ГЛАВНАЯ Образцы планов Дене шынықтыру Дене шынықтыру 8 сынып қысқа мерзімді сабақ жоспар ҚМЖ жаңартылған бағдарлама 2018-2019

Дене шынықтыру 8 сынып қысқа мерзімді сабақ жоспар ҚМЖ жаңартылған бағдарлама 2018-2019

25562
0
 • 8 сынып:

 

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің тақырыптары Оқу мақсаты. Білім алушылар білуі тиіс
1-тоқсан
 

1-бөлім

Жеңіл атлетика арқылы денсаулық пен фитнес

 

Қауіпсіздік ережесі.

Төменгі сөре және сөрелік екпін

8.3.4.1 денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендету, техника қауіпсіздігі бойынша техника қауіпсіздігінің күрделі мәселелерін түсіне білу

 

Орта қашықтыққа жүгіру дағдыларын дамыту

 

8.2.3.1 қолайлы оқып-үйрену ортасын қалыптастыру бойынша біріккен, әрі тиімді жұмыс дағдыларын қолдану және көрсете білу;
8.3.2.1 денені қыздыру және қалпына келтіру жаттығуларының кещенін құру және көрсету, оның маңыздылығын түсіну;
Секіруді дамытуға арналған

іс-шаралар

8.1.2.1 кең ауқымдағы қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың орындалу реттілігін түсідіру және көрсете білу
Лақтыру кезінде күш пен бұлшық ет төзімділігін дамыту 8.1.1.1 арнайы спорттық қимыл әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын көрсету;
8.3.5.1 басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды көрсете білу
 

2-бөлім

Ойын арқылы мәселелерді шешу дағдылары

 

Ойын жағдайында қабылдауды іске асыру 8.1.1.1 арнайы спорттық қимыл әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын көрсету;
8.1.3.3 арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті түсіндіру және көрсете білу;
8.2.4.1 дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама түрлерін құруға қажет ережелер мен құрылымдық тәсілдерді қолдану және талқылай білу
Ойын құрылымы 8.1.2.1 кең ауқымдағы қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың орындалу реттілігін түсідіру және көрсете білу
Жарыс ойынын ұйымдастыру

 

8.1.5.1 кең ауқымдағы дене жаттығуларының тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын анықтау және бағалай білу;
8.2.2.1 көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді көрсету және қолдана білу көрсете білу;
8.2.1.1 өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу қимыл-әрекеттерімен байланысты білімді
2-тоқсан
 

3-бөлім

Гимнастика

лық элемент

тер және оның түрлері

 

 

Қауіпсіздік ережесі.

Орнында және қозғалыста орындау жаттығулары

8.3.4.1 денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендету, техника қауіпсіздігі бойынша техника қауіпсіздігінің күрделі мәселелерін түсіне білу

 

Акробатикалық жаттығуларды тізбегі: Тепе теңдік және секіру 8.3.2.1 денені қыздыру және қалпына келтіру жаттығуларының кещенін құру және көрсету, оның маңыздылығын түсіну;
8.1.2.1 кең ауқымдағы қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың орындалу реттілігін түсідіру және көрсете білу
Снарядтағы гимнастикалық жаттығулар жиынтығы

 

8.1.5.1 кең ауқымдағы дене жаттығуларының тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын анықтау және бағалай білу;
8.1.4.1 қимыл-қозғалысты сапалы орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктіліктерін салыстыра білу
Еркін ритмикалық гимнастика жаттығулары 8.2.2.1 көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді көрсету және қолдана білу;
8.3.5.1 басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды көрсете білу
 

4-бөлім

Қазақ халқының дәстүрлі ойындары

 

Қозғалмалы ойындар 8.2.7.1 жарыс кезінде әділ ойнау, патриотизм және ынтымақтастыққа жататын мінез-құлық көрсетуді бағалай білу;
8.2.3.1 қолайлы оқып-үйрену ортасын қалыптастыру бойынша біріккен, әрі тиімді жұмыс дағдыларын қолдану және көрсете білу;
8.3.5.1 басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды көрсете білу
 

Қазақ ұлттық ойындары

8.2.6.1 жарыс іс-әрекеттерін және төрелік ету ережелерін көрсету және салыстыра білу;
8.2.5.1 өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін көрсету және салыстыра білу, оны шешудің балама жолдарын ұсыну
3-тоқсан
 

5-бөлім Шаңғы/кросс/коньки дайындығы

 

 

Қауіпсіздік ережесі

Жаттығу және тыныс алу   техникасы арқылы физикалық қасиеттерді дамыту

8.3.4.1 денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендету, техника қауіпсізді бойынша техника қауіпсіздігінің күрделі мәселелерін түсіне білу;
8.3.2.1 денені қыздыру және қалпына келтіру жаттығуларының кещенін құру және көрсету, оның маңыздылығын түсіну
Арнаулы дамыту жаттығуларының техникалық дағдысын бекіту 8.3.1.1 салауатты өмір салтының денсаулыққа тигізетін әсерін жеке бастың үлгісімен көрсету;

8.1.4.1 қимыл-қозғалысты сапалы орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктіліктерін салыстыра білу

Әртүрлі кедергілерден жүгіру 8.1.3.1 арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті түсіндіру және көрсете білу;
8.3.3.1 түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізетін әсері мен энергетикалық жүйемен байланысын түсіндіру
 

6-бөлім

Командалық ойын- белсенді қозғалыстың іс-әрекеті

 

 

Командалық ойындағы көшбасшылық 8.3.4.1 денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендету, техника қауіпсіздігі бойынша техника қауіпсіздігінің күрделі мәселелерін түсіне білу;
8.2.2.1 көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді көрсету және қолдана білу
Ойын кезіндегі қозғалыс үйлесімділігін дамыту 8.2.8.1 түрлі қимыл-қозғалыс негіздерінен туындаған рөлдерді көрсету және салыстыра білу;
8.1.4.1 қимыл-қозғалысты сапалы орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктіліктерін салыстыра білу
Логикалық ойлау қабілетін дамыту ойындары 8.2.3.1 қолайлы оқып-үйрену ортасын қалыптастыру бойынша біріккен, әрі тиімді жұмыс дағдыларын қолдану  және көрсете білу;
8.2.5.1 өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін көрсету және салыстыра білу, оны шешудің балама жолдарын ұсыну
Сергектікті,тап-қырлықты және ұқыптылықты дамыту ойындары 8.2.1.1 өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу, қимыл әрекеттерімен байланысты білімді көрсете білу;
8.2.6.1 жарыс іс-әрекеттерін және төрелік ету ережелерін көрсету және салыстыра білу
4-тоқсан
 

7-бөлім

Командалық ойынның негізгі дағдысы

 

 

Қауіпсіздік ережесі.

Ойын техникасы

 

8.3.4.1 денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендету, техника қауіпсіздігі бойынша техника қауіпсіздігінің күрделі мәселелерін түсіне білу;
8.1.1.1 арнайы спорттық қимыл әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын көрсету
Ойын тактикасы

 

8.1.2.1 кең ауқымдағы қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың орындалу реттілігін түсідіру және көрсете білу;
8.2.4.1 дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама түрлерін құруға қажет ережелер мен құрылымдық тәсілдерді қолдану және талқылай білу
Ойындағы шығармашылық белсенділік

 

 

8.1.5.1 кең ауқымдағы дене жаттығуларының тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын анықтау және бағалай білу;
8.2.8.1 түрлі қимыл-қозғалыс негіздерінен туындаған рөлдерді көрсету және салыстыра білу;
8.1.6.1 қимыл-қозғалыс белсенділігімен байланысты қиындықтарды жеңу және жауап қайтара білу дағдыларын жақсарта білу
 

8-бөлім

Жеңіл атлетика дағдысы арқылы денсаулықты нығайту

 

 

 

Ойлы-қырлы жерлерден жүгіру 8.3.4.1 денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендету, сондай-ақ техника қауіпсіздігі бойынша техника қауіпсіздігінің күрделі мәселелерін түсіне білу
Төзімділікті дамыту бағытындағы іс-әрекеттер 8.2.5.1 өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін көрсету және салыстыра білу, оны шешудің балама жолдарын ұсыну

 

Секіру фазаларын қолдану 8.3.3.1 түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізетін әсері мен энергетикалық жүйемен байланысын түсіндіру
Лақтырудағы фитнес құрамдастығы 8.1.3.1 арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті түсіндіру және көрсете білу;

8.3.1.1 салауатты өмір салтының денсаулыққа тигізетін әсерін жекебастың үлгісімен көрсету

 

Бөлім:

1 Бөлім 1- Жеңіл атлетика арқылы денсаулық пен фитнес

 

Мектеп:
Күні:____________ Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 8________

Сабақ 1-2

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

 
Сабақ тақырыбы Қауіпсіздік ережесі

Төменгі сөре және сөрелік екпін.

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.3.4.4 Денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендету, сондай-ақ техника қауіпсізді бойынша техника қауіпсіздігінің күрделі мәселелерін түсіне білу

 

Сабақ мақсаттары Жеңіл атлетика  сабағының пайдасын,ерекшелігін және  маңыздылығын көрсету.

. төменгі сөре  түсіндіре,үйрете отырып және дене тәрбиелеу мәдениті туралы білімін арттыру

Жетістік критерийлері Оқушылар спринт кезінде бір-біріне қарама-қарсы тұрып жүгіреді және 20,40,60 метр қашықтықта жылдам сөреге жету қажет.
Тілдік  мақсаттар

 

Оқушылар: өздерінің жеңіл атлетикадағы ерекше қимылдарын сипаттай, талқылай әрі көрсете алады.
Құндылықтарды дарыту

 

Арнайы спорттық қозғалыс дағдылары мен қатысты қабілеттерді және негізгі қимыл қабілеттері мен қатысты қабілеттерді жетілдіру.
Пәнаралық байланыстар Қазақ тілі, физика, жас өспірімдер физиологиясы.
АКТ қолдану дағдылары Фото және бейне материалдарды оқушыларға қозғалыс өнімділіктерін өлшеу және нығайту үшін өзін-өзі бағалау, бағалау техникалары үшін қолдану.
Бастапқы білім

 

Оқушылар атлетика мен денсаулық тұжырымдамасы туралы білімдерді игерген, алдыңғы сыныптарда, сондай-ақ үйде және мектептен тыс алған дағдыларды меңгерген деп күтіледі.
Сабақ барысы.
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

 

Ресурстар
Сабақтың басы

 

Сыныпты уйымдастыру: кезекшінің әмір беруі, сәлемдесу,

Сабақтың барысын түсіндіру. Саптағы жаттығулар. Оң,сол,кері бұрыл,бір орында аяқ алу.

Тапсырма бойынша жүру.

Қол белде аяқтың ұшымен, өкшемен іші-сыртымен жүру.

Жартылай, толық отырып жүру, қос аяқпен секіру

Жүгіру жаттығулары:

а)Жеңіл жүгіріспен, оң-сол жақ қапталмен, артпен жүгіру

ә)Қолды алдыға, артқа, жанға соза тізіне, өкшені, аяқтың сыртқы-ішкі жанына жеткізе жүгіру

Тапсырма бойынша жүру жаттығуы:

Мойын, қол, шынтақ, иық буынына арналған жаттығу.

Бұрыштама жүріс, иректеліп жүру,

Орында жасалатын жалпы дамыту жаттығулары.

Қ.ж н.т қол белде басты алға,артқа,оң-солға 4-санына жасау

Қол иықта 1-2 алдыға, 3-4 артқа айналдыру,  т.б  жаттығулар.

Қол кеуде тұсында 1-2 қол бүгулі артқа, 3-4 толық жаза оң-сол қапталға                      бұрыла,қолды жанға соза иіле 1-2 оңға 3-4 солға аяқ ұшына жеткізу.

Қол желкеде 1.оң шынтақты сол аяқтың тізесіне,2.б.қ. 3-4 екінші жаққа қайт-у.

Оң қол жоғарыда,сол қол белде 1-2 сол жаққа иіле,3-4 келесі жаққа.

1 қолды алға соза 2 жоғары көтере аяқ ұшына 3 жанға 4 б.қ.

1 қолды соза артқа шалқаю 2 иіле аяқ ұшына 3 қол алға жүрелей отыру  4 б.қ.   Белге орындалатын жаттығулар.  Тізеге орындалатын жаттығулар.

Б.қ н.т 1 оң аяқты бүге жанға отыру, 2 б.қ 3 сол жаққа, 4 б.қ.

Б.қ н.т 1 оң жаққа бұрыла тізеге отыру, 2 б.қ 3 сол жаққа, 4 б.қ.

Қол аяқ буындарына орындалатын жаттығулар.

Оң-сол,қос аяқпен секіру.

Даярлық жаттығу.

Төменгі, жоғарғы сөреде жүгіру ауқымын кеңейту

 

Жүгіру жолы немесе үлкен бос кеңістік.

 

Ысқырық, секунд өлшегіш, конустар

 

 

Сабақтың ортасы

 

Қауіпсіздік техникасы бойынша жалпы талаптар.

(ЖЖ, Тәж) Оқушылар спринт кезінде қолдардың әрекетін жақсарту үшін жұптарда жұмыс істейді. Бастапқыда оларға шағын, бірақ жылдам қадамдар жасап, қолдарын жылдам қимылдатып, 20 метр жүгіріп өту қажет. Содан кейін олар қолдарын кеңінен сермеп, ұзын, бірақ баяу қадамдар – аттаулар орындап 20 метр жүгіреді. Және соңында олар қолдым жылдам қозғалысы мен шынтақ 90 градусқа бүгулі болатын қолдар алға және артқа қимылдайтын үлкен/серіппелі қозғалыстар арасында 40 метр қашықтыққа жүгіріп, ортасын табуға тырысады.

(ЖЖ, Тәж, Ф) Оқушылар спринте жылдам сөреге жетумен жұмыс жасайды. Олап 60 метрден екі жүгіру жолағын сызады және жолдың ортасына конустар орналастырады. Бір-біріне қарама-қарсы тұрған оқушылармен жұптарда жұмыс істеп, олар кімнің жылдам жүгіріп жететіндігін көру үшін аралас жолдардағы орталық нүктеге қарай жүгіреді.

Оқушыларды сапқа тұрғызып сабақты теория жүзінде түсіндіріп, практика жүзінде көрсету.

1.Төменгі сөреден шығу техникасын үйрету. «Сөреге» деген бұйрық берілгенде сөре сызығына келіп бір, бір жарым қадам санап алып қолды сөре сызығынының үстіне қойып итеретін аяқты алдығы ұшфна қойып итермейтін аяқтың тізесі итеретін аяқтың табанының орта тұсында тұрады, бас пен иық бір деңгейде, салмақ қолға түсіп тұрады.

«Дайындал» деген бұйрықта сәл көтеріліп алға қарап тұрады. «Жүгір» деген бұйрықта бар екпіні мен аяқты жылдам қолды алға артқа сермеп 20 метрге максимальді қарқын алғанша жиі-жиі басып жүгіреді.

«Сөреге» деген бұйрықта сөреге тұру. «Дайындал» деген бұйрықта көтерілу. «Жүгір» деген бұйрықта аяқ қолды тез тез қимылдатып 20 метрге дейін аяқты жиі жиі басып максимальді қарқын алғанша сөйтіп жүгіріп, қалғанын барынша қарқынмен жүгіріп келіп мәре сызығын кесіп өту қажет. 100 метрге жүгірту.

Тапсырма

1.      арнайы жеңіл атлетика жаттығулары

2.      сөрелік қалып және мәреден шығу

3.      30м жүгіру, есеп алу

 

1.      арнайы жеңіл атлетика жаттығулары

2.      созылмалы жіптермен жұмыс және әр түрлі қалыптан жүгіріп жығу

сөрелік қалып

 

Жаттығуларды дұрыс ,толық ,ара қашықтықты сақтап,басқа балаларға кедергі жасамау. Денені түзү,тізені бүкпеу, қол, аяқты толық  жазу, созу.

Әр бұйрық пәрмені бойынша жат.орында өткен материалдарды еске түсіру.

Түсіндіру ,көрсету ,үйрету ,сақтандыру әдістерін қолдану.

 әртүрлі қалыпта шапшаң жүгіріп жығу :кейін қарап тұру,қолды жерге тіреп тұру,шалқалай қолды тіреп.

Сөрелік қалып :

1.итерілетін аяқ сөре сызығынан  бір табан артқа,шығарылатын аяқ тізе бойымен қойылады.қол иық мөлшеріне сәл ғана алшақ саусақтар сөре сызығы бойына горизанталь қойылады .Дене сәл алға беріледі.

 Сөреден еңкіш қалыпта  жылам шығу керек 7-8 метрден соң дене түзеледі

Қауіпсіздік талаптарын қатаң сақта

Командалардың жеңімпаздарын анықтау

Мадақтаулар,жіберілген  қателіктер мен кемшіліктерді түзетіп ,ескертулер жасау.Орындау техникасына қарай.

 

1.Оқушыларды 3-4 лекке бөліп жүгіру жолдарға тұрғызу. Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасын бекітетін арнайы жаттығуларды бекіту.

2.  Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасын бекітетін арнайы жаттығуларды жетілдіру.

1. Мәре жасау үйрету.

60м қашықтыққа жүгіру

2. 100м жүгіруді бекіту

Дескриптор              

      Білім алушы

қауіпсіздік ережесін жұмыс барысында сақтайды;

мақсатқа жетуде командалық жұмыста көшбасшылық танытады;

тапсырманы мұқият әрі дұрыс орындайды.

 

 

 

Ысқырық, секунд өлшегіш, конустарСілтеме:

 

Сабақтың соңы Сабақ соңында оқушылар рефлексия жүргізіледі:

Оқушалардан бұл жаттығуда қандай тәуекел бар екенін және оны қалай азайтуға болатынын сұрау.

Оқушылар таңдаған тірек-қимыл дағдыларын бақылау.

Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

 

Берілген тапсырмаларды, жаттығуларды барынша біркелкі орындау. Қабілеті жоғары оқушылар ойындардағы қозғалыс әрекеттерін қайталап, сынып алдында орындалуын өз бетінше көрсету, жетістіктер мен кемшіліктеріне назар аудару. Оқушылардың өз бетінше тапсырмамен жұмыс істеуі, өз бетінше қателерін түзеу. Әр оқушыға жекелей тапсырмалар беру, тапсырмалардың орындалу дағдыларын тексеру.

 

Тапсырмаларды орындау кезінде спорттық құралдардың дұрыс орналасуына көңіл бөлу.

Дене қыздыру жаттығуларының орындалуына аса көңіл бөлу, икемділікті дамытуға септігін тигізеді.

Дене қуатын үнемдеу шарттары.

Дұрыс тыныс алу.

Сабақ барысында техника қауіпсіздік ережелерін сақтау.

Ұзақ мерзімді жоспардың

 

5.1 Жүгіру, секіру, лақтыру дағдыларын қалыптастыру.

Мектеп:
Күні: Мұғалім аты жөні:.
СЫНЫП: 7

Сабақ 2

Қатысқандар Қатыспағандар:
Сабақ тақырыбы Қауіпсіздік ережесі

Төменгі сөре және сөрелік екпін.

Осы сабақ арқылы іске асатын оқыту мақсаттары

 

8.3.4.4 Денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендету, сондай-ақ техника қауіпсізді бойынша техника қауіпсіздігінің күрделі мәселелерін түсіне білу

 

Сабақ  мақсаты Денсаулықты нығайту бағытындағы орындалатын физикалық жаттығулар барысында техникалық қауіпсіздік сұрақтарымен хабардар болу.
 

: Сабақтың негізгі мақсаты

Қауіпсісіздіктің әсер ету үшін бірқатар әлеуметтік қабілеттерді түсіну мен білімін қолдану.
Оқушыларды қысқа қашықтыққа жүгіруге үйрету. Қысқа қашықтыққа жүгіру арқылы оқушылардың шапшаңдық, ептілік, төзімділік, батылдық қасиеттерін жетілдіру.
Оқушыларды қысқа қашықтыққа жүгіруге үйрету. Қысқа қашықтыққа жүгіру арқылы оқушылардың шапшаңдық, ептілік, төзімділік, батылдық қасиеттерін жетілдіру.
Бағалау критериі Сөреден дұрыс старт алу техникасын орындаса

Қол-аяқтың дұрыс қимыл жасай алса

Мәреге жету техникасы комбинациясын дұрыс орындаса

Қысқаша қашықтыққа жүгіру техникасының ерекшелігін ажырата алса

 Сабақтың тілдік мақсаты

 

 

 

 

Негізгі сөздер мен фразалар:
Бұның ішінде :

·      Старт,  қадамдау жүгіру, тоқтау

·      секіру,жерге тусу

·      лақтыру,астынан ,үстінен

·      сызықты баспау

·      жалауша

 Құндылықтар Жеңіл атлетика сабағы  барысында бір-біріне деген құрмет көрсетуі және ынтымақтастық артады.
Пәнаралық байланыс Сабақ барысында қозғалыс кезінде кететін күш — қуат физика пәнімен, дұрыс тыныс алу және қалыпқа келу биология пәнімен байланысты.
Алдыңғы білім 5сынып – Жеңіл атлетика.
                                                                       Жоспар
Жоспарланған уақыт Дереккөздер
0-5минут

 

 

 

 

 

6-13 минут

 

 

 

 

Ынтымақтастыру атмосферасын орнату. Оқушыларды сапқа тұрғызу,сәлемдесу.Сергіту.  “Шаттық шеңбері” оқушыларға  жылы сөздер жазылған смайликтер  таратып беру.  (Оқушылар шеңберге тұрып,  смайликтердегі сөздерді оқып, бір біріне жақсы көңіл сыйлайды).

Жалпы жетілдіру жаттығулары:

1. Бір орында: Оңға,солға,кері бұрылу.

2.Жүру: Қолды жоғары көтеріп, аяқтың ұшымен жүру. Қолды жанға созып өкшемен жүру. Жартылай отырып, толық отырып  жүру.

3.Жүгіру: Еркін жүгіру, тізені көтеріп жүгіру, аяқты артқа сермеп жүгіру. Жүріске ауысып, тыныс алу жаттығуларын орындау. Бір орында жалпы дене шынықтыру жаттығуларын орындау.

Жаңа тақырыпты игеру. Сабақтың тақырыбы мен мақсатын түсіндіру. Техника қауіпсіздігін түсіндіру және қауіпсіздіктің алдын алу шараларын оқушыларға таныстыру.

Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасы:

— Оқушыларды екіге бөліп спорт алаңын айналдыра жүгірту;

— «Сөреге!», «Дайындалыңдар!», «Жүгір!» командаларын түсіндіру және орындау;

— Кеудені дұрыс ұстап, қолдың дұрыс сілтеу және дұрыс тыныс алу жаттығуларын жасау;

— Қол мен аяқты айқастыра кең адымдап және қысқа адымдап жүгірту;

Төменгі сөреден шығу техникасын үйрету. «Сөреге» деген бұйрық берілгенде сөре сызығына келіп   бір жарым табан санап алып, қолды сөре сызығынының үстіне қойып, итеілетін аяқты алдыға  қойып, екінші аяқтың тізесі  итеретін аяқтың табанының орта тұсында тұрады, салмақ  қолға түсіп тұрады

 

Смайликтер.

 

 

 

Ысқырық, секундамер

 

 

Ортасы

14-35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тапсырма       

Төменгі сөреден шығу техникасын үйреніңіз, нәтижеге жету үшін орындайтын әрекеттеріңізді атаңыз және жақсы, осал тұстарын сипаттаңыз.

 

Дескриптор Білім алушы

 

− жаттығуды талапқа сай орындайды;

− жаттығу барысында туындауы мүмкін қателіктерді (қолды қате қою, аяқты дұрыс қоймау, сөреден дұрыс шықпау) атайды;

− жүгіру барысындағы жақсы және қате тұстарды (сөреден дұрыс шығу, мәрені қиып өту, кеңістіктегі ауаға қарсы тұру, жылдам жүгіру) анықтайды.

 

 

«Дайындал» деген бұйрықта аяқтар жартылай жазылып, денені алға қарай ұсындырамыз.

«Жүгір» деген бұйрықта бар екпіні мен аяқты жылдам қолды алға артқа сермеп,  20 метрге максимальді қарқын алғанша жиі-жиі басып жүгіреді.

 

 

Машықтық жұмыс: Қысқа қашықтыққа 60 метірге жүгіруді, уақыт есептей орындау.Мұғалім оқушыларды өзінің төмендегі бағалау парақшасына бағалайды.

Қысқа қашықтыққа жүгіруді  бағалау парақшасы

ФИО Сөреден дұрыс старт алу

 

Қол-аяқтың дұрыс қимыл жасауы

 

Мәреге жету уақыты

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушыларды сапқа тұрғызып сабақты теория жүзінде түсіндіріп, практика жүзінде көрсету.

1.Төменгі сөреден шығу техникасын үйрету. «Сөреге» деген бұйрық берілгенде сөре сызығына келіп бір, бір жарым қадам санап алып қолды сөре сызығынының үстіне қойып итеретін аяқты алдығы ұшфна қойып итермейтін аяқтың тізесі итеретін аяқтың табанының орта тұсында тұрады, бас пен иық бір деңгейде, салмақ қолға түсіп тұрады.

«Дайындал» деген бұйрықта сәл көтеріліп алға қарап тұрады. «Жүгір» деген бұйрықта бар екпіні мен аяқты жылдам қолды алға артқа сермеп 20 метрге максимальді қарқын алғанша жиі-жиі басып жүгіреді.

«Сөреге» деген бұйрықта сөреге тұру. «Дайындал» деген бұйрықта көтерілу. «Жүгір» деген бұйрықта аяқ қолды тез тез қимылдатып 20 метрге дейін аяқты жиі жиі басып максимальді қарқын алғанша сөйтіп жүгіріп, қалғанын барынша қарқынмен жүгіріп келіп мәре сызығын кесіп өту қажет. 100 метрге жүгірту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соңы

36- 40

 

 

Ой-толғаныс. «Синкуейн» әдісі – «Қашықтық». ( Оқушылар «қашықтық» тақырыбына 5 жолды өлең құрастырады.)
                                                                                   Қосымша ақпарат
Дифференциалды оқыту – Көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз?

 

дамытуды қалай жоспарлайсыз?

Бағалау – оқушылардың оқуын тексеруді қалай жоспарлайсыз? Пәнаралық байланыс   Денсаулық және қауіпсіздік ережелері                                   АКТ сілтемелері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Құндылықтар

Барлық оқушылар;  Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасын біледі.

Оқушылардың көбісі; Қысқа қашықтыққа жүгіруде 60м орындай алады.

Оқушылардың кейбірі: Өздерінің және өзгелердің орындаған жаттығуларын бағалайды.

·      бақылау, тыңдау, уақытқа жүгірту, бағалау парақшасы арқылы
Рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқыту мақсаттары жүзеге асырымды болды ма?

Бүгін оқушылар нені үйренді?

Оқыту ортасы қандай болды? Менің бөліп оқытқаным өз мәнінде жүзеге асты ма?

Мен өз уақытымды ұтымды пайдалана алдым ба? Мен жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім және неліктен?

Төменде берілген бос орынды өз сабағыңызға рефлексия жүргізу үшін пайдаланыңыз. Сабағыңызға  сол жақта келтірілген сұрақтарға жауап беріңіз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қорытынды бағалау

 

Ең жақсы өткен екі тапсырманы атап көрсетіңіз (оқытуға және үйренуді)

1:

2:

 

Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқытуға және үйретуді)?

1:

2:

 

Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағыма қажет болуы мүмкін қандай ақпаратты білдім?

 

 

Бөлім:

1-тарау: Жүгіру, секіру және лақтыру дағдыларын дамыту және жетілдіру

Мектеп:
Күні:____________ Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 8________

Сабақ 1-2

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

 
Сабақ тақырыбы Сабақтағы қауіпсіздік техникасы. Қысқа қашықтыққа жүгіру.
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.3.4.4 Денсаулықты нығайтуға бағытталған дене жаттығулары кезіндегі болуы мүмкін қауіп-қатерлерді анықтай білу.
Сабақ мақсаттары Спорттық жабдықтарды лақтыру  кезінде реттілікті сақтау қажеттілігі. Орында, қозғалыста әр түрлі снарядтарды лақтырулару және қабылдау. Оқушылардың сабақ кезінде жылдамдық қасиеттерін әртүрлі жаттығулар арқылы дамыту.
Жетістік критерийлері Оқушылар спринт кезінде бір-біріне қарама-қарсы тұрып жүгіреді және 20,40,60 метр қашықтықта жылдам сөреге жету қажет.
Тілдік  мақсаттар

 

Оқушылар: өздерінің жеңіл атлетикадағы ерекше қимылдарын сипаттай, талқылай әрі көрсете алады.
Құндылықтарды дарыту

 

Арнайы спорттық қозғалыс дағдылары мен қатысты қабілеттерді және негізгі қимыл қабілеттері мен қатысты қабілеттерді жетілдіру.
Пәнаралық байланыстар Қазақ тілі, физика, жас өспірімдер физиологиясы.
АКТ қолдану дағдылары Фото және бейне материалдарды оқушыларға қозғалыс өнімділіктерін өлшеу және нығайту үшін өзін-өзі бағалау, бағалау техникалары үшін қолдану.
Бастапқы білім

 

Оқушылар атлетика мен денсаулық тұжырымдамасы туралы білімдерді игерген, алдыңғы сыныптарда, сондай-ақ үйде және мектептен тыс алған дағдыларды меңгерген деп күтіледі.
Сабақ барысы.
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

 

Ресурстар
Сабақтың басы

 

Уақытты жоспарлау:

Дайындық  бөлім:  12-15 мин.                                 

   Спорттық киімдеріне назар аудару.

Сәлемдесу.

Жаңа    сабақ  түсіндіру, өтілу барысымен таныстыру.                                                                    Қатардағы  жаттығулар.

Бұрылыстарды біркелкі орындау.

Аяқтың ұшын, өкшесін дұрыс пайдалану.

Жүрістегі   жаттығулар.

Жаттығуларды біркелкі, дұрыс орындау.                                                                 Жүрістегі жаттығулардан жүгірістегі жаттығуларға көшу. Баяу   жеңіл  жүгіру. Арақашықтықты сақтау. Қол кеуденің алдында, аяқтың ұшымен жүгіру. Мұрынмен тыныс алу.  Жүгірістегі  жаттығулар. Бірте- бірте ақырындап  жүріске  көшу. Кең  тыныс алу.                                        Жүрісте үш лекпен бұрылып үш   қатарға  тұру.                    Жалпы  дамыту, жетілдіру жаттығулары әртүрлі жабдықтармен.

Жүгіру жолы немесе үлкен бос кеңістік.

 

Ысқырық, секунд өлшегіш, конустар

 

 

Сабақтың ортасы

 

Қауіпсіздік техникасы бойынша жалпы талаптар.

(ЖЖ, Тәж) Оқушылар спринт кезінде қолдардың әрекетін жақсарту үшін жұптарда жұмыс істейді. Бастапқыда оларға шағын, бірақ жылдам қадамдар жасап, қолдарын жылдам қимылдатып, 20 метр жүгіріп өту қажет. Содан кейін олар қолдарын кеңінен сермеп, ұзын, бірақ баяу қадамдар – аттаулар орындап 20 метр жүгіреді. Және соңында олар қолдым жылдам қозғалысы мен шынтақ 90 градусқа бүгулі болатын қолдар алға және артқа қимылдайтын үлкен/серіппелі қозғалыстар арасында 40 метр қашықтыққа жүгіріп, ортасын табуға тырысады.

(ЖЖ, Тәж, Ф) Оқушылар спринте жылдам сөреге жетумен жұмыс жасайды. Олап 60 метрден екі жүгіру жолағын сызады және жолдың ортасына конустар орналастырады. Бір-біріне қарама-қарсы тұрған оқушылармен жұптарда жұмыс істеп, олар кімнің жылдам жүгіріп жететіндігін көру үшін аралас жолдардағы орталық нүктеге қарай жүгіреді.

Оқушыларды сапқа тұрғызып сабақты теория жүзінде түсіндіріп, практика жүзінде көрсету.

1.Төменгі сөреден шығу техникасын үйрету. «Сөреге» деген бұйрық берілгенде сөре сызығына келіп бір, бір жарым қадам санап алып қолды сөре сызығынының үстіне қойып итеретін аяқты алдығы ұшфна қойып итермейтін аяқтың тізесі итеретін аяқтың табанының орта тұсында тұрады, бас пен иық бір деңгейде, салмақ қолға түсіп тұрады.

«Дайындал» деген бұйрықта сәл көтеріліп алға қарап тұрады. «Жүгір» деген бұйрықта бар екпіні мен аяқты жылдам қолды алға артқа сермеп 20 метрге максимальді қарқын алғанша жиі-жиі басып жүгіреді.

«Сөреге» деген бұйрықта сөреге тұру. «Дайындал» деген бұйрықта көтерілу. «Жүгір» деген бұйрықта аяқ қолды тез тез қимылдатып 20 метрге дейін аяқты жиі жиі басып максимальді қарқын алғанша сөйтіп жүгіріп, қалғанын барынша қарқынмен жүгіріп келіп мәре сызығын кесіп өту қажет. 100 метрге жүгірту.

Тапсырма

 

Сыныптағы білім алушыларды төрт-төрттен, бес командаға бөліп, осы бес команданы эстафеталық таяқшамен 100 м арақашықтыққа жарыстыра жүгіртіңіз. Назар аударылатыны: спортшылардың қауіпсіздік ережені сақтауы, әр қайсысы өз жолымен жүгіруі, таяқшаны түсіріп алмауы, бір-біріне кедергі жасамауы, жылдам жүгіруі.

 

 

 

 

 

Дескриптор              

      Білім алушы

қауіпсіздік ережесін жұмыс барысында сақтайды;

мақсатқа жетуде командалық жұмыста көшбасшылық танытады;

тапсырманы мұқият әрі дұрыс орындайды.

 

 

 

Ысқырық, секунд өлшегіш, конустар

Сілтеме:

 

Сабақтың соңы Сабақ соңында оқушылар рефлексия жүргізіледі:

Оқушалардан бұл жаттығуда қандай тәуекел бар екенін және оны қалай азайтуға болатынын сұрау.

Оқушылар таңдаған тірек-қимыл дағдыларын бақылау.

Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

 

Берілген тапсырмаларды, жаттығуларды барынша біркелкі орындау. Қабілеті жоғары оқушылар ойындардағы қозғалыс әрекеттерін қайталап, сынып алдында орындалуын өз бетінше көрсету, жетістіктер мен кемшіліктеріне назар аудару. Оқушылардың өз бетінше тапсырмамен жұмыс істеуі, өз бетінше қателерін түзеу. Әр оқушыға жекелей тапсырмалар беру, тапсырмалардың орындалу дағдыларын тексеру.

 

Тапсырмаларды орындау кезінде спорттық құралдардың дұрыс орналасуына көңіл бөлу.

Дене қыздыру жаттығуларының орындалуына аса көңіл бөлу, икемділікті дамытуға септігін тигізеді.

Дене қуатын үнемдеу шарттары.

Дұрыс тыныс алу.

Сабақ барысында техника қауіпсіздік ережелерін сақтау.

Ұзақ мерзімді жоспардың

 

5.1 Жүгіру, секіру, лақтыру дағдыларын қалыптастыру.

Мектеп:
Күні: Мұғалім аты жөні:.
СЫНЫП: 8

Сабақ 2

Қатысқандар Қатыспағандар:
Сабақ тақырыбы Қауіпсіздік ережесі. Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасын үйрету.
Осы сабақ арқылы іске асатын оқыту мақсаттары

 

8.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға бағытталған дене жаттығулар кезіндегі болуы мүмкін қауіп-қатерлерді анықтай білу

 

 

Сабақ  мақсаты Денсаулықты нығайту бағытындағы орындалатын физикалық жаттығулар барысында техникалық қауіпсіздік сұрақтарымен хабардар болу.
 

: Сабақтың негізгі мақсаты

Қауіпсісіздіктің әсер ету үшін бірқатар әлеуметтік қабілеттерді түсіну мен білімін қолдану.
Оқушыларды қысқа қашықтыққа жүгіруге үйрету. Қысқа қашықтыққа жүгіру арқылы оқушылардың шапшаңдық, ептілік, төзімділік, батылдық қасиеттерін жетілдіру.
Оқушыларды қысқа қашықтыққа жүгіруге үйрету. Қысқа қашықтыққа жүгіру арқылы оқушылардың шапшаңдық, ептілік, төзімділік, батылдық қасиеттерін жетілдіру.
Бағалау критериі Сөреден дұрыс старт алу техникасын орындаса

Қол-аяқтың дұрыс қимыл жасай алса

Мәреге жету техникасы комбинациясын дұрыс орындаса

Қысқаша қашықтыққа жүгіру техникасының ерекшелігін ажырата алса

 Сабақтың тілдік мақсаты

 

 

 

 

Негізгі сөздер мен фразалар:
Бұның ішінде :

·      Старт,  қадамдау жүгіру, тоқтау

·      секіру,жерге тусу

·      лақтыру,астынан ,үстінен

·      сызықты баспау

·      жалауша

 Құндылықтар Жеңіл атлетика сабағы  барысында бір-біріне деген құрмет көрсетуі және ынтымақтастық артады.
Пәнаралық байланыс Сабақ барысында қозғалыс кезінде кететін күш — қуат физика пәнімен, дұрыс тыныс алу және қалыпқа келу биология пәнімен байланысты.
Алдыңғы білім 5сынып – Жеңіл атлетика.
                                                                       Жоспар
Жоспарланған уақыт Дереккөздер
0-5минут

 

 

 

 

 

6-13 минут

 

 

 

 

Ынтымақтастыру атмосферасын орнату. Оқушыларды сапқа тұрғызу,сәлемдесу.Сергіту.  “Шаттық шеңбері” оқушыларға  жылы сөздер жазылған смайликтер  таратып беру.  (Оқушылар шеңберге тұрып,  смайликтердегі сөздерді оқып, бір біріне жақсы көңіл сыйлайды).

Жалпы жетілдіру жаттығулары:

1. Бір орында: Оңға,солға,кері бұрылу.

2.Жүру: Қолды жоғары көтеріп, аяқтың ұшымен жүру. Қолды жанға созып өкшемен жүру. Жартылай отырып, толық отырып  жүру.

3.Жүгіру: Еркін жүгіру, тізені көтеріп жүгіру, аяқты артқа сермеп жүгіру. Жүріске ауысып, тыныс алу жаттығуларын орындау. Бір орында жалпы дене шынықтыру жаттығуларын орындау.

Жаңа тақырыпты игеру. Сабақтың тақырыбы мен мақсатын түсіндіру. Техника қауіпсіздігін түсіндіру және қауіпсіздіктің алдын алу шараларын оқушыларға таныстыру.

Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасы:

— Оқушыларды екіге бөліп спорт алаңын айналдыра жүгірту;

— «Сөреге!», «Дайындалыңдар!», «Жүгір!» командаларын түсіндіру және орындау;

— Кеудені дұрыс ұстап, қолдың дұрыс сілтеу және дұрыс тыныс алу жаттығуларын жасау;

— Қол мен аяқты айқастыра кең адымдап және қысқа адымдап жүгірту;

Төменгі сөреден шығу техникасын үйрету. «Сөреге» деген бұйрық берілгенде сөре сызығына келіп   бір жарым табан санап алып, қолды сөре сызығынының үстіне қойып, итеілетін аяқты алдыға  қойып, екінші аяқтың тізесі  итеретін аяқтың табанының орта тұсында тұрады, салмақ  қолға түсіп тұрады

 

Смайликтер.

 

 

 

Ысқырық, секундамер

 

 

Ортасы

14-35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тапсырма       

Төменгі сөреден шығу техникасын үйреніңіз, нәтижеге жету үшін орындайтын әрекеттеріңізді атаңыз және жақсы, осал тұстарын сипаттаңыз.

 

Дескриптор Білім алушы

 

− жаттығуды талапқа сай орындайды;

− жаттығу барысында туындауы мүмкін қателіктерді (қолды қате қою, аяқты дұрыс қоймау, сөреден дұрыс шықпау) атайды;

− жүгіру барысындағы жақсы және қате тұстарды (сөреден дұрыс шығу, мәрені қиып өту, кеңістіктегі ауаға қарсы тұру, жылдам жүгіру) анықтайды.

 

 

«Дайындал» деген бұйрықта аяқтар жартылай жазылып, денені алға қарай ұсындырамыз.

«Жүгір» деген бұйрықта бар екпіні мен аяқты жылдам қолды алға артқа сермеп,  20 метрге максимальді қарқын алғанша жиі-жиі басып жүгіреді.

 

 

Машықтық жұмыс: Қысқа қашықтыққа 60 метірге жүгіруді, уақыт есептей орындау.Мұғалім оқушыларды өзінің төмендегі бағалау парақшасына бағалайды.

Қысқа қашықтыққа жүгіруді  бағалау парақшасы

ФИО Сөреден дұрыс старт алу

 

Қол-аяқтың дұрыс қимыл жасауы

 

Мәреге жету уақыты

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушыларды сапқа тұрғызып сабақты теория жүзінде түсіндіріп, практика жүзінде көрсету.

1.Төменгі сөреден шығу техникасын үйрету. «Сөреге» деген бұйрық берілгенде сөре сызығына келіп бір, бір жарым қадам санап алып қолды сөре сызығынының үстіне қойып итеретін аяқты алдығы ұшфна қойып итермейтін аяқтың тізесі итеретін аяқтың табанының орта тұсында тұрады, бас пен иық бір деңгейде, салмақ қолға түсіп тұрады.

«Дайындал» деген бұйрықта сәл көтеріліп алға қарап тұрады. «Жүгір» деген бұйрықта бар екпіні мен аяқты жылдам қолды алға артқа сермеп 20 метрге максимальді қарқын алғанша жиі-жиі басып жүгіреді.

«Сөреге» деген бұйрықта сөреге тұру. «Дайындал» деген бұйрықта көтерілу. «Жүгір» деген бұйрықта аяқ қолды тез тез қимылдатып 20 метрге дейін аяқты жиі жиі басып максимальді қарқын алғанша сөйтіп жүгіріп, қалғанын барынша қарқынмен жүгіріп келіп мәре сызығын кесіп өту қажет. 100 метрге жүгірту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соңы

36- 40

 

 

Ой-толғаныс. «Синкуейн» әдісі – «Қашықтық». ( Оқушылар «қашықтық» тақырыбына 5 жолды өлең құрастырады.)
                                                                                   Қосымша ақпарат
Дифференциалды оқыту – Көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз?

 

дамытуды қалай жоспарлайсыз?

Бағалау – оқушылардың оқуын тексеруді қалай жоспарлайсыз? Пәнаралық байланыс   Денсаулық және қауіпсіздік ережелері                                   АКТ сілтемелері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Құндылықтар

Барлық оқушылар;  Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасын біледі.

Оқушылардың көбісі; Қысқа қашықтыққа жүгіруде 60м орындай алады.

Оқушылардың кейбірі: Өздерінің және өзгелердің орындаған жаттығуларын бағалайды.

·      бақылау, тыңдау, уақытқа жүгірту, бағалау парақшасы арқылы
Рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқыту мақсаттары жүзеге асырымды болды ма?

Бүгін оқушылар нені үйренді?

Оқыту ортасы қандай болды? Менің бөліп оқытқаным өз мәнінде жүзеге асты ма?

Мен өз уақытымды ұтымды пайдалана алдым ба? Мен жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім және неліктен?

Төменде берілген бос орынды өз сабағыңызға рефлексия жүргізу үшін пайдаланыңыз. Сабағыңызға  сол жақта келтірілген сұрақтарға жауап беріңіз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қорытынды бағалау

 

Ең жақсы өткен екі тапсырманы атап көрсетіңіз (оқытуға және үйренуді)

1:

2:

 

Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқытуға және үйретуді)?

1:

2:

 

Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағыма қажет болуы мүмкін қандай ақпаратты білдім?

 

 

Бөлім:

1-бөлім. Лақтыру, секіру, жүгіру дағдыларын жақсарту және  дамыту

 

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 8

Саба0 3-4

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

 
Сабақ тақырыбы Орта және ұзақ қашықтыққа жүгіру
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.3.3.1 — түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізетін әсері мен энергетикалық жүйемен байланысын ішкі және сыртқы белгілері бойынша анықтау

8.3.2.2 — жалпы дене жаттығуларын өткізу және ағзаны қалпына келтіру жаттығуларының құрамын көрсету

Сабақ мақсаттары Жеңіл атлетикадағы орта және ұзақ қашықтыққа жүгіру дағдылары жайлы өз білімдерін салыстыра және көрсете алады
Жетістік критерийлері Орта және ұзақ қашықтыққа жүгіру арқылы дене қасиеттерін жетілдіруді түсінеді және көрсетеді.
Тілдік  мақсаттар

 

Оқушылар:

өздерінің жеңіл атлетикадағы ерекше қимылдарын сипаттай, талқылай әрі көрсете алады

Мыналарды қамтиды:

·      екпін алу, итерілу, ұшу, қону

·      көтерілу, жерге қону

·      фитнес құрамдастары: күш, жылдамдық, төзімділік, икемділік

·      қадамдар, аттау

·      лақтырулар: итеріп шығару, итеру,  көтеріп тастау, лақтыру

·      қауіпсіздік, қауіп-қатер

сөрелік екпін алу, қашықтық бойынша жүгіру, мәреге жету

Құндылықтарды дамыту

 

 

Арнайы орта және ұзақ қашықтыққа жүгіру дағдылары мен қатысты қабілеттерді және негізгі қимыл қабілеттері мен қатысты қабілеттерді жетілдіру.
 

Пәнаралық байланыстар

 

Қазақ тілі, жас өспірімдер физиологиясы, физика.

АКТ қолдану дағдылары Фото және бейне материалдарды оқушыларға қозғалыс өнімділіктерін өлшеу және нығайту үшін өзін-өзі бағалау, бағалау техникалары үшін қолдану.
Бастапқы білім

 

Бұл бөлімде оқушылар бірқатар жеңіл атлетикалық жаттығулар орындау кезінде өздерінің жеке қозғалыс техникаларын жетілдірумен жұмыс істейді. Секіру, жүгіру техникаларын жақсартады, әсіресе спринтер және стайер жүгірісінің техникасын жетілдіруге ерекше назар аударады. Оқушылар шағын топтарда бірлесе жұмыс істеп, оқу тапсырмаларын пысықтайды.
Сабақ барысы.
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

 

Ресурстар
Сабақтың басы

 

Сабақ басында:

— оқушылардың зейінін шоғырландыруға;

— оқушылармен бірге сабақ мақсаттарын/ОМ/ анықтап алуға;

— оқушылардың «жақын даму аймағын», сабақ соңында күтілетін нәтижелерді анықтауға

көңіл бөлу қажет

Жүгіру жолы немесе үлкен бос кеңістік. кедергілер.

Фишкалар, конустар, мұғалімге арналған ысқырық, бор

 

 

Сабақтың ортасы

 

(С, К) Тамыр соғысы туралы алдыңғы өтілген материалды қараңыз. МС – минутына соққы. Тынығу кезіндегі тамыр соғысы, жұмыс тамыр соғысы, қалпына келу тамыр соғысы.

(ЖЖ, Т) «Қуып жет». Ойынның қатысушылары олардың арасында бірдей арақашықтық болатындай етіп (10-15 м) жүгіру жолына тұрады. Белгі бойынша барлық ойыншылар жүгіре бастайды. Әрбірінің міндеті – өзін қуып жетуге жол бермеу және ойыннан шығарып тастау үшін алдында жүгіріп бара жатқан оқушыға қол тигізуге тырысу. Ойын жолында ең төзімді үш оқушы қалған кезде, ойын аяқталады.

 

(ЖЖ, Тәж, Ф) Жұптарда оқушылар тамыр соғысын тексеретін екі сүйікті жаттығуын, екі кез келген динамикалық және екі статикалық созылуды таңдайды. Оларды көрсете отырып, олар бір-бірінің қимылдарын қайталайды, бірдей ырғақ пен уақытты сақтайды. Сіз тараудың осы бөлігінде орындаған төмен, орташа және жоғары қарқындылықтағы жаттуғуларды, олардың денсаулыққа әкелер пайдасы туралы ойластырыңыз.

Тапсырма

Серіктеспен бірге 400 метр ара қашықтыққа жарыса жүгіріңіз. Орта қашықтыққа серіктеспен жүгірудің тиімділігі мен орындалу әдісін ажыратыңыз.

 

 

Дескриптор                   Білім алушы

− жүгіру кезінде ережелерді сақтайды;

− жүгірістің (қарапайым жүгіріс, аяқ ұшымен, тізені жоғары            көтеріп, аяқты артқа көтеріп) түрлерін қолданып шұғылдануды анықтайды;

− орта қашықтыққа жүгірудің тиімділігін ажыратады

 

Ысқырық, секунд өлшегіш

Конустар. Іргелі қозғалыс дағдылары бойынша ресурсты қараңыз (25-кітап, спринт, 21-24-беттер:http://www.det.wa.edu.au/stepsresources/detcms/navigation/fundamental-movement-skills/?oid=MultiPartArticle-id-13602092

 

Дене жаттығуларымен айналысу үшін үлкен бос кеңістік

Ойын алаңы, бор, ысқырық

 

Сабақтың соңы Сабақ соңында оқушылар рефлексия жүргізіледі:

Оқушылардан бұл жаттығуда қандай тәуекел бар екенін және оны қалай азайтуға болатынын сұрау.

Оқушылар таңдаған тірек-қимыл дағдыларын бақылау.

Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

 

Берілген тапсырмаларды, жаттығуларды барынша біркелкі орындау.Қабілеті жоғары оқушылар ойындардағы қозғалыс әрекеттерін қайталап, сынып алдында орындалуын өз бетінше көрсету, жетістіктер мен кемшіліктеріне назар аудару. Оқушылардың өз бетінше тапсырмамен жұмыс істеуі, өз бетінше қателерін түзеу.Сабақ барысында бейресми қалыптастырушы бағалаулар.

Әр оқушыға жекелей тапсырмалар беру, тапсырмалардың орындалу дағдыларын тексеру.

Жекеле және топпен тапсырмаларды орындау және топ ішінде талқылау қарастырылады.

Тапсырмаларды орындау кезінде спорттық құралдардың дұрыс орналасуына көңіл бөлу.

Дене қыздыру жаттығуларының орындалуына аса көңіл бөлу, икемділікті дамытуға септігін тигізеді.

Дене қуатын үнемдеу шарттары.

Дұрыс тыныс алу.

Сабақ барысында техника қауіпсіздік ережелерін сақтау.

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:

1-бөлім: Лақтыру, секіру, жүгіру дағдыларын жақсарту және  дамыту.

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 8

Сабақ  5-6

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

Сабақ тақырыбы Секіру және оның түрлері.
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір дене жаттығуларындағы реттілігін жетілдіру және қорытындылау.
Сабақ мақсаттары Секіруді орындау кезінде секіру қимыл-қозғалыс реттілігін сақтау қажеттілігі. Екпін алып секірудің маңызыдылығын жетілдіреді және жинақтайды, сабақ барысында көрсетеді.
Бағалау критерийі Дене қимыл-қозғалыс маңызыдылығын жетілдіреді, ретілігін сақтайды, түсінеді және сабақ барысында үдерісті көрсетеді.
Тілдік  мақсаттар

 

Оқушыларды пән мазмұны түсініктерімен жұмыс жасауға қажетті сынып тілімен жабдықтау (мысалы, топтық жұмыс жасауға, зерттеу сұрақтарын қою, ситуацияны талдау және талқылар / пікірталастар жүргізуге қажетті фразалар).
Құндылықтарды дарыту

 

 

Арнайы спорттық қозғалыс дағдылары мен қатысты қабілеттерді және негізгі қимыл қабілеттері мен қатысты қабілеттерді жетілдіруді оқушы бойына қалыптастыру.
Пәнаралық байланыстар Қазақ тілі, жас өспірімдер физиологиясы, физика.
АКТ қолдану дағдылары Фото және бейне материалдарды оқушыларға қозғалыс өнімділіктерін өлшеу және нығайту үшін өзін-өзі бағалау, бағалау техникалары үшін қолдану.
Бастапқы білім

 

Бұл бөлімде оқушылар бірқатар жеңіл атлетикалық жаттығуларды орындау кезінде жеке қозғалыс техникаларын жақсартумен жұмыс істейді.
Сабақ барысы.
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  

 

Ресурстар
Сабақтың басы

 

Уақытты жоспарлау: Дайындық  бөлім:  12-15 мин.                                     Спорттық киімдеріне назар аудару.  Сәлемдесу.                               Жаңа    сабақ  түсіндіру, өтілу барысымен таныстыру.                                                                    Қатардағы  жаттығулар. Бұрылыстарды біркелкі орындау.                                     Аяқтың ұшын, өкшесін дұрыс пайдалану.                        Жүрістегі   жаттығулар. Жаттығуларды біркелкі, дұрыс орындау.                                                                                        Жүрістегі жаттығулардан жүгірістегі жаттығуларға көшу. Баяу   жеңіл  жүгіру. Арақашықтықты сақтау. Қол кеуденің алдында, аяқтың ұшымен жүгіру. Мұрынмен тыныс алу.  Жүгірістегі  жаттығулар. Бірте- бірте ақырындап  жүріске  көшу. Кең  тыныс алу.  Жүрісте үш лекпен бұрылып үш   қатарға  тұру.                                                                                       Жалпы  дамыту, жетілдіру жаттығулары.

Жаттығулар тізбегі аяқ бұлшық еттері мен секіру, сермелу жаттығуларын қамтуды көздейді.

Жүгіру жолы немесе үлкен бос кеңістік. Ұзындыққа секіруге арналған шұңқыр, жалауша (ақ және қызыл), гимнастикалық маттар, кедергілер

Фишкалар, конустар, мұғалімге арналған ысқырық, бор.

Сабақтың ортасы

 

(К, Т) Сыныпты оқушылар секіру дағдыларын дамытуға алып келетін тапсырмаларды орындайтын шағын топтарға бөлу.

1. Жылдам жүгіру кезінде әр бес қадамда итеріліп, «адымдап» секіруді орындау (5-6 рет).

2. Тізені кейдеге тартып, кедергі арқылы орнынан тұрып секіру (5-6 рет).

3. «Отырған» күйінде қонуымен орнынан тұрып жоғары секіру (мысалы, гимнастикалық мат) (5-6 рет).

4. Жүгіріп келіп аяқты қайшылап, биіктікке секіру (5-6 рет).

5. Қону орнына жақын орналасқан кедергі арқылы бес-алды қадам жүгіріп келіп секіру (5-6 рет).

6. Екі аяқпен итеріліп, орнынан ұзындыққа секіру (5-6 рет).

8. Алты-сегіз жүгіру қадамымен ұзындыққа секіру (5-6 рет).

Секіруді жақсарту үшін қолданатын арнайы жаттығуларды оқушыларға ұсыну. Әр түрлі кедергілерден секіру, ілінген заттарға секіріп жету жаттығулары.

Топта оқушылармен секіру дағдыларын жақсарту үшін ұсынылған тапсырмалардың қайсысымен тағы жұмыс істеу керектігін талқылаңыз.

Ұзындыққа секіруге арналған шұңқыр, жалауша (ақ және қызыл), гимнастикалық маттар, кедергілер

Фишкалар, конустар, мұғалімге арналған ысқырық, бор.

Секіруге арналған сілтеме:

https://www.youtube.com/watch?v=S0892zB8f8E;

https://www.youtube.com/watch?v=qT435OWqXy4

Сабақтың соңы Сабақ соңында оқушылар рефлексия жүргізіледі:

Теориялық және практикалық жаттығуларда мұғалім әдеттегі қателерге назар аударады анықтамалар береді. Оқушылар таңдаған белгілі секіру жаттығуларында оқушылардың қызығушылықтарын қолдап және үдерісін дамытып, дағдыларын бақылау.

Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

 

Берілген тапсырмаларды, жүйелі жаттығулар жинағының реттілігін көрсетеді. Жаттығуларды барынша біркелкі орындау, жеңіл атлетикалық секірулерді жалпылау. Қабілеті жоғары оқушылар секіру дағдыларын қозғалыс әрекеттерін қайталап, сынып алдында орындалуын өз бетінше көрсету. Оқушылардың өз бетінше тапсырмамен белсенді жұмыс істеуі, өз бетінше қателерін түзеу. Сабақ барысында бейресми қалыптастырушы бағалаулар. Тапсырмаларды орындау кезінде спорттық құралдардың дұрыс орналасуына көңіл бөлу.

Дене қуатын үнемдеу шарттары.

Дұрыс тыныс алу.

Сабақ барысында техника қауіпсіздік ережелерін сақтау.

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:

 

Сыныбы: 8 сыныптар

Сабақ 8-8

Сабақ

Қатысқан оқушы саны: Қатыспағаны:
Сабақтың тақырыбы  Әртүрлі құралдарды лақтыру
Оқу бағдарламасына сілтеме жасау 8.1.1.1 — кең ауқымдағы арнайы спорттық қимыл-қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін, бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын жетілдіру
Сабақтың мақсаттары Төзімділік, ептілік және зейінділікті дамытуға ықпал ету

Командада жұмыс істеу дағдыларын және көшбасшы болу дағдыларын дамытуға септігін тигізу.

Жетістік критерийлері Кіші допты қашықтыққа лақтыруды біледі

Күш қаблет деңгейін анықтау,жетілдіру ді үйренеді
Ептілік, икемділікке дамыйды

Тілдік мақсаттар

 

Оқушылар келесі ұғымдарды біледі және қолдана алады:

Ø  тактика

Ø  стратегия

Ø  алдау қозғалыстары

Ø  допты лақтыру

Пәнаралық байланыстар Бұл сабақта қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі пәндерімен өзара пәнаралық байланыс орнатуға болады.
АКТ пайдалану дағдылары Интербелсенді тақтада «Аңшы мен үйрек» ойыны туралы презентация көрсету
Бастапқы білім

 

 Оқушылардың доп лақтыру және орындау техникасы туралы түсініктері бар
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезендері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекеттер

 

Ресурстар
Сабақтың басы

10 мин.

 

Тақырыпты, сабақ барысын, бағалау критерийлерін, сабақ мақсаттарын жария ету және түсіндіру, сабақ соңындағы рефлексия туралы ескерту.

Жүгіру жолымен жеңіл жүгіру

Арнайы жүгіру жаттығулары

1.      Тізені биік сермеп жүгіру

2.      Аяқты тізеден артқа сермеп жүгіру

3.      Түзу аяқты алға сермеп жүгіру

4.      Түзу аяқты артқа сермеп жүгіру

5.      Оң жанымен секіре қозғалу

6.      Сол жанымен секіре қозңалу

7.      Оң жанымен аяқты айқастыра жүгіру

8.      Сол  жанымен аяқты айқастыра жүгіру

9.      Артпен алға қарап жүгіру

10.  Жылдам жүгіру

Арнйы орында орындалатын жаттығулар

1 бастапқы қалып қол мықымда аяқ иық деңгейінде басымызды  оңға, солға 4 реттен айналдырамыз

2 Б.қ аяқ иық деңгейінде қол иықта иығымызды алға, артқа,4 реттен айналдырамыз.

3Б.қ аяқ иық деңгейінде қолымызды шынтақтан ішке, сыртқа 4 рет айналдырамыз.

4.  Б.қ аяқ иық деңгейінде жұмылдырығымызды алға, артқа 4 реттен айналдырамыз.

5.  Б.қ аяқ иық деңгейінде қол мықымда белімізді оңға ,солға 4 реттен айналдырамыз.

6. Б.қ аяқ иық деңгейінде оң қол жоғарыда ,сол қол төменде 1,2 артқа сермейміз 3,4 қолымызды ауыстырып сермейміз.

8.  Б.қ аяқ иық деңгейінде оң қол жоғарыда,сол қол мықымда 1,2 солға иілеміз 3,4 оңға иілеміз.

8.   Б.қ аяқ иық деңгейінде 1артқа шалқаямыз, 2 алға иілеміз, 3отырамыз,4 Б.қ.

9 .  Б.қ аяқты алшақ қоямыз 1 сол аяққа иілеміз 2 ортаға иілеміз 3 оң аяққа иілеміз 4Б.қ

10.  Б.қ аяқты алшақ қоямыз қолды жанына созып алға иілеміз 1,2 оң аяққа сол қолымызды тигіземіз,3,4 сол аяққа оң қолымызды тигіземіз.

11.  Б.қ қолымызды тізеге қоямыз,тіземізді оңға,солға 4 реттен айналдырамыз.

12. Б.қ 1,2 сол аяққа отырамыз 3,4оң аяққа отырамыз.

Әр іс-әрекет түрі үшін үлкен бос кеңістіктің болуы.

Үлкен бос кеңістік

 

 

 

Сабақтың ортасы

25 мин.

 

Ұлттық ойындар:

Асау мәстек

Ойын бастаушы арқанды жерден 50 см –дей биік етіп керіп байлайды да қасындағы балаларға

Былай дейді.

Ер екеніңді білейін

Ешкі сойып берейін

Тақия алсаң еңкейіп

Құламасаң теңкейіп

Ерлігіңе сенейін

Ойын шартын қабылдап ,ортаға шыққан бала:

Асау мәстек бұл болса

Үйретейін көріңіз

—          Маған таяқ беріңіз!-дейді де таяқпен арқаннан асылып жердегі тақияны іліп алуы керек.Ойынды келесі бала осылай жалғастырады.

1. Сапқа тұрғызу, ара қашықтықты өлшеу.

2. Орнынан кіші допты лақтыру тәсілін үйрету  .

3. Сызық бойына 4,5 қадам жасап  тоқтау.

4. Сыныпты 2 топқа бөліп 40 м қашықтықта қарама қарсы тұрып кіші допты лақтыру.

—          5. Оқушыларды 3 топқа бөліп «Кім мықты?» жарысын өткізу.

Қалыптастырушы бағалау: Фишкалар

Залда фишкалардан алдын ала дайындалған түрлі-түсті фишкалар қойылған. Оқушылар өздерін бағалауда осы шеңберлердің ішіне орналасуы керек. Ақ түсті шеңберге барлығын жақсы орындадым деген оқушылар.

Жасыл түсті шеңберге көбіне жақсы орындадым деген оқушылар.

Көк түсті шеңберге кейбірін жақсы орындадым деген оқушылар.

Үлкен бос кеңістік.

Волейбол добы, ысқырық, конустар.

 

Сабақтың  соңы

5 мин.

 

Сабақты қорытындылау:  сабақ соңында нәтижелер қорытындыланып, не білгені, қалай жұмыс жасағандары талқыланады.

«Нысана» рефлексиясы.  Оқушылар маркерлермен нысанаға қаншалықты сабақ мазмұнын меңгергендігін білдіріп нүкте қойып кетеді.

 

Киім ауыстыру орнына кету.

Маркерлер, фломастерлер, стикерлер
Саралау – Көбірек қолдау көрсетуді Сіз қалай жоспарлайсыз? Қабілетті оқушылардың алдына қандай міндеттер қоюды жоспарлайсыз?

Дене шынықтыру сабақтарында саралық тәсілдемеге оқушылардың мүмкіндіктеріне қарай олардың дене саулығының, дене дайындығының оңтайлы деңгейіне, сондай-ақ тиісті білім, біліктер және дағдылар көлеміне қол жеткізуге мүмкіндік беретін ерекше тәсілдеме жатады.

Дене дайындығының деңгейі төмен оқушыларды қолдау үшін:  допты нысанаға лақтыруды қайталау

Қабілетті оқушыларға: нысанаға допты қозғалыста лақтырып тигізу

Бағалау -Сіз оқушылардың материалды меңгеру деңгейін тексеруді қалай жоспарладыңыз?

Сабақтарда бағалауды мұғалім келесілер арқылы сабақ барысында жүзеге асырады:

Фишкалар

Залда фишкалардан алдын ала дайындалған түрлі-түсті фишкалар қойылған. Оқушылар өздерін бағалауда осы шеңберлердің ішіне орналасуы керек. Ақ түсті шеңберге барлығын жақсы орындадым деген оқушылар.

Жасыл түсті шеңберге көбіне жақсы орындадым деген оқушылар.

Көк түсті шеңберге кейбірін жақсы орындадым деген оқушылар.

Денсаулық және қауіпсіздік ережелерінің сақталуы:

Әр оқу тоқсанының басында бекітілген қауіпсіздік техникасы ережелерімен таныстыру;

Сабақ барысында жайлы жағдай туғызу арқылы;

Тақырыпқа сай әрекет ету мен киінуді қатаң талап ету міндетті;

 

Жалпы бағалау

Сабақтың жақсы екі  аспектісін көрсетіңіз   (оқытуға, үйренуге қатысты)?

1:

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту және үйренуге қатысты)?

1:

2:

 

Сабақ барысында сыныптың немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері /қиындықтары туралы не анықтадым, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу керек?

 

Күні:

Сынып: 8

Сабақ 9-10

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы Әртүрлі құралдарды лақтыру
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.1.1.1 — кең ауқымдағы арнайы спорттық қимыл-қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін, бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын жетілдіру
Сабақтың мақсаттары Барлығы: Жаңа білімді түсінеді.

Көбі: Анық сөйлеу арқылы, тақырыпты талқылайды.

Кейбірі: Анық және толық сөйлеу арқылы, мәселені түсінгенін көрсетеді.

Құндылықтарды дарыту Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.
Пәнаралық байланыс Өнер, ана тілі сабағы
АКТ қолдану дағдылары Аудиожазба , таныстырылым.
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
Сабақтың басы

5 минут

Бой сергіту жаттығулары.  

Жаттығулар көрсетілімі немесе видео материалдар.

 

 

 

 

 

 

Сабақтың ортасы

8 минут

 

 

 

1 минут

 

 

 

 

5 минут

 

 

3 минут

16 минут

 

Жаңа сабақты түсіндіру

Оқулықтағы тапсырмаларды орындау.

Тақырып бойынша жинақталған ресурстармен танысу.

 

 

Ұлттық ойындар:

Арқан тарту.
Бұл екі топқа бөлінген балалармен немесе екі баламен ойналады.Арқанның екі жағынан екі бала немесе екі топқа бөлінген балалар тартысады
Қай топ арқанды өз жағына тартып,алып, кесе сол топ жеңіске жетеді.
Екі бала тартысқанда қай бала өзіне қарай арқанды тартып екіші баланы құлатса ,құламаған бала жеңіске жетеді.
Хан «алшы»
Бұқл ойынға 5 немесе 10 бала қатыса алады.Көп асықтың ең ірісін қызыл түске бояп қояды.Бұл асық «хан» асығы.
Асықтар тізіліп қойылады да бастаушы хан асығымен оларды көздеп құлатады.Құлаған асықтарды жинап алады.Егер хан асығы бүк,шік,тайқы-қалыптарымен түссе,бастаушы жақын құлаған асықтарды ата береді.
Егер бастаушы асықтарды қолымен құлатып алса немесе басқа асықтарымен атса,онда ойынды келесі бала жалғастырады.Ең соңында хан асығы кімнің қасында қалса,сол бала жеңіске жетеді.Келесі ойынды жеңіске жеткен бала жалғастырады.

 

 

 

Сергіту сәті

Сұрақ парақшалары.

 

 

 

 

 

 

Оқулық, дәптерлер.

 

 

 

 

 

 

Ойын ойнайық.

Сабақтың соңы

2 минут

 

Рефлексия

Бүгінгі сабақта болған көңіл – күйді  бас бармақ саалынған суреттер  арқылы бағалау.

 

Смайликтер

Дифференциация – оқушыларға көбірек қолдау көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай тапсырмалар қоюды жоспарлап отырсыз?  

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін  тексеру жоспарыңыз?

Сөйлеу-речи-speeches

 

Пәнаралық байланыс

Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

АКТ
Құндылықтармен байланыс (тәрбие)

Қолдау көрсету.

Қабілеті жоғары оқушылар айтылған сөздер мен сөйлемдердің көпшілігін дұрыс қайталай алады.

 

Оқушылар өздері жасаған  бет-бейнелеріне қарап бір-біріне көңіл- күйлерін айтады. (қуанышты, көңілді, көңілсіз, ашулы)

 

Өнер, ана тілі сабағы

Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.

Бөлім:

1-бөлім. Лақтыру, секіру, жүгіру дағдыларын жақсарту және  дамыту

 

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып:

Сабақ 11-12

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

 
Сабақ тақырыбы Эстафеталық жүгіруді түрлендіру
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.3.5.1 — басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды анықтай білу
Сабақ мақсаттары Эстафеталық таяқшаны беруде дағдылар мен біліктерді дұрыс игеруге үйрету.

Коридорда дұрыс беруге үйрету.

Эстафеталық таяқшаны беруде жүгіру қарқынын азайтпауға үйрету.

Сабақтағы төзімділік сапасын жақсарту.

 

Жетістік критерийлері Қауіпсіздік техникасын біледі.

Эстафеталық таяқшаны дұрыс беруді біледі.

Коридорда эстафеталық таяқшаны беруді көрсетеді.

«Уақытқа қуаласпақ» ойынында эстафеталық жүгіруді пайдалана отырып ойша әрекеттерді дұрыс қолданады.

Тілдік  мақсаттар

 

Оқушылар:

өздерінің жеңіл атлетикадағы ерекше қимылдарын сипаттай, талқылай әрі көрсете алады

Мыналарды қамтиды:

·      екпін алу, итерілу, ұшу, қону

·      көтерілу, жерге қону

·      фитнес құрамдастары: күш, жылдамдық, төзімділік, икемділік

·      қадамдар, аттау

·      лақтырулар: итеріп шығару, итеру,  көтеріп тастау, лақтыру

·      қауіпсіздік, қауіп-қатер

·      сөрелік екпін алу, қашықтық бойынша жүгіру, мәреге жету

Құндылықтарды дамыту

 

 

Құндылықтарды дамыту …

-жеке, жұпта және командада жұмыс істеу қабілетін;

-сайыстық, жеке немесе байланыс болсын дене жаттығуларын орындау кезінде әлеуметтік мінез-құлықты нығайту арқылы/көмегімен жүзеге асады (іс-әрекетті және/немесе тақырып мазмұнын сипаттау).

 

Пәнаралық байланыстар

 

Қазақ тілі, жас өспірімдер физиологиясы, физика.

АКТ қолдану дағдылары
 • АКТ дене тәрбиесіндегі теориялық және практикалық сабақтарында қолдану (бейне, презентация, график, кесте, қосу динамикасы);

·         Фото және бейне материалдарды оқушыларға қозғалыс өнімділіктерін өлшеу және нығайту үшін өзін-өзі бағалау, бағалау техникалары үшін қолдану;

 • АКТ (әсіресе ғаламторды) байланыс, істестік, мазмұн жасау, дене тәрбиесі саласында көмек сұрау мен ақпарат табу үшін басты құрал ретінде қолдану.
Бастапқы білім

 

Бұл бөлімде оқушылар бірқатар жеңіл атлетикалық жаттығулар орындау кезінде өздерінің жеке қозғалыс техникаларын жетілдірумен жұмыс істейді. Оқушылар шағын топтарда бірлесе жұмыс істеп, оқу тапсырмаларын пысықтайды.
Сабақ барысы.
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

 

Ресурстар
Сабақтың басы

 

Сабақ басында:

— оқушылардың зейінін шоғырландыруға;

— оқушылармен бірге сабақ мақсаттарын/ОМ анықтап алуға;

— оқушылардың «жақын даму аймағын», сабақ соңында күтілетін нәтижелерді анықтауға

көңіл бөлу қажет

Жүгіру жолы немесе үлкен бос кеңістік. кедергілер.

Фишкалар, конустар, мұғалімге арналған ысқырық, бор

Сабақтың ортасы

 

(С, Т)8-10 адамнан тұратын 3-4 команда бір-бірден сапқа тұрады. Әрбір саптың алдында бір гимнастикалық орындық болады (тақтайы жоғары қараған). Белгі бойынша бірінші ойыншылар тақтаймен жүгіріп өтеді, қабырғаға дейін жүгіреді және оған қолынт тигізіп, кері қайтады. Екінші ойыншы қайтып келген ойыншы оған қолын тигізгенде ғана жүгіреді. Тапсырманы орындаған оқушы саптың соңына тұрады.

(С, Ф)Сынып командаларға бөлінеді, олардың әрқайсысында капитан таңдалады. Командалар сөре сызықтарының артына – бір-біріне қарама-қарсы орналасады. Командалар арасындағы арақашықтық – 20-30 м. Алаңның ортасында, ені 2-3 м жолақты шектейтін екі сызықтың арасында, шахмат тәртібінде жалаушаларды лақтырады.

Белгі бойынша ойыншылар жылдам жалаушыларға қарай жүгіріп, оларды барынша көп жинауға тырысады. Белгіленген уақыттан кейін команда бойынша балалар орындарына қайтып келіп, сапқа тұрады. Капитандар ойыншылар әкелген жалаушаларды жинап, санайды. Әрбір жалауша үшін бір ұпай есептеледі.

Көбірек ұпай жинаған команда жеңіске жетеді.

 

Әрбір тапсырма үшін үлкен бос кеңістік

Мұғалімге арналған ысқырық

https://www.youtube.com/watch?v=wUnJCkoANRA

 

https://www.youtube.com/watch?v=VVeM508Ds10

 

https://www.youtube.com/watch?v=8dy0yiZiSEI

 

Үлкен бос кеңістік, жалаушалар, бор, ысқырық

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың соңы Сабақ соңында оқушылар рефлексия жүргізіледі:

Оқушылардан бұл жаттығуда қандай тәуекел бар екенін және оны қалай азайтуға болатынын сұрау.

Оқушылар таңдаған тірек-қимыл дағдыларын бақылау.

Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

 

Берілген тапсырмаларды, жаттығуларды барынша біркелкі орындау.Қабілеті жоғары оқушылар ойындардағы қозғалыс әрекеттерін қайталап, сынып алдында орындалуын өз бетінше көрсету, жетістіктер мен кемшіліктеріне назар аудару. Оқушылардың өз бетінше тапсырмамен жұмыс істеуі, өз бетінше қателерін түзеу.Сабақ барысында бейресми қалыптастырушы бағалаулар.

Әр оқушыға жекелей тапсырмалар беру, тапсырмалардың орындалу дағдыларын тексеру.

Жекеле және топпен тапсырмаларды орындау және топ ішінде талқылау қарастырылады.

Тапсырмаларды орындау кезінде спорттық құралдардың дұрыс орналасуына көңіл бөлу.

Дене қыздыру жаттығуларының орындалуына аса көңіл бөлу, икемділікті дамытуға септігін тигізеді.

Дене қуатын үнемдеу шарттары.

Дұрыс тыныс алу.

Сабақ барысында техника қауіпсіздік ережелерін сақтау.

Күні:

Сынып: 8

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

Сабақ тақырыбы Эстафеталық жүгіруді түрлендіру
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.3.5.1 — басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды анықтай білу
Сабақтың мақсаттары Барлығы:  жылдамдық, ептілік, шапшаңдық қасиеттерін дамытады

Көбі: Жеңіл атлетикаға қызығушылығын арттырады .

Кейбірі: Анық және толық сөйлеу арқылы, мәселені түсінгенін көрсетеді.

Құндылықтарды дарыту Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.
Пәнаралық байланыс Өнер, ана тілі сабағы
АКТ қолдану дағдылары Аудиожазба , таныстырылым.
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
Сабақтың басы

5 минут

Бой сергіту жаттығулары.

Сапқа  тұрғызу; Оқушы мәліметін  қабылдау.Сәлемдесу. Сабақтың  мақсатын  түсіндіру . Саптағы «Солға»!  «Оңға»!  «Айнал»! жаттығуларын орындау.

 

Жүру бағытында   орындалатын  жаттығулар: 1. Екі қолды  жоғары  көтеріп  аяқтың  ұшымен жүру. 2.Қол белде  өкшемен  жүру. Қол белде   жартылай  отырып  жүру. Қол  тізеде  отырып  жүру,  секіру.

Жүгіру   бағытында  орындалатын  жаттығулар:

1.Спорттық  жүріс

2. Жеңіл жүріс

3.Тізені  көтере   жүгіру

4.Өкшені  көтере  жүгіру

5.Оң қапталмен  жүгіру

6. Сол қапталмен  жүгіру

8.Тыныс  алу  жаттығулары

Жеке жұмыс:

Жалпы  дамыту  жаттығулары :

1.Б.Қ. қос қол желкеде-оңға 1-2, төмен, жоғары 3-4, солға 5-6, төмен, жоғары 8-8

2.Б.Қ. оң қол белде-1, сол қол балде-2, оң қол йыққа-3, сол қол йыққа-4, оң қолды көтереміз-5, сол қолды көтереміз-6 және кері қайталаймыз (8-12)

3.Б.Қ. қол белде, оңға бұрыламыз 1-2, қос қолды созып, оңға серпілу және оң аяқпен оң жаққа адымдау 3-4 және кері қайталау (5-8)

4.Б.Қ. қол белде, оңға, солға бұрылу 1-2, қол созып отырып тұру 3-4

 

Жұптық жұмыс:

5.Б.Қ. жұптасып тұрып бір-бірін айқастырып көтеру 1-4

6.Б.Қ. бір-біріне арқамен тұрып, қол ұстасып 10 рет отырып тұру.

 

Тыныс алу жаттығулары

 

Жаттығулар көрсетілімі немесе видео материалдар.

 

 

Сабақтың ортасы

8 минут

 

 

 

1 минут

 

 

 

 

5 минут

 

 

3 минут

16 минут

 

Жаңа сабақты түсіндіру

Интерактивті тақтадан көрсетілім

(эстафеталық таяқшаны беру тәсілі. 4х60метрге жүгіру тәсілі.)

4х60 метрге екі топқа бөліп жүгірту.

 

«Шеңбер эстафетасы» ойыны.

 

Ойнаушылар төрт-бес командаға бөлінеді. Жүгіру жолы 40-50 метрден бірнеше бөлікке бөлінеді.

Әрбір бөлікке әр команда өз ойыншыларын қояды.

Бірінші нөмірлі ойыншылар белгі бойынша сөреден жүгіріп шығып, екінші бөлікке жетіп, өз командаласының ойыншысына таяқшаны береді.

Ал ол эстафетаны үшінші бөліктегі өз ойыншысына жеткізеді.

Жүгіруді бірінші аяқтаған команда жеңіске жетеді.

Допты бастан асырып беру

Бастаушының қолында доп болады. Мұғалімнің белгісі бойынша допты басынан асырып екіншіге, екінші–

үшіншіге, осылай соңындағыларға бере береді. Ең соңғы ойыншы допты ала салып, жүгіріп келіп бастаушының алдына тұра қалып, допты одан әрі жалғастырады. Ойын бастаушы өз орнына келгенше жалғасады.

Ойынды қай команда бұрын аяқтаса, сол жеңіске жетеді.

  Допты аяқтың астынан беру

Ойын шарты жоғарыдағыдай, бірақ ойыншылар аяқтың арасынан береді. Ойын бастаушы өз орнына келгенше жалғасады.

Ойынды қай команда бұрын аяқтаса, сол жеңіске жетеді.

Допты себетке салу

Допты секіртіп барып себетке түсіріп, секіртіп алып қайтадан допты келесі ойыншыға

 

 

 

 

Сергіту сәті

Сұрақ парақшалары.

 

 

 

 

 

 

Оқулық, дәптерлер.

 

 

 

 

 

 

Ойын ойнайық.

Сабақтың соңы

2 минут

 

Қорытынды  бөлім.

 

1.Сапқа  тұрғызу.

2.Сергіту жаттығулары.

3.Сабаққа қорытынды жасау.

4. Бағалау.

5. Үйге тапсырма беру.

 

Рефлексия

Бүгінгі сабақта болған көңіл – күйді  бас бармақ саалынған суреттер  арқылы бағалау.

 

Смайликтер

Дифференциация – оқушыларға көбірек қолдау көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай тапсырмалар қоюды жоспарлап отырсыз?  

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін  тексеру жоспарыңыз?

Сөйлеу-речи-speeches

 

Пәнаралық байланыс

Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

АКТ
Құндылықтармен байланыс (тәрбие)

Қолдау көрсету.

Қабілеті жоғары оқушылар айтылған сөздер мен сөйлемдердің көпшілігін дұрыс қайталай алады.

 

Оқушылар өздері жасаған  бет-бейнелеріне қарап бір-біріне көңіл- күйлерін айтады. (қуанышты, көңілді, көңілсіз, ашулы)

 

Өнер, ана тілі сабағы

Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.

Күні:

Сынып: 8

Сабақ18\4-16

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы Ойын әдісін жақсарту
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.1.1.1 — кең ауқымдағы арнайы спорттық қимыл-қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін, бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын жетілдіру

8.1.3.1 — арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті жетілдіру және қорытындылау

8.2.4.1 — дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама түрлерін құруға қажетті ережелер мен құрылымдық тәсілдерді көрсете білу

Сабақтың мақсаттары Барлығы: Өзінің шығармашылық тапсырмаларының күшті жақтарын және жақсартуды қажет ететін жақтарын іздеу және бақылау.

Көбі: Әрекет мақсаттарына қол жеткізу үшін өз бетінше қалай жұмыс істеу керек екендігін білу

Кейбірі: Анық және толық сөйлеу арқылы, мәселені түсінгенін көрсетеді.

Жетістік критерий жаңа сөздерді біледі, өз ойларын бір-екі сөйлеммен айта алады;

ойларын айта біледі, тақырып төңірегінде сұхбаттаса алады;

ойларын айта біледі, тақырып төңірегінде сұхбаттаса алады, берілген жағдаяттан шыға алады.

 

Құндылықтарды дарыту Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.
Пәнаралық байланыс Өнер, ана тілі сабағы
АКТ қолдану дағдылары Аудиожазба , таныстырылым.
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
Сабақтың басы

5 минут

Бой сергіту жаттығулары.

Фишкалар арқылы топқа бөледі. (жасыл, қызыл, көк, сары)

 

Смайликтерді ұсынады.

 

 

 

Сабақты бастайтын алдында топтың спикерлерін таңдап алайық

 

 

 

 

 

 

Үй жұмысын тексеру

—          Спикер бағала

Суреттер көрсетеді.

 

 

 

Мыны суретте қандай сабақ болып жатыр?

-Мына суретте балалар не істеп жатыр?

-Не үшін істейді?

-Қандай сабақта істейді?

-Сонымен бүгінгі тақырып қандай деп ойлайсыңдар?

-Сабақтың мақсаты не екен?

(бүгінгі мақсат Мұғалім әр топқа қағаз беріп, «Ой қозғау» ұйымдастырады.

1.Қандай спорт ойындары бар?

2.Қандай Қазақстандық спортшыларды білесіңдер?

3.Кім қандай спроттық секцияға қатысады?

 

1.Сөздікпен жұмыс (оқу, дауыстап оқу)

дене тәрбие сабағы – урок физкультуры           шынығамын– закаляюсь

спорт шеберлері – мастер спорта жеңімпаз – победитель

2.Сөздермен сөз тіркес құрастыру.

 

Мәтін таратылады, оқиды, аудару.

 

ымыз…)

 

 

Жаттығулар көрсетілімі немесе видео материалдар.

 

 

 

 

 

 

Сабақтың ортасы

8 минут

 

 

 

1 минут

 

 

 

 

5 минут

 

 

3 минут

16 минут

 

Қозғалыс кезіндегі бір лектен екі, үш, төрт лекке ауысуды жетілдіру.

Жүрісте:

— Бір лектен ортадан екі лектен жүру.

— Бір лектен ортадан үш лектен жүру.

— Бір лектен ортадан төрт лектен жүру.

Содан соң екі,үш,төрт лектен бір лекке шығу.

Алға, артқа домалауды үйрету.

Келтіру жаттығуларды жасау:

— Басқа тіреніп , оңға және солға айналдыру.

— Қолмен аяқты жинап, арқаны дөңгелетіп “қайықша” жаттығуды жасау.

— Алға жинақталып домалау.

— Артқа жинақталып домалау.

 

Секіртпемен ойындар.
Хан «алшы»
Бұқл ойынға 5 немесе 10 бала қатыса алады.Көп асықтың ең ірісін қызыл түске бояп қояды.Бұл асық «хан» асығы.
Асықтар тізіліп қойылады да бастаушы хан асығымен оларды көздеп құлатады.Құлаған асықтарды жинап алады.Егер хан асығы бүк,шік,тайқы-қалыптарымен түссе,бастаушы жақын құлаған асықтарды ата береді.
Егер бастаушы асықтарды қолымен құлатып алса немесе басқа асықтарымен атса,онда ойынды келесі бала жалғастырады.Ең соңында хан асығы кімнің қасында қалса,сол бала жеңіске жетеді.Келесі ойынды жеңіске жеткен бала жалғастырады.

 

 

 

Сергіту сәті

Сұрақ парақшалары.

 

 

 

 

 

 

Оқулық, дәптерлер.

 

 

 

 

 

 

Ойын ойнайық.

Сабақтың соңы

2 минут

 

Рефлексия

Бүгінгі сабақта болған көңіл – күйді  бас бармақ саалынған суреттер  арқылы бағалау.

 

Смайликтер

Дифференциация – оқушыларға көбірек қолдау көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай тапсырмалар қоюды жоспарлап отырсыз?  

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін  тексеру жоспарыңыз?

Сөйлеу-речи-speeches

 

Пәнаралық байланыс

Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

АКТ
Құндылықтармен байланыс (тәрбие)

Қолдау көрсету.

Қабілеті жоғары оқушылар айтылған сөздер мен сөйлемдердің көпшілігін дұрыс қайталай алады.

 

Оқушылар өздері жасаған  бет-бейнелеріне қарап бір-біріне көңіл- күйлерін айтады. (қуанышты, көңілді, көңілсіз, ашулы)

 

Өнер, ана тілі сабағы

Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.

Ұзақ мерзімді жоспар:

 Күні:

Сынып:

Мектеп:                            

 Мұғалімнің аты-жөні:

Қатысқандар саны:  

Қатыспағандар саны:

Сабақ 18-18

Сабақ тақырыбы:   Спорт ойындарындағы тактика және тактикалық іс-әрекеттер
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір дене жаттығуларындағы реттілігін жетілдіру мен қорытындылау

8.1.5.1 — бірқатар дене жаттығуларының қарапайым тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын құру және бағалай білу .

Сабақ

мақсаттары

Барлық оқушылар келесіге қабілетті:

Қауіпсіздік ережелерді біледі

Шапшаңдыққа,ептілікке,тез шешім қабылдауға, төзімділікке тәрбиелену.

Оқушылар көпшілігі келесіге қабілетті:                                                                                                                                                                Оқушылар  жұппен және топпен тиімді жұмыс істеп,қарапайым жаттығулар тактика -стратегиясын құрып талдап саралай алады

Кейбір оқушылар келесіге қабілетті:                                                                                              Оқушылар ойындағы әр түрлі қозғалыс әрекеттерін біледі,күрделі жаттығулар комбинацияларын құрып бағалай алады.

Жетістік

критерийлері

Оқушы төмендегі критерийлерді орындаса, оқу мақсатына жетеді
— Оқушылар  Қауіпсіздік ережесін орындау туралы біледі

—  Ойында жіберген қателіктерін саралайды және өз – өздеріне баға бере алады.

— Оқушылар жұпта және топта тиімді жұмыс жасап  комбинациялар құрып орындай алады.

Тілдік  мақсаттар

 

·      Оқушылар: ойындар олардың жеке де, сондай-ақ командалық та физикалық дағдыларын дамытуға көмектесетіндігі туралы өз түсініктерін көрсете және сипаттай алады.
Құндылықтарды

дарыту

 

Сабақ кезіндегі оқушылардың бір біріне деген сенімділігін арттыру, әділ жұмыс жасауға бейімдеу сыныптасына деген көмек көрсету

Пәнаралық

байланыстар

 Тілді дамыту, қарым-қатынас, талқы, зерттеу дағдылары. Сабақты физика

Геометрия пәнімен байланыстыру.

АКТ қолдану

дағдылары

Оқушыларға волейбол   ойыны  туралы видео көрсету  Интернет

https://www.youtube.com/watch?v=qeXH9EBud0A

Бастапқы білім Оқушыларда алдыңғы сабақтардан, сондай-ақ сабақтан тыс әрекет мәнмәтінінде алынған командалардағы өзара әрекеттесу тәжірибесі бар.
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  Ресурстар
                Сабақтың басы

            10

 

Оқушыларды қатарға тұрғызу сәлемдесу, рапорт қабылдау, сабақ мақсаттарымен таныстыру. Бір орында оңға,солға, кері бұрылу алаң шетімен қолды жоғары көтеріп, аяқ ұшымен және қолды белге қойып өкшемен жүру. Аяққа толық отырып,қарапайым жүріс және қолды иық тұсынан айналдырып отыру. Жүруден жүгіріске өтіп алаң шетімен жүгіру.                                 Сергіту сәті: «Спорт түрін тап» Әрбір қызмет түрі үшін үлкен бос кеңістік.

мұғалім үшін уақыт

өлшегіш ысқырық

Сабақтың ортасы 

            25

 (С, Тәж, Т) Сынып екі командаға бөлінеді. Біріншісі еркін түрде волейбол алаңының бір жағына орналасады. Оқушылар алаңның екі жартысына екі-үш қатардан тұратын, қатысушыларының саны тең екі командаға бөлінеді. Әр команда волейбол добын алады. Белгі бойынша ойыншы тор арқылы допты беруді орындайды. Бірінші команданың кез келген ойыншысы допты қабылдап, өзінің серіктестерінің біріне беруі тиіс, ал ол – допты қағып алуы керек. Егер оны допты қағып ала алса, бірінші команда бір ұпай алады. Екінші команданың барлық ойыншылары допты беруді орындап болғаннан кейін, командалар орын ауысады. Көбірек ұпай жинаған команда жеңіске жетеді.

Тапсырма

Білім алушылардың өздеріне жеке-жеке жұмыс жасауға мүмкіндік беріңіз, яғни әрбір білім алушыға бір-бірден  волейбол добын беруді және допты астынан ойынға қосу әдісін үйретініз.

 

 

үйретіңіз
..
  

Дескриптор                 Білім алушы

 

− тапсырманы орындауда қателіктер жібермеуге тырысады;

− өз жоспарымен серіктесімен бөліседі;

− комбинацияларды орындауда аяқ-қол реттілігін дұрыс  орындайды.

 

 

 

 

Волейбол доптары, волейбол торлары, бос ойын кеңістігі, мұғалімге арналған ысқырық

 

               Сабақтың соңы

             5

Жүрек соғысын тексеру.

Соңында оқушылар рефлексия жүргізеді: Оқушылар,жаттығу барысында қателескен оқушылар  саптан бір қадам алға шығады қатесін ортаға айтады,түзейді.Видео қайталау арқылы бір-біріне баға береді

Бос кеңістік,Түрлі түсті маркер
Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы
Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

 

 

 

Жалпы баға

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1: 2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

Ұзақ мерзімді жоспар: 2 бөлімі – Спорт ойындары арқылы командалық бірлесу

 Күні:

Сынып:

Мектеп: НЗМ Ақтау қаласы                          

 Мұғалімнің аты-жөні:

Қатысқандар саны:  

Қатыспағандар саны:

Сабақ 19-20

Сабақ тақырыбы:   Спорт ойындарындағы тактика және тактикалық іс-әрекеттер
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір дене жаттығуларындағы реттілігін жетілдіру мен қорытындылау

8.1.5.1 — бірқатар дене жаттығуларының қарапайым тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын құру және бағалай білу

Сабақ

мақсаттары

Барлық оқушылар келесіге қабілетті:

Қауіпсіздік ережелерді біледі

Шапшаңдыққа,ептілікке,тез шешім қабылдауға, төзімділікке тәрбиелену.

Оқушылар көпшілігі келесіге қабілетті:                                                                                                                                                                Оқушылар  жұппен және топпен тиімді жұмыс істеп,қарапайым жаттығулар тактика -стратегиясын құрып талдап саралай алады

Кейбір оқушылар келесіге қабілетті:                                                                                              Оқушылар ойындағы әр түрлі қозғалыс әрекеттерін біледі,күрделі жаттығулар комбинацияларын құрып бағалай алады.

Жетістік

критерийлері

Оқушы төмендегі критерийлерді орындаса, оқу мақсатына жетеді
— Оқушылар  Қауіпсіздік ережесін орындау туралы біледі

—  Ойында жіберген қателіктерін саралайды және өз – өздеріне баға бере алады.

— Оқушылар жұпта және топта тиімді жұмыс жасап  комбинациялар құрып орындай алады.

Тілдік  мақсаттар

 

·      Оқушылар: ойындар олардың жеке де, сондай-ақ командалық та физикалық дағдыларын дамытуға көмектесетіндігі туралы өз түсініктерін көрсете және сипаттай алады.
Құндылықтарды

дарыту

 

Сабақ кезіндегі оқушылардың бір біріне деген сенімділігін арттыру, әділ жұмыс жасауға бейімдеу сыныптасына деген көмек көрсету

Пәнаралық

байланыстар

 Тілді дамыту, қарым-қатынас, талқы, зерттеу дағдылары. Сабақты физика

Геометрия пәнімен байланыстыру.

АКТ қолдану

дағдылары

Оқушыларға волейбол   ойыны  туралы видео көрсету  Интернет

https://www.youtube.com/watch?v=qeXH9EBud0A

Бастапқы білім Оқушыларда алдыңғы сабақтардан, сондай-ақ сабақтан тыс әрекет мәнмәтінінде алынған командалардағы өзара әрекеттесу тәжірибесі бар.
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  Ресурстар
                Сабақтың басы

            10

 

Оқушыларды қатарға тұрғызу сәлемдесу, рапорт қабылдау, сабақ мақсаттарымен таныстыру. Бір орында оңға,солға, кері бұрылу алаң шетімен қолды жоғары көтеріп, аяқ ұшымен және қолды белге қойып өкшемен жүру. Аяққа толық отырып,қарапайым жүріс және қолды иық тұсынан айналдырып отыру. Жүруден жүгіріске өтіп алаң шетімен жүгіру.                                 Сергіту сәті: «Спорт түрін тап» Әрбір қызмет түрі үшін үлкен бос кеңістік.

мұғалім үшін уақыт

өлшегіш ысқырық

Сабақтың ортасы 

            25

 (С, Тәж, Т) Сынып екі командаға бөлінеді. Біріншісі еркін түрде волейбол алаңының бір жағына орналасады. Оқушылар алаңның екі жартысына екі-үш қатардан тұратын, қатысушыларының саны тең екі командаға бөлінеді. Әр команда волейбол добын алады. Белгі бойынша ойыншы тор арқылы допты беруді орындайды. Бірінші команданың кез келген ойыншысы допты қабылдап, өзінің серіктестерінің біріне беруі тиіс, ал ол – допты қағып алуы керек. Егер оны допты қағып ала алса, бірінші команда бір ұпай алады. Екінші команданың барлық ойыншылары допты беруді орындап болғаннан кейін, командалар орын ауысады. Көбірек ұпай жинаған команда жеңіске жетеді.

Тапсырма

Білім алушылардың өздеріне жеке-жеке жұмыс жасауға мүмкіндік беріңіз, яғни әрбір білім алушыға бір-бірден  волейбол добын беруді және допты астынан ойынға қосу әдісін

үйретіңіз
..
  

Тапсырма

Білім алушылардың  өздеріне жұмыс жасауға мүмкіндік беру, яғни волейбол добын беріп,

 

 

допты
жоғарыдан
ойынға қосу әдісін  үйре
н
іңіз
және өзіңіздің
стартегияларыңызбен
жоспарларыңызды  ұсыныңыз.
 

 

Дескриптор                 Білім алушы

− өз жоспарымен серіктесімен бөліседі;

− өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін қолданады;

− қателіктерін түзете алады.

 

 

Волейбол доптары, волейбол торлары, бос ойын кеңістігі, мұғалімге арналған ысқырық

 

               Сабақтың соңы

             5

Жүрек соғысын тексеру.

Соңында оқушылар рефлексия жүргізеді: Оқушылар,жаттығу барысында қателескен оқушылар  саптан бір қадам алға шығады қатесін ортаға айтады,түзейді.Видео қайталау арқылы бір-біріне баға береді

Бос кеңістік,Түрлі түсті маркер
Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы
Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

 

 

 

Жалпы баға

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:

 

 

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып:8

сабақ 21-22

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

 
Сабақ тақырыбы Командадағы көшбасшылық дағдыларын дамыту
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді талқылау және көрсете білу

8.2.1.1 — өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу, қимыл әрекеттерімен байланысты білімді жетілдіре білу

Сабақ мақсаттары Шағын диапазондағы дене жаттығуларының құрылымдық идеяларының тактикалары мен стратегияларын бағалай және қолдана алады.
      Бағалау                     кр     критерийлері Оқушылар шағын диапазондағы дене жаттығуларының құрылымдық идеяларының тактикалары мен стратегияларын біледі және сипаттай алады
Тілдік  мақсаттар

 

Оқушылар орындай алады:                                                                                Адамның  денсаулығы мен физикалық жай-күйін   жақсартуға дене  белсенділігі қалай көмектесе  алатынын.талқылай алады.

Пән лексикасы және терминология:

• ойын-шабуыл, артық жүк тиелген ойындар, бейімделген ойындар

• футбол доп, резиналы доп, түрлі-түсті ленталар, ысқырық

• dribbling, пас, жалтару, жүгіру, лақтыру, басып алу

• жол-жөнекей ұстау, белгілеу, құлпы

• шабуылдаушы, қорғаушы, қарсыласы

• ұпайлар, мақсаттары, қағидалары

• тактика, стратегия

• бірлескен жұмыс

• допты  меңгеру,  допты жоғалтып алу

• әзірлеу, жасау

• рөлдер: ойынды  құрушысы , ұйымдастырушы, көшбасшы, төреші, технологиялық   картаны құрушысы

     Пәнаралық

    байланыстар

Дене және денсаулық ғылымдарымен байланыс, қауіпсіздік, салмақ/ағым динамикасы. Информатика (интернеттен ақпарат іздеу), математика (кеңістік, бағыт және бұрыш), биология (ағзадағы биохимиялық өзгерістер), физика (жылдамдық, салмақ, энергия), психология (шағын топтарда жұмыс жасау) пәндерімен байланыс.
    АКТ қолдану

     дағдылары

Ғаламтордан  ақпарат табу үшін ноутбуктерді пайдалану, сабақты видео құралдарға жазып алу.
   Бастапқы білім

 

Оқушылар үй мен мектеп бағдарламасынан тыс, сондай-ақ алдыңғы бөлімдер мен сыныптарда   алынған   меншікті негізгі қарым-қатынас   дағдылары мен қозғалыс  дағдыларын дамыта алады.
                                                                Сабақ барысы
Сабақтың жоспарлан-ған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  

 

Ресурстар
 Сабақтың

басы

 

10 минут

 

Мұғалім оқушылармен сәлемдеседі.

Сәлемдескеннен соң, оқушылармен келесі сұрақтарды талдайды:

— спорттық ойындарда қандай түрлерін білесіңдер?

— ойын тактикасы не екенін білесіңдер ме?

— ойын стратегиясы не екенін білесіңдер ме?

Әріқарай мұғалім сабақтың тақырыбын айтады: «Ойындағы жеке жіне командалық әрекеттер».

Мұғалім оқушылардың өздеріне оқу мақсаттарынан жетістік критерийлерін шығаруды ұсынады, оларды дайын критерийлермен салыстыртқызады.

(Б, Ж) Мұғалім жаттығуды өткізуді ұсынады. Оқушылармен бірге көшбасшыны таңдап, дене жүктемелеріне дайындау үшін, әртүрлі бұлшықеттер топтамасына жаттығу жасатқызады.

Әр әрекет үшін үлкен бос кеңістік.

 

Сабақтың ортасы

 

25 мин

(К) Мұғалім баскетбол ойынынан үзінді көруді ұсынады (сілтеме).

(К)  Көрген бейнебаянды талқылау:

—  Сары майкадағы команда шабуыл жасағанда қандай тактикалық әрекеттер жасайды?  

( мұғалім ойынның нақты үзіндісін көрсетеді).

— ақ майкалы команда қорғаныста қандай стратегиялар қолданды?

( мұғалім ойыннның нақты үзіндісін көрсетеді).

(К, Т) Әрі қарай суреттер (1 команда баскетбол добының суреті, екінші команда волейбол добының сурет»)  арқылы сыныпты екі қомандаға бөледі.

Ойын үшін:

 1. «Допты 10 рет беру» (№3 қиықша).

Тапсырмаларға дескрипторлар:

— қарсылас команда алып қоймас үшін 10 рет допты өз командаластарына беру керек

— доптьы екі қолмен жүргізуге болмайды

 1. «Пингвиндер жүгірісі» » (№4 қиықша).

Тапсырмаларға дескрипторлар:

Әр оқушы:

аяқтын ортасына баскетбол добын қыстырады

— баскетбол қалқанын айналып келеді

— жүгіріп өткен қатысушылар лектің соңына тұрады.

(К) Мұғалім ойынды талқылауды ұсынады.

— ойын барысында қандай тактикалық әрекеттер қолдандыңдар?

— қандай стратегиялар қолдандыңдар?

— ойын жағдайында барлығы жүзеге асты ма?

-ойын барысында қандай қиындыққа тап болдыңдар?

 (К, Қ) Әрі қарай мұғалім командаларға ойын барысында «қарсыластарының» қолданған тактикалық әрекеттері мен стратегияларына қалыптастырушы бағалау жүргізуді сұрайды.

ФБ смайликтар арқылы орындалады:  (өте жақсы – көнілді, жақсы – күлімсүреп, нашар — жылайтын).

Әр әрекет үшін үлкен бос кеңістік.

Ноутбуктар. Баскетбол ойынның

үзіндісіне сілтеме: https://www.youtube.com/watch?v=efNUV8l5FVc_

Файл: №1-карточка, файл: №2-карточка,

файл: №3-карточка №3.

Баскетбол доптары, фишкалар, мұғалімге ысқырық, смайликтар.

Сабақтың

соңы

10 минут

Сабақтың соңында оұушылар рефлексия жасайды:

—          Не білдім, не үйрендім

—          Не түсініксіз

—          Әлі де жұмыс жасау керек

Стикерлер, маркерлер, қаламсаптар.
Дифференциалды оқыту:    — көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз?                           -кабілеті жоғары оқушыларға қандай міндеттер қоюды жоспарлайсыз? Бағалау:                                                                      – оқушылардың берілген материалды меңгеру деңгейін қалай тексересіз? Пәнаралық байланыс:                    — денсаулық және қауіпсіздік ережелері.              — АКТ.                                           — құндылықтармен байланыс (тәрбиелік элемент)
Топтық және командалық жұмыстар қолдану арқылы  үлгерімі жақсы оқушылардың көмегімен қабілеті төмен оқушыларға қолдау жасауды жоспарладым. Жоғары қабілетті оқушыларға команда капитаны немесе өз командаларын басқаруды ұсынамын. Оқушылар ойыннның тактикасы  мен стратегиясы не екенін біледі. Олар қомандада ойнай алады және қорғаныстағы және шабуылдағы тактикалық әрекеттерді бірге қарастырады.

Өзіндік талдау және қалыптастырушы бағалау арқылы і сабақ барысында бағалау жүргізіледі.

Оқушылар сабақ барысында ҚТ ережелерін сақтайды.
Сабақ бойынша рефлексия

 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
Ұзақ мерзімді жоспар Мектеп:
Күні:   

Сынып: 8

сабақ 23-24

Мұғалімнің аты-жөні:
Қатысқандар саны:                                    Қатыспағандар саны:
Сабақ тақырыбы: Командадағы көшбасшылық дағдыларын дамыту
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді талқылау және көрсете білу

8.2.1.1 — өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу, қимыл әрекеттерімен байланысты білімді жетілдіре білу

Сабақтың мақсаттары: . Оқушыларға жеке және командалық жауапкершілікке, ойын тәртібіне, жолдастыққа тәрбиелеу.
Бағалау критерийлері:
Оқушы оқу мақсатына жетті егер:

— Оқушылардың допты менгеруін артады

Оқушылар шектеулі қалыпта жүрісті көрсете алады.

-Оқушылар үйренген шаңғы жүрісімен жүреді.

  ·
Құндылықтарды дарыту  Сабақ кезінде бір-біріне деген әділдік. Ойын немесе жаттығу кезінде , жауапкершілігін арттыру топты қорғай білу. Жауапкершілік. Өзіңе және басқаларға сыйластықпен қарау.
Пәнаралық байланыстар Биологияа пәнімен байланыстыру.
АКТ қолдану дағдылары  Дидактикалық материалдар. Ноутбуктен әртүрлі шаңғы жүрістерінің техникасын көрсету.
Бастапқы білім Баскетбол .
 

 

 

Сабақ барысы

Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
Сабақтың басы

                     10-15

 

Дайындық бөлімі
Сапқа тұру түзел тік тұр сәлемдесу, оқушыларды түгендеу,саптық жаттығулар оңға, солға бұрыл кері айнал .
Жалпы дамыту жаттығулары: спорт залды айланып жайлап жүру, жүгіру,тізені биік көтеріп жүгіру, оңға және солға қарай тіркеме адыммен жүгіру, артпен жүгіру, алмен жүгіру.қаз жүріс терең жүріп демалу. Сапқа тұру. қатармен саналу 1-2-3ке санал
Бір орыннан және қозғалып жасалатын жаттығулар:
1. Б.қ.аяғымыз иық көлемінде қалымыз белде басымызды айналдырамыз
2. Б.қ. екі қолды алға және артқа айналдыру.
3. Б.қ оң қол жоғарыда сол қол төменде қолымызды алмастырамыз
4. Б.қ. екі қолды алға ұстап, оң аяқты сол қолға, сол аяқты оң қолға қарама-қайшы көтеру.
5. Б.қ. екі аяқты иық тұсында ұстап, алға иіліп тұру.
6. Б.қ. екі аяқты алшақ ұстап, бір орыннан отырып тұру.
8. Б.қ.1 қолымыз жоғалыда созыламыз 2 тіземізді бүкпейміз қолымызды аяқтың ұшына тейгіземіз 3 отырамыз 4 тұрамыз
8. Б.қ қолымыз белде белді оңға 2 рет солға екі рет қозғалтамыз .
9. Б.қ 1оң аяқтың ұшына қолымызды тейгіземіз 2 жерге тейгіземіз 3 сал аяққа қолымызды тейгіземіз 4 бастапқы қалып
12мин
8-реттен
8-реттен
 

Әр жаттығу үшін үлкен, таза кеңістік.

Әрбір қызмет түрі үшін үлкен, бос кеңістікт. Жүгіруге арналған шаңғы жолы (таңдау бойынша, уақытты жариялау және атмосфераны қалыптастыру үшін ынтымақ жұмыс істейтін орта).

 

 

 

 

 

 

 

Шаңғы құралдары, шаңғы спортына бейімделғен жылы киім.

Сабақтың ортасы

                       50-55

Жеке қорғану.

Тактикалық сызу тақтасында көрсету және алаңда орындату.

Зоналық қорғану.

Зоналық қорғанудың ерекшелігі ол командалық әрекетте допқа қарай қозғалысты бірдей бес ойыншы бастайды.

Қорғаушы ойыншылар арасында ашық жер қалмау керек.Әрбір қорғаушы өз зонасында қарсылас ойыншыға қарсы әрекет жасай отыра басқа зоналарға өз ойыншысына көмек беру үшін ауысуына мүмкіндігі бар.Сондықтан қорғаныстың бірінші шегіне жылдам қозғалатын ойыншыларды қояды.Олардың пас берген кездегі допты қағып алып шабуылға шығу мүмкіндіктері бар.

Аралас қорғану.

Бұл қорғанудың түрі бір мезгілде екі қорғаныс әдістерін пайдалануға мүмкіндік етеді жеке және зоналық қорғанысты. Бір,екі ойыншы қарсылас команданың шебер ойыншыларына қарсы әрекет жасап жатқанда басқалары зоналарында қорғаныс әрекеттеріне дайын болып тұрады.

Допсыз келе жатқан ойыншыға қарсы әрекеттер

Тактикалық сызу тақтасында көрсету және алаңда орындау.

Доппен келе жатқан ойыншыға қарсы әрекеттер.

Тактикалық сызу тақтасында көрсету және алаңда орындату.

Өткен тақырыппен байланыстыру

Допты торға тастау

Қортынды бөлім:

Сыныпты қатарға тұрғызу

Жаңа сабақты пысықтау

Оқушыларға жетістіктері мен кемшіліктерін айту

Бағалау

Доп беру жаттығулары мен ойындары.
1.Допты екі қолмен кеуде тұсынан қабырғаға лақтырып қағып алу.
2.Екі оқушы қарама –қарсы тұрып , бір- біріне екі қолмен кеуде тұсынан доп беру .
3. Екі оқушы қатар жүріп (жүгіріп) келе жатып бір –біріне екі қолмен кеуде тұсынан доп беру .
Сыныптағы оқушылар екі-екіден жұптасып , жұптағы екі оқушы бір-біріне 3-4 м қашықтықта қарама-қарсы тұрады және әрқайсысында бірден доп болады . Белгі берілісімен олар екі қолмен кеуде тұсынан бір-біріне доп береді .
Допты алып жүру жаттығулары

1.Допты бір орында тұрып алып жүру (жерге ұрып тұру).

2. Допты өзін айналдыра алып жүру .

3. Допты жүріп жүгіріп бара жатып алып жүру.

4. Допты жүру жүгіру бағытын өзгерте алып жүру
.
5. Допты алып жүру , тоқтау және доп беру .
Допты екі қолмен жоғарыдан лақтыра алуын менгерту.

Жаттығуларды дұрыс орындалуын қадағалау.

Тез жылдам допты жерге түсірмеулері тейіс.

Жаттығуларды дұрыс орындалуын қадағалау.

Әрбір қызмет түрі үшін үлкен, бос кеңістікт. Жүгіруге арналған шаңғы жолы (таңдау бойынша, уақытты жариялау және атмосфераны қалыптастыру үшін ынтымақ жұмыс істейтін орта).

Әр оқушыға арналған 40-50 метірлік оқу жаттығу шаңғы жолы.

Мұғалім үшін ысқырық, шаңғы құралы және секундамер.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mnVdlpMrobY

Сабақтың соңы

8-10

Рефлексия:

Мұғалім қортындылап, рефлексия жүргізеді. Оқушыларға сабақ жайында өз ойларын айтуды ұсынады.

Мұғалім үйге тапсырма береді: спортының терминдерін біліп алу.

Таң ертеңгілік жаттығу, пресс, таянып жатып еденнен итерілу, кермеден тартылу.

                                                              Қосымша ақпарат
Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

 

·      Композициялық тапсырмалар кезінде нәтижесі, тапсырмасы мен жабдығы бойынша айырмашылық.

·      Өз қимылдар сөз қорын тереңдету үшін реттіліктерін құрғанда қабілетті оқушыларға қиындау сұрақтар қойыңыз.

·      Сәл әлсіз оқушыларға көмектесу үшін композициялық тапсырмаларды және де топ мүшелері санын азайту немесе жеңілдету.

·      Байқау, тыңдау, сұрақ қою.

·      Оқушылар қозғалғанда қажет болғанда тоқтап, қауіпсіздік туралы біліп, тапсырмаға қатыса ма?

·      Оқушылар алаңда ара қашықтықты және динамикалық өзгерістерді біле ме?

Топтық композиция мен талқылау сапасы.

·      Композициялық тапсырмалар кезінде нәтижесі, тапсырмасы мен жабдығы бойынша айырмашылық.

·      Өз қимылдар сөз қорын тереңдету үшін реттіліктерін құрғанда қабілетті оқушыларға қиындау сұрақтар қойыңыз.

·      Сәл әлсіз оқушыларға көмектесу үшін композициялық тапсырмаларды және де топ мүшелері санын азайту немесе жеңілдету.

Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
Жалпы баға

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің Т
СЫНЫП: 8

Сабақ 25-26

 

 

 

Қатысатындар саны: Сабақта жоқ:
Қауіпсіздік ережесі. Саптық жаттығуларды оқып үйрену
Бұл сабақ қатыстыратын танымдық мақсат(тар)  

8.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға бағытталған дене жаттығулары кезінде болуы мүмкін қауіп-қатерлерді анықтай білу

Барлық оқушылар келесіге қабілетті болады:
гимнасатика сабағының қауіпсіздік ережесін ұғындыру.

 

Көптеген оқушылар келесіге қабілетті болады:
Басқа оқушыларды байқау және оларға сындарлы пікір айту.

 

Кейбір оқушылар келесіге қабілетті болады:
Динамика мен кеңістіктегі айқын өзгерістерді көрсететін жаңартпашыл және бір қалыпты реттіліктерды ойлап шығару.

Топтық жұмысты сенімді жүргізіп, өз серіктестерімен бірлесіп жұмыс жасау

Жетістік критерийлері Саптық жаттығуларды орындай біледі
Тілдік мақсат өздерінің когнитивтік және физикалық білімдерін, гимнастика контексінде түсініктері мен дағдыларын көрсете және талқылай алады.
·      Негізгі сөздер мен тіркестер: Сендерде бұл тапсырмада басқа қауіпсіздік ережелерің бар ма және бар болса, неліктен?
·      Диалог/жазу үшін сынып ішіндегі пайдалы тіл:

·       қозғалыстар үйлесімі

·      мүсін

Талқылау үшін сұрақтар
Неге болғанын айта аласыз ба?
·      Сендер соңғы қозғалыстар реттілігін әр алуан әрі қарама-қайшы ету үшін кеңістіктегі қозғалыстарыңды өзгерте аласыңдар ма (деңгей/бағыт)?
Алдыңғы білімдер Жалпы дене тәрбиесі сабағына шолу жасау.

 

Жоспар
Жоспарланған уақыт Жоспарланған жаттығулар Құралдар
 

басы

Оқушыларды сапқа тұрғызу,сәлемдесу,рапорт беру. Сабақтың мақсатын түсіндіру .

Бір орында: Оңға,солға,кері бұрылу.

2.Жүру:Қолды жоғары көтеріп, аяқтың ұшымен жүру. Қолды жанға созып өкшемен жүру.Жартылай отырып, толық отырып  жүру.

3.Жүгіру: Еркін жүгіру, түзу аяқты көтеріп жүгіру ,аяқты артқа түзу жүгіру, екі жаққа аяқты көтеріп жүгіру.. Жүріске ауысып, тыныс алу жаттығуларын орындау.

Бір орында жалпы дене шынықтыру жаттығуларын орындау.

Жер үстіне жайылған маттар бар үлкен, таза алаң. Бастау-тоқтау дабылы ретінде барабан.

 

Ортасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика бойынша қауіпсіздік техникасы жөніндегі жалпы талаптар.

 

(С) Сапқа және бағанға тұру және қайта тұру. Сәйкес келетін бірнеше саптық жаттығулар элементтерінен кешен құру бойынша жұптарда және шағын топтарда жұмыс істеу.

 

(С, К, Ф) Дағдыны бекіту үшін жұпқа тұру дағдысы бірнеше рет қайталанады. «Таралыңдар!» командасы бойынша оқушылар жүреді немесе жүгіреді. «Жұпта тұрыңдар!» бұйрығы бойынша жұптарға сап түзейді. Алдымен балалар қалаулары бойынша жұптарға сап түзейді, содан кейін бала кіммен жұпта тұрғанын есте сақтау тапсырмасы беріледі де, жүріс немесе жүгірістен кейін өзінің жұбын табулары тиіс. Одан әрі жұптарға сап түзеу белгілі бір уақыт ішінде және барынша жылдам жүргізіледі. Қозғалыс ойындарын пайдаланыңыз («Өзіңе жұп тап» және т.б.).

 Мұғалімге ысқырық.

 

 

Конустар. Бағалау криерийлері үшін Негізгі қимыл қабілеттері ресурсын қараңыз (2-кітап, қашықтыққа секіру, 21-24 бб):

 

 

 

Соңы Қауіпсіздік техникасы. Саптық жаттығуларды зерттеу

 

Спорт алаңы.

 

Қосымша ақпарат
Түрленім – көбірек көмек беруді қалай жоспарлайсыз? Көбірек қабілетті оқушылар үшін жаттықтыруды қалай жоспарлайсыз? Бағалау – оқушылардың білімін тексеруді қалай жоспарлайсыз? Пәнаралық байланыстар

Денсаулық пен қауіпсіздікті тексеру
АКТ байланыстары
Мәндік байланыстары

·      Композициялық тапсырмалар кезінде нәтижесі, тапсырмасы мен жабдығы бойынша айырмашылық.

·      Өз қимылдар сөз қорын тереңдету үшін реттіліктерін құрғанда қабілетті оқушыларға қиындау сұрақтар қойыңыз.

·      Сәл әлсіз оқушыларға көмектесу үшін композициялық тапсырмаларды және де топ мүшелері санын азайту немесе жеңілдету.

·      Ең жақсы өрнектерді таңдап, сөз қорын тереңдету үшін барлық оқушылармен бөлісу.

·      Байқау, тыңдау, сұрақ қою.

·      Оқушылар қозғалғанда қажет болғанда тоқтап, қауіпсіздік туралы біліп, тапсырмаға қатыса ма?

·      Оқушылар иірілу мен бұрылу арасындағы айырмашылықты біле ме?

·      Оқушылар алаң мен динамикадағы өзгерістер қалай көрінеді және қалай сезілетінін біле ме?

·      Топтық композиция мен талқылау сапасы.

·      Ғылыммен байланыс – денсаулық пен дене, қауіпсіздік, салмақ/ағын динамикасы

·      Математикамен байланыс: айналу осьтері, кеңістік, бағыт және бұрыштар.

·      Басқалармен жұмыс істеу, пікірлерді құрметтеу.

·      Бірігіп оқу, зерттеу және коммуникация НЗМ құндылықтарын көрсетеді

Сын-пікір

Сабақ мақсаттары/танымдық мақсаттар  жүзеге асатындай болды ма?

Оқушылар бүгін не үйренді?

Оқу ортасы қандай болды?

Жоспарланған түрленім пайдалы болды ма?

Уақыт жоспарын орындадым ба? Жоспарға қандай өзгерістер және неге енгіздім?

 
Қорытынды бағалау

 

 

Қандай екі нәрсе өте жақсы болды (оқыту мен үйренуді де қарастырыңыз)?

 

1:

 

2:

 

Қандай екі нәрсені келесі сабақта жақсарту керек (оқыту мен үйренуді де қарастырыңыз)?

 

1:

 

2:

 

Сынып пен жеке тұлғалар туралы келесі сабақ туралы хабар беретін не білдім?

 

Күні:

Сынып: 8

Сабақ 28

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы Қауіпсіздік ережесі.

Саптық жаттығуларды оқып үйрену

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға бағытталған дене жаттығулары кезінде болуы мүмкін қауіп-қатерлерді анықтай білу

 

Сабақтың мақсаттары Барлығы:Қатарда және лекте орындалатын саптық жаттығуларды үйренеді

Көбі: Анық сөйлеу арқылы, тақырыпты талқылайды.

Кейбірі: Анық және толық сөйлеу арқылы, мәселені түсінгенін көрсетеді.

Құндылықтарды дарыту Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.
Пәнаралық байланыс Өнер, ана тілі сабағы
АКТ қолдану дағдылары Аудиожазба , таныстырылым.
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
Сабақтың басы

5 минут

Бой сергіту жаттығулары.

Жүру түрлері:

Кәдімгі жүріс (походная ходьба)

Аяқтың ұшымен жүру

Өкшемен жүру

Аяқтың ішкі қырымен жүру

Аяқтың сыртқы қырымен жүру

Спорттық жүріс

Жүгіру түрлері:

Кәдімгі , бірқалыпты жүгіріс

Тіркеме адыммен оң , сол жақпен

Аяқты айқастырып оң, сол жақпен

Теріс қарап жүгіру

Оң және сол иыққа вертикаль осьтің бойымен

айналып жүгіру

Тізені жоғары көтеріп жүгіру

Балтырды артқа сермеп жүгіру

Түзу аяқты алға және артқа сермеп жүгіру

Барлық жылдамдықпен жүгіру

Баяу жылдамдықпен жүгіру

Демді қалпына келтіру

Жалпы дамыту жаттығулары:

1) Б.Қ. – негізгі тұрыс

С-қ. 1 – екі қолды жоғары көтеріп , оң аяқты артқа беріп ұшына қойып керілу

С-қ. 2 – бастапқы қалып

С-қ. 3 — екі қолды жоғары көтеріп , сол аяқты артқа беріп ұшына қойып керілу

С-қ. 4 – бастапқы қалып

2) Б.Қ. – аяқ иық көлемінде, қол белде

С-қ. 1 – 4 – басты оңға қарай айналдыру

С-қ. 5 – 8 – басты солға қарай айналдыру

3) Б.Қ. – аяқ иық көлемінде, қол бүгілген кеуде тұста

С-қ. 1 – 2 – бүгілген қолдарды артқа сермеу

С-қ. 3 – 4 – қолды жазып денені оңға бұрып артқа сермеу

С-қ. 5 – 6 – бүгілген қолдарды артқа сермеу

С-қ. 8 – 8 – қолды жазып денені солға бұрып артқа сермеу

4) Б.Қ. – аяқ иық көлемінде, қол белде

С-қ. 1 – 4 – денені оңға қарай айналдыру

С-қ. 5 – 8 – денені солға қарай айналдыру

Б.Қ. – аяқ иық көлемінде, қол белде

С-қ. 1 – 4 – белді оңға қарай айналдыру

С-қ. 5 – 8 – белді солға қарай айналдыру

5) Б.Қ. – аяқ иық көлемінде

С-қ. 1- қолдарымызды жоғары көтеріп керілу

С-қ. 2- алға иіліп қолды аяқтың ұшына тигізу

С-қ. 3- отыру

С-қ. 4 – Б.Қ.

6) Б.Қ. – негізгі тұрыс

С-қ. 1- жүрелей отыру

С-қ. 2- қолды тіреп етпеттей жату

С-қ. 3- жүрелей отыру

С-қ. 4 – Б.Қ.

8) Б.Қ. – аяқты алшақ қойып, алға еңкею

С-қ. 1-4- Денені оңға , солға бұрып қолды аяқтың ұшына тигізу («Диірмен» жаттығуы)

8) Б.Қ. – негізгі тұрыс, қолды алға созып ұстау

С-қ. 1- оң аяқты түзу алға сермеу

С-қ. 2- Б.Қ.

С-қ. 3- сол аяқты түзу алға сермеу

С-қ. 4 – Б.Қ.

9) Б.Қ. – аяқты алшақ қоямыз

С-қ. 1- оң аяққа отырып сол аяқты түзу созу

С-қ. 2- Б.Қ.

С-қ. 3- сол аяққа отырып оң аяқты түзу созу

С-қ. 4 – Б.Қ.

10) Б.Қ. – негізгі тұрыс , қолды алға созамыз

С-қ. 1 – 4 – оң аяқтың тобық буындарын және білезік буындарды ішке , сыртқа айналдыру

С-қ. 5 – 8 – сол аяқтың тобық буындарын және білезік буындарды ішке , сыртқа айналдыру 

11) Б.Қ. – негізгі тұрыс

С-қ. 1- жоғары секіріп екі аяқты иық көлеміне екі жанға ашып түсеміз

С-қ. 2- Б.Қ.

С-қ. 3- жоғары секіріп оң аяқты алға сол аяқты артқа қойып түсу

С-қ. 4 – Б.Қ.

 

 

Жаттығулар көрсетілімі немесе видео материалдар.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың ортасы

8 минут

 

 

 

1 минут

 

 

 

 

5 минут

 

 

3 минут

16 минут

 

Жаңа сабақты түсіндіру

ір қатарлық сапқа тұру

Саптық жаттығулар жайлы теориялық мәлімет

 

Бір орындағы бұрылыстар

Бір орында адымдап тұрып алға адымдауды лекте және қатарда жасау

Ұлттық ойындар:

Күш сынаспақ 
Бұл ойын стол үстінде екі баланың білек сынасуымен орындалады.2 бала шынтақтарын столға тірек қол бастарын айқстырады.Кім білекті столға жықса сол бала жеңіске жетеді. Ағаш аттың үстінде аттың басын ұстап тұрып 2-ші қашан білектен тартысып сынасуға да болады.Бірақ баланың қауіпсіздігі қатаң бақыланады.
Тауық күрес. 
Балалар екі топқа бөлінеді.Осы екі топтан екі бала шығып ,кәдімгідей күреседі.Оның ең қызығыда,басқаша күрестен айырмасы да –тек жалғыз аяғымен ақсаңдай жүріп,иықтарын қағып күресуінде.Бұл күрес балалардың нық басып,орнықты жүруін жетілдіреді.Күрестің 1 аяғн тізесін бүгіп,мата белбеуін байлап тастайды.Қайсысы сүрініп жығылса ,сол ұтылады.

 

 

 

Сергіту сәті

Сұрақ парақшалары.

 

 

 

 

 

 

Оқулық, дәптерлер.

 

 

 

 

 

 

Ойын ойнайық.

Сабақтың соңы

2 минут

 

Рефлексия

Бүгінгі сабақта болған көңіл – күйді  бас бармақ саалынған суреттер  арқылы бағалау.

 

Смайликтер

Дифференциация – оқушыларға көбірек қолдау көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай тапсырмалар қоюды жоспарлап отырсыз?  

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін  тексеру жоспарыңыз?

Сөйлеу-речи-speeches

 

Пәнаралық байланыс

Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

АКТ
Құндылықтармен байланыс (тәрбие)

Қолдау көрсету.

Қабілеті жоғары оқушылар айтылған сөздер мен сөйлемдердің көпшілігін дұрыс қайталай алады.

 

Оқушылар өздері жасаған  бет-бейнелеріне қарап бір-біріне көңіл- күйлерін айтады. (қуанышты, көңілді, көңілсіз, ашулы)

 

Өнер, ана тілі сабағы

Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің
СЫНЫП: 8  сынып Қатысатындар саны: Сабақта жоқ:
Сабақтың тақырыбы Акробатикалық элементтер кешені
Бұл сабақ қатыстыратын танымдық мақсат(тар) 8.3.2.1 — жалпы дене жаттығуларын өткізу және ағзаны қалпына келтіру жаттығуларының құрамын көрсету

8.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір дене жаттығуларындағы реттілігін жетілдіру мен қорытындылау

Барлық оқушылар келесіге қабілетті болады:
гимнасатика сабағының қауіпсіздік ережесін ұғындыру.

 

Көптеген оқушылар келесіге қабілетті болады:
Басқа оқушыларды байқау және оларға сындарлы пікір айту.

 

Кейбір оқушылар келесіге қабілетті болады:
Динамика мен кеңістіктегі айқын өзгерістерді көрсететін жаңартпашыл және бір қалыпты реттіліктерды ойлап шығару.

Топтық жұмысты сенімді жүргізіп, өз серіктестерімен бірлесіп жұмыс жасау

Жетістік критерийлері Акробатикалық жаттығуларды орындайды
Тілдік мақсат
·      өздерінің когнитивтік және физикалық білімдерін, гимнастика контексінде түсініктері мен дағдыларын көрсете және талқылай алады.

Негізгі сөздер мен тіркестер:

бұрылулар, аударылып түсулер, тік тұрулар

дене бөліктері

Диалог/жазу үшін сынып ішіндегі пайдалы тіл:
·      Сендер денелеріңді ширыққан күйде ұстаған кезде, мысалы, снарядтарда жаттығулар орындаған сәтте, бұлшық еттеріңді қалай сезінесіңдер?
 
 
Алдыңғы білімдер Жалпы дене тәрбиесі сабағына шолу жасау.

 

Жоспар
Жоспарланған уақыт Жоспарланған жаттығулар Құралдар
 

 

 

 

 

басы

 

Оқушыларды сапқа тұрғызу,сәлемдесу,рапорт беру. Сабақтың мақсатын түсіндіру .

Бір орында: Оңға,солға,кері бұрылу.

2.Жүру:Қолды жоғары көтеріп, аяқтың ұшымен жүру. Қолды жанға созып өкшемен жүру.Жартылай отырып, толық отырып  жүру.

3.Жүгіру: Еркін жүгіру, түзу аяқты көтеріп жүгіру ,аяқты артқа түзу жүгіру, екі жаққа аяқты көтеріп жүгіру.. Жүріске ауысып, тыныс алу жаттығуларын орындау.

Бір орында жалпы дене шынықтыру жаттығуларын орындау.

 

Жер үстіне жайылған маттар бар үлкен, таза алаң. Бастау-тоқтау дабылы ретінде барабан.

http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9889241599989/en/

Ортасы

 

 

 

ортасы

 

 

 

 

 

(С) Берілген элементтер саны тапсырылады (мысалы, 4, 6, 8). Олардан жаттығу ойластыру қажет. 2 немесе одан артық оқушылар топтары қатыса алады. Тапсырманы топ таңдаған оқушы орындай алады. Мысалы, акробатика элементтері берілген: алға аударылып түсу, артқа аударылып түсу, жауырынға тұру, көпір, бұрыш жасап отыру, жартылай шпагат, аяқта тепе-теңдік ұстау, 180 градусқа

(С, Ф) Командалардан 10 м арақашықтықта екі оқушы тұрады және тік қалыпта еденде құрсау шеңбер ұстап тұрады. Мұғалімнің белгісі бойынша командалардағы ойыншылар жүгіреді, алға қарай аударылып түсіп құрсауға секіреді, одан әрі бағандарды айналып жүгіріп, кері қарай құрсаудан өтеді де (жүгіріп өтеді), эстафетаны келесі ойнышыға береді.

 

(С, К, Т) Комбинацияларды орындау сәтінде дененің тепе-теңдігін сақтау маңыздылығын зерттеңіз. Барлығы бірнеше секунд бойы ұстап тұруға болатын жаттығулар комбинациясын орындап, бір аяқпен тепе-теңдікті сақтауға тырысады.

 Мұғалімге ысқырық.

 

 

Конустар. Бағалау криерийлері үшін Негізгі қимыл қабілеттері ресурсын қараңыз (2-кітап, қашықтыққа секіру, 21-24 бб):

 

https://yandex.kz/video/search?filmId=jcv-5p6n0Cw&text=комплексы%20ритмической%20гимнастики%20для%20школьников%20видео&path=wizard

https://www.youtube.com/watch?v=d1BYpo8Pp8s

 

Соңы ·      Жабдықты топпен ақырын орнына қою және басқа топтар бұны аяқтамағанша, орын тауып, жату және тізенің жерде жатуы үшін бұрылу. Оқушыларды қолы жерге созуды, тізелерді ақырын бір жақтан екінші жаққа бұруды және салмақты ақырын жерге түсіруді сұраңыз. Кең созылған қол берік ұстайтынын түсіндіру. Оқушыларды екінші жаққа ақырын бұрылып, тізіге отыруды сұраңыз. Қолды дененің бір жағынан екінші жағына қарай бұрап, омыртқаны ақрын созу. Иықты үш рет алға және үш рет артқа айналдыру жәе бұл кезде жақсылап тыныс алу. Көзді жұму және бүгін жақсы жасаған нәрсе туралы ойлану. Қимылдар алаңынан кеткенде бұл жағымды сезімді сақтауды сұраңыз. Спорт алаңы.

 

Қосымша ақпарат
Түрленім – көбірек көмек беруді қалай жоспарлайсыз? Көбірек қабілетті оқушылар үшін жаттықтыруды қалай жоспарлайсыз? Бағалау – оқушылардың білімін тексеруді қалай жоспарлайсыз? Пәнаралық байланыстар

Денсаулық пен қауіпсіздікті тексеру
АКТ байланыстары
Мәндік байланыстары

·      Композициялық тапсырмалар кезінде нәтижесі, тапсырмасы мен жабдығы бойынша айырмашылық.

·      Өз қимылдар сөз қорын тереңдету үшін реттіліктерін құрғанда қабілетті оқушыларға қиындау сұрақтар қойыңыз.

·      Сәл әлсіз оқушыларға көмектесу үшін композициялық тапсырмаларды және де топ мүшелері санын азайту немесе жеңілдету.

·      Ең жақсы өрнектерді таңдап, сөз қорын тереңдету үшін барлық оқушылармен бөлісу.

·      Байқау, тыңдау, сұрақ қою.

·      Оқушылар қозғалғанда қажет болғанда тоқтап, қауіпсіздік туралы біліп, тапсырмаға қатыса ма?

·      Оқушылар иірілу мен бұрылу арасындағы айырмашылықты біле ме?

·      Оқушылар алаң мен динамикадағы өзгерістер қалай көрінеді және қалай сезілетінін біле ме?

·      Топтық композиция мен талқылау сапасы.

·      Ғылыммен байланыс – денсаулық пен дене, қауіпсіздік, салмақ/ағын динамикасы

·      Математикамен байланыс: айналу осьтері, кеңістік, бағыт және бұрыштар.

·      Басқалармен жұмыс істеу, пікірлерді құрметтеу.

·      Бірігіп оқу, зерттеу және коммуникация НЗМ құндылықтарын көрсетеді

Сын-пікір

Сабақ мақсаттары/танымдық мақсаттар  жүзеге асатындай болды ма?

Оқушылар бүгін не үйренді?

Оқу ортасы қандай болды?

Жоспарланған түрленім пайдалы болды ма?

Уақыт жоспарын орындадым ба? Жоспарға қандай өзгерістер және неге енгіздім?

 
Қорытынды бағалау

 

 

Қандай екі нәрсе өте жақсы болды (оқыту мен үйренуді де қарастырыңыз)?

 

1:

 

2:

 

Қандай екі нәрсені келесі сабақта жақсарту керек (оқыту мен үйренуді де қарастырыңыз)?

 

1:

 

2:

 

Сынып пен жеке тұлғалар туралы келесі сабақ туралы хабар беретін не білдім?

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімдері: жетілдіру Мектеп:  
Күні:   Мұғалім:  
Сынып: 8

Сабақ 30

  Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақ тақырыбы: Акробатикалық элементтер кешені
Оқыту мақсаттары: 8.3.2.1 — жалпы дене жаттығуларын өткізу және ағзаны қалпына келтіру жаттығуларының құрамын көрсету

8.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір дене жаттығуларындағы реттілігін жетілдіру мен қорытындылау

Сабақ мақсаты: Барлық оқушылар үйренеді:
Өз бетімен акробатикалық элементтерді орындау.
Оқушылардың көбісі үйренеді:
Өз бетімен барлық элементтерді рет- ретімен орындау.
Кейбір оқушылар үйренеді:
Күрделі акробатикалық элементтерді рет — ретімен орындау.
Жетістік критерийлері 1. ҚТ сақтау.

2.Акробатикалық элементтерді гимнастикалық талаптарға сәйкес орындау.

3.Акробатикалық элементтерді реттілігін сақтай отыра, гимнастикалық талаптарға сәйкес орындау

 

 Тілдік мақсаттар: Орыс тілі: тепе – теңдік, алға аударылып түсу, артқа аударылып түсу, орын ауыстыру, үлкен адым, домалау.

Қазақ тілі:

Ағылшын тілі:

Дағдылар: 1. Ынтымақтастық.

2. Өзара көмек, сақтық.

Жаһандық азаматтыққа баулу Жауапкершілікті, сыйластықты және өзіндік мәдениет пен қасиеттерді қадағалау
АКТ пайдалану қабілеті Видео: акробатикалық комбинацияларды орындау үлгілері
Оқыту түпнұсқалылығы: Акробатикалық элементтерді физикалық дайындыққа сәйкес орындау.
Пәнаралық байланыс 1.      Физика

2.      ӨҚН

3.      Биология

Алдыңғы білімді қолдану Оқушылардан гимнастикалық жаттығуларды орындау техникасын білу күтіледі.
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған бөлімдері Сабақтың жоспарланған барысы Ресурстар
1 сабақ Сабақ мақсаттарын түсіндіру, қауіпсіздік техникасын талқылау.

Жетістік критерийлерін талқылау.

Акробатикалық жаттығуларға қатысатын бұлшық еттер тобын анықтауға арналған тапсырма.

Арқа жаттығуларын орындау.

Жылдамдық тапсырмаларына жүгіріс.

ЖДЖ

Гимнастикалық мат

 

Гимнастикалық матқа қатысты карточка — тапсырмалар

2 сабақ Акробатикалық жаттығуларды орындау. (П, Э, Ф) Оқушылар жұптық жұмыс жасап, айналымдардың үйлесу мүмкіндіктерін зерттейді. Содан соң сол айналымдарды айналық көрініс ретінде жасауды қарастырады. Олар 2 – 3 ойды біріктіріп, қысқа айналымдар тізбегін орындайды.

 

Тапсырма: әр түрлі бастапқы позициядан айналымдар жасау.

Жұпта немесе топта 5-8 акробатикалық элементтен тұратын қарапайым кешен құрастыру: алдыға айналым, артқа айналым, домалау, үлкен адым, 360 градуста секіру.

Бір – бірімен айналым жасауды үйрену.

Бағалау парақтарын толтыру және рефлексия.

 

Айналымдарға арналған карточка – тапсырмалар

Алдыға айналым жасау:  https://www.youtube.com/watch?v=bIjzkeGa5cM (2.30 мин).

Артқа айналым жасау https://www.youtube.com/watch?v=DJwbLFhDbXg (1.10 мин).

Спорт пен денсаулық https://www.youtube.com/watch?v=tJLH5wwkH9w (3.00 мин).

Үй тапсырмасы Әр түрлі позициядан жасалынатын айналымдары бар комбинация құрау Интернет ресурстар.

Акробатикалық элементтері бар карточкалар.

Дифференциация – оқушыларға қойылатын талаптар мен қолдау Бағалау – оқушылардың материалды түсіну деңгейін тексеру Денсаулық және қауіпсіздік техникасын сақтау
Күрделі акробатикалық комбинация құрастыру Карточкалық жазбасы бар күрделі акробатикалық комбинацияны құрастыру.

Құрастырылған комбинацияны орындау

Акробатикалық элементтер мен комбинацияларды тек жаттығу жасағаннан кейін орындау.
Рефлексия

 

Оқыту мақсаттары шынайы болды ма?

Барлық оқушылар оқыту мақсаттарына жетті ме?

Егер жетпесе, неге?

Дифференциация дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық  бөлімдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан өзгешеліктер болды ма және неге?

Жалпы баға

 

Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті?

1:

 

2:

 

Сабақты қалай жақсартуға болады?

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сыныпта қандай қиындықтар мен жетістіктер болды және келесі сабақтарда неге көңіл аудару қажет?

 

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің
СЫНЫП: 8

Сабақ 31-33

Қатысатындар саны: Сабақта жоқ:
Сабақтың тақырыбы Гинастикалық қондырғылардағы жаттығулар түрлері
Бұл сабақ қатыстыратын танымдық мақсат(тар) 8.1.5.1 — бірқатар дене жаттығуларының қарапайым тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын құру және бағалай білу

8.1.4.1 — қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын жақсарта білу

Барлық оқушылар келесіге қабілетті болады:
гимнасатика сабағының қауіпсіздік ережесін ұғындыру.

 

Көптеген оқушылар келесіге қабілетті болады:
Басқа оқушыларды байқау және оларға сындарлы пікір айту.

 

Кейбір оқушылар келесіге қабілетті болады:
Динамика мен кеңістіктегі айқын өзгерістерді көрсететін жаңартпашыл және бір қалыпты реттіліктерды ойлап шығару.

 

 

 

Жетістік критерийлері

 

Гимнастикалық снарядтарда жаттығуларды орындайды

 

Тілдік мақсат өздерінің когнитивтік және физикалық білімдерін, гимнастика контексінде түсініктері мен дағдыларын көрсете және талқылай алады.
·      Негізгі сөздер мен тіркестер:

·       қанат, саты, кермелер

·      әр түрлі  биіктіктердегі қоссырықтар

 

Диалог/жазу үшін сынып ішіндегі пайдалы тіл:
Талқылау үшін сұрақтар

·      Сендерде бұл тапсырмада басқа қауіпсіздік ережелерің бар ма және бар болса, неліктен?

Алдыңғы білімдер Жалпы дене тәрбиесі сабағына шолу жасау.

 

Жоспар
Жоспарланған уақыт Жоспарланған жаттығулар Құралдар
басы

 

Оқушыларды сапқа тұрғызу,сәлемдесу,рапорт беру. Сабақтың мақсатын түсіндіру .

Бір орында: Оңға,солға,кері бұрылу.

2.Жүру:Қолды жоғары көтеріп, аяқтың ұшымен жүру. Қолды жанға созып өкшемен жүру.Жартылай отырып, толық отырып  жүру.

3.Жүгіру: Еркін жүгіру, түзу аяқты көтеріп жүгіру ,аяқты артқа түзу жүгіру, екі жаққа аяқты көтеріп жүгіру.. Жүріске ауысып, тыныс алу жаттығуларын орындау.

Бір орында жалпы дене шынықтыру жаттығуларын орындау.

 

Ж, С) Гимнастикалық снарядтарда орындалатын кейбір элементтерді көрсету (мұғалімнің таңдауы бойынша), Физикалық қасиеттерді дамытуға арналған жаттығулар кешені

 

Жер үстіне жайылған маттар бар үлкен, таза алаң. Бастау-тоқтау дабылы ретінде барабан.

http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9889241599989/en/

Ортасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бір орында жалпы дене шынықтыру жаттығуларын орындау. Ж, Тәж, ф) Жұптармен жердегі және жабдықтардағы динамика мен қатынастардағы кереғарлықты қарастыру. Оқушылар жұптарда бір-бірінің соңынан еріп, кезекпен бүкіл залдағы жабдықтар жиынтықтарын қарап көреді.

 

Аяқты алға-артқа  сермеу техникасы.

1.Сермеу денені алға жамбас-сан буындардағы иу арқылы және қолдың бұлшық еттерін қатайту арқылы орындалады.

2. Аяқты артқа сермеп өтіп, шапшаң жамбас-сан буынын түзеп, артқа жанына секіріп түсу. Сермеу соңында, аяғының екпінін азайтып, қолдарын,  секіріп түсетін жақтағы  сырғыға ауыстыру керек.

3.Сақтандыру: жанында тұрып бүйірінен тіректік қол, бір қолмен жақын орналасқан  қолының  иығын, ал екіншісі — қозғалыста жамбас астында

 

 

Орындалу техникасы. Қолды бүгіп асылып тұрып, аяқты алға  бүгіп арқанды аяқпен айқастырып, балтырларын қосамыз. арқанды аяқпен қысып  аламыз., сыртқы жағы бір табан аяқтары және ішкі жағы, сирақтың басқа (оң немесе сол) жағы тығыз арқанға жабысады. Аяғын жазып , бой көтере отырып, басып алып, арқанды аяқпен кезек-кезек алмастырамыз.). Бұдан әрі-әрекеттер қайталанады.

Нені оқушы білу керек арқанмен өрмелегенде

1.   Өрмелеуді қолды бүгіп асылып тұрып бастау.

2.   Арқанды аяқпен қатты қысып алу керек

Нені жасай алу керек?

1.   Қолды бүгіп асылып тұру және жай асылып тұру.

2.  Асылып тұрып аяқты бүгіп өзіне қарай көтеру.

 Мұғалімге ысқырық.

 

 

Конустар. Бағалау криерийлері үшін Негізгі қимыл қабілеттері ресурсын қараңыз (2-кітап, қашықтыққа секіру, 21-24 бб):

 

https://yandex.kz/video/search?filmId=jcv-5p6n0Cw&text=комплексы%20ритмической%20гимнастики%20для%20школьников%20видео&path=wizard

https://www.youtube.com/watch?v=d1BYpo8Pp8s

 

Соңы ·      Жабдықты топпен ақырын орнына қою және басқа топтар бұны аяқтамағанша, орын тауып, жату және тізенің жерде жатуы үшін бұрылу. Оқушыларды қолы жерге созуды, тізелерді ақырын бір жақтан екінші жаққа бұруды және салмақты ақырын жерге түсіруді сұраңыз. Кең созылған қол берік ұстайтынын түсіндіру. Оқушыларды екінші жаққа ақырын бұрылып, тізіге отыруды сұраңыз. Қолды дененің бір жағынан екінші жағына қарай бұрап, омыртқаны ақрын созу. Иықты үш рет алға және үш рет артқа айналдыру жәе бұл кезде жақсылап тыныс алу. Көзді жұму және бүгін жақсы жасаған нәрсе туралы ойлану. Қимылдар алаңынан кеткенде бұл жағымды сезімді сақтауды сұраңыз. Спорт алаңы.

 

Қосымша ақпарат
Түрленім – көбірек көмек беруді қалай жоспарлайсыз? Көбірек қабілетті оқушылар үшін жаттықтыруды қалай жоспарлайсыз? Бағалау – оқушылардың білімін тексеруді қалай жоспарлайсыз? Пәнаралық байланыстар

Денсаулық пен қауіпсіздікті тексеру
АКТ байланыстары
Мәндік байланыстары

·      Композициялық тапсырмалар кезінде нәтижесі, тапсырмасы мен жабдығы бойынша айырмашылық.

·      Өз қимылдар сөз қорын тереңдету үшін реттіліктерін құрғанда қабілетті оқушыларға қиындау сұрақтар қойыңыз.

·      Сәл әлсіз оқушыларға көмектесу үшін композициялық тапсырмаларды және де топ мүшелері санын азайту немесе жеңілдету.

·      Ең жақсы өрнектерді таңдап, сөз қорын тереңдету үшін барлық оқушылармен бөлісу.

·      Байқау, тыңдау, сұрақ қою.

·      Оқушылар қозғалғанда қажет болғанда тоқтап, қауіпсіздік туралы біліп, тапсырмаға қатыса ма?

·      Оқушылар иірілу мен бұрылу арасындағы айырмашылықты біле ме?

·      Оқушылар алаң мен динамикадағы өзгерістер қалай көрінеді және қалай сезілетінін біле ме?

·      Топтық композиция мен талқылау сапасы.

·      Ғылыммен байланыс – денсаулық пен дене, қауіпсіздік, салмақ/ағын динамикасы

·      Математикамен байланыс: айналу осьтері, кеңістік, бағыт және бұрыштар.

·      Басқалармен жұмыс істеу, пікірлерді құрметтеу.

·      Бірігіп оқу, зерттеу және коммуникация НЗМ құндылықтарын көрсетеді

Сын-пікір

Сабақ мақсаттары/танымдық мақсаттар  жүзеге асатындай болды ма?

Оқушылар бүгін не үйренді?

Оқу ортасы қандай болды?

Жоспарланған түрленім пайдалы болды ма?

Уақыт жоспарын орындадым ба? Жоспарға қандай өзгерістер және неге енгіздім?

 
Қорытынды бағалау

 

 

Қандай екі нәрсе өте жақсы болды (оқыту мен үйренуді де қарастырыңыз)?

 

1:

 

2:

 

Қандай екі нәрсені келесі сабақта жақсарту керек (оқыту мен үйренуді де қарастырыңыз)?

 

1:

 

2:

 

Сынып пен жеке тұлғалар туралы келесі сабақ туралы хабар беретін не білдім?

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:   Мектеп:  
Дата:   Мұғалімнің АТЖ:  
Мерзімі:   Қатысушылар саны: Қатыспаушылар саны:
Сынып: 8

Сабақ 33-34

Гинастикалық қондырғылардағы жаттығулар түрлері
Сабақтың тақырыбы 8.1.5.1 — бірқатар дене жаттығуларының қарапайым тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын құру және бағалай білу

8.1.4.1 — қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын жақсарта білу

Сабақтың мақсаты

(оқу бағдарламасына сілтеме)

 

Оқушылар үйренеді:
Өздігінше тепе-теңдік жаттығуларын орындау
Оқушылардың көбі үйренеді:
Барлық элементтерді кезегімен орындау
Кейбір оқушылар үйренеді:
Тепе-теңдікке арналған қиын жаттығуларды кезегімен орындау
Cабақтың тақырыбы 1. Соблюдение ТБ

2. Гимнастикалық талаптарға сай тепе-теңдік жаттығуларды орындау

Жетістік критерийі Русский: перемещение, равновесия.

Казахский: Орын ауыстыру, тепе-теңдік

Английский: movement, equality

 Тілдік мақсат 1.Серіктестік.

2.Қолдау, сақтандыру және өз-өзін сақтандыру.

Құндылықтарды дарыту

 

Это чувства принадлежности к взаимосвязанному мировому сообществу, в котором прослеживается ответственность, разнообразие, уважение ч/з осознание собственной культуры, личности и личностных ценностей.
Жалпы ғаламдық тәрбиелеу Видео: Бөрене бойымен жүру техникасы
АКТ қолдану дағдылар Оқушылардың физикалық дайындығына байланысты тепе-теңдік жаттығуларын орындау.
Оқутыдың шынайлығы 1.      Физика

2.                 ОБЖ

3.                 Биология

Пәнаралық байланыс  Оқушылардың гимнастикалық жаттығулардың техникасына ие болатындығы.
Бастапқы білім
Сабақ барысы Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурсы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Ұйымдастыру кезеңі, қауіпсіздік ережесі, сабақтың міндеттерін түсіндіру.

Жетістік критериясын талқылау.

 

Акробатикалық жаттығуларды қатысушыларға  бұлшық ет топтарын анықтауға тапсырма, (Адам бұлшық ет к құрылымы туралы карточкалар).

Омыртқаға арналған жүру жаттығулары.

Жылдам жүгіру тапсырмасына жауап қайтару.

ЖДЖ

Жабдықтағы арнайы жаттығу:

Акробатическалық жаттығулардың кіріктіруін және дайындығын орындау.

Гимастикалық кілемшелер

 

Карточкалар- тапсырмалар

Гимнастикалық кілемше

Сабақтың басы бӨРЕНЕДЕН БІРАТТЫ АЯҚ АУЫСТЫРУЫМЕН ТАЯНЫП БӨЛУ

оРЫНДАЛУ ТЕХНИКАСЫ:

 

Екпін алып немесе орнынан бойлап жасалады. Көпіршіден аяқпен бар салмақты қолға ауыстыру, сол қолға беріп, және оң қолмен аттанып, аяқ ауыстыруды оң аяқпен жасау алдыға аяқты бөліп тіреу.

 

Оқулымның алгоритмі:

1. Ат үстінде кол және қолсыз жаттығуларды орындау.

2. Төмен бөренеде жаттығуларды орындау

3.Қалыпты бөренеде көмекпен және көмексіз жаттығуларды орындау

 

САҚТАНДЫРУ ЖӘНЕ КӨМЕК:

Шет жақта тұру (бұл жағдайда сол жағында),бір оқушының иығын сол қолмен ұстау,ал екіншісінің белін ұстау.

Негізгі бөлім.

Көрнекілік суреттер арқылы түсіндіру, практикалық түрде орындап көрсету. Оқушыларға жаңа сабақ жаттығуларын орындату.

 

 

 

 

Слайдтан көрсетілетіндер:

Акробатикалық жаттығулар түрлері

Акробатикалық жаттығулар  жасау.

Әдістемелік нұсқау: Қауіпсіздік ережелерін сақтау. Жаттығу кезінде оқушылар бір-бірінің кемшіліктерін байқап соны айтып, қайталамауға тырысады.

Ұзақтығы 15 минут.

II топқа бөлу.

Топпен жұмыс жүргізу /10минут/

Сұрақ-жауап:

I топ. Спорттық гимнастикада, акробатикаға  жаттығуларға арналған құрал-жабдықтар?

II топ. Қандай акробатикалық жаттығуларды  білесіңдер?

Практикалық:

I топ. Қолдың көмегімен «жартылай шатқа» отыру.

II топ. Жауырынға тұру.

 

1. Сапқа тұру
2. Жаңа сабақты түсіндіру,тақырып пен мақсатымен таныстырып өту.
3. Көрнекілік суреттер арқылы түсіндіру, практикалық түрде орындап көрсету.
4. Оқушыларға жаңа сабақ жаттығуларын орындату.
5. / оқушыларға сұрақ беру арқылы /

1- жаттығу.Аяқты алшақ қойып тұру қалпынан алға домалап түсу.
2-жаттығу.Алға қарай домалап түсіп, түрегелу және қарсы лақтырылған волейбол добын қағып алу
3-жаттығу Қолды тіреп отыру және төмен басылып отыру қалпынан артқа қарай домалап түсу.
4-жаттығу Артқа домалап, жаурынға тұру.
5-жаттығу Қарлығаш бейнесін салу.
6-жаттығу Көпір салу
8- жаттығу Аяқты кеуде тұсқа құшақтай отырып алға қарай домалап түсу.
8. «Акробатикалық эстафеталар» ойыны

Акробатикалық жаттығулар мысалдарына сілтеме

http://finishfirst.ru/books/gimnastika/ukrana-m.l.-shlemina-a.m.-gimnastika.html

 

Негізгі бөлім  Бағалау парағы рефлексия.

Үй тапсырмасы: Қазақстандық акробаттар туралы ақпаратты карточкаларды құрастыру

Қорытындылау.

Интернет ресурстар.

Акробатикалық элементтерін карточкалары

Үй тапсырмасы Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Деңсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы
күрделі акробатикалық комбинацияларды жасау. акробатичикалық комбинацияларды  карточкаларда құру. Құрастырған комбинацияларды орындау. Бөренеде жүргенде қандай бұлшық ет топтары жұмыс істейді?
Сабақ бойынша рефлексия

 

сабақ мақсаттары / оқыту мақсаттары шынайы болды ма?

Барлық оқушылар  сабақ мақсатына жетті ме?

Егер жоқ болса, неге жоқ?

Сабақта саралау дұрыс өткізілді ме?

 

Сабақтың уақытша кезеңдері тұрақты болды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды және неге?

Жалпы баға

 

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

 

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

1:

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің
СЫНЫП: 8

Сабақ 32-36

Қатысатындар саны: Сабақта жоқ:
Сабақтың тақырыбы Орындауды құрастыру процесі және топта бағалау.
Бұл сабақ қатыстыратын танымдық мақсат(тар) 8.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді талқылау және көрсете білу

8.2.5.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін қолдана білу, оны шешудің балама жолдарын ұсыну

Барлық оқушылар келесіге қабілетті болады:
гимнасатика сабағының қауіпсіздік ережесін ұғындыру.

 

Көптеген оқушылар келесіге қабілетті болады:
Басқа оқушыларды байқау және оларға сындарлы пікір айту.

 

Кейбір оқушылар келесіге қабілетті болады:
Динамика мен кеңістіктегі айқын өзгерістерді көрсететін жаңартпашыл және бір қалыпты реттіліктерды ойлап шығару.

 

 

Жетістік критерийлері топтарда  жұмыс істей алады

 

 

Тілдік мақсат өздерінің когнитивтік және физикалық білімдерін, гимнастика контексінде түсініктері мен дағдыларын көрсете және талқылай алады.
·      Негізгі сөздер мен тіркестер:

·      гимнастикалық маттар, орындықтар

·      қозғалыстар үйлесімі

 

Диалог/жазу үшін сынып ішіндегі пайдалы тіл:
Талқылау үшін сұрақтар

Сендерге гимнастикада қозғалыстар реттілігін не үшін жоспарлау керектігін айта аласыңдар ма?

Алдыңғы білімдер Жалпы дене тәрбиесі сабағына шолу жасау.

 

Жоспар
Жоспарланған уақыт Жоспарланған жаттығулар Құралдар
басы

 

Оқушыларды сапқа тұрғызу,сәлемдесу,рапорт беру. Сабақтың мақсатын түсіндіру .

Бір орында: Оңға,солға,кері бұрылу.

2.Жүру:Қолды жоғары көтеріп, аяқтың ұшымен жүру. Қолды жанға созып өкшемен жүру.Жартылай отырып, толық отырып  жүру.

3.Жүгіру: Еркін жүгіру, түзу аяқты көтеріп жүгіру ,аяқты артқа түзу жүгіру, екі жаққа аяқты көтеріп жүгіру.. Жүріске ауысып, тыныс алу жаттығуларын орындау.

Бір орында жалпы дене шынықтыру жаттығуларын орындау.

 

 

 

Жер үстіне жайылған маттар бар үлкен, таза алаң. Бастау-тоқтау дабылы ретінде барабан.

 

Ортасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С, Т) Сыныпты бірнеше топтарға бөлу, топ көшбасшысын анықтау және еденде гимнастикалық элементтер құрастыру бойынша тапсырма беру (мысалы, аударылып түсу, бұрылу, домалау, тік тұру, тепе-теңдік және т.б.).

(Ж, Ф) Музыкалық сүйемелдеумен құрастырылған гимнастикалық жаттығуларды көрсету. Өзара бағалау және топтарды талдау үшін сандық бейне құрылғыларды пайдалану.

Тепетеңдікті сақтап одан  қолға тұру(көмекпенен), алға домалау, жауырынға тұру, артқа жартылыай шатқа отыру, тұрып көрірше жасау; көпіршеден  оң,а не солға  аударылып тұрып жаттығуды аяқтау.

 Мұғалімге ысқырық.

 

 

Конустар. Бағалау криерийлері үшін Негізгі қимыл қабілеттері ресурсын қараңыз (2-кітап, қашықтыққа секіру, 21-24 бб):

 

 

 

Соңы ·      Жабдықты топпен ақырын орнына қою және басқа топтар бұны аяқтамағанша, орын тауып, жату және тізенің жерде жатуы үшін бұрылу. Оқушыларды қолы жерге созуды, тізелерді ақырын бір жақтан екінші жаққа бұруды және салмақты ақырын жерге түсіруді сұраңыз. Кең созылған қол берік ұстайтынын түсіндіру. Оқушыларды екінші жаққа ақырын бұрылып, тізіге отыруды сұраңыз. Қолды дененің бір жағынан екінші жағына қарай бұрап, омыртқаны ақрын созу. Иықты үш рет алға және үш рет артқа айналдыру жәе бұл кезде жақсылап тыныс алу. Көзді жұму және бүгін жақсы жасаған нәрсе туралы ойлану. Қимылдар алаңынан кеткенде бұл жағымды сезімді сақтауды сұраңыз. Спорт алаңы.

 

Қосымша ақпарат
Түрленім – көбірек көмек беруді қалай жоспарлайсыз? Көбірек қабілетті оқушылар үшін жаттықтыруды қалай жоспарлайсыз? Бағалау – оқушылардың білімін тексеруді қалай жоспарлайсыз? Пәнаралық байланыстар

Денсаулық пен қауіпсіздікті тексеру
АКТ байланыстары
Мәндік байланыстары

·      Композициялық тапсырмалар кезінде нәтижесі, тапсырмасы мен жабдығы бойынша айырмашылық.

·      Өз қимылдар сөз қорын тереңдету үшін реттіліктерін құрғанда қабілетті оқушыларға қиындау сұрақтар қойыңыз.

·      Сәл әлсіз оқушыларға көмектесу үшін композициялық тапсырмаларды және де топ мүшелері санын азайту немесе жеңілдету.

·      Ең жақсы өрнектерді таңдап, сөз қорын тереңдету үшін барлық оқушылармен бөлісу.

·      Байқау, тыңдау, сұрақ қою.

·      Оқушылар қозғалғанда қажет болғанда тоқтап, қауіпсіздік туралы біліп, тапсырмаға қатыса ма?

·      Оқушылар иірілу мен бұрылу арасындағы айырмашылықты біле ме?

·      Оқушылар алаң мен динамикадағы өзгерістер қалай көрінеді және қалай сезілетінін біле ме?

·      Топтық композиция мен талқылау сапасы.

·      Ғылыммен байланыс – денсаулық пен дене, қауіпсіздік, салмақ/ағын динамикасы

·      Математикамен байланыс: айналу осьтері, кеңістік, бағыт және бұрыштар.

·      Басқалармен жұмыс істеу, пікірлерді құрметтеу.

·      Бірігіп оқу, зерттеу және коммуникация НЗМ құндылықтарын көрсетеді

Сын-пікір

Сабақ мақсаттары/танымдық мақсаттар  жүзеге асатындай болды ма?

Оқушылар бүгін не үйренді?

Оқу ортасы қандай болды?

Жоспарланған түрленім пайдалы болды ма?

Уақыт жоспарын орындадым ба? Жоспарға қандай өзгерістер және неге енгіздім?

 
Қорытынды бағалау

 

 

Қандай екі нәрсе өте жақсы болды (оқыту мен үйренуді де қарастырыңыз)?

 

1:

 

2:

 

Қандай екі нәрсені келесі сабақта жақсарту керек (оқыту мен үйренуді де қарастырыңыз)?

 

1:

 

2:

 

Сынып пен жеке тұлғалар туралы келесі сабақ туралы хабар беретін не білдім?

 

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сыныбы: 8-сынып

Сабақ 38-38

Қатысқан оқушы саны : Қатыспағаны:
Сабақтың тақырыбы: Орындауды құрастыру процесі және топта бағалау.
Меңгеру мақсаттары: 8.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді талқылау және көрсете білу

8.2.5.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін қолдана білу, оны шешудің балама жолдарын ұсыну

Сабақ мақсаты: Баскетбол ойынында допты алып жүру,себетке доп салу және допты тартып алуды дамыту

Топта жұмыс істей білу

Көшбасшылықты дамыту

Жетістік критерийлері: ·         Баскетбол ойынында техникалық әдісті меңгерген

·         Топта жұмыс істей біледі

·         Баскетбол ойынында негізгі ережелерді сақтайды

Тілдік мақсаттар: Пәндік лексика және терминдер:

·         Шабуылдау ойыны, бейімделген ойындар

·         баскетбол добы,пластиктен жасалған доп, әр түрлі лента, ысқырық

Талдау үшін сұрақ:

·         Сіз ойын тактикасын топта қалай қолданар едіңіз?

Құндылықтарды дарыту:

 

Жеке жауапкершілік, оң болу. Көшбасшылықты дамыту және өзара көмек.
Пән аралық байланыс: Өзін-өзі тану пәнімен байланыс,биология пәнімен байланыс және геометрия пәнімен байланыс. Допты себетке лақтыру кезінде түсіндіру
Акт қолдану: Таныстырылым көрсету үшін интерактивті тақта қолдану
Бастапқы білім: Оқушылар баскетбол жөнінде өткен сыныпта, үйде, сыныптан тыс орында алған білімдерін қолданады.
САБАҚ   БАРЫСЫ
Сабақ кезендері: Сабақтағы іс-әрекеттер: құрал жабдықтар (ресурстар)
Сабақтың басы:

5-10 мин

 

Сапқа тұру,жаңа сабақтың тақырыбымен, мақсатымен, жетістік өлшемдерімен таныстыру;

Қауіпсіздік ережесімен танысу.

Саптық жаттығулар-бір орындағы бұрылыстар

Жәй жүгіріс(диагонал бойынша,ортадан,қарсы бағытқа,жылан тәрізді)

-тізені жоғары көтеріп жүгіру;

-аяқты артқа сермеп жүгіру;

-жылдамдыққа жүгіру;

-180º-қа айналу

Жанымызбен жылжу

-кеудеден доп лақтыру қалпын салып оң және сол жақ жанымызбен жылжу.

Жәй жүріс:

-қол жоғары, аяқтың ұшымен жүру;

-қол желкеде немесе жанымызда,өкшемен жүру;

-аяқтың сыртымен жүру;

-аяқтың ішімен жүру.

ЖДЖ

Әр бір белсенді қозғалыс үшін үлкен бос кеңістік.
 

Сабақтың ортасы:

 

25мин.

Ойынның  техникалық тәсілдерін үйрету

«Баскетболда лақтыруды оқыту» таныстырылымын көрсету

(Б, Т, Тәж, ф)

Допты алып жүрумен себетке доп лақтыру эстафетасы. Алаңның шетіне екі топ лекпен сапқа тұрып орналасады.Дыбыс берілген жағдайда лектін алдында тұрған ойыншы допты себетке дейін алып жүреді де себетке допты тастайды,егерде доп себетке түспесе қайтадан допты себетке түскенше лақтырады.Әрі қарай допты алып жүріп лекпен кері қайтады.Допты келесі ойыншы бередіде өзі саптың соңына барады

Бұл тапсырмаға бағалау дескрипторы:

Ережені бұзбай допты алып жүру

-Себетке лақтыру, ережені бұзбай екі адым жасау арқылы орындалады

Мұғалім баскетболда әр түрлі тартып алу әдістерін көрсетеді.

Допты өзіңдікіне. 6-8 ойыншыдан екі топ құрылады. Ойыншылардың біреуі шеңбердің (диаметрі 2 м) ортасына тұрып-қағып алушы рөлін атқарады. Келесі ойыншы қарсыластарының шеңберінің маңына орналасады (қорғаушы).Қалған ойыншылар өз бетінше орналасады. Допты залдың ортасынан ойынға қосқан соң, ойыншылар бір-біріне допты беріп келіп, залдың ортасындағы ойыншыға допты жалғауға тырысады.Белгілі бір уақыт ішінде (5 — 10 минут) қағып алушы көп доп ұстаған болса сол топ жеңіске жеткен болып саналады.

Баскетбол ережесімен ойын.

Бұл тапсырмаға бағалау дескрипторы:

— Допты алып жүру,ереже сақтаумен өтеді

-Допты тартып алу сәтінде қауіпсіздік ережесін сақтау және ереже бұзбау.

ҚБ:

«Смайликтер»

 

 

Жалғастыруға дайынмын! Толықтау түсінбедім! Ештеңе түсінбедім қайталау қажет!

Оқушылар өткен сабақ бойынша сәйкес келетін смайликтердің суретін салады.

Үлкен ойын кеңістігі,жарыс өткізуге қажетті құрал жабдықтар. Баскетбол доптары, конустар, ысқырық, секундомер.
Сабақтың  соңы:

5 мин

Сабақты қорытындылау.

Техникалық іс-қимылды дұрыс орындаған оқушыларды бағалау.

Оқушыларға қаншалықты сабақ түсінікті болғанын сұрақ қою арқылы ауызша рефлексия жүргіземіз.

Үлкен бос кеңістік.
Саралау: Бағалау: Денсаулық және қауіпсіздік ережелерінің сақталуы:
Физикалық дене қабілеті жоғары топ оқушыларына қиындатылған ойын түрін ұсыну. Сабақ барысын бағалау, мұғалімнің мынадай бақылауынан тұрады:

1 оқушыларды бақылаумен

2  оқушыларға ауызша сұрақ қою

3  оқушымен жекелей әңгіме жүргізу

— белсенді оқушыларға

— жетістік критерий

-теориялық біліміне

Әр оқу тоқсанының басында бекітілген қауіпсіздік техникасы ережелерімен таныстыру;

Сабақ барысында жайлы жағдай туғызу арқылы;

Тақырыпқа сай әрекет ету мен киінуді қатаң талап ету міндетті;

Әр оқушының жүрісін, тұрысын назарда ұстау

Сабақ бойынша рефлекия:

 

1.Сабақ мақсаттары дұрыс қойылған ба?

 

 

2.Оқушылар нені үйренді?

 

 

3.Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

 

 

4. Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

 

 

5. Сабақта уақыт кезеңдері сақталды ма ?

 

 

 

Жалпы  оқушыларды  бағалау:

 

Сабақтың жақсы екі  аспектісі   (оқытуға, үйренуге қатысты.)

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту және үйрену)

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып   туралы   немесе  жекелеген оқушылардың жетістіктерін сараптау

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:

4-тарау: Қазақ ұлттық және зияткерлік ойындары

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 8

Сабақ 39

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

Сабақ тақырыбы Қазақ ұлттық ойындары.
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.2.8.1 — жарыс кезінде әділ ойнау, патриотизм және ынтымақтастыққа жататын мінез-құлық көрсетуді  талқылау және бейімдей білу.

8.2.3.1 — қолайлы оқу-үйрену ортасын қалыптастыру бойынша біріккен, әрі тиімді жұмыс дағдыларын талқылау және көрсете білу

8.3.5.1 — басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды анықтай білу

Сабақ мақсаттары  Жарыс кезінде әділ ойнау, патриотизм және

ынтымақтастыққа жататын мінез-құлық көрсетуді талқылау

және бейімдей білу

Жетістік критерийлері Қазақтың ұлттық ойындары арқылы патриоттық сезімді оятып, әділдіктің әсерін ойын арқылы көрсетеді

• Қазақтың ұлттық ойындарының түрлерін ажыратады және балама ұқсас ойындарды құрастырады

• Қазақтың ұлттық ойындарының атауларын атайды және қандай физикалық қасиеттерді дамытатынын анықтайды

Тілдік  мақсаттар

 

Оқушылар:

қазақ ұлттық ойныдарындағы өздерінің қозғалыс дағдыларын және стратегиялық ойлауын талқылай, салыстыра және талдай алады.

 Мыналарды қамтиды:

• ұлттық, зияткерлік

• стратегия, тактика, жүріс

• «Тоғызқұмалақ» (құмалақ, тұздық, отау, атсырау), «шахматтар»,

• рөлдер: ойыншы, төреші

• команда  қарсылас, шабуылдау, қорғаныс

• ережелер, бағалау, адал ойын

• «Белбеусоқ»

• «Соқыртеке»

Құндылықтарды дарыту

 

 

Бұл бөлімде оқушылар дәстүрлі қазақ ойындарындағы бірқатар стратегиялар мен тактикаларды оқып, жетілдіреді, сондай-ақ дәстүрлі қазақ ойындарының ережелерін, тактикаларын зерделейді. Оқушыларға әр түрлі рөлдерді кезек-кезен орындап, ойынды таңдау ұсынылады. Оқушылар адал ойын үлгілері мен бірлескен жұмыс дағдыларын талдайды және бағалайды.

 

Пәнаралық байланыстар  Ойын кезінде физикалық есептеуілерді қолдану
АКТ қолдану

дағдылары

Интернет ресурстарын пайдалану.
Бастапқы білім

 

Оқушылар алдыңғы сыныптарда және тарауларда, сондай-ақ үйле және/немесе сыныптан тыс сабақтар аясында оқу кезеңінде жалпы шеберлік пен стратегиялық түсінікке қол жеткізген әр түрлі қазақ ұлттық ойындарында тәжірибені меңгерген.
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет. Ресурстар
Сабақтың басы

 

Сәлемдесу,оқушылардың сабаққа дайындықтарын тексеру, жүрек қағысын(пульсін) тексеру. Сабақтың мақсатын түсіндіру

Оқушыларды суреттер құрастыру арқылы топтарға бөлу. Әр топ өз беттерінше жалпы дене жаттығуын жасайды.

Кең, таза кеңістік әрбір әрекет үшін.

Мұғалімге ысқырық

Сабақтың ортасы

 

Топқа бөлу:

Оқушылар реттік нөмірі бойынша  3 топқа бөлінеді.

Әрбір сурет бойынша қандай ұлттық ойындар көрсетілген жөнінде және қауіпсіздік ережесін айтып береді.

1-топ:

 

2-топ:

 

 

3-топ:

 

http://igrushka.kz/vip83/kazigr1.php

(Т, Тәж, Ф) Оқушылар «Сокыртеке» ойынын ойнайды. Оқушыларды үш топқа бөліңіз. Әрбір топта көзі байланған (соқыр теке) бір оқушы болады. Осы топтағы басқа ойыншылар белгілі бір аумақта олардың айналасына жиналады және көзі байланған ойыншыға қол тигізуге, бірақ оған ұсталып қалмауға тырысады. Егер оқушы «жүргізушіні» ұстап алса, жаңа «жүргізушіге» айналады. Содан кейін олар өздеріне қол тигізуден қорғау үшін пайдаланған тактиканы, ал «жүргізушілер» бос оқушыларды ұстап алу үшін пайдаланған тактиканы талқылайды

(Т, Ж, К, Ф) Оқушылар «Белбеусок» ойынын ойнайды. Сыныпты 5-6 оқушыдан топтарға бөліңіз және оларды радиусы шамамен 6-8 метр болатын шеңберге отырғызыңыз. Жүргізуші шеңберді айнала белбеумен жүреді және оны отырған оқушының артына қояды. Отырған оқушы тұрып, белбеуді қолына алып, шеңбер сыртындағы жүргізушіні қуа бастайды. Оқушылар жеңімпаз болу үшін белбеуі бар жүргізушіге қол тигізуі тиіс. Егер олар мұны жүргізуші бос орынға жеткенге дейін істей алмаса, онда олар жеңіледі. Қуғыннан соң оқушылар шеңбердегі әрбір оқушы «жүргізуші» болғанға дейін рөлдерімен ауысады.

https://www.zharar.com/kz/national/602-oiyn.html

Кері байланыс: оқушылар бір –бірінің жұмысына кері байланыс береді.

Үлкен бос ойын кеңістігі

Тоғызқұмалақ тақтайы және пішіндері (жұпқа). Ойын ережелері бойынша ақпарат: http://en.wikipedia.org/wiki/Toguz_korgool

Сабақтың соңы Құрал-жабдықтарды тиісті орындарына қою. Бүгінгі өтілген сабаққа рефлексия жазу. Көкіректі кере демді реттеу.

Оқушылар өздерінің жұмысы мен сыныптастарының жұмысын белгілі бір критерийлер бойынша бағалай алады

Үлкен, таза алаң.
Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

 

Саралау іріктелген тапсырмалар, нақты бір оқушыдан күтілетін нәтижелер, оқушыға дербес қолдау көрсету, оқу материалдары мен ресурстарын оқушылардың жеке қабілеттерін есепке ала отырып іріктеу (Гарднердің жиындық зият теориясы) түрінде болуы мүмкін.

Саралау уақытты ұтымды пайдалануды есепке ала отырып, сабақтың кез келген кезеңінде қолданыла алады

Бұл бөлімде оқушылардың сабақ барысында үйренгенін бағалау үшін қолданатын әдіс-тәсілдеріңізді жазасыз Денсаулық сақтау технологиялары.

Сергіту сәттері мен белсенді  іс-әрекет түрлері.

Осы сабақта қолданылатын Қауіпсіздік техникасы ережелерінің тармақтары  

 

Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
Рефлексия: оқушылар сұрақтарға жауап беру арқылы өзінің бүгінгі сабақтағы әрекеттеріне рефлексия жасайды.

Қандай қате жібердім?

Нені білу керек?

Қауіпсіздік ережелері туралы не түсіндім?

Жалпы баға

Сәтті өткен екі нәрсені атап көрсетіңіз (сабақ беру және оқытуға қатысты)?

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1.      Төзімділік туралы талқылау жұмыстары жасалуы қажет екені байқалды. Соған лайықты тапсырмалар қосқан дұрыс.

2.      Әр сабақта  оқушыларды қазақтың ұлттық ойындары туралы сөздерін қолдануға үйрету тапсырмаларын беру керек.

Қандай екі нәрсе сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (сабақ беру және оқытуға қатысты)?

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1.      Қазақты ұлттық ойын кезіндегі ойынның дұрыс\дұрыс емес орындалуы туралы суреттерді талдау  арқылы  оқушылардың қажеттіні саралай алу дағдылары дамыды.

2.      Оқушылардың дұрыс ойнау ережелерін топта талқылап, таныстырылым жасауы және   дұрыс нұсқамен салыстыруы нәтижелі жұмыс болды деп санаймын.

 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:

4-тарау: Қазақ ұлттық және зияткерлік ойындары

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің атыжөні:
Сынып: 8

Сабақ 40

Қатысқандар саны:

Қатыспағандр саны:

 
Сабақ тақырыбы Қазақтың                ұлттық   ойындары

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.2.8.1 — жарыс кезінде әділ ойнау, патриотизм және ынтымақтастыққа жататын мінез-құлық көрсетуді  талқылау және бейімдей білу.

8.2.3.1 — қолайлы оқу-үйрену ортасын қалыптастыру бойынша біріккен, әрі тиімді жұмыс дағдыларын талқылау және көрсете білу

8.3.5.1 — басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды анықтай білу

Сабақ мақсаттары Қолайлы оқу-үйрену ортасын қалыптастыру бойынша

біріккен, әрі тиімді жұмыс дағдыларын талқылау және көрсете білу

Жетістік критерийлері  Қазақтың ұлттық ойыны асық ойнауда шеберлік қабілеттерін көрсетеді

Асық ату, бес тас ойындарының ережесін, ойнау тәсілін көрсетеді

 

Тілдік  мақсаттар

 

Оқушылар:

қазақ ұлттық ойныдарындағы өздерінің қозғалыс дағдыларын және стратегиялық ойлауын талқылай, салыстыра және талдай алады.

 Мыналарды қамтиды :

•           ұлттық, зияткерлік

•           стратегия, тактика, жүріс

•           «Тоғызқұмалақ» (құмалақ, тұздық, отау, атсырау), «шахматтар»,

•           рөлдер: ойыншы, төреші

•           команда,  қарсылас, шабуылдау, қорғаныс

•           ережелер, бағалау, адал ойын

•           «Белбеусоқ»

•           «Соқыртеке»

Құндылықтарды дарыту

 

 

Бұл бөлімде оқушылар дәстүрлі қазақ ойындарындағы бірқатар стратегиялар мен тактикаларды оқып, жетілдіреді, сондай-ақ дәстүрлі қазақ ойындарының ережелерін, тактикаларын зерделейді. Оқушыларға әр түрлі рөлдерді кезек-кезен орындап, ойынды таңдау ұсынылады. Оқушылар адал ойын үлгілері мен бірлескен жұмыс дағдыларын талдайды және бағалайды.

 

Пәнаралық байланыстар  Ойын кезінде физикалық есептеуілерді қолдану
           АКТ қолдану дағдылары Интернет ресурстарын пайдалану.
Бастапқы білім

 

Оқушылар алдыңғы сыныптарда және тарауларда, сондай-ақ үйле және/немесе сыныптан тыс сабақтар аясында оқу кезеңінде жалпы шеберлік пен стратегиялық түсінікке қол жеткізген әр түрлі қазақ ұлттық ойындарында тәжірибені меңгерген.
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет. Ресурстар
Сабақтың басы

 

Сәлемдесу,оқушылардың сабаққа дайындықтарын тексеру, жүрек қағысын(пульсін) тексеру. Сабақтың мақсатын түсіндіру .

Оқушыларды суреттер құрастыру арқылы топтарға бөлу. Әр топ өз беттерінше жалпы дене жаттығуын жасайды.

Алдынғы білім:

Берілген суреттер бойынша не ойлайсыз? Өткен тақырыппен байланыстырып көріңіз.

 

 

 

Т. Ойлан -талқыла

Әр топ кезекпен берілген суреттерге қарай отырып, қауіпсіздік ережелері сақталғаны\сақталмағаны туралы пікірлерін білдіреді.

 

 

 

 

 

Кең, таза кеңістік әрбір әрекет үшін.

Мұғалімге ысқырық

Сабақтың ортасы

 

«Асық ату» және «Бес тас» ойынының ережесін түсіндіріңіз және білім алушыларды топқа бөлу арқылы ойындарды ережесімен ойнатыңыз. Асық ойыны— қазақ халқының дәстүрлі ойыны. Асық ойыны күндіз де, түнде де ойналады. Күндізгісі – мергендікке, түнгісі – ептілікке баулиды. Иіргенде түскен қалпына қарай асық – алшы, тәйке, бүк, шік деп, ал атуға арнап арнайы қорғасын құйылып жасалғаны – сақа, жақсылары – оңқы аталады.

«Соқыртеке» — ұлттық ойын. Ойын үйде де, далада да ойнала береді. Ойын үйде де, далада да ойнала береді. Ойыншылар шеңбер құрып, дөңгелене турады да, ортада көзі байланған бір адамды қалдырады. Соқыр теке — сол. Қалған ойыншылар соқыр текені қолымен түртіп қойып, одан айнала қашып журеді. Ал соқыр теке сол түрткен адамды ұстап алып, тануға тиісті. Егер ол устаган кісіні таныса, оның көзін байлап, соңы соқыр теке жасайды. Өйтпеген жағдайда соқыр теке ойыны apы қарай жалғаса береді.

Ойынға қатынасушылар жиылып, алқа-қотан тұрғаннан кейін, бір қыздың, не жігіттің көзін байлап, қолына бір метрдей жас шыбық беріп, ортаға шығарады. Ол:

Қараңғыда көзім жоқ,

Тиіп кетсе сөзім жоқ.
Қайда кеттің қалқа жан,
Жетектейтін өзің жоқ.
Қолға түскен құтылмас,

Қала бермек көзім боп,

— деп таяғын өзі болжаған тықыр, дыбыс естілген жаққа қарай соза береді. Айнала трған ойнаушылар қашып жүріп:

Соқыр — соқырақ,

Оң көзіңе топырақ.
Топырағын алайын,
Тотияйын салайын

Саған бір ем табайын,

—деп келіп, «Соқыр текеге» тиіп қашып жүреді. Осылай ойнап жүргенде «соқыр текенің» қолына түскен ойнаушы ұтылады да, екеуі орын ауыстырады.

«Соқыр теке» мен оны түрткілеп қашып жүрушілердің өрісін мөлшерлеп сызып қояды.

 

 

Әр топ кезекпен берілген суреттерге қарай отырып, қауіпсіздік ережелері сақталғаны\сақталмағаны туралы пікірлерін білдіреді.

 

 

 

Үлкен бос ойын кеңістігі

Тоғызқұмалақ тақтайы және пішіндері (жұпқа). Ойын ережелері бойынша ақпарат: http://en.wikipedia.org/wiki/Toguz_korgool

Сабақтың соңы Құралжабдықтарды тиісті орындарына қою. Бүгінгі өтілген сабаққа рефлексия жазу. Көкіректі кере демді реттеу.

Оқушылар өздерінің жұмысы мен сыныптастарының жұмысын белгілі бір критерийлер бойынша бағалай алады

Үлкен, таза алаң.
Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалауоқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

 

Саралау іріктелген тапсырмалар, нақты бір оқушыдан күтілетін нәтижелер, оқушыға дербес қолдау көрсету, оқу материалдары мен ресурстарын оқушылардың жеке қабілеттерін есепке ала отырып іріктеу (Гарднердің жиындық зият теориясы) түрінде болуы мүмкін.

Саралау уақытты ұтымды пайдалануды есепке ала отырып, сабақтың кез келген кезеңінде қолданыла алады

Бұл бөлімде оқушылардың сабақ барысында үйренгенін бағалау үшін қолданатын әдістәсілдеріңізді жазасыз Денсаулық сақтау технологиялары.

Сергіту сәттері мен белсенді  ісәрекет түрлері.

Осы сабақта қолданылатын Қауіпсіздік техникасы ережелерінің тармақтары  

 

Сабақ бойынша рефлексия

 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз
 
Жалпы баға

 

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

Бөлім ұзақ мерзімді жоспары: Мектеп:
мерзімі:___________ Мұғалімнің аты:
сынып: 8

сабақ 41

Қатысқаны:                     Қатыспағаны
Сабақ тақырыбы Қазақ ұлттық ойындары

 

Оқыту мақсаты, осы сабақта қол жеткізетін (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.2.8.1 — жарыс кезінде әділ ойнау, патриотизм және ынтымақтастыққа жататын мінез-құлық көрсетуді  талқылау және бейімдей білу.

8.2.3.1 — қолайлы оқу-үйрену ортасын қалыптастыру бойынша біріккен, әрі тиімді жұмыс дағдыларын талқылау және көрсете білу

8.3.5.1 — басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды анықтай білу

Сабақ мақсаты Әр-түрлі физикалық әрекеттерді пайдаланып, қазақтың ұлттық ойындарды ойнай алады
Бағалау критерийлері Қазақтың ұлттық ойындарын біледі

Біріккен әрі тиімді жұмыс көрсетеді

Ойын кезінде әр-түрлі физикалық әрекеттерде дағдыларды түсініп  қолданады

Тілдік мақсаттар

 

Мыналарды қамтиды:

·         стратегия, тактика, жүріс

·         рөлдер: ойыншы, төреші

·         команда,  қарсылас, шабуылдау, қорғаныс

·         ережелер, бағалау, адал ойын

·         «Арқан тарту»

«Бөрік жасырмақ»

Тәрбиелеу құндылықтар Құрмет, жауапкершілік, коллаборативті мәдениет, өмір бойы оқу
Пәнаралық байланыс Математика, физика, биология
АКТ қолдану Ғаламтордан мәліметтер алу
Бастапқы білім Оқушылар алдыңғы сынып бойынша білімін сүрау  не білетінін сұрақ арқылы анықтау.
Сабақ барысы
Жоспарланған кезеңдері Сыныпта Жоспарланған іс-шаралар Ресурсы
Ұйымдастыру кезеңі

10-12 мин

Оқушылармен сәлемдесу,бүгінгі сабақтың тақырыбымен және бағалау критериімен таныстыру.Сабақ барысындағы немесе дене жаттығуларын орындау кезіндегі қауіпсіздік ережелерімен таныстыру.

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыруда,  активити «ақсерекпен көксерек»  ойынын ойнату.

Жүгіріп орындалатын жаттығулар жиынтығы.

· бірінші топ құрал жабдықсыз орындалатын  қарапайым жаттығулар кешенін құрады, сынып болып орындайды.  (қол мен иық буындарына, мойынға және денеге, аяққа және жалпы денеге арналған);

· екінші топ құрал жабдықпен орындалатын жаттығулар кешенін құрады, сыныпқа ұсынады (нығыздалған доппен, секіргішпен, гимнастикалық орындықта, гимнастикалық қабырғада).

Оқушылардан сұрау — Әр түрлі бұлшық еттер топтарын жаттықтыратын жаттығуларды неліктен  орындау қажет.(оқушылардың жауаптарын тыңдау, жауаптарына қарай бағалау)

Әрбір тапсырма үшін үлкен бос кеңістік. Мұғалімге арналған ысқырық. Аумақты белгілеу үшін фишкалар/конустар.
Негізгі бөлім

28-30 мин.

1-тапсырма

Арқан тарту — ұлттық ойын.

Ойынды жазда көгалды алаңда, спорт залында өткізуге болады. Ойынға ұзындығы 10 метрдей жуан кендір арқан керек. Ол арқанның тең ортасынан орамалмен орап белгі жасайды, белгінің екі жағынан бір жарым-екі метрдей жерден тағы да жогарыдағы тәртіппен белгілейді. Ойынға қатынасушылар тең екі топқа бөлінеді. Олардың саны 10—12 адам немесе сыныптың адам санына тең бөлінуге болады, ойыншылар бойларына қарай қатар түзеп тұрады.

Ойын басқарушының берген командасы бойынша қатар түзеп сапта түрған ойыншылар оң жақ шетінен бастап қатар санын «бір, екі, үш»… деп сол жақ шетіне дейін санап шыгады. Сөйтіп тақ жағы бір бөлек, жұп жағы бір бөлек бөлініп шығады.  Сызып қойған үш сызықтың ортасына арқандағы үш белгінің екі шеткісін дәл келтіріп керіп тұрады да, арқанның шеткі белгісінен бастап ұшына дейін ойыншылар қос қолдап ұстап тартып тұрады. Содан соң ойын басқарушының берген командасы бойынша екі топ тартысқа түседі. Ойыншылардың мақсаты — тартысқа түскен екі топ бірін-бірі тартып, жердегі орталық сызықтан бұрын сүйретіп өткізіп әкету. Екі топтың қай жағы орталық сызықтан қарсы топты бұрын сүйреп өткізіп әкетсе, сол жағы ұтқан болады, жеңген жағы бәйгесін алады. Ойынды осы жоғарыдағы тәртіппен жүргізе беруге болады. Ойын қимыл бірлігін қалыптастырып, коллективтік іс-әрекетке тәрбиелейді.

 Адал ойындағы адамгершілік құндылықтары туралы шағын топтарда талқылау.

Ойыншыларды қошеметтеу, сырттай бақылау, нәтижелерін есепке алып екі жұлдыз бір тілек айту

2-тапсырма

«Бөрік жасырмақ» ойынына қатынасушылар араларынан бір ойыншыны шығарып, алыстау жерге барып, бөрік немесе басқа бір белгілі затын жасыруға жібереді және өзі де сол маңайда жасырынуы керек. Қалған ойыншылар жасырған ойыншының тыққан затын іздеуге кіріседі. Кімде-кім тығылған бөрікті көріп қойып, алуға қам жасаса, онда иесі бермеуге тырысады. Бермеудің жағдайы екеуі бірдей бас салып бөрікке таласу емес, қай бұрын алғаны алады, ал көрген ойыншы ала алмай қалса, онда иесі қорып, бөрікке жібермеуге тырысады. Ал басқалардың қай-қайсысы болмасын, бөріктің иесіне қол тигізіп күш жұмсауына болмайды. Қайткенде де алдап жүріп алып, оны ойын жүргізушіге ертіп келулері керек. Келесі жолы бөрікті жасыруға бөрікті әкелген ойыншы барады да, ойын жалғаса береді

Сұрақ-жауап

Қандай қиындықтар болды?

Шешу жолдары?

Оқушыларды орындаған жаттығуларына қарай  талдау және бағалау. Өзін-өзі бағалау парағы,

 

Жүгіруге арналған жол және кең таза кеңістік.

Фишкалар конустар,мұғалімге ысқырық, бор, секундомер

Әрбір тапсырма үшін үлкен бос кеңістік. Мұғалімге арналған ысқырық. Аумақты белгілеу үшін фишкалар/конустар.

«Көршіңізге айтыңыз стратегиясы»

Қорытынды

5 мин.

Бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында ПОПС – формуласын қолдану арқылы оқушылардан кері байланыс алу, ол  ПОПС – формуласындағы  белгіленген төрт жағдаят бойынша  оқушылардан бүгінгі сабақ бойынша өз ойларын жазу сұралады

Қосымша

 

ПОПС – формуласы

П позиция
О негіздеме
П мысал
С Ой тастау
Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз?

нәтижесін есепке алу арқылы

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз?

Бақылау парағы, сұрақ жауап , бақылау,кері байланыс

 

Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы
ұлттық ойындар сабағындағы қауіпсіздік ережелері 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 4-тарау: Қазақ ұлттық және зияткерлік ойындары Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 8

Сабақ 42-43

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

Сабақ тақырыбы Зияткерлік ойындар
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.2.6.6 — жарыс іс-әрекеттерін және төрелік ету ережелерін қолдана білу

8.2.5.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін қолдана білу, оны шешудің балама жолдарын ұсыну

Сабақ мақсаттары  Жарыс іс-әрекеттерін және төрелік ету ережелерін қолдана білу
Жетістік критерийлері Тоғызқұмалақ ойыны білім алушының зейінін және есте сақтау қабілетін арттыратындығын айтады

Өзінің шығармашылық қабілетін ортада көрсетеді және өз ойын ұсынады

Тілдік  мақсаттар

 

Оқушылар:

қазақ ұлттық ойныдарындағы өздерінің қозғалыс дағдыларын және стратегиялық ойлауын талқылай, салыстыра және талдай алады.

Мыналарды қамтиды :

•           ұлттық, зияткерлік

•           стратегия, тактика, жүріс

•           «Тоғызқұмалақ» (құмалақ, тұздық, отау, атсырау), «шахматтар»,

•           рөлдер: ойыншы, төреші

•           команда,  қарсылас, шабуылдау, қорғаныс

•           ережелер, бағалау, адал ойын

•           «Белбеусоқ»

•           «Соқыртеке»

Құндылықтарды дарыту

 

 

Бұл бөлімде оқушылар дәстүрлі қазақ ойындарындағы бірқатар стратегиялар мен тактикаларды оқып, жетілдіреді, сондай-ақ дәстүрлі қазақ ойындарының ережелерін, тактикаларын зерделейді. Оқушыларға әр түрлі рөлдерді кезек-кезен орындап, ойынды таңдау ұсынылады. Оқушылар адал ойын үлгілері мен бірлескен жұмыс дағдыларын талдайды және бағалайды.

 

Пәнаралық байланыстар  Ойын кезінде физикалық есептеуілерді қолдану
           АКТ қолдану дағдылары Интернет ресурстарын пайдалану.
Бастапқы білім

 

Оқушылар алдыңғы сыныптарда және тарауларда, сондай-ақ үйле және/немесе сыныптан тыс сабақтар аясында оқу кезеңінде жалпы шеберлік пен стратегиялық түсінікке қол жеткізген әр түрлі қазақ ұлттық ойындарында тәжірибені меңгерген.
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет. Ресурстар
Сабақтың басы

 

Сәлемдесу,оқушылардың сабаққа дайындықтарын тексеру, жүрек қағысын(пульсін) тексеру. Сабақтың мақсатын түсіндіру .

Оқушыларды суреттер құрастыру арқылы топтарға бөлу. Әр топ өз беттерінше жалпы дене жаттығуын жасайды.

Кең, таза кеңістік әрбір әрекет үшін.

Мұғалімге ысқырық

Сабақтың ортасы

 

«Тоғызқұмалақ» ойынындағы негізгі ережелерді қарастырыңыз. Ойынның мақсаты – ойыншы өз серіктесіндегі 81 тастан көбірек жеңу екендігін түсіндіріңіз. Ойыннан кейін олар пайдаланылған тактиканы және ойынды жақсарту бойынша стратегияларды талқылайды. Топ қатысушыларына өзінің ойыншысына көмектесулеріне болады. Үлкен бос ойын кеңістігі

Тоғызқұмалақ тақтайы және пішіндері (жұпқа). Ойын ережелері бойынша ақпарат: http://en.wikipedia.org/wiki/Toguz_korgool

Сабақтың соңы Құрал-жабдықтарды тиісті орындарына қою. Бүгінгі өтілген сабаққа рефлексия жазу. Көкіректі кере демді реттеу.

Оқушылар өздерінің жұмысы мен сыныптастарының жұмысын белгілі бір критерийлер бойынша бағалай алады

Үлкен, таза алаң.
Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы
Саралау іріктелген тапсырмалар, нақты бір оқушыдан күтілетін нәтижелер, оқушыға дербес қолдау көрсету, оқу материалдары мен ресурстарын оқушылардың жеке қабілеттерін есепке ала отырып іріктеу (Гарднердің жиындық зият теориясы) түрінде болуы мүмкін.

Саралау уақытты ұтымды пайдалануды есепке ала отырып, сабақтың кез келген кезеңінде қолданыла алады

Бұл бөлімде оқушылардың сабақ барысында үйренгенін бағалау үшін қолданатын әдіс-тәсілдеріңізді жазасыз Денсаулық сақтау технологиялары.

Сергіту сәттері мен белсенді  іс-әрекет түрлері.

Осы сабақта қолданылатын Қауіпсіздік техникасы ережелерінің тармақтары  

 

Сабақ бойынша рефлексия

 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз. 
 
Жалпы баға

 

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 4-тарау: Қазақ ұлттық және зияткерлік ойындары Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 8

Сабақ 44-45

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

Сабақ тақырыбы Зияткерлік ойындар
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.2.6.6 — жарыс іс-әрекеттерін және төрелік ету ережелерін қолдана білу

8.2.5.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін қолдана білу, оны шешудің балама жолдарын ұсыну

Сабақ мақсаттары  Жарыс іс-әрекеттерін және төрелік ету ережелерін қолдана білу
Жетістік критерийлері Тоғызқұмалақ ойыны білім алушының зейінін және есте сақтау қабілетін арттыратындығын айтады

Өзінің шығармашылық қабілетін ортада көрсетеді және өз ойын ұсынады

Тілдік  мақсаттар

 

Оқушылар:

қазақ ұлттық ойныдарындағы өздерінің қозғалыс дағдыларын және стратегиялық ойлауын талқылай, салыстыра және талдай алады.

Мыналарды қамтиды :

•           ұлттық, зияткерлік

•           стратегия, тактика, жүріс

•           «Тоғызқұмалақ» (құмалақ, тұздық, отау, атсырау), «шахматтар»,

•           рөлдер: ойыншы, төреші

•           команда,  қарсылас, шабуылдау, қорғаныс

•           ережелер, бағалау, адал ойын

•           «Белбеусоқ»

•           «Соқыртеке»

Құндылықтарды дарыту

 

 

Бұл бөлімде оқушылар дәстүрлі қазақ ойындарындағы бірқатар стратегиялар мен тактикаларды оқып, жетілдіреді, сондай-ақ дәстүрлі қазақ ойындарының ережелерін, тактикаларын зерделейді. Оқушыларға әр түрлі рөлдерді кезек-кезен орындап, ойынды таңдау ұсынылады. Оқушылар адал ойын үлгілері мен бірлескен жұмыс дағдыларын талдайды және бағалайды.

 

Пәнаралық байланыстар  Ойын кезінде физикалық есептеуілерді қолдану
           АКТ қолдану дағдылары Интернет ресурстарын пайдалану.
Бастапқы білім

 

Оқушылар алдыңғы сыныптарда және тарауларда, сондай-ақ үйле және/немесе сыныптан тыс сабақтар аясында оқу кезеңінде жалпы шеберлік пен стратегиялық түсінікке қол жеткізген әр түрлі қазақ ұлттық ойындарында тәжірибені меңгерген.
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет. Ресурстар
Сабақтың басы

 

Сәлемдесу,оқушылардың сабаққа дайындықтарын тексеру, жүрек қағысын(пульсін) тексеру. Сабақтың мақсатын түсіндіру .

) Жүгіру.

А) Жай жүгіру

Б) Қол белде,аяқты алға сермеп.

В) қол желкеде, тік аяқты артқа сермеу.

Г) тізені көтере жүгіру.

Д) денені босата аяқты жиілеп жүгіру

 

2) Жүру

А) демді қалпына келтіру

Б) Қол желкеде денені оңға-солға бұру

В) қол жоғарыда ,аяқтың ұшымен

Г) қол желкеде, өкшемен

Д) әр адымда, алға еңкею

Е) спорттық жүріспен жүру, қолды жаңға созу

Ж) спорттық жүріс

З) демді қалпына келтіру

 

3)Жалпы дамыту жаттығулары.

А) Б.қ. аяқ иық көлемінде қол белде

1-4-басты солға айналдыру

5-8-басты оңға айналдыру

Б) Б.қ. қол иықта, аяқ иық көлемінде

1-4-қолды иықтан алға айналдыру

5-8-қолды иықтан артқа айналдыру

В) Б.қ негізгі тұрыс

1-қолды жоғары көтеру және секіріп аяқты ашу.

2-Б.қ. 3-Д-с. 4-Б.қ.

Г) Б.қ. аяқ иық көлемінен алшақ қол белде

1-сол аяққа еңкею

2-ортаға еңкею

3-оң аяққа еңкею

4-Б.қ.

Д) сол аяқ алда, қол белде

1-4-сол аяқ алдыда оң аяқты соза отыру

5-8-келесі жаққа бұрылу ауысып жасау Д.с.

Е) шпагатқа отыру

 

Кең, таза кеңістік әрбір әрекет үшін.

Мұғалімге ысқырық

Сабақтың ортасы

 

«Тоғызқұмалақ» ойынындағы негізгі ережелерді қарастырыңыз. Ойынның мақсаты – ойыншы өз серіктесіндегі 81 тастан көбірек жеңу екендігін түсіндіріңіз. Ойыннан кейін олар пайдаланылған тактиканы және ойынды жақсарту бойынша стратегияларды талқылайды. Топ қатысушыларына өзінің ойыншысына көмектесулеріне болады.

Ұлттық ойындар:

Күш сынаспақ
Бұл ойын стол үстінде екі баланың білек сынасуымен орындалады.2 бала шынтақтарын столға тірек қол бастарын айқстырады.Кім білекті столға жықса сол бала жеңіске жетеді. Ағаш аттың үстінде аттың басын ұстап тұрып 2-ші қашан білектен тартысып сынасуға да болады.Бірақ баланың қауіпсіздігі қатаң бақыланады.
Тауық күрес.
Балалар екі топқа бөлінеді.Осы екі топтан екі бала шығып ,кәдімгідей күреседі.Оның ең қызығыда,басқаша күрестен айырмасы да –тек жалғыз аяғымен ақсаңдай жүріп,иықтарын қағып күресуінде.Бұл күрес балалардың нық басып,орнықты жүруін жетілдіреді.Күрестің 1 аяғн тізесін бүгіп,мата белбеуін байлап тастайды.Қайсысы сүрініп жығылса ,сол ұтылады.

 

Үлкен бос ойын кеңістігі

Тоғызқұмалақ тақтайы және пішіндері (жұпқа). Ойын ережелері бойынша ақпарат: http://en.wikipedia.org/wiki/Toguz_korgool

Сабақтың соңы Құрал-жабдықтарды тиісті орындарына қою. Бүгінгі өтілген сабаққа рефлексия жазу. Көкіректі кере демді реттеу.

Оқушылар өздерінің жұмысы мен сыныптастарының жұмысын белгілі бір критерийлер бойынша бағалай алады

Үлкен, таза алаң.
Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы
Саралау іріктелген тапсырмалар, нақты бір оқушыдан күтілетін нәтижелер, оқушыға дербес қолдау көрсету, оқу материалдары мен ресурстарын оқушылардың жеке қабілеттерін есепке ала отырып іріктеу (Гарднердің жиындық зият теориясы) түрінде болуы мүмкін.

Саралау уақытты ұтымды пайдалануды есепке ала отырып, сабақтың кез келген кезеңінде қолданыла алады

Бұл бөлімде оқушылардың сабақ барысында үйренгенін бағалау үшін қолданатын әдіс-тәсілдеріңізді жазасыз Денсаулық сақтау технологиялары.

Сергіту сәттері мен белсенді  іс-әрекет түрлері.

Осы сабақта қолданылатын Қауіпсіздік техникасы ережелерінің тармақтары  

 

Сабақ бойынша рефлексия

 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз. 
 
Жалпы баға

 

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 8

Сабақ 46-48

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

Сабақ тақырыбы Қауіпсіздік техникасы. Сәйкес келетін әрекет түрлері үшін ширату және қалпына келу техникалары
Оқу мақсаттары 8.3.4.4 Денсаулықты нығайтуға бағытталған дене жаттығулары кезіндегі болуы мүмкін қауіп-қатерлерді анықтай білу

8.3.2.2 Дене жаттығуларының алдында жалпы қыздыру жаттығуларын жасау және ағзаны қалпына келтіру жаттығуларының құрамын көрсету

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар қозғалыс кеңістігінде толық топ ретінде қауіпсіз жұмыс істеу.
Жетістік критерийлері Негізгі қимыл-қозғалыс жаттығуларының байланысын анықтайды.
Тілдік  мақсаттар

 

Кілт сөздер мен тіркестер.

қозғалу дағдылары сырғанау, таяқпен итерілу, жүгіру.

Диалог / жазылымға арналған пайдалы сынып.

Шапшаң жүгірудің дене шынықтыруда неліктен маңызды екенін айта аласыз ба?

Құндылықтарды дарыту Сыйластық, ынтымақтастық
Пәнаралық байланыстар  Биология пәнімен байланыс тере дене мүшелерін анықтай біледі.
АКТ қолдану дағдылары Видео және суреттерді көру пайдалану
Бастапқы білім

 

Оқушылар  алдыңғы дене шынықтыру сабақтарында өткен бөлімдерден және үй ішінде мен балабақшада негізгі қозғалыс қабілеттілігі мен сенімділігін және фундаменталды қозғалыс дағыдларын дамытты деп күтіледі.
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  

 

Ресурстар
Сабақтың басы

 

 Оқушыларды шаңғы және коньки құралдарымен жабдықтау                                                                    Сапқа тұрғызу,сәлемдесу,рапорт беру. Сабақтың мақсатын түсіндіру .Оқушыларды Қауіпсіздік техникасымен таныстыру.

Спорт алаңында шаңғы ізімен айналып денелерін қыздыру таяқсыз, таяқпен

Мұз айдынында конькимен айналу

Жұп мүшелері бір-біріне түзету кері байланыстарын беріп, жақсы жасауға ынталадырады.

Әрбір тапсырма үшін үлкен бос кеңістік

 

Сабақтың ортасы

 

Қауіпсіздік ережесі.

Арнайы дайындық жаттығулары

(С, Т, Ж, Ф) Оқушылар топтарға бөлініп, дайындық жаттығуларын конькиде тұрып орындайды:

1. Еркін жүру: толық тоқтағанға дейін параллельді қойылған конькимен жылжу.

2. Еркін жүгіру: отырып параллельді қойылған конькимен жылжу.

3. Еркін жүру: толық тоқтағанға дейін оң аяқтағы конькимен жылжу.

4. Еркін жүгіру: толық тоқтағанға дейін сол аяқтағы конькимен жылжу.

5. Сол аяқпен итеруді орындау арқылы оң аяқтағы конькимен жылжу.

6. Оң аяқпен итеруді орындау арқылы сол аяқтағы конькимен жылжу.

8. Еркін жүгіру: екі конькимен кезекпен кезек қозғалу, аяқтарды екі жаққа жіберу және қосу.

8. Еркін жүгіру: зигзаг тәріздес қозғалысты орындау арқылы екі конькимен қозғалу.

(С, К) Ширату және қалпына келу техникаларының маңыздылығын талдаңыз. Тамыр соғысын ұлғайтатын жаттығуларға қатысты идеяларды талдаңыз және бөлісіңіз. Тыныштық күйіндегі тамыр соғысын өлшеңіз және оны жазып алыңыз. Жылдам музыкамен бірге ширату жаттығуын орындаңыз (5 минут тоқтаусыз). Осыдан кейін өзіңіздің жұмыс тамыр соғысыңызды өлшеңіз. Екі минуттан кейін қалпына келу кезеңіндегі тамыр соғысын өлшеңіз.

 

 

 

 

 

 

Коньки, корт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әрбір тапсырма үшін үлкен бос кеңістік

Секунд өлшегіш/сағат

 

Сабақтың соңы Демалу тынысын қалпына түсіру жаттығулары . қатарға тұрғызу орындыққа отырғызу . сабаққа  қорытынды жасау . үйге тапсырма беру Таңғы жалпы дамытаттын жаттығу жасау

Рефлексия:

Сабақта нені үйрендік?

Сұрақтарға жауап береді?

Нені білдім нені түсіндім?

Нені толық түсінбедім ?

Қандай жұмысты жалғастыру қажет?

Сабақтын басында аталған мақсаттарға қол жеткіздім бе?

Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

 

·      Үлгере алмайтын, қалып қоятын оқушылар мықты және дарынды балалардың сонынан қайталап ереді

·      Кеңістікте қозғалыс сөздік қорларын кеңейту үшін жаттығып жатқан қабілетті оқушыларға қиынырақ сұрақтар қойылады.

 

·      Мұғалімнің сырттан жүріп байқауы

·      Б алалармен тақырып бойынша әңгімелесу

·      Керек кезінде оқушылар тоқтай ала ма?

·      бақылау, тыңдау, сұрақтар.

Сұрақ жауап арқылы топтағы және жеке қарым-қатынас сапасын анықтау

Орындалған істестік тапсырма

НЗМ құныдылықтарын қолдайды.

Өзгелердің пікірін сыйлай отырып, олармен жұмыс жүргізу

Қауіпсіздік ережелерін мұқият сақтау

Өзгелермен жұмыс, пікірді құрметтеу.

 

Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз. 
 
Жалпы баға

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

2:

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 5-тарау

Күні:

Сынып:  8

Сабақ 48-49

Мектеп: Мұғалімнің аты-жөні:
Қатысқандар саны:  Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы: Қауіпсіздік ережесі.

Тиісті қызметті жүзеге асыру үшін денені қыздыру және қалпына келтіру әдістері

Оқу     мақсаттары: 8.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға бағытталған дене жаттығулары кезіндегі болуы мүмкін қауіп-қатерлерді анықтай білу

8.3.2.1 — жалпы дене жаттығуларын өткізу және ағзаны қалпына келтіру жаттығуларының құрамын көрсету

Сабақ мақсаты: 1.      – Гимнастика сабағында қауіпсіздік ережелерімен таныстыру;

2.      –Спорттықжабдықтарын бойына байланысты дұрыс таңдауды үйрету;

– Оқушыларды  шаңғы  дайындығы   кездерінде  шаңғымен  жүру                                      әдіс- тәсілдерімен таныстыру.

Бағалау  критерилері: Оқушылар мыналарды орындай алады:

— Спорт дайындығы кезінде қауіпсіздік ережелерін түсінеді және өз сөзімен айтып бере алады.

— Бойына байланысты шаңғы жабдықтарын дұрыс таңдай алады, және қандай шаңғыларды пайдалануға болмайтындығын біледі.

— Ағзаны қалпына келтіру үшін жаттығулар орындай алады.

Тілдік мақсат Оқушыларға осы тараудың мақсатына жетуге және пәнді оқуға жәрдемдесу үшін, тиісінше ғылыми/мектеп терминологиясымен қоса тілдік оқу мақсаттары төменде берілген.
Оқудыңтілдікмақсаты Пәндік лексика және терминология Диалогқа арналған пайдалы сөздер
Оқушылар:

·      шаңғы, коньки және кросс даярлығыбойнышаөзтүсініктерінсипаттайжәнекөрсетеалады.

 

Мыналардықамтиды:

·      Тепе-теңдіктіұстау

·      Көтерілу («жұлдызша», «жартылай жұлдызша», «саты»)

·      Түсу (жоғары тұрып, орташа тұрып, төмен тұрып)

·      Орнында тұрып бұрылу (аттаумен, серпумен)

·      Қозғалыстабұрылу (аттаумен)

·      Тежелу («жартылайсоқамен», «соқамен»)

·      Спортжүрістерітехникасы (ауыспалы, біруақыттық)

 

Талқылауға арналған сұрақтар:

·                  Сендершаңғы, конькижәнекроссдаярлығысабақтарындағықауіпсіздіктехникасынбілесіңдерме?

·                  Дене шынықтыру сабақтарына дайындық шеңберінде ширату және қалпына келу техникасының элементтеріне не кіретіндігін білесіңдер ме?

·                  Оқушыға кросс даярлығы үшін не қажет?

·                  Сендершаңғы мен конькидеорындалатынқозғалыстыңқандайтехникалықамалдарынбілесіңдер?

Құндылықтарды дарыту: Академиялық әділдік, басқа адамдардың идеялары мен ойларын құрметтеу. Білуге құштарлық, шығармашылық және оқылатын  материалға сыни қарау арқылы оқуға құштарлыққа баулу, ақылын, денесін, қарым-қатынас пен мінезді ұдайы дамыту. Өзіне оқушылардың өз бетімен оқуына ықпал ететін икемділік мен дағдыларды дамытуды қамтиды.
Пәнаралық байланыс Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі пәнедерімен байланыс. Шаңғы дайындығына байланысты термин сөздерді үш тілде қолдану.
Акт қолдану: Сілтемелер бойынша материалды көрсету. Призинтация даярлау.
Бастапқы білім: Оқушылар сыныпта дене шынықтыруға арналған бағдарламаның алдыңғы тараударын оқу барысында, үйде және мектептен тыс алынған білімдерін ескеріп, денені, тірек-қозғалыс аппаратын басқару дағдыларын меңгерген.
Сабақ кезендері: Сабақтағы іс-әрекеттер: құрал жабдықтар (ресурстар)
Сабақтың басы:  

10 мин

Саптық жаттығулар
— сапқа тұру, бұрылулар,саптық адымдар.
— бір қатардан екі қатарға тұру.3.Жүру
— Аяқтың ұшымен қол жоғарыда.
— Қол желкеде, өкшемен жүру.
— қол белде табанның сыртымен жүру.
— қол белде табанның ішімен жүру.

4. Жүгіру
— тізені көтере жүгіру.
— өкшені артқа көтере жүгіру.
-сол жақ иықтан секіре жүгіру.
— оң жақ иықтан секіре жүгіру.

5. Жүрудегі ЖДЖ
-Б.қ. оң қол жоғарыда, әр адым сайын қолды ауыстырып отырамыз.
— Б.қ. қол кеуде алдында, қолды шынтақтан артқа тарту және жаза тарту.
-Б.қ. қол иықта,қолды иықтан алдыға артқа айналдыру.
-Б.қ. қол белде, 1- алға еңкею сол аяқты өкшеден қою.2 – қол белде артқа шалқаю. 3-4 д.с. оң жаққа.

 

Оқушы санына байланысты шаңғы аяқ киімі, шаңғы және таяғы.

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың ортасы 25 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жеңіл атлетика

1.      Дене шынықтыру және спортпен шұғылданған кезде табаны резина аяқ киім қию керек.

2.      Қысқа қашықтықтарда тек қана өз жолымен жүгіру қажет. Жүгіріп келе жатып кілт тоқтауға болмайды.

3.      Ойлы-қырлы жерлерде кездескен кедергілерден (тас, құлаған ағаш, бұта, төмпешік т.б.) аспай-саспай өтуді есте сақтаған жөн.

4.      Жүгіру, секіру, лақтыру алаңдарын көлденең кесіп өтуге рұқсат етілмейді.

5.      Тырма мен күректі сабақ өтетін жерде қалдыруға болмайды. Тырма, күректі т.б. жабдықтардың үшкір жағын (жүзін) қаратып қоюға болмайды.

6.      Спорт құралдарын (граната, диск, найза т.б) лақтырғанда, лақтыру бағытында адамның болмауын қарап, бақылап алу қажет.

7.      Ұзындыққа , биіктікке секірер алдында шұңқырдағы құмды майдалап, қопсытып алу керек.

8.      Лақтырушының оң жағында тұруға, құралдарды рұқсатсыз алуға болмайды.

9.      Лақтырған ядроны қағып алуға болмайды және ядроны лақтырар кезде жерге түсіріп алудан сақтану керек.

10.  Жауын-шашында күндері лақтыратын құрал-жабдықтарды мұқият сүртіп, құрғатқаннан кейін пайдалану керек.

Гимнастика сабақтарында

1.      Денені қыздырып алмай күрделі жаттығуларды орындауға болмайтындығы есте ұстаңдар.

2.      Гимнастикалық құрал-жабдықтарда тек қана мұғалімнің көмегімен жаттығу керек.

3.      Жүгіріп келіп секіретін жолда және секіріп түсетін орында тұруға болмайды.

4.      Секіріп түсетін жерлерге гинастикалық төсеніш төсеу қажет.

5.      Спорт жабдықтарынан (ат, бөрене, гимнастикалық қабырға) секіргенде, жерге міндетті түрде екі аяқпен түсу керек.

6.      Біріңнен соң бірің жүріп келе жатқан кезде және жаттығу орындау кезінде ара қашықтық қатаң сақталсын.

7.      Гимнастикалық құрал-жабдықтардың қолдануға жарамдылығын анықтап алу қажеттілігін ұмытуға болмайды. Құрал-жабдықтардың таза болуын, тот баспауын қадағалап отыру керек. Снарядтарын бекітілуі мұқият тесерілсін.

8.      Арқан бойымен төмен түскенде екі қолымен кезек ұстап, екі аяқпен демеп, асықпай түсу керек.

9.      Гимнастика сабағында міндетті түрде арнаулы киім кию қажет екенін ұмытуға болмайды.

10.  Гимнастикалық таяқшамен немесе секіртпемен жаттығу орындағанда, оларды жақын тұрған балаларға тигізіп алмауды қатты ескеру кере

 

Ағзаны қалпына келтіру жаттығулары

Оқушылар спорт залды айналып  жүре отырып тынысалуынқалпынакелтіру. Қолды жоғары көтере отырып мұрынментерең дем алады да, қолды түсіргендедемдіауызбеншығарады.

Оқушы санына байланысты шаңғы, арнайы дайындалған шаңғы жолы, сықырауық.

 

 

 

 

Қауіпсіздік ережелері сілтеме

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаңғы таңдау тәсілдеріне сілтеме

 

 

 

 

 

 

 

Шаңғы жүріс техникасына сілтеме

https://www.youtube.com/watch?v=esGxRJba-2Q

Шаңғы жүрісінің түрлеріне сілтеме

 

Сабақтың  соңы:

10 мин

 

Өткен тақырыпты бекіту мақсатында оқушылардан қалыптастырушы бағалауға тест тапсырмаларын беру. Құрал-жабдықтарды жинау. Бүгінгі сабақты қорытындылау.

Соңында оқушылар рефлексия жүргізеді:

-нені  білдім, нені үйрендім.

–нені толық түсінбедім.

Үй тапсырмасы — дене қаблеттерін дамыту жаттығулары

Ашық сұрақ-жауаптар
Саралау-оқушыларға көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз: бір оқушыдан күтілетін нәтиже, дербес қолдау көрсету, уақытты ұтымды пайдалануды есепке ала отырып, сабақтың кез-келген кезеңінде қолданыла алады. Бағалау-оқушылардың сабақ барысында үйренгенін бағалау үшін қолданылатын   әдіс-тәсілдер арқылы бағалай алады. Мадақтама, марапаттау Денсаулық және қауіпсіздік ережелерінің сақталуы. Денсаулық сақтау әдістері, сергіту сәттері мен белсенді

іс-әрекет түрлері.

Сабақ бойынша рефлекия:

1.Сабақ мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылар нені үйренді?

2.Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?
3. Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?
4. Сабақта уақыт кезеңдері сақталды ма ?
Жалпы  оқушыларды  бағалау:  
Сабақтың жақсы екі  аспектісі (оқытуға, үйренуге қатысты.)

1 Командалық ойындардағы дағдыларды жетілдіру бөліміндегі қауіпсіздік ережесін біледі және әдістерді орындай алады.

2 Өзін-өзі шыдамдылыққа, шымырлыққа, ептілікке баулиды.

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту және үйрену)
Сабақ барысында сынып   туралы   немесе жекелеген оқушылардың жетістігі (қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге  көңіл бөлу  қажет?)

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 8

Сабақ 50-51

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

Сабақ тақырыбы Күш және шыдамдылықты жақсартуға қозғалыс іс-әрекеттері
Оқу мақсаттары 8.3.1.1 — өз денсаулығына салауатты өмір салтының тигізетін әсерін түсіну және түсіндіре білу

8.1.4.1 — қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын жақсарта білу

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар қозғалыс кеңістігінде толық топ ретінде қауіпсіз жұмыс істеу.
Жетістік критерийлері Дене шынықтыру сабағында баскетбол жаттығуларын орындайды
Тілдік  мақсаттар

 

Оқушылар: дене жаттығулары денсаулықты нығайтуда төзімділікті дамытуға қандай үлес қосатыны жайлы өз түсініктерін сипаттай, талқылай және көрсете алады.

Кілт сөздер мен тіркестер.

Қозғалу дағдылары сырғанау, таяқпен итерілу, жүгіру.

 Диалог / жазылымға арналған пайдалы сынып.

·      Сендер бұлшық еттер жиырылған кезде өздеріңді қалай сезінесіңдер?

Құндылықтарды дарыту Сыйластық, ынтымақтастық
Пәнаралық байланыстар  Биология пәнімен байланыс тере дене мүшелерін анықтай біледі.
АКТ қолдану дағдылары Видео және суреттерді көру пайдалану
Бастапқы білім

 

Оқушылар  алдыңғы дене шынықтыру сабақтарында өткен бөлімдерден және үй ішінде мен балабақшада негізгі қозғалыс қабілеттілігі мен сенімділігін және фундаменталды қозғалыс дағыдларын дамытты деп күтіледі.
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  

 

Ресурстар
Сабақтың басы

 

 Оқушыларды шаңғы  құралдарымен жабдықтау.                                                                    Сапқа тұрғызу,сәлемдесу,рапорт беру. Сабақтың мақсатын түсіндіру .Оқушыларды Қауіпсіздік техникасымен таныстыру.

Спорт алаңында шаңғы ізімен айналып денелерін қыздыру таяқсыз, таяқпен

Жұп мүшелері бір-біріне түзету кері байланыстарын беріп, жақсы жасауға ынталадырады.

Қозғалмалы бой жазу жаттығулары
— Қолды жоғары ұстап аяқ ұшымен жүру.
— Екі қол белде өкшемен жүру
— Екі қол белде аяқтың ішкі және сыртқы қырымен жүру.
— Бір қалыпты деңіл жүгіру.

Әрбір тапсырма үшін үлкен бос кеңістік

 

Сабақтың ортасы

 

Қауіпсіздік ережесі.

1.қ.-аяқ сәл алшақ тұрады, гантельді ұстап қолды төмен түсіріп тұру. 1- оі қолды алға, сол қолды артқа ермей созу.5-6р

2. «айналдыр» жаттығуы. аяқ сәл алшақ тұрады, гантель ұстаған қолды төмен түсіріп тұру. 1- қолды жан-жаққа соза жоғары көтеру, қолдың басын айналдыру, гантельге қарау,3-4 б.қ. — келу.

«сермеу»жаттығуы. Б.қ.-аяқты иық деңгейіменбірдей қойып , гантельді төмен түсіріп тұру, 1-жоғары сермеу 2-артқа қарай сермеп,алға еңкею.3-түзеліп тұру, гантельді жоғары сермеу.

шығыршықтан төрт тағандап жүру.

«Арқан тарту»
Ойынның ережесі:
Арқан тарту. Алаң ортасына көлденең сызық сызылады. Ойынға екі ұшы тұзақтап байланған ұзын жіп немесе арқан керек. Ойынға қатысушылар өз топтарымен бірге екі жақтан арқанды белге салып өз жағына қарай тартады. Ортадағы көлденең сызықтан қай топ бұрын сүйреп өткізсе, солар жеңіске жетеді

 

 

 

 

 

 

Шаңғы, корт

 

Әрбір тапсырма үшін үлкен бос кеңістік

Секунд өлшегіш/сағат

 

Сабақтың соңы Демалу тынысын қалпына түсіру жаттығулары. қатарға тұрғызу орындыққа отырғызу . сабаққа  қорытынды жасау . үйге тапсырма беру Таңғы жалпы дамытаттын жаттығу жасау

Рефлексия:

Сабақта нені үйрендік?

Сұрақтарға жауап береді?

Нені білдім нені түсіндім?

Нені толық түсінбедім ?

Қандай жұмысты жалғастыру қажет?

Сабақтын басында аталған мақсаттарға қол жеткіздім бе?

Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

 

·      Үлгере алмайтын, қалып қоятын оқушылар мықты және дарынды балалардың сонынан қайталап ереді

·      Кеңістікте қозғалыс сөздік қорларын кеңейту үшін жаттығып жатқан қабілетті оқушыларға қиынырақ сұрақтар қойылады.

 

·      Мұғалімнің сырттан жүріп байқауы

·      Б алалармен тақырып бойынша әңгімелесу

·      Керек кезінде оқушылар тоқтай ала ма?

·      бақылау, тыңдау, сұрақтар.

Сұрақ жауап арқылы топтағы және жеке қарым-қатынас сапасын анықтау

Орындалған істестік тапсырма

НЗМ құныдылықтарын қолдайды.

Өзгелердің пікірін сыйлай отырып, олармен жұмыс жүргізу

Қауіпсіздік ережелерін мұқият сақтау

Өзгелермен жұмыс, пікірді құрметтеу.

 

Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

 

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
Жалпы баға

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

2:

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:

 

Сыныбы: 8 сыныптар

Сабақ 52-53

Қатысқан оқушы саны: Қатыспағаны:
Сабақтың тақырыбы:  Күш және шыдамдылықты жақсартуға қозғалыс іс-әрекеттері
Оқу бағдарламасына сілтеме жасау 8.3.1.1 — өз денсаулығына салауатты өмір салтының тигізетін әсерін түсіну және түсіндіре білу

8.1.4.1 — қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын жақсарта білу

Сабақтың мақсаттары 1.      Төзімділік, ептілік және зейінділікті дамытуға ықпал ету

2.      Командада жұмыс істеу дағдыларын және көшбасшы болу дағдыларын дамытуға септігін тигізу.

Жетістік критерийлері Жүйелейді: шығыршықтан өту түрлері

Қолданады:  арқан, асық ойындарын

Түсінеді: дене шынықтырудың пайдасын туралы

 

 

Тілдік мақсаттар

 

Оқушылар келесі ұғымдарды біледі және қолдана алады:

Ø  жүгіру

Ø  жылдамдықты үдете жүгіру

Ø  жылдамдық

Ø  көшбасшылар

Пәнаралық байланыстар Бұл сабақта математика пәнімен өзара пәнаралық байланыс орнатуға болады: метр, өлшеу, санау.
АКТ пайдалану дағдылары Интербелсенді тақтада эстафеталық жүгіріс туралы бейнекөрініс көрсету
Бастапқы білім

 

 Оқушылардың эстафеталық жүгіріс туралы танымы бар
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезендері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекеттер

 

Ресурстар:
Сабақтың басы

10 мин.

 

Тақырыпты, сабақ барысын, бағалау критерийлерін, сабақ мақсаттарын жария ету және түсіндіру, сабақ соңындағы рефлексия туралы ескерту.

Жүгіру жаттығулары.

Бір орындағы жалпы дамыту жаттығулары.

Әр іс-әрекет түрі үшін үлкен бос кеңістіктің болуы.
 

 

 

Сабақтың ортасы

25 мин.

 

Көшбасшылық қасиеттің не екенін түсіндіру. Эстафеталық жүгіріс туралы бейнекөрініс көрсету. Ойын кезіндегі Қ.Е. түсіндіру..

(Б, Т, Ж, Ф)

Командалар эстафетада жарысады.

Ойын түрлері:

а) Қатысушылар лекке тұрып бір-бірден жүгіреді. Ойыншы айналу белгісіне дейін жүгіріп, кейін келеді, кейін келесі ойыншы жүгіреді.

б) Қатысушылар бір қатарға тұрады. Мәре сызығына қарай бірге жүгіріп, бірге кері қайтып келеді.

в) Бір команданың екі топшасы бір-біріне қарама-қарсы лекке тұрады. Әр жүгірісте орындарын ауыстырып отырады.

Бағалау дескрипторлары: — Өз жолымен жүгіреді.

— Ережені бұзбай жылдам жүгіріп өтеді.

— Жарыс кезінде жылдам қозғалады

Қалыптастырушы бағалау: 2+1:

Оқушылар өздерінің жұптарына жүгірудегі 2 жақсы жағын және жетілдіруді талап ететін 1 сәтті айтады.

 

Үлкен бос кеңістік.

 

 

 

Үлкен бос кеңістік.

Құрал-жабдықтар: волейбол добы, кеглилер, секундомер,ысқырық.

 

Сабақтың  соңы

5 мин.

 

Сабақ қорытындылау:  «Суретші» рефлексиясы.

Оқушылар залдан шығарда тақтаға өздерінің ненің жақсы орындағанын және жетілдіру керек сәттерді жазады немесе смайлик суретін салу арқылы қалдырады.

Киім ауыстыру орнына кету.

Маркерлер, фломастерлер, стикерлер
Саралау – Көбірек қолдау көрсетуді Сіз қалай жоспарлайсыз? Қабілетті оқушылардың алдына қандай міндеттер қоюды жоспарлайсыз?

Дене шынықтыру сабақтарында саралық тәсілдемеге оқушылардың мүмкіндіктеріне қарай олардың дене саулығының, дене дайындығының оңтайлы деңгейіне, сондай-ақ тиісті білім, біліктер және дағдылар көлеміне қол жеткізуге мүмкіндік беретін ерекше тәсілдеме жатады.

Дене дайындығының деңгейі төмен оқушыларды қолдау үшін:  Қайта келу жүгірулері

Қабілетті оқушыларға: Кедергілер арқылы жүгіру

Бағалау -Сіз оқушылардың материалды меңгеру деңгейін тексеруді қалай жоспарладыңыз?

Сабақтарда бағалауды мұғалім келесілер арқылы сабақ барысында жүзеге асырады:

Сабақтарда бағалауды мұғалім келесілер арқылы сабақ барысында жүзеге асырады:

2+1:

Оқушылар өздерінің жұптарына жүгірудегі 2 жақсы жағын және жетілдіруді талап ететін 1 сәтті айтады.

Денсаулық және қауіпсіздік ережелерінің сақталуы:

Әр оқу тоқсанының басында бекітілген қауіпсіздік техникасы ережелерімен таныстыру;

Сабақ барысында жайлы жағдай туғызу арқылы;

Тақырыпқа сай әрекет ету мен киінуді қатаң талап ету міндетті;

 

Жалпы бағалау

Сабақтың жақсы екі  аспектісін көрсетіңіз   (оқытуға, үйренуге қатысты)?

1:

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту және үйренуге қатысты)?

1:

2:

 

Сабақ барысында сыныптың немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері /қиындықтары туралы не анықтадым, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу керек?

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 5-бөлім – Шаңғы/ кросс/коньки даярлығы Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 8

Сабақ 54-55

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

Сабақ тақырыбы Кедергілерден өтуге арналған арнайы жаттығулар
Оқу мақсаттары 8.1.3.1 — арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті жетілдіру және қорытындылау

8.3.3.1 — түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізетін әсері мен энергетикалық жүйемен байланысын ішкі және сыртқы белгілері бойынша анықтау

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар қозғалыс кеңістігінде толық топ ретінде қауіпсіз жұмыс істеу.
Жетістік критерийлері Дене шынықтыру сабағында шаңғы жаттығуларын орындайды
Тілдік  мақсаттар

 

Оқушылар: дене жаттығулары денсаулықты нығайтуда төзімділікті дамытуға қандай үлес қосатыны жайлы өз түсініктерін сипаттай, талқылай және көрсете алады.

Кілт сөздер мен тіркестер.

Қозғалу дағдылары сырғанау, таяқпен итерілу, жүгіру.

 Диалог / жазылымға арналған пайдалы сынып.

·      Сендер бұлшық еттер жиырылған кезде өздеріңді қалай сезінесіңдер?

Құндылықтарды дарыту Сыйластық, ынтымақтастық
Пәнаралық байланыстар  Биология пәнімен байланыс тере дене мүшелерін анықтай біледі.
АКТ қолдану дағдылары Видео және суреттерді көру пайдалану
Бастапқы білім

 

Оқушылар  алдыңғы дене шынықтыру сабақтарында өткен бөлімдерден және үй ішінде мен балабақшада негізгі қозғалыс қабілеттілігі мен сенімділігін және фундаменталды қозғалыс дағыдларын дамытты деп күтіледі.
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  

 

Ресурстар
Сабақтың басы

 

 Оқушыларды шаңғы  құралдарымен жабдықтау.                                                                    Сапқа тұрғызу,сәлемдесу,рапорт беру. Сабақтың мақсатын түсіндіру .Оқушыларды Қауіпсіздік техникасымен таныстыру.

Спорт алаңында шаңғы ізімен айналып денелерін қыздыру таяқсыз, таяқпен

Жұп мүшелері бір-біріне түзету кері байланыстарын беріп, жақсы жасауға ынталадырады.

Әрбір тапсырма үшін үлкен бос кеңістік

 

Сабақтың ортасы

 

(С, Т, Ж, Ф)Оқушылар шаңғы тепкен кезде техника қауіпсіздігінің негізгі талаптарын қарастырады.

(С, Ф) Оқушылар ұсынылған кезектілікпен шаңғымен дайындық бойынша алдын ала дайындық жұмыстарын орындайды.

Орнында.

1. Оңға, солға адымдап бұрылу.

2. Жылдам оңға және солға бұрылу.

3. Тірекпен және тірексіз таяқшалармен секіріп бұрылу.

Қозғалыста.

1. Қозғалыс таяқшалар иықта.

2. Шынтақты бүгіп, таяқшалармен қозғалу.

3. Қозғалыс, таяқшалар арқа тұста.

4. Қозғалу–таяқшалар тізенің жанында. 5. Қолды серпіп қозғалу.

6. Екі қадам – сырғанау.

(С, Т, Ж, Ф) Ойыншылар 2 командаға бөлінеді. Олар бір-бірінен бір адым арақашықтықта сап түзейді. Бірінші ойыншы жүргізушінің белгісі бойынша қолында ұстап тұрған гимнастикалық таяқтан аттайды, содан кейін оны келесі ойыншыға береді. Тапсырманы бірінші болып

Әр жаттығуға кең, ашық кеңістік.

 

 

Сабақтың соңы Демалу тынысын қалпына түсіру жаттығулары. қатарға тұрғызу орындыққа отырғызу . сабаққа  қорытынды жасау . үйге тапсырма беру Таңғы жалпы дамытаттын жаттығу жасау

Рефлексия:

Сабақта нені үйрендік?

Сұрақтарға жауап береді?

Нені білдім нені түсіндім?

Нені толық түсінбедім ?

Қандай жұмысты жалғастыру қажет?

Сабақтын басында аталған мақсаттарға қол жеткіздім бе?

Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

 

·      Үлгере алмайтын, қалып қоятын оқушылар мықты және дарынды балалардың сонынан қайталап ереді

·      Кеңістікте қозғалыс сөздік қорларын кеңейту үшін жаттығып жатқан қабілетті оқушыларға қиынырақ сұрақтар қойылады.

 

·      Мұғалімнің сырттан жүріп байқауы

·      Б алалармен тақырып бойынша әңгімелесу

·      Керек кезінде оқушылар тоқтай ала ма?

·      бақылау, тыңдау, сұрақтар.

Сұрақ жауап арқылы топтағы және жеке қарым-қатынас сапасын анықтау

Орындалған істестік тапсырма

НЗМ құныдылықтарын қолдайды.

Өзгелердің пікірін сыйлай отырып, олармен жұмыс жүргізу

Қауіпсіздік ережелерін мұқият сақтау

Өзгелермен жұмыс, пікірді құрметтеу.

 

Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

 

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
Жалпы баға

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

2:

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

Күні:

Сынып: 8

Сабақ 56

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы Кедергілерден өтуге арналған арнайы жаттығулар
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.1.3.1 — арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті жетілдіру және қорытындылау

8.3.3.1 — түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізетін әсері мен энергетикалық жүйемен байланысын ішкі және сыртқы белгілері бойынша анықтау

Сабақтың мақсаттары Барлығы: Бөрене  үстіне қойылған кедергілерден аттап жүруді үйренеді

Көбі: Жылдамдыққа,ептілікке,күштілікке үйренеді

Кейбірі: Анық және толық сөйлеу арқылы, мәселені түсінгенін көрсетеді.

Жетістік критерийлері Дене шынықтыру сабағында шаңғы жаттығуларын орындайды
Тілдік  мақсаттар

 

Оқушылар: дене жаттығулары денсаулықты нығайтуда төзімділікті дамытуға қандай үлес қосатыны жайлы өз түсініктерін сипаттай, талқылай және көрсете алады.

Кілт сөздер мен тіркестер.

Қозғалу дағдылары сырғанау, таяқпен итерілу, жүгіру.

 Диалог / жазылымға арналған пайдалы сынып.

·      Сендер бұлшық еттер жиырылған кезде өздеріңді қалай сезінесіңдер?

Құндылықтарды дарыту Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.
Пәнаралық байланыс Өнер, ана тілі сабағы
АКТ қолдану дағдылары Аудиожазба , таныстырылым.
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
Сабақтың басы

5 минут

Бой сергіту жаттығулары.

Дайындық бөлімі

Оқушыларды бір қатарға  сапқа тұрғызу.

а)cәлемдесу.

б)Сабақтың  тақырыбымен мақсатын  ,баяндау.

Сап жаттығуларға  оңға, солға , кері бұрылу.

Қозғалыс  кезінде  орындалатын жаттығулар.

а) Қолдар желкеде өкшемен жүру.

ә) Қолдар белде аяқтың ұшымен жүру.

б)Қол белде табанның  сыртқы қырымен жүру.

в)Қол белде табанның ішкі қырымен жүру.

г) Қол белде жартылай  отырып жүру.

в)Толық отырып жүру

 

 

Жаттығулар көрсетілімі немесе видео материалдар.

 

 

Сабақтың ортасы

8 минут

 

 

 

1 минут

 

 

 

 

5 минут

 

 

3 минут

16 минут

 

Жаңа сабақты түсіндіру

.Д.Ж.

1.Б.Қ-аяқ иық мөлшерінде 1-4 санға басты оңға,солға айналдыру.

2.Б.Қ-аяқ иық мөлшерінде, қол иықта иықты 1-4 санға алдыға, артқа айналдыру.

3.Б.Қ.сол қол белде,оң қол жоғары                  1-2сол жаққа иілу.3-4 оң жаққа иілу.

4.Б.Қ.қолды екі жаққа соза ұстап, алдыға 90иілу.  1-оң қолды сол аяқтың ұшына жеткізе тигізу.

2-сол қолды оң аяқтың ұшына жеткізе тигізу.

5.Б.Қ.қол шынтақтан бүгіле, кеуде тұста

1-2 қолды артқа қарай керу.

3-4 солға бұрыла қолды түзете, артқа керу.

1-2 қолды артқа керу.

3-4 оңға бұрыла, қолды түзете артқа керу.

6.Б.Қ-аяқ иық мөлшерінде ,қол белде 1-4 санға белді оңға ,солға айналдыру.

8.Б.Қ.аяқ дене жалпағында, қол белде.

1-отыру, қолды алдыға.

2-Б.Қ.

8.Б.Қ-аяқ иық мөлшерінде 1-оң қолды сол жақ аяқтың ұшына тигіземіз , 2- б.қ-келеміз , 3-сол қолды оң жақ аяқтың ұшына тигіземіз, 4-б.қ келеміз.

Ұлттық ойындар:

Асау мәстек

Ойын бастаушы арқанды жерден 50 см –дей биік етіп керіп байлайды да қасындағы балаларға

Былай дейді.

Ер екеніңді білейін

Ешкі сойып берейін

Тақия алсаң еңкейіп

Құламасаң теңкейіп

Ерлігіңе сенейін

Ойын шартын қабылдап ,ортаға шыққан бала:

Асау мәстек бұл болса

Үйретейін көріңіз

Маған таяқ беріңіз!-дейді де таяқпен арқаннан асылып жердегі тақияны іліп алуы керек.Ойынды келесі бала осылай жалғастырады.

 

 

 

Сергіту сәті

Сұрақ парақшалары.

 

 

 

 

 

 

Оқулық, дәптерлер.

 

 

 

 

 

 

Ойын ойнайық.

Сабақтың соңы

2 минут

 

Рефлексия

Бүгінгі сабақта болған көңіл – күйді  бас бармақ саалынған суреттер  арқылы бағалау.

 

Смайликтер

Дифференциация – оқушыларға көбірек қолдау көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай тапсырмалар қоюды жоспарлап отырсыз?  

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін  тексеру жоспарыңыз?

Сөйлеу-речи-speeches

 

Пәнаралық байланыс

Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

АКТ
Құндылықтармен байланыс (тәрбие)

Қолдау көрсету.

Қабілеті жоғары оқушылар айтылған сөздер мен сөйлемдердің көпшілігін дұрыс қайталай алады.

 

Оқушылар өздері жасаған  бет-бейнелеріне қарап бір-біріне көңіл- күйлерін айтады. (қуанышты, көңілді, көңілсіз, ашулы)

 

Өнер, ана тілі сабағы

Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.

6 бөлім

Мектеп:

Күні:

Сынып: 8                                                                                                                                                         Мұғалімнің аты-жөні:

Сабақ 58

Сабақ тақырыбы: Ойындар кезіндегі көшбасшылық және командалық іс-әрекет
Оқу мақсаттары 8.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға бағытталған дене жаттығулары кезіндегі болуы мүмкін қауіп-қатерлерді анықтай білу

8.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді талқылау және көрсете білу

Сабақ мақсаттары — дене шынықтыру сабағында қауіпсіздік ережелерінің сақталуы;

— баскетбол ойынның спецификалық жаттығуларымен таныстыру;

— ойыншының қимыл-козғалыс дағдыларын дамытуға арналған жаттығуларын үйрету;

— ойын барысында ойыншының тактикалық іс-әрекеттерді орындауы.

Бағалау критерийі Командада көшбасшылық қабілетін көрсетеді

—  Допты кәрзеңкеге лақтыру әдісін түсіндіреді, қозғалыс әрекеттерін

тиімді қолданады

 

Тілдік  мақсаттар

 

Қызықты және команда түзуші ойындардың шеңберінде өздерінің дағдылары мен түсініктерін сипаттай, талқылай және көрсете алады.

Пәндік лексика және терминология

Мыналарды қамтиды:

·      шабуыл, қорғаныс

·      адал ойын, өзара әрекеттестік, жарыс

·      кеңістікте бағдарлану

·      командалық жұмыс

·      тактика, стратегиялар

·      доппен және допсыз қозғалу

·      жүгіру, жылдамдықты, бағытты өзгерту

дриблинг, пас, допты беру

Талқылауға арналған сұрақтар:

•           Ойыншыны-қорғаушыны жеңудің үздік тәсілі қандай?

•           Команда ретінде есеп жүргізуге қалай тиімдірек қол жеткізуге болады?

•           Сендерге доптан тыс қозғалысты, сондай-ақ шабуылға шыққан кезде бір-біріңмен қарым-қатынасты жақсарту не үшін қажет?

•           Неліктен өз назарыңды бір ойыншыға бір рет шоғырландырған дұрыс немесе әрбір қарсыласты белгілеген жақсы ма?

Құндылықтарды дарыту  Сабақ кезінде оқушылардың бір-біріне деген сенімділігін арттыру.
Пәнаралық байланыстар Биология пәнімен байланыс. Тынығу сәтіндегі тамыр соғысы, жұмыс тамыр соғысы, қалпына келу кезіндегі тамыр соғысы.

Физика пәнімен байланыс. Допты беру, допты қабылдау, допты жүргізу кезінде орын алады.

Бастапқы білім Оқушылар алдыңғы сыныпта өткен спорт ойындары туралы білімі бар.
Жаһандық ойлау дағдыларын қалыптастыру ХХХІ жазғы олимпиада ойындары.

Баскетбол (әйелдер):

1.АҚШ; 2. Испания; 3. Сербия

Баскетбол (ерлер):

1. АҚШ; 2. Сербия; 3. Испания

 

Концептуалды білім дағдыларын қалыптастыру Денсаулық, спорт, допты жүргізу, қозғалыс, комбинация құру.
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
Сабақтың басы

 

3 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 минут

Оқушыларды сапқа тұрғызу, сәлемдесу, рапорт беру.

Қолайлы орта тұғызу. Оқушылар сапта тұрып, бастаушыдан бастап кезек-кезек бір-бірімен амандасады. Сабақтың мақсатына шығу. Осында оқушылар үш топқа бөлініп пазл құрастырады, шыққан пазл арқылы сабақтың тақырыбына шығады. Сап қайта құрастырылып саптық жаттығулар басталады: бір орында: оңға, солға, кері бұрылу.

Жүгіру: спортзалында орташа жылдамдықпен 2 минут жүгіруі арқылы басталады. Болған соң, қалпына келтіру жаттығулары  басталады.

 

Оқушылар жұппен тұрып жаттығуларды орындайды:

—          қарсыластын тізесіне тигізу;

—          бір-бірінің аяғын басып үлгеру;

—          Шабуылшы кедергі арқылы келесі ойыншыға қолмен тигізу;

 

Содан кейін оқушылар екі қатар құрып, арнайы баскетболға тән спецификалық жаттығуларды орындайды:

 1. Орында тұрып білекті және аяқты айналдырады, ысқырық бойынша доппен басты және белді айналдырып, ортаға дейін допты жүргізеді;

 

 1. Қолды иыққа қойып, иықты алға, артқа айналдыру; ысқырық бойынша допты қолға ұстап, аяқтын арасынан өткізіп, допты кеудеден беру;
 2. Оң қол жоғары көтеріп, сермеу жаттығуларын орындау, допты иықтан беру;
 3. Белді оң жаққа, сол жаққа айналдыру, допты арқада мойын деңгейінде қойып, лақтырып ұстап алу;
 4. Қол кеуде деңгейіне қойып, сермеу жаттығуларын орындап ортаға дейін допты жүргізеді;
 5. Бір-бірін алақанмен итеріп допты жүргізу;
 6. Бір-бірін қолдан ұстап, тартып допты жүргізу;

 

Секундомер, фишкалар, ысқырық, пазлдар.
Сабақтың ортасы

 

10 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 минут

 

 

 

 

8 минут

   Тапсырма. Оқушылар екі топқа бөлініп тапсырмаларды орындайды. Мұнда допты кедергі арқылы жүргізіп, қарсылас команданың добын алып, торға тастап жылдам шеңберге кіріп орналасу керек.

 

 

 

Мұнда оқушылар төрт топ құрайды, әр топқа ортақ мақсат, соңғы нәтиже допты торға салу боп қойылады. Осында оқушылар топ ішінде бір-бірімен ақылдасып,  стратегияны ойластырады және оны тәжірибеде жасап көреді.

 

Бағалау. Осы тапсырманы орындаған кезде оқушылар бір-бірін топ ішінде жест арқылы бағалайды

 

    Екі жақты ойын. Оқушылар командаларға бөлініп, барлық ережелерді сақтап ойнайды.

 

 

Әр бір әрекет үшін кең, таза кеңістік. Фишкалар, обручтер, гимнастикалық орындық, ысқырық, баскетбол доптары

Бұл сілтемеде баскетбол допты лақтырудың техникасын оқыту әдістемесі:

 

 

Үлкен, бос кеңістік. баскетбол доптары, фишкалар.

 

 

Әр бір әрекет үшін кең, таза кеңістік. Фишкалар, ысқырық, баскетбол доптары

 

 

 

 

Сабақтың соңы

2 минут

Жаңа материалды бекіту.

Қателерді жою мақсатында кері байланыс алу.

Сабақ қорытындысын шығару.

Оқушылардың оқу мақсатына жетудегі жетістіктерін талдау және бағалау.

Үй тапсырмасы.

Сұрақ-жауап арқылы өткізіледі.

 

Үй тапсырмасы:

 

Ұзақ мерзімді жоспар:

Күні:

Сынып: 8                                                                                                                                                                      Мектеп:                                                                                                                                 

Мұғалімнің аты-жөні: 

Қатысқандар саны:                                                                                                                                   Қатыспағандар саны:

Сабақ 58

Сабақ тақырыбы: Көшбасшылық дағдылар және командада жұмыс істеу дағдылары
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға бағытталған дене жаттығулары кезіндегі болуы мүмкін қауіп-қатерлерді анықтай білу

8.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді талқылау және көрсете білу

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар келесіге қабілетті:

Қауіпсіздік ережелерді біледі                                                                                                          Түрлі жаттығулардың әдіс тәсілін және ережелерің түсінеді

Оқушылар көпшілігі келесіге қабілетті:                                                                                                                                                                Оқушылар  жұппен және топпен тиімді жұмыс істей алады..

Кейбір оқушылар келесіге қабілетті:                                                                                                  Оқушылар ойындағы әр түрлі Амал тәсілдерді біледі, бір біріне үйрете алады және бағалайды

Жетістік критерийлері
Оқушы төмендегі критерийлерді орындаса, оқу мақсатына жетеді
— Оқушылар  Қауіпсіздік ережесі туралы біледі

— Оқушылар ойында қолданатын амал тәсілдер туралы біледі

— Оқушылар жұппен және топпен жұмыс жасап біледі

Тілдік  мақсаттар

 

Оқушылар:

 • ойын олардың физикалық қасиеттерін дамытуға жәрдемдесетіні туралы өз түсініктерін сипаттай және
 • көрсете алады..
Құндылықтарды дарыту  Сабақ кезінде бір-біріне деген әділдік, жауапкершілік,

Бір біріне деген сый құрмет және шыншылдық

Пәнаралық байланыстар  Тілді дамыту, қарым-қатынас, талқы, зерттеу дағдылары. Сабақты математика пәнімен байланыстыру.
АКТ қолдану дағдылары Оқушыларға командалық  ойындар туралы видео көрсету
Бастапқы білім Оқушылар командалық ойындардың түсініктерін біледі және алдыңғы сабақтар мен сабақтан тыс қызметтен алынған сәйкесінше дағдыларға ие.
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  Ресурстар
                Сабақтың басы

                   

 

                     10

 

Оқушыларды қатарға тұрғызу сәлемдесу, рапорт қабылдау, сабақ мақсаттарымен таныстыру. Бір орында оңға,солға, кері бұрылу алаң шетімен қолды жоғары көтеріп, аяқ ұшымен және қолды белге қойып өкшемен жүру, жүруден жүгіріске өтіп алаң шетімен жүгіру. Жүгіруден жүріске өтіп, жалпы дамыту жаттығуларын жасау және Сергіту ойындары. Әрбір қызмет түрі үшін үлкен бос кеңістік. мұғалім үшін ысқырық
              Сабақтың ортасы 

                        

 

 

                     25

(С, Т, Ф) Сынып төрт командаға бөлінеді команды (А-Б-С-Д). «А» және «С» командалары алаңға ерікті түрде орналасады. «Б» командасының ойыншылары иық арқылы түрлі түсті таспаларды киеді және «А» командасына допты иеленуге көмектеседі. «Д» командасының ойыншылары «С» командасына допты иеленуге көмектеседі. Мұғалімнің белгісі бойынша «А», «С» командалары бір-біріне допты бере бастайды. «Б», «Д» командаларының ойыншылары допты қағып әкетуге тырысады және оны иеленіп, оны өз командасына береді әрі бір балл алады.

 

Волейбол доптары, волейбол торлары, бос ойын кеңістігі, мұғалімге арналған ысқырық
               Сабақтың соңы

                      

                        5

Жабдықты топпен ақырын орнына қою және басқа топтар бұны аяқтамағанша, орын тауып, тұру. Оқушылар алға қарай жылжый жұреді. Тыныс алу жүйесін қалпына келтіру жаттығуларын орындау  үйге тапсырма беру қорытындылау.
Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы
Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Жалпы баға

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сыныбы: 8 сыныптар

Сабақ 59

Қатысқан оқушы саны: Қатыспағаны:
Сабақтың тақырыбы  Ойындар кезіндегі көшбасшылық және командалық іс-әрекет
Оқу бағдарламасына сілтеме жасау 8.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға бағытталған дене жаттығулары кезіндегі болуы мүмкін қауіп-қатерлерді анықтай білу

8.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді талқылау және көрсете білу

Сабақтың тақырыбы: Командада жұмыс істеу дағдыларын және көшбасшы болу дағдыларын түсіне білу

Командада жұмыс істеу дағдыларын және көшбасшы болу дағдыларын дамыту және қолдану

Негізгі мақсаттар Қозғалмалы ойындарда баскетбол элементтерін жетілдіру

Командада жұмыс істеу дағдыларын және көшбасшы болу дағдыларын дамытуға септігін тигізу.

Жетістік критерийлері 1.      Көшбасшылық сөзінің мағынасын түсінеді.

2.      Допты екі қолмен алып жүре алады.

3.      Қарсыласты доппен айналып өте алады.

Тілдік мақсаттар

 

Оқушылар келесі ұғымдарды біледі және қолдана алады:

Ø  Баскетбол добы

Ø  Дриблинг

Ø  Ойыншылар

Ø  Көшбасшылар

Пәнаралық байланыстар Бұл сабақта өзін-өзі тану пәнімен өзара пәнаралық байланыс орнатуға болады.
АКТ пайдалану дағдылары Интербелсенді тақтада презентация көрсету
Бастапқы білім

 

 Оқушылар баскетбол ойыны туралы біледі және допты екі қолмен алып жүре алады
 

Сабақ барысы

Сабақтың жоспарланған кезендері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекеттер

 

Ресурстар:
Сабақтың басы

10 мин.

Тақырыпты, сабақ барысын, бағалау критерийлерін, сабақ мақсаттарын жария ету және түсіндіру, сабақ соңындағы рефлексия туралы ескерту.

Жүгіру жаттығулары.

Бір орындағы жалпы дамыту жаттығулары.

Әр іс-әрекет түрі үшін үлкен бос кеңістіктің болуы.
 

 

 

Сабақтың ортасы

25 мин.

 

Көшбасшылық қасиеттің не екенін түсіндіру. Ойын туралы презентация көрсету. Ойын кезіндегі Қ.Е. түсіндіру. (Ф,Тәж,Б)  Ойыншылар оң қолымен допты алып жүреді. Жүргізуші де оң қолымен допты алып жүреді, ал екінші қолымен басқа ойыншыға допты тигізуі керек. Доп тиген ойыншы қолын көтеріп «Мен жүргізушімін» деп айтады да ойынды әрі қарай жалғастырады. Бағалау дескрипторлары:

—          допты алып жүргенде тек оң қолымен алып жүреді.

—          Жылдам әрі көп ойыншыға доп тигізеді

—          Залда шебер қашады және орын ауыстырады

Қалыптастырушы бағалау: Бағдаршам

Қабілетті және белсенді оқушыларға жасыл түстіжұлдызшалар беру.

Аз белсенді оқушыларға сары түсті және қолдауға мұқтаж оқушыларға қызыл түсті жұлдызшалар беру.

Үлкен бос кеңістік. Баскетбол доптары, фишкалар мен конустар, ысқырық
 

Сабақтың  соңы

5 мин.

 

Сабақты қорытындылау:  сабақ соңында нәтижелер қорытындыланып, не білгені, қалай жұмыс жасағандары талқыланады. Сабақ рефлексиясы «тегтер» бұлты түрінде жүргізіледі, оларды толықтыру қажет. Мысалы, келесі сөйлемдердің нұсқалары жазылған қағаз жолақтарын үлестіру.

o    Бүгін мен ……………………. таныстым.

o    Маған………………… қиын болды.

o    Мен ………………………. түсіндім.

o    Мен ……………………… үйрендім.

o    Мен…………………. жасай алдым.

o    Мен үшін ……………………….. қызықты болды.

o    Мені …………………….. таңғалдырды.

o    Менің ………………………….. білгім келді.

Әр оқушы 1-2 сөйлемнен таңдап, оларды толықтырады.

Киім ауыстыру орнына кету.

Маркерлер мен фломастерлер

 

 

Саралау – Көбірек қолдау көрсетуді Сіз қалай жоспарлайсыз? Қабілетті оқушылардың алдына қандай міндеттер қоюды жоспарлайсыз?

Дене шынықтыру сабақтарында саралық тәсілдемеге оқушылардың мүмкіндіктеріне қарай олардың дене саулығының, дене дайындығының оңтайлы деңгейіне, сондай-ақ тиісті білім, біліктер және дағдылар көлеміне қол жеткізуге мүмкіндік беретін ерекше тәсілдеме жатады.

Дене дайындығының деңгейі төмен оқушыларды қолдау үшін:  оң қолмен допты алып жүруді қайталау

Қабілетті оқушыларға: допты екі қолмен алып жүру

Бағалау -Сіз оқушылардың материалды меңгеру деңгейін тексеруді қалай жоспарладыңыз?

Сабақтарда бағалауды мұғалім келесілер арқылы сабақ барысында жүзеге асырады:

Бағдаршам

Қабілетті және белсенді оқушыларға жасыл түстіжұлдызшалар беру.

Аз белсенді оқушыларға сары түсті және қолдауға мұқтаж оқушыларға қызыл түсті жұлдызшалар беру.

Денсаулық және қауіпсіздік ережелерінің сақталуы:

Әр оқу тоқсанының басында бекітілген қауіпсіздік техникасы ережелерімен таныстыру;

Сабақ барысында жайлы жағдай туғызу арқылы;

Тақырыпқа сай әрекет ету мен киінуді қатаң талап ету міндетті;

 

Жалпы бағалау

Сабақтың жақсы екі  аспектісін көрсетіңіз   (оқытуға, үйренуге қатысты)?

1:

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту және үйренуге қатысты)?

1:

2:

 

Сабақ барысында сыныптың немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері /қиындықтары туралы не анықтадым, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу керек?

 

6-тарау: Қызықты және команда түзуші ойындар

Негізгі мектеп

8-сынып

Күні:                                                                           Мұғалімнің аты-жөні:

                                                                                     Қатысқандар саны:                                                                                                                                    

                                                                                     Қатыспағандар саны:

Сабақ 60-61

Сабақ тақырыбы: Ойындар арқылы мәселелерді шешу дағдыларын жетілдіру

 

Оқу мақсаттары 8.2.8.1 — түрлі қимыл-қозғалыс негіздерімен шарттастырылған рөлдерді қолдана білу

8.1.4.1 — қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын жақсарта білу

Сабақ мақсаттары • оқушылардың күш-жылдамдық қасиеттерін даму;

• оқушылар көшбасшылық қасиеттерін дамыту;

• бірлескен жұмыста жауапкершілікті бөлуге үйрету;

• бірлескен жұмыстағы патриоттық сезім маңыздылығын түсіндіру;

Бағалау критерийлері Қимыл-қозғалыс түрлерін қолдана отырып, мәселелерді шешеді

Жаттығуларды тиянақты әрі сапалы орындайды

Тілдік  мақсаттар

 

·         Қызықты және команда түзуші ойындардың шеңберінде өздерінің дағдылары мен түсініктерін сипаттай, талқылай және көрсете алады.

Пәндік лексика және терминология

Мыналарды қамтиды:

·      шабуыл, қорғаныс

·      адал ойын, өзара әрекеттестік, жарыс

·      кеңістікте бағдарлану

·      командалық жұмыс

·      тактика, стратегиялар

·      доппен және допсыз қозғалу

·      жүгіру, жылдамдықты, бағытты өзгерту

·         дриблинг, пас, допты беру

Талқылауға арналған сұрақтар:

• Ойыншыны-қорғаушыны жеңудің үздік тәсілі қандай?

• Команда ретінде есеп жүргізуге қалай тиімдірек қол жеткізуге болады?

• Сендерге доптан тыс қозғалысты, сондай-ақ шабуылға шыққан кезде бір-біріңмен қарым-қатынасты жақсарту не үшін қажет?

• Неліктен өз назарыңды бір ойыншыға бір рет шоғырландырған дұрыс немесе әрбір қарсыласты белгілеген жақсы ма?

Құндылықтарды дарыту  Сабақ кезінде оқушылардың бір-біріне деген сенімділігін арттыру.
Пәнаралық байланыстар Биология, математика, пәнімен байланыстыру.
АКТ қолдану дағдылары Көшбасшылық топтық жұмыстарды бейнематериалдарға түсіру, ұялы телефондарды пайдалану
Бастапқы білім 5-6 сыныптарда дене шынықтыру сабағында алған білімдері.
 

Сабақ барысы

Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет   Ресурстар
Сабақтың басы

15 минут

 

1.      Оқушыларды сапқа тұрғызу.

2.      Сәлемдесу. Сәлеметсіздер ме! Здравствуйте! Good afternoon! Қолайлы орта қалыптастыру. Оқушылар шеңбер құрып, кезекпен әр тілде амандады. Жабдықтау сұрақтары арқылы тақырыпқа шығу. Оқушылар жүрек соғысын көтеру үшін, жалпы жарақаттардан сақтандыру үшін қыздырыну жаттығуларын жасайды.

3.      Алаңды айналып жүру.

4.      Жүру жаттығулары: Қолымыз жоғарыда аяқтың ұшымен жүру, қол желкеде өкшемен жүру, қолда аяғымызға тигізіп жүру, қол алда жартылай отырып жүру, қол белде толық отырып жүру, қол белде отырып екі жанға секіріп жүру.

5.      Жүгіру жаттығулары: Қол белде аяқты артқа лақтырып жүгіру, қол белде аяқты алға лақтырып жүру, қол алда тіземізді жоғары көтеріп жүру, қол жанда аяқты екі жанға лақтырып жүгіру, қол белде жанымызбен жүгіру.

6.      Жүріске ауысып, тыныс алу жаттығуларын орындау.

7.      Жалпы даму жаттығулары.

8.      Күш-жылдамдықтарын арттыру жаттығулары.

9.      Еркін жүріп бастапқы қалыпқа келу.

Жабдық: секунд өлшегіш, баскетбол, бор, фишкалар, ысқырық, таратпа материалдар.

 

Сабақтың ортасы

25 минут

 

1 тапсырма

(С, Т) Алаңда бірінің ішінде бірі 3 шеңбер сызылады: біріншісінің диаметрі – 1 м, екіншісі – 3 м және үшіншісі – 5 м. Бірінші шеңберге ұстап алушы тұрады, екінші шеңбер бос болады, ал үшіншіге – қорғаушылар орналасады (4-6 адам). 2 команда – алаң ойыншылары. Алаң ойыншылары допты ұстап алушыға беруге тырысып, алып жүреді. Қорғаушылар ұстап алушыға допты қағып алуға мүмкіндік бермей, кедергі келтіреді. Допты өзінің ұстап алушысына көп рет лақтырған команда жеңіске жетеді.

Әр бір әрекет үшін кең, таза кеңістік.

 

 

 

 

Сабақтың соңы

5 минут

 

Жаңа материалдарды бекіту.

Қателерін жою мақсатында кері байланыс алу.

Сабақтың қорытындысын шығару.

Оқушылардың оқу мақсатына жетудегі жетістіктерін талдау және бағалау.

Үй тапсырмасы.

Саралау

— барлық оқушылар қыздырыну жаттығуларын орындай алады;

— оқушылардың күш-жылдамдық қасиеттерін дамыта алады;

— көпшілік оқушыларда көшбасшылық қасиеттері жоғары деңгейде дамыған;

— оқушылардың басым көпшілігі денсаулық және қауіпсіздік ережелерін сақтауын біледі;

Бағалау

Әр білім алушы өзінің іс-әреті туралы сыныптастарымен талқылай алады;

Оқушылардың сабақ барысында үйренгенің бағалау үшін дайындалып қойылған белгілі бір критерийлермен немесе кері байланыс беру арқылы жүзеге асыруға болады;

 

Денсаулық және қауіпсіздік ережелерінің сақталуы:
Әр оқу тоқсанының басында бекітілген қауіпсіздік техникасы ережелерімен таныстыру;Сабақ барысында жайлы жағдай туғызу арқылы;

Тақырыпқа сай әрекет ету мен киінуді қатаң талап ету міндетті;

6-тарау: Қызықты және команда түзуші ойындар

Негізгі мектеп

8-сынып

Күні:                                                                           Мұғалімнің аты-жөні:

                                                                                     Қатысқандар саны:                                                                                                                                   

                                                                                     Қатыспағандар саны:

Сабақ 62-

Сабақ тақырыбы: Ойын арқылы проблемаларды шешу дағдыларын жетілдіру
Оқу мақсаттары 8.2.8.1 — түрлі қимыл-қозғалыс негіздерімен шарттастырылған рөлдерді қолдана білу

8.1.4.1 — қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын жақсарта білу

Сабақ мақсаттары • оқушылардың күш-жылдамдық қасиеттерін даму;

• оқушылар көшбасшылық қасиеттерін дамыту;

• бірлескен жұмыста жауапкершілікті бөлуге үйрету;

• бірлескен жұмыстағы патриоттық сезім маңыздылығын түсіндіру;

• оқушылар жұптық және командалық ілгерілеу туралы үнемі ойланады және ойындарда таңдалған рөлдерді орындайды;

Бағалау критерийлері •  Жаттығуларды жасауда өзінің қателіктерін атайды және

қателіктермен жұмыс жасайды

•  Топта жұмыс жасау барысында өзінің біліктілік сапасын жақсартады

Тілдік  мақсаттар

 

·         Қызықты және команда түзуші ойындардың шеңберінде өздерінің дағдылары мен түсініктерін сипаттай, талқылай және көрсете алады.

Пәндік лексика және терминология

Мыналарды қамтиды:

·      шабуыл, қорғаныс

·      адал ойын, өзара әрекеттестік, жарыс

·      кеңістікте бағдарлану

·      командалық жұмыс

·      тактика, стратегиялар

·      доппен және допсыз қозғалу

·      жүгіру, жылдамдықты, бағытты өзгерту

·         дриблинг, пас, допты беру

Талқылауға арналған сұрақтар:

• Ойыншыны-қорғаушыны жеңудің үздік тәсілі қандай?

• Команда ретінде есеп жүргізуге қалай тиімдірек қол жеткізуге болады?

• Сендерге доптан тыс қозғалысты, сондай-ақ шабуылға шыққан кезде бір-біріңмен қарым-қатынасты жақсарту не үшін қажет?

• Неліктен өз назарыңды бір ойыншыға бір рет шоғырландырған дұрыс немесе әрбір қарсыласты белгілеген жақсы ма?

Құндылықтарды дарыту  Сабақ кезінде оқушылардың бір-біріне деген сенімділігін арттыру.
Пәнаралық байланыстар Биология, математика, пәнімен байланыстыру.
АКТ қолдану дағдылары Көшбасшылық топтық жұмыстарды бейнематериалдарға түсіру, ұялы телефондарды пайдалану
Бастапқы білім 5-6 сыныптарда дене шынықтыру сабағында алған білімдері.
 

Сабақ барысы

Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет   Ресурстар
Сабақтың басы

15 минут

 

10.  Оқушыларды сапқа тұрғызу.

11.  Сәлемдесу. Сәлеметсіздер ме! Здравствуйте! Good afternoon! Қолайлы орта қалыптастыру. Оқушылар шеңбер құрып, кезекпен әр тілде амандады. Жабдықтау сұрақтары арқылы тақырыпқа шығу. Оқушылар жүрек соғысын көтеру үшін, жалпы жарақаттардан сақтандыру үшін қыздырыну жаттығуларын жасайды.

12.  Алаңды айналып жүру.

13.  Жүру жаттығулары: Қолымыз жоғарыда аяқтың ұшымен жүру, қол желкеде өкшемен жүру, қолда аяғымызға тигізіп жүру, қол алда жартылай отырып жүру, қол белде толық отырып жүру, қол белде отырып екі жанға секіріп жүру.

14.  Жүгіру жаттығулары: Қол белде аяқты артқа лақтырып жүгіру, қол белде аяқты алға лақтырып жүру, қол алда тіземізді жоғары көтеріп жүру, қол жанда аяқты екі жанға лақтырып жүгіру, қол белде жанымызбен жүгіру.

15.  Жүріске ауысып, тыныс алу жаттығуларын орындау.

16.  Жалпы даму жаттығулары.

17.  Күш-жылдамдықтарын арттыру жаттығулары.

18.  Еркін жүріп бастапқы қалыпқа келу.

Жабдық: секунд өлшегіш, бор, фишкалар, ысқырық, таратпа материалдар.

 

 

Сабақтың ортасы

25 минут

 

(С, Т, Ф) Баскетбол қалқандары болмаса, ойын жеңілдетілген ережелер бойынша өткізілуі мүмкін. Алаң шартты түрде белгіленеді, қалқан мен баскетбол кәрзеңкесінің орнына биіктікте (орындықта) бір ойнышы тұрады. Оның міндеті – орнынан кетпей, лақтырылған допты қағып алу. Ойын баскетболдың жеңілдетілген ережелері бойынша жүргізіледі (ауттарсыз).

Ойынның ұзақтығы – 5 минуттан екі тайм. Дәлдікті дамыту және қозғалыс үйлесімін жақсарту.

Әр бір әрекет үшін кең, таза кеңістік.

 

 

 

 

 

Сабақтың соңы

5 минут

 

Жаңа материалдарды бекіту.

Қателерін жою мақсатында кері байланыс алу.

Сабақтың қорытындысын шығару.

Оқушылардың оқу мақсатына жетудегі жетістіктерін талдау және бағалау.

Үй тапсырмасы.

Саралау

— барлық оқушылар қыздырыну жаттығуларын орындай алады;

— оқушылардың күш-жылдамдық қасиеттерін дамыта алады;

— көпшілік оқушыларда көшбасшылық қасиеттері жоғары деңгейде дамыған;

— оқушылардың басым көпшілігі денсаулық және қауіпсіздік ережелерін сақтауын біледі;

— бірлескен жұмыстағы патриоттық сезім маңыздылығын түсінді;

 

Бағалау

Әр білім алушы өзінің іс-әреті туралы сыныптастарымен талқылай алады;

Оқушылардың сабақ барысында үйренгенің бағалау үшін дайындалып қойылған белгілі бір критерийлермен немесе кері байланыс беру арқылы жүзеге асыруға болады;

 

Денсаулық және қауіпсіздік ережелерінің сақталуы:
Әр оқу тоқсанының басында бекітілген қауіпсіздік техникасы ережелерімен таныстыру;Сабақ барысында жайлы жағдай туғызу арқылы;

Тақырыпқа сай әрекет ету мен киінуді қатаң талап ету міндетті;

 

Мектеп:

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 8

Сабақ 63

Сабақ тақырыбы: Ойындар арқылы мәселелерді шешу дағдыларын жетілдіру
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.2.8.1 — түрлі қимыл-қозғалыс негіздерімен шарттастырылған рөлдерді қолдана білу

8.1.4.1 — қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын жақсарта білу

Сабақ мақсаттары Түрлі қимыл-қозғалыс ойындары арқылы физикалық қабілеттерін жетілдіру.

Өзінің және өзгенің  қозғалыс қабілеттерін біліп, анықтай алады.

Жетістік критериялары Түрлі  қимыл-қозғалыс әрекеттері арқылы  өзінің және өзгелердің физикалық қабілеттерін анықтай алады.

Топтық ойындарда  бірлесе жұмыс жасай отырып, қиындықты шешу жолдарын табады.

Тілдік  мақсаттар

 

·      Ойындағы түрлі қимыл-қозғалыстарға негізделген рөлдерді анықтайды және көрсете алады

Пәнге тән лексика мен үш тілдегі терминология:

-преодолевать препятствия-overcome obstacles; -динамика- dynamics; -координация- coordination; -тапқырлық- находчивость- resourcefulness;

-тәуекел- риск- risk

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөз тіркестері:

·      Ойын кеңістігі деген не?

·      Ойын ойнау кезінде қандай тапқырлық көрсетіп, тәуекелге барасыз?

Құндылықтарды дарыту Өз бетімен және топта жұмыс жасай білу. Патриотизм. Өзін-өзі жетілдіру мен дамыту қажеттілігін сезіну.
Пәнаралық байланыстар Дене бұлшық еттердің дамуы ж/е жүрек соғысының өзгерісі туралы биология пәнімен байланыстырып, сабақтастыру
АКТ қолдану дағдылары Интернет арқылы түрлі қимыл-қозғалыс ойындары туралы теориялық мағлұмат алады
Бастапқы білім Қимыл-қозғалыс  ойындарын түсініп, орындай білу. Спорттық жабдықтарды қолданудағы қауіпсіздік және өз-өзін сақтандыру.
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

 

Ресурстар
Сабақтың басы

12мин.

1.Ұйымдастыру кезеңі:

— сапқа тұру,сәлемдесу;

— сабақтың оқу мақсатын, сабақтың мақсатын және жетістік критерийін түсіндіріп  мәлімдеу;

 

2. Ынталандыру, сергіту ойыны: «Ұшты-ұшты»

Ойын бастаушы айнала отырған ойыншыларды жаңылыстыру үшін тез-тез ұшатын заттарды араластыра айтып отырады, Шарт бойынша,тез ұшатын зат аталғанда ғана,ойнаушылар қолдарын көтеру керек,Ал егер кімде-кім ұшпайтын зат аталғанда ғана қолын көтеріп қойса,айыбын тартады,яғни бір өнерін көрсетеді,Ойын осылай жалғаса береді,

3.Арнайы жүгіру, секіру дайындық жаттығуларын орындау:

а) оң ж/е сол қапталмен аяқты алшақ қойып секіре-жүгіру;

ә) қолды белге қойып, тізені бүкпей аяқты алға сермей жүгіру;

б) қолды желкеге қойып, тізені бүгіп өкшені артқа сермей жүгіру;

в) тізені алға бүгіп жоғары көтере жүгіру;

г)  оң ж/е сол қапталмен аяқты қиғаш айқастыра сала  жүгіру;

ғ) оң ж/е сол аяқты ауыстыра отырып алға секіре жүгіру.

Әрбір дайындық жаттығуы спортзалдың жарты айналымына дейін ғана орындалады.

4. «Өзіңді сына» әдісімен видеоролик көрсетілімі арқылы жалпы дамыту жаттығуларын фитбол добымен орындаңыз.

 

Сұрақ арқылы талқылау:

 — Жаттығу   түрлерін көмексіз орындай алдыңыз ба?

 — Қандай жаттығу сіздерге қиынырақ болды?

 

Жаттығу соңында «Басбармақ» әдісімен өзін-өзі басқару, бағалау.

Ашық алақан— барлық жаттығуды жасай алдым;

үш саусақ көтеру— жартылай жасай алдым;

жұдырығын көрсету— ештеңе жасай алмадым.

 

Әрбір әрекет үшін кең, таза кеңістік

 

 

Гимнастикалық таяқша

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ-ні пайдалану

Видеоролик көруге арналған планшет, жеңіл гимнастикалық төсеніштер,фитбол доптары

https://www.youtube.com/watch?v=FkvHN6YHHw8

https://www.youtube.com/watch?v=IknYT0Xye3g

 

 

 

 

Сабақтың ортасы

28мин.

Тапсырма1.  Топтық жұмыс .«Ойлан- топтас- бөліс» әдісі — идеялар мен ойларды дамытудың құрылымдалған әдісі,тапсырма карточка арқылы орындалады. 

1топтың тапсырмасы. Төмендегі спорттық құралдардың (секіртпелер,конустар, обручтар, төсеніштер, гимнастикалық орындықтар) көмегімен эстафеталық ойындар құрастырып, оны көрсетіңіздер және ойындағы қиындықты анықтаңыздар.

Карточка 1.            

Дескриптор: оқушы

—          спорттық құралдарды тиімді және қауіпсіз пайдаланады;

—          топпен бірігіп жұмыс жасайды;

—          қабілеттерін ойында көрсетеді;

—          бір-бірінің жұмыстарына әділ баға береді.

—           

2топтың тапсырмасы. Төмендегі спорттық құралдардың (жеңіл атлетика барьерлері, фитбол доптары,тығыздалған доптар, конустар) көмегімен кедергілерден жүгіріп өту ойынын құрастырып, оны көрсетіңіздер және ойындағы қиындықты анықтаңыздар .

 

 

Карточка 2.           

 

                            

Дескриптор: оқушы

—          ойланып, топтасып, ойларын бөлісіп жұмыс жасайды;

—          спорттық құралдарды қауіпсіз қолданады;

—          бір-біріне көмектеседі;

—          физикалық қабілеттерін өз шамаларымен көрсетеді;

—          бағалауда әділдіктерін көрсетеді.

 

Тапсырманы сұрақ арқылы қорытындылау немесе пікір алмасу:

—          Тапсырма орындауда спорттық құралдардың тигізер пайдасы неде?

—          Топтық жұмысты орындау кезіндегі ең күрделі жаттығуды атаңыздар, неліктен күрделі деп ойлайсыздар?

 

Тапсырма2. «Ойында көрін» әдісімен жұптық ойын. Фитбол добымен суреттегідей екі оқушы арқамен бірін-бірі итере жүріп допты түсірмей сызықтан шығаруға тырысады. Сызықтан шыққан оқушы жеңіледі.

 

                                         

 

Сұрақ арқылы ойын қорытындысын талқылау:

—          Ойын кезінде өздеріңіздің қабілеттеріңізді, мүмкіндіктеріңізді көрсете алдыңыз ба?

Ойын соңында бір-біріне баға береді.

 

Әрбір әрекет үшін кең, таза кеңістік

http://jas.kz/wp-content/uploads/2016/05/skachki24_thb_610x350x2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FzvOVL9sSt0

Әрбір әрекет үшін кең, таза кеңістік. Фитбол доптары.

 

 

 

 

 

 

Сабақтың соңы

5мин.

1.Тыныс алу жүйесін қалпына келтіру.

 « Бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін» жаттығуы

Топ бір қатарға тұрады және 1-16 санауда сапқа тұрып жүруді бастайды.
1 — 4    – үш қадам алға, аяқты түзеп қою;
5 — 6     – айнала бұрылу;
8 — 8     – оңға сүйеу қадам;
9 — 10   – солға бұрылу;
11 — 12 – алға қадам, аяқты түзеп қою;
13 — 14 – айнала бұрылу;
15 — 16 – оңға бұрылу.

2.Үйге тапсырма: Әр топқа (кем дегенде бір) кез келген бір ұлттық қимыл-қозғалыс ойындарын дайындап әкелу.

 

3.Кері байланыс. Рефлексия.

Оқушылар түрлі- түсті қағаз арқылы сабақ туралы пікірлерін төмендегі «Бағдаршам» таблицасына белгі қою арқылы білдіреді

 

 

           Нені үйрендіңіз?

   
            Нені үйрене              алмадыңыз?
      Келешекте не білгіңіз келеді?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Түрлі-түсті қағаз- қалам,толтыру парақшасы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы
·      Композициялық тапсырмалар кезінде нәтижесі, тапсырмасы мен жабдығы бойынша айырмашылық.

·      сөз қорын тереңдету үшін реттіліктерін құрғанда қабілетті оқушыларға қиындау сұрақтар қойыңыз.

·      Сәл әлсіз оқушыларға көмектесу үшін композициялық тапсырмаларды және де топ мүшелері санын азайту немесе жеңілдету.

·      Байқау, тыңдау, сұрақ қою.

·      Оқушылар қозғалғанда қажет болғанда тоқтап, қауіпсіздік туралы біліп, тапсырмаға қатыса ма?

·      Оқушылар жаттығу мен жүгіру арасындағы айырмашылықты біле ме?

·      Оқушылар залдағы кеңістік пен қозғалыс координациясын қалай үйлестіре алады?

Топтық композиция мен талқылау сапасы

·      Ғылыммен байланыс – денсаулық пен дене, қауіпсіздік, салмақ/ағын динамикасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақ бойынша рефлексия

 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз. 
 
Мектеп:

Күні:..

Сынып: 8                                                                                                                                                         Мұғалімнің аты-жөні:

Сабақ 64-

 

Сабақ тақырыбы: Баламалы ойын жағдайын құру
Оқу мақсаттары 8.2.3.1 — қолайлы оқу ортасын қалыптастыру бойынша біріккен әрі тиімді жұмыс дағдыларын талқылау және көрсете білу

8.2.5.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін қолдана білу, оны шешудің балама жолдарын ұсыну

 

Сабақмақсаттары Қауіпсіздіктехникасын. сақтайотырып,жұмысістейбілу,

Физикалық қасиеттерін дамыту

Балама ойын жағдайларында құру және ойнай білу

Бағалаукритерийі Білім алушы

•  Топтарда бірлесе жұмыс жасайды

•  Жаттығу жұмыстарын бірлесіп жасауда өз идеясымен бөліседі және өзгелердің идеяларын тыңдайды

Оқудың тілдік мақсаты Оқушылар:

қызықты және команда түзуші ойындардың шеңберінде өздерінің дағдылары мен түсініктерін сипаттай, талқылай және көрсете алады.

Мыналарды қамтиды:

·      шабуыл, қорғаныс

·      адал ойын, өзара әрекеттестік, жарыс

·      кеңістікте бағдарлану

·      командалық жұмыс

·      тактика, стратегиялар

·      доппен және допсыз қозғалу

·      жүгіру, жылдамдықты, бағытты өзгерту

дриблинг, пас, допты беру

Талқылауға арналған сұрақтар:

•           Ойыншыны-қорғаушыны жеңудің үздік тәсілі қандай?

•           Команда ретінде есеп жүргізуге қалай тиімдірек қол жеткізуге болады?

•           Сендерге доптан тыс қозғалысты, сондай-ақ шабуылға шыққан кезде бір-біріңмен қарым-қатынасты жақсарту не үшін қажет?

•           Неліктен өз назарыңды бір ойыншыға бір рет шоғырландырған дұрыс немесе әрбір қарсыласты белгілеген жақсы ма?

Құндылықтарды дамыту Саяси дұрыстығын, жеке жауапкершілігін дамыту, позитивті болу. Көшбасшылық қасиеттерін, өзара көмек көрсету, өзара сыйластықты дамыту.
Пәнаралық байланыстар Биология, физика, СӨС, АӘД сабақтарменөзарабайланыс, кішітобындағыжұмыскезіндегіпсихологиялықдағдылар
Бастапқы білім Оқушылар бастапқы концептуалды команда біріктетін және толы білімдермен және өткен сыныптар бойынша ойын дағдылармен ие, сондай-ақ тәжірибесі бойынша үйден және мектептен тыс бағдарламасына сай
АКТ дағдыларын пайдалану Бұл сабақта АКТ-ны пайдалануы мүмкін, портативті бейне-аппартураны қолданып сабақты бейнежазбаны жасау,сергіту сәтінде сүйемелдеу және пайдалану мүмкін
 

 

 

Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
Сабақтың басы

15 мин

Ұйымдастыру сәті, сабақтың міндеттерін түсіндіру, қауіпсіздік техникасын түсіндіру. Критерийлерін түсіндіру және сабақты бағалау формалары. Жұмыс топ ішінде жүргізіледі.

 

Өткізу жаттығулар. Жаяу (оның түрлері)

Аяғының басымен және өкшемен жүру қолына бір басқа, шынтақты айқын, арқа түзу. Жаяу спорттық адыммен біркелкі жүгіру қарқында.

Келтірілген жүгіру жаттығулары.

 

Жүру кезінде жалпы дамыту жаттығулардың кешені

Сұрау оқушылардың қандай ерекшеліктері үзіліс және техник қалпына келтіру сіз қолданған сабақтарда? Динамикалық созылу деген не? Статикалық созу деген не?

Оқушылар жұптарға бөлінеді жүргізу үшін жаттығулар. Өткізу жаттығулар.

Ережелері мен нормалары, қауіпсіздік техникасы

 

Үлкен бос кеңістік үшін әрбір қызмет түрінің

 

 

 

Ысқырық мұғалім үшін, секундомер, бор, түрлі доптар, фишкалар

Сабақтың ортасы

25 мин

Тапсырма 1

Төрт адамнан құралған топтар (3х1) фишкалармен белгіленген аймақта оқушылар бірминуттық оңбестік (әсерлі). Үш оқушы бір доппен шабуыл командасын құрайды.Олардың мақсаты доптың көмегімен ойыншы-қорғаушына тигізу.Әр кезде олар ойыншыға тигізсе, олар ұпай алады, оларда бір минут бар мүмкіндігінше көп ұпай алу үшін.

Шабуылшы  допты алғанда, ол онымен жүгіре алмайды немесе ойыншы-қорғаушыға лақтыра алмайды. Ойыншылар бір-біріне тез доп беру қажет, қарсыласты жету және тигізу үшін. Ойландар және талқыландар, команданын және оның жеке ойыншылар біліктілігін және сенімділігін жақсарту.

Бағалау: Қателіктер және артықшылықтарға көрсетіп босатылған оқушылар критерий бойынша топ жұмысын бағалайды және өз шешімдерін айтады.

Тапсырма 2

1)      Эстафета өткізу үшін сыныпты екі топқа бөлү (дифференциация – ұлдар мен қыздар бірдей саны)

Дабыл бойынша команданың бірінші ойыншылар алға жүгіреді, кедергілерді айналады және бұл кедергілерді айналып қайтып келеді.Келген ойыншы эстафетаны беріп келесі ойыншының қолына тигізіп береді және бағаның соңына тұрады. Команданың барлық мүшеоері тапсырманы орындаған кезде ойын аяқталады және бірінші ойыншы қолынды көтереді

Кедергілер:

-фишкаларды айналады;

-шеңберге жүгіріп басу;

-келесі ойыншыға доп беру баскетбол допты жүргізу;

-кедергі арқылы шығу (гимнастикалық мат)

-себетке допты лақтыру,

Қандай команда ойыншылары эстафетаны тезірек бітіреді және көп ұпай жинаған сол команда ұтады.

Критериалдық бағалау: 1) Коньки дайындау сабақтарынла қауіпсіздік техникалық ережелерін сақтау

1)      Техникалық жағынан тапсырманы дұрыс орындау, балл боыйнша тапсырмаларды есептеу

Бағалау: Қателіктер және артықшылықтарға көрсетіп босатылған оқушылар критерий бойынша топ жұмысын бағалайды және өз шешімдерін айтады.

 

 

Еркін ойын кеңістік, доп

 

https://www.youtube.com/watch?v=_b6-BJvxlBk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pw5BucTvnaU

 

 

Ойын алаңы, баскетбол доптары, секіргіш, эстафеталық таяқшалар, футбол доптар, шеңберлер, конустар,

Сабақтың соңы

5 минут

Үй тапсырмасы.

Созу және икемділікке жаттығулар орындау.

 
Дифференциация – қалайша . Сіз көрсетуге көбірек қолдау керек. Қандай міндеттер жоспарласаңыз, алдына аса қабілетті оқушылармен? Бағалау – Сіз жоспарласаңыз, тексеру, материалды меңгеру деңгейі оқушылардың ма? Денсаулық және қауіпсіздік техникасын сақтау.
Орындау кезінде үйрену түрлі тапсырмаларды жұппен, оқушыларға мықты қояды нашар меңгеретін оқушыны. Мұндай арақатынаста жүреді жақсарту жаттығулар орындау болса әлсіз оқушы. — Орындау барысында тапсырманы оқушылар айтады қателіктер жіберілген серіктес және бір-бірін бағалайды.

— Түсінеді ме, оқушылар керектігін креативті шабуыл кезінде?

— Біле ме оқушылар, дұрыс шабуылдаушы барысы «доп» құру үшін кеңістік шабуыл кезінде?

Сапасы  команда шабуылшы қабылдау стратегиясы мен тактикасының кезінде ойын процесін және талқылау.

Түсіну оқушылар маңыздылығы туралы қауіпсіздік техникасын сақтау және салауатты өмір салтын.
                                                                                                                                                                                                            Мектеп:

Күні:..

Сынып: 8                                                                                                                                                         Мұғалімнің аты-жөні:

Сабақ 65

 

Сабақ тақырыбы: Баламалы ойын жағдайын құру
Оқу мақсаттары 8.2.3.1 — қолайлы оқу ортасын қалыптастыру бойынша біріккен әрі тиімді жұмыс дағдыларын талқылау және көрсете білу

8.2.5.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін қолдана білу, оны шешудің балама жолдарын ұсыну

 

Сабақ мақсаттары Қауіпсіздік техникасын. сақтай отырып, жұмыс істей білу,

Физикалық қасиеттерін дамыту

Балама ойын жағдайларында құру және ойнай білу

Бағалау критерийі Білім алушы

•  Топтарда бірлесе жұмыс жасайды

•  Жаттығу жұмыстарын бірлесіп жасауда өз идеясымен бөліседі және өзгелердің идеяларын тыңдайды

Оқудың тілдік мақсаты Оқушылар:

қызықты және команда түзуші ойындардың шеңберінде өздерінің дағдылары мен түсініктерін сипаттай, талқылай және көрсете алады.

Мыналарды қамтиды:

·      шабуыл, қорғаныс

·      адал ойын, өзара әрекеттестік, жарыс

·      кеңістікте бағдарлану

·      командалық жұмыс

·      тактика, стратегиялар

·      доппен және допсыз қозғалу

·      жүгіру, жылдамдықты, бағытты өзгерту

дриблинг, пас, допты беру

Талқылауға арналған сұрақтар:

•           Ойыншыны-қорғаушыны жеңудің үздік тәсілі қандай?

•           Команда ретінде есеп жүргізуге қалай тиімдірек қол жеткізуге болады?

•           Сендерге доптан тыс қозғалысты, сондай-ақ шабуылға шыққан кезде бір-біріңмен қарым-қатынасты жақсарту не үшін қажет?

•           Неліктен өз назарыңды бір ойыншыға бір рет шоғырландырған дұрыс немесе әрбір қарсыласты белгілеген жақсы ма?

Құндылықтарды дарыту Саяси дұрыстығын, жеке жауапкершілігін дамыту, позитивті болу. Көшбасшылық қасиеттерін, өзара көмек көрсету, өзара сыйластықты дамыту.
Пәнаралық байланыстар Биология, физика, СӨС, АӘД сабақтармен өзара байланыс, кіші тобындағы жұмыс кезіндегі психологиялық дағдылар
Бастапқы білім Оқушылар бастапқы концептуалды команда біріктетін және толы білімдермен және өткен сыныптар бойынша ойын дағдылармен ие, сондай-ақ тәжірибесі бойынша үйден және мектептен тыс бағдарламасына сай
АКТ дағдыларын пайдалану Бұл сабақта АКТ-ны пайдалануы мүмкін, портативті бейне-аппартураны қолданып сабақты бейнежазбаны жасау,сергіту сәтінде сүйемелдеу және пайдалану мүмкін
 

 

 

Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет   Ресурстар
Сабақтың басы

 

 

 

 

 

15 минут

Ұйымдастыру сәтті, сабақтың міндеттерін түсіндіру, қауіпсіздік техникасын айту. Критерийлерін түсіндіру және сабақты бағалау формалары. Жұмыс топ ішінде жүргізіледі.

 

 

Жалпы дамыту жаттығуларды орындау .

Сұрау оқушылардың қандай ерекшеліктері үзіліс және техник қалпына келтіру сіз қолданған сабақтарда? Динамикалық созылу деген не? Статикалық созу деген не?

Оқушылар жұптарға бөлінеді жүргізу үшін жаттығулар. Өткізу жаттығулар.

Ережелері мен нормалары, қауіпсіздік техникасы

 

Үлкен бос кеңістік үшін әрбір қызмет түрінің

 

 

 

Ысқырық мұғалім үшін, секундомер, бор, түрлі доптар, фишкалар

Сабақтың ортасы

25 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырма 1

Ойыншылар 2-3 командаға бөлінеді және әрқайсысы өз шеңберіне тұрады. Ысқырық бойынша кез келген бағытта доп беру басталады (алдын-ала келісілген тәсілімен). Қателік жасаған ойыншы шеңберден шығады. Ойын шеңберде тек қана бір ойыншы қалғанда дейін жалғасады, сол ойыншы өз командасында жеңімпаз болып табылады. Содан кейін әр команданың жеңімпаздары бір-бірімен ойнап чемпионды анықтайды.

Нұсқа: Ойыншылар ойыннан шықпайды, ал қателіктер үшін айыптық ұпайлар қосылады. Айыптық ұпайлар сомасы аз командасы ұтады.

Бағалау критерийлері: 1) қауіпсіздік техникасын сақтау 2) Жаттығуларды техника жағынан дұрыс орындау.

Бағалау: ойыншылар топтардың жұмысын критерий бойынша қателіктер мен артықшылықтарына көрсетіп бағалауда қатысады. Оқушылардың жауыптарына баға береді.

Тапсырма 2

«Ту» ойыны

Ойыншылар екі командаға бөлінеді, “екі капитан”. Баскетбол алаңының орталық сызықта шекарасын қамтылған. 3 секундтық аймақта доп қойылады (ту), осы жерге тек қана қарсылас команданың ойынша ғана кіруге рұқсат (оның міндетті допты алып және өз жағына тасымалдау). Бөтен аймақта қозғалғанда тудың жанында туды қорғайтын ойыншылар қолмен түртіп мүмкін (бұл қарама-қарсы команданың барлық ойыншылары). Егер оны тигізсе ол “қатып қалған” бір жерде тұрады, ту өз аймағына қайтарылады, ойыншыны өз команданың мүшесі ерітуі мүмкін.

Бірінші сынмалы ойын.

Ойыннан кейін тоб ішінде 2 минут талқылау.

“Ойынды қалай жақсы ұйымдатыруды ойлау”

Екінші ойыннан кейін тағы да талқылау (2 минут)

“3 секундтық аймағының  екі жағынан 2 қорғаушыны қоюды ұсыну”

Үшінші ойын солай өткізіледі: 3 секундтық аймағының екі жағынан 2 ойыншы тұрады, 2-4 ойыншы жартылай қорғаныс сызыққа тұрады, қалғандары шабуыл бірінші сызыққа тұрады.

Осы активити орындау кезінде топ ішінде сәтті және қате орындалған кезендерді  жалпы талқылау. Бағалау: ойыншылар топтардың жұмысын критериялар  бойынша қателіктер мен артықшылықтарын көрсетіп бірін бірі бағалайды. Оқушылардың жауыптарына баға береді.

 

 

 

Еркін ойын кеңістік, доп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еркін ойын кеңістік, баскетбол доптары, конустарhttps://www.youtube.com/watch?v=fvjVjYN1Oz4

 

Сабақтың соңы

5 минут

Үй тапсырмасы.

Созу және икемділікке жаттығулар орындау

Интернет-ресурстар, еркін шығармашылық.
Дифференциация – қалайша Сіз көрсетуге көбірек қолдау керек. Қандай міндеттер жоспарласаңыз, алдына аса қабілетті оқушылармен? Бағалау – Сіз жоспарласаңыз, тексеру, материалды меңгеру деңгейі оқушылардың ма? Денсаулық және қауіпсіздік техникасын сақтау.
Орындау кезінде үйрену түрлі тапсырмаларды жұппен, оқушыларға мықты қояды нашар меңгеретін оқушыны. Мұндай арақатынаста жүреді жақсарту жаттығулар орындау болса әлсіз оқушы. — Орындау барысында тапсырманы оқушылар айтады қателіктер жіберілген серіктес және бір-бірін бағалайды.

— Түсінеді ме, оқушылар керектігін креативті шабуыл кезінде?

— Біле ме оқушылар, дұрыс шабуылдаушы барысы «доп» құру үшін кеңістік шабуыл кезінде?

Сапасы  команда шабуылшы қабылдау стратегиясы мен тактикасының кезінде ойын процесін және талқылау.

Түсіну оқушылар маңыздылығы туралы қауіпсіздік техникасын сақтау және салауатты өмір салтын.
6Мектеп:

Күні:.

Сынып: 8                                                                                                                                                         Мұғалімнің аты-жөні:

Сабақ 66-68

 

Сабақ тақырыбы: Баламалы ойын жағдайын құру
Оқу мақсаттары 8.2.3.1 — қолайлы оқу ортасын қалыптастыру бойынша біріккен әрі тиімді жұмыс дағдыларын талқылау және көрсете білу

8.2.5.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін қолдана білу, оны шешудің балама жолдарын ұсыну

Сабақ мақсаттары Қауіпсіздік техникасын. сақтай отырып, жұмыс істей білу,

Физикалық қасиеттерін дамыту

Балама ойын жағдайларында құру және ойнай білу

Бағалау критерийі Білім алушы

Топтарда жұмыс жасауда өзгелердің шығармашылық қабілеттерімен келіседі

Жаттығу жұмыстарын бірлесіп жасауда өз ойын толық жеткізеді

Оқудың тілдік мақсаты Оқушылар:

қызықты және команда түзуші ойындардың шеңберінде өздерінің дағдылары мен түсініктерін сипаттай, талқылай және көрсете алады.

Мыналарды қамтиды:

·      шабуыл, қорғаныс

·      адал ойын, өзара әрекеттестік, жарыс

·      кеңістікте бағдарлану

·      командалық жұмыс

·      тактика, стратегиялар

·      доппен және допсыз қозғалу

·      жүгіру, жылдамдықты, бағытты өзгерту

дриблинг, пас, допты беру

Талқылауға арналған сұрақтар:

•           Ойыншыны-қорғаушыны жеңудің үздік тәсілі қандай?

•           Команда ретінде есеп жүргізуге қалай тиімдірек қол жеткізуге болады?

•           Сендерге доптан тыс қозғалысты, сондай-ақ шабуылға шыққан кезде бір-біріңмен қарым-қатынасты жақсарту не үшін қажет?

•           Неліктен өз назарыңды бір ойыншыға бір рет шоғырландырған дұрыс немесе әрбір қарсыласты белгілеген жақсы ма?

Құндылықтарды дарыту Саяси дұрыстығын, жеке жауапкершілігін дамыту, позитивті болу. Көшбасшылық қасиеттерін, өзара көмек көрсету, өзара сыйластықты дамыту.
Пәнаралық байланыстар Биология, физика, СӨС, АӘД сабақтармен өзара байланыс, кіші тобындағы жұмыс кезіндегі психологиялық дағдылар
Бастапқы білім Оқушылар бастапқы концептуалды команда біріктетін және толы білімдермен және өткен сыныптар бойынша ойын дағдылармен ие, сондай-ақ тәжірибесі бойынша үйден және мектептен тыс бағдарламасына сай
АКТ дағдыларын пайдалану Бұл сабақта АКТ-ны пайдалануы мүмкін, портативті бейне-аппартураны қолданып сабақты бейнежазбаны жасау,сергіту сәтінде сүйемелдеу және пайдалану мүмкін
 

 

 

Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет   Ресурстар
Сабақтың басы

15 минут

Ұйымдастыру сәтті, сабақтың міндеттерін түсіндіру, қауіпсіздік техникасын түсіндіру. Критерияларын түсіндіру және сабақты бағалау формалары. Жұмыс топ ішінде жүргізіледі.

 

Жалпы дамыту жаттығуларын өткізу.

Жүру кезінде жалпы дамыту жаттығулардың кешені

Сұрау оқушылардың қандай ерекшеліктері үзіліс және техник қалпына келтіру сіз қолданған сабақтарда? Динамикалық созылу деген не? Статикалық созу деген не?

Оқушылар жұптарға бөлінеді жүргізу үшін жаттығулар. Өткізу жаттығулар.

 

Ережелері мен нормалары, қауіпсіздік техникасы

http://infopedia.su/3x851b.html

 

Үлкен бос кеңістік үшін әрбір қызмет түрінің

 

Ысқырық мұғалім үшін, секундомер, бор, түрлі доптар, фишкалар

Сабақтың ортасы

25 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырма 1

12-14 метр қашықтықта бір-біріне қарама қарсы әр команданың ойыншылары екі топқа бөлінеді және екі бағанаға тұрады. Доп бойынша колонналардың жанында тұрған бағыттаушы. Команда бойынша бағыттаушы қарама-қарсы бағаналарға доп жүргізу орындайды. Бағананы сағат тіліне қарсы жүріп, ойыншылар бағаның басына доптарды жеткізеді. Допты бағыттаушыға береді, ал өздері бағаның соңына тұрады. Қандай команда бағаналарда орындармен тезірек аударса және тапсырманы дұрыс орындаса, сол команда жеңеді.

Бағалау критерийлері: Спорттық ойындарына сәйкес қауіпсіздік техникасын сақтау.

Бағалау: Сабақтан босатылған оқушылар ойынды критерий бойынша бағалайды: қателіктерге және артықшылықтарына көрсетіп балдарды санайды.

Тапсырма 2

6-8 адамнан құралған топтық жумыс. Оқушылар осы бөлімінің олардың түсінуін көрсетіп жаңа ойынды әзірлейді.Оқушыларға осы ойынды оқыту үшін  нақты бағыт-бағдары және мақсаттары қажет (Мысалы шабуыл және қорғау тактикасы, ұпай жинау стратегиясы). Оқушылар ойын қауіпсіз екенін және ережелері түсінікті, ұпай оңай санау жүйесі және ойыншылар санын көз жеткізу керек

Бағалау критерийлері: Спорттық ойындарына сәйкес қауіпсіздік техникасын сақтау.

Бағалау: топтардың өзара бағалау.

 

 

Еркін ойын кеңістік, доп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ойын алаңы, баскетбол доптары, секіргіш, эстафеталық таяқшалар, футбол доптар, шеңберлер, конустар,

Сабақтың соңы

5-8 минут

Үй тапсырмасы.

Созу және икемділікке жаттығулар орындау.

 
Дифференциация – қалайша Сіз көрсетуге көбірек қолдау керек. Қандай міндеттер жоспарласаңыз, алдына аса қабілетті оқушылармен? Бағалау – Сіз жоспарласаңыз, тексеру, материалды меңгеру деңгейі оқушылардың ма? Денсаулық және қауіпсіздік техникасын сақтау.
Орындау кезінде үйрену түрлі тапсырмаларды жұппен, оқушыларға мықты қояды нашар меңгеретін оқушыны. Мұндай арақатынаста жүреді жақсарту жаттығулар орындау болса әлсіз оқушы. — Тапсырманы орындау барысында оқушылар қателіктер жіберілген серіктес және бір-бірін айтады және бағалайды.

— Шабуыл кезінде, оқушылар керектігін креативті түсінеді ме?

— Шабуыл кезінде оқушылар, дұрыс шабуылдаушы барысы «доп» құру үшін кеңістік біле ме?

Сапасы  команда шабуылшы қабылдау стратегиясы мен тактикасының кезінде ойын процесін және талқылау.

Оқушылар маңыздылығы туралы қауіпсіздік техникасын сақтау және салауатты өмір салтын түсіну.
                                                                                                                                                                                                            Мектеп:

Күні:

Сынып: 8                                                                                                                                                         Мұғалімнің аты-жөні:

Сабақ 68-69

 

Сабақ тақырыбы:     Топтарда шытырман оқиғалы ойындар құру
Оқу мақсаттары 8.2.1.1 — өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу, қимыл әрекеттерімен байланысты білімді жетілдіре білу

8.2.6.1 — жарыс іс-әрекеттерін және төрелік ету ережелерін қолдана білу

Сабақ мақсаттары Т.Қ. сақтайды

• топтық жұмысты және адал ойынды көрсете алады.

• ойындар ережелерін біледі,.

• шығармашылық қабылетін көрсетеді.

Бағалау критерийлері оқушы қысқы спорт түрлерінде қауіпсіздік ережелерін сақтай алады;

жарақат алу себептерін біледі  болдырмау әдістерін таңдай алады;

оқушы арнайы дайындық жаттығуларын біледі және жасай алады;

оқушы шаңғы дайындығының түрлерін біледі және ажырата алады;

Тілдік  мақсаттар

 

Оқушылар:

қызықты және команда түзуші ойындардың шеңберінде өздерінің дағдылары мен түсініктерін сипаттай, талқылай және көрсете алады.

Мыналарды қамтиды:

·      шабуыл, қорғаныс

·      адал ойын, өзара әрекеттестік, жарыс

·      кеңістікте бағдарлану

·      командалық жұмыс

·      тактика, стратегиялар

·      доппен және допсыз қозғалу

·      жүгіру, жылдамдықты, бағытты өзгерту

Талқылауға арналған сұрақтар:

·      Ойыншыны-қорғаушыны жеңудің үздік тәсілі қандай?

·      Команда ретінде есеп жүргізуге қалай тиімдірек қол жеткізуге болады?

·      Сендерге доптан тыс қозғалысты, сондай-ақ шабуылға шыққан кезде бір-біріңмен қарым-қатынасты жақсарту не үшін қажет?

 

Құндылықтарды дамыту  Сабақ кезінде оқушылардың бір-біріне деген сенімділігін арттыру.
Пәнаралық

байланыстар

Өзара байланысты заттармен биология, физика, СӨС, АӘД, дағдылар психология жұмысы кезінде кіші тобында.
Бастапқы білім Баяндау көрсетуге өз түсіну шытырман оқиғалы және команда құруға ойын дамытады жеке, жеке дағдыларын, үйлестіруді және т. б…
АКТ дағдыларды пайдалану Сабақта АКТ-ны пайдалануға  болады, сабақтың бейнежазбасын портативті видео құрылғылар арқылы пайдалануы мүмкін, қажетті материалды, мүмкін сүйемелдеу, аудио-аппаратура үзілісте пайдалану.
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
Сабақтың басы

10 минут

Ұйымдастыру сәтінде, түсіндіру сабақтың міндеттерін, қауіпсіздік техникасын, критерийлері және бағалау түрлерін түсіндіру.

Коллоборативті орта:

Барлық балалар айнала  шеңберде тұрып бір-бірімен әр тілде сәлемдеседі

(Мысалы: Салем, Хелло, Привет, т.б…).

Саптық жаттығулар.

ЖДЖ — орнында және қозғалыста.

Жүгіру жаттығулары.

 

 

Техникалық қауіпсіздігін ережелері мен нормалары.

 

 

Сабақтың ортасы

 

30 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырма № 1

Ойын: «Паровоз»

Сынып 2 командаға бөлінеді,  1қатарға тұрғызылады,  қолдарын алдында тұрған серіктесінің иығына салады, көздері байланады, ақырғысы көзін байламайды ол машинист болып табылады.

Егер мұндай мүмкіндік болмаса, онда келісуге болады, сығалап қарау болмайтының.

Бірақ, ең бастысы, ойын бір сөзсіз өтеді, дауыстап айтуға тиым салынады. Барлық  жылжыту  иықтан түрткі немесе соққымен өтеді.

Ойын шарты: алда тұрған ойыншы қолындағы теннис добын себетке салуы тиіс.

Бұл үшін барлығы,  машинисттан басқасынан, көзін байлайды және қатарға тұрғызылады. Машинист  иықтан сол жақта немесе оң жақта түрткілеп паровозды мақсатқа дейін жеткізеді.

Қиындату үшін фишкалармен бағыт салуға болады.

Тапсырманы орындап бірінші болған команда жеңімпаз болып табылады.

Бағалау критерийлері:

• Академиялық адалдық.

• ТҚ сақтау.

• Үйлесімді жұмыс.

 

Тапсырма № 2

 

Тапсырма оқушылардың креативтілігіне, яғни оқушылар топтарда допсыз ойынды ойлап табуы тиіс. Әр команда Спикерлері ойын ережесін түсіндіреді. Әр топ басқа топтын тапсырмаларын орындайды. Ол үшін әр командаға талқылау үшін 8 мин. беріледі

3 мин түсіндіру үшін және орындау үшін 5 мин.

 

Бағалау критерийлері:

• Т. Қ. сақтау

• Креатив.

• Қызығушылық.

 

 

Ысқырық, шарфтар, фишкалар, теннис добы, себет, секундомер.

https://www.youtube.com/watch?v=93yqu-1Zb10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секіргіш. Фишкалар. Шеңбер. Ысқырық. Фломастерлер. А-3.

 

https://www.youtube.com/watch?v=FJeRR8k9q-I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың соңы

5 минут

Кері байланыс:

Не білдім?

Қалай және қайда пайдалануға болады осы ойынды?

Үй тапсырмасы.

Жаттығулар, созылу, икемділік, үйлестіру.

Интернет-ресурстар, еркін шығармашылық.
 

Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз?

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

 

 

 

 

Орындау кезінде түрлі тапсырмаларды жұппен орындағанда, қабілетті оқушыларға жұппқа қабілеті кем оқушыны қояды. Мұндай арақатынаста жаттығулар орындауы жақсарады. — Тапсырманы орындау барысында оқушылар серіктесінің жіберілген қателіктерін айтады, және бір-бірін бағалайды.

Өз-өзін және әр топ басқа команданы бағалайды.

Түсіну маңыздылығы туралы. Қауіпсіздік техникасын және салауатты өмір салтын сақтау.
  Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып:8

Сабақ 80-81

Қатысқандар саны:               Қатыспағандар саны:
Сабақ тақырыбы Топтарда шытырман оқиғалы ойындар құру
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.2.1.1 — өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу, қимыл әрекеттерімен байланысты білімді жетілдіре білу

8.2.6.1 — жарыс іс-әрекеттерін және төрелік ету ережелерін қолдана білу

Сабақ мақсаттары Жарыста  төрелік ету ережелерін  меңгеру және түсіну мен қолдану.
Жетістік критерийлері  Қызықты ойындардарға байланысты баламалы нұсқаларын анықтау және қолдана білу, бірлескен жұмыс арқылы бірқатар төрелік жасау сапасын дамыту жолдарын қарастыу.
Тілдік  мақсаттар

 

Оқушыларды пікірталас диалогтарға қатыстыру (мәселен, оқушылардан қысқа жауаптарды қабылдамау, білімді ғана көрсететін сұрақтарды қоймау; оқушыларды өз білімін нәтижелі талқылау үшін пайдалануға ынталандыру, сондай-ақ оқушылар диалогқа қатыса алуы үшін қажет лексикалық қормен қамтамасыз ету);
Құндылықтарды дарыту

 

 

Олар сондай-ақ ойынға және басқа оқушыларды үйретуге арналған ережелер мен ұсыныстарды әзірлеп, өздерінің оқыту тапсырмаларын жасайды. Оқушылар командалық жұмыста сәтті болу үшін ынтымақтасу және араласу қажеттілігін ұғынуды бекіту үшін әртүрлі командалық ойындар арқылы өздерінің әлеуметтік дағдыларын дамытады. Отан сүйгіштік, тілге деген құрмет, патриотизм деген құндылықтарды қосып қойса жақсы болады деп ойлайм
Пәнаралық байланыстар Қазақ тілі, жас өспірімдер физиологиясы. Өтпейді жаратылыс тану және басқа пәндермен байланыстыру керек
АКТ қолдану дағдылары АКТ (әсіресе ғаламторды) байланыс, істестік, мазмұн жасау, дене тәрбиесі саласында көмек сұрау мен ақпарат табу үшін басты құрал ретінде қолдану.
Бастапқы білім

 

Оқушылар алдыңғы сыныптардағы және мектептен тыс қызметтегі оқыту кезіндегі әртүрлі спорттық ойындардың нұсқаларын орындай алады деп күтілуде.
Сабақ барысы.
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  

 

Ресурстар
Сабақтың басы

12-15 мин.

Уақытты жоспарлау:                                                                       Дайындық  бөлім:  Спорттық киімдеріне назар аудару.  Сәлемдесу.                                Жаңа    сабақ  түсіндіру, өтілу барысымен таныстыру.                                                                    Қатардағы  жаттығулар.                                                     Бұрылыстарды біркелкі орындау.                                                       Аяқтың ұшын, өкшесін дұрыс пайдалану.                                       Жүрістегі   жаттығулар.                                                             Жаттығуларды біркелкі, дұрыс орындау.                                                                 Жүрістегі жаттығулардан жүгірістегі жаттығуларға көшу. Баяу   жеңіл  жүгіру. Арақашықтықты сақтау. Қол кеуденің алдында, аяқтың ұшымен жүгіру. Мұрынмен тыныс алу.  Жүгірістегі  жаттығулар. Бірте- бірте ақырындап  жүріске  көшу. Кең  тыныс алу.  Жүрісте үш лекпен бұрылып үш   қатарға  тұру.                    Жалпы  дамыту, жетілдіру жаттығулары.  

Үлкен, бос кеңістік. Оқушылардың әр тобына арналған баскетбол шығыршықтары (бейімделгіш биіктігімен). Әр оқушыға арналған баскетбол добы, маркерлер, конустар.

Сабақтың ортасы

20-25

 Барлық ойыншылар екі командаға бөлінеді. Командалардың ішінде нөмірлер тәртібі бойынша саналу жүргізіледі. Командалардың әрбірінен тең қашықтықта бір доптан жатыр.  Мұғалім еркін түрде ойыншының нөмірін атайды. Аталған нөмірлер жүгіріп шығады, доптарын көтереді және оны белгіленген сызыққа дейін жетелейді (оған дейінгі қашықтық екі команда үшін бірдей болуы керек), одан кейін кері бұрылып, допты жүргізумен бірге оралады және доптарын бастапқы қалпына қояды. Жеңімпаз өзінің командасына 1 ұпай әкеледі.

Оқушылар «Соқыртеке» ойынын ойнайды (соқыр, жабайы «теке»). Бұл ойын ойынның барысында және одан кейін талқыланатын болатын тактиканы талап ететінін түсіндіріңіз. Оқушыларды үш топқа бөліңіз. Әрбір топта бір оқушыныңкөзі байланады (соқыр, жабайытеке).  Осы топтағы қалған оқушылар олардың айналасына белгілі бір аумақта жиналады және көзі байланған ойыншыға тиісуге әрекет жасайды, бірақ ұсталынып қалмауы керек. Егер оқушы жүргізгішті ұстап алған болса, ол жаға жүргізгіш болады.  Оқушылар тактиканы талқылау үшін, командада жұмыс істейотырып, әлеуметтік дағдыларын дамытады. Одан кейін олар, пайдаланған тактикасын, өздерін тиісуден қорғау үшін бейнелейді, ал «жүргізгіш» болса олардың еркін оқушыларды ұстап алу үшін қандай тактикасын пайдаланғандығын ойлауы керек.

«соқыртеке» ойыны

 

 

 

 

 

 

Үлкен, бос кеңістік.

Ойын алаңы, баскетбол доптары, бор

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nxrNR86AMXg (1.18 және 1.18 мин).

 

 

Сабақтың соңы

3-5мин

 

Сабақ соңында оқушылар рефлексия жүргізіледі:

Теориялық және практикалық жаттығуларда мұғалім спорттық ойындарды ойнаған кезде, әдеттегі қателерге назар аударады анықтамалар береді. Оқушылар таңдаған белгілі ойындарға балалардың қызығушылықтарын қолдап және дамытып, дағдыларын бақылау.

Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

 

Берілген тапсырмаларды, жүйелі жаттығулар жинағының реттілігін көрсетеді. Жаттығуларды барынша біркелкі орындау, спорттық ойындарды жалпылау. Қабілеті жоғары оқушылар ойындардағы қозғалыс әрекеттерін қайталап, сынып алдында орындалуын өз бетінше көрсету. Қозғалыс үйлесімділігіне назар аудару, көңіл бөлу. Оқушылардың өз бетінше тапсырмамен белсенді жұмыс істеуі, өз бетінше қателерін түзеу. Ойындар арқылы қозғалыс сапасын артыру. Белсенді қимыл-қозғалыс, тапсырмаларды сапалы орындауларына назар аудару.  Ойындар барысында бейресми қалыптастырушы бағалаулар. Тапсырмаларды орындау кезінде спорттық құралдардың дұрыс орналасуына көңіл бөлу.

Дене қуатын үнемдеу шарттары.

Дұрыс тыныс алу.

Сабақ барысында техника қауіпсіздік ережелерін сақтау.

Күні:

 

Сынып:8

Сабақ 82-83

Мектеп:

 

Мұғалімнің аты-жөні:

 

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

Сабақ тақырыбы Қауіпсіздік ережесі.

Ойын жағдайларында допқа ие болу әдісі

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға бағытталған дене жаттығулары кезіндегі болуы мүмкін қауіп-қатерлерді анықтай білу

8.1.1.1 — кең ауқымдағы арнайы спорттық қимыл-қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін, бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс

Сабақ мақсаттары 1.Шағын ойын тапсырмалары бойынша топтарда қауіпсіз жұмыс істеу.

2.Негізгі шабуылдау және қорғану стратегияларын және тактикаларын бәсекелестік ойында қолданудың түрлі жолдарын ашу және табу.

3.Ойын кезінде қорғаныс және шабуылда шығармашыл болу қажеттілігін түсіну.

Жетістік критерийлері Қауіпсіздік ережесін сақтайды және біледі.

.Командалық ойындар денсаулықты нығайтуға, төзімділікті дамытуға қандай үлес қосатыны жайлы өз түсініктерін сипаттай, талқылай және көрсете алады.

Тілдік  мақсаттар

 

·         шабуылдау ойындары

·         шабуыл, қорғаныс

·         адал ойын, өзара әрекеттестік, жарыс

·         кеңістікте бағдарлану

·         командалық жұмыс

·         тактика, стратегиялар

·         Шабуылдау ойындары дегеніміз не?

·         Қорғаушы ойыншыны ойыннан шығарудың үздік тәсілі қандай?

Құндылықтарды дарыту

 

 

Адалдық, серіктестік, толеранттылық, үштілділік, денсаулық, құрмет, жауапкершілік және үздіксіз оқу.

Оқушыларды отансүйгіштікке тәрбиелеу.

Пәнаралық байланыстар Биология.

Жүктеме кезіндегі жүрек қызметі.

АКТ қолдану дағдылары Планшет. Оқушылар тақырыпақа сәйкес интернет желісінен  мағлұматтар қарайды.
Бастапқы білім

 

Физикалық қасиеттерді дамытуға арналған жаттығулар кешенін  біледі.
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  

 

Ресурстар
Сабақтың басы

 

·         Оқушылардың зейін шоғырландыру;

·         Оқушылармен бірге сабақ мақсаттарын, оқу мақсаттарын анықтап алу;

·         Оқушылардың сыртқы сипаттарына, көңіл-күйлеріне көңіл бөлу. Оқу тапсырмаларын сапалы орындаған  оқушылар бағаланатыны хабарланады.

·         Сабақ сонында күтілетін нәтижелерге тоқталу;

·         Денені қыздыруға арналған жүру, жүгіру кезіндегі жаттығуларды орындау;

Жалпы дене жаттығуларын өткізу;

Кең, таза кеңістік. Секундомер ысқырық. Баскетбол және конустар (аймақты белгілеу үшін).

https://www. youtube.com/ watch?v=T3gufgkp WqY

Сабақтың ортасы

 

(Ж, Т) Допты беруді, қағып алуды жақсарту бойынша жұптарда жұмыс істеу, жерден кері секіріп беру, қозғалыста беру элементтері.

 

(ЖЖ, Т, Тәж, Ф) Допты беру. Ойыншылар екі бағанға тұрады, допты бірінші болып капитандар алады. Белгі бойынша балалар допты оң тұстарынан бір-біріне бере бастайды. Допты соңғы болып алған ойыншы бағанды айнала жүгіріп, алдына барып тұрады. Ойын қайталанады. Допты оң, сол тұстардан, басынан асыра беруге болады. Допты беруді бірінші болып аяқтаған және ережені дұрыс орындаған команда жеңіске жетеді: допты белгі бойынша бере бастау, орнынан кетпей беру, допты түсіріп алған оны көтереді де, келесі ойыншыға береді.

 

(С, Т, ЖЖ. Ф) «Ит пен мысық». Балалар шеңбер бойымен отырады. Қызыл доп – «мысық», көк – «ит». Балалар мысықты шеңбер бойымен береді. Шамамен шеңбердің ортасынан бастап ойынға көк допты қосады, ол «мысықты» қуып жетуге тырысады. Ойын ережелері: ойынның бірде-бір қатысушысын өткізбей беру.

http://ru. wikihow.com

Баскетболда допты алып жүру техникасы

Үлкен бос кеңістік, мұғалімге арналған ысқырық, баскетбол доптары

https://www. youtube.com

 

Баскетбол доптары, ысқырық, гимнастикалық маттар

Сабақтың соңы Талқылауға арналған сұрақтар:

Допты түсіріп алу үшін сендер қандай тактикаларды қолдандыңдар?

Сендер допты қалай дәл жеткізіп бердіңдерма?

Бұл ойында қандай жарақат қауіпті жағдайлар туындауы мүмкін?

Баскетбол ойыны барысында болуы мүмкін қандай жарақаттарды білесіңдер?

Кең,таза кеңістік.

 

Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

 

Саралау іріктелген тапсырмалар, нақты бір оқушыдан күтілетін нәтижелер, оқушыға дербес қолдау көрсету, оқу материалдары мен ресурстарын оқушылардың жеке қабілеттерін есепке ала отырып іріктеу (Гарднердің жиындық зият теориясы) түрінде болуы мүмкін.

Саралау уақытты ұтымды пайдалануды есепке ала отырып, сабақтың кез келген кезеңінде қолданыла алады

Бұл бөлімде оқушылардың сабақ барысында үйренгенін бағалау үшін қолданатын әдіс-тәсілдеріңізді жазасыз Денсаулық сақтау технологиялары.

Сергіту сәттері мен белсенді  іс-әрекет түрлері.

Осы сабақта қолданылатын Қауіпсіздік техникасы ережелерінің тармақтары  

 

Сабақ бойынша рефлексия

 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз. 
 
Жалпы баға

 

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

Бөлім ұзақ мерзімді жоспары:  Мектеп
мерзімі: Мұғалімнің аты:
сынып: 8

сабақ 84

Оқушылар саны:
Сабақ  тақырыбы Қауіпсіздік ережесі.

Ойын жағдайларында допқа ие болу әдісі

Оқу мақсаты: 8.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға бағытталған дене жаттығулары кезіндегі болуы мүмкін қауіп-қатерлерді анықтай білу

8.1.1.1 — кең ауқымдағы арнайы спорттық қимыл-қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін, бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын жетілдіру

Сабақ мақсаты Допты қашықтыққа лақтыру әдісін қайталау
Көзбен мөлшерлеуге, дәлдеу дағдыларын қалыптастыру.
Бағалау өлшемдері Бір орында тұрып екі қолмен допты жоғарыдан берулі үйренеді

Баскетбол сабағына қойылатын негізгі талартарды игереді.

ойында әдіс-тәсілдер пайдалана алады.

Тілдік мақсаттар Адамгершілік құндылықтар: сүйіспеншілік, сыйластық, толеранттылық,
Тәрбиелеу құндылықтар

 

Қарым қатынас, шындық, патриотизм
Пәнаралық байланыс Биология, Математика, Қазақстан тарихы
 АКТ қолдану Үйге тапсырма ИКТ пайдалана отырып Интеллектуалды ойындар тақырыбы бойынша  ақпараттар жинау, танысу,  өзіне мәліметтер толықтыру, келесі сабаққа презентация дайындап әкелу.
Бастапқы білім Оқушылар алдыңғы сынып бойынша білімін сүрау  не білетінін сұрақ арқылы сұрау
Жоспарланған кезеңдері Жоспарланған іс-шаралар Ресурсы
Сабақтың басы Сабақтың тақырыбымен, оқыту мақсатымен, жетістік  критериилерімен таныстыру.

Сабақтың негізгі мақсатын айту

Қауіпсіздік ережесімен таныстыру.

Жалпы жүру, жүгіру жатығулары

Дем алу, дем басу

Жалпы дамыту жатығулары

Сабақтың тақырыбына көшер алдында кішігірім «Активити» ойыны: «Кім жылдам?» Оқушылар жұптасып бір біріне арқамен отырады, мұғалім екі қолын көтеріп ысқырып қай қолды түсірсе сол жақтағы оқушылар орнынан тұра қашуы тиіс, екінші топ оларды ұстап алулары керек. Ойынның мақсаты: оқушылар жылдам орнынан тұрып залдың қабырғасына жетуі тиіс, екінші топ оларды дереу ұстап алу керек. Бұл ойын оқушылардың ептілігін, жылдамдығын, тез шешім қабылдау әрекетін  арттырады.

Залда айнала жүгіру жаттығулары:

а) жүгіру

ә) Оң жақ иықпен адымдап секіру.

б) Сол жақ иықпен адымдап секіру.

в) Қолды жамбасқа қойып аяқты артқа серпе жүгіру.

г) Қолды алға ұстап, тізені жоғары көтеріп жүгіру.

 

Қозғалыста адымдап жүріп, орындау жаттығулары.

а) Қолды иыққа қойып айналдыру.

ә) Әр адымға денені жан-жаққа иілдіру.

б) Аяқтың ұшымен жүру.

в) Өкшемен жүру.

г) Аяқтың сырт және іш жағымен жүру.

д) Отырып қаздар жүрісі. (қол белде)

е) Отырып секіріп жүру. (кузнечик)

ж) Жай жүріп, демді қалыпқа келтіру.

Үлкен кеңістістік, ысқырық.

Тақта сабақтың тақырыбы жетістік критерийлері, оқу мақсаты жазылған тақта.

Сабақтың ортасы

 

Сабақтың тақырыбына байланысты оқушыларды жұпқа бөліп, «Дойбы» ойынын ойнату.

Допты алып жүру тәсілдері:

а) оң қолымен жүру.

ә) сол қолымен жүру.

б) оң және сол қолымен алма кезек жүру.

в) допты қолымен жүргізіп себетке лақтыру.

 

Допты екі қолымен кеудеден беру және ұстау тәсілі.

 

а) Кеуде тұстан қолды жаза сілтеп допты лақтыру. (қозғалыста, орын ауыстырып)

ә)  Кеуде тұстан қолды жаза сілтеп допты еден арқылы  лақтыру. (қозғалыста, орын ауыстырып).

 

Эстафеталық ойын.

а) Жай жүріп, демді қалыпқа келтіру.

 

Ысқырық ,секундомер, тоғызқұмалаққа арналған тақтайшалар.

http://www.iggamecenter.com/info/ru/toguzkumalak.html

Сабақ соңы

 

Оқушылар дем басу жаттығуларын жасайды.

Сабақты қорытындылау.

Тақтада тұрған кесте «+», «-», «Қызықты», берілген стикер қағазына пікірін жазып, жабыстыру керек. Оқушылар стикерлерге өздерінің ойын («+»),немесе түсінбеген жерлерін («-») , тағы да қызықты болған кезеңдерді жазып («қызықты»), тақтаға жабыстырады. Қосымша №3

Үйге  тапсырма беру.

Қаламсап, қарындаштар, стикерлер, тақта
Саралау — қалай көп қолдау көрсетуге жоспарлап отырсыз? Егер сіз көп қабілетті оқушылардың алдына қоюға қандай міндеттер жоспарлап отырсыз?

Қабілеті жоғары оқушылар ойын ережесіне сай жарыс өткізіп, меңгере алмай жатқан оқушыларды ролдік жұмыстарға жұмылдыру.

Бағалау — сіз оқушылардың материалының меңгерілу деңгейін тексеру жоспарлап қалай?

1.      Сұрақ-жауап, Оқушылардың іс-әрекетін бақылау.

Денсаулық және қауіпсіздік сәйкестігі.

Дойбы, шахмат ойынында қауіпсіздік техникасын сақтау.

Жалпы бағалау:

 

Сабақтың екі аспектілері қандай (қалай оқыту және танып ойлаймын) сондай-ақ барды?

1:

 

2:

 

Қандай (қалай оқыту туралы және оқыту туралы ойлануға) Сабақтың жақсартуға ықпал мүмкін?

1:

 

2:

 

Мен келесі сабаққа назар аудару қажеттігі туралы, жеке Сынып немесе жетістіктері / қиындықтар туралы сабақ (а) Табылған қандай?

  Мектеп:
Мерзімі: Мұғалім аты:
СЫНЫП: 8

Сабақ   85-86

 

Қатысқандар саны: Қатыспағандар:
Сабақтың тақырыбы Ойын кезінде алаңда бағдарлау және допты қайтару дағдылары
Осы сабақ арқылы іске асатын оқыту мақсаттары 8.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір дене жаттығуларындағы реттілігін жетілдіру мен қорытындылау

8.2.4.1 — дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама  түрлерін құруға қажет ережелер мен құрылымдық тәсілдерді көрсете білу

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар келесіге қабілетті:
Шағын ойын тапсырмалары бойынша топтарда қауіпсіз жұмыс істеу.

Негізгі шабуылдау және қорғану стратегияларын және тактикаларын бәсекелестік ойында қолданудың түрлі жолдарын ашу және табу.

Ойын кезінде қорғаныс және шабуылда шығармашыл болу қажеттілігін түсіну.

Оқушылар көпшілігі келесіге қабілетті:
Сандық артықшылық тапсырмалары кезінде командада жақсы жұмыс істеу.

Сәтті ойын үшін түрлі аралық қорғаныс және шабуыл стратегия және тактикаларын байланыстыру.

Ойындарда орындағанда шығармашыл жүгіру, пас және қозғалстарды дамыту.

Өзге оқушыларды бақылау және олардың шығармашылықтарын дамыту әдістерін ұсыну.

Кейбір оқушылар келесіге қабілетті:
Бастамашылық, қиялдылық және шығармашылықты көрсететін озық қорғаныс және шабуыл тактика және стратегияларды дамыту.

Озық шабуыл және қорғаныс стратегия және тактикаларды талдау және сынау.

Бағалау критерийлері Оқушы допты еденге соғып кедергілер арасынан бағыт өзгертіп алып жүру техникасын біледі.

Оқушы әр-түрлі жағдайда әріптесіне допты ирек сызық бойымен беру техникаларын біледі.

Оқушы топпен алаңда бағдарлап қозғалу барысында белсенділігін көрсете алады.

Тілдік мақсат Ойындарда өзінің және өзгелердің орындауын және түсінігін сынау және жаңа тактика мен стратегияларды жасау
Кілт сөздер мен тіркестер:
•           шабуылдау элементтері бар ойындар

•           жүру, өту, бағыттау, қабылдау, қағып алу

•           күрес: оқшаулау, допты қағып әкету

•           соққы, пасс, беру

•           шабуылдау, қорғау, қарсылас

•           ынтымақтастық, бәсекелестік

•           тактика, стратегия

•           жүгіру, жалтару, бағытты/жылдамдықты өзгерту

•           ұпайларды есептеу жүйесі, ережелер, тәуекелдерді басқару

Диалог / жазылымға арналған пайдалы сынып тілі:
Талқылауға арналған сұрақтар:

•      Қорғаныс ойыншысын жеңудің қандай тәсілдерін білесіңдер?

•      Есепті жүргізу үшін қандай ойын әрекеттерін білесіңдер?

•      Неліктен шабуылдау кезінде өз назарыңды бір ойыншыға аударған жақсы?

•      Допты қағып алу немесе ұстап қалу үшін сендер қандай тактикаларды қолдандыңдар?

Құндылықтарды дамыту Оқушыларды  жұптық, топтық және командалық жұмыстар арқылы ауызбіршілікке, достық қарым – қатынасқа, бір-біріне құрметпен қарауға баулу
Пәнаралық байланыстар Физика – бұрыш, траектория, серпілу

Биология – бұлшықеттер жұмысы, тірек қимыл апараты

Алдыңғы білім Оқушылардың алдыңғы сабақтардан және мектептен тыс қызметтен алған командалық ойындар туралы білімдері мен дағдылары бар
Жоспар
Жоспарланған уақыт Жоспарланған іс-әрекеттер (төмендегі жазбаны жоспарлаған іс-әрекетіңізбен алмастырыңыз) Ресурстар
0-3 минут

 

 

 

4-6

 

Жалпы сапқа тұру.Оқушылардың сабаққа дайындығын тексеру. Жаңа сабақты хабарлау. Сабақ мақсатын анықтап алу.

Спорт залды айнала жеңіл жүгіру:

—          Оң және сол жанымен қолды алға ұстап жүгіру;

—          Оң және сол жанымен қолды алға-артқа сермеп жүгіру;

—          Оң және сол жанымен аяқты қайшылап жүгіру;

Арнайы баскетбол ойынына бейімделу жаттығулары.

—          Жүгіріп келе жатып белгі бойынша кілт тоқтау;

—          Бір аяққа тоқтау;

—          Оң немесе сол жаққа екі қадам шығып тоқтау;

—          Артқа бұрылып тоқтау;

—          Артқа бұрылып керсінше бағытқа жүгіру. Орнында тұрып жалпы дамыту жаттығуларын орындау.

Кең, таза кеңістік. Мұғалім үшін ысқырық. Баскетбол алаңы, конустар, баскетбол добы және көкірекшелер.
Ортасы

8-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-34

 

 

 

 

Оқушылар жұптарда жұмыс істейді (баскетбол):

(Ж, Тәж, Ф). Допты алдынан қолдан-қолға ауыстырып, бастан жоғары айналдырып, кеудеден айналдырып, аяқтар арасынан өткізіп алып жүру.

Допты еденге соғып алып жүру:

 

Эстафета «Конустар арасымен допты жүргізу».

(Т, Ж, Ф) «Балықшы» ойыны. Барлық балалар алаңның бір шетіне сызық бойымен орналасады.  Алаң ортасына ойыншыларға қарсы бір оқушы таңдалып, ортаға тұрады. Ойынды бастауға белгі берілісімен ойыншылар допты жерге соғып, алаңның екінші шетіне балықшыға ұсталып қалмай өтеді. Алаң ортасындағы балықшы (оқушы) ойыншыларға қолын тигізіп тоқтатуға тырысады. Ұсталған ойыншы балықшы болып ойын жалғасады.

Ойынның мақсаты: оқушыларды доппен алаңда бағыт өзгертіп тез қозғалуға дағдыландыру.

(Ж, ЖЖ, Ф) Жұптық жұмыс.

Допты әріптесіне беру техникалары:

—          Кеуде тұстан беру

 

—          Бір қолымен жанынан беру

 

 

 

 

 

 

 

 

Екі топқа бөлініп алаңның екі шетіне тізбекке тұру. Белгі бойынша екі топтан оқушы  шығып бір-біріне доп беріп алып жүру.

(Ж, ЖЖ, Ф) Топта жұмыс істеу. Оқушылар 5 жұлдыз сызығын жасап тұрады. Допты сағат тілімен бес жұлдыз әдісімен пас береді. Ойынды топтар арасында өткізіп соңында қай топ оқушылары жылдам әрі қателіксіз екенін айтып жеңімпаз топты анықтау

 

Ирек сызық бойымен допты әріптесіне беріп қозғалу

.

(Ж, Б, Ф) Алаңның бір жағында 5-8 ойыншыдан екі команда жарысады. Алаң ортасына қарама-қарсы бағытқа екі топ ойыншылары бір-бірінің артына тізбек жасап  қолдарын қойып отырады. Алаң ортасында шығыршық ішінде баскетбол добы болады. Ойын бастауға белгі берілгеннен кейін отырған қалыптан 3 ұпайлық алаң сызығына дейін барған команда орнынан тұрып шеңбер ішіндегі допты алып кәрзеңкеге лақтыру. Лақтырғаннан кейін шеңбер ішіне тез жиналу. Бірінші болып аяқтаған команда жеңіске жетеді.

Баскетбол ойыны ережесімен жаттығу ойыны.

Бос ойын кеңістігі, баскетбол доптары, ысқырық, фишкалар, бор, конустар.

Баскетболда допты алып жүру техникасы бойынша интернет ресурсына сілтеме:

http://fizkult-ura.ru/node/32392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<iframe width=»640″ height=»360″ src=»https://www.youtube.com/embed/wvCXr-RX9aI» frameborder=»0″ allowfullscreen></iframe>

Соңы

35-40

·      Оқушылар барлық жабдықты алып тастайды. Бір оқушыдан төрт минут бойы баскетболға қатысты, демалу деңгейіне жүрек соғысын біртіндеп төмендететін және кейбір динамикалық және статикалық созылуды қамтитын салқындау сессиясын жүргізуін сұраңыз. Сабақта не қамтылғанын еске түсіріп, шолу жасаңыз (яғни шабуыл ойынында шығармашылық пен тактика). Топта әр оқушыдан сабақтан түсінгендіктерін бағалау үшін шабуыл ойынындағы шығармашылық пен тактика туралы сұрақтар қойыңыз. Сұрақтар оқушылар қабілеттеріне сай түрлендіріле алады.
Қосымша ақпарат
Түрлендіру – Көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндеттер қоюды жоспарлайсыз? Бағалау – Оқушылардың берілген материалды меңгеру деңгейін қалай тексересіз? Пәнаралық байланыс

Денсаулық және қауіпсіздікті тексеру

АКТ сілтемелері

Құндылықтар сілтемелері

·         Шағын жақты ойындар мен тапсырмалардағы жабдық, тапсырма және нәтиже бойынша түрлендіру.

·      Қабілеті жоғары оқушыларға шабуылдары үшін шығармашыл стратегиялар мен тактикалар жасаған кезде қиынырақ сұрақтар қойыңыз.

·      Қабілеті төмен оқушыларды қолдау үшін тапсырма талаптары мен шарттарын азайтыңыз және қарапайым етіңіз.

·      Шығармашыл шабуылдау стратегия және тактикалары керемет мысалдарын алып, оқушылар білімі, дағдылары мен түсініктерін кеңейту үшін олармен бөлісіңіз.

·      Байқау, тыңдау, сұрақ қою.

·      Оқушылар шабуылда шығармашыл болу қажеттілігін түсіне ме (яғни ойынды болжалды етпеу)?

·      Оқушылар шабуылда кеңістік жасау үшін доппен қалай дұрыс шабуыл қозғалысын жасау керектігін біле ме?

·      Оқушылар шабуыл ойыны кезінде допты қашан ұстау және қозғалу (алып жүру) керектігін біле ме?

·      Ойын және талқы кезінде командалар шабуыл стратегия және тактикалары сапасы.

·      Ғылым және математикамен байланыс: пас бұрышы, пасты мөлшерлеу, ену бағыты.

·      Өзгелермен жұмыс, пікірлерді құрметтеу.

·      Қолданылған командалық жұмыс тапсырмалары НЗМ құндылықтарына сай.

Рефлексия

Сабақ мақсаттары/меңгеру мақсаттары жүзеге асырымды болды ма?

Бүгін оқушылар нені үйренді?

Оқыту ортасы қандай болды? Менің бөліп оқытқаным өз мәнінде жүзеге асты ма?

Мен өз уақытымды ұтымды пайдалана алдым ба? Мен жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім және неліктен?

Төменде берілген бос орынды өз сабағыңызға рефлексия жүргізу үшін пайдаланыңыз. Сабағыңызға қатысты сол жақта келтірілген сұрақтарға жауап беріңіз. 
 
Қорытынды бағалау

 

Ең жақсы өткен екі тапсырманы атап көрсетіңіз (оқытуға және үйренуге қатысты)

1:

 

2:

 

Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқытуға және үйренуге қатысты)?

1:

 

2:

Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағыма қажет болуы мүмкін қандай ақпаратты білдім?

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:

 .                                                       

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып:8

сабақ 88-88

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

 
Сабақ тақырыбы Ойын кезінде алаңда бағдарлау және допты қайтару дағдылары
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір дене жаттығуларындағы реттілігін жетілдіру мен қорытындылау

8.2.4.1 — дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама  түрлерін құруға қажет ережелер мен құрылымдық тәсілдерді көрсете білу

Сабақ мақсаттары Оқушылар:                                                                                                                     — әр түрлі физикалық жаттығуларда  қозғалыстардың  комбинацияларын құруды және қолдануды  біледі;                                                                                                 — әр түрлі физикалық жаттығуларда қозғалыс  комбинациялар  реттілігін құрастыра біледі.
      Бағалау                       кр     критерийлері қозғалыс комбинацияларын құрып қолдана алады;

жылдамдық пен үйлесімдіктің  арнайы жаттығулар кешенін құрастырып

көрсете алады;                                                                                                     — ойын кеңістігінде бағдар жасай алады.

Тілдік  мақсаттар

 

Оқушылар орындай алады:                                                                                Адамның  денсаулығы мен физикалық жай-күйін   жақсартуға дене  белсенділігі қалай көмектесе  алатынын.талқылай алады.

Пән лексикасы және терминология:

• ойын-шабуыл, артық жүк тиелген ойындар, бейімделген ойындар

• футбол доп, резиналы доп, түрлі-түсті ленталар, ысқырық

• dribbling, пас, жалтару, жүгіру, лақтыру, басып алу

• жол-жөнекей ұстау, белгілеу, құлпы

• шабуылдаушы, қорғаушы, қарсыласы

• ұпайлар, мақсаттары, қағидалары

• тактика, стратегия

• бірлескен жұмыс

• допты  меңгеру, допты жоғалтып алу

• әзірлеу, жасау

• рөлдер: ойынды  құрушысы, ұйымдастырушы, көшбасшы, төреші, технологиялық картаны құрушысы

 

     Пәнаралық

    байланыстар

Дене және денсаулық ғылымдарымен байланыс — қауіпсіздік, салмақ/ағым динамикасы. Информатика (интернеттен ақпарат іздеу), математика (кеңістік, бағыт және бұрыш), биология (ағзадағы биохимиялық өзгерістер), физика (жылдамдық, салмақ, энергия), психология (шағын топтарда жұмыс жасау) пәндерімен байланыс.
    АКТ қолдану

     дағдылары

Ғаламтордан  ақпарат табу үшін ноутбуктерді пайдалану, сабақты видео құралдарға жазып алу.
   Бастапқы білім

 

Оқушылар үй мен мектеп бағдарламасынан тыс, сондай-ақ алдыңғы бөлімдер мен сыныптарда   алынған өздерінің негізгі қарым-қатынас дағдылары мен қозғалыс  дағдыларын дамыта алады.
                                                                Сабақ барысы
Сабақтың жоспарлан-ған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  

 

Ресурстар
 Сабақтың

басы

5 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың

ортасы

10 мин

 

 

10 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың

соңы

10 мин

(Б, К) Мұғалім оқушылармен амандасады.

Содан кейін ол оқушыларға келесі сұрақтарды талқылауды ұсынады:                                                                                                                        — басқыншылық ойындарда ойын кеңістігінде  қандай бағдарлау  дағдылары қажет?                                                                                                      — жылдамдық пен үйлестіруді қалай дамытуға болады?

Мұғалім оқушылармен бірлесіп сабақ тақырыбын шығарады                      («Ойын кеңістікте түсінік және бағдарлау дағдыларын оқыту.»).

Мұғалім оқу мақсаттары мен жетістік критерийлерін оқушылардың өздері құрып, дайын нұсқамен салыстыруларын ұсынады. Осыдан сабақтың жетістік критерийлері шығарылады.

 

(Т, Ж) Жетістік критерийлері мен оқу мақсаттары құрылып болған соң, мұғалім оқушыларды 3 баладан топтарға бөледі. Ноутбуктерді таратып, қажетті сілтемені ашуды ұсынады.                     

Оқушылар сілтемені ашып ішіндегі ақпаратпен танысады.

 

(Т, Ф) Мұғалім сыныпты 4 топқа бөледі де әр топқа тапсырмасы бар карточкаларды таратып береді. Оқушылар тапсырманы орындай бастайды. Бормен еденде 10 төртбұрыштардан тұратын сатыны салады. Әуенге сәйкес олар кезекпен сатының басынан видеодан көрген арнайы жаттығуларды орындай бастайды. Әр жаттығуды 5 реттен қайталайды. Жаттығуларды орындаған соң сұрақтар қойып, талқылау өткізіп, денсаулық және физикалық жай-күй не екенін түсінуіне ықпал етіңіздер.

Тапсырманың дескриптерлері:

— жылдамдық пен үйлесімдіктің  арнайы жаттығулар кешенін құрастырып көрсете алады;

— жаттығуларды орындаған кезде аралық пен ара қашықтықты сақтайды;

— жаттығуларды орындаған кезде бірде бір төртбұрышты өткізбейді;

— жаттығуларды қатесіз орындайды.

Формативтік бағалау:

Мұғалім «бағдаршам» әдісін қолданады (әр түсті дөңгелек карточкалары): жасыл – тамаша, сары – жақсы, қызыл – қанағаттанарлық.

 

(Б, Ж, Ф) Ойын «Үшінші-артық».                                                             Алдымен қуатын және қашатын»үшінші артық» ойыншыларды таңдайды. Барлық ойнайтындар жұптарға бөлініп, бірінің артына бірі тұрып екі шеңбер құрады. Сонымен қос шеңбер болып шығады. Ойын алдында қуатын оқушы шеңберлердің ортасында тұрады, ал қашатын сыртында. Дабыл бойынша қуушы ойынды бастайды. Қашушы тек қана шеңбердің сыртымен жүгіре алады, ал қуушы шеңбердің ішімен де жүгіре алады. Кез келген сәтте қашушы ойыншы тұрған бір жұптың алдына тұрады. Бұл жағдайда үшінші-«артық» ойыншы ойынды жалғастырады, оның орнына қашады. Осылайша, барлық ойыншылар қашуға дайын болуы тиіс, өйткені жағдай ойын алаңында қойылуы мүмкін кез келген уақытта. Бір мезгілде жүгіруге тек екі ойыншы (қуушы және қашушы) мүмкін.

Қуушы қашушыны ұстаса, олар орындарымен ауысады. Ойын барлық ойыншылар толық шаршағанша ойналады.

Кішкентай қулықтар:

—          шеңбер кішіреймес үшін қашушы бір жұптың алдына тұрғаннан кейін жұптар бір қадам артқа жылжыйды;

—          қашушы шаршамау үшін тез арада бір жұптың алдына тұруы керек.

Тапсырманың дескриптерлері:                                                                         — қауіпсіздік техникасын сақтайды;                                                                      — ойын кеңістігінде бағдар жасай алады;                                                          — қашушы шеңберден алыстамайды;                                                                   — қашушы шеңбердің ортасынан жүгіріп өтпейді.

Формативтік бағалау:

Мұғалім оқушыларға бін бірі бағалау әдісін қолдануға ұсынады («бас бармақ» әдісі): бас бармақ жоғары – тамаша, бас бармақ – көлденең – жақсы, бас бармақ төмен – қанағаттанарлық.

Сұраңыз: Бұл ойын қандай физикалық қасиеттерді дамытады?

 

Рефлексия.

Сабақтың соңында оқушылар стикерлерге жаңадан алған ақпаратты жазып өз пікірлерін білдіріп мүғалімге тапсырады.

Үй жұмысы: Ғаламтор арқылы жылдамдық және үйлесімдікті дамытатын арнайы жаттығулардың жиынтықтарын көріп талқылау.

Жылдамдық және үйлесімдікті дамытатын арнайы жаттығулардың кешенін құрастыру.

 

Үлкен бос кеңістік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбуктер.

Ресурсқа сілтеме:

лестница скорости и координации

https://www.youtube.com/watch?v=BhrjqvFPNzs

Файл:               №1 карточка «жылдамдық және үйлесімдік сатысындағы арнайы жаттығулардың кешені. docx»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стикерлер, маркерлер, қаламсаптар.

Дифференциалды оқыту:    — көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз?                           -кабілеті жоғары оқушыларға қандай міндеттер қоюды жоспарлайсыз? Бағалау:                                                                      – оқушылардың берілген материалды меңгеру деңгейін қалай тексересіз? Пәнаралық байланыс:                    — денсаулық және қауіпсіздік ережелері.              — АКТ.                                           — құндылықтармен байланыс (тәрбиелік элемент)
 — оқушыларға қолдау көрсету үшін барлық сыныппен көрген бейнероликтерді талдау, сұрақтар қою арқылы жоспарлап отырмын;

— аса қабілетті оқушыларға өздеріне арнайы жаттығулар кешенін құрастыруды және талдауды ұсынамын.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— материалдың меңгерілуін бағалау сабақ бойы болады;                                             — материалдың меңгерілуінің  маңызды көрсеткіші – қимылды үйлестіру және ойын кеңістігінде бағдарлау. — коллаборативті орта құру;              — оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып тапсырмаларды құрастыру;                                            — қызмет түрлерін ауыстыру;            — кеңес беру.
Сабақ бойынша рефлексия

 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

 

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
Жалпы баға

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

 

 

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:

 

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 8

Сабақ 89-80

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

Сабақ тақырыбы Тактикалық іс-әрекеттер: жеке, топтық және командалық
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары 8.1.5.1 — бірқатар дене жаттығуларының қарапайым тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын құру және бағалай білу
Сабақ мақсаттары Шағын ойын тапсырмалары бойынша топтарда қауіпсіз жұмыс істеу.

Негізгі шабуылдау стратегиялары мен тактикаларын бәсекелестік ойында қолданудың түрлі жолдарын ашу және табу.

Шабуыл кезінде шығармашыл болу қажеттілігін түсіну.

Жетістік критерийлері Бастамашылық, қиялдылық және шығармашылықты көрсететін озық қорғаныс және шабуыл тактика және стратегияларды дамыту.

Озық шабуыл және қорғаныс стратегия және тактикаларды талдау және сынау.

Тілдік  мақсаттар

 

·      шабуыл мен қорғаныстағы командалық жұмыс

·      жүгіру, жылдамдықты өзгерту, бағыт

·      пас, допты лақтыру

·      ойын қисыны

·      кеңістікте бағдарлану

·         допты жұлып алу

·         допты қорғау

Диалог / жазылымға арналған пайдалы сынып тілі:

Талқы мәселелері:

Сұраңыз: Команда шабуылын жетілдіру үшін жаңа тактиканы қалай жасай аласың? «Тез үзіліс» кезінде қай стратегия ең нәтижелі?

Сен неге … айта аласың ба?

Ойын кезінде шығармашыл болу неге маңызды екенін айта аласың ба? Ойын  барысында  жаңа тактикалар мен стратегиялар дамыту неге маңызды екенін айта аласың ба?

Құндылықтарды дарыту Адамгершілікке ,патриоттық сезімге тәрбиелеу
Пәнаралық байланыстар  Физика,биология
АКТ қолдану дағдылары ·         Оқушылардың зейін шоғырландыру;

·         баскетбол ойыны  туралы бейнематериал көрсету.

Бастапқы білім

10 минут

 

Оқушылар сабақ барысында және сабақтан тыс уақыттарда алдыңғы сыныптарда алған білімдері бойынша командалық спорттық ойындардағы білімдер мен дағдыларға ие.
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  

 

Ресурстар
Сабақтың басы

 

·         Оқушыларға сұрақ қою: Сабақ тақырыбы, оқу мақсаты қандай деп ойлайсыз?

·         Оқушылармен бірге сабақ мақсаттарын, оқу мақсаттарын анықтап алу;

·         Сабақ сонында күтілетің нәтижелерге тоқталу;

·         Баскетбол добымен орындалатын денені қыздыруға арналған жүру, жүгіру кезіндегі жаттығуларды орындау;

Арнайы созылу жаттығуларын өткізу

Кең, таза кеңістік. Мұғалім үшін ысқырық, секундомер. Баскетбол добы және конустар

 

 

 

 

 

 

Сабақтың ортасы

11-15 минут

 

 

16-25 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-35 минут

 

 (Б, Т, Ф) Мұғалім қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық өткізеді. Оқушылар баскетбол ойыны кезінде  негізгі қауіпсіздік талаптарын қарастырады.

 

(Б, Т, Ф) Оқушылар жұптарға бөлінеді. №2 ойыншы бағаннан жүгіріп шығып, №1 әріптесі өзіне берген допты қағып алады, допты алаңға көлденең алып жүреді және жүгіру бағытын өзгертпей, секіріп допты қалқанға лақтырады, кері секірген допты қағып алады және оны кәрзеңкеге лақытарды, допты қағып алып, №1 ойыншыға береді. Содан кейін №2 ойыншы №1 ойыншының орнын алады, ал ол бағанның соңына жүгіреді.

 

(Б, Т, Ф) Оқушылар командаларға бөлінеді және бір-бірден екі параллель бағанға сап түзейді. Бағандар арасындағы арақашықтық — 3-4 м, ал бағандағы ойыншылар арасында – созылған қол ұзындығы. Әрбір бағанда бірінші ойыншылар қолдарына баскетбол добын ұстайды. Мұғалімнің белгісі бойынша бірінші ойыншылар допты басынан асыра екінші ойыншыға береді, олар үшіншіге береді және бағанның соңына дейін солай жалғасады. Соңғы ойыншылар допты алып, өз бағандарын, оң жағынан айналып өтіп, бірінші болып тұрады және допты беру жалғасады. Ойын бірінші ойыншы бағандағы өз орнына, басына қайта оралған кезде аяқталады. Допты  беруді және жүгірулерді бірінші болып аяқтаған команда жеңіске жетеді

 

 

http://hoops.com.ua/

http://www.offsport.ru/

http://worldofchildren.ru/

 

Доптар, мұғалімге арналған ысқырық, бос ойын кеңістігі

Сабақтың соңы

36-40  минут

Талқылауға арналған сұрақтар:

Сандық артықшылық немесе кемшілікпен  шабуыл кезінде қандай тактика мен стратегияларды қолданар едіңіздер?

Команданың жеңіске жету үшін тактикалқ шабуылдың маңыздылығын айтып беріңіздер?

Кең,таза кеңістік.

 

Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

 

Саралау іріктелген тапсырмалар, нақты бір оқушыдан күтілетін нәтижелер, оқушыға дербес қолдау көрсету, оқу материалдары мен ресурстарын оқушылардың жеке қабілеттерін есепке ала отырып іріктеу (Гарднердің жиындық зият теориясы) түрінде болуы мүмкін.

Саралау уақытты ұтымды пайдалануды есепке ала отырып, сабақтың кез келген кезеңінде қолданыла алады

Бұл бөлімде оқушылардың сабақ барысында үйренгенін бағалау үшін қолданатын әдіс-тәсілдеріңізді жазасыз Денсаулық сақтау технологиялары.

Сергіту сәттері мен белсенді  іс-әрекет түрлері.

Осы сабақта қолданылатын Қауіпсіздік техникасы ережелерінің тармақтары  

 

Сабақ бойынша рефлексия

 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз. 
 
Жалпы баға

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:

 

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 8

сабақ 81-82

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

 
Сабақ тақырыбы Тактикалық іс-әрекеттер: жеке, топтық және командалық
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.1.5.1 — бірқатар дене жаттығуларының қарапайым тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын құру және бағалай білу
Сабақ мақсаттары Шағын диапазондағы дене жаттығуларының құрылымдық идеяларының тактикалары мен стратегияларын бағалай және қолдана алады.
 Бағалау  

     критерийлері

Оқушылар шағын диапазондағы дене жаттығуларының құрылымдық идеяларының тактикалары мен стратегияларын біледі және сипаттай алады
Тілдік  мақсаттар

 

Оқушылар орындай алады:                                                                                Адамның  денсаулығы мен физикалық жай-күйін   жақсартуға дене  белсенділігі қалай көмектесе  алатынын.талқылай алады.

Пән лексикасы және терминология:

• ойын-шабуыл, артық жүк тиелген ойындар, бейімделген ойындар

• футбол доп, резиналы доп, түрлі-түсті ленталар, ысқырық

• dribbling, пас, жалтару, жүгіру, лақтыру, басып алу

• жол-жөнекей ұстау, белгілеу, құлпы

• шабуылдаушы, қорғаушы, қарсыласы

• ұпайлар, мақсаттары, қағидалары

• тактика, стратегия

• бірлескен жұмыс

• допты  меңгеру,  допты жоғалтып алу

• әзірлеу, жасау

• рөлдер: ойынды  құрушысы , ұйымдастырушы, көшбасшы, төреші, технологиялық   картаны құрушысы

     Пәнаралық

    байланыстар

Дене және денсаулық ғылымдарымен байланыс, қауіпсіздік, салмақ/ағым динамикасы. Информатика (интернеттен ақпарат іздеу), математика (кеңістік, бағыт және бұрыш), биология (ағзадағы биохимиялық өзгерістер), физика (жылдамдық, салмақ, энергия), психология (шағын топтарда жұмыс жасау) пәндерімен байланыс.
    АКТ қолдану

     дағдылары

Ғаламтордан  ақпарат табу үшін ноутбуктерді пайдалану, сабақты видео құралдарға жазып алу.
   Бастапқы білім

 

Оқушылар үй мен мектеп бағдарламасынан тыс, сондай-ақ алдыңғы бөлімдер мен сыныптарда   алынған   меншікті негізгі қарым-қатынас   дағдылары мен қозғалыс  дағдыларын дамыта алады.
                                                                Сабақ барысы
Сабақтың жоспарлан-ған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  

 

Ресурстар
 Сабақтың

басы

 

10 минут

 

Мұғалім оқушылармен сәлемдеседі.

Сәлемдескеннен соң, оқушылармен келесі сұрақтарды талдайды:

— спорттық ойындарда қандай түрлерін білесіңдер?

— ойын тактикасы не екенін білесіңдер ме?

— ойын стратегиясы не екенін білесіңдер ме?

Әріқарай мұғалім сабақтың тақырыбын айтады: «Ойындағы жеке жіне командалық әрекеттер».

Мұғалім оқушылардың өздеріне оқу мақсаттарынан жетістік критерийлерін шығаруды ұсынады, оларды дайын критерийлермен салыстыртқызады.

(Б, Ж) Мұғалім жаттығуды өткізуді ұсынады. Оқушылармен бірге көшбасшыны таңдап, дене жүктемелеріне дайындау үшін, әртүрлі бұлшықеттер топтамасына жаттығу жасатқызады.

Әр әрекет үшін үлкен бос кеңістік.

 

Сабақтың ортасы

 

25 мин

(К) Мұғалім баскетбол ойынынан үзінді көруді ұсынады (сілтеме).

(К)  Көрген бейнебаянды талқылау:

—  Сары майкадағы команда шабуыл жасағанда қандай тактикалық әрекеттер жасайды?  

( мұғалім ойынның нақты үзіндісін көрсетеді).

— ақ майкалы команда қорғаныста қандай стратегиялар қолданды?

( мұғалім ойыннның нақты үзіндісін көрсетеді).

(К, Т) Әрі қарай суреттер (1 команда баскетбол добының суреті, екінші команда волейбол добының сурет»)  арқылы сыныпты екі қомандаға бөледі.

Ойын үшін:

 1. «Допты 10 рет беру» (№3 қиықша).

Тапсырмаларға дескрипторлар:

— қарсылас команда алып қоймас үшін 10 рет допты өз командаластарына беру керек

— доптьы екі қолмен жүргізуге болмайды

 1. «Пингвиндер жүгірісі» » (№4 қиықша).

Тапсырмаларға дескрипторлар:

Әр оқушы:

аяқтын ортасына баскетбол добын қыстырады

— баскетбол қалқанын айналып келеді

— жүгіріп өткен қатысушылар лектің соңына тұрады.

(К) Мұғалім ойынды талқылауды ұсынады.

— ойын барысында қандай тактикалық әрекеттер қолдандыңдар?

— қандай стратегиялар қолдандыңдар?

— ойын жағдайында барлығы жүзеге асты ма?

-ойын барысында қандай қиындыққа тап болдыңдар?

 (К, Қ) Әрі қарай мұғалім командаларға ойын барысында «қарсыластарының» қолданған тактикалық әрекеттері мен стратегияларына қалыптастырушы бағалау жүргізуді сұрайды.

ФБ смайликтар арқылы орындалады:  (өте жақсы – көнілді, жақсы – күлімсүреп, нашар — жылайтын).

 

 

 

 

Әр әрекет үшін үлкен бос кеңістік.

Ноутбуктар. Баскетбол ойынның

мұғалімге ысқырық, смайликтар.

Сабақтың

соңы

10 минут

Сабақтың соңында оұушылар рефлексия жасайды:

—          Не білдім, не үйрендім

—          Не түсініксіз

—          Әлі де жұмыс жасау керек

Стикерлер, маркерлер, қаламсаптар.
Дифференциалды оқыту:    — көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз?                           -кабілеті жоғары оқушыларға қандай міндеттер қоюды жоспарлайсыз? Бағалау:                                                                      – оқушылардың берілген материалды меңгеру деңгейін қалай тексересіз? Пәнаралық байланыс:                    — денсаулық және қауіпсіздік ережелері.              — АКТ.                                           — құндылықтармен байланыс (тәрбиелік элемент)
Топтық және командалық жұмыстар қолдану арқылы  үлгерімі жақсы оқушылардың көмегімен қабілеті төмен оқушыларға қолдау жасауды жоспарладым. Жоғары қабілетті оқушыларға команда капитаны немесе өз командаларын басқаруды ұсынамын. Оқушылар ойыннның тактикасы  мен стратегиясы не екенін біледі. Олар қомандада ойнай алады және қорғаныстағы және шабуылдағы тактикалық әрекеттерді бірге қарастырады.

Өзіндік талдау және қалыптастырушы бағалау арқылы і сабақ барысында бағалау жүргізіледі.

Оқушылар сабақ барысында ҚТ ережелерін сақтайды.
Сабақ бойынша рефлексия

 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
Жалпы баға

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 8

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 8

Сабақ 83-84

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

Сабақ тақырыбы Өздерінің ойындарын құрастыру және өткізу

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.2.8.1 — түрлі қимыл-қозғалыс негіздерімен шарттастырылған рөлдерді қолдана білу

8.1.6.1 — түрлі қимыл-қозғалыс белсенділігін орындауды сынақтан өткізу кеезіндегі қауіп-қатерді білу және алдын алу

Сабақ мақсаттары Шағын ойын тапсырмалары бойынша топтарда қауіпсіз жұмыс істеу.

Негізгі шабуылдау стратегиялары мен тактикаларын бәсекелестік ойында қолданудың түрлі жолдарын ашу және табу.

Бастамашылық, қиялдылық және шығармашылықты көрсететін озық қорғаныс және шабуыл тактика және стратегияларды дамыту.

 

Жетістік

критерийлері

 Оқушылар спорт ойындары арқылы физикалық қасиеттерін дамытады;

Ойын  кезіндегі тактика мен стратегияларды құрып  талдайды

Оқушылар қиялынан спорт ойыны элементтері бар ойын құрастырады

Тілдік  мақсаттар

 

Пәндік лексика және терминология

·      шабуылдау ойындары

·      шабуыл, қорғаныс

·      командалық жұмыс

·      тактика, стратегиялар

Талқылауға арналған сұрақтар:

·                     Шабуылдау ойындары дегеніміз не?

·                     Сендерге ойын алаңымен қозғалуды, сондай-ақ шабуылға шыққан кезде бір-біріңмен қарым-қатынасты жақсарту не үшін қажет?

Құндылықтарды

дарыту

Үздіксіз оқу, жауапкершілік, құрметтеу,адалдық, үштілділік, серіктестік, толеранттылық, денсаулық.
Пәнаралық

байланыстар

Физика пәнімен — әр түрлі жерден допты  себетке лақтыру траекториясын анықтау кезінде. Биология пәнімен – физикалық жүктеме кезіндегі жүрек қызметін анықтау.
АКТ қолдану

дағдылары

Спорт ойынының шабуыл және қорғаныс  тактикасы туралы видеороликтер көрсету.  Оқушыларға іздену мақсатында интернет желісін қолданып мағлұматтар алуды тапсырма ретінде беру.
Бастапқы білім

 

Оқушылар сабақ барысында және сабақтан тыс уақыттарда алдыңғы сыныптарда алған білімдері бойынша командалық спорттық ойындардағы білімдер мен дағдыларға ие.
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  

 

Ресурстар
Сабақтың басы

10 минут

 

Сабақ басында:

·         Оқушылардың зейін шоғырландыру;

·         спорт ойындары  туралы бейнематериал көрсету, оқушыларға сұрақ қою: Сабақ тақырыбы, оқу мақсаты қандай деп ойлайсыз?

·         Оқушылармен бірге сабақ мақсаттарын, оқу мақсаттарын анықтап алу;

·         Сабақ сонында күтілетің нәтижелерге тоқталу;

·         Добыппен орындалатын денені қыздыруға арналған жүру, жүгіру кезіндегі жаттығуларды орындау;

·         Арнайы созылу жаттығуларын өткізу

Кең, таза кеңістік. Мұғалім үшін ысқырық, секундомер. Баскетбол добы және конустар

 

https://www.youtube.com/watch?v=T3gufgkpWqY

 

https://www.youtube.com/watch?v=WBsmpXlZvAU

Сабақтың ортасы

20 минут

(С, Т) Ойын үшін таяқшалар(кегли) және теннис доптары қажет (ойыншылардың саны бойынша). Ойынның қатысушылары бір сапқа тұрады және бірінші-екіншіге есептеледі. Бірінші нөмірлер – бір команда, екінші нөмірлер – басқа команда. Егер алаң ені барлығына бір сапқа тұруға мүмкіндік бермесе, ойыншылар бірінің артынан бірі екі сап түзейді. Бұл жағдайда әрбір сап – команда. Допты лақтыру кезінде шығуға болмайтын сызық сызылады. Осы сызықтан 6 м-де және оған параллель бір қатарға (бір-бірінен бір жарым адымда) екі түсті 5 таяқша аралас қойылады. Таяқшалардың түсіне сәйкес командаларға атау қойылады (мысалы, көк және ақ).

Ойынның мазмұны. Мұғалімнің белгісі бойынша әрбір команда кезекпен (барлық ойыншар бір уақытта) тынықтық күйніде, тұрып, тізеден немесе жатып, ойын шарты бойынша таяқшаларға доптарды лақтырады. Өз түсінің әрбір доп тиіп құлатылған таяқшасы бір қадам әрі, ал қарсыластың құлатылған таяқшасы – бір қадам жақын жылжытылады.

 

(С, Ж, Тәж) Мұғалім өзінің немесе оқушылардың таңдауы бойынша спорт ойынының элементтері бар командалық ойын құрастыру тапсырмасын беруі қажет.

 

Доптар, мұғалімге арналған ысқырық,

таяқшалар, теннис добы, бос ойын кеңістігі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доптар, мұғалімге арналған ысқырық, бос ойын кеңістігі

Сабақтың соңы

10 минут

Сабақ соңында оқушылар рефлексия жүргізеді:

— нені білдім, нені үйрендім?

— нені толық түсінбедім?

— немен жұмысты жалғастыру қажет?

Сандық артықшылық немесе кемшілікпен  шабуыл кезінде қандай тактика мен стратегияларды қолданар едіңіздер?

Команданың жеңіске жету үшін тактикалқ шабуылдың маңыздылығын айтып беріңіздер?

Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

 

·         Сандық артықшылық тапсырмалары кезінде командада жақсы жұмыс істеу.

·         Сәтті ойын үшін түрлі аралық қорғаныс және шабуыл стратегия және тактикаларын байланыстыру.

·         Ойындарда орындағанда шығармашыл жүгіру, пас және қозғалстарды дамыту.

·         Өзге оқушыларды бақылау және олардың шығармашылықтарын дамыту әдістерін ұсыну.

Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы және практикалық тапсырмалар арқылы бағалаймын Денсаулық сақтау технологиялары.

Сергіту сәттері мен белсенді  іс-әрекет түрлері.

Осы сабақта қолданылатын Қауіпсіздік техникасы ережелерінің тармақтары  

 

Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз. 
 
Жалпы баға

 

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып:8

сабақ 85-86

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

 
Сабақ тақырыбы Өздерінің ойындарын құрастыру және өткізу

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.2.8.1 — түрлі қимыл-қозғалыс негіздерімен шарттастырылған рөлдерді қолдана білу

8.1.6.1 — түрлі қимыл-қозғалыс белсенділігін орындауды сынақтан өткізу кеезіндегі қауіп-қатерді білу және алдын алу

Сабақ мақсаттары Оқушылар:                                                                                                                     — әр түрлі физикалық жаттығуларда  қозғалыстардың  комбинацияларын құруды және қолдануды  біледі;                                                                                                 — әр түрлі физикалық жаттығуларда қозғалыс  комбинациялар  реттілігін құрастыра біледі.
     Бағалау                      кр     критерийлері — қозғалыс комбинацияларын құрып қолдана алады;

— жылдамдық пен үйлесімдіктің  арнайы жаттығулар кешенін құрастырып

көрсете алады;                                                                                                            — ойын кеңістігінде бағдар жасай алады.

 

 

Тілдік  мақсаттар

 

Оқушылар орындай алады:                                                                                Адамның  денсаулығы мен физикалық жай-күйін   жақсартуға дене  белсенділігі қалай көмектесе  алатынын.талқылай алады.

Пән лексикасы және терминология:

• ойын-шабуыл, артық жүк тиелген ойындар, бейімделген ойындар

• футбол доп, резиналы доп, түрлі-түсті ленталар, ысқырық

• dribbling, пас, жалтару, жүгіру, лақтыру, басып алу

• жол-жөнекей ұстау, белгілеу, құлпы

• шабуылдаушы, қорғаушы, қарсыласы

• ұпайлар, мақсаттары, қағидалары

• тактика, стратегия

• бірлескен жұмыс

• допты  меңгеру, допты жоғалтып алу

• әзірлеу, жасау

• рөлдер: ойынды құрушысы, ұйымдастырушы, көшбасшы, төреші, технологиялық  картаны құрушысы

 

     Пәнаралық

    байланыстар

Дене және денсаулық ғылымдарымен байланыс — қауіпсіздік, салмақ/ағым динамикасы. Информатика (интернеттен ақпарат іздеу), математика (кеңістік, бағыт және бұрыш), биология (ағзадағы биохимиялық өзгерістер), физика (жылдамдық, салмақ, энергия), психология (шағын топтарда жұмыс жасау) пәндерімен байланыс.
    АКТ қолдану

     дағдылары

Ғаламтордан  ақпарат табу үшін ноутбуктерді пайдалану, сабақты видео құралдарға жазып алу.
   Бастапқы білім

 

Оқушылар үй мен мектеп бағдарламасынан тыс, сондай-ақ алдыңғы бөлімдер мен сыныптарда   алынған өздерінің негізгі қарым-қатынас дағдылары мен қозғалыс  дағдыларын дамыта алады.
                                                                Сабақ барысы
Сабақтың жоспарлан-ған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  

 

Ресурстар
 Сабақтың

басы

5 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың

ортасы

10 мин

 

 

10 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың

соңы

10 мин

(Б, К) Мұғалім оқушылармен амандасады.

Содан кейін ол оқушыларға келесі сұрақтарды талқылауды ұсынады:                                                                                                                        — басқыншылық ойындарда ойын кеңістігінде  қандай бағдарлау  дағдылары қажет?                                                                                                      — жылдамдық пен үйлесімдікті қалай дамытуға болады?

Сапқа тұрғызу, сәлемдесу, түгендеу.

Жаңа сабақты түсіндіру.

Саптық  жаттығулар, оңға, солға, артқа бұрылу.

Қозғалмалы бой жазу жаттығулары

-Қолды жоғары  ұстап аяқ ұшымен жүру.

-Екі қол белде өкшемен жүру.

-Екі қол белде аяқтың ішкі және сыртқы қырымен жүру.

-Бір қалыпты жеңіл жүгіру.

-Тіркеме адыммен оң және сол бүйірмен жүгіру.

-Алға қарай созылған  қол алақанына екі тізені тигізе жүгіру.

-Өкшені артқа көтеріп, екі алақанға тигізе жүгіру.

-Екі қол тізеде толық отырып жүгіру.

-Отырып секіре жүру.

-Дем алу, дем шығару.

Жаңа тақырыпқа арналған таныстырылым тамашалау

Шығармашылық тапсырмаТапсырманың дескриптерлері:

— жылдамдық пен үйлесімдіктің  арнайы жаттығулар кешенін құрастырып көрсете алады;

— жаттығуларды орындаған кезде аралық пен ара қашықтықты сақтайды;

— жаттығуларды орындаған кезде бірде бір төртбұрышты өткізбейді;

— жаттығуларды қатесіз орындайды.

Формативтік бағалау:

Мұғалім «бағдаршам» әдісін қолданады (әр түсті дөңгелек карточкалары): жасыл – тамаша, сары – жақсы, қызыл – қанағаттанарлық.

Сұраңыз: Бұл жаттығулар қандай физикалық қасиеттерді дамытады?

 

(Б, Ж, Ф) «Қарғалар және торғайлар» ойыны.                                          Сынып екі командаға бөлінеді, бірі — «қарғалар», екіншісі — «торғайлар». Командалар  волейбол алаңының ортаңғы сызығына арқаларымен бір-біріне тақалып жұптар құрады. Мұғалім бір команданың атауын атайды, мысалы «қарғалар!». Осы белгі  бойынша «қарғалар» өз жағының волейбол алаңының бет сызығына карай жүгіреді, ал «торғайлар» бұрыла отырып оларды ұстап алуға тырысады. Ұсталған «қарғалар» қолдарын көтереді. Мұғалім ұсталған «қарғаларды» санап алып жазып қояды. Мұғалім 8-10 рет кезекпен командалардың атауларын атайды. Ойын барысында мұғалім команда атауларын кезек бойынша емес, 2 немесе 3 рет қатарынан бірдей атай алады. Сондықтан ойын алдында мүмкіндігінше оқушыларға ескерту жасау керек.                                         Ойын ережесі:

— қуушылар тек өз жұптасын ұстайды;                                                       — ең көп қарсыластарын ұстаған  команда жеңіске жетеді.

Практикалық тапсырма

Топтарға бөлініп, ептілік пен жылдамдық қасиеттерін дамытатын «Асық талас» ойынын ойнап, топпен бірлесе жұмыс жасаңыз. Оқушылардың таңдауы бойынша спорт ойынының элементтері бар командалық ойын құрастыру.

Тапсырманың дескриптерлері:                                                                         — қауіпсіздік техникасын сақтайды;                                                                      — ойын кеңістігінде бағдар жасай алады;                                                          — мұғалімнің командаларын мұқият тыңдайды;                                                                   — қуушылар тек қана өз жұптастарын ұстайды.

 

Рефлексия.

Сабақтың соңында оқушылар стикерлерге жаңадан алған ақпаратты жазып өз пікірлерін білдіріп мүғалімге тапсырады.

Үй жұмысы: Ғаламтор арқылы үйлесімдікті дамытатын арнайы жаттығулардың жиынтықтарын көріп талқылау.                                     Үйлесімдікті дамытатын арнайы жаттығулардың кешенін құрастыру.

 

Үлкен бос кеңістік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбуктер.

Ресурсқа сілтеме:

лестница скорости и координации

https://www.youtube.com/watch?v=kRUSqcP8Swk          Файл:               №2 карточка «жылдамдық және үйлесімдік сатысындағы арнайы жаттығулардың кешені. docx»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стикерлер, маркерлер, қаламсаптар.

Дифференциалды оқыту:    — көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз?                           -кабілеті жоғары оқушыларға қандай міндеттер қоюды жоспарлайсыз? Бағалау:                                                                      – оқушылардың берілген материалды меңгеру деңгейін қалай тексересіз? Пәнаралық байланыс:                    — денсаулық және қауіпсіздік ережелері.              — АКТ.                                           — құндылықтармен байланыс (тәрбиелік элемент)
— оқушыларға қолдау көрсету үшін барлық сыныппен көрген бейнероликтерді талдау, сұрақтар қою арқылы жоспарлап отырмын;

— аса қабілетті оқушыларға өздеріне арнайы жаттығулар кешенін құрастыруды және талдауды ұсынамын.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— материалдың меңгерілуін бағалау сабақ бойы болады;                                             — материалдың меңгерілуінің  маңызды көрсеткіші – қимылды үйлестіру және ойын кеңістігінде бағдарлау. — коллаборативті орта құру;              — оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып тапсырмаларды құрастыру;                                            — қызмет түрлерін ауыстыру;            — кеңес беру.
Сабақ бойынша рефлексия

 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

 

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
Жалпы баға

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

2:

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:  Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты — жөні:

Қатысушылардың саны:

Сабаққа қатыспаған оқушылардың саны:

Сынып: 8

Сабақ 88-88

Сабақтың тақарыбы Сауықтыру жүгірісі
Осы сабақ арқылы іске асатын оқыту мақсаттары. 8.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға бағытталған дене жаттығулары кезіндегі болуы мүмкін қауіп-қатерлерді анықтай білу
Сабақ мақсаты: 1. Дене жаттығуларын орындау барысында, денсаулыққа байланысты қауіптілікті анықтау.

2. Жіңіл атлетка жаттығуларын орындау барысында, қауіпсіздік ережені білу, сақтау.

3. Денсаулықты нығайту үшін, сауытрудың жүгіру түрлерінің пайдасын түсіну.

Бағалау критериі: Барлық оқушылар жеңіл атлетикаға арналған жаттығуларды орындау барысында, қауіпсіздік ереженің талабын біледі

Көп оқушылар, жүгіруге арналған жаттығуларды орындау барысында, тәуекелге бару жолдарының болатының анықтап береді.

Кейбір оқушылар, сабақ кезінде қауіпті жағдайларды алдын алу жолдарын біледі, қолданады.

Тілдік мақсаттары: Бейнелеу, талқылау және көрсету арқылы өзінің жеңіл атлетика бойынша түсінігін қозғалыс мүмкіншілігін көрсетеді.

Пәнге байланысты термин сөздер және лесика.

·      жаттығулар, қалыпқа келу

·      жүгіру, итерілу, ұшу, қону

·      дене дайындығының сапасы, күш, жылдамдық, төзімділік

·      қауіпсіздік, тәуекел

Диалогқа қажетті сөздер:

·      Жүректің соққысы, секіруден кейін адамға қалай әсер етеді?

·      Аяқтың бұлшық еті, секіруден кейін қалай өзін сезінді ?

·      Сабақ кезінде қандай қауіпсіздік ережелері болуы керек ?

·      Секіруден кейін, қалыпқа келу үшін, қандай жаттығулардың түрлерін қолдануға болады ?

Құндылықтарды дардарыту:

 

 Дене жаттығуларын орындау барысында қауіпсіздік шараларын ескеру. Дене шынықтырумен және спортпен үнемі айналысу арқылы денсаулықты нығайту. Шынығуды жекелей, достармен топтасып немесе отбасы мүшелерімен ұйымдастырылып жүргізіледі
Пәнаралық байланыс:  
АКТ қолдану дағдылары:
Бастапқы білім:

 

Оқушылар жеңіл атлетика негіздері және денсаулыққа қатысы жайында бастапқы білімдері бар. Қауіпсіздік ережелерімен таныс, өткен сыныптарда алған білімдерімен дағдыларын және сыныптан тыс жұмысынан меңгергендері бар.
 

 

Сабақ барысы:

Жоспарланған сабақ кезеңдері: Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
Сабақтың басталуы

 

Оқушыларды сабақ мақсатымен таныстыру. Бағалау критерилерін бірлесіп анықтау. Оқушыларды екі топқа бөлу. Оқушылар топта талқылап, ұсыныстар береді:

Оқушылар барлық дене мүшелеріне арналған жаттығуларды орындайды, жаттығулар құралмен де құралсыз да орындалады. Олар сыныппен, шағын топта,жұппен өз тандауларына сай орындайды.

Үлкен кеністік, ысқырауық.

 

Сабақтың ортасы

 

Оқушылар аз топта «қайталап жүгіру» тапсырмасын орындайды. Мәре және сөренің ара – қашықтығы 10 метр.

Оқушылардың мүмкіндігінше жылдам жүгіре белгіленген нүктеге барып, қайту. Бағытты өзгерту алдыңда, қолды сызыққа тигізу. Осы жаттығуды төрт рет орындау керек.

Сөреге жылдам ұмтылып, нүктеге кілт тоқтау, оқушыларды жиырылуға мәжбүрлейді. Сурақ беру арқылы, оқушыларға осы тапсырманы орындау барысында қауіпсіздік ережені сақтауды ескерту. Мысалы, «қайталап жүгіру» тапсырмасын орындау барысында, оқушылар қауіпсіз ережені сақтай ала ма ?

Жүгіру эстафетасы. Сыныпты екі топқа бөліп, сөре сызығының алдына, лек бойынша орналасуы керек. Қарама – қарсы аймақта, 12 – 15 метр жерде белгі немесе фишка орнатылады. Белгі бойынша алғашқы бестік бірін – бірі белдерінен ұстап, белгіленген нүктеге дейін барып, айналып өтіп (сағат тілі бойынша), қайтады. Өз лектерін айналып өтіп, қайтадан белгіленген нүктеге жүгіреді. Сөре сызығына келгенде, алтыншы оқушы қосылады. Енді ойыншылар алтау болып жүгіреді, бұрылыстан кейін жетінші ойыншы қосылады, барлығы колдарын алдынғы ойыншының белінен ұстай кедергілерден өтіп жүгіреді. Барлығы қолдарын босатпай мәре сызығынан өткенде ойын аяқталады. Ойында бірінші нөмірлі ойыншыға түсетін жүктеме мөлшері көп болғандықтан, ойынды қайталау кезінде орындар керсінше ауыстырылады.

 Үлкен кеністік, ысқырауық.

Ысқырауық, жалауша т.б. Керекті құралдар.

Сабақтың соңы

 

 

 

 Оқушылар ағзаны қалыпқа келтіуге арналған комплекстік жаттығулар орындайды. Кері байланыс орнату. Өздері құрастырған ойындар қаншалықты ұнады, қызықты болды. Неліктен? Оқушылар қалыпқа келуге арналған жаттығуларды орындайды. Сабаққа рефлексия жүргізу. Оқушыларға сұрақтарға жазбаша түрде жауап берулерін сұраймыз.

—          нені білдім, нені үйрендім

—          нені түсінбедім

—          қандай кемшікке жұмыс істеу керек

Үлкен кеністік, ысқырауық.
Дифференциация — Көбірек қолдау көрсету үшін не істеуді жоспарлап отырсыз? Қабілеті жоғары оқушыларды анықтауды қалай жоспарлап отырсыз Бағалау – оқушылардың оқуын тексеруді қалай жоспарлайсыз Пәнаралық байланыс   Денсаулық және қауіпсіздік ережелері

 

Оқушылардың санына, дене дайындығының мүмкіншілігін,  ескере отырып, тапсырмалардың күрделену түрін өзгерту. Оқушылардың әрекетін бақылау.

Әзірлен бағалау критерилері бойынша оқушылардың тапсырма орындау барысында, тапсырма орындап болғаннан кейін сұрақтары.

Оқушылардың кері байланысы сабақ соңындағы нақтыланған сұрақтарға жауап беру арқылы жүргізіледі.

Жаттығу орындау алдында қауіпсіздік ережесі ескеріледі.
Cабаққа рефлексия

 

Сабақ мақсаттары /оқу мақсаттары шындыққа негізделген бе?

Бүгін оқушылар нені үйренді?

Оқыту ортасы қандай болды?

Мен жоспарлаған дифференциация бойынша жұмыс дұрыс іске асырылды ма?

Мен өз уақытымды ұтымды пайдалана алдым ба? Мен жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім және неліктен?

Төменде берілген бос орынды өз сабағыңызға рефлексия жүргізу үшін пайдаланыңыз. Сіздің сабағыңыз бойынша сол жақтағы бағанада берілген ең маңызды сұрақтарға жауап беріңіз.
Сабақтың мақсаты айқындалған, оқу мақсаттары шынайы. Барлық оқушылар оқу мақсатына нақты жетті деп айту қиын. Кейбір оқушылар оқу мақсатының жартысына жетті деп айтуға болады. Өйткені орындайтын жаттығуларға ыңғайылығының келмей жатқанына байланысты болды. Сабақтағы саралау іс әрекеті дұрыс орындалды. Бір жаттығуды немесе стратегияны көп орындаулары сабақ жоспарына кері әсерін тигізеді. Үйткені кейбір оқушылар жаттығуларды немесе іс әрекеттерді ұзақ орындаудың әрекетінен болды.  Уақыттың жетіспеушілігі қиындық тудырады.

 

Қорытынды бағалау

 

 

Ең жақсы өткен екі тапсырманы атап көрсетіңіз (оқу мен оқытуды салыстырыңыз)

 

1:

 

2:

 

Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын? (оқу мен оқытуды салыстырыңыз)?

 

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 8

-сабақ 89-90-

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

 
Сабақ тақырыбы Сауықтыру жүгірісі
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға бағытталған дене жаттығулары кезіндегі болуы мүмкін қауіп-қатерлерді анықтай білу
Сабақ мақсаттары .Қозғалыс белсенділігіне байланысты, қыйындықтарға төтеп беру және қауыпке жауап қайтару қарапайым дағдыларын дамыту.

 

      Бағалау

 критериелірі

қозғалыс комбинацияларын құрып қолдана алады;

жылдамдық пен үйлесімдіктің  арнайы жаттығулар кешенін құрастырып көрсете алады.

Тілдік  мақсаттар

 

Оқушылар орындай алады:

Пән лексикасы және терминология:

Диалогқа жазуға арналған пайдалы сөз тіркестері:

 

     Пәнаралық

    байланыстар

Дене және денсаулық ғылымдарымен байланыс, қауіпсіздік, салмақ ағым динамикасы. Информатика (интернеттен ақпарат іздеу), математика (кеңістік, бағыт және бұрыш), биология (ағзадағы биохимиялық өзгерістер), физика (жылдамдық, салмақ, энергия), психология (шағын топтарда жұмыс жасау) пәндерімен байланыс.

 

    АКТ қолдану

     дағдылары

Ғаламтордан  ақпарат табу үшін ноутбуктерді пайдалану, сабақты видео құралдарға жазып алу.

 

   Бастапқы білім

 

Оқушылар үй мен мектеп бағдарламасынан тыс, сондай-ақ алдыңғы бөлімдер мен сыныптарда   алынған   меншікті негізгі қарым-қатынас   дағдылары мен қозғалыс  дағдыларын дамыта алады.

 

                                                                                                              Сабақ барысы
Сабақтың жоспарлан-ған кезеңдері

Сабақтың

басы

 

5 минут

 

 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  

(Б, К) Мұғалім оқушылармен амандасады.

Келесі сұрақтарды талқылауға ұсынады:

—          «дамыту ойындарын құрастыру» деген не?

—          Ойын құрастыру арқылы стратегия дағдыларын қалыптастыру мүмкін бе?

Оқушылармен бірге сабақтың тақырыбын анықтайды «Стратегия дағдыларын дамытатын ойындар құрастыру»

Мұғалім оқушыларға сабақтың мақсатын, жетістік критерийлерін құрастыртып, содан кейін түп нұсқамен салыстыруды ұсынады.

Ресурстар
Сабақтың

ортасы

12 минут

 

 

 

 

3 минут

 

 

 

 

 

 

20 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың

соңы

5 минут

(Б, Ж) Әрі қарай мұғалім дененің құрысын жазу және денеге түсетін ауырлыққа ағзаны даярлау үшін түрлі бұлшықет тобына  жаттығулар жасауға сынып көшбасшысын таңдайды.

(Ж,Д,Ж жүгіруде, орыныда).

Стратегия дағдыларын қалыптастыру үшін ойындар құрастыру.

Мұғалім оқушыларды ойын ережелері және стратегиялармен таныстырады

Содан кейін «сұрақ-жауап» әдісі арқылы кері байланыс жүргізеді.  

Тепе-теңдікті сақтауға арналған жаттығулар бөрененің немесе  гимнастикалық орындықтың үстінде орындалады.

-бөрененің үстінен қолды екі жаққа соза алға,артқа жүріп өту;

 

-сол аяқпен бір адым ілгері аттап,екі қолды екі жаққа соза қарлығаш бейнесін жасау;

-оң аяқпен бір адым ілгері аттап,сол аяқты алға соза тізені бүгіп отыру және екі қолды екі жаққа созу;

-екі оқушы «қыл көпірдің» (гимнастикалық бөрененің) үстінде қарама-қарсы келе жатып екеуі де құлап қалмай өтіп кетуі үшін, қарсы келген екі оқушы бір-бірін иығынан немесе белінен ұстап, оң аяқтарын бөрене үстіне қарама-қарсы қойып,оңға айнала бұрылып,сол аяқтарымен әркім өз бағытына қарай жүріп кете беру;

 

-бөрене үстімен жүріп келе жатып,допты лақтырып қағып алу;

-бөрене үстімен тез адымдап,жүгіріп өту;

«Сиқырлы таяқша» ойынын ойнату

ФБ Смайликтер арқылы орындалады (өте жақсы – күліп тұрған, жақсы –күлімсүреп тұрған, жаман- жыламсырап тұрған).

Рефлексия.

Сабақтың соңында оқушылар сары түсті стикерлерге жаңадан алған ақпаратты жазып өз пікірлерін білдіріп мүғалемге тапсырады.

Үй жұмысы: Ғаламтор арқылы бестас асық ойынның жарыстарын көріп талқылау. Бестас асық ойыны туралы эссе жазу.

Скакалка, қоныстар.    Сілтеме:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стикерлер, маркерлер, қаламсаар.

Дифференциалды оқыту:    — көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз?                           -кабілеті жоғары оқушыларға қандай міндеттер қоюды жоспарлайсыз? Бағалау:                                                                      – оқушылардың берілген материалды меңгеру деңгейін қалай тексересіз? Пәнаралық байланыс:                    — денсаулық және қауіпсіздік ережелері.              — АКТ.                                           — құндылықтармен байланыс (тәрбиелік элемент)
Көрсетілген бейнематериал бойынша сұрақтар қою арқылы оқушыларға көмек көрсетуге тырысамын.  Қабілетті оқушылар үшін интернеттен ойындардың түрлі тактикалары мен стратегияларын тауып алып, сараптама жүргізіңдер деген тапсырма беремін. Барлық сабақ бойы қалыптастырушы бағалау жүргізіледі. Ынтымақтастық орта құру, балалардың жас ерекшеліктерін ескеру, диалог.
Сабақ бойынша рефлексия

 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
Жалпы баға

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

2:

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты — жөні:

Қатысушылардың саны:

Сабаққа қатыспаған оқушылардың саны:

Сынып: 8

Сабақ 91-92

Сабақтың тақарыбы Белгілерге тез жауап қайтару ойындары
Осы сабақ арқылы іске асатын оқыту мақсаттары. 8.2.5.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін қолдана білу, оны шешудің балама жолдарын ұсыну
Сабақ мақсаты:  Белсенді қыймыл тапсырмалары  кезінде шығармашылық қабілеттерін пайдалану.

.Тапсырма орындау барысында басқа оқушынық шығармашылық қабілетін қолдана алу.

.Қыймыл белсенділікті тапсырмаларды орындауда баламалы шешімдер ұсыну.

 

Бағалау критериі: Барлық оқушылар тапсырма барысында шығармашылық қабілеттерін қолданады.

.Көпшілігі тапсырма орындау барысында өзінікімен қоса басқа оқушының да шығармашылық қабілетін қолдана бірлесіп іске асырады. 3.Кей оқушылар тапсырма орындау барысында белсенді қыймылдың баламалы жолдарын ұсынады.

.

Тілдік мақсаттары: Бейнелеу, талқылау және көрсету арқылы өзінің жеңіл атлетика бойынша түсінігін қозғалыс мүмкіншілігін көрсетеді.

Пәнге байланысты термин сөздер және лесика.

·      жаттығулар, қалыпқа келу

·      жүгіру, итерілу, ұшу, қону

·      дене дайындығының сапасы, күш, жылдамдық, төзімділік

·      қауіпсіздік, тәуекел

Диалогқа қажетті сөздер:

·      Жүректің соққысы, секіруден кейін адамға қалай әсер етеді?

·      Аяқтың бұлшық еті, секіруден кейін қалай өзін сезінді ?

·      Сабақ кезінде қандай қауіпсіздік ережелері болуы керек ?

·      Секіруден кейін, қалыпқа келу үшін, қандай жаттығулардың түрлерін қолдануға болады ?

Құндылықтарды дардарыту:

 

 Дене жаттығуларын орындау барысында қауіпсіздік шараларын ескеру. Дене шынықтырумен және спортпен үнемі айналысу арқылы денсаулықты нығайту. Шынығуды жекелей, достармен топтасып немесе отбасы мүшелерімен ұйымдастырылып жүргізіледі
Пәнаралық байланыс:  
АКТ қолдану дағдылары:
Бастапқы білім:

 

Оқушылар жеңіл атлетика негіздері және денсаулыққа қатысы жайында бастапқы білімдері бар. Қауіпсіздік ережелерімен таныс, өткен сыныптарда алған білімдерімен дағдыларын және сыныптан тыс жұмысынан меңгергендері бар.
 

 

Сабақ барысы:

Жоспарланған сабақ кезеңдері: Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
Сабақтың басталуы

 

Оқушыларды сабақ мақсатымен таныстыру. Бағалау критерилерін бірлесіп анықтау. Оқушыларды екі топқа бөлу. Оқушылар топта талқылап, ұсыныстар береді:

Оқушылар барлық дене мүшелеріне арналған жаттығуларды орындайды, жаттығулар құралмен де құралсыз да орындалады. Олар сыныппен, шағын топта,жұппен өз тандауларына сай орындайды.

Үлкен кеністік, ысқырауық.

.

Сабақтың ортасы

 

Оқушылар екі командаға бөлініп, алаңның  шетіне бір лекке сапқа тұрғызылады. Әр команда мүшелері рет санымен саналады. Командалар алдынан сөрелік сызық сызылады. Жетекші (мұғалім) екі команданың ортасына тұрады. Қолындағыдопты алдыға лақтыра рет нөмірін атайды. Сол кезде екі команданың номер иелері доптын артынан жүгіреді қолы допқа бұрын тиген ойыншы командасына ұпай алады. Доп жетекшіге қайтарылып ойын арықарай жалғасады. Белгіленген уақытқа дейін ойын жалғасады, коп ұпай жинаған команда жеңіске жетеді. Жүгіруді жоғары немесе төменгі сөреден бастауға болады. (келісім бойынша) Егер екі ойыншы допқа бірге жетіп ұстаса екуіне де бір ұпайдан беріледі.

Оқушылар топта ақылдасып ойынның баламалы нұсқасын құрастырады. Ойында жылдамдық,шапшаңдық қаділетті дамытатын тапсырмалар болуы қажет.

Ойын соңында құрастырған ойындарының қаншалықты дене сапасын арттыуға тиімді болғаны жайында талқылау жұмыстарын жасауға ұсыныс айту.

 

 Үлкен кеністік, ысқырауық.

Ысқырауық, жалауша т.б. керекті құралдар.

Сабақтың соңы

 

 

 

 Оқушылар ағзаны қалыпқа келтіуге арналған комплекстік жаттығулар орындайды. Кері байланыс орнату. Өздері құрастырған ойындар қаншалықты ұнады, қызықты болды. Неліктен?

 

Үлкен кеністік, ысқырауық.
Дифференциация — Көбірек қолдау көрсету үшін не істеуді жоспарлап отырсыз? Қабілеті жоғары оқушыларды анықтауды қалай жоспарлап отырсыз Бағалау – оқушылардың оқуын тексеруді қалай жоспарлайсыз Пәнаралық байланыс   Денсаулық және қауіпсіздік ережелері

 

Оқушылардың санына, дене дайындығының мүмкіншілігін,  ескере отырып, тапсырмалардың күрделену түрін өзгерту. Оқушылардың әрекетін бақылау.

Әзірлен бағалау критерилері бойынша оқушылардың тапсырма орындау барысында, тапсырма орындап болғаннан кейін сұрақтары.

Оқушылардың кері байланысы сабақ соңындағы нақтыланған сұрақтарға жауап беру арқылы жүргізіледі.

Жаттығу орындау алдында қауіпсіздік ережесі ескеріледі.
Сабаққа рефлексия

Сабақ мақсаттары /оқу мақсаттары шындыққа негізделген бе?

Бүгін оқушылар нені үйренді?

Оқыту ортасы қандай болды?

Мен жоспарлаған дифференциация бойынша жұмыс дұрыс іске асырылды ма?

Мен өз уақытымды ұтымды пайдалана алдым ба? Мен жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім және неліктен?

Төменде берілген бос орынды өз сабағыңызға рефлексия жүргізу үшін пайдаланыңыз. Сіздің сабағыңыз бойынша сол жақтағы бағанада берілген ең маңызды сұрақтарға жауап беріңіз.
Сабақтың мақсаты айқындалған, оқу мақсаттары шынайы. Барлық оқушылар оқу мақсатына нақты жетті деп айту қиын. Кейбір оқушылар оқу мақсатының жартысына жетті деп айтуға болады. Өйткені орындайтын жаттығуларға ыңғайылығының келмей жатқанына байланысты болды. Сабақтағы саралау іс әрекеті дұрыс орындалды. Бір жаттығуды немесе стратегияны көп орындаулары сабақ жоспарына кері әсерін тигізеді. Үйткені кейбір оқушылар жаттығуларды немесе іс әрекеттерді ұзақ орындаудың әрекетінен болды.  Уақыттың жетіспеушілігі қиындық тудырады.

 

Қорытынды бағалау

 

 

Ең жақсы өткен екі тапсырманы атап көрсетіңіз (оқу мен оқытуды салыстырыңыз)

 

1:

 

2:

 

Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын? (оқу мен оқытуды салыстырыңыз)?

 

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:

 

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 8

сабақ 93-94

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

 
Сабақ тақырыбы : Белгілерге тез жауап қайтару ойындары.
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.2.5.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін қолдана білу, оны шешудің балама жолдарын ұсыну
Сабақ мақсаттары  Жүгіру элементтері бар эстафета ойындарын оқушыларға орындату. Жүгіру кезінде қосымша жаттығулар орындауға үйрету.

Ойындар арқылы күш, иілгіштік, секіргіштік, тез аңғару және шапшаңдық сияқты дене қасиеттерін дамыту

Бағалау  критерийлері ·         Қауіпсіздік ережесін және жаттығу жасау барысында техникасын түсінеді.

·         Ойынынның әр кезенінде бірлесе ойлана отырып бірлесе жұмыс жасайды.

·         Окушылар спорттық ойындар арқылы оқу,тәрбие,сауықтыру және дене шынықтыруға қызығады.

·         Ойын аяқталысымен  бағалау және топты бағалау  мен өзара түсінік жүргізеді.

·         Көшбашылық қабілетті дамыту үшін оқушылар пікір талас ұйымдастырады.

Тілдік  мақсаттар

 

Оқушыларға арналған ғылыми/академиялық тілде жазылған тілдік мақсат мысалы оқушыларға осы бөлімнің пәнді меңгеру мақсаттарына жетуге көмектесу үшін төменде беріліп отыр.

 • Көшбасшылық, командалық және қарым-қатынас дағдылары
 • ережелер, тәуекел, қауіпсізді
 • ойындағы бірлестік
 • стратегия
 • қарқын
 • сыйластық, тиісті тәртіп
 • талқылау, жоспарлау, қарастыру
 • бағалау, есептеу
 • қарқындылық: төмен, біркелкі, жоғары
 • үңгір, көздерге арналған орам
 • тығылыспақ ойыны
 • қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық
 • оқу,тәрбие,сауықтыру
 • тапсырма, тәуекел Физикалық қасиеттер кешені (күш, жылдамдық, жарыстар және қазылар алқасы;

Талқылау сұрақтары:

• Топтың қандай стратегиялары жақсы жұмыс істеді?

•Сіз бірге тиімді және қауіпсіз жұмыс істедіңіз бе?

•Сіздің тобыңызда, басқаларды бағыттаған көшбасшы болды және сіздер барлықтарыңыз бірге әріптес болдыңыз және идеялармен тең бөлістіңізбе?

• Шыдамдылықты арттыруға арналған жаттығуларды орындауда қандай қиындықтар болды және тапсырма орындауда оларды қалай жоюға болады?

Неге кейбір жаттығулар басқаларына қарағанда көбірек физикалық белсенділікті талап етеді?

Құндылықтарды дарыту   •Денсалықты бекітуге арналған шыдамдылықты дамыту жаттығулары кешені мен, физикалық жаттығулар қандай салым енгізгенін контекст үшін, басқалардың білімін бағалай, талқылай, өздерінің білімдерін бағалап көрсеете алады. Құндылықтар ұлтық құндылықтар т.б.
Пәнаралық байланыстар  Сабақты математика, биология,  физика пәнімен байланыстыру.  5 сынып  физика өтпейді. Дүние  тану және жаратылыс тану пәнімен байланыстыру керек деп ойлайм
АКТ қолдану дағдылары Ойындардын  ережелерін, әдіс тәсілдерін интернеттен көрсету .
Бастапқы білім Оқушыларға арнайы шешім шығаруға қабілеттерін дамыту ұсынылады, олар сонымен бірге көшбасшылыққа өзін және басқаларды бағалауга  шешім шығаруға , өздерінің техникалық, тактикалық және коммуникативтік қабілеттерін жаңартады.
Сабақ барысы                            
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  Ресурстар
Сабақтың басы

10-15

 

Оқушыларды қатарға тұрғызу сәлемдесу, рапорт қабылдау, сабақ мақсаттарымен таныстыру. Бір орында оңға,солға, кері бұрылу алаң шетімен қолды жоғары көтеріп, аяқ ұшымен және қолды белге қойып өкшемен жүру, жүруден жүгіріске өтіп алаң шетімен жүгіру. Жүгіруден жүріске өтіп, жалпы дамыту жаттығуларын жасау, дене қыздыру жаттығулары.                                                        Жүгіру
Арнаулы жүгіру жаттығулары.
Тынықтыру жаттығулары
Орнында жасалатын жаттығулар.
1. Б. Қ екі қол белде
1 — 4 басты оңға айналдыру
1 — 4 басты солға айналдыру
2. Б. Қ екі қол иық үстінде, аяқ иық кеңдігінде алшақ
1 — 2 иықты алға айналдыру
3 — 4 артқа айналдыру
3. Б. Қ. екі қол кеуде тұсында
1 — артқа керілу
2 — оңға бұрыла шынтақты жазу
3 — б. қ.
4 — солға бұрыла шынтақты жазу
4. Б. Қ. сол қол белде, оң қол жоғары
1 — 3 солға иілу
3 — 4 оңға иілу5. Б. Қ. аяқ иық кеңдігінде алшақ
1 — оң қолдың ұшын сол аяққа
2 — сол қолдың ұшын оң аяққа
6. Б. Қ. екі қол тізеде
1 — 2 тізені оңға айналдыру
3 — 4 солға айналдыру
Тынықтыру жаттығулары
Негізгі бөлім 1. Оқушыларды 2 топқа бөлу, ойын түрлерімен танысу.
2. «Күн мен түн» ойының ойнау.
1 — ші топ — күн, 2 — ші топ түн болады.
Мүғалім жүргізуші болады, Мұғалімнің айтуымен оқушылар жаттығу орындайды, күн деген кезде күндер қышып түндер қуады, түн деген кезде түндер қашып күндер қуады, қай топ көп оқушы ұстайды сол жеңіске жетеді.
 

Әр жаттығу үшін үлкен, таза кеңістік. Мұғалім үшін ысқырық.

Сабақтың ортасы 

15-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Баскетбол ойынының «Оң және сол қолмен допты ауыстыра алып жүру», «2-3м қашықтықтан торға доп тастау».
Пәнаралықбайланыс:Геометрия және физика , география пәндері
«Миға шабуыл» стратегиясы:Оқушыларға сұрақтар қойылады.1.Әр түрлі спорттық ойындар доптарының арасынан баскетбол добын таңдау
2.Баскетбол добының геометриялық пішінін сипаттау
3.Доптың ұшу траекториясын физикалық тұрғыдан сипаттау.
Баскетбол ойынының қысқаша шығу тарихымен таныстырып, баскетбол добының геметриялық пішінін сипаттау және физикалық тұрғыдан допты лақтыру траекториясын көрсету, ойын ережесін түсіндіру.
Қауіпсіздік ережелерімен таныстыру.
Ойын элементтерін үйрету және командалық ойын барысындағы ойыншылардың тактикалық тұрғыдан алғандағы алаңда орналасу тәртібін меңгерту
Оқушылар екі сапқа сапталады:
Допты бұрыштан бұрыштарға жерге соғып жүргізеді:
• Оқушылар допты жерге соғып, кедергілерден жылан тәріздес жүгіріп келу.
Ереже: Допты бір (оң әлде сол)қолмен алып жүреді. Буынынан ашылған саусақтар арқылы допты төмен итеріп алып жүреді, итеріс күші шынтақтың бүгіліп жазылуына байланысты болады. Допты алып жүруде ойыншы аяғын сәл бүгіп қозғалады.
2-3метрден торға доп тастау:
• Оқушылар үш секундтық аймақ ішінен допты баскетбол себетіне лақтыру.
Ереже:баскетбол добын кеудеден екі қолмен немесе секіріп баскетбол себетіне допты лақтырулары керек.

Жеңілдетілген ереже бойынша баскетбол ойынына екі команда (5х5) қатысады. Әр команда қарсыласының торына көбірек доп түсіруге ұмтылады
10-12мин

5 мин

2тайм
5мин Тыныштық сақтау.

Оқушылар екі қатарға дұрыс сапталуын қадағалау.
Оқушылар кедергілердін арасынан допты бір қолмен жерге cоғып жүгіріп өтуін қадағалау.

Айып алаңынын сызығын баспай себетке лақтыруын қадағалау

Оқушылар екі командаға дұрыс бөліну қадағалау.

Оқушыларды бір қатарлы сапқа тұрғызамыз. Үш топқа бөлеміз. Үш топты сапқа түрғызамыз. Оқушыларды қауіпсіздік ережесімен таныстыру. Ойынның шартымен таныстыру:

Қайталап жүгіру (3х10 м.)

 

«Допты бер де отыр» ойыны. Белгіленген сызықтан аспай допты көтеріп беру, кеудеден немесе бастан асыра лақтыру. Допты тосып лақтырып отыра қалу, келесі бала тосып алып, допты қайта лақтыруға дағдыланады.

Негізгі тұрыста оң қолмен допты жүргізу, қайтарға сол қолмен жүргізу.

Доты аяқ арасына қысып, кедергілер арасынан алып жүру.

 

Шығыршықпен секіріп жүгіру.

 

Баскетбол добын кедергілер арасымен қолмен жерге ұру арқылы барып, қайтарда футбол добын аяқпен кедергілердің арасымен алып қайту.

 

 

Әр жаттығу үшін кең, таза кеңістік.

 

 

 

Мұғалім ысқырығы

Керекті спорттық жабдықтар және инвентарь:

Кроссқа дайындық ресурстары:

https://www.youtube.com/watch?v=X4wNW8dp2YU

Сабақтың соңы

                        8-10

Жабдықты топпен ақырын орнына қою және басқа топтар бұны аяқтамағанша, орын тауып, тұру. Оқушылар қолды жоғары созып алға қарай жылжый жұреді. Тыныс алу жүйесін қалпына келтіру жаттығуларын орындау  үйге тапсырма беру қорытындылау.
Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

 

·      Композициялық тапсырмалар кезінде нәтижесі, тапсырмасы мен жабдығы бойынша айырмашылық.

·      Өз қимылдар сөз қорын тереңдету үшін реттіліктерін құрғанда қабілетті оқушыларға қиындау сұрақтар қойыңыз.

·      Сәл әлсіз оқушыларға көмектесу үшін композициялық тапсырмаларды және де топ мүшелері санын азайту немесе жеңілдету.

·      Байқау, тыңдау, сұрақ қою.

·      Оқушылар қозғалғанда қажет болғанда тоқтап, қауіпсіздік туралы біліп, тапсырмаға қатыса ма?

·      Оқушылар алаңда ара қашықтықты және көшбасшы ол не  біле ме?

Топтық жұптық  талқылау сапасы.

·      Денсаулық пен дене, қауіпсіздік, салмақ/ағын динамикасы

 

Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
Оқушылар флипчатпен жұмыс жасай білді, және бірлесе талқыладық.
Жалпы баға

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

2:

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 8

сабақ 95-96

Қатысқандар саны: Қатысқандар саны:
Сабақтың тақырыбы: Денені қыздыру және қалыпқа келтіру құралдары
Осы сабақ арқылы іске асатын оқыту мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.3.3.1. — түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізетін әсері мен энергетикалық жүйемен байланысын ішкі және сыртқы белгілері бойынша анықтау
Сабақ мақсаттары: Оқушылардың барлығы әртүрлі дене дайындығының жаттығуларын анықтай алады.

Оқушылардың көбісі ұсынылған жаттығулардың қиындығын жеңе алады.

Оқушылардың кейбіреуі әртүрлі жаттығулар жиынтығының қиындық деңгейін құрастырып, көрсете алады.

Бағалау критерийлері: Оқушылар өз ағзасына түскен салмақты анықтай алуы.

Орындау техникасын жетілдіруі.

Қойылған мақсатқа өзінің көзқарасын білуі.

Тілдік мақсаттар:

 

Оқушылар: жүгіру, секіру және лақтырудың жан-жақты дене жаттығулары арқылы түсіндіріп және талқылай алады.

Пәнге тән лексика мен терминология:

сөре, қарқын, жылдамдық, мәре, орнынан ұзындыққа секіру, лақтыру.

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер: Қозғалмай тұрып, біз неге денемізді қыздыруымыз керек?

Денені қыздыруға арналған қандай жаттығуларды білесіздер?

Дене жаттығуларын орындағаннан кейін неге қалыпқа келтіру жаттығуларын орындауымыз керек?

Қандай қауіпсіздік ережелерді білуіміз керек?

Құндылықтарды бойға сіңіру. Құрметтеу, серіктестік, шындық.
Пәнаралық байланыс Информатика.
АКТ пайдалану дағдылары https://www.youtube.com/watch?v=mLJDi2UyMR4

https://www.youtube.com/watch?v=8GqhqmYjMpE

https://www.youtube.com/watch?v=DopYGSv5Pb0

Алдыңғы білім

 

Оқушылар үйде, сабақтан тыс уақытта, бұрынғы өткен бөлімдерінен алған жеңіл атлетика туралы дағдылары болады.
Сабақ барысы
Жоспарланған сабақ кезеңдері Сабақта жоспарланған қызмет

 

Ресурстар
Сабақтың басы

0-15 мин.

Сыныптың жиыны. Сәлемдесу, бағалау критерийлерді және оқу мақсатын хабарлау. Мұғалім оқушыларды 3 топқа бөледі. Топқа бөліну оқушылардың өз қалауымен орындалады. Мұғалім оқушыларға сұрақ қояды: Кім хайуанаттар бағына барғанды ұнатады? Сен нені таңдайсын сафари паркты ма әлде ресторан Маг Дак па? Оқушылар  топты қызығушылықпен құрады. Әр топ өзінің аймағында денені қыздыру жаттығуларын өткізеді. Негізгі міндет дене шынықтыру жаттығуларын саралап беру болып табылады. Мұғалім жаттығулардың дұрыс орындауын қадағалап, әдістемелік ұсыныстар беру.

А.Ж.Ж және жылдамдыққа жүгіру.

Мектеп алаңы, ысқырық, уақыт өлшегіш.
Сабақтың ортасы

16-40 мин.

(К Т Жж) Мұғалім сыныппен бірге жеңіл атлетиканың негізгі түрлерін анықтау мақсатында әңгіме құру. Олар: спринтерлік жүгіріс, лақтыру және жан-жақты секірулер. Мұғалім осы айтылған негізгі түрлерінің ішінде әйгілі танымал спортшыларды   айтуын сұрау. Мысалы: Усэйн Болт, Ян Железны, Елена Исинбаева. Оқушылар өздерінің топтарында  осы айтылған спортшылардың денені қыздыру жаттығуларын ғаламтор арқылы табуы және оны жасап көруін бақылау. Оқушылар денені қыздыру жаттығуларының жан-жақты түрлерін құрастырып, көрсету керек. Орындап болғаннан соң оқушы өзінің әрекетін талқылап, өзін-өзі бағалау.

Төзімділікті дамыту. 5 минуттық жүгіріс, жылдамдық бағытын мұғалімнің дыбыс беру арқылы өзгерту. Жүгіру мақсатында мұғалім оқушыға дұрыс стратегия қолдану туралы тапсырма беру.

Дескрипторлар: қозғалыс қарқынын мөлшерлеуін біледі, пәннің білімін жоғарлатады және дене сапаларын жетілдіреді.

Мектеп алаңы, ысқырық, ноутбук және уақыт өлшегіш.

 

 

Сабақтың аяғы

41-45 мин.

Сапқа тұрғызу арқылы сыныптың жиыны. Сабақтың қорытындысын шығару. Оқушы екі немесе үш сөйлеммен өзінің сабақтағы жұмысын түсіндіреді. Мектеп алаңы.
Саралау – оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық пен қауіпсіздікті тексеру.

 

 

Топтық жұмыс кезінде мұғалім оқушыларды бақылап отырады.

Мұғалімнің көмегі.

Бұл сабақта әр оқушы өзінің дене дайындығына байланысты, қиындықты таңдап алады.

Топтық жұмыс кезінде сұрақтарды қою. Әдістемені игеруіне байланысты ашық сұрақтар қою. Сабақта өзін-өзі және бірін-бірі бағалауды қолдану. Қауіпсіздік ережелерді еске салу.
Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқыту мақсаттары іске асырмалы болды ма?

ОМ-ға барлық оқушылар қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, не себепті?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыт кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды және не себепті?

Жалпы бағалау:

Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті (сабақ беру, сондай-ақ оқыту туралы ойланыңыз)?

1:

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал етуші еді (сабақ беру, сондай-ақ оқыту туралы ойланыңыз)?

1:

2:

Мен сабақ барысында сынып немесе жеке оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы нені айқындадым, келесі сабақтарда неге назар аудару керек?

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Мектеп:
Күні:

сабақ 98

Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 8 Қатысқандар саны: Қатысқандар саны:
Сабақтың тақырыбы: Денені қыздыру және қалыпқа келтіру құралдары
Осы сабақ арқылы іске асатын оқыту мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.3.3.1. — түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізетін әсері мен энергетикалық жүйемен байланысын ішкі және сыртқы белгілері бойынша анықтау
Сабақ мақсаттары: Оқушылардың барлығы кешенді денені қыздыру жаттығуларын құрастырып және талқылай алады.

Оқушылардың көбісі жаттығулардың күрделендірілген нұсқасын көрсете алады.

Оқушылардың кейбіреуі жоғарғы жаттығулардың кешенін жасап орындай алады.

Бағалау критерийлері: Сабақ үрдісіне белсене қатысуы.

Өз әркетіне өзіндік баға беруі.

Серіктесінің әрекетіне сыни тұрғыдан баға беруі.

Тілдік мақсаттар:

 

Оқушылар: жүгіру, секіру және лақтырудың жан-жақты дене жаттығулары арқылы түсіндіріп және талқылай алады.

Пәнге тән лексика мен терминология:

сөре, қарқын, жылдамдық, мәре, орнынан ұзындыққа секіру, лақтыру.

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер: Қозғалмай тұрып, біз неге денемізді қыздыруымыз керек?

Денені қыздыруға арналған қандай жаттығуларды білесіздер?

Дене жаттығуларын орындағаннан кейін неге қалыпқа келтіру жаттығуларын орындауымыз керек?

Қандай қауіпсіздік ережелерді білуіміз керек?

Құндылықтарды бойға сіңіру. Азаматтық жауапкершілік, тұнықтық, серіктестік.
Пәнаралық байланыс Жаратылыстану.
АКТ пайдалану дағдылары Бұл сабақта АКТ қолданылмайды.
Алдыңғы білім

 

Оқушылар үйде, сабақтан тыс уақытта, бұрынғы өткен бөлімдерінен алған жеңіл атлетика туралы дағдылары болады.
Сабақ барысы
Жоспарланған сабақ кезеңдері Сабақта жоспарланған қызмет

 

Ресурстар
Сабақтың басы

0-15 мин.

Сыныптың жиыны. Сәлемдесу, бағалау критерийлерді және оқу мақсатын хабарлау. Сынып адам ағзасының маңыздылығына байланысты талқылау жүргізеді. Мынандай сұрақтар қарастырады: Ағза қандай сыртқы белгілерден қалжырайтынын анықтау? Интенсивті жұмыстағы демалу ритмі?

Жүру әдістері. Жүгіру және оның түрлері.

ЖДЖ орында орындау.

А.Ж.Ж және жылдамдыққа жүгіру.

Мектеп алаңы, ысқырық, уақыт өлшегіш.
Сабақтың ортасы

16-40 мин.

(Т Ж Ш) Мұғалім сыныпты 3 топқа бөледі. Оқушылар топта қандай жаттығулар секіруге, жүгіруге, лақтыруға арналған туралы денені қыздыру әрекетін жүргізеді. Оқушылар топта жаттығуларды жасау барысында талқылап және бірін-бірі бағалап отырады. Содан кейін мұғалім оқушыларға жаттығулардың кешенін дене дайындығына байланысты құрастырып көрсете алуын қадағалайды. Әр оқушы жаттығулар кешенін өз дене дайындығына байланысты жасайды.

«Қуыспақ» ойыны. Жүргізуші оқушы сыныпқа кешеннен алынған жаттығуды көрсетеді, ол басқа қатысушы оқушыларға тапсырма болады. Әр жүргізуші өзінің кешенді жаттығуын көрсетеді.

Дескрипторлар: ойынның ережесін сақтау, сабақ үрдісіне белсенді қатысу, жоғарғы күрделі тапсырмаларды орындау.

Мектеп алаңы, ысқырық, скакалка, гимнастикалық таяқшалар, құрсаулар, доптар және уақыт өлшегіш.

 

 

Сабақтың аяғы

41-45 мин.

Сапқа тұрғызу арқылы сыныптың жиыны. Мұғалім оқушыларға сұрақ қояды: дене дайындығының жүктемесін орындауда қандай сыртқы белгілер көрінеді? Мұғалім осы сұрақтың жауабын алу үшін кез келген оқушыға волейбол добын лақтырады, оқушы жауапты қайтарған соң, мұғалімге допты қайта лақтырады. Мектеп алаңы, волейбол добы.
Саралау – оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық пен қауіпсіздікті тексеру.

 

 

Топтық жұмыс кезінде мұғалім оқушыларды бақылап отырады.

Мұғалімнің көмегі.

Бұл сабақта әр оқушы өзінің дене дайындығына байланысты, қиындықты таңдап алады.

Топтық жұмыс кезінде сұрақтарды қою. Әдістемені игеруіне байланысты ашық сұрақтар қою. Сабақта өзін-өзі және бірін-бірі бағалауды қолдану. Қауіпсіздік ережелерді еске салу.
Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқыту мақсаттары іске асырмалы болды ма?

ОМ-ға барлық оқушылар қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, не себепті?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыт кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды және не себепті?

Жалпы бағалау:

 

Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті (сабақ беру, сондайақ оқыту туралы ойланыңыз)?

1:

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал етуші еді (сабақ беру, сондайақ оқыту туралы ойланыңыз)?

1:

2:

 

Мен сабақ барысында сынып немесе жеке оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы нені айқындадым, келесі сабақтарда неге назар аудару керек?

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:  Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты — жөні:

Қатысушылардың саны:

Сабаққа қатыспаған оқушылардың саны:

Сынып: 8

Сабақ 98-99

Сабақтың тақарыбы  Арнайы спорттық әдістерді орындау барысындағы қозғалысты жетілдіру
Осы сабақ арқылы іске асатын оқыту мақсаттары. 8.1.3.1 — арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті жетілдіру және қорытындылау
Сабақ мақсаты: Спорттық спецификалық жаттығулар орындау кезінде қыймыл дағдыларын шыңдау.

Спорттық спецификалық қыймылдардың орындау жүйелілігін жетілдіру, шыңдау.

Спорттық спецификалық жаттығулар техникасын орындау кезінде дағдылардың жүйелігін жалпылау.

Бағалау критериі: Барлық оқушылар техникалық тұрғыдағы спорттық жаттығуларды орындай алады және дағдыларды жетілдіре алады.

Көптеген оқушылар спорттық арнайы қыймыл жаттығуларын орындау кезінде, қыймыл жүйелілігін сақтай отырып, дағдыларды шындайды.

Кейбір оқушылар спорттық спецификалық жаттығуларды орындауда дағдыларды жалпылай отырып, қыймылдар жүйелілігін сақтайды.

Тілдік мақсаттары: Бейнелеу, талқылау және көрсету арқылы өзінің жеңіл атлетика бойынша түсінігін қозғалыс мүмкіншілігін көрсетеді.

Пәнге байланысты термин сөздер және лесика.

·      лақтыру

·      лақтыру: итеру, тастау.

·      дене сапасы: күш, жылдамдық, төзімділік

·      қауіпсіздік, тәуекел

Диалогқа қажетті сөздер:

·      Жүректің соққысы, лақтырудан кейін адамға қалай әсер етеді?

·      Қолдың, ыйықтың бұлшық еті, лақтырудан кейін қалай өзін сезінді ?

·      Сабақ кезінде қандай қауіпсіздік ережелері болуы керек ?

·      Лақтырудан кейін, қалыпқа келу үшін, қандай жаттығулардың түрлерін қолдануға болады ?

Құндылықтарды дардамыту:

 

Дене жаттығуларын орындау барысында қауіпсіздік ережені сақтау. Жекелей, достарымен немесе жанұямен дене шынықтыру және спортпен белсенді түрде айналысу арқылы денсаулықты нығайту.
Пәнаралық байланыс:  
АКТ қолдану дағдылары:
Бастапқы білім:

 

Оқушылар жеңіл атлетика тарауы бойынша, мағлұматтарымен таныс, қауіпсіздік ережені біледі. Төменгі сынпта және мектептен тыс жерде алған дағдыларды менгерген.
 

Сабақ барысы:

Жоспарланған сабақ кезеңдері: Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
Сабақтың басталуы

 

Оқушыларды сабақ мақсатымен таныстыру. Бағалау критерилерін бірлесіп анықтау. Оқушыларға бір іс – әрекетті орындау алдында міндетті түрде дене мүшелерін қыздыру керек екенің ескертеміз.

Оқушыларға жалпы дамыту жаттығуларын жұппен, бірнеше топпен орындауға болады.

Үлкен кеністік, ысқырауық.

 

Сабақтың ортасы

 

Оқушылар жұпқа бөлініп, лақтыруға арналған бірнеше бастапқы, көмекші жаттығуларды орындайды.

1. Бастапқы тұрыс аяқтың арасы кең, бір – біріне жанмен тұрады. Оқушы өзінің әріптесіне баскетбол добын денесін бұру арқылы лақтырады. Осы жаттығуды 10 – 20 рет қайталау керек.

2. Бастапқы тұрыс екі оқушы бір – біріне қарама – қарсы тұрады. Бірінші нығыздалған допты (2 кг) оң немесе сол қолмен астынан лақтырады. Лақтыру алдында жартылай отырады. Әріптесі допты екі қолмен ұстап, бір қолмен лақтырып қайтарады.

3. Екі оқушы бір – біріне қарама – қарсы отырады. Бірінші оқушы нығыздалған допты (1 кг) кеуде тұсынан өзінің әріптесіне лақтырады. Оқушылардың ара – қашықтығы дайындық деңгейлеріне байланысты орнатылады.

Тапсырманы орындау барысында қауіпсіздік ережесі ескертіледі.

 «Лақтыру және жүгіру». Оқушылар екі командаға бөлінеді. Одан бөлек әр команда екі топқа бөлініп бір – біріне қарама – қарсы тұрады. Сәйкесінше қарама – қарсы тұрған кезде, бірінің артына бірі тұрады. Екі топтың ара – қашықтығы 6 – 8 метр.  Бірінші топқа доп беріледі. Белгі бойынша, бірінші тұрған оқушы допты жоғары тұсқа көтеріп, допты лақтыру керек.  Доп 3 – 4 метр белгіленген жерге тиіп, қарама – қарсы тұрған команданың ойыншысының қолынан табылу керек. Екінші топтың оқушысы дәл солай қайтарады. Допты лақтырғаннан кейін, оқушы қарама – қарсы жақта орналасқан топтың артына тұрады. Мұғалім оқушылардың дұрыс лақтырғаның қадағалайды. Ережені бұзған командаға айып ұпайы беріледі. Өз орнына бірінші болып жеткен топ жеңіске жетеді. Ойын кезінде доп белгіленген нүктеге жету керек. Екі топтың ара – қашықтығы жас ерекшеліктеріне сәйкес өзгереді. Ойынның ұзақтығы мұғалім анықтайды. Допты белгіленген нүктеге тигізбеген үшін айып ұпайы беріледі. Допты тек бастан асырып лақтыру керек.

 Үлкен кеністік, ысқырауық.

 

 

Ысқырауық, жалауша т.б. керекті құралдар.

Сабақтың соңы

 

 

 

Оқушылар қалыпқа келуге арналған жаттығулар түрлетін орындайды. Сабақтың аяғында оқушылар сабақта қай тапсырмаларды орындай алды, қай жаттығуларды орындау үшін біраз жұмыс істеу керек екенің өзара талқылайды. Оқушыларға орындалған жұмысқа байланысты өз бағаларын береді. Үлкен кеністік, ысқырауық.
Дифференциация — көбірек қолдау көрсету үшін не істеуді жоспарлап отырсыз? Қабілеті жоғары оқушыларды анықтауды қалай жоспарлап отырсыз Бағалау – оқушылардың оқуын тексеруді қалай жоспарлайсыз Денсаулық және қауіпсіздік ережелері

 

Оқушылардың санына, дене дайындығының мүмкіншілігін,  ескере отырып, тапсырмалардың күрделену түрін өзгерту. Оқушылардың әрекетін бақылау.

Әзірлен бағалау критерилері бойынша оқушылардың тапсырма орындау барысында, тапсырма орындап болғаннан кейін сұрақтары.

Оқушылардың кері байланысы сабақ соңындағы нақтыланған сұрақтарға жауап беру арқылы жүргізіледі.

Жаттығу орындау алдында қауіпсіздік ережесі ескеріледі.
Сабаққа рефлесия

 

Сабақ мақсаттары /оқу мақсаттары шындыққа негізделген бе?

Бүгін оқушылар нені үйренді?

Оқыту ортасы қандай болды?

Мен жоспарлаған дифференциация бойынша жұмыс дұрыс іске асырылды ма?

Мен өз уақытымды ұтымды пайдалана алдым ба? Мен жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім және неліктен?

Төменде берілген бос орынды өз сабағыңызға рефлексия жүргізу үшін пайдаланыңыз. Сіздің сабағыңыз бойынша сол жақтағы бағанада берілген ең маңызды сұрақтарға жауап беріңіз.
Сабақтың мақсаты айқындалған, оқу мақсаттары шынайы. Барлық оқушылар оқу мақсатына нақты жетті деп айту қиын. Кейбір оқушылар оқу мақсатының жартысына жетті деп айтуға болады. Өйткені орындайтын жаттығуларға ыңғайылығының келмей жатқанына байланысты болды. Сабақтағы саралау іс әрекеті дұрыс орындалды. Бір жаттығуды немесе стратегияны көп орындаулары сабақ жоспарына кері әсерін тигізеді. Үйткені кейбір оқушылар жаттығуларды немесе іс әрекеттерді ұзақ орындаудың әрекетінен болды.  Уақыттың жетіспеушілігі қиындық тудырады.

 

 

Қорытынды бағалау

 

 

Ең жақсы өткен екі тапсырманы атап көрсетіңіз (оқу мен оқытуды салыстырыңыз)

 

1:

 

2:

 

Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын? (оқу мен оқытуды салыстырыңыз)?

 

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

 

 

Күні:

Сынып:8

Сабақ 100

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы Арнайы спорттық әдістерді орындау барысындағы қозғалысты жетілдіру
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.1.3.1 — арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті жетілдіру және қорытындылау
Сабақтың мақсаттары Барлығы: Дененің қимыл-қозғалысты жетілдіру, жеке тұлғаны

қалыптастыру,дамыту..

Көбі: Анық сөйлеу арқылы, тақырыпты талқылайды.

Кейбірі: Анық және толық сөйлеу арқылы, мәселені түсінгенін көрсетеді

Бағалау критериі: Барлық оқушылар техникалық тұрғыдағы спорттық жаттығуларды орындай алады және дағдыларды жетілдіре алады.

Көптеген оқушылар спорттық арнайы қыймыл жаттығуларын орындау кезінде, қыймыл жүйелілігін сақтай отырып, дағдыларды шындайды.

Кейбір оқушылар спорттық спецификалық жаттығуларды орындауда дағдыларды жалпылай отырып, қыймылдар жүйелілігін сақтайды.

Тілдік мақсаттары: Бейнелеу, талқылау және көрсету арқылы өзінің жеңіл атлетика бойынша түсінігін қозғалыс мүмкіншілігін көрсетеді.

Пәнге байланысты термин сөздер және лесика.

·      лақтыру

·      лақтыру: итеру, тастау.

·      дене сапасы: күш, жылдамдық, төзімділік

·      қауіпсіздік, тәуекел

Диалогқа қажетті сөздер:

·      Жүректің соққысы, лақтырудан кейін адамға қалай әсер етеді?

·      Қолдың, ыйықтың бұлшық еті, лақтырудан кейін қалай өзін сезінді ?

·      Сабақ кезінде қандай қауіпсіздік ережелері болуы керек ?

·      Лақтырудан кейін, қалыпқа келу үшін, қандай жаттығулардың түрлерін қолдануға болады ?

Құндылықтарды дарыту Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.
Пәнаралық байланыс Өнер, ана тілі сабағы
АКТ қолдану дағдылары Аудиожазба , таныстырылым.
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
Сабақтың басы

5 минут

Бой сергіту жаттығулары.

Амандасу

Тізім бойынша тексеру

Сабақтың тақырыбын түсіндіру

 

 

 

 

 

 

2. Саптық жаттығулар

— сапқа тұру, бұрылулар,саптық адымдар.

3.Жүгіру.

— Жай жүгіру

— Қол белде,аяқты алға сермеп.

— қол желкеде, тік аяқты артқа сермеу.

— тізені көтере жүгіру.

— денені босата аяқты жиілеп жүгіру

 

4. Жүрудегі Ж.Д.Ж.

— Б.Қ.-оң қол жоғарыда әр адым сайын алма кезек қолымызды ауыстыра артқа тарту

— Б.Қ.-қол кеуде алдында бүгулі, шынтақтан артқа тарту және түзу қолды артқа тарту.

-Б.Қ.-қол иықта,қолды иықтан артқа алға айналдыру.

3)Жалпы дамыту жаттығулары.

-Б.қ. аяқ иық көлемінде қол белде

1-4-басты солға айналдыру

5-8-басты оңға айналдыру

— Б.қ. қол желкеде.

1-солға бұрылу, солжақты артқа

2-Б.қ.3-4 д.с. оң жаққа.

— Б.қ негізгі тұрыс.

1-артқа еңкею қол жоғары 2-алға еңкею 3-отыру қол алдыда 4-Б.қ.

-Б.қ. қол жанында 1-қолды жоғары жаңынан көтере шапалақтап, аяқты аша секіру.

 

Жаттығулар көрсетілімі немесе видео материалдар.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың ортасы

8 минут

 

 

 

1 минут

 

 

 

5 минут

 

 

3 минут

16 минут

 

Жаңа сабақты түсіндіру

.Бір-біріне арқаларын беріп тұрады. .

Ойындық әдісіспорттық жаттығу барысында тек алғашқы қозғалысты үйретіп, немесе жекелеген қабілеттерге таңдап әсер етіп қоймай сонымен бірге күрделіленген жағдайда қозғалыси әрекетін кешенді жетілдіру үшін қызмет етеді. Ол әбжілдік, зеректік, шапшаң бағдарлау, дербестік, бастамашылдық сияқты қабілеттерімен дене сапаларын дамытуға көп шамада мүмкіндік туғызады.

Ысылған, шебер педагог үшін ойын әдісі ұжымшылдыққа, жолдастыққа, сапалы тәртіптілікке жеке басқада жеке тұлғаның өнегелілік сапаларын тәрбиелеудің ықпалды әдісі қызметін атқарады.

Оның белсенді демалыс құралы ретіндегі яғни бұрынғы дайындалғандық деңгейінің қалыптылығын ұстау, бейімделу және қалпына келтіру барысының әсерлігін арттыру және үдету мақсатында шұғылданушыларды басқа қозғалыс белсенділігіне ауыстырып қосудағы рөлі өте зор.

Ойын әдісі бәрінен жиі әртүрлі қозғалыс-қимыл және спорт ойындарында іске асады.

Жарыстық әдісарнайы ұйымдастырылған жарыстық қызметті мөлшерлейді. Бұл жағдайда жарыстық әдіс жаттығу барысының әсерлігін арттырудың ұтымды әдісі ретінде сипатталады. Бұл әдісті қолдану спортшының әдістік- тәсілдік, дене және психикалық мүмкіндіктері жоғары талаптарымен байланысты ағзаның маңызды жүйелерінің қызметінде терең алға басушылық, өзгеріс енгізеді және сонысымен ортаға бейімделу не себепші болады, сонымен бірге спортшының дайындалғандығының әртүрлі жақтарының жан-жақты жетілуін қамтамасыз етеді.

Жарыстық әдісті пайдалану кезінде қойылған міндетті шешуге барынша мүмкіндік жасайтын шамада жарысты өткізу жағдайын кең бағытта түрлендіру қажет. Ресмимен салыстырғанда жарыс күрделіленген, немесе жеңілдетілген жағдайда өткізілуі мүмкін.

Мысал ретінде күрделіленген жарыс жағдайына келесілерді жатқызуға болады:

— орта таулық (среднегорья), ыстық ауа-райында, нашар ауа-райы жағдайындағы (қысқа қашықтыққа жүгірудегі қарсы алдынан күшті жел және т.б.) жарыстар;

— спорт алаңының өлшем мөлшері (размері) кіші алаңдағы спорт ойындарынан, қарсылас команданың ойыншыларының саны көп болған жарыстарда;

— қатарынан бірнеше белдесу (күресте), немесе шамамен азғантай демелыс үзілісімен бірнеше қарсыласқа қарсы айқас (бокс) өткізу;

— ойындардағы және жеке сайыстағы дағдыланбаған күрес өткізудің әдіс-тәсілі үлгісін қолданатын »қолайсыз ‘‘ қарсыластармен жарыста.

Жарыс жағдайының жеңілдетілуі мына жағдайларда қамтамасыз етілуі мүмкін:

— спорттың циклдік түрлерінен өтетін жарыстарды ұзақтығы аз қашықтыққа жоспарлаумен;

— үйлесімділігі күрделі спорт түрлерінен өтетін жарыстың бағдарламасын жеңілдету;

— жеңіл атлетикалық лақтыруда жеңілдетілген құралдарды (снаряд) пайдалану;

— волейболда тордың, ал баскетболда сақинаның биіктігін төмендету;

— спорт ойындарында, жеңіл атлетикада әлсіз жарысқа қатысушыға айтарлықтай басымдық мүмкіндігін жасайды, яғни ол сөреден басқа жарысқа қатысушылардан ерте шығады, қақпаға салған шайба, немесе допты алдын ала артық қосып аладыжәне т.б. Әрбір әдісті тұрақтылыққа сай емес қолданады, спорттық тәжірибенің ерекшеліктерінің себебінен нақтылы талаптарға тұрақты бейімделеді. Әдістерді таңдау кезінде олардың қойылған спортшының жас және жыныс ерекшеліктеріне, олардың дайындық деңгейі және дәрежесі, жалпы дидактикалық принциптерге, сонымен бірге спорттық жаттығудың арнайы принципіне қатаң сәйкес келуін тексеріп отыруы тиіс.

Бақылау сұрақтары

1. Спорттық жаттығу негіздері.

2. Спорттық жаттығудың мазмұны, міндеттері және құралдар

3. Спорттық жаттығу құралдары

4. Спорттық жаттығу әдістері

 

 

 

 

 

 

 

 

Ойын ойнайық.

Сабақтың соңы

2 минут

 

Рефлексия

Бүгінгі сабақта болған көңіл – күйді  бас бармақ саалынған суреттер  арқылы бағалау.

 

Смайликтер

Дифференциация – оқушыларға көбірек қолдау көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай тапсырмалар қоюды жоспарлап отырсыз?  

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін  тексеру жоспарыңыз?

Сөйлеу-речи-speeches

 

Пәнаралық байланыс

Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

АКТ
Құндылықтармен байланыс (тәрбие)

Қолдау көрсету.

Қабілеті жоғары оқушылар айтылған сөздер мен сөйлемдердің көпшілігін дұрыс қайталай алады.

 

Оқушылар өздері жасаған  бет-бейнелеріне қарап бір-біріне көңіл- күйлерін айтады. (қуанышты, көңілді, көңілсіз, ашулы)

 

Өнер, ана тілі сабағы

Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:   Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты — жөні:

Қатысушылардың саны:

Сабаққа қатыспаған оқушылардың саны:

Сынып: 8

Сабақ 101

Сабақтың тақарыбы  Қозғалыс белсендігі арқылы денсаулықты нығайту
Осы сабақ арқылы іске асатын оқыту мақсаттары. 8.3.1.1 — өз денсаулығына салауатты өмір салтының тигізетін әсерін түсіну және түсіндіре білу
Сабақ мақсаты:  1. Салауатты өмір салтының өз ағзаларына тигізетін әсерін білу.

2. Салауатты өмір салтының қаншалықты қажеттігін түсіндіру.

Бағалау критериі: Барлық оқушылар салауатты омір салты туралы біледі.

Көпшілігі салауатты өмір салтының өз ағзаларына қаншалықты әсері бар екендігін түсініп,айта алады.

Кейбір оқушылар салауатты өмір салтының тигізетін пайдасы жайында насихаттау жұмыстарын жүргізеді.

Тілдік мақсаттары: Бейнелеу, талқылау және көрсету арқылы өзінің жеңіл атлетика бойынша түсінігін қозғалыс мүмкіншілігін көрсетеді.

Пәнге байланысты термин сөздер және лесика.

·      жаттығулар, қалыпқа келу

·      жүгіру, итерілу, ұшу, қону

·      дене дайындығының сапасы, күш, жылдамдық, төзімділік

·      қауіпсіздік, тәуекел

Диалогқа қажетті сөздер:

·      Жүректің соққысы, секіруден кейін адамға қалай әсер етеді?

·      Аяқтың бұлшық еті, секіруден кейін қалай өзін сезінді ?

·      Сабақ кезінде қандай қауіпсіздік ережелері болуы керек ?

·      Секіруден кейін, қалыпқа келу үшін, қандай жаттығулардың түрлерін қолдануға болады ?

Құндылықтарды дардарыту:

 

 Дене жаттығуларын орындау барысында қауіпсіздік шараларын ескеру. Дене шынықтырумен және спортпен үнемі айналысу арқылы денсаулықты нығайту. Шынығуды жекелей, достармен топтасып немесе отбасы мүшелерімен ұйымдастырылып жүргізіледі.
Пәнаралық байланыс:  
АКТ қолдану дағдылары:
Бастапқы білім:

 

Оқушылар жеңіл атлетика негіздері және денсаулыққа қатысы жайында бастапқы білімдері бар. Қауіпсіздік ережелерімен таныс, өткен сыныптарда алған білімдерімен дағдыларын және сыныптан тыс жұмысынан меңгергендері бар.
 

 

Сабақ барысы:

Жоспарланған сабақ кезеңдері: Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
Сабақтың басталуы

 

Оқушыларды сабақ мақсатымен таныстыру. Бағалау критерилерін бірлесіп анықтау. Оқушыларды екі топқа бөлу. Оқушылар топта талқылап, ұсыныстар береді:

— Бірінші топ барлық дене мүшелеріне арналған жаттығуларды орындайды (Жүгіру арқылы ұзындыққа секіру),

— Екінші топ негізгі бөлімде қалыпқа келу жаттығуларын орындайды.

Талқылу жұмыстарынан кейін, бірінші топ бүкіл сыныпқа жаттығу жұмыстарын өткізеді.

Үлкен кеністік, ысқырауық.

.

Сабақтың ортасы

 

«Сонғысын алу». Оқушылар екі топқа бөлініп сызықтың сыртына қатарға бірінің артынан бірі тұрады.Қатардың алдына 15 м қашықтықта кегли, кубик, жалауша, доптар т.б. заттар қойылады. Олардың саны қатысушылар санынан біреу кем қойылады. Белгі берісімен әр команда заттарды алады, командалар екі жақ шетінен бір ойыншыдан кезектесіп жарыса заттарды алып, өз командасының арынан келіп қатарға орналасады, орналасу барысында келесі ойыншыны түртіпкетеді, келесі оқушы қол тигенде ғана жүгіруге құқылы. Соңғы затты өз командасына әкелген команда жеңімпаз болады.

«Допқа тигіз» Ойыншылар екі командаға бөлініп қарама қарыс волейбол алаңының сызығының сыртына қарнама қарсы қатарға бір лекке орналасып, ортадағы сызық бойындағы қатар қойылған доптарды теннис добымен немесе кіші доппен көздеп тигізу арқылы қарсы команданың алаңына допты домалатып өткізу. Ортаға бір немесе бірнеше доп қоюға болады. Қарсыластардың орналасуы ара қашықтығы шамамен 18-20метр. Ойынды жеребе арқылы бастау құқығы анықталады. Допты домалату шегін ақылдасу арқылы белгілейді. Ойын  ұзақ ығы 8-10 мин. жалғасады. Ойын нұсқаушының белгісімен басталады, бірінші команданың ойыншысы доптарды лақтырғанда келесі команда ойыншысы лақтырылған доптарды жинайды, жинап болып нұсқаушының белгісін күтеді. Доптарды белгіленген сызықтан асырған команда жеңіске жетеді.

Тапсырма

Тең екі командаға бөлініп, «Қызыл ту» ойынын ойнаңыз. Ойын ережесі: Алаң ортасында белгіленген сызық болады, екі команданың өздерінің тулары болуы қажет. Екі команда ойыншылары өз алаңындағы туларын қорғап, қарсылас командадағы туды өз алаңдарына алып келуі қажет. Қарсылас командаға шабуыл жасағанда сол команда ойыншылары оларды қуып ұстап алса, ойыншы сол жерде қатып қалады, яғни отырып қалады. Бірақ, өз қарсыластары қайта келіп «жан» бере алады. Ойында бір команда қарсылас командасының туын өз алаңына алып келсе ойын сол команданың жеңісімен аяқталады.

 

Дескриптор Білім алушы

— ойынды ережемен ойнап, ҚЕ сақтайды;

— ойын ойнау барысында көшбасшылық танытады;

— қозғалыс ойындарының денсаулыққа пайдасын түсінеді

 Үлкен кеністік, ысқырауық.

Ысқырауық, жалауша т.б. керекті құралдар.

Сабақтың соңы

 

 

 

Сабақ соңында орындалған әрекеттердің іске асуы  орын алған кедергілер және қандай кемшіл тұстарын ескеру керектігі талқыланады.Белсенді қимыл жаттығулары ағзаға қалай әсер ететіндігі туралы сұрақтар қою. Оқушылар  қалыпқа келуге арналған жаттығулар жұмыстарын орындайды.

Сабақтың аяғында оқушылар сабақта қай тапсырмаларды орындай алды, қай жаттығуларды орындау үшін біраз жұмыс істеу керек екенің өзара талқылайды.

Оқушыларға орындалған жұмысқа байланысты өз бағаларын береді.

Үлкен кеністік, ысқырауық.
Дифференциация — Көбірек қолдау көрсету үшін не істеуді жоспарлап отырсыз? Қабілеті жоғары оқушыларды анықтауды қалай жоспарлап отырсыз Бағалау – оқушылардың оқуын тексеруді қалай жоспарлайсыз Пәнаралық байланыс   Денсаулық және қауіпсіздік ережелері

 

Оқушылардың санына, дене дайындығының мүмкіншілігін,  ескере отырып, тапсырмалардың күрделену түрін өзгерту. Оқушылардың әрекетін бақылау.

Әзірлен бағалау критерилері бойынша оқушылардың тапсырма орындау барысында, тапсырма орындап болғаннан кейін сұрақтары.

Оқушылардың кері байланысы сабақ соңындағы нақтыланған сұрақтарға жауап беру арқылы жүргізіледі.

Жаттығу орындау алдында қауіпсіздік ережесі ескеріледі.
Сабаққа рефлексия

 

Сабақ мақсаттары /оқу мақсаттары шындыққа негізделген бе?

Бүгін оқушылар нені үйренді?

Оқыту ортасы қандай болды?

Мен жоспарлаған дифференциация бойынша жұмыс дұрыс іске асырылды ма?

Мен өз уақытымды ұтымды пайдалана алдым ба? Мен жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім және неліктен?

Төменде берілген бос орынды өз сабағыңызға рефлексия жүргізу үшін пайдаланыңыз. Сіздің сабағыңыз бойынша сол жақтағы бағанада берілген ең маңызды сұрақтарға жауап беріңіз.
Сабақтың мақсаты айқындалған, оқу мақсаттары шынайы. Барлық оқушылар оқу мақсатына нақты жетті деп айту қиын. Кейбір оқушылар оқу мақсатының жартысына жетті деп айтуға болады. Өйткені орындайтын жаттығуларға ыңғайылығының келмей жатқанына байланысты болды. Сабақтағы саралау іс әрекеті дұрыс орындалды. Бір жаттығуды немесе стратегияны көп орындаулары сабақ жоспарына кері әсерін тигізеді. Үйткені кейбір оқушылар жаттығуларды немесе іс әрекеттерді ұзақ орындаудың әрекетінен болды.  Уақыттың жетіспеушілігі қиындық тудырады.

 

Қорытынды бағалау

 

 

Ең жақсы өткен екі тапсырманы атап көрсетіңіз (оқу мен оқытуды салыстырыңыз)

 

1:

 

2:

 

Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын? (оқу мен оқытуды салыстырыңыз)?

 

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 8

сабақ 102

Қатысқандар саны: Қатысқандар саны:
Сабақтың тақырыбы: Қозғалыс белсендігі арқылы денсаулықты нығайту
Осы сабақ арқылы іске асатын оқыту мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.3.1.1 — өз денсаулығына салауатты өмір салтының тигізетін әсерін түсіну және түсіндіре білу
Сабақ мақсаттары: Оқушылардың барлығы өздерінің дене дайындығының деңгейін анықтап, біле алады.

Оқушылардың көбісі әдістемелік материалдарды жоғарғы деңгейде меңгергенін көрсете алады.

Оқушылардың кейбіреуі нәтижені жақсартуына байланысты басқа оқушыларға шығару жолдарына көмектесе алады.

Бағалау критерийлері: Қауіпсіздік ережелерді сақтауы.

Орындаған жаттығулардың қарқынын бақылауы.

СӨС-ның дағдыларын білуі және оны қолдануы.

Тілдік мақсаттар:

 

Оқушылар: жүгіру, секіру және лақтырудың жан-жақты дене жаттығулары арқылы түсіндіріп және талқылай алады.

Пәнге тән лексика мен терминология:

сөре, қарқын, жылдамдық, мәре, орнынан ұзындыққа секіру, лақтыру.

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер: Қозғалмай тұрып, біз неге денемізді қыздыруымыз керек?

Денені қыздыруға арналған қандай жаттығуларды білесіздер?

Дене жаттығуларын орындағаннан кейін неге қалыпқа келтіру жаттығуларын орындауымыз керек?

Қандай қауіпсіздік ережелерді білуіміз керек?

Құндылықтарды бойға сіңіру. Өмір бойына шындық пен ашықтыққа үйрету.
Пәнаралық байланыс Жаратылыстану.
АКТ пайдалану дағдылары Бұл сабақта АКТ қолданылмайды.
Алдыңғы білім

 

Оқушылар үйде, сабақтан тыс уақытта, бұрынғы өткен бөлімдерінен алған жеңіл атлетика туралы дағдылары болады.
Сабақ барысы
Жоспарланған сабақ кезеңдері Сабақта жоспарланған қызмет

 

Ресурстар
Сабақтың басы

0-15 мин.

Сыныптың жиыны. Сәлемдесу, бағалау критерийлерді және оқу мақсатын хабарлау. Мұғалім дене шынықтыру сабағының маңыздылығы мен спортпен шұғылдану оның ішінде үйлесімді жеке даму, денсаулықты нығайту туралы әңгіме жүргізеді. Әңгімелесу кезінде мұғалім оқушыларға сұрақ қояды: дене дағдыларын күнделікті өмірде қалай қолданамыз?

Сыныпты 2 бағанаға сапқа тұрғызу. Жүру, мұғалімнің тапсырмасы бойынша: жай жүру, аяқтың ұшымен, өкшемен, тізені биік көтере, жай жүру. Жүгіру, бір қалыппен. Мұғалімнің белгісі арқылы жүгірудің бағытын өзгертеді. Жүру, денені қалыпқа келтіру.

Ж.Д.Ж. қозғалыста. Жаттығуларды орындау кезінде сынып арақашықтықтарды сақтау керек. Кеудені жерден көтеру, қолды бүгіп жазу.

А.Ж.Ж және жылдамдыққа жүгіру.

Мектеп алаңы, ысқырық, уақыт өлшегіш.
Сабақтың ортасы

16-40 мин.

(Ж.ж) Кедергілер алабы. Мұғалім оқушыларға кедергі алабынан бірнеше рет өту туралы түсіндереді. Қайта өту кезінде оқушы жақсы нәтиже көрсету керек. Басты критерий болып қауіпсіздік ережелерін сақтау болады.

Кедергілер алабы:

1)      Жеті рет орында отырып, тұру.

2)      Отырып, артымен жүру.

3)      Бес рет кеудені жерден көтеру, қолды бүгіп жазу.

4)      Тізіліп тұрған конустар арқылы «жылан» тәріздес жүгіру.

5)      «Батпақ». Бір аяқпен бір құрсаудан екінші құрсауға секіру.

6)      Жүгіру жанымен.

7)      Нысанаға дәлдікпен лақтыру.

8)      Жылдамдық.

Оқушы қалыпқа келтіру жаттығуларының жиынтығын өткізеді. Мұғалім оқушылардың арасынан кедергі алабынан жақсы өткен оқушыны таңдап алады. Ол оқушы басқа оқушыларға кедергілер алабынан қалай өткені туралы түсіндіріп, көрсетеді.

Қайтадан кедергілер алабынан өту.

Дескрипторлар: жігерлік сапаны тәрбиелеу, спорттық шеберлікті көтеру, өз серіктестеріне көмегін тигізу.

Мектеп алаңы, ысқырық, конустар, құрсаулар, кіші доптар және, нысана.

 

 

Сабақтың аяғы

41-45 мин.

Сапқа тұрғызу арқылы сыныптың жиыны. Сабақтың қорытындысы. Рефлексияда оқушы сұраққа жауап береді: кедергілер алабынан өтуіне байланысты өз серіктестерінің көмегі қаншалықты ықпалын тигізді? Мектеп алаңы.
Саралау – оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық пен қауіпсіздікті тексеру.

 

 

Талантты оқушылар өздерінің сыныптастарына көрсете және ұсыныстар жасай отырып, көмектеседі.

Топтық жұмыс кезінде мұғалім оқушыларды бақылап отырады.

Жаттығуды орындап болғаннан соң оқушы өзін-өзі бағалайды, ал топтық жұмыс барысында бірін-бірі бағалайды. Қауіпсіздік ережелерді еске салу.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь