату үшін ойындар» ……………………………………………………………….. 27
8-бөлім «Денсаулық туралы білім алу және практика арқылы машықтандыру» ………………….. 30
4
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
1-бөлім «Жүгіру, секіру және лақтыру»
Тақырып Қауіпсіздік ережесі
Қысқа қашықтыққа жүгіру
Оқу мақсаты 4.3.4.1. Денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене
жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен
тәуекелдерді еңсеру үшін тиісті реакцияларды таңдайды
және қолданады
Бағалау критерийі Білім алушы
 Жаттығуларды орындауда кездесетін қиындықтар
мен тәуекелдерді анықтап, қажетті реакцияларды
қолданады
Ойлау дағдыларының деңгейі Қолдану
Тапсырма
Қысқа қашықтыққа төменгі немесе жоғарғы сөреден 30 м жүгіру бойынша жаттығуын орында.
Тапсырмада кездесетін қиындықтар мен тәуекелдерді анықтап, қажетті реакцияларды
қолданып көрсет.
1. Төменгі сөреге тұру, шығу техникасы:
2. Жоғарғы сөреге тұру, шығу техникасы:
Дескриптор Білім алушы
— қысқа қашықтыққа жүгіру жаттығуын орындайды;
— сөреге тұру, шығу әдістерін пайдаланады;
— арақашықтыққа жүгіреді;
— мәреден өту амалдарын орындайды.
5
Тақырып Ұзындыққа секіру негіздері
Оқу мақсаты 4.3.3.1 Дене қимылдарын орындау кезінде немесе
орындағаннан кейін белгілі бір физикалық өзгерістерді көру
үшін бірқатар бақылау стратегияларын қолданады
Бағалау критерийі Білім алушы
 Секіру, сермелу қимылдарын орындап, физикалық
өзгерістерді анықтайды және тиімді стратегияларды
пайдаланады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Орныңнан немесе жүгіріп келіп, ұзындыққа секіру тапсырмасын орында.
Физикалық өзгерістерін анықта.
1. Орынңан ұзындыққа секіру техникасын көрсет:
2. Жүгіріп келіп ұзындыққа секіру техникасын көрсет:
Дескриптор Білім алушы
— орнынан және жүгіріп келіп ұзындыққа секіруде,
физикалық өзгерістерді анықтайды;
— ұзындыққа секіру шартын, техникасын ұстанады;
— сызыққа тұру сермелу, ұшу, қону әдістерін
пайдаланады;
жүгіріп келіп секіргенде қарқын ала жүгіру амалдарын
қолданады.
6
Тақырып Лақтырудың түрлерімен тәжірибелер
Оқу мақсаты 4.1.2.1 Дене дамуына ықпал ететін түрлі жүйелі жаттығулар
мен қозғалыстарды орындау сапасын арттыруды түсінеді
және көрсетеді
Бағалау критерийі Білім алушы
 Дененің дамуына ықпал ететін жүйелі
жаттығуларды түсіндіреді
 Қозғалысты сапалы орындап көрсетеді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
1. Орныннан кіші тенис добын нысанаға лақтыруды орында.
2. Қозғалыста кіші теннис добын ұзындыққа лақтыру тапсырмасын орында.
Дескриптор Білім алушы
— кіші допты нысанаға лақтыру түрін көрсетеді;
— ұзындыққа лақтыру түрін көрсетеді;
— сызыққа тұру, қолды сермеу, допты лақтыру
әдістерін пайдаланады;
— қозғалыста допты лақтырудың орындалу сапасын
арттырады.
7
Тақырып Жеңіл атлетика элементтері бар эстафета
Оқу мақсаты 4.1.1.1 Түрлі дене жаттығуларын орындау кезінде негізгі
қозғалыс машықтарын түсінеді және көрсетеді
Бағалау критерийі Білім алушы
 Қозғалыс дағдыларын анықтап, көрсетеді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Түрлі жеңіл атлетикалық элементтері бар эстафеталық жарысқа қатысып, қозғалыс
машықтарын орында және эстафета түрлерін күрделендір.
1) Жүгіру элементтері бар эстафета:
2) Секіру элементтері бар эстафета:
3) Лақтыру элементтері бар эстафета:
Дескриптор Білім алушы
— жеңіл атлетика элементтері бар эстафеталарға
қатысады;
— негізгі қозғалыс машықтарын, дағдыларын
пайдаланады;
— жүгіру, секіру, лақтыру қозғалыстарын орындайды.
