ГЛАВНАЯ Образцы планов CОР и СОЧ | ЖБ ҚБ ҚБ Музыка 6-сынып Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы

ҚБ Музыка 6-сынып Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы

2495
0

ПОЛНЫЙ ВАРИАНТ:  

_____________________________________________

Қалыптастырушы бағалауға арналған
тапсырмалар жинағы
Музыка
6-сынып
1
ЖОБА
Құрметті мұғалім!
Аталған тапсырмалар жинағы білім беру мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдерге
көмек құралы ретінде құрастырылды. Бұл мұғалімдердің ұжымдық жұмысының нәтижесі.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар қалыптастырушы бағалауды
өткізуге, сабақты жоспарлауға, ұқсас тапсырмаларды құрастыруға және іріктеп алуға, оқу
мақсатына жетуге қатысты сындарлы кері байланыс беруге көмектесетін үлгі болып
табылады.
Жинақтың ұсынылған сипаты сізге білім алушының қажеттілігі мен мүмкіндігін
есепке ала отырып, тапсырмаларға толықтырулар мен өзгерістер енгізуіңізге, бейімдеуіңізге
мүмкіндік береді.
Қосымша материалдарды (нұсқаулықтар, таныстырылымдар, жоспарлар және т.б.),
форумдағы талқылауларды және бейне нұсқауларды сіз «Назарбаев Зияткерлік мектептері»
ДББҰ smk.edu.kz ресми сайтынан таба аласыз.
Жемісті жұмыс пен шығармашылық табыс тілейміз!
Жинақ негізгі мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша
өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне, басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Жинақты дайындау барысында ресурстар (суреттер, мәтіндер, бейне және аудио
материалдар, т.б.) қолжетімді ресми интернет-сайттардан алынды. Жинақ коммерциялық
емес мақсатта құрастырылған.
2
ЖОБА
Мазмұны 1-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН
ТАПСЫРМАЛАР…….Ошибка! Закладка не определена.
Бөлім «Классикалық музыканың үздік туындылары» .. Ошибка! Закладка не определена. 2-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН
ТАПСЫРМАЛАР…..Ошибка! Закладка не определена.3
Бөлім «Заманауи музыка
мәдениеті»…………………………………………………………………………………Ошибка! Закладка не
определена.3 3-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР.. .. 20
Бөлім «Музыка және өнер түрлері»…………………………………………………………………………………. 20 4-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР.. .. 32
Бөлім «Музыка және технология» ……………………………………………………………………………….. 32
3
ЖОБА
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
Бөлім «Классикалық музыканың үздік туындылары»
Тақырып Орган музыкасы
Оқу мақсаты 6.1.1.1 Тыңдаған музыкалық шығарманы талдау және
өнердің түрлері, стилі және жанрларын, сонымен қатар,
өнердің өзге түрлерімен байланысын анықтау
6.1.2.1 Классикалық музыка жанрлары мен түрлерін
анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Музыкалық шығармадағы аспаптың, өнердің
түрлерін, стилін, жанрын және үндестік
ерекшеліктерін анықтайды
• Классикалық музыка жанрымен, түрімен өзге
жанрдағы музыканы ажыратады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма 1. И.С.Бахтың «Токката фуга» шығармасын тыңдап, шығармадағы музыкалық
аспаптардың үні мен ерекшелігін табыңыз. 2. Тыңдалған шығарма үзіндісінің жанрын, түрін ажыратыңыз.
Дескриптор Білім алушы
— шығармадағы музыкалық аспаптардың үні мен
ерекшелігін ажыратады;
— орган аспабы үнінің ерекшелігін талқылайды;
— шығарма үзіндісінің жанрын, түрін ажыратады.
4
ЖОБА
Тақырып Симфониялық музыка
Оқу мақсаты 6.1.1.1 Тыңдаған музыкалық шығарманы талдау және
өнердің түрлері, стилі және жанрларын, сонымен қатар,
өнердің өзге түрлерімен байланысын анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Музыкалық шығармадағы аспаптың, өнердің
түрлерін, стилін, жанрын және үндестік
ерекшеліктерін анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Вена классиктерін атаңыз. Олардың музыкалық шығармаларындағы жанрды, стилді
таныстырылымда талдап, ерекшеліктерін көрсетіңіз.
