ГЛАВНАЯ Блог Страница 3
Тақырыбы САБАҚ Көпбұрыштар ұғымы Күні,айы: Мұғалімнің аты-жөні:   Сабаққа қатысқан оқушылар саны: Сабаққа қатыспаған оқушылар саны: Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты 8.1.1.7 көпбұрыш ұғымын меңгеру; Сабақ мақсаты Барлық оқушылар: Көпбұрыштардың әр түрлі бұрыштарын тік бұрышпен салыстырады және анықтайды, берілгеннен күрделірек есеп құрастырады шығарады, топпен сынап көру әдісін пайдаланып, теңдеулерді шешу...
Ұзaқ мерзімді жоспaрдың тaрaуы:      Мектеп: Географияны зерттеу тәсілдері Күні:                                                           Мұғaлімнің aты-жөні: . Сынып: 8                                                  Қатысқандар:          Қaтыспaғaндaр: Сабақтың тақырыбы  География ғылымының салалары Сабақта іске асатын оқу мақсаты (оқу бағдараламасынан сілтеме) 8.1.1.1 география ғылымының салаларға бөлінуін графикалық түрде көрсетіп түсіндіреді 8.1.1.2 география ғылымы салаларындағы маңызды зерттеулерді анықтайды; Сабақтың мақсаты Барлығы саяхатшылар...
Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі: Жасушалық биология Мектеп:  Мұғалімнің аты-жөні:  Сынып: 8                               Қатысқандар:                     Қатыспағандар: Сабақтың тақырыбы: Зертханалық жұмыс. Өсімдіктер мен жануарлардың ұлпаларын классификациялау. Жасушалардың формасына, мөлшері мен қызметіне қарай әртүрлілігі. Өсімдік ұлпаларының әртүрлілігі: түзуші, жабын, негізгі, өткізгіш, механикалық, бөліп шығарушы ұлпа Осы сабақта қол...
      Сабақ :  № 1 Мектеп: Күні: Мұғалім:  Сынып: 8 Қатысқан оқушылар  саны: Қатыспағандар:   Сабақтың тақырыбы: Дананың сөзі –ақылдың  көзі Қорқыт Осы сабақ  арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары: 8.1.2.2 Әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог,прологтарды анықтау. 8.1.1.1 - әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог,прологтарды анықтау; 8.1.2. 1 -...
Күні: Сынып:8 сабақ 1 Мектеп: Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны: Сабақтың тақырыбы Ақпаратты өлшеу. Ықтималдық әдіс Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8 1.1.1- ақпараттың өлшем бірліктерін атап өту 8.2.1.1 ақпарат көлемін анықтауда алфавиттік және ықтималдық амалдарын қолдану Сабақтың мақсаттары Барлығы: ақпаратты техникалық құралдар мен дербес компьютердің көмегімен беру,...
    Краткосрочный план  .   Раздел 1: Школа: Дата: ФИО учителя: Класс: 8 участвовали: Не участвовали: Тема урока Реакции металлов с кислородом и водой Мини проект №1 «Коррозия железа в различных растворах» Демонстрация №1 Взаимодействие очень активных металлов с холодной и горячей водой» » Цели обучения, которые достигаются на данном  уроке (ссылка...
  Краткосрочный план урока по физической культуре №1     Раздел долгосрочного плана:   Школа: Дата: ФИО учителя: Класс: 8 Количество присутствующих: отсутствующих: Тема урока Техника безопасности. Низкий старт и стартовый разбег Цели обучения, которые достигаются на данном уроке (ссылка на учебную программу) 8.3.4.1 - понимать сложные вопросы техники безопасности, а также способы снижения...
  Краткосрочный план  .   Раздел 1: Школа: Дата: ФИО учителя: Класс: 8 участвовали: Не участвовали: Тема урока Ломаные Цели обучения, которые достигаются на данном  уроке (ссылка на учебную программу) 8.3.1.1 знать определения многоугольника, выпуклого многоугольника,  элементов многоугольника;   Цели урока Все учащиеся смогут Изучает  нового определения и  понимания: ломаная, элементы ломаной, длина...
    Краткосрочный план  .   Раздел 1: Школа: Дата: ФИО учителя: Класс: 8 участвовали: Не участвовали: Тема урока Внутрение политическое положение  Казахского ханства в первой половине  XVIII в. Цели обучения, которые достигаются на данном  уроке (ссылка на учебную программу) 8.3.1.2 оценивать общественно-политические процессы в Казахского ханства в первой половине ...
Краткосрочный план   Раздел 1: Школа: Дата: ФИО учителя: Класс: 8 участвовали: Не участвовали: Тема урока Насколько идеи Просвещения повлияли на Американцев Цели обучения, которые достигаются на данном  уроке (ссылка на учебную программу) 8.3.2.7. характеризовать влияние европейских революций на развитие североамериканского  общества; 8.2.3.2 определять влияние  идеи Эпохи Просвещение на...