8
2-бөлім «Жеңілдетілген спорттық ойындар»
Тақырып Волейбол доптарымен ойындар
Оқу мақсаты 4.2.8.1 Түрлі әрекеттерді орындау кезінде түрлі рөлдермен
эксперимент жасайды және орындауға кіріседі, олардың
айырмашылықтарын бағалайды
Бағалау критерийі Білім алушы
 Кез келген ойындағы рөлдерге эксперимент жасайды,
айырмашылығын анықтайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
«Бердің – отыр!» ойынын ойнап, рөлдеріне эксперимент жаса, айырмашылығын анықта.
Дескриптор Білім алушы
— ойындағы рөліне эксперимент жасайды;
— лақтыру, қағып алу қозғалыс әрекеттерін
орындайды;
ойындағы өзінің рөлін анықтайды.
9
Тақырып Спорттық ойындар
Оқу мақсаты 4.1.2.1 Дене дамуына ықпал ететін түрлі жүйелі жаттығулар
мен қозғалыстарды орындау сапасын арттыруды түсінеді
және көрсетеді
Бағалау критерийі Білім алушы
 Дененің дамуына ықпал ететін жүйелі
жаттығуларды түсіндіреді
 Қозғалысты сапалы орындап көрсетеді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Бір немесе бірнеше доппен ойналатын «Пионербол» ойынын ойна. Жаттығудың дененің
дамуына қаншалықты жүйелі ықпал ететінін түсіндіріп, сапалы ойнап көрсет.
Дескриптор Білім алушы
— допты лақтыру, қағып алу қозғалыс әрекеттерін
көрсетеді;
— дененің дамуына қаншалықты жүйелі әсер ететінін
айтады;
— қозғалыстардың орындалу сапасын арттырады.
10
Тақырып Техникасы жеңіл тапсырмалар
Оқу мақсаты 4.2.1.1 Баламаларды анықтап және жасап қозғалыс
идеяларын, стратегияларды және жоспарларды анықтайды
және ұйымдастырады
Бағалау критерийі Білім алушы
 Тапсырмалардың баламалы нұсқаларын анықтап,
орындайды
 Идеясын, стратегиясы мен жоспарын құрастырып,
ұйымдастырады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Ойын техникасының жеңіл элементтерінің баламалы нұсқасын анықтап, орында.
Тапсырманың идеясын, стратегиясын, жоспарын құрастырып, күрделі нұсқасын орында.
Белді айналдыра: Допты игеру дағдылары: Доппен қозғалу әдістері:
Дескриптор Білім алушы
— техникасы жеңіл тапсырмалардың орындалуын
анықтайды;
— тапсырмаларда әрекеттері, дағдыларды
пайдаланады;
— тапсырмалардың орындалуына байланысты
жоспарлар құрады;
— допты игеру дағдыларының сапасын арттырады;
— тапсырмаларды күрделендіріп, белсенді орындайды.
11
Тақырып Топтағы негізгі жұмыстар
Оқу мақсаты 4. 3.5.1.Дене қимылдарына қатысудың түрлі мүмкіндіктерін
зерттейді және салыстырады, оларға қатысу мүмкіндіктерін
алу жолдары
Бағалау критерийі Білім алушы
 Өз қимылдарының мүмкіндіктерін анықтайды,
зерттейді
 Топтық ойынға белсенді қатысуға мүмкіндік алады
Ойлау дағдыларының деңгейі Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Топта ойналатын «Доп капитанға» ойынын зерттеп, ережесін анықта. Ойынап көрсет.
Дескриптор Білім алушы
— топтық ойынның шарттық ережесін анықтайды;
— ойындағы әрекеттерді зертеп, дағдыларды
салыстырады;
— топтық ойындағы өз мүмкіндіктерін анықтайды;
— допты игеру дағдыларын дамытады;
ойынға қатысуға мүмкіндік алады, белсенділік
танытады.
12
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
3-бөлім «Гимнастиканың негізгі элементтері»
Тақырып Қауіпсіздік ережесі.
Жалпы дамытуға арналған жаттығулар
Оқу мақсаты 4.3.4.1. Денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене
жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен
тәуекелдерді еңсеру үшін тиісті реакцияларды таңдайды
және қолданады
Бағалау критерийі Білім алушы
 Жаттығуларды орындауда кездесетін қиындықтар
мен тәуекелдерді анықтап, қажетті реакцияларды
қолданады
Ойлау дағдыларының деңгейі Білу және түсіну
Қолдану
Тапсырма
Жұппен орындалатын денсаулықты нығайтуға бағытталған жаттығулардың реттілігін
анықтап, орында. Қиындықтар мен тәуекелдерді еңсеру реакцияларын пайдалан.
Жұптық жаттығуларға байланысты өзіңнің баламалы нұсқаларыңды ұсын.
Дескриптор Білім алушы
— жаттығулардың реттілігін анықтайды;
— қиындықтар мен тәуекелдерді еңсереді;
— жұптық жаттығулардың дағдысын дамытады;
жаттығуларды реттілікпен, белсенді орындайды.
13
Тақырып Акробатиканың жеңіл элементтері
Оқу мақсаты 4.1.2.1 Дене дамуына ықпал ететін түрлі жүйелі
жаттығулар мен қозғалыстарды орындау сапасын
арттыруды түсінеді және көрсетеді
Бағалау критерийі Білім алушы
 Дененің дамуына ықпал ететін жүйелі
жаттығуларды түсіндіреді
 Қозғалысты сапалы орындап көрсетеді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Акробатикалық жаттығуларды жүйелі реттілікпен орында.
Созылмалы алдыға домалау;
Жауырынға тұру;
Жанға дөңгелеу.
Дескриптор Білім алушы
— акробатикалық жаттығулардың түрін анықтайды;
— жаттығулардағы жүйелілік пен реттілікті
сақтайды;
— жаттығулардағы әрекеттерді, дағдыларды
салыстырады;
— қозғалыстардың сапасын арттыруды көрсетеді,
дамытады;
жаттығуларды үйлесімділікпен тиісінше белсенді
орындайды.
14
Тақырып Жеңіл гимнастикалық құралдармен жаттығулар
Оқу мақсаты 4.1.5.1 Қолданылатын бірқатар іс-қимылдарды, кеңістікті,
динамиканы және байланыстарды көрсете және түсіндіре
отырып, өзінің және басқаларының іс-қимылдарды
орындауына ортақтасады
Бағалау критерийі Білім алушы
 Гимнастикалық құралдармен іс-қимылдарды
байланыстырады, көрсетеді
 Өзгелердің іс-қимылдарын бақылайды, жауап
береді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Гимнастикалық таяқшалармен, шеңбермен (құрсаумен, обруч) жаттығуларды жүйелендіріп,
реттілікпен, байланыстыра орындап, көрсет.
Дескриптор Білім алушы
— іс-қимылдарды байланыстырады;
— жаттығуды жүйелі реттілікпен орындайды.
15
Тақырып Гимнастикалық құралдарға бағытталған тапсырмалар
Оқу мақсаты 4.2.5.1. Орындаушыларға конструктивтік ұсыныстар жасау
үшін шығармашылық тапсырмаларға қатысты өзінің сыни
тұрғыдан көзқарасы мен басқаларының көзқарастарын
біріктіреді
Бағалау критерийі Білім алушы
 Тапсырмаларды орындауда конструктивтік
ұсыныстар мен сыни тұрғыдан көзқарастарын
білдіреді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Кіші ағаш аттан қолды тіреп, таянып секіру тапсырмаларын орында. Өз көзқарастарың мен
ұсыныстарыңды айт.
1. Аяқтың арасын ашып таянып секіру.
2. Аяқты бүгіп таянып секіру.
Дескриптор Білім алушы
— таянып секіру әдістерін қолданып секіреді;
— тапсырмалардағы реттілікті сақтайды;
— өзгелердің орындау сапаларына, деңгейлеріне
ұсыныс береді;
— секіру тапсырмаларын үйлесімді орындап
көрсетеді.
16
4-бөлім «Қазақ ұлттық ойындар»
Тақырып Қазақтың қозғалмалы ойындары
Оқу мақсаты 4.2.7.1. Топтық және дербес дене қимылдарында
патриоттық сезімін, өзара іс қимылдар мен адал
бәсекелестікті көрсетеді
Бағалау критерийі Білім алушы
 Тапсырма орындауда ойынға белсенді қатысады,
адал бәсекелестікті, патриоттық сезімді ұстанады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
1. Бөрік-телпек» ойынын ойна. Ойынға белсене қатысып, адал бәсекелестік пен патриоттық
сезіміңді көрсет.
2. «Әуе таяқ» ұлттық ойынының шартық ережелерін анықтап, ойынға қатыс.
Дескриптор Білім алушы
— тапсырмаларды орындауда адал бәсекелестікті
сақтайды;
— лақтыру тапсырмаларын үйлесімді орындап
көрсетеді;
— ойынының шартық ережелерін анықтайды;
— ойында патриоттық сезімін алға тартып,
белсенділік танытады.
17
Тақырып Қазақтың қозғалмалы ойындары
Оқу мақсаты 4.3.5.1.Дене қимылдарына қатысудың түрлі мүмкіндіктерін
зерттейді және салыстырады, оларға қатысу мүмкіндіктерін
алу жолдары
Бағалау критерийі Білім алушы
 Қозғалмалы ойындарда дене қимылдарын
анықтайды, салыстырады және өз мүмкіндіктерін
қолданады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
«Оқтау тарту» ойынындағы дене қимылдарын анықтап, салыстыр. Ойынға қатысып, өз
мүмкіндігіңді қолдан.
Дескриптор Білім алушы
— ойындағы дене қимылын анықтайды;
— күш, қуат сапасын арттыруды салыстырады;
өз мүмкіндіктерін қолданады.
18
Тақырып Ұлттық зияткерлік ойындар
Оқу мақсаты 4.2.5.1 Орындаушыларға конструктивтік ұсыныстар жасау
үшін шығармашылық тапсырмаларға қатысты өзінің сыни
тұрғыдан көзқарасы мен басқаларының көзқарастарын
біріктіреді
Бағалау критерийі Білім алушы
 Тапсырмаларды орындауда конструктивтік
ұсыныстар мен сыни тұрғыдан көзқарастарын
білдіреді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
«Тоғызқұмалақ» ойынындағы қарапайым ережелерді қолданып, ойынға қатыс. Өз
көзқарастарыңды білдір.
Дескриптор Білім алушы
— зияткерлік ойындардың қарапайым ережелерін
ұстанады;
— құмалақтардың отаудағы қалпын және жүрістерін
көрсетеді;
сыни тұрғыдан ойлап, өз көзқарастарын білдіреді.
19
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
5-бөлім «Шаңғы/ кросс/ коньки даярлық негіздері»
Тақырып Қауіпсіздік ережесі.
Тапсырма арқылы дене шынықтыру компоненттерін
дамыту
Оқу мақсаты 4.3.4.1. Денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене
жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен
тәуекелдерді еңсеру үшін тиісті реакцияларды таңдайды
және қолданады
Бағалау критерийі Білім алушы
 Жаттығуларды орындауда кездесетін қиындықтар
мен тәуекелдерді анықтап, қажетті реакцияларды
қолданады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
1. Төзімділікке арналған бір қалыпты 8-10 мин жүгіріп, кросс тапсырмаларын орында.
Кездесетін қиындықтар мен тәуекелдерді анықта.
2. Кедергілер арқылы өту тапсырмаларын орында.
Дескриптор Білім алушы
— тапсырмалардағы қиындықтар мен тәуекелдерді
анықтайды;
— жүгіру жаттығуларында төзімділік танытады;
— кедергілерден өту тапсырмаларында реттілікті
сақтайды;
жаттығуларда ережені, үйлесімділікті сақтап, белсенді
қатысады.
20
Тақырып Аэробикалық жаттығудың пайдасы
Аэробты жаттығудың пайдасы
Оқу мақсаты 4.3.1.1 Дене жаттығулары үшін денсаулық және салауатты
өмір салтын маңыздылығын талдау және түсіну
Бағалау критерийі Білім алушы
 Жаттығулар арқылы денсаулық пен салауатты өмір
салтының маңыздылығын түсінеді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
1.Бёрпи (бурпи, burpee) 7
рет.
2. Пресс (книжка, кітапша) 7
рет.
3. Джамп (секірулер) 7-8
рет.
4.Кермеде тартылу 4-5 рет.
5.Отырып-тұру (приседа́ния)
10 рет
6. Роликпен жат-р.7-8 рет.
7. Планка (шынтаққа таяну) 30-40 сек.
Жатығулар жүйесін 3 мәрте қайталап орында.
Дескриптор Білім алушы
— дене жаттығуларының денсаулыққа қандай әсері
болатынын айтады;
— денсаулықты нығайтуға ықпал ететін жаттығуларды
анықтайды;
— күшті дұрыс жұмсап, дұрыс тыныс алуды ұстанады;
— тапсырмалардағы реттілікті сақтайды.
21
Тақырып Аэробикалық жаттығудың пайдасы
Аэробты жаттығудың пайдасы (Шаңғы дайындығы)
Оқу мақсаты 4.1.4.1. Дене жаттығуларын шебер орындау үшін әлеуетті
анықтап, қозғалыстың күшті және әлсіз жақтарын
салыстырады
Бағалау критерийі Білім алушы
 Жаттығуларды шебер орындауда әлеуеттілікті
анықтап, дамуының күшті, әлсіз тұстарын
ажыратады
Ойлау дағдыларының деңгейі Қолдану
Тапсырма
Шаңғы дайындығына арналған қозғалыстарды анықта және көрсет.
1.Орында бұрылулар.
2.Жоғары көтерілулер.
3.Тежелу, тоқтаулар.
4.Сырғанау адымдары.
Дескриптор Білім алушы
— шаңғы дайындығындағы әдістерді анықтайды;
— қозғалыс жаттығуларында төзімділік танытады;
— күшті дұрыс жұмсайды, дұрыс тыныс алуды
ұстанады;
— тапсырмаларда үйлесімділікті сақтайды;
— жаттығуларда реттілікті сақтап, белсенді орындайды.
22
Тақырып Қашықтықтан өту тапсырмалары (Шаңғы дайындығы)
Оқу мақсаты 4.1.3.1 Қимылды орындаудың уақыт, кеңістік және бір
қалыптылық туралы түсініктерін көрсететін бірқатар тиімді
машықтарды және жүйеліліктерді түсінеді және қолдана
біледі
Бағалау критерийі Білім алушы
 Уақытты, кеңістікті, бір қалыптылықты, тиімді
машықтарды пайдаланып, жүйелі әдістерді
қолданады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Шаңғы жүрістерін пайдаланып, қашықтықтан өту тапсырмаларын орында.
1.Бір адымды жүріс (Негізгі нұсқасы).
2.Бір уақытта сырғанап жүрү.
Қашықтықтан өтуде нұсқаудағы әдістерді пайдалан.
Дескриптор Білім алушы
— шаңғы дайындығындағы машықтарды анықтайды;
— бірқатар жаттығуларды тиімді орындайды;
— қимылдарды орындағанда уақытты, кеңістікті
ұқыпты пайдаланады;
— жүйелі әдістерді тиімді қолданады;
— күшті дұрыс жұмсайды, дұрыс тыныс алуды
ұстанады;
жаттығуларда реттілікті сақтап, белсенді орындайды.
23
6-бөлім «Бірлескен және шытырман тапсырмалар арқылы оқыту»
Тақырып Басқалармен ынтымақтастық және көшбасшылық
Оқу мақсаты 4.2.2.1 Көшбасшылық рөлдерімен кезектесіп алмасып,
әрекет мақсаттарына қол жеткізу үшін өз бетінше және
топта жұмыс істей біледі
Бағалау критерийі Білім алушы
 Мақсатқа жету үшін жеке, командада жұмыс
жасайды
 Көшбасшылық дағдыларды пайдаланады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Топта ынтымақтастыққа бағытталған эстафетаның түрін, шарттарын анықта. Командада
жұмыс жасап, көшбасшылық рөлді орында. Эстафетаға қатыс.
Эстафетаға байланысты өзіңнің баламалы нұсқаларыңды ұсын.
Дескриптор Білім алушы
— эстафетаның шарттық ережелерін анықтайды;
— топтық эстафетада өзінің рөлін анықтайды;
топтық эстафетада көшбасшылық дағдысын
пайдаланады.
24
Тақырып Шытырман және бірлескен тапсырмалар арқылы оқыту
Оқу мақсаты 4.1.4.1 Дене жаттығуларын шебер орындау үшін әлеуетті
анықтап, қозғалыстың күшті және әлсіз жақтарын
салыстырады
Бағалау критерийі Білім алушы
 Жаттығуларды шебер орындауда әлеуеттілікті
анықтап, дамуының күшті, әлсіз тұстарын
ажыратады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
1. Суреттегі ойынның түрін, шартын анықта. Ойынды дамытудың күшті, әлсіз тұстарын
сипатта.
2. Суретке мұқият қара. Ойынның ережесін анықтап, ойна.
Шеңбердегі ойын доптарының санын арттыр.
Дескриптор Білім алушы
— тапсырманың түрін, шартын анықтайды;
— күшті, әлсіз тұстарын сипаттайды;
ойынның ережесін анықтап, ойынға белсенді
қатысады.
25
Тақырып Ойындардағы қиялды дамыту
Оқу мақсаты 4.2.5.1. Орындаушыларға конструктивтік ұсыныстар жасау
үшін шығармашылық тапсырмаларға қатысты өзінің сыни
тұрғыдан көзқарасы мен басқаларының көзқарастарын
біріктіреді
Бағалау критерийі Білім алушы
 Тапсырмаларды орындауда конструктивтік
ұсыныстар мен сыни тұрғыдан көзқарастарын
білдіреді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Суреттегі «Ортадан шығару» ойынына конструктивтік ұсыныс бер. Ойынға қатысып, өз
көзқарасыңды білдір.
Дескриптор Білім алушы
— ойынға конструктивтік ұсыныс береді;
— ойынға өз көзқарасын білдіреді;
ережені сақтап, белсенді қатысады.
26
Тақырып Баскетбол элементтері бар ойындар
Оқу мақсаты 4.2.1.1 Баламаларды анықтап және жасап қозғалыс
идеяларын, стратегияларды және жоспарларды анықтайды
және ұйымдастырады
Бағалау критерийі Білім алушы
 Тапсырмалардың баламалы нұсқаларын анықтап,
орындайды
 Идеясын, стратегиясы мен жоспарын құрастырып,
ұйымдастырады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
1. Оң, сол, екі қолмен алма кезек орныңда немесе қозғалыста допты тура және
бағыт өзгертіп алып жүру амалдарын орында.
2. Оң, сол, екі қолмен алма кезек допты тура және ирелеңдеп алып жүру элементтері бар
эстафеталық жарыстарға қатыс.
Әрекет-қозғалыстардың баламалы нұсқасын ұсын.
Дескриптор Білім алушы
— допты алып жүру элементтерін орындайды;
— қозғалыстың идеяларын, стратегияларын ұстанады;
— жоспарлы әрекет-қозғалыстарды үйлесімді
орындайды;
тапсырманың балама нұсқасын ұсынады.
27
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
7-бөлім «Қарым-қатынас орнату үшін ойындар»
Тақырып Қауіпсіздік ережесі
Допты игеру дағдыларын дамыту
Оқу мақсаты 4.2.8.1 Түрлі әрекеттерді орындау кезінде түрлі рөлдермен
эксперимент жасайды және орындауға кіріседі, олардың
айырмашылықтарын бағалайды
Бағалау критерийі Білім алушы
 Кез келген ойындағы рөлдерге эксперимент
жасайды, айырмашылығын анықтайды
Ойлау дағдыларының деңгейі Қолдану
Тапсырма
1. Суреттегі «Квинтас»-«Бесеу»-ойынының шарттарын, ережесін анықта.
Ойынға қатыс.
Әрекет-қозғалыстарға эксперимент жасап, айырмашылықтарын анықта.
Дескриптор Білім алушы
— ойынның шартын, ережесін анықтайды;
— түрлі әрекеттерді орындауды көрсетеді;
— өзінің рөлін анықтайды, қозғалыстарға эксперимент
жасайды;
-әрекет-қозғалыстарды үйлесімді көрсетеді.
28
Тақырып Доппен жасалатын жаттығуларды құрастыру
Оқу мақсаты 4.2.4.1 Түрлі дене жаттығуларын орындау кезінде ережелер
мен құрылымдық тәсілдерді жасайды және қолданады
Бағалау критерийі Білім алушы
 Жаттығулардың ережелері мен құрылымдық
тәсілдерін сақтайды, үйлесімді көрсетеді
Ойлау дағдыларының деңгейі Қолдану
Тапсырма
1. Суретке қарап, тапсырмалардың ретілігін анықта, құрылымдық тәсілдерін сақтап орында.
2. Суреттегі түрлі эстафалық жаттығулардың ережелері мен құрылымдық тәсілдерін сақтап,
үйлесімді орында.
Дескриптор Білім алушы
— жаттығудың реттілігін анықтайды;
— құрылымдық тәсілдерін сақтап, ұстанады;
— әрекет-қозғалыстарда үйлесімділік танытады;
— үйлесімділікті сақтап, тапсырманы белсенді
орындайды.
29
Тақырып Ойындардағы топтық іс-әрекеттер
Оқу мақсаты 4.1.2.1 Дене дамуына ықпал ететін түрлі жүйелі жаттығулар
мен қозғалыстарды орындау сапасын арттыруды түсінеді
және көрсетеді
Бағалау критерийі Білім алушы
 Дененің дамуына ықпал ететін жүйелі
жаттығуларды түсіндіреді
 Қозғалысты сапалы орындап көрсетеді
Ойлау дағдыларының деңгейі Қолдану
Тапсырма
Суреттегі «Лапта»-ойынының шартын, ережесін анықта. Ойынның дамуын түсіндіріп,
сапалы орындап көрсет.
Дескриптор Білім алушы
— ойынның шартық ережесін анықтайды;
— ойынды түсіндіріп, сапалы көрсетеді.
үйлесімділікті сақтап, белсенді қатысады.
30
8-бөлім «Денсаулық туралы білім алу және практика арқылы машықтандыру»
Тақырып Қозғалмалы ойындар дене шынықтырудың
компоненті ретінде
Оқу мақсаты 4.3.4.1. Денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене
жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен
тәуекелдерді еңсеру үшін тиісті реакцияларды таңдайды
және қолданады
Бағалау критерийі Білім алушы
 Жаттығуларды орындауда кездесетін
қиындықтар мен тәуекелдерді анықтап, қажетті
реакцияларды қолданады
Ойлау дағдыларының деңгейі Қолдану
Тапсырма
Суреттегі
«Шта́
ндер»-ойынындағы қиындықтар мен тәуекелдерді анықтап,
реакцияларды қолдан.
Дескриптор Білім алушы
— ойындағы қиындықтар мен тәуекелдерді
анықтайды;
— топтық ойында шешімдер қабылдайды;
— іс-әрекеттерде жылдам қозғалады;
— допты лақтыру, қағып алу әрекеттерін қолданады.
ережені ұстанып, ойынға белсенді қатысады.
31
Тақырып Жүгіру дағдылары мен денсаулықты нығайту
Оқу мақсаты 4.1.3.1 Қимылды орындаудың уақыт, кеңістік және бір
қалыптылық туралы түсініктерін көрсететін бірқатар
тиімді машықтарды және жүйеліліктерді түсінеді және
қолдана біледі
Бағалау критерийі Білім алушы
 Уақытты, кеңістікті, бір қалыптылықты, тиімді
машықтарды пайдаланып, жүйелі әдістерді
қолданады
Ойлау дағдыларының деңгейі Қолдану
Тапсырма
1. Қайталап жүгіру 3х10 м, тапсырманы орындап көрсет.
2. Ойлы-қырлы жерлермен 800-1000 м арақашықтықты жүгіріп өту тапсырмасын орында.
Дескриптор Білім алушы
— жүгіру дағдыларын, қозғалыстарын анықтайды;
— қалыпты денсаулықты нығайтуды ұстанады;
— бірқатар тиімді жүгіру машықтарын пайдаланады;
— жүгіргенде жүйелі, үйлесімді қозғалалады;
денсаулықты нығайту жаттығуларына белсенді
қатысады.
32
Тақырып Денсаулықты нығайтуға арналған ойындар мен
эстафеталар
Оқу мақсаты 4.2.2.1 Көшбасшылық рөлдерімен кезектесіп алмасып,
әрекет мақсаттарына қол жеткізу үшін өз бетінше және
топта жұмыс істей біледі
Бағалау критерийі Білім алушы
 Мақсатқа жету үшін жеке, командада жұмыс
жасайды
 Көшбасшылық дағдыларды пайдаланады
Ойлау дағдыларының деңгейі Қолдану
Тапсырма
Суреттегі «Мергендер»- ойынының мақсатына жету үшін жеке, жұппен, командада ойынды
ойна. Ойында көшбасшылық дағдыңды қолдан.
Дескриптор Білім алушы
— ойынның мақсатына жетуде жеке, топтық, жұппен
ойнайды;
— тапсырманы жүйелі орындайды;
— топтық іс-әрекеттерде шешім қабылдайды;
көшбасшылық дағдысын ұстанады.