Дескриптор Білім алушы
— Вена классиктерін анықтайды;
— шығармалардың ұқсастығы мен айырмашылығын
ажыратады;
— музыкалық жанрын, стилін анықтайды.
5
ЖОБА
Тақырып Симфониялық музыка
Оқу мақсаты 6.1.1.2 Оркестрлер түрлеріндегі музыкалық аспаптардың
дыбысталуын ажырату, оларды топтар бойынша жіктеу
Бағалау критерийі Білім алушы
• Оркестр түрлерін анықтап, музыкалық аспаптардың
дыбысталуына қарай ажыратады, жіктейді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма 1. Симфониялық оркестр орындауындағы аспаптарды жіктелуіне қарай топтастырып,
постер қорғаңыз. 2. Бос орынға оркестр түрлерін жазыңыз.
Дескриптор Білім алушы
— симфониялық оркестр аспаптарын жіктейді;
— топтастырып, постер түрінде қорғайды;
— оркестр түрлерін анықтайды.
6
ЖОБА
Тақырып Опера өнері
Оқу мақсаты 6.1.2.1 Классикалық музыка жанрлары мен түрлерін
анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Классикалық музыканың жанры мен түрін ажыратады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Тапсырма 1. Опера жайлы бейнефильм көріңіз. Операның өзге жанрлардан айырмашылығы мен
симфониялық оркестрдің атқаратын рөлін анықтаңыз. 2. Дауыс түрлерін анықтап, белгілеңіз:
Әйелдер дауысы Ерлер дауысы
Дескриптор Білім алушы
— бейнефильм арқылы операның жанрлық ерекшелігін
атайды;
— операдағы симфониялық оркестрдің атқаратын рөлін
анықтайды;
— дауыс түрлерін ажыратады (әйелдер даусы, ерлер
даусы).
7
ЖОБА
Тақырып Опера өнері
Оқу мақсаты 6.1.3.1 Әуеннің көңіл күйі мен көркем бейнесін жеткізе
отырып, екі дауыспен немесе канон элементтерін қолдана
отырып, әртүрлі стильдегі және жанрдағы әндерді орындау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Әуеннің әсерін, көркем бейнесін жеткізеді
• Әртүрлі стильдегі және жанрдағы әндерді екі
дауыспен немесе канон элементтерін қолданып,
орындайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Әуеннің көңіл күйі мен көркем бейнесін жеткізіп, М.Тулебаевтің «БіржанСара»
операсынан хор үзіндісін канон түрінде орындаңыз.
Дескриптор Білім алушы
— хор үзіндісінен канон орындайды;
— әуеннің көңіл күйі мен көркем бейнесін жеткізеді.
8
ЖОБА
Тақырып Балет өнері
Оқу мақсаты 6.1.1.1 Тыңдаған музыкалық шығарманы талдау және
өнердің түрлері, стилі және жанрларын, сонымен қатар,
өнердің өзге түрлерімен байланысын анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Музыкалық шығармадағы аспаптың, өнердің
түрлерін, стилін, жанрын және үндестік
ерекшеліктерін анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Балет туралы бейнефильмді қарап, топта талдаңыз. Әртүрлі жанрда жазылған балеттегі
орындаушылардың дауыс ерекшелігін, көркем бейнені суреттеуін, кейіпкерлерді сомдауын
анықтаңыз.
Дескриптор Білім алушы
— балет туралы талқылайды;
— дауыс ерекшелігін анықтайды;
— көркем бейнесін суреттеуді анықтайды;
— кейіпкерлердің бейнеленуін анықтайды.
9
ЖОБА
Тақырып Балет өнері
Оқу мақсаты 6.1.2.3 Көркем бейнені құруда музыка және өнердің басқа
түрлерінің көркемдеуші құралдарын салыстыру
Бағалау критерийі Білім алушы
• Музыка мен өнердің көркем бейнесін құруға қатысты
көркемдеуші құралдарды салыстырады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма 1. П.И.Чайковскийдің «Лебединое озеро» балетінен үзінді тыңдаңыз. Төмендегі
сұрақтарға жауап беріңіз.
− Орындаушылардың ұқсастықтары қандай?
− Орындаушы қандай бейнелерді сомдап тұр?
− Қандай әдіс-тәсілдермен бейнелейді? 2. Суреттегі тұлғаларды атаңыз. Берілген тұлғалар туралы қысқа мәлімет
дайындаңыз. ________________ ___________________________ _________________
Дескриптор Білім алушы
— ұқсастықтарын ажыратады;
— бейнелері мен әдіс-тәсілдерді анықтайды;
— суреттегі тұлғаларды анықтайды;
— орындаушылар жөнінде қысқа мәлімет дайындайды.
10
ЖОБА
Тақырып Қазақстанның кәсіби музыкасы
Оқу мақсаты 6.1.1.2 Оркестрлер түрлеріндегі музыкалық аспаптардың
дыбысталуын ажырату, оларды топтар бойынша жіктеу
Бағалау критерийі Білім алушы
• Оркестр түрлерін анықтап, музыкалық аспаптардың
дыбысталуына қарай ажыратады, жіктейді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Н. Меңдіғалиевтің «Домбыра туралы аңыз» шығармасын тыңдаңыз. Шығармадағы аспап
үнінің дыбысталуын қандай аспаппен жеткізіп тұрғанын анықтаңыз.
Дескриптор Білім алушы
— шығармадағы аспап үнінің дыбысталуын анықтайды;
— қандай аспаппен жеткізгенін айтады.
11
ЖОБА
Тақырып Қазақстанның кәсіби музыкасы
Оқу мақсаты 6.1.3.1 Әуеннің көңіл күйі мен көркем бейнесін жеткізе
отырып, екі дауыспен немесе канон элементтерін қолдана
отырып, әртүрлі стильдегі және жанрдағы әндерді орындау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Әуеннің әсерін, көркем бейнесін жеткізеді
• Әртүрлі стильдегі және жанрдағы әндерді екі
дауыспен немесе канон элементтерін қолданып,
орындайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
«Абай» операсынан «Қарлығаш» әнін тыңдаңыз. Әннің фразаларындағы соңғы сөздерді
әуенге сай көңіл күйін, ырғағын, екпінін сақтап, канон арқылы орындаңыз.
Дескриптор Білім алушы — әннің көңіл күйін жеткізеді; — әннің екпінін сақтайды; — әннің ырғағын сақтайды; — әуенді канон арқылы орындайды.
12
ЖОБА
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
Бөлім «Заманауи музыка мәдениеті»
Тақырып Эстрадалық музыка
Оқу мақсаты 6.1.3.2 Әртүрлі стильдегі және жанрдағы әндердің орындау
түрлерін салыстыру
6.1.2.2 Эстрада музыкасының жанрлары мен бағыттарын
анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Стилі мен жанры әртүрлі әндердің орындалуын
салыстырады
• Эстрада музыкаларының жанрлары мен бағыттарын
ажыратады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма 1. Қазақтың халық әні «Он алты қызды» түрлі орындауда тыңдап, эстрадалық жанр
түрлерін табыңыз. 2. Эстрада музыкаларының жанрлары мен бағыттарын анықтап, классикалық
музыканың айырмашылығын табыңыз.
Дескриптор Білім алушы
— эстрадалық музыканы ажыратады;
— эстрадалық музыканың жанры мен бағытын
анықтайды;
— классикалық музыка мен эстрадалық музыканы
салыстырады.
13
ЖОБА
Тақырып Заманауи музыкалық жанрлар
Оқу мақсаты 6.1.1.1 Тыңдаған музыкалық шығарманы талдау және
өнердің түрлері, стилі және жанрларын, сонымен қатар,
өнердің өзге түрлерімен байланысын анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Музыкалық шығармадағы аспаптың, өнердің
түрлерін, стилін, жанрын және үндестік
ерекшеліктерін анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Дәулеткерейдің «Көрұғылы» күйін екі түрлі орындауда тыңдап, айырмашылығы мен
заманауи нұсқасын анықтаңыз.
Дескриптор Білім алушы
− күйдің айырмашылығын ажыратады;
− заманауи нұсқасын анықтайды.
14
ЖОБА
Тақырып Заманауи музыкалық жанрлар
Оқу мақсаты 6.1.3.1 Әуеннің көңіл күйі мен көркем бейнесін жеткізе
отырып, екі дауыспен немесе канон элементтерін қолдана
отырып, әртүрлі стильдегі және жанрдағы әндерді орындау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Әуеннің әсерін, көркем бейнесін жеткізеді
• Әртүрлі стильдегі және жанрдағы әндерді екі
дауыспен немесе канон элементтерін қолданып,
орындайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
С. Мүсілімовтің «Менің Қазақстаным» атты әнінің шумағын поп, рэп, хип-хоп
жанрларының бірінде көңіл күйін, ырғағын, екпінін жеткізіп орындаңыз.
Дескриптор Білім алушы
— әннің шумағын түрлі заманауи стильде орындайды;
— әннің көңіл күйін жеткізеді;
— әннің ырғағын сақтайды;
— әннің екпінін сақтайды.
15
ЖОБА
Тақырып Джаз музыкасы
Оқу мақсаты 6.1.1.1 Тыңдаған музыкалы шығарманы талдау және
өнердің түрлері, стилі және жанрларын, сонымен қатар,
өнердің өзге түрлерімен байланысын анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Музыкалық шығармадағы аспаптың, өнердің
түрлерін, стилін, жанрын және үндестік
ерекшеліктерін анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Джаз музыкасының шығу тарихын анықтаңыз. Төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. — Джаз музыкасы қандай музыкалық аспаптарда орындалады? — Джаздың стильдік, жанрлық, үндестік ерекшеліктері қандай? — Өзіңізге таныс джаз орындаушыларын атаңыз.
Дескриптор Білім алушы
— джаз музыкасының тарихын анықтайды;
— қандай музыкалық аспаптарда орындалатындығын
анықтайды;
— стилін, жанрын, үндестік ерекшелігін ажыратады;
— таныс джаз орындаушыларын атайды.
16
ЖОБА
Тақырып Джаз музыкасы
Оқу мақсаты 6.2.1.1 Музыкалық шығармашылық жұмыс жасау үшін
идеялар ұсыну, жоспарлау және музыкалық материалға
интепретация жасау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Музыкалық шығармашылық жұмысты жоспарлайды,
идея ұсынады
• Музыкалық шығармаға интерпретация жасайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Джаз орындаушылардың шығармасымен танысыңыз.
Солардың негізінде өз шығармашылық жұмысыңыздың жоспарын, идеясын ұсыныңыз.
Кез келген шығарманы алып, өз бетіңізше өзгеріс енгізіңіз.
Дескриптор Білім алушы
— дайын шығарма негізінде өз шығармашылық
жұмысының жоспарын, идеясын ұсынады;
— шығармаға интерпретация жасайды.
17
ЖОБА
Тақырып Жобаны жоспарлау және құрастыру
Оқу мақсаты 6.2.1.1 Музыкалық шығармашылық жұмыс жасау үшін
идеялар ұсыну, жоспарлау және музыкалық материалға
интепретация жасау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Музыкалық шығармашылық жұмысты жоспарлайды,
идея ұсынады
• Музыкалық шығармаға интерпретация жасайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
«Гарри Потер», «Алдар көсе», «Буратино», «Шрек» ертегілерінің бірін таңдап, өз
жұмысыңызды жоспарлаңыз. Қолда бар музыкалық аспаптарды, аудио жазбаларды,
дауысты, компьютерлік бағдарламаларды (Audacity, Soundation, Киностудия) қолданып,
таңдаған шығармаңызды мюзикл түрінде ұсыныңыз.
Дескриптор Білім алушы
— шығарманы таңдайды;
— өз жоспарын құрады;
— мюзиклге қажетті компьютерлік бағдарламаны
таңдайды;
— таңдаған шығарманы мюзикл түрінде ұсынады.
18
ЖОБА
Тақырып Жобаны таныстыру
Оқу мақсаты 6.3.1.1 Шығармашылық көрсетілімнің бағдарламасын
таныстыру, оларды критерийлерге сәйкес бағалау, өзінің
және өзгелердің жұмысын жақсарту үшін түрлі ұсыныстар
енгізу
Бағалау критерийі Білім алушы
• Шығармашылық жұмыстарды критерийлерге сәйкес
бағалайды
• Жұмысты жақсартудың жолдарын ұсынып,
бағдарламаны таныстырады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Өзіңіздің таңдаған тақырыбыңызда құрастырған мюзикл бағдарламаңызға критерийлер
бойынша баға беріңіз. Сынып алдында көрсетіңіз.
Дескриптор Білім алушы — бағдарламаға баға береді; — критерийлерін ұсынады; — сыныпқа таныстырады.
19
ЖОБА
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
Бөлім «Музыка және өнер түрлері»
Тақырып Музыка және поэзия
Оқу мақсаты 6.2.2.1 Музыкалық аспаптар мен дауысын қолдана отырып,
музыкалық композициялар шығару және импровизация
жасау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Музыкалық аспаптарды композициялар мен
импровизация жасау үшін қолданады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
А.Жұбановтың «Абай» операсынан үзінді тыңдап, музыкалық аспаптарды ажыратыңыз.
Сол аспаптардың композиция мен импровизация жасау ерекшелігін көрсетіңіз.
Дескриптор Білім алушы — музыкалық шығармадағы аспаптарды ажыратады; — аспаптарда композиция мен импровизация жасау
ерекшелігін атайды.
20
ЖОБА
Тақырып Музыка және поэзия
Оқу мақсаты 6.1.2.3 Көркем бейнені құруда музыка және өнердің басқа
түрлерінің көркемдеуші құралдарын салыстыру
Бағалау критерийі Білім алушы
• Музыка мен өнердің көркем бейнесін құруға қатысты
көркемдеуші құралдарды салыстырады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
«Қараңғы түнде тау қалғып» ән-романсы мен А. Гусейновтың «Көк теңіз» суретін
салыстырып, талдаңыз.
Дескриптор Білім алушы — бейнелеу өнері мен музыканың байланысын
талдайды.
21
ЖОБА
Тақырып Музыка және поэзия
Оқу мақсаты 6.1.1.1 Тыңдаған музыкалық шығарманы талдау және
өнердің түрлері, стилі және жанрларын, сонымен қатар,
өнердің өзге түрлерімен байланысын анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Музыкалық шығармадағы аспаптың, өнердің
түрлерін, стилін, жанрын және үндестік
ерекшеліктерін анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Сырбай Мәуленовтың «Теңіз тамшысы» жырын оқып, стилі, жанры, үндестік ерекшелігін
талдаңыз. Теңіз жайлы музыка тыңдап, ұқсастығын анықтаңыз.
Дескриптор Білім алушы — жырдың стилін анықтайды; — жанрын анықтайды; — үндестік ерекшелігін талдайды; — табиғат тақырыбында жазылған қара өлең мен
музыканың ұқсастығын ажыратады.
22
ЖОБА
Тақырып Музыка және бейнелеу өнері
Оқу мақсаты 6.1.1.1 Тыңдаған музыкалық шығарманы талдау және
өнердің түрлері, стилі және жанрларын, сонымен қатар,
өнердің өзге түрлерімен байланысын анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Музыкалық шығармадағы аспаптың, өнердің
түрлерін, стилін, жанрын және үндестік
ерекшеліктерін анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
«Сурет пен музыка» тақырыбында әуен тыңдап, сурет салыңыз. Тыңдаған әуеніңіздегі
аспаптарды атаңыз.
Дескриптор Білім алушы — берілген тақырыпта суретті бейнелейді; — әуендегі аспаптарды атайды; — өз жұмысын сынып алдында таныстырады.
23
ЖОБА
Тақырып Музыка және бейнелеу өнері
Оқу мақсаты 6.1.3.1 Әуеннің көңіл күйі мен көркем бейнесін жеткізе
отырып, екі дауыспен немесе канон элементтерін қолдана
отырып, әртүрлі стильдегі және жанрдағы әндерді орындау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Әуеннің әсерін, көркем бейнесін жеткізеді
• Әртүрлі стильдегі және жанрдағы әндерді екі
дауыспен немесе канон элементтерін қолданып,
орындайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Берілген әннің соңғы сөздерін әуенге сай көңіл күйін, ырғағын, екпінін сақтап, канон
арқылы орындаңыз. Әуеннің көркем бейнесін суреттеңіз.
Дескриптор Білім алушы — әнді канон үлгісінде орындайды; — әннің көңіл күйін, ырғағын, екпінін жеткізеді; — әуеннің көркем бейнесін суреттейді.
24
ЖОБА
Тақырып Музыка және театр
Оқу мақсаты 6.1.1.1 Тыңдаған музыкалық шығарманы талдау және
өнердің түрлері, стилі және жанрларын, сонымен қатар,
өнердің өзге түрлерімен байланысын анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Музыкалық шығармадағы аспаптың, өнердің
түрлерін, стилін, жанрын және үндестік
ерекшеліктерін анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма 1. Балет, опера, симфониялық музыка жанрлары театрдың қай түріне жатады? _________________ 2. Төмендегі ұғымдарды толықтырыңыз:
«Амфитеатр» _________________________________
«Спектакль» __________________________________
«Театр режиссері»______________________________
«Актер»_______________________________________
«Дыбыс режиссері»_____________________________
«Костюм тігуші» _______________________________ 3. Театр қойылымдары кезіндегі музыканың атқаратын қызметі мен байланысын
салыстырыңыз.
Дескриптор Білім алушы — музыкалық жанрлар театрдың қай түріне сәйкес
келетіндігін анықтайды; — «Амфитеатр» ұғымын толықтырады; — «Спектакль» ұғымын толықтырады; — «Театр режиссері» ұғымын толықтырады; — «Актер» ұғымын толықтырады; — «Дыбыс режиссері» ұғымын толықтырады; — «Костюм тігуші» ұғымын толықтырады; — театр қойылымындағы музыканың байланысын
салыстырады.
25
ЖОБА
Тақырып Музыка және театр
Оқу мақсаты 6.2.1.1 Музыкалық шығармашылық жұмыс жасау үшін
идеялар ұсыну, жоспарлау және музыкалық материалға
интерпретация жасау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Музыкалық шығармашылық жұмысты жоспарлайды,
идея ұсынады
• Музыкалық шығармаға интерпретация жасайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Қазақстан театрларына ойша саяхат жасау арқылы қойылымның музыкалық шығармасын
таңдаңыз. Өз шығармашылық жұмысыңызды жоспарлаңыз. Театр қызметкерлерінің
рөлдерін шығармашылық жұмысыңыздың жоспарына сай сахналаңыз.
Дескриптор Білім алушы — таңдаған шығарма негізінде өз жұмысын
жоспарлайды; — театр қызметкерлерінің рөлін сахналайды; — өз шығармашылық жұмысын қорғайды.
26
ЖОБА
Тақырып Музыка және театр
Оқу мақсаты 6.1.3.3 Музыкалық шығармалардың қарапайым
үзінділерінің сипатын жеткізу, партия бойынша және
(немесе) ансамбльмен аспаптарда орындау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Партия бойынша немесе ансамбльмен аспаптарда
музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерін
орындайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Наурыз жайлы ақпарат жинақтаңыз. Тақырыпқа сай музыкалық аспаптарды қолданып,
үзінділерді орындаңыз.
Дескриптор Білім алушы — наурыз жайлы ақпарат жинақтайды; — музыкалық аспаптарды қолданады; — музыкалық аспаптар сүйемелдеуімен ән
үзінділерін орындайды.
27
ЖОБА
Тақырып Музыка және кино
Оқу мақсаты 6.1.2.3 Көркем бейнені құруда музыка және өнердің басқа
түрлерінін көркемдеуші құралдарын салыстыру
Бағалау критерийі Білім алушы
• Музыка мен өнердің көркем бейнесін құруға қатысты
көркемдеуші құралдарды салыстырады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Мылқау фильм мен заманауи фильмнің айырмашылығын салыстырып, талдаңыз.
Дескриптор Білім алушы — тілсіз фильм мен заманауи фильмдердің
ұқсастығы мен айырмашылығын талдап,
анықтайды.
28
ЖОБА
Тақырып Музыка және кино
Оқу мақсаты 6.1.3.1 Әуеннің көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізе
отырып, екі дауыспен немесе канон элементтерін қолдана
отырып, әртүрлі стильдегі және жанрдағы әндерді орындау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Әуеннің әсерін, көркем бейнесін жеткізеді
• Әртүрлі стильдегі және жанрдағы әндерді екі
дауыспен немесе канон элементтерін қолданып,
орындайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
«Менің атым Қожа» фильмінде орындалған «Туған ел» әнін, екі дауыспен немесе канон
элементтерін қолданып орындаңыз.
Дескриптор Білім алушы — әннің көңіл-күйін жеткізеді; — әндегі ырғақты сақтайды; — әндегі екпінді сақтайды; — екі дауыста орындайды; — канон элементтерін қолданады.
29
ЖОБА
Тақырып Музыка және кино
Оқу мақсаты 6.2.2.2 Компьютерлік бағдарламаларды (Audacity,
Soundation, Windows Movie Maker, Киностудия) қолдана
отырып, музыкалық композицияларды редакциялау және
интерпретация жасау
Бағалау критерийі Білім алушы
• «Windows Movie Maker», «Киностудия» т.б
бағдарламаларды қолданып, музыкалық
композицияларды редакциялап, интерпритация
жасаңыз
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
«Windows Movie Maker», «Киностудия» т.б. бағдарламаларды қолданып, сыныптастар
өмірінен 1-2 минуттық шағын кино түсіріңіз.
Дескриптор Білім алушы — «Windows Movie Maker», «Киностудия» т.б.
бағдарламалар көмегімен мектеп тақырыбында
кино түсіреді; — әркім өз рөлін атқарады.
30
ЖОБА
Тақырып Музыка және кино
Оқу мақсаты 6.1.3.1 Әуеннің көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізе
отырып, екі дауыспен немесе канон элементтерін қолдана
отырып, әртүрлі стильдегі және жанрдағы әндерді орындау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Әуеннің әсерін, көркем бейнесін жеткізеді
• Әртүрлі стильдегі, жанрдағы әндерді екі дауыспен
немесе канон элементтерін қолданып, орындайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Мектеп өмірімен байланыстырып, «Балдәурен» әнін екі дауыспен немесе канон
элементтерін қолданып орындаңыз.
Дескриптор Білім алушы — әннің көңіл-күйін жеткізеді; — әнді орындау ережесіне сай орындайды.
31
ЖОБА
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
Бөлім «Музыка және технология»
Тақырып Музыкалық компьютерлік бағдарламалар
Оқу мақсаты 6.1.1.1 Тыңдаған музыкалық шығарманы талдау және
өнердің түрлері, стилі және жанрларын, сонымен қатар,
өнердің өзге түрлерімен байланысын анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Музыкалық шығармадағы аспаптың, өнердің
түрлерін, стилін, жанрын және үндестік
ерекшеліктерін анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
«Қазіргі заманға лайықталып өңделген классикалық шығармаларды» тыңдаңыз.
Сұрақтарға жауап беріңіз.
 Орындауда несімен ерекшеленеді?
 Шығарманы орындағанда қандай өзгеріске ұшырайтындығын анықтаңыз?
Дескриптор Білім алушы — орындаудағы ерекшеліктерін айтады; — шығарманы орындағандағы өзгерістерді ажыратады.
32
ЖОБА
Тақырып Музыкалық компьютерлік бағдарламалар
Оқу мақсаты 6.2.2.2 Компьютерлік бағдарламаларды (Audacity,
Soundation, Windows Movie Maker, Киностудия) қолдана
отырып, музыкалық композицияларды редакциялау және
интерпретация жасау
Бағалау критерийі Білім алушы
• «Windows Movie Maker», «Киностудия» т.б
бағдарламаларды қолданып, музыкалық
композицияларды редакциялап, интерпритация
жасайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Алтын Маханбетованың «Ән арман» әнін сыныпта орындап, «Audacity» бағдарламасына
енгізіңіз. Бағдарлама мүмкіндіктерін пайдаланып, тональдықты, екпінді өзгертіп, музыкаға
түрлендіру жасаңыз.
Дескриптор Білім алушы — музыкалық бағдарлама мүмкіндіктерін тиімді қолданады; — әннің тоналдығын өзгертеді; — әннің екпініне өзгеріс енгізеді; — музыканы түрлендіреді.
33
ЖОБА
Тақырып Анимациядағы музыка
Оқу мақсаты 6.1.1.1 Тыңдаған музыкалық шығарманы талдау және
өнердің түрлері, стилі және жанрларын, сонымен қатар,
өнердің өзге түрлері мен байланысын анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Музыкалық шығармадағы аспаптың, өнердің
түрлерін, стилін, жанрын және үндестік
ерекшеліктерін анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Тапсырма
Анимация ұғымына сипаттама беріп, анимация жанрының пайда болуы мен ерекшелігін
анықтаңыз.
Дескриптор Білім алушы — анимация ұғымына сипаттама береді; — анимация жанрының пайда болуын, ерекшелігін
анықтайды.
34
ЖОБА
Тақырып Анимациядағы музыка
Оқу мақсаты 6.1.2.3 Көркем бейнені құруда музыка және өнердің басқа
түрлерінін көркемдеуші құралдарын салыстыру
Бағалау критерийі Білім алушы
• Музыка мен өнердің көркем бейнесін құруға қатысты
көркемдеуші құралдарды салыстырады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Отандық «Алдар көсе» анимациялық фильмін көріңіз. Фильмді дыбыстауға қандай
музыкалық аспаптар мен дыбыстық әсерлерді қолданғанын талдаңыз.
Дескриптор Білім алушы — қолданған музыкалық аспаптарды талдайды; — дыбыстық әсерлерді анықтайды.
35
ЖОБА
Тақырып Дыбыстау және музыкамен көркемдеу
Оқу мақсаты 6.2.2.2 Компьютерлік бағдарламаларды (Audacity,
Soundation, Windows Movie Maker, Киностудия) қолдана
отырып, музыкалық композицияларды редакциялау және
интерпретация жасау
Бағалау критерийі Білім алушы
• «Windows Movie Maker», «Киностудия» т.б
бағдарламаларды қолданып, музыкалық
композицияларды редакциялап, интерпритация
жасайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Өзіңе таныс мультипликациялық үзіндіні «Audacity» бағдарламасына енгізіп, дыбыстап,
жазыңыз. Іс-әрекеттегі қиыншылықтарды талдаңыз.
Дескриптор Білім алушы — кейіпкерлер дауысын «Audacity» бағдарламасы
арқылы енгізеді; — музыкалық терминологияны қолданып, өз
жұмысын талдайды.
36
ЖОБА
Тақырып Дыбыстау және музыкамен көркемдеу
Оқу мақсаты 6.1.2.4 Ауызша және жазбаша жұмыстар орындау
барысында музыкалық терминологияны пайдалану
Бағалау критерийі Білім алушы
• Музыкалық терминологияны ауызша және жазбаша
жұмыстарда қолданады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Өзіңізге танымал бір фильмге талдау жасаңыз. Фильмдегі терминологияларды анықтаңыз.
Дескриптор Білім алушы — фильмге талдау жасайды; — қолданылған терминдерді атайды.
37
ЖОБА
Тақырып Жанға жайлы демалыс музыкасы
Оқу мақсаты 6.1.2.4 Ауызша және жазбаша жұмыстар орындау
барысында музыкалық терминологияны пайдалану
Бағалау критерийі Білім алушы
• Музыкалық терминологияны ауызша және жазбаша
жұмыстарда қолданады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
«Жанға жайлы музыка» композициясын тыңдаңыз. Музыканы тыңдаған кезедегі
бөленетін көңіл күйді суреттеңіз. Композициядағы термин сөздерді атаңыз.
Дескриптор Білім алушы — көңіл күй бейнесін қағаз бетіне түсіреді; — композициядағы терминдерді атайды.
38
ЖОБА
Тақырып Жанға жайлы демалыс музыкасы
Оқу мақсаты 6.1.2.4 Ауызша және жазбаша жұмыстар орындау
барысында музыкалық терминологияны пайдалану
Бағалау критерийі Білім алушы
• Музыкалық терминологияны ауызша және жазбаша
жұмыстарда қолданады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсырма
«Релакс» сөзін түсініп, оған қандай музыкалар жататынын және көркемдеуші құралдарын
топта талдаңыз.
Дескриптор Білім алушы — музыкалық терминологияны қолданады; — музыканың көркемдеуші құралдарын анықтайды.
39
ЖОБА
Тақырып Жобаны жоспарлау және құрастыру
Оқу мақсаты 6.2.1.1 Музыкалық-шығармашылық жұмыс жасау үшін
идеялар ұсыну, жоспарлау және музыкалық материалға
интепретация жасау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Музыкалық шығармашылық жұмысты жоспарлайды,
идея ұсынады
• Музыкалық шығармаға интерпретация жасайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
«Алдар Көсе», «Жайынбалық», «Үш батыр мен теңіз патшасы», «Зверопой», т.б
таңдаған анимациялық фильмдерге арналған 1 минуттық трейлер жоспарын құрыңыз.
Жоспар құруда музыканың көркемдеу тәсілдеріне, музыкалық аспаптарға, компьютерлік
музыкалық бағдарламаларды, дауысты, қолда бар құралдарды қолдануды жоспарлаңыз.
Дескриптор Білім алушы — рөльдерді бөледі; — трейлердің дыбысталуы мен дыбыстық
сүйемелдеу жолдарын жоспарлайды; — орындаудың ерекшелігін салыстырады; — өз жоспарын сынып алдында таныстырады.
40

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь