ГЛАВНАЯ Образцы планов Дене шынықтыру Дене шынықтыру 6 сынып қысқа мерзімді сабақ жоспар ҚМЖ жаңартылған бағдарлама 2018-2019

Дене шынықтыру 6 сынып қысқа мерзімді сабақ жоспар ҚМЖ жаңартылған бағдарлама 2018-2019

26055
0
 • 6 сынып:

 

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің тақырыптары Оқу мақсаттары. Білім алушылар білуі тиіс
1-тоқсан
 

1-бөлім Жүгіру, секіру, лақтыру дағдыларына дамыту

Қауіпсіздік ережесі.

Әртүрлі физикалық жүктеме кезіндегі ағзадағы өзгеріс

6.3.4.1 денсаулықты нығайтуға бағытталған арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нормалары мен ережелерін түсіну

 

 

Жүгіру секіру реттілігі

6.3.3.1 түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізетін әсері мен энергетикалық жүйемен байланысын ұсыну және көрсету;
6.3.2.1 дене қыздыру мен қалпына келу техникаларының басты құрамдарының ағзаға тигізетін әсерін түсіндіру және оларды орындау
Әр снарядтарды лақтыру 6.1.2.1 қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін құру және орындау;

6.3.5.1 басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды қолдана білу

Эстафеталық ойындар

 

6.1.1.1 аз ауқымды арнайы спорттық қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалысты дағдыларын қолдану
 

2-бөлім Командалық спорттық ойындар

 

 

Ойын техникасының дағдысын дамыту 6.1.1.1 аз ауқымды арнайы спорттық қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалысты дағдыларын қолдану;
6.1.3.1 арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті таңдай білу;
6.2.4.1 дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама түрлерін құруға қажет ережелер мен құрылымдық тәсілдерді түсіну және қолдана білу
Спорттық ойындарда тактикалық әрекеттерді қолдану 6.1.2.1 қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін құру және орындау;
6.1.5.1 бірқатар дене жаттығуларының тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын түсіну және қолдана білу
Командалық жұмыста көшбасшылық дағдысын дамыту 6.2.2.1 көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді анықтау және қолдана білу;
6.2.1.1 өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу, қимыл әрекеттерімен байланысты білімді анықтау және қолдана білу
2-тоқсан
 

3-бөлім

Құрал жабдықтар арқылы гимнастика дағдыларын арттыру

 

Қауіпсіздік ережесі.

Саптағы жаттығулардың элементтері

6.3.4.1 денсаулықты нығайтуға бағытталған арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нормалары мен ережелерін түсіне білу

 

Акробатикалық жаттығулар комбинациясын орындау 6.3.2.1 дене қыздыру мен қалпына келу техникаларының басты құрамдарының ағзаға тигізетін әсерін түсіндіру және оларды орындау;
6.1.2.1 қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін құру және орындау
Снарядтағы жаттығулар кезіндегі өзін өзі реттеу 6.1.5.1 бірқатар дене жаттығуларының тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын түсіну және қолдана білу;
6.1.4.1 қимыл-қозғалыс орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын түсіну және түсіндіре білу
Топтық жиынтық 6.2.2.1 көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді анықтау және қолдана білу;
6.2.5.1 өзінің және өзгелердің шығармашылық  қабілеттерін түсіну және қолдана білу, оны шешудің балама жолдарын ұсыну
 

4-бөлім

Қазақтың ұлттық және зияткерлік ойындары

 

 

Қазақтың ұлттық ойындары 6.2.7.1 жарыс кезінде әділ ойнау, патриотизм және ынтымақтастыққа жататын мінез-құлық көрсетудіі түсіну және қолдана білу;
6.2.3.1 қолайлы оқу ортасын қалыптастыру бойынша,  біріккен әрі тиімді жұмыс дағдыларын анықтау және қолдана білу;
6.3.5.1 басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды қолдана білу
Ұлттық ойындар аясындағы тактикалар мен стратегияларды оқып үйрену 6.2.6.1 жарыс іс-әрекеттерін және төрелік ету ережелерін түсіне білу
6.2.5.1 өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін түсіну және қолдана білу, оны шешудің балама жолдарын ұсыну
3-тоқсан
 

5-бөлім

Шаңғы/кросс/коньки дайындығы

 

 

 

Қауіпсіздік ережесі.

Арнайы қозғалыс дағдыларын дамыту

6.3.4.1 денсаулықты нығайтуға бағытталған арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нормалары мен ережелерін түсіне білу;
6.3.2.1 дене қыздыру мен қалпына келу техникаларының басты құрамдарының ағзаға тигізетін әсерін түсіндіру және оларды орындау
Күш пен шыдамдылық дамыту жааттығулары 6.3.1.1 өз денсаулығына деген қауіп-қатерді анықтай білу;
6.1.4.1 қимыл-қозғалыс орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын түсіну және түсіндіре білу
Қашықты жүріп өтудегі шығармашылық тапсырмалар 6.1.3.1 арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті таңдай білу;
6.3.3.1 түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізетін әсері мен энергетикалық жүйемен байланысын ұсыну және көрсету
 

6-бөлім

Шытырман оқиғалы ойындар

 

Ынтымақтастық дағдыларын дамыту 6.3.4.1 денсаулықты нығайтуға бағытталған арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нормалары мен ережелерін түсіне білу;
6.2.2.1 көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді анықтау және қолдана білу
Ойындар арқылы мәселені шешу 6.2.8.1 түрлі қимыл-қозғалыс негіздерінен туындаған  рөлдерді сезініп, олардың айырмашылықтарын түсіндіре білу;
6.1.4.1 қимыл-қозғалыс орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын түсіну және түсіндіре білу
Шытырман оқиғалы ойындар арқылы сыни тұрғысынан ойлауды дамыту 6.2.3.1 қолайлы оқу ортасын қалыптастыру бойынша, біріккен әрі тиімді жұмыс дағдыларын анықтау және қолдана білу;
6.2.5.1 өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін түсіну және қолдана білу, оны шешудің балама жолдарын ұсыну
«Әділ ойын» және ынтымақтастық

 

6.2.1.1 өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу қимыл әрекеттерімен байланысты білімді анықтау және қолдана білу;
6.2.6.1 жарыс іс-әрекеттерін және төрелік ету ережелерін түсіне білу
4-тоқсан
 

7-бөлім

Ойын арқылы дағдыларды жақсарту

 

 

Қауіпсіздік ережесі. Допқа ие болу әдісінің негізгі элементерін дамыту 6.3.4.1 денсаулықты нығайтуға бағытталған арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нормалары мен ережелерін түсіне білу;
6.1.1.1 аз ауқымды арнайы спорттық  қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалысты дағдыларын қолдану
Ойын кезінде алаңда бағдарлау дағдыларын оқып үйрену. 6.1.2.1 қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін құру және орындау;
6.2.4.1 дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама түрлерін құруға қажет ережелер мен құрылымдық тәсілдерді түсіну және қолдана білу
Тактикалық іс әрекеттердің негіздері 6.1.5.1 бірқатар дене жаттығуларының тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын түсіну және қолдана білу
Өз ойындарын қайта қарау және көрсету

 

6.2.8.1 түрлі қимыл-қозғалыс негіздерінен туындаған  рөлдерді сезініп, олардың айырмашылықтарын түсіндіре білу;
6.1.6.1 қимыл-қозғалыс белсенділігімен байланысты қиындықтарды жеңу және қауіп-қатерге сезу дағдыларын түсіну және қолдана білу
 

8-бөлім

Жүгіру секіру лақтыру дағдыларын жақсарту

 

 

Ағзаның бейімділік қабілеттерін дамыту

 

6.3.4.1 денсаулықты нығайтуға бағытталған арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нормалары мен ережелерін түсіне білу;
6.2.5.1 өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін түсіну және қолдана білу, оны шешудің балама жолдарын ұсыну
Қозғалысты дене қыздыру элементтері 6.3.5.1 басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды қолдана білу;
6.1.3.1 арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті таңдай білу
Қозғалыс белсенділігі арқылы денсаулықты нығайту 6.3.1.1 өз денсаулығына деген қауіп-қатерді анықтай білу

 

   Сабақ барысы

1-бөлім.

 

 

Мектеп: Тексерілді:

Мұғалімнің аты-жөні: .

 

Күні:

Сынып: 6

Сабақ

Қатысқандарсаны:

Қатыспағандар саны:

Сабақтақырыбы Қауіпсіздік ережесі.

Әртүрлі физикалық жүктеме кезіндегі ағзадағы өзгеріс

Оқумақсаттары 6.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға бағытталған арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нормалары мен ережелерін түсіну

 

Сабақмақсаттары Барлық оқушылар: қозғалыс кеңістігінде толық топ ретінде қауіпсіз жұмыс істеу

Оқушылардың көбі:Белсенді орындайды.

Оқушылардың кейбірі:Қимыл-қозғалыс дамуына ықпал ететін қарапайым жаттығуларды көрсетеді

Жетістіккритерийлері Негізгіқимыл-қозғалысжаттығуларыныңбайланысынанықтайды.
Тілдікмақсаттар

 

Негізгі сөздер мен фразалар:

Бұныңішінде :

·      Старт,  қадамдау жүгіру, тоқтау

·      секіру,жерге тусу

·      лақтыру,астынан ,үстінен

·      сызықты баспау

·      жалауша

Кілт сөздер мен тіркестер. Өзім туралы Дене мүшелері

қозғалу дағдылары секіру, лақтыру, жүгіру.

Диалог / жазылымға арналған пайдалы сынып.

Шапшаң жүгірудің дене шынықтыруда неліктен маңызды екенін айта аласыз ба?

Құндылықтардыдарыту — Жеңіл атлетика сабағы  барысында бір-біріне деген құрмет көрсетуі және ынтымақтастық артады
Пәнаралықбайланыстар Биология, хореография пәндерімен сәйкестендіріледі
Бастапқы білім

 

Оқушылар  алдыңғы дене шынықтыру сабақтарында өткен бөлімдерден және үй ішінде мен балабақшада негізгі қозғалыс қабілеттілігі мен сенімділігін және фундаменталды қозғалыс дағыдларын дамытты деп күтіледі.
Жоспарлардағы әрекеттер Б = бүкілсыныптық жұмыс. Жж = жұптық жұмыс.

Тәж = оқушы тәжірибесі. Ф = формативті бағалаудың мүмкіндіктері.

Т = топтық жұмыс.  Ж = жеке жұмыс.   К = оқытушы көрсетеді.

Сабақбарысы
Сабақтыңжоспарланғанкезеңдері
Сабақтың басы

 

10-минут

Сәлемдесу.Сапқа   отырғызу. сабақ барысын түсіндіру. Қауіпсіздік және тәртіп ережелері.жүру ,

Кеңістікте топпен жүгіргенде неге сақ болу керек екенімізді айта аласын ба?

орташа қалыпта жүгіру , алаңның оң жағынан сол жағына қарай .

1 . Екі қол жоғарыда аяқтың ұшымен, екі қол белде өкшемен жүру.

2. Жеңіл жүгіріске көшу .

3.аяқты артқа , қолға жеткізе жүгіру, екі қол алдыда тізені биік көтере жүгіру. 4.Оң және сол жақ қырымен адымдап жүгіру екі қол белде

5 .Жылдамдыққа жүгіру

6. қолды екі жақтан тыныс ала көтеріп , түсіру, демді қалпына келтіру.

Ж.Д.Ж. орнында

 

Ресурстар
Сабақтыңортасы

25-минут

 

(Б,Т,Ф)  ) «Құрбақаны ұста». Барлық

ойыншылар (шектелген алаңда) алға

қойылған қолдарды тіреп, тізерлеп тұру

күйіне келеді. Осы күйде алаң шегінен

тысқары екі жүргізуші тұрады. Олар

сигнал бойынша алаңда «құрбақаша»

(кезекпен қолды және аяқты тіреу

арқылы) секіреді және осылайша жылжу

арқылы ойыншыға жақындауға және

олардың ішінен біреуін ұстап алуға

тырысады. Олар «құрбақа» болып қаша

алады. Ешкімге ойын барысында

қолдарын еденнен алып, жүресінен

отыруға рұқсат етілмейді. Алға немесе

артқа екі аяқ немесе қол арқылы секіріп,

жылжуға болады. Жүргізуші ұстап алған

кез келген оқушы жаңа «құрбақа»

болады және басқа ойыншыларды

ұстауға кіріседі. Соңғы ұсталған

ойыншы жеңімпаз болады.

Қызықты эстафета

Әр командадан бір-бір оқушы ортаға шығады. Олар сол аяғын артына бүгіп, аяғының мойынынан ұстап алады да, межелі жерге дейін сығар аяқтап  секіріп барып, қайта келгенде жүгіріп жарысып келеді де, саптың соңына тұрады, келесі бала ойынды жалғастырады.

v Доппен жарыс

Бірінші бала екі баскетбол добын қолтығына қысып алып, межеге жүгіріп барады да, бір допты қалдырып, екінші допты келесі ойыншыға әкеліп беред. Келесі ойыншы бір доппен барып, екінші допты ала келеді. Ойын осылай жалғаса береді.

v Сыңар аяқ ойыны

Екі команда  ойыншылары бір-бірден шығып, сыңар аяқпен шеңберден бірін-бірі итеріп шығару.

v Таяқща және секіртпемен секіру ойыны

Бірінші ойыншы  қолына таяқша алып, залдың ортасында жатқан секіртпеге дейін жүгіріп барып, таяқшаны қойп, серітпемен секіріп межені айналып сол жерге дейін келіп, секіртпені тастап, таяқшаны алып келесі балаға береді. Ойын осылай  жалғаса береді.

v Бір-бірінің үстінен секіру ойыны

Сапта тұрған  балалардың барлығы еңкеійп отырады да, соңғы бала  олардың  үстінен  аттап-секіріп, алдына келіп отыра қалады. Қалған ойыншылар да  осылай жалғастырады. Қай команда межеге бірінші жетеді, сол команда жеңеді.

 

v Негізгі эстафеталық ойын

Бұл ойынға  әр коандададн үш ойыншыдан шығады. Залдың екі жағында  тұрып, бір-бірден  залды айналып  жүгіріп, келесі ойыншыға  таяқшаны береді. Қай команда этафетаны бұрын аяқтайды, сол команда жеңске жетеді

«Капитанға бағытталған доп»
Дайындық кезеңі. Ойыншылар тең екі командаға бөлінеді; әрбір команда капитанды және аулаушыны таңдайды. Орталық шеңберге капитандар орналасады.
Ойынның мазмұны. Топ басшылары ысқырық белгісі берілген кезде допты жерге тастайды. Допты игерген команданың әрбір ойыншысы оны ұшқан күйінде қағып алатындай етіп өз аулаушысына лақтырып беруге ұмтылады. Осы кезде ұшып бара жатқан допты басқа команданың аулаушысы қағып алса, сол үшін ұпай иеленеді. Жеңімпаз ең көп ұпай алған команда болып табылады.
Ойын ережесі. 1. Доппен жүгіруге рұқсат етілмейді, ойыншы екі қадам жасауға болады, үшіншісінде допты басқа ойыншыға беру керек. 2. Егер аулаушы допты ауада немесе қарсыластың серпілісі кезінде қағып алса, доп ұсталынған болып есептеледі. 3. Бір уақытта екі ойыншы допты қағып алса, онда дауды шешуші доп беріледі.

 

 

Әр тапсырмаға арналған

үлкен кең алаң. Мұғалімге

арналған ысқырық,

территорияны белгілеуге

арналған

орындықтар/конустар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың соңы

5-минут

демалу тынысын қалпына түсіру жаттығулары . қатарға тұрғызу орындыққа отырғызу . сабаққа  қорытынды жасау . үйге тапсырма беру Таңғы жалпы дамытаттын жаттығу жасау

Рефлексия:

Сабақта нені үйрендік?

Сұрақтарға жауап береді?

Нені білдім нені түсіндім?

Нені толық түсінбедім ?

Қандай жұмысты жалғастыру қажет?

Сабақтын басында аталған мақсаттарға қол жеткіздім бе?

Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілетіжоғарыоқушыларғақандайміндетқоюдыжоспарлапотырсыз? Бағалауоқушылардыңматериалдымеңгерудеңгейінқалайтексерудіжоспарлайсыз?
·         Үлгере алмайтын, қалып қоятын оқушылар мықты және дарынды балалардың сонынан қайталап ереді

·         Кеңістікте қозғалыс сөздік қорларын кеңейту үшін жаттығып жатқан қабілетті оқушыларға қиынырақ сұрақтар қойылады.

Қозғалыс ойын және эстафета ойын ойнаған кезде мықты дарынды оқушылар өз креативтік ойларын және қимыл қозғалыстарын көрсете алады «Эстафетaлық ойындар»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Мұғалімнің сырттан жүріп байқауы

·         Б алалармен тақырып бойынша әңгімелесу

·         Керек кезінде оқушылар тоқтай ала ма?

·         Оқушыларойынойнағанкездеерекшеқимылқозғалыстарынкөрсете ала ма?

·         бақылау, тыңдау, сұрақтар.

·         Оқушылардың қалай жүгіргендерін бақылау

Оқушылар өз-өздерін бағалау, орындаған тапсырманы талқылайды

·         Жеке оқушылардың физикалық көрсетілімінің сапасы.

·         Сұрақ жауап арқылы топтағы және жеке қарым-қатынас сапасын анықтау

 

Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

 

Рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Сабағыңызға қатысты сол жақта келтірілген сұрақтарға жауап беріңіз. . Орындалған істестік тапсырма

НЗМ құныдылықтарын қолдайды.

Өзгелердің пікірін сыйлай отырып, олармен жұмыс жүргізу

Қауіпсіздік ережелерін мұқият сақтау

Өзгелермен жұмыс, пікірді құрметтеу.

 

Рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Жалпы баға

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

2:

Сабақтыжақсартуға не ықпалетеалады (оқытутуралы да, оқутуралы да ойланыңыз)?

1:

2:

Сабақбарысындасыныптуралынемесежекелегеноқушылардыңжетістік/қиындықтарытуралыненібілдім, келесісабақтарда неге көңілбөлуқажет?

  Мектеп:
Күні:

Сабак 2

Мұғалімнің аты-жөні:
СЫНЫП: 6 Қатысқандар:  Қатыспағандар:

 

Сабақ тақырыбы Қауіпсіздік ережесі.

Әртүрлі физикалық жүктеме кезіндегі ағзадағы өзгеріс

Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары

 

6.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға бағытталған арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нормалары мен ережелерін түсіну

 

Сабақ мақсаттары

 

 

 

 

 

 

 

Барлық оқушылар орындай алады:

Қысқа қашықтыққа  жүгіру техникасын орындағанда қауіпсіздік техникасынан хабардар болады.

 

Оқушылардың көпшілігі орындай алады:

Қысқа қашықтыққа  жүгіру техникасын орындағанда қауіпсіздік техникасынан хабардар болады және  түснеді

Кейбір оқушылар орындай алады:

Қысқа қашықтыққа  жүгіру техникасын орындағанда қауіпсіздік техникасынын орындай алады.Оқушылар өз жолақтарымен жүруді меңгерді.

 

Жетістік критерилері Қысқа қашықтыққа  жүгіру барысында қауіпсіздік техникасынан хабардар болады және  басқа топқа түсіндіре алды.
Тілдік мақсат       —   Жүгіру – бегать — to run

      —   Жаттығу – упражнениe – exercise

      —   Төменгі сөре-низкий старт-low start

      —   Мәре-финиш-finish

 

Пән аралық байланыс жаратылыстану
Алдыңғы оқу

 

Жеңіл атлетика туралы теориялық мәлімет . Бастауыш сыныпта өткен арнайы жүгіру жаттығуларды  жетілдіру.
Дескрипторлар —  Сөреде аяқ пен қолдың   дұрыс қойылуын орындайды

—  Сөреден дұрыс шығуын орындай алады

—  Жылдамдық үдете жүгіру

—  Мәрені жүгіріп өтіп кетту

  -Жиберілген қателіктерін айтады

Сабақтың жоспарланған

кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
Сабақтың барысы

 

Уақытты жоспарлау:     Дайындық  бөлім:  10-15 мин.

 Ұйымдасқан түрде мектеп спорт залына кіріп  бір қатарға сапқа тұру. Спорттық киімдеріне назар аудару.  Сәлемдесу. «Түзеліңдер!»«Тік тұрыңдар!»

«Сәлеметсіздер ме?Еркін тұрыңдар.»

Сыныпты тексеру.

Сабақтың мақсатын хабарлау.

Оңға, солға, кері айнал!

Жалпы денені қыздыру жаттығулары.

Жүру жаттығулары:

1. Қолымыз жоғарыда аяқтың ұшымен жүру

2. Қол желкеде өкшемен жүру

3. Қолда аяғымызға тигізіп жүру

4. Қол алда жартылай отырып жүру

5. Қол белде толық отырып жүру

6. Қол белде отырып екі жанға секіріп жүру

Жүгіру жаттығулары:

1.         Қол белде аяқты артқа лақтырып жүгіру

2.         Қол белде аяқты алға лақтырып жүру

3.         Қол алда тіземізді жоғары көтеріп жүру

4.         Қол жанда аяқты екі жанға лақтырып жүгіру

5.         Қол белде жанымызбен жүгіру

Жалпы бұлшық еттерді жетілдіретін  жаттығулар:

1)Мойын, қол, иық бұлшық еттеріне арналған жаттығулар;

2) Дене (кеуде,арқа,қарын) бұлшық еттеріне арналған жаттығулар;

3) Аяқ бұлшық еттеріне арналған жаттығулар.

Спорт алаңы, ысқырық
Сабақтың ортасы

 

 

 

 

-Жеңіл атлетика  сабақтарында қауіпсіздік ережесімен таныстыру.

Жеңіл атлетикасының техникалық қауіпсіздігін қайталау.

-Жеңіл атлетика спортының олимпиада чемпиондарына кысқаша мәлімет.

 

Үй жануарлар  жанұясымен топтастыру (тауық,ит, жылқы). Топ жетекшісі анықталып,оған бағалау парақтары тапсырылып түсіндіріледі. Төменгі сөреден қысқа қашықтық 30 м-ге жүгіру техникасын көрсеткішін мультимедиялық тақтадан суреттер көрсету арқылы түсіндірем.Әр топқа сөреде тұру техникасын, сөреден тез жылдамдық алу техникасын, мәреге жеткенде қолданылатын техникасын көрсетуді тапсыру.Оқушылар техниканы көрсетеді

Қысқа қашықтыққа  жүгіру техникасы

—                      — «Сөреге» деген бұйрық берілгенде сөре сызығына келіп, бір-бір жарым қадам санап алып, қолды сөре сызығынының үстіне және итеретін аяқты алдыңғы ұшына қойып, итермейтін аяқтың тізесі, итеретін аяқтың табанының орта тұсында тұрады, бас пен иық бір деңгейде болады, салмақ қолға түседі.

—                      «Жүгір» деген бұйрықта бар екпіні мен аяқты жылдам басып, қолды алға-артқа сермеп жүгіреді.

—                      Оқушыларды уақытты есепке алып қысқа қашықтыққа жүгірту.

 

«Қатені тап» білімді пысықтау ойыны. (10мин)  Белгіленген уақытта әр топқа өтілген тақырып бойынша сурет салу  тапсырылады, бірақ суретте қате болу керек,келесі топ сол қатені табу керек. Оқушылар сурет салады, сурет бойынша өз ойларын ортаға салып талқылайды

 

Оқушылар  сыныптастарының жұмысын «Бас бармақ» әдісі арқылы бағалайды

Спорт алаңы,

Қазақстандық спортшылардың суреттері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ысқырық

 

 

 

 

 

 

 

 

 

секундомер

 

 

 

 

 

 

 

Ысқырық, секундомер, плакат, түрлі түсті маркерлер

 

 

«Бас бармақ»әдісі

 

 

 

Сабақтың соңы

 

Оқушы бағасымен келісетінің не келіспейтінің және неліктен екенін айтады

 

Оқушылармен сабақтың рефлексиясын өткіземін.

 

Оқушыларды «Бас бармақ» әдісімен бағалау.

 

 

 

 

Сұрақтарға жауап беру арқылы жаңа тақырыпты қаншалықты игергендерін көрсетеді

Қосымша ақпарат
Дифференциалды оқыту Барлық оқушылар орындай алады:

—  Сөреде аяқ пен қолдың   дұрыс қойылуын орындайды Оқушылардың көпшілігі орындай алады:

—  Сөреден дұрыс шығуын орындай алады

Кейбір оқушылар орындай алады:

-Денсаулықты нығайтатын жаттығуларды,өздеріне керек жүктемелерін жасай алады.

Әр жаттығудың денсаулыққа пайдасын түсінеді.

 

Бағалау –«Бас бармақ» әдісі   Пəнаралық байланыс —жаратылыстану.

денсаулық және қауіпсіздік АКТ-мен байланыс, тәрбие 

Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.

Денсаулық және қауіпсіздік ережелерінің сақталуы.

 

Сабақ бойынша рефлексия

 

Оқушылар қысқа қашықтыққа жүгіру техникасын үйренді. Оқушылар қысқа қашықтыққа  жүгіру техникасын сурет түрінде үйренуді дәптерлеріне жазды. Оқушылардың жетістіктерін айту және түсіндіру.

Оқушылырға қойылатын сұрақтар:

А)Ең жақсы өткен екі тапсырманы атап көрсетіңіз (оқытуға және үйренуге қатысты)?

1:

2:

Б)Бүгінгі сабақта үйренгеніңіздің  ішінен, ең пайдалысы не болды (білім немесе дағдылар)

1:

2:

В). Бүгінгі сабақта үйренгендеріңіздің ішінен өзіңіздің дайындығыңызға нені пайдаланамын деп

ойлайсыз?

1:

Г). Бүгінгі сабақта сізге бəрінен де не ұнады?

1:

Д). Бүгінгі сабақта қандай да бір түсініксіз сұрақтар болды ма? Бұл мəселені қалай шештіңіз/шешесіз?

1:

 

Қорытынды бағалау

Ең жақсы өткен екі нəрсе (оқыту мен оқуға қатысты)

1:

2:

Қандай екі нəрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқыту

мен оқуға қатысты)?

1:

2:

Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар жөнінде келесі сабағыма

қажет болуы мүмкін қандай ақпарат білдім?

1:

2:

 

Ұзақ мерзімді жоспардың

 

6.1 Жүгіру, секіру, лақтыру дағдыларын қалыптастыру.

Мектеп:
Күні: Мұғалім аты жөні:.
СЫНЫП:  6

Сабақ 1

Қатысқандар Қатыспағандар:
Сабақ тақырыбы Қауіпсіздік ережесі. Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасын үйрету.
Осы сабақ арқылы іске асатын оқыту мақсаттары

 

6.3.4.1 — денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардар болу.

 

 

Сабақ  мақсаты Денсаулықты нығайту бағытындағы орындалатын физикалық жаттығулар барысында техникалық қауіпсіздік сұрақтарымен хабардар болу.
 

: Сабақтың негізгі мақсаты

Қауіпсісіздіктің әсер ету үшін бірқатар әлеуметтік қабілеттерді түсіну мен білімін қолдану.
Оқушыларды қысқа қашықтыққа жүгіруге үйрету. Қысқа қашықтыққа жүгіру арқылы оқушылардың шапшаңдық, ептілік, төзімділік, батылдық қасиеттерін жетілдіру.
Оқушыларды қысқа қашықтыққа жүгіруге үйрету. Қысқа қашықтыққа жүгіру арқылы оқушылардың шапшаңдық, ептілік, төзімділік, батылдық қасиеттерін жетілдіру.
Бағалау критериі Сөреден дұрыс старт алу техникасын орындаса

Қол-аяқтың дұрыс қимыл жасай алса

Мәреге жету техникасы комбинациясын дұрыс орындаса

Қысқаша қашықтыққа жүгіру техникасының ерекшелігін ажырата алса

 Сабақтың тілдік мақсаты

 

 

 

 

 

 

 

Негізгі сөздер мен фразалар:
Бұның ішінде :

·      Старт,  қадамдау жүгіру, тоқтау

·      секіру,жерге тусу

·      лақтыру,астынан ,үстінен

·      сызықты баспау

·      жалауша

 Құндылықтар Жеңіл атлетика сабағы  барысында бір-біріне деген құрмет көрсетуі және ынтымақтастық артады.
Пәнаралық байланыс Сабақ барысында қозғалыс кезінде кететін күш — қуат физика пәнімен, дұрыс тыныс алу және қалыпқа келу биология пәнімен байланысты.
Алдыңғы білім 4 сынып – Жеңіл атлетика.
                                                                       Жоспар
Жоспарланған уақыт Дереккөздер
0-6минут

 

 

 

 

 

6-13 минут

 

 

 

 

Ынтымақтастыру атмосферасын орнату. Оқушыларды сапқа тұрғызу,сәлемдесу.Сергіту.  “Шаттық шеңбері” оқушыларға  жылы сөздер жазылған смайликтер  таратып беру.  (Оқушылар шеңберге тұрып,  смайликтердегі сөздерді оқып, бір біріне жақсы көңіл сыйлайды).

Жалпы жетілдіру жаттығулары:

1. Бір орында: Оңға,солға,кері бұрылу.

2.Жүру: Қолды жоғары көтеріп, аяқтың ұшымен жүру. Қолды жанға созып өкшемен жүру. Жартылай отырып, толық отырып  жүру.

3.Жүгіру: Еркін жүгіру, тізені көтеріп жүгіру, аяқты артқа сермеп жүгіру. Жүріске ауысып, тыныс алу жаттығуларын орындау. Бір орында жалпы дене шынықтыру жаттығуларын орындау.

Жаңа тақырыпты игеру. Сабақтың тақырыбы мен мақсатын түсіндіру. Техника қауіпсіздігін түсіндіру және қауіпсіздіктің алдын алу шараларын оқушыларға таныстыру.

Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасы:

— Оқушыларды екіге бөліп спорт алаңын айналдыра жүгірту;

— «Сөреге!», «Дайындалыңдар!», «Жүгір!» командаларын түсіндіру және орындау;

— Кеудені дұрыс ұстап, қолдың дұрыс сілтеу және дұрыс тыныс алу жаттығуларын жасау;

— Қол мен аяқты айқастыра кең адымдап және қысқа адымдап жүгірту;

Төменгі сөреден шығу техникасын үйрету. «Сөреге» деген бұйрық берілгенде сөре сызығына келіп   бір жарым табан санап алып, қолды сөре сызығынының үстіне қойып, итеілетін аяқты алдыға  қойып, екінші аяқтың тізесі  итеретін аяқтың табанының орта тұсында тұрады, салмақ  қолға түсіп тұрады

 

Смайликтер.

 

 

 

Ысқырық, секундамер

 

http://www.det.wa.edu.au/stepsресурсы/detcms/navigation/основные-движение-навыки/?oid=MultiPartArticle-id-13602092

 

 

 

Ортасы

14-36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дайындал» деген бұйрықта аяқтар жартылай жазылып, денені алға қарай ұсындырамыз.

«Жүгір» деген бұйрықта бар екпіні мен аяқты жылдам қолды алға артқа сермеп,  20 метрге максимальді қарқын алғанша жиі-жиі басып жүгіреді.

 

 

Машықтық жұмыс: Қысқа қашықтыққа 60 метірге жүгіруді, уақыт есептей орындау.Мұғалім оқушыларды өзінің төмендегі бағалау парақшасына бағалайды.

Қысқа қашықтыққа жүгіруді  бағалау парақшасы

ФИО Сөреден дұрыс старт алу

 

Қол-аяқтың дұрыс қимыл жасауы

 

Мәреге жету уақыты

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушыларды сапқа тұрғызып сабақты теория жүзінде түсіндіріп, практика жүзінде көрсету.

1.Төменгі сөреден шығу техникасын үйрету. «Сөреге» деген бұйрық берілгенде сөре сызығына келіп бір, бір жарым қадам санап алып қолды сөре сызығынының үстіне қойып итеретін аяқты алдығы ұшфна қойып итермейтін аяқтың тізесі итеретін аяқтың табанының орта тұсында тұрады, бас пен иық бір деңгейде, салмақ қолға түсіп тұрады.

«Дайындал» деген бұйрықта сәл көтеріліп алға қарап тұрады. «Жүгір» деген бұйрықта бар екпіні мен аяқты жылдам қолды алға артқа сермеп 20 метрге максимальді қарқын алғанша жиі-жиі басып жүгіреді.

«Сөреге» деген бұйрықта сөреге тұру. «Дайындал» деген бұйрықта көтерілу. «Жүгір» деген бұйрықта аяқ қолды тез тез қимылдатып 20 метрге дейін аяқты жиі жиі басып максимальді қарқын алғанша сөйтіп жүгіріп, қалғанын барынша қарқынмен жүгіріп келіп мәре сызығын кесіп өту қажет. 100 метрге жүгірту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соңы

36- 40

 

 

Ой-толғаныс. «Синкуейн» әдісі – «Қашықтық». ( Оқушылар «қашықтық» тақырыбына 6 жолды өлең құрастырады.)
                                                                                   Қосымша ақпарат
Дифференциалды оқыту – Көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз?

 

дамытуды қалай жоспарлайсыз?

Бағалау – оқушылардың оқуын тексеруді қалай жоспарлайсыз? Пәнаралық байланыс   Денсаулық және қауіпсіздік ережелері                                   АКТ сілтемелері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Құндылықтар

Барлық оқушылар;  Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасын біледі.

Оқушылардың көбісі; Қысқа қашықтыққа жүгіруде 60м орындай алады.

Оқушылардың кейбірі: Өздерінің және өзгелердің орындаған жаттығуларын бағалайды.

·      бақылау, тыңдау, уақытқа жүгірту, бағалау парақшасы арқылы
Рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқыту мақсаттары жүзеге асырымды болды ма?

Бүгін оқушылар нені үйренді?

Оқыту ортасы қандай болды? Менің бөліп оқытқаным өз мәнінде жүзеге асты ма?

Мен өз уақытымды ұтымды пайдалана алдым ба? Мен жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім және неліктен?

Төменде берілген бос орынды өз сабағыңызға рефлексия жүргізу үшін пайдаланыңыз. Сабағыңызға  сол жақта келтірілген сұрақтарға жауап беріңіз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қорытынды бағалау

 

Ең жақсы өткен екі тапсырманы атап көрсетіңіз (оқытуға және үйренуді)

1:

2:

 

Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқытуға және үйретуді)?

1:

2:

 

Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағыма қажет болуы мүмкін қандай ақпаратты білдім?

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:   Мектеп:  
Мерзімі:   Мұғалім:  
Сынып:

Сабақ 2

6 Қатысатындар саны: ______  

Сабақта Жоқ: ______

Сабақтың тақырыбы Қауіпсіздік ережесі. Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасын үйрету
Сабақтың мақсаты

(оқу бағдарламасына сілтеме)

6.3.4.1 — денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардар болу.
Сабақтың тақырыбы Барлық оқушылар үйренеді:
Акробатикалық комбинациямен жабдық  комбинацияларды өз бетімен құрастыра алады..
Басым көпшілігі үйренеді:

 

Комбинация арқылы жасалған, барлық элементтерді орындайды.
Кейбіреуі үйренеді:
Комбинациядағы қиын элементтерді орындайды, және басқаларға комбинация құруға көмектеседі.
 

Жетістік критерийі

1. қауіпсіздік ережесін сақтау

2. реттілікті түсінеді

 Тілдік мақсат Орысша: Бег, прыжок, кувырок, группировка, стойка

Қазақша: Жүгіру, секіру, топтау, қалып, тоңқалаң асып түсу

Ағылшынша: Running, jumping, somersaults, group, rack

Құндылықтарды дарыту

 

1. Ынтымақтастық2. Сақтандыру және көмектесу
Жалпы ғаламдық тәрбиелеу

 

Әлемдік қоғамдастыққа қарым-қатынастың өзара байланысы жауапкершілік, жан-жақтылық, жеке мәдениетін құрметтеуді ұғыну, жеке тұлғалық құндылықтарын түсіну арқылы байқалады.
АКТ қолдану дағдылар ҚЕ туралы бейнематериал
Оқутыдың шынайлығы Оқушылар  физикалық дайындыққа сәйкес комбинациялар құрастыру.
Пәнаралық байланыс 1.      Физика

2.      ОБЖ

3.      Биология

Бастапқы білім Оқушылар қауіпсіздік ережелерін білуді  күтуліде.
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған

кезеңдері

 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

 

Ресурстар
Сабақтың басы Ұйымдастыру кезеңі, қауіпсіздік ережесі, сабақтың міндеттерін түсіндіру.

Жетістік критериясын талқылау.

Акробатикалық жаттығуларды қатысушыларға  бұлшық ет топтарын анықтауға тапсырма, (Адам бұлшық ет к құрылымы туралы карточкалар).

Омыртқаға арналған жүру жаттығулары.

Жылдам жүгіру тапсырмасына жауап қайтару.

ЖДЖ

Жабдықтағы арнайы жаттығу:

Акробатическалық жаттығулардың кіріктіруін және дайындығын орындау.

 

Гимастикалық кілемшелер

 

Карточкалар- тапсырмалар

Гимнастикалық кілемше

Негізгі бөлім (ЖЖ, Ж, Т, Ф) Өз бетінше акробатикалық комбинациялар құру.

1.Аяқ қолды босата аяқ ұшымен жеңіл жүру.

2.Аяқты алға түзу лақтыра жүгіре жүру.

3.Аяқты артқа,қолға жеткізе жүру.

4.Бір аяқтан екінші аяққа секіре,ауысып жүру.

6.Тізені биікке көтере секіре жүру.

6.Жылдамдыққа жарыса жүгіру.

7.Қолды екі жақтан  тыныс ала көтеріп,түсіру.

Ж.К.Д.Ж. орында

1.Б.Қ.

1-қолды екі жаққа созу

2.-қолды жоғары

3.- қолды екі жаққа

4.-Б.Қ.

2.Б.Қ.Қолды желкеге,аяқ иық көлемінде.

1-2  тұлғаны бұру ,солға

3-4 оңға

3.Б.Қ. Аяқ иық көлемінде

1-алға ұмтылу

2-артқа

3-солға

4-оңға

4. Б.Қ.Н.Т.

1-алға еңкею

2-қолды жоғары соза

3-жүрелей отыру,қолды алға соза

4-Б.Қ.

6.Б.Қ.Аяқты иықтан кейін қою. «Диірмен» жаттығуын орындау

6.Б. Қ

1-2 тізені бүге алға ұмтылу

3-4-180 қа бұрылу

7.Б.Қ.Н.Т.

1-тіреле отыру

2-аяқты соза жүрелеу

3-отыру

4-Б.Қ.

8.Секіру 1.2.3 ,-жоғары   4 — бұрылу     360

 

1) комбинацияға барлық қалған бұлшық ет топтарын жұмысқа қосатын қозғалысты ендіру қажет;

2) жекелеген дене бөліктерінің қозғалыс қиындығы оқушылардың даярлығына сәйкес келуі тиіс; бірқатар бірізді сабақтарда комбинацияларды күрделендіру, ал олардың ұзақтығын ұлғайту (16 есепке дейін) қажет.

Кешен: Оң (сол) аяқта тепе-теңдік, қолдар жан-жаққа, отырып тірелу, алға отырып аударылып түсу, кері қарай жауырынмен тұрып домалау (ұстап тұру), жату, көпір (ұстап тұру), қолды жоғары көтеріп жату, ішпен домалау, матқа қол мен аяқ тигізбей – «қайықша», қолды кеудеге жинау – отырып секіру, 180 градусқа бұрылып жоғары секіру, б.к.

Диалогтық әңгіме әлемнің үздік қысқа қашықтыққа жүгірушісі Усейн Болт туралы қызықты мәліметтер.

 

1.Қысқа қашықтыққа жүгіру кезінде аяқ бұлшық ет қимылдарының қызыметін білу және түсіну.

 

2. Қысқа қашықтыққа жүгіру алдындағы дене дайындығы.

 

3. Қысқа қашықтыққа жүгіру кезіндегі старт алу техникасын білу және түсіну.

Екі қол сызықтың бойында,екі аяғымыз старттық жүгіріске дайын,арқа және басымыз бір деңгейде болады, аяқтың ұшы қайырылып тұрады. жүгіру барысы кезінде екі қолымыз жоғары төмен қозғалуы арқылы ақтың ұшымен жүгіреміз және мәреге жету кезінде жылдамдықты түсірмейміз

 

Машықтық жұмыс: Қысқа қашықтыққа 60 метірге жүгіруді, уақыт есептей орындау.Мұғалім оқушыларды өзінің төмендегі бағалау парақшасына бағалайды.

4. 30 және 60 шақырымға жүгіру.

Оқушылар өз ойларымен басқа топпен бөліседі, Спецификалық қозғалыс әрекеттерін талдайды және бағалайды. Жұптар   бір біріне өз ойындарын дамытуда көмектеседі.

 

Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасын бағалау

ФИО Сөреден дұрыс старт алу

 

Қол-аяқтың дұрыс қимыл жасауы

 

Мәреге жету техникасы

 

 

Жаттығулар мысалдары https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B6+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B6%D0%B6%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B

Карточкалар — тапсырмалар

 

 

Карточкалар -тапсырмалар

 

 

Үй тапсырмасы Бағалау парағы рефлексия.

Үй тапсырмасы: акробатикалық жаттығуларды карточкаларда құрастыру.

Қорытындылау.

Интернет ресурстар.

Акробатикалық элементтерін карточкалары

Саралау – оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Деңсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы
күрделі акробатикалық комбинацияларды жасау. акробатичикалық комбинацияларды  карточкаларда құру. Құрастырған комбинацияларды орындау. Жаттығудан кейн ғана дайындық және кіріктірілген акробатикалық элементер мен комбинацияларды орындау.
Сабақ бойынша рефлексия

 

сабақ мақсаттары / оқыту мақсаттары шынайы болды ма? Барлық оқушылар  сабақ мақсатына жетті ме?Егер жоқ болса, неге жоқ?Сабақта саралау дұрыс өткізілді ме?

Сабақтың уақытша кезеңдері тұрақты болды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды және неге?

Жалпы баға

 

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

 

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың

 

6.1 Жүгіру ,секіру,лақтыру дағдыларын қалыптастыру.

Мектеп:
Күні: Мұғалім аты жөні:
СЫНЫП:  6

Сабақ 3-4

Қатысқандар Қатыспағандар:
Сабақ тақырыбы Орта және алыс қашықтық техникасын үйрету
Осы сабақ арқылы іске асатын оқыту мақсаттары

 

 

6.3.3.1 — түрлі дене жүктемелерінің арасындағы айырмашылықты және олардың ағзаға тигізетін әсерін сыртқы белгілеріне қарап анықтай білу

6.3.2.1 — қыздырыну және қалпына келтіру жаттығуларын орындау мен дайындау аясындағы негізгі компоненттерді  білу және түсіну

 

Сабақ  мақсаты

жеңіл атлетика жаттығуларының адам өміріне қажеттілігін түсінеді
Жеңіл атлетикада қысқа қашықтыққа қашықтыққа жүгіру әдіс-тәсілдерін,техникасын үйренеді..
Дұрыс старт алу  техникасын білу және түсіну.

Мәреге жету  техникасын білу және түсіну.

Бағалау критериі Сөреге дұрыс туруын үйрету

Сөреден дұрыс старт алу

Қол-аяқтың дұрыс қимыл жасауы

Мәреге жету техникасы

Барлық оқушылар; жаттығуларды біледі

Оқушылардың көбісі; Жабдықтарды жаттығулармен бірге қолдана алады

Оқушылардың кейбірі: Өздерінің және өзгелердің орындаған жаттығуларын бағалайды, дамыту үшін ақыл кеңес береді

 Сабақтың тілдік мақсаты

 

 

 

 

Негізгі сөздер мен фразалар:
Бұның ішінде :

·      Старт,  қадамдау жүгіру, тоқтау

·      секіру, жерге тусу

·      лақтыру,астынан ,үстінен

·      сызықты баспау

·      жалауша

 Құндылықтар Жеңіл атлетика сабағы  барысында бір-біріне деген құрмет көрсетуі және ынтымақтастық артады.
Пәнаралық байланыс Сабақ барысында қозғалыс кезінде кететін күш — қуатты есептеу математика пәнімен, дұрыс тыныс алу және қалыпқа келу биология пәнімен байланысты.
Алдыңғы білім Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасын түсіну.
Жоспар
Жоспарланған уақыт Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Дереккөздер
0-16минут

 

 

 

Техника қауіпсіздігі

 

 

Миға шабуыл

 

 

 

 

 

Ынтымақтастық атмасферасын құру

 

 

Жалпы жетілдіру жаттығулары

Оқушыларды сапқа тұрғызу,сәлемдесу, сабақ тақырыбымен, оқу мақсаттармен және жетістік критерилермен танысу. Спорттық киімін тексеру.

.Жүру,орташа қалыпта жүгіру,алаңның оң жағынан сол жағына қарай.

1.Аяқ қолды босата аяқ ұшымен жеңіл жүру.

2.Аяқты алға түзу лақтыра жүгіре жүру.

3.Аяқты артқа,қолға жеткізе жүру.

4.Бір аяқтан екінші аяққа секіре,ауысып жүру.

6.Тізені биікке көтере секіре жүру.

6.Жылдамдыққа жарыса жүгіру.

7.Қолды екі жақтан  тыныс ала көтеріп,түсіру.

Ж.К.Д.Ж. орында

1.Б.Қ.

1-қолды екі жаққа созу

2.-қолды жоғары

3.- қолды екі жаққа

4.-Б.Қ.

2.Б.Қ.Қолды желкеге,аяқ иық көлемінде.

1-2  тұлғаны бұру ,солға

3-4 оңға

3.Б.Қ. Аяқ иық көлемінде

1-алға ұмтылу

2-артқа

3-солға

4-оңға

4. Б.Қ.Н.Т.

1-алға еңкею

2-қолды жоғары соза

3-жүрелей отыру,қолды алға соза

4-Б.Қ.

6.Б.Қ.Аяқты иықтан кейін қою. «Диірмен» жаттығуын орындау

6.Б. Қ

1-2 тізені бүге алға ұмтылу

3-4-180 қа бұрылу

7.Б.Қ.Н.Т.

1-тіреле отыру

2-аяқты соза жүрелеу

3-отыру

4-Б.Қ.

8.Секіру 1.2.3 ,-жоғары   4 — бұрылу     360

Қатарға тұру 1.2 — ге санап,топқа бөліну

1.Сап қатар құру екіден,төрттен қозғалыстағы бұрылу жаттығулары

Ысқырық, секундамер

 

 

 

Ортасы

 

 

 

 

 

16-36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қалыптастырушы бағалау

 

Оқушыларды сапқа тұрғызып сабақты теория жүзінде түсіндіріп, практика жүзінде көрсету.

1.Төменгі сөреден шығу техникасын үйрету. «Сөреге» деген бұйрық берілгенде сөре сызығына келіп бір, бір жарым қадам санап алып қолды сөре сызығынының үстіне қойып итеретін аяқты алдығы ұшына қойып итермейтін аяқтың тізесі итеретін аяқтың табанының орта тұсында тұрады, бас пен иық бір деңгейде, салмақ қолға түсіп тұрады.

«Дайындал» деген бұйрықта сәл көтеріліп алға қарап тұрады. «Жүгір» деген бұйрықта бар екпіні мен аяқты жылдам қолды алға артқа сермеп 20 метрге максимальді қарқын алғанша жиі-жиі басып жүгіреді.

«Сөреге» деген бұйрықта сөреге тұру. «Дайындал» деген бұйрықта көтерілу. «Жүгір» деген бұйрықта аяқ қолды тез тез қимылдатып 20 метрге дейін аяқты жиі жиі басып максимальді қарқын алғанша сөйтіп жүгіріп, қалғанын барынша қарқынмен жүгіріп келіп мәре сызығын кесіп өту қажет.

 

Үлкен, таза кеңістік.сқырық, конустар. секундомер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соңы

36- 40

 

 

Сапқа тұрғызу.

— Сабақты қортындылау.

— Жақсы қатысқан оқушыларды өте жақсы деген бағамен мадақтап  бағалау.

— Оқушылардың тыныс алуын қалпына келтіру

 

Рефлеския жүргізу сұрақтар арқылы Не білдің? Нені үйрендің? Нені білгің келеді?

Карточкалар
Қосымша ақпарат
Дифференциалды оқыту – Көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз?

 

дамытуды қалай жоспарлайсыз?

Бағалау – оқушылардың оқуын тексеруді қалай жоспарлайсыз? Пәнаралық байланыс   Денсаулық және қауіпсіздік ережелері                                   АКТ сілтемелері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Құндылықтар

·      Қабілеттілігі жоғарырақ оқушылардан топта қиын болған жұмысты сұраймын

·      Ең үздік үлгі топты анықтап, оны сыныпқа көрсетіп. Жақсы әрекет қалай көрінуі тиіс екенін түсіну үшін

·      бақылау, тыңдау, сұрақтар.

·      оқушылар әрекет барысында қажетті қауіпсіздік үшін ойынды тоқтатты ма?

·      Математикамен байланыс: бағыт, кеңістік, уақыт, баға.

·      Басқалармен жұмыс.

·      НЗМ бірлескен тапсырмаларда қолдауы

Рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқыту мақсаттары жүзеге асырымды болды ма?

Бүгін оқушылар нені үйренді?

Оқыту ортасы қандай болды? Менің бөліп оқытқаным өз мәнінде жүзеге асты ма?

Мен өз уақытымды ұтымды пайдалана алдым ба? Мен жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім және неліктен?

Төменде берілген бос орынды өз сабағыңызға рефлексия жүргізу үшін пайдаланыңыз. Сабағыңызға  сол жақта келтірілген сұрақтарға жауап беріңіз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қорытынды бағалау

 

Ең жақсы өткен екі тапсырманы атап көрсетіңіз (оқытуға және үйренуді)

1:

2:

 

Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқытуға және үйретуді)?

1:

2:

 

Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағыма қажет болуы мүмкін қандай ақпаратты білдім?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың 1-бөлім:

 

6.1 Жүгіру, секіру, лақтыру дағдыларын қалыптастыру.

Мектеп:
Күні: Мұғалім аты жөні:
СЫНЫП:  6 Қатысқандар: Қатыспағандар:
Сабақ тақырыбы

Сабақ 6-6

Жүгіріп келіп және бір орында ұзындыққа секіру техникасын үйрету
Осы сабақ арқылы іске асатын оқыту мақсаттары 6.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін білу және орындау
 

Сабақ  мақсаты

оқушыларға жүгіріп келіп, ұзындыққа секіру тәсілін үйрету, көрсеткіштерімен таныстыру;

Аяқ бұлшық еттерінің, буындарының секіруде атқаратын жұмыстарын түсіндіру.

Жүгіру техникасы.

Бір орыннан секіру техникасы.

Ұшу және орнығу

Бағалау критериі Оқушы жүгіру алдын дайындықты дұрыс орындай білсе

Жүгіру барысында қол-аяқ қозғалысын үйлесімділігін қадағаласа

Бір орыннан секіру фазаларын білсе

Жүгіріп барып секіріп түсу фазасын білсе

Ұшу және орнығу әдіс-тәсілдерін білсе

 Сабақтың тілдік мақсаты
Негізгі сөздер мен фразалар: секіру, жүгіру, ұшу, орнығу.
 Құндылықтар Жеңіл атлетика сабағы  барысында бір-біріне деген құрмет көрсетуі және ынтымақтастық артады.
Пәнаралық байланыс Сабақ барысында қозғалыс кезінде кететін күш — қуат физика пәнімен, дұрыс тыныс алу және қалыпқа келу биология пәнімен байланысты.
Алдыңғы білім 4-сынып Жеңіл атлетика.
                                                                             Жоспар
Жоспарланған уақыт Сабақтағы жоспарланған іс-әрекеттер       Дерек көздер
0 – 8 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-16 минут

 

Ынтымақтастыру атмосферасын орнату. Оқушыларды сапқа тұрғызу,сәлемдесу. Сабақтың тақырыбы мен мақсатын түсіндіру.

Миға шабуыл. Оқушыларға сұрақтар беріледі:

ü  Секірудің қандай түрлерін білесіңдер?

ü  Секіру бойынша олимпиада чемпиондарынан кімді білесіңдер? (Ольга Рыпакова).

 

Постермен жұмыс. Оқушыларға үш қарғып секіруден Олимпиада чемпионы Ольга Рыпакованың  олимпиада ойындарында көрсеткен өнерінен үзінді беріледі. Белгіленген уақытта постерге Ольга Рыпакова жетістікке қалай жеткендігі туралы өз ойларын сатылап жазып шығады.

 

Жалпы дене жаттығулары:

Жүру бағытында орындалатын жаттығулар:

1.Екі қолды жоғары,аяқтың ұшымен жүру.

2.Екі қол белде,өкшемен жүру.

3.Қол желкеде,жартылай отырып жүру.

4.Қол тізеде,толық отырып жүру.

Жүгіру бағытында орындалатын жаттығулар:

1.Тізені жоғары көтеріп жүгіру.

2. Өкшені жамбасқа лақтырып жүгіру.

3.Аяқтың басын алға сілти жүгіру.

6.Сол қапталмен қолды артқа айналдыра жүгіру..

6.Оң қапталмен қолды алға айналдыра жүгіру.

 

 

 

 

 

 

 

 

Постер, маркерлер

 

Бейнефильм: https://www.youtube.com/watch?v=hy_pDEt1Q1Y

 

16-36 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негізгі бөлім.

Ұзындыққа екпіндеп секіру төрт сатыға бөлінеді:

1)      Екпін. Екпін керекті жылдамдықты жинап алу үшін қажет. Екпін алғаннан кейін секіруші жүгіріп жылдамдық алады. Мұндағы жүгіру адымдық жүгіру деп аталады. Секіруші өзінің әр жүгіру адымын, қозғалысын қадағалау керек және жүіріп келе жатып оң, солға қозғалмай түзу жүгіру керек, адымы өте кең болу керек.

 

2)      Итерілу. Итерілуге жақындағанда секіруші соңғы 3-4 адымдық жылдамдығын көбейту керек. Белгіленген сызыққа келгенде секіруші сызықтан аспай бар екпінмен жерге түсу үшін ұшады.

 

 

 

3)      Ұшу. Секіруші белгіленген сызықтан екпін алып секіргеннен кейін ұшу кезеңі басталады. Ұшу кезінде секіруші өзін бір қалыпта ұстап, мүмкіндігінше алысқа жерге түсудің тәсілдерін орындайды.

Ұшу кезеңінде тәсілдерді үш түрге бөліп қарауға болады:

1)      ұшу кезінде бір аяқты бүгу

 

 

2) ұшу кезінде екі аяқты  бүгу

 

3) ұшу кезінде екі аяқты қайшыландыру, яғни ұшып бара жатқанда екі аяқты ауада кезек-кезек сермеу

 

Ұшу кезіндегі тәсілдер —  секірушінің қаншалықты ұзындыққа секіретінін

 

көрсететін шешуші тәсілдер.

 

 

 

4)      Жерге түсу. Бұл секірудегі соңғы тәсіл, секірушінің қанша ұзындыққа секіргенін көрсетеді. Жерге түсу кезінде екі аяқтың тізесін  жазады, иықты, кеудені алдыға қарай бүгіп, екі қолды төмен немесе алға жібереді.

 

 

 

 

Жүгіріп келіп ұзындыққа секірудің көрсеткіштері: ұлдар – 2,60м. («3»)

3,00м. («4»)

3,20м. («6»)

қыздар – 2,20м. («3»)

2,60м. («4»)

2,80м. («6»)

 

2. Оқушылар жаңа тақырыпты практика жүзінде көрсетеді. Оқушылар 2 топқа бөлінеді.  Топқа  футболшылар мен олимпиада чемпиондарының суреттерін топтастыру арқылы бөлінеді. 1-топ ұзындыққа секіру тәсілдерін үйреніп жатқанда, 2-топ секіртпе жіппен секіреді.

 

3. Эстафета. «Кім алысқа секіреді?»

Шарты: 2 топ оқушылары кезекпе-кезек бір орында тұрып,  ұзындыққа секіреді. Әр оқушының секірген ұзындықтарын бормен белгілеп, соңғы оқушы секіргеннен кейін әр топтағы барлық оқушының ұзындыққа секірген өлшемдері қосылады. Қай топтың ұзындыққа секірген өлшемі көп, сол топ жеңіске жетеді.

 

4. Диалогтік әдіс. «Жетістікке қалай жетті? Әр топқа үш қарғып секіруден Олимпиада чемпионы Ольга Рыпакованың  суреті жабыстырылған плакат беріледі. Белгіленген уақытта плакатқа Ольга Рыпакова жетістікке қалай жеткендігі туралы өз ойларын сатылап жазып шығады.

 

 

.

Мұғалім оқушыларды өзінің төмендегі бағалау парақшасына бағалайды.

Секіру техникасын бағалау

ФИО Жүгіріп келіп секіру,см Бір орында тұрып секіру, см Ұшу және  орнығу, см
Ысқырық, секундомер

 

 

 

 

 

 

 

 

Соңы

37- 40

 

 

Ой-толғаныс. «Синкуейн» әдісі – «Секіру». ( Оқушылар «секіру» тақырыбына 6 жолды өлең құрастырады.)
                                                                                        Қосымша ақпарат
Дифференциалды оқыту – Көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз?

 

дамытуды қалай жоспарлайсыз?

Бағалау – оқушылардың оқуын тексеруді қалай жоспарлайсыз? Пәнаралық байланыс   Денсаулық және қауіпсіздік ережелері                                   АКТ сілтемелері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Құндылықтар

·         Барлық оқушылар;  Жүгіріп келіп, ұзындыққа секірудің әдістерін біледі.

·         Оқушылардың көбісі;   ұзындыққа секірудің әдістерін практикада қолдана алады.

·         Оқушылардың кейбірі: Өздерінің және өзгелердің орындаған жаттығуларын бағалайды, дамыту үшін ақыл кеңес береді

·      бақылау, тыңдау, сұрақтар беру, постермен жұмыс, бағалау парағы арқылы Сабақ барысында қозғалыс кезінде кететін күш — қуат физика пәнімен, дұрыс тыныс алу және қалыпқа келу биология пәнімен байланысты.
Рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқыту мақсаттары жүзеге асырымды болды ма?

Бүгін оқушылар нені үйренді?

Оқыту ортасы қандай болды? Менің бөліп оқытқаным өз мәнінде жүзеге асты ма?

Мен өз уақытымды ұтымды пайдалана алдым ба? Мен жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім және неліктен?

Төменде берілген бос орынды өз сабағыңызға рефлексия жүргізу үшін пайдаланыңыз. Сабағыңызға  сол жақта келтірілген сұрақтарға жауап беріңіз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қорытынды бағалау

 

Ең жақсы өткен екі тапсырманы атап көрсетіңіз (оқытуға және үйренуді)

1:

2:

 

Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқытуға және үйретуді)?

1:

2:

 

Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағыма қажет болуы мүмкін қандай ақпаратты білдім?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың 1-бөлім:

6.1 Жүгіру, секіру, лақтыру дағдыларын қалыптастыру.

Мектеп:
Күні: Мұғалім аты жөні:
СЫНЫП:  6

Сабақ 7-8

Қатысқандар: Қатыспағандар:
Сабақ тақырыбы Жүгіріп келіп және бір орында ұзындыққа секіру техникасын үйрету.
Осы сабақ арқылы іске асатын оқыту мақсаттары Жүгіріп келіп және бір орында ұзындыққа секіру техникасын үйрету
 

Сабақ  мақсаты

оқушыларға жүгіріп келіп, ұзындыққа секіру тәсілін үйренеді, көрсеткіштерімен таныстыру;
Оқушыларға сабақта жүгіріп келіп ұзындыққа секіруді меңгерту

Аяқ бұлшық еттерінің, буындарының секіруде атқаратын жұмыстарын түсіндіру.

Жүгіру техникасы.
Бір орыннан секіру техникасы.

Ұшу және орнығу

Бағалау критериі Оқушы жүгіру алдын дайындықты дұрыс орындай білсе

Жүгіру барысында қол-аяқ қозғалысын үйлесімділігін қадағаласа

Бір орыннан секіру фазаларын білсе

Жүгіріп барып секіріп түсу фазасын білсе

Ұшу және орнығу әдіс-тәсілдерін білсе

 Сабақтың тілдік мақсаты
Негізгі сөздер мен фразалар: секіру, жүгіру, ұшу, орнығу.
 Құндылықтар Жеңіл атлетика сабағы  барысында бір-біріне деген құрмет көрсетуі және ынтымақтастық артады.
Пәнаралық байланыс Сабақ барысында қозғалыс кезінде кететін күш — қуат физика пәнімен, дұрыс тыныс алу және қалыпқа келу биология пәнімен байланысты.
Алдыңғы білім 4-сынып Жеңіл атлетика.
                                                                             Жоспар
Жоспарланған уақыт Сабақтағы жоспарланған іс-әрекеттер       Дерек көздер
0 – 8 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-16 минут

 

Ынтымақтастыру атмосферасын орнату. Оқушыларды сапқа тұрғызу,сәлемдесу. Сабақтың тақырыбы мен мақсатын түсіндіру.

Миға шабуыл. Оқушыларға сұрақтар беріледі:

ü  Секірудің қандай түрлерін білесіңдер?

ü  Секіру бойынша олимпиада чемпиондарынан кімді білесіңдер? (Ольга Рыпакова).

 

1.Сапқа тұру, сәлемдесу, ақпар беру, түгелдеу,

сабақтың мақсатын түсіндіру, техника

қауіпсіздік ережелерімен таныстыру;

 

2. Жүру үстінде орындалатын жаттығулар:

а) қолды жоғары ұстап, аяқтың ұшымен

жүру;

ә) қолды белге таянып, өкшемен жүру.

 

3.   Жүгіру үстіндегі жаттығулар:

а) тізені жоғары сермей жүгіру;

ә) аяқты артқа сермей жүгіру;

б) аяқты алға сермей жүгіру;

в) оң және сол жанымен секіру;

г) жартылай отырып жүру;

д) жартылай отырып секіру;

е) дем басу.

 

4. Бір орнында тұрып жасалатын жаттығулар:

а) денені түзу ұстаймыз, қол белде  аяқты

иық  көлемінде бірдей алшақ қоямыз, санақ

бойынша 1-4 оңға,1-4  солға басты айналдыру;

ә) оң қол жоғарыда, сол қол төменде, санақ

бойынша 1-2 қолды артқа жазамыз, 3-4

ауыстырамыз;

б) денені тік ұстап қолды алдыға созып

қайшылаймыз;

в) оң қолды жоғары көтереміз сол қол белде

екі  жаққа иілеміз;

г) қолды белге қойып, оңға 2 рет солға  2 рет

белді айналдырамыз;

д) қолды тізеге қойып, тізе буынын ішке қарай

2 рет сыртқа қарай 2 рет айналдырамыз;

е) қолды алдыға созып оң аяққа және сол

аяққа отыру жаттығулары;

ж) орнымызда тұрып терең демаламыз.

 

 

 

 

 

 

 

Постер, маркерлер

 

Бейнефильм: https://www.youtube.com/watch?v=hy_pDEt1Q1Y

 

16-36 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негізгі бөлім.

Жүгіріп келіп ұзындыққа секіру әдістерін меңгеру үшін мына жаттығуларды жетік білуіміз керек:

— бір орында ұзындыққа секіру,

— үш қадам жасап секіру,

— жылдам жүгіріп келіп секіру.

Жүгіріп келіп ұзындыққа секірудің ең қарапайым түрі — «аяқты бүгіп секіру әдісі.» Бұл әдіс бойынша секіруші 20 метрдей қашықтықтан жоғары жылдамдықпен жүгіріп келіп,аяқты бүгіп секіреді.Ұзындыққа секіру:1)екпіндей жүгіру, 2)жерден серпілу,  3) қалықтау, 4)жерге түсуден тұрады. Секіруші неғұрлым шапшаң жүгірсе, соғұрлым алысқа секіреді.

Ұзындыққа секіруді жақсы үйрену үшін мына тәсілдерді меңгеру қажет:

— тез жүгіре білу жаттығуын қайталау,

— серпілетін сызыққа аяқты дәл қоя білу                жаттығуын қайталау.

— серпілетін аяқты жерге нық тіреп,жақсы серпілу.

— жерге дұрыс түсе білу.(артқа құламай түсу)

Екпіндей жүгірген әр баланың адымының ұзындығы әр түрлі болмақ.Әдетте жерден серпілуге дейінгі жүгіретін қадам саны тақ болса,жүгіру серпілетін аяқтан,ал жұп болса ,сілтенетін аяқтан бастау керек.

    Қорытынды бөлім. Секіру  жаттығулардан құралған эстафеталық ойындар.

  «Кім алысқа секіреді ? » бірінші нөмірлі бала сөре сызығына келіп бір орыннан ұзындыққа секіреді.Оның өкшесі тиген жерден екінші бала секіреді.Секіру осылай жалғасады.Қай команданың секірген қашықтығы ұзын болса,сол команда жеңеді.                                                                    «Тез — тез секір! » Әр команда алаңның екі шетіне қарама – қарсы орналасады. Белгі берілгенде барлық команда мүшелері тек қос аяқпен секіре жөнеледі. Сөйтіп екі команда орындарын алмастыру керек. Қай команданың соңғы мүшесі бірінші жетсе, сол команда жеңіске жетеді.            « Секір де, жүгіре жөнел ! » эстафетасы.

Екі команда сызықтың екі жағына бірінен – бірі   2-3 метрдей қашықтықта лек түзеп тұрады.Әр командада екі ойыншы лектің алдына шығып, секіртпе жіпті айналдырып тұрады. Берілген белгі бойынша ойыншылар кезекпен тез – тез шығып,айналып тұрған жіпті іліп кетпей секіріп өтеді де,алаңның қарсы бетіне сап түзеп тұрады. Эстафетаны бірінші болып аяқтаған және аз қате жіберген команда жеңеді.

Үйге тапсырма,мадақтау,Мұғалім оқушыларды өзінің төмендегі бағалау парақшасына бағалайды.

Секіру техникасын бағалау

ФИО Жүгіріп келіп секіру,см Бір орында тұрып секіру, см Ұшу және  орнығу, см
Ысқырық, секундомер

 

 

 

 

 

 

 

 

Соңы

37- 40

 

 

Ой-толғаныс. «Синкуейн» әдісі – «Секіру». ( Оқушылар «секіру» тақырыбына 6 жолды өлең құрастырады.)
                                                                                        Қосымша ақпарат
Дифференциалды оқыту – Көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз?

 

дамытуды қалай жоспарлайсыз?

Бағалау – оқушылардың оқуын тексеруді қалай жоспарлайсыз? Пәнаралық байланыс   Денсаулық және қауіпсіздік ережелері                                   АКТ сілтемелері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Құндылықтар

·         Барлық оқушылар;  Жүгіріп келіп, ұзындыққа секірудің әдістерін біледі.

·         Оқушылардың көбісі;   ұзындыққа секірудің әдістерін практикада қолдана алады.

·         Оқушылардың кейбірі: Өздерінің және өзгелердің орындаған жаттығуларын бағалайды, дамыту үшін ақыл кеңес береді

·      бақылау, тыңдау, сұрақтар беру, постермен жұмыс, бағалау парағы арқылы Сабақ барысында қозғалыс кезінде кететін күш — қуат физика пәнімен, дұрыс тыныс алу және қалыпқа келу биология пәнімен байланысты.
Рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқыту мақсаттары жүзеге асырымды болды ма?

Бүгін оқушылар нені үйренді?

Оқыту ортасы қандай болды? Менің бөліп оқытқаным өз мәнінде жүзеге асты ма?

Мен өз уақытымды ұтымды пайдалана алдым ба? Мен жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім және неліктен?

Төменде берілген бос орынды өз сабағыңызға рефлексия жүргізу үшін пайдаланыңыз. Сабағыңызға  сол жақта келтірілген сұрақтарға жауап беріңіз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қорытынды бағалау

 

Ең жақсы өткен екі тапсырманы атап көрсетіңіз (оқытуға және үйренуді)

1:

2:

 

Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқытуға және үйретуді)?

1:

2:

 

Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағыма қажет болуы мүмкін қандай ақпаратты білдім?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың :

6.1 Жүгіру ,секіру,лақтыру дағдыларын қалыптастыру.

Мектеп:
Күні: Мұғалім аты жөні:

 

СЫНЫП:  6

Сабақ 9-10

Қатыспағандар:
Сабақтың тақырыбы Әр түрлі снарядтарды нысанаға, қашықтыққа лақтыру техникасы
Осы сабақ арқылы іске асатын оқыту мақсаттары .6.1.1.1 — аздаған ауқымдағы арнайы спорттық спецификалық қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын білу және түсіну
 

Сабақ  мақсаты

Шағын диапазонда спортық – спецификалық қозғалыс әрекеттерінде дәлдік, бақылау және маневр жасау үшін қозғалыс дағдыларын білу және түсіну
Лақтыру және оның түрлеріне арналған жаттығулар.
Лақтыру дағдыларын дамыту
Оқушылардың көзінің ұшқырлығы және нысананы дәлдеу.

Нысананы көздеу.

Кіші допты қашықтыққа лақтыру.
Бағалау критериі Қол-аяқты сызық денгейде тұрса

Қол-аяқтың дұрыс қимыл жасаса

Көру қабілетін жақсарту мақсатында  допты әр түрлі қашықтыққа лақтырса

Жаттығулармен бірге қолдана аласа

Өздерінің және өзгелердің орындаған жаттығуларын бағалайды, дамыту үшін ақыл кеңес берсе

Сабақтың тілдік мақсаты

 

 

Негізгі сөздер мен фразалар:
Бұның ішінде :

·      Көздеу,  ату, тоқтау

·      Дем алу.

·      Нысана

·      сызықты баспау

·      жалауша

 Құндылықтар Жеңіл атлетика сабағы  барысында бір-біріне деген құрмет көрсетуі және ынтымақтастық артады.
Пәнаралық байланыс Сабақ барысында қозғалыс кезінде кететін күш — қуат физика пәнімен, дұрыс тыныс алу және қалыпқа келу биология пәнімен байланысты.
Алдыңғы білім 4 – сынып Жеңіл атлетика.
                                                                          Жоспар
Жоспарланған уақыт Сабақтағы жоспарланған іс-әрекеттер   Дереккөздер
0 -7минут

 

 

 

 

 

 

 

 

8-16

минут

Ынтымақтастыру атмосферасын орнату. Оқушыларды сапқа тұрғызу,сәлемдесу. Сабақтың тақырыбы мен мақсатын ашу үшін бейнематериал көрсетіледі.

Миға шабуыл сұрақтары қойылады:

1.      Бүгінгі сабақ қандай тақырыпта өрбиді деп ойлайсыздар?

2.      Допты дұрыс лақтыру техникасы жеңіске жетуге кепіл бола ала ма?

 

Оқушылардың жауабы тыңдалып сабақ тақырыбы мен мақсаты айтылады.

Сергіту сәті. «Кім жылдам» ойыны. Мақсаты: Балаларды шапшаң дербес қимыл әрекетке үйрету, ұйымшылдыққа тәрбиелеу. Ойын мазмұны:  Ойынға қатысушылардың барлығы екі топқа бөлініп, бір-біріне қарама-қарсы отыру тиіс. Ортаға кішкене доп орналастырылады, ысқырықтың даусы шығарылғанда қатыушылар жылдам алу керек. (4-минут).

Жалпы дамыту жаттығулары:

1. Бір орында: Оңға,солға,кері бұрылу.

2. Жүру: Қолды жоғары көтеріп, аяқтың ұшымен жүру. Қолды жанға созып өкшемен жүру. Жартылай отырып, толық отырып  жүру.

3. Жүгіру: Еркін жүгіру, тізені көтеріп жүгіру, аяқты артқа сермеп жүгіру. Жүріске ауысып, тыныс алу жаттығуларын орындау. Бір орында жалпы дене шынықтыру жаттығуларын орындау.

Ысқырық, секундамер

 

 

 

Ортасы

16-36

 

 

 

 

 

Негізгі бөлім.  Сабақтың тақырыбын түсіндіру, кіші допты лақтыру.

Мұғалімнің ескертпесі: Жеңіл атлетиканың бір түрі — лақтыру. Бір орында тұрып доп лақтырудың бес қадамнан екпін алып келіп лақтырудың техникаларын қайталап, кейін толық екпін алудың техникасын меңгеруге көшу қажет.

• Лақтыру бағытына қарап тұрып, кіші допты лақтыру.

• Осы жаттығуды оңға жартылай бұрылып орындау.

• Осы жаттығуды лақтыру бағытына бүйірін қаратып тұрып орындау.

• Лақтыру бағытына(бір қырымен)тұрып, сол аяқтан оң аяққа жеңіл секіріп ауысу арқылы лақтыру.

• Аяқтың арасы иық кеңдігіндей болып, бір қырымен, дененің салмағын оң аяққа түсіріп сол аяқ ілгері қойылған және кеуде сәл алға еңкейіп, оңға бұрылған, қол жанға созылған қалыпта лақтыру.

Топтық жұмыс. Оқушыларды «Молекулалар»  әдісі бойынша 2 топқа бөлеміз.

1-топқа. Допты нысанаға дәлдеу техникасын меңгеру

2-топқа. Допты қашықтыққа лақтыру техникасын меңгеру тапсырылады.

Оқушылар топтық жұмыс барысында нысанаға жақсы дәлелдеген немесе ұзақ қашықтыққа допты лақтыра алған оқушылар бір-бірін  «Бесбармақ» әдісімен бағалайды.

Мұғалім оқушыларды өзінің төмендегі бағалау парақшасына бағалайды.

 

Лақтыру техникасын бағалау

ФИО Қол-аяқты сызық денгейде тұру Қол-аяқтың дұрыс қимыл жасауы Көру қабілетін жақсарту мақсатында  допты әр түрлі қашықтыққа лақтыру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үлкен, таза кеңістік

Үлкен және кіші доптар

 

 

 

 

 

 

Соңы

37- 40

 

 

Рефлексия. Не білдің? Нені үйрендің? Нені білгің келеді? сұрақтарын беру арқылы жүргізіледі. Карточкалар
                                                                               Қосымша ақпарат
Дифференциалды оқыту – Көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз?

 

дамытуды қалай жоспарлайсыз?

Бағалау – оқушылардың оқуын тексеруді қалай жоспарлайсыз? Пәнаралық байланыстар

Денсаулық және қауіпсіздік

АКТ-мен байланыс

Құндылықтармен байланыс

(тәрбиелейтін элемент)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Құндылықтар

·         Барлық оқушылар; нысанаға және қашықтыққа допты лақтыру әдісін біледі

·         Оқушылардың көбісі;  нысанаға және қашықтыққа допты лақтыру техникасын ойын барысында қолдана алады.

·         Оқушылардың кейбірі: Өздерінің және өзгелердің орындаған жаттығуларын бағалайды, дамыту үшін ақыл кеңес береді

·      бақылау, тыңдау, топтық жұмыс, бағалау парақшасы арқылы Сабақ барысында қозғалыс кезінде кететін күш — қуат физика пәнімен, дұрыс тыныс алу және қалыпқа келу биология пәнімен байланысты.
Рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқыту мақсаттары жүзеге асырымды болды ма?

Бүгін оқушылар нені үйренді?

Оқыту ортасы қандай болды? Менің бөліп оқытқаным өз мәнінде жүзеге асты ма?

Мен өз уақытымды ұтымды пайдалана алдым ба? Мен жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім және неліктен?

Төменде берілген бос орынды өз сабағыңызға рефлексия жүргізу үшін пайдаланыңыз. Сабағыңызға  сол жақта келтірілген сұрақтарға жауап беріңіз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қорытынды бағалау

 

Ең жақсы өткен екі тапсырманы атап көрсетіңіз (оқытуға және үйренуді)

1:

2:

 

Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқытуға және үйретуді)?

1:

2:

 

Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағыма қажет болуы мүмкін қандай ақпаратты білдім?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 6

Сабақ 11-12

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

 
Сабақ тақырыбы Әр түрлі снарядтарды нысанаға, қашықтыққа лақтыру техникасы
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.1.1.1 — аздаған ауқымдағы арнайы спорттық спецификалық қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын білу және түсіну
Сабақ мақсаттары Оқушылар атқаратын іс әрекет:  — техникалық дұрыс нысанаға снаряд жіберу- түрлі снарядтарды лақтырыу- максималды ұзындыққа снарядты лақтыру
      Бағалау                       кр     критерийлері — оқушылар түрлі лақтыру әдістерін көрсетуге қабілетті- нысанаға түрлі снарядтар лақтыруға қабілетті- Сондай-ақ, қашықтықта снарядтар лақтыруға қабілетті

 

Тілдік  мақсаттар

 

Оқушылар орындай алады:

Пән лексикасы және терминология:

Диалогқа/жазуға арналған пайдалы сөз тіркестері:

 

 

     Пәнаралық

    байланыстар                                   

Дене және денсаулық ғылымдарымен байланыс, қауіпсіздік, салмақ/ағым динамикасы. Информатика (интернеттен ақпарат іздеу), математика (кеңістік, бағыт және бұрыш), биология (ағзадағы биохимиялық өзгерістер), физика (жылдамдық, салмақ, энергия), психология (шағын топтарда жұмыс жасау) пәндерімен байланыс.

 

    АКТ қолдану

     дағдылары

Ғаламтордан  ақпарат табу үшін ноутбуктерді пайдалану, сабақты видео құралдарға жазып алу.

 

   Бастапқы білім

 

студент алдыңғы сыныптарда алған білімдерін назарға алып, жүгіру, секіру мен лақтыру қозғалыс және сонымен байланысты қабілеттерді дамытады деп күтілуде

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Сабақ барысы

Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  

 

Ресурстар
 

Сабақтың

басы

 

16 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың

ортасы

 

   26мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың

соңы

10 минут

мұғалім студенттермен амандасады.сәлемдесуден кейін, ол студенттермен келесі сұрақтарды талқылайды:- снарядтар лақтыру әдісінде қандай қыйыншылықтар туындау мүмкін?- снаряд лақтырудың арнайы техникалық әрекеттерін білеме? «Қауіпсіздік ережесі. Снаряд лақтыру техникасы»мұғалім оқыту мақсаттарын тұжырымдап студенттерден сұрайды, табысқа жету үшін критерийлерін анықтап және қазірден өзінде пайда болған ойаларын салыстыруды сұрайды. (Б, К, ЖЖ) Мұғалім сергіту сәтін өткізуге ұсынады. Мұғалім оқушылармен көшбасшыны таңдайды.  Ол сергіту әдісі әр түрлі бұлшықет топтарын, ағзаның алдағы физикалық жүктемеге дайындайды.

                 

 

(Б,К,ЖЖ) Мұғалім ноутбуктерді таратады. Оқушылар қауіпсіздік техникасын  үйренеді. Қауіпсіздік техникасының негізгі талаптары, себептері, жарақаттану мен меңгеру тәсілдерімен танысады. Өзара көмек және самостраховка дағдыларын қайталау?

(Б,К,ЖЖ) Студенттер бірге жұмыс істейді. Берілген шеңбердің ішіне снарядты лақтырады. Белгіленген сызығынан лақтырады. Әр оқушы үш рет ұрып, серіктес ұзындығын өлшейді және бормен нәтижесін сызады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сұрақ: Тапсырмаларды орындау кезінде қандай қиындықтар туындады?

Өзге лақтыру техникасын көрсете аласызба?

 

тапсырмаға дескрипторлар:

— Оқушылар бас артынан доп лақтыру қабілетін көрсету

— Теннис добын лақтыру қабілетін көрсету

— 20 метр қашықтықта снарядтты лақтыру қабілетін көрсету

 

 

Формативті бағалау.

Үлкен саусақ жоғары – жақсы!

Үлкен саусақ ортада – орташа!

Үлкен саусақ төмен – нашар!

 

 

 

 

 

 

Сабақ соңында мұғалім оқушылармен рефлексия жүргізеді:

— нені үйрендірдер, білдіндер

— немене түсініксіз қалды

— немен жұмыс істеу қажет

Үлкен бос кеңістік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбуктер.

Ресурсқа сілтеме:

http://sportwiki.to/%D0%A2%D0%B6%D1%86%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B6%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стикерлер, авторучкалар мен маркерлер

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциалды оқыту:    — көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз?                           -кабілеті жоғары оқушыларға қандай міндеттер қоюды жоспарлайсыз? Бағалау:                                                                      – оқушылардың берілген материалды меңгеру деңгейін қалай тексересіз? Пәнаралық байланыс:                    — денсаулық және қауіпсіздік ережелері.              — АКТ.                                           — құндылықтармен байланыс (тәрбиелік элемент)
Жоспарлап қолдау арқылы барлық сыныппен көрсетілген бейнематериалды талқылау.

Аса қабілетті оқушыларға тапсырманы орындауға үлкенрек салмақты добын беру, мысалы салмағы 160 граммды доп.

Бағалау сабақ барысы бойынша жүргізіледі

 

Практикада жеткен жетістіктерге қарай лақтыру техникасын бағалау.

 

Сабақта меңгерген білімін сұрау. Озінің жетістіктерін қалайша жақсарту әдісі туралы айтып беру.

 

Коллобортивті ортаны құру арқылы, кеңес беру, оқушылардын жас қабілеттеріне орай жаттығуды құрастыру.
Сабақ бойынша рефлексия

 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз. 
 

Ия, оқу мақсаттары жүзеге толық асырылды.

 

Оқушылар түгел мақсаттарға жетті.

 

Менің ойымша, иә, бейнематериалды көрүдің арқасында, оқушылармен бірге алгоритм әзірленді.

 

Оқушылардың озін-өзі реттеу арқасында, сабақ барысында қыйындықтар туындаған жоқ.

 

 

Ауытқушылықтар жоқ

Жалпы баға

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1: Букіл ұсынылған бейнематериалдарды көріп толық түсінді.

 

2: Оқүшылар лақтыру әдісін толық меңгерді

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1: Мысалы жеңіл атлетикадаң спорт шеберін шақырып, одан мастер классты оқушыларға көрсету.

 

2: Озінше ой жүгіртуге назар аудару, өйткені студенттер көбінесе мұғалімнің көз қарасына назар аударады.

 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:              Мектеп:

Күні:

Сынып: 6                                                                                                                                                                     Мұғалімнің аты-жөні:

Сабақ тақырыбы:       Топтық эстафеталық жұмыс

Сабақ 13-14

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.3.6.1 — басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды білу және орындау
Сабақ мақсаттары Оқушыларды салауатты  өмір салтына беімдеу және  дене шынықтыру сабағына  қызығушылығын арттырады.

Нақты дене жаттығуларын орындаудың сапасын көтеру үшін                    ережелер мен құрылымдық тәсілдерді түсіну және қолдану.

 

Жетістік критерийлері Тапсырма барысында денсаулық пен қауіпсіздік ережелерін сақтай алады.

Байланыс, реттілік, топ қалыптастыру

Өз шығармашылық ойларын анықтап, түсінеді

 

Тілдік  мақсаттар

 

 Қимыл-қозғалыс ойындар  кезінде қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауларды неліктен сақтауымыз керек?

Шығармашылық ойды қалай түсінесің?

Сендер сәтті өзара әрекеттесе алдыңдар ма?

 

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:

Жаттығуды орындағаннан кейін Сіз өзіңізді қалай сезіндіңіз?

 

Құндылықтарды дарыту  Сабақ барысында оқушылардың бір- біріне деген сенімділігін арттыру және әділ ойын ойнауға бейімдеу.
Пәнаралық байланыстар Анатомия , математика  пәнімен байланыстыру.
АКТ қолдану дағдылары Қимыл-қозғалыс ойындарды  интернет арқылы көрсету.
Бастапқы білім Қимыл-қозғалыс ойын жаттығулардың секіру, жүгіру, лақтыру т.б жаттығуларды қайталау.
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
Сабақтың басы

 

 

   Оқушылармен сәлемдесу,бүгінгі сабақтың тақырыбымен және бағалау критериімен таныстыру.Сабақ барысындағы немесе дене жаттығуларын орындау кезіндегі қауіпсіздік ережелерімен таныстыру.

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыруда,  активити «Санамақ»  ойынын ойнату.

Оқушыларды сапқа тұрғызу,сәлемдесу, оқушыларды түгендеу, сабақтың тақырыбын айтып, мақсатын түсіндіріп алдағы жүктемеге дайындау.

«Сынып түзел», «тік тұр», «оңға», «солға», «оңға» оң иықтан бұрылып мектеп спорт залын алға адымдап бас!» Қол созулы аяқтың ұшымен, қол желкеде өкшемен, қол жанға созулы аяқтың  сырт жақ қырымен жүру. «Жеңіл жүгіріп бас»  Қозғалыстағы жаттығулар жасалады. Қол белде әрбір адымға секіре жүгіреміз,оң және сол жақ жанмен тіркеме адымдай жүгіреміз, қолымыз алдыға созулы тізені көтере жүгіреміз, қол артқа толық жіберулі аяғымызды алақанға тигізе сілтей жүгіреміз, қолымыз жанға жіберулі аяғымызды алақанға тигізе жанға сілтей жүгіреміз. Қол желкеде алға еңкейе аяқты артқа сілтеп жүгіреміз, қол белде артқа шалқая аяғымызды алға сілтеп жүгіреміз. Ирелеңдей жүгіру. Тыныс алу жаттығулары. Мойынға, иыққа дамыту жаттығулары. Қолды созып жартылай, толық отырып жүру. 1,1,1,2,3;1,1,1,2,3.. сынып тоқта!1,2.

Сыныпты 2 топқа бөлу. Әр топты секіргіштің, орындықтың, швед қабырғасының, обручтың қасына тұрғызып белгі бойынша жаттығу жасатамын. Топтық кезекті әдіспен жаттығуды жалғастырамын.

2 I

3 I

2 I

4 I

8-10 рет

Спорттық киімдеріне көңіл бөлу.

Саусақтар жинаулы.

Жаттығудың бір уақытта орындалуын қадағалау.

Арақашықтықтарын назарда ұстау.

Тыныс алуларын қадағалау.

II

 

 

Кең, таза кеңістік әрбір әрекет үшін.

Мұғалімге ысқырық, секундометр

Сабақтың ортасы

Негізгі бөлім

 

  Қызықты эстафета

Әр командадан бір-бір оқушы ортаға шығады. Олар сол аяғын артына бүгіп, аяғының мойынынан ұстап алады да, межелі жерге дейін сығар аяқтап  секіріп барып, қайта келгенде жүгіріп жарысып келеді де, саптың соңына тұрады, келесі бала ойынды жалғастырады.

Доппен жарыс

Бірінші бала екі баскетбол добын қолтығына қысып алып, межеге жүгіріп барады да, бір допты қалдырып, екінші допты келесі ойыншыға әкеліп беред. Келесі ойыншы бір доппен барып, екінші допты ала келеді. Ойын осылай жалғаса береді.

Сыңар аяқ ойыны

Екі команда  ойыншылары бір-бірден шығып, сыңар аяқпен шеңберден бірін-бірі итеріп шығару.

Таяқща және секіртпемен секіру ойыны

Бірінші ойыншы  қолына таяқша алып, залдың ортасында жатқан секіртпеге дейін жүгіріп барып, таяқшаны қойп, серітпемен секіріп межені айналып сол жерге дейін келіп, секіртпені тастап, таяқшаны алып келесі балаға береді. Ойын осылай  жалғаса береді.

Бір-бірінің үстінен секіру ойыны

Сапта тұрған  балалардың барлығы еңкеійп отырады да, соңғы бала  олардың  үстінен  аттап-секіріп, алдына келіп отыра қалады. Қалған ойыншылар да  осылай жалғастырады. Қай команда межеге бірінші жетеді, сол команда жеңеді.

 

Негізгі эстафеталық ойын

Бұл ойынға  әр коандададн үш ойыншыдан шығады. Залдың екі жағында  тұрып, бір-бірден  залды айналып  жүгіріп, келесі ойыншыға  таяқшаны береді. Қай команда этафетаны бұрын аяқтайды, сол команда жеңске жетеді

            «Капитанға бағытталған доп»
    Дайындық кезеңі. Ойыншылар тең екі командаға бөлінеді; әрбір команда капитанды және аулаушыны таңдайды. Орталық шеңберге капитандар орналасады.
     Ойынның мазмұны. Топ басшылары ысқырық белгісі берілген кезде  допты жерге тастайды. Допты игерген команданың әрбір ойыншысы оны ұшқан күйінде қағып алатындай етіп өз аулаушысына  лақтырып беруге ұмтылады. Осы кезде ұшып бара жатқан допты басқа команданың аулаушысы қағып алса, сол үшін ұпай иеленеді. Жеңімпаз ең көп ұпай алған команда болып табылады.
     Ойын ережесі. 1. Доппен жүгіруге рұқсат етілмейді, ойыншы екі қадам жасауға болады, үшіншісінде допты басқа ойыншыға беру керек. 2. Егер аулаушы допты ауада немесе қарсыластың серпілісі кезінде қағып алса, доп ұсталынған болып есептеледі. 3. Бір уақытта екі ойыншы допты қағып алса, онда дауды шешуші доп беріледі.

 

 

 

 

 

.

 

 

Кең, таза кеңістіктер әрбір әрекет үшін. Ысқырық, секундомер мұғалім үшін. Футбол, баскетбол, волейбол доптары, шар, қапшық, арқан.

http://teacher-of-russia.ru

 

Ойын 6-сыныптар үшін қозғалыс ойындарының ресурсына сілтеме:

http://www.fizkult-ura.ru

Сабақтың соңы  Спорт жабдықтарын орнына қою, тыныс алу жаттығулары және хронометраж.

 Көңіл аудару жаттығулары, үй тапсырмасы.

Рефлексия

 Стикер, пламастер, ватман, қарандаш т.б
Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Дарынды  оқушыларға, қандай тапсырма беруді жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың тапсырманы орындау  деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы
·      Стратегиялық тапсырмалардың  нәтижесі, тапсырмасы мен жабдығы бойынша айырмашылық.

·      Спорттық термин сөз қорын тереңдету үшін, оқушыларға қиындау сұрақтар қойыңыз.

·       Әлсіз оқушыларға көмектесу үшін арнайы тапсырмаларды беру және де, топ мүшелері санын азайту немесе жеңілдету.

·      Көру, тыңдау, сұрақ қою.

·      Оқушылар қозғалғанда қажет болғанда тоқтап, қауіпсіздік туралы біліп, тапсырмаға қатысы бар ма?

·      Оқушылар алаң мен динамикадағы өзгерістер қалай көрінеді және қалай сезілетінін біле ме?

Топтық ойындардың  сапасы талқылау.

·      Ғылыммен байланыс – денсаулық пен дене, қауіпсіздік, салмақ/ағын динамикасы

 

 

 

 

 

Сабақ бойынша рефлексия

 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы қойылған мақсатқа қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

 
Жалпы баға

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:              Мектеп:

Күні:

Сынып: 6                                                                                                                                                                     Мұғалімнің аты-жөні:

Сабақ тақырыбы:       Топтық эстафеталық жұмыс

16-16

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.3.6.1 — басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды білу және орындау
Сабақ мақсаттары Оқушыларды салауатты  өмір салтына беімдеу және  дене шынықтыру сабағына  қызығушылығын арттырады.

Нақты дене жаттығуларын орындаудың сапасын көтеру үшін                    ережелер мен құрылымдық тәсілдерді түсіну және қолдану.

 

Жетістік критерийлері Тапсырма барысында денсаулық пен қауіпсіздік ережелерін сақтай алады.

Байланыс, реттілік, топ қалыптастыру

Өз шығармашылық ойларын анықтап, түсінеді

 

Тілдік  мақсаттар

 

 Қимыл-қозғалыс ойындар  кезінде қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауларды неліктен сақтауымыз керек?

Шығармашылық ойды қалай түсінесің?

Сендер сәтті өзара әрекеттесе алдыңдар ма?

 

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:

Жаттығуды орындағаннан кейін Сіз өзіңізді қалай сезіндіңіз?

 

Құндылықтарды дарыту  Сабақ барысында оқушылардың бір- біріне деген сенімділігін арттыру және әділ ойын ойнауға бейімдеу.
Пәнаралық байланыстар Анатомия , математика  пәнімен байланыстыру.
АКТ қолдану дағдылары Қимыл-қозғалыс ойындарды  интернет арқылы көрсету.
Бастапқы білім Қимыл-қозғалыс ойын жаттығулардың секіру, жүгіру, лақтыру т.б жаттығуларды қайталау.
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
Сабақтың басы

 

 

   Оқушылармен сәлемдесу,бүгінгі сабақтың тақырыбымен және бағалау критериімен таныстыру.Сабақ барысындағы немесе дене жаттығуларын орындау кезіндегі қауіпсіздік ережелерімен таныстыру.

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыруда,  Жүру бағытында орындалатын жаттығулар: 1. Екі қолды жоғары көтеріп аяқтың ұшымен жүру. 2.Қол белде өкшемен жүру. Қол белде жартылай отырып жүру. Қол тізеде отырып жүру, секіру.

Жүгіру бағытында орындалатын жаттығулар:

1.Спорттық жүріс

2. Жеңіл жүріс

3.Тізені көтере жүгіру

4.Өкшені көтере жүгіру

6.Оң қапталмен жүгіру

6. Сол қапталмен жүгіру

7.Тыныс алу жаттығулары

Жеке жұмыс:

Жалпы дамыту жаттығулары :

1.Б.Қ. қос қол желкеде-оңға 1-2, төмен, жоғары 3-4, солға 6-6, төмен, жоғары 7-8

2.Б.Қ. оң қол белде-1, сол қол балде-2, оң қол йыққа-3, сол қол йыққа-4, оң қолды көтереміз-6, сол қолды көтереміз-6 және кері қайталаймыз (7-12)

3.Б.Қ. қол белде, оңға бұрыламыз 1-2, қос қолды созып, оңға серпілу және оң аяқпен оң жаққа адымдау 3-4 және кері қайталау (6-8)

4.Б.Қ. қол белде, оңға, солға бұрылу 1-2, қол созып отырып тұру 3-4

 

Жұптық жұмыс:

6.Б.Қ. жұптасып тұрып бір-бірін айқастырып көтеру 1-4

6.Б.Қ. бір-біріне арқамен тұрып, қол ұстасып 10 рет отырып тұру.

 

Тыныс алу жаттығулары

 

10-12 минут

1-2 рет

 

3-4 рет

 

1 -2 рет

 

3-4 рет

 

3-4 рет

 

1-2 рет

 

30 сек

Бір қатарға сапқа тұру. Оқушылардан спорттық киімдерін тексеру.

Бұйрықтын дұрыс орындалуын қадағалау.

 

Қолды бүкпей денені тік ұстау. Кеудені тік ұстау.

Ара қашықтық сақтау.

 

Қауіпсіздік ережесін сақтау.

 

Жаттығулардың дұрыс жасалуын қадағалау.

 

Жаттығу барысында қателіктерін ескертіп отыру.

 

Кең, таза кеңістік әрбір әрекет үшін.

Мұғалімге ысқырық, секундометр

Сабақтың ортасы

Негізгі бөлім

 

«Шеңбер эстафетасы» ойыны.

 

Ойнаушылар төрт-бес командаға бөлінеді. Жүгіру жолы 40-60 метрден бірнеше бөлікке бөлінеді.

Әрбір бөлікке әр команда өз ойыншыларын қояды.

Бірінші нөмірлі ойыншылар белгі бойынша сөреден жүгіріп шығып, екінші бөлікке жетіп, өз командаласының ойыншысына таяқшаны береді.

Ал ол эстафетаны үшінші бөліктегі өз ойыншысына жеткізеді.

Жүгіруді бірінші аяқтаған команда жеңіске жетеді.

1. «Өз туыңды тік!» Ойын шарты: команда мүшелері қапшықпен секіреді, соңғы ойыншы қолындағы туды тігіп келеді.
3. «Сурет салу». Ойын шарты:
1. – ұш шығарғышты апару;
2. – қарындашты ұш шығарғышпен ұштау;
3. – қарындашты ұш шығарғышпен ұштау;
4. – қарындашты ақ қағаз қасына жеткізу;
6. – не салу керектігін ыммен түсіндіру;
6. – берілген суретті салу.
Мұғалім барлық құралдарын жинап, қазыларға тапсыру.
2. «Акробатика»
Ойын шарты: «Әр команда мүшелері гимнастикалық орындықтан секіріп өтіп, аунап түседі және жүгіріп келеді.
6.«Өз біліміңді тексер!»
Ойын шарты:
1 — допты секіртіп апарып, тапсырма орындау, жүгіріп келу;
2 — аяқ арасына допты қыстырып, секіріп барып, тапсырма орындау, жүгіріп келу;
3 — допты аяқпен итеріп барып, тапсырма орындау және жүгіріп келу;
4 — допты қолмен демеп жермен апару, тапсырма орындау, жүгіріп келу;
6 — скакалкамен секіру, тапсырма орындау, жүгіріп келу;
6 — қос аяқпен секіріп, тапсырма орындау, жүгіріп келу.
6. «Кім шапшаң?» Ойын шарты: шведтік қабырғаға өрмелеп шығу және түсу.

 

.

 

 

Кең, таза кеңістіктер әрбір әрекет үшін. Ысқырық, секундомер мұғалім үшін. Футбол, баскетбол, волейбол доптары, шар, қапшық, арқан.

http://teacher-of-russia.ru

 

Ойын 6-сыныптар үшін қозғалыс ойындарының ресурсына сілтеме:

http://www.fizkult-ura.ru

Сабақтың соңы  Спорт жабдықтарын орнына қою, тыныс алу жаттығулары және хронометраж.

 Көңіл аудару жаттығулары, үй тапсырмасы.

Рефлексия

 Стикер, пламастер, ватман, қарандаш т.б
Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Дарынды  оқушыларға, қандай тапсырма беруді жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың тапсырманы орындау  деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы
·      Стратегиялық тапсырмалардың  нәтижесі, тапсырмасы мен жабдығы бойынша айырмашылық.

·      Спорттық термин сөз қорын тереңдету үшін, оқушыларға қиындау сұрақтар қойыңыз.

·       Әлсіз оқушыларға көмектесу үшін арнайы тапсырмаларды беру және де, топ мүшелері санын азайту немесе жеңілдету.

·      Көру, тыңдау, сұрақ қою.

·      Оқушылар қозғалғанда қажет болғанда тоқтап, қауіпсіздік туралы біліп, тапсырмаға қатысы бар ма?

·      Оқушылар алаң мен динамикадағы өзгерістер қалай көрінеді және қалай сезілетінін біле ме?

Топтық ойындардың  сапасы талқылау.

·      Ғылыммен байланыс – денсаулық пен дене, қауіпсіздік, салмақ/ағын динамикасы

 

 

 

 

 

Сабақ бойынша рефлексия

 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы қойылған мақсатқа қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

 
Жалпы баға

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

2 Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сыныбы: 6-сынып

Сабақ 17-18

Қатысқан оқушы саны : Қатыспағаны:
Сабақтың тақырыбы: Ойынның қабылдау техникасын үйрету
Меңгеру мақсаттары: 6.1.1.1 — аздаған ауқымдағы арнайы спорттық спецификалық қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын білу және түсіну

6.1.3.1 — қарапайым арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті білу және анықтау

6.2.4.1 — дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама түрлерін құруға қажет ережелер мен құрылымдық тәсілдерді білу және түсіну

Сабақ мақсаты: Баскетбол ойынында допты алып жүру,себетке доп салу және допты тартып алуды дамыту

Топта жұмыс істей білу

Көшбасшылықты дамыту

Жетістік критерийлері: ·         Баскетбол ойынында техникалық әдісті меңгерген

·         Топта жұмыс істей біледі

·         Баскетбол ойынында негізгі ережелерді сақтайды

Тілдік мақсаттар: Пәндік лексика және терминдер:

·         Шабуылдау ойыны, бейімделген ойындар

·         баскетбол добы,пластиктен жасалған доп, әр түрлі лента, ысқырық

Талдау үшін сұрақ:

·         Сіз ойын тактикасын топта қалай қолданар едіңіз?

Құндылықтарды дарыту:

 

Жеке жауапкершілік, оң болу. Көшбасшылықты дамыту және өзара көмек.
Пән аралық байланыс: Өзін-өзі тану пәнімен байланыс,биология пәнімен байланыс және геометрия пәнімен байланыс. Допты себетке лақтыру кезінде түсіндіру
Акт қолдану: Таныстырылым көрсету үшін интерактивті тақта қолдану
Бастапқы білім: Оқушылар баскетбол жөнінде өткен сыныпта, үйде, сыныптан тыс орында алған білімдерін қолданады.
САБАҚ   БАРЫСЫ
Сабақ кезендері: Сабақтағы іс-әрекеттер: құрал жабдықтар (ресурстар)
Сабақтың басы:

6-10 мин

 

Сапқа тұру,жаңа сабақтың тақырыбымен, мақсатымен, жетістік өлшемдерімен таныстыру;

Қауіпсіздік ережесімен танысу.

Саптық жаттығулар-бір орындағы бұрылыстар

Жәй жүгіріс(диагонал бойынша,ортадан,қарсы бағытқа,жылан тәрізді)

-тізені жоғары көтеріп жүгіру;

-аяқты артқа сермеп жүгіру;

-жылдамдыққа жүгіру;

-180º-қа айналу

Жанымызбен жылжу

-кеудеден доп лақтыру қалпын салып оң және сол жақ жанымызбен жылжу.

Жәй жүріс:

-қол жоғары, аяқтың ұшымен жүру;

-қол желкеде немесе жанымызда,өкшемен жүру;

-аяқтың сыртымен жүру;

-аяқтың ішімен жүру.

ЖДЖ

Әр бір белсенді қозғалыс үшін үлкен бос кеңістік.
 

Сабақтың ортасы:

 

26мин.

Ойынның  техникалық тәсілдерін үйрету

«Баскетболда лақтыруды оқыту» таныстырылымын көрсету

(Б, Т, Тәж, ф)

Допты алып жүрумен себетке доп лақтыру эстафетасы. Алаңның шетіне екі топ лекпен сапқа тұрып орналасады.Дыбыс берілген жағдайда лектін алдында тұрған ойыншы допты себетке дейін алып жүреді де себетке допты тастайды,егерде доп себетке түспесе қайтадан допты себетке түскенше лақтырады.Әрі қарай допты алып жүріп лекпен кері қайтады.Допты келесі ойыншы бередіде өзі саптың соңына барады

Бұл тапсырмаға бағалау дескрипторы:

Ережені бұзбай допты алып жүру

-Себетке лақтыру, ережені бұзбай екі адым жасау арқылы орындалады

Мұғалім баскетболда әр түрлі тартып алу әдістерін көрсетеді.

Допты өзіңдікіне. 6-7 ойыншыдан екі топ құрылады. Ойыншылардың біреуі шеңбердің (диаметрі 2 м) ортасына тұрып-қағып алушы рөлін атқарады. Келесі ойыншы қарсыластарының шеңберінің маңына орналасады (қорғаушы).Қалған ойыншылар өз бетінше орналасады. Допты залдың ортасынан ойынға қосқан соң, ойыншылар бір-біріне допты беріп келіп, залдың ортасындағы ойыншыға допты жалғауға тырысады.Белгілі бір уақыт ішінде (6 — 10 минут) қағып алушы көп доп ұстаған болса сол топ жеңіске жеткен болып саналады.

Баскетбол ережесімен ойын.

Бұл тапсырмаға бағалау дескрипторы:

— Допты алып жүру,ереже сақтаумен өтеді

-Допты тартып алу сәтінде қауіпсіздік ережесін сақтау және ереже бұзбау.

ҚБ:

«Смайликтер»

 

 

Жалғастыруға дайынмын! Толықтау түсінбедім! Ештеңе түсінбедім қайталау қажет!

Оқушылар өткен сабақ бойынша сәйкес келетін смайликтердің суретін салады.

Үлкен ойын кеңістігі,жарыс өткізуге қажетті құрал жабдықтар. Баскетбол доптары, конустар, ысқырық, секундомер.
Сабақтың  соңы:

6 мин

Сабақты қорытындылау.

Техникалық іс-қимылды дұрыс орындаған оқушыларды бағалау.

Оқушыларға қаншалықты сабақ түсінікті болғанын сұрақ қою арқылы ауызша рефлексия жүргіземіз.

Үлкен бос кеңістік.
Саралау: Бағалау: Денсаулық және қауіпсіздік ережелерінің сақталуы:
Физикалық дене қабілеті жоғары топ оқушыларына қиындатылған ойын түрін ұсыну. Сабақ барысын бағалау, мұғалімнің мынадай бақылауынан тұрады:

1 оқушыларды бақылаумен

2  оқушыларға ауызша сұрақ қою

3  оқушымен жекелей әңгіме жүргізу

— белсенді оқушыларға

— жетістік критерий

-теориялық біліміне

Әр оқу тоқсанының басында бекітілген қауіпсіздік техникасы ережелерімен таныстыру;

Сабақ барысында жайлы жағдай туғызу арқылы;

Тақырыпқа сай әрекет ету мен киінуді қатаң талап ету міндетті;

Әр оқушының жүрісін, тұрысын назарда ұстау

Сабақ бойынша рефлекия:

 

1.Сабақ мақсаттары дұрыс қойылған ба?

 

 

2.Оқушылар нені үйренді?

 

 

3.Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

 

 

4. Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

 

 

6. Сабақта уақыт кезеңдері сақталды ма ?

 

 

 

Жалпы  оқушыларды  бағалау:

 

Сабақтың жақсы екі  аспектісі   (оқытуға, үйренуге қатысты.)

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту және үйрену)

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып   туралы   немесе  жекелеген оқушылардың жетістіктерін сараптау

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-бөлім

Өзгертілген командалық ойын

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:

 

Сыныбы: 6-сынып

Сабақ 19-20

Қатысқан оқушы саны : Қатыспағаны:
Сабақтың тақырыбы: Ойынның қабылдау техникасын үйрету
Меңгеру мақсаттары: 6.1.1.1 — аздаған ауқымдағы арнайы спорттық спецификалық қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын білу және түсіну

6.1.3.1 — қарапайым арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті білу және анықтау

6.2.4.1 — дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама түрлерін құруға қажет ережелер мен құрылымдық тәсілдерді білу және түсіну

Сабақ мақсаты: ·         Техникалық әдісте:допты ұтып алу,допты алып жүру,допты жалғау,ойын кезінде доп үшін күресте оқушылардың білімін қалыптастыру
Жетістік критерийлері: ·         Ойында техника және техникалық әдіс(допты ұтып алу,допты алып жүру,допты жалғау, доп үшін күрес,шабуыл) сөзінің мағынасын біледі

·         Техникалық әдістерді көрсетеді: допты ұтып алу,допты алып жүру,допты жалғау,ойын кезінде доп үшін күрес

 

Тілдік мақсаттар: Пәндік лексика және терминдер:

·         Шабуылдау ойыны, бейімделген ойындар

·         баскетбол добы,пластиктен жасалған доп, әр түрлі лента, ысқырық

Талдау үшін сұрақ:

·         Сіз мақсатқа жету үшін топтың мінез-құлықтарын қалай өзгертесіз?

Құндылықтарды дарыту:

 

Жеке жауапкершілік, оң болу. Көшбасшылықты дамыту және өзара көмек.
Пән аралық байланыс: Өзін-өзі тану пәнімен байланыс(дене және оның қозғалысы).  Геометрия пәнімен байланысады
Акт қолдану:  Таныстырылым көрсету үшін интерактивті тақта қолдану
Бастапқы білім: Оқушылар баскетбол жөнінде өткен сыныпта, үйде, сыныптан тыс орында алған білімдерін қолданады.
САБАҚ   БАРЫСЫ
Сабақ кезендері: Сабақтағы іс-әрекеттер: құрал жабдықтар (ресурстар)
Сабақтың басы:

6-10 мин

 

Сапқа тұру,жаңа сабақтың тақырыбымен, мақсатымен, жетістік өлшемдерімен таныстыру;

Қауіпсіздік ережесімен танысу.

Саптық жаттығулар-бір орындағы бұрылыстар

Жәй жүгіріс(диагонал бойынша,ортадан,қарсы бағытқа,жылан тәрізді)

-тізені жоғары көтеріп жүгіру;

-аяқты артқа сермеп жүгіру;

-жылдамдыққа жүгіру;

-180º-қа айналу

Жанымызбен жылжу

-кеудеден доп лақтыру қалпын салып оң және сол жақ жанымызбен жылжу.

Жәй жүріс:

-қол жоғары, аяқтың ұшымен жүру;

-қол желкеде немесе жанымызда,өкшемен жүру;

-аяқтың сыртымен жүру;

-аяқтың ішімен жүру.

ЖДЖ

Әр бір белсенді қозғалыс үшін үлкен бос кеңістік.
 

Сабақтың ортасы:

 

 

26мин.

 «Баскетбол ойынында негізгі элементтер» таныстырылымын көрсету

(Б, Т, Тәж, ф)

Доп үшін күрес. Баскетбол алаңында екі топ ойнайды. Мұғалім алаң ортасынан капитандар арасына допты ойынға қосады, олар допты өз жағына қағып алуға тырысады.Ойыншылар допты қағып алғаннан кейін, допты бір-біріне жалғайды, ал қарсылас топ допты қағып алуға тырысады.10рет допты жалғаған топ өз еншісіне ұпай алып келеді.Осыдан кейін ойынды ортадан бастайды. Өз қоржынына көп ұпай жинаған топ жеңімпаз болып саналады.

Бұл тапсырмаға бағалау дескрипторы:

-Допты жалғауды дұрыс орындау

-Допты тартып алу кезінде ережені бұзбау

ҚБ:

«Жина және жауап бер».

Оқушыларға «жұлып алу», «жалғау», «допты алып жүру», «екі адым», «себетке лақтыру», «допты ұтып алу», «доп үшін күрес»-атты сөздер жазылған парақшалар беріледі.

Оқушылар белгілі бір уақыт ішінде сөздерді реттілігі бойынша жинайды және неліктен реттілік бойынша тұрғанын түсіндіреді.

(Б, Т,)Жеңілдетілген ережемен баскетбол ойыны.

Бұл тапсырмаға бағалау дескрипторы:

— Допты жерге соқпай алып жүру баскетбол ойыны,доппен екі адым жасауға рұқсат беріледі.

Үлкен ойын кеңістігі,жарыс өткізуге қажетті құрал жабдықтар.
Сабақтың  соңы:

6 мин

Сабақты қорытындылау.

Рефлексия.Оқушыларға сабақтың ұнаған,ұнамағанын әр түрлі түсті қағаздарды таңдау арқылы бағалауды сұраймыз.

Қызыл түс «өте жақсы», сары түс «орташа», ақ түс «нашар».

 

Үлкен бос кеңістік.
Саралау: Бағалау: Денсаулық және қауіпсіздік ережелерінің сақталуы:

 

Дене шынықтыру сабақтарында саралық тәсілдемеге оқушылардың мүмкіндіктеріне қарай олардың дене саулығының, дене дайындығының оңтайлы деңгейіне, сондай-ақ тиісті білім, біліктер және дағдылар көлеміне қол жеткізуге мүмкіндік беретін ерекше тәсілдеме жатады.

Дене дайындығының деңгейі төмен оқушыларды қолдау үшін:  бір тактикалық тәсілді меңгеру

Қабілетті оқушыларға: күрделірек тапсырмалар беру

Сабақ барысын бағалау, мұғалімнің мынадай бақылауынан тұрады:

1 оқушыларды бақылаумен

2  оқушыларға ауызша сұрақ қою

3  оқушымен жекелей әңгіме жүргізу

— белсенді оқушыларға

— жетістік критерий

-теориялық біліміне

Әр оқу тоқсанының басында бекітілген қауіпсіздік техникасы ережелерімен таныстыру;

Сабақ барысында жайлы жағдай туғызу арқылы;

Тақырыпқа сай әрекет ету мен киінуді қатаң талап ету міндетті;

Әр оқушының жүрісін, тұрысын назарда ұстау

Рефлексия

Были ли цели урока/цели обучения реалистичными?

 

Все ли учащиеся достигли ЦО?

Если нет, то почему?

 

Правильно ли проведена дифференциация на уроке?

 

Выдержаны ли были временные этапы урока?

 

Какие отступления были от плана урока и почему?

 

 

 

 

 

 

Общая оценка

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)?

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об обучении)?

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на что необходимо обратить внимание на последующих уроках?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-бөлім

Өзгертілген командалық ойын

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сыныбы: 6-сынып

Сабақ 21-22

Қатысқан оқушы саны : Қатыспағаны:
Сабақтың тақырыбы: Негізгі қабылдау тактикасын үйрету
Меңгеру мақсаттары: 6.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін білу және орындау

6.1.6.1 — аздаған ауқымдағы дене жаттығуларының тактикасын, стратегиясын және құрылымдық идеяларын білу және сипаттау

Сабақ мақсаты: Топта жұмыс істеу

Көшбасшылық сапасын дамыту

Жетістік критерийлері: Баскетбол ойынында техникалық әдіспен допты дұрыс алып жүре алады

Топта жұмыс істей алады

Баскетбол ойынының негізгі ережелерін және қауіпсіздік ережелерін біледі

Жеке жумыс істей алады

Тілдік мақсаттар: Пәндік лексика және терминдер:

·         Шабуылдау ойыны, бейімделген ойындар

·         баскетбол добы, пластиктен доп, әр түрлі түсті лента, ысқырық, сет, тайм, аут, фол, дриблинг.

Талдау үшін сұрақ:

·         Дриблингті жақсарту үшін не істеу қажет?

·         Мергендік қасиетті дамыту үшін не істеу керек?

Құндылықтарды дарыту:

 

Жеке жауапкершілік, оң болу. Көшбасшылықты дамыту және өзара көмек.Жалпы ұлттық құндылықтар мен мектеп құндылықтарын дарыту. Патриоттық тәрбие.
Пән аралық байланыс: Өзін-өзі тану пәнімен және математикамен байланысады
Акт қолдану: Бейнетаспа көрсету, ғаламтор пайдалану.
Бастапқы білім: Оқушылар баскетбол жөнінде өткен сыныпта, үйде, сыныптан тыс орында алған білімдерін қолданады.
САБАҚ   БАРЫСЫ
Сабақ кезендері: Сабақтағы іс-әрекеттер: құрал жабдықтар (ресурстар)
Сабақтың басы:

6-10 мин

 

Сапқа тұру,баяндама,сәлемдесу,жаңа сабақтың тақырыбымен, мақсатымен, жетістік өлшемдерімен таныстыру;

Қауіпсіздік ережесін еске салу.

Жәй жүгіріс.

ЖДЖ жасау.

Әр түрлі белсенділік үшін үлкен,бос кеңістік.
 

Сабақтың ортасы:

 

26мин.

Ойынның  техникалық тәсілдерін үйрету

Допты алып жүру

Допты қалай дұрыс алып жүруіне бейнетаспа көрсету: «баскетбол сабақтары-дриблинг, допты бақылау».

Допты алып жүру кезінде, қауіпсіздік ережесін еске салады.

(Б, Т, Тәж, ф)

“Мотоциклисттер”-ойыны:

Тапсырма: Допты бір орында және қозғалыста алып жүруді дамыту,оқушыларды алаңды көруге үйрету.

Алаңда ені 2-3м жол жолағы орналасқан.Барлық оқушылар мотоциклисттер,олар допты еркін алып жүре алады.Мұғалім-бағыттаушы, қызыл және жасыл жалаушаларымен.                                                                                                                                                                                                                                                               Егерде бағыттаушы қызыл жалаушаны көрсетсе, мотоциклист тоқтайды, бірақ моторды сөндірмейді – яғни допты бір орында жүргізеді. Ал жасыл жалаушаны көрсетсе,мотоциклисттер көшеден тоқтаусыз өтеді – допты қозғалыста жүргізеді. (Қозғалыс көшеде бір бағытта жүреді)

Допты алып жүру кезінде 3 қателік жіберсе (екірет алып жүру, доптан айырылып қалу және т.б.) ойыннан шығарылады.

Бұл тапсырмаға бағалау дескрипторы:

-Оқушылар дұрыс тұрыста допты алып жүреді.

— Допты итеру кезінде,қолымыз допты шығарып салады.

Допты ұтып алу

Баскетбол добы саған қарай ұшып келе жатса, ертерек қолымызбен қарсы аламыз.Ол үшін екі қолдарыңыздың саусақтарын үлкен воронка тәрізді жасаймыз. Ұшып келе жатқан допқа мұқият қарау.Ол саусағын тигізген бойда, допты қыс, ал қолымызды шынтақтан бүгіп,допты кеудеге тартамыз.Бірақ негізгі тұрысты ұмытпа! Ойынды жалғастыруға дайын бол.

«Баскетбол ойынында допты жалғау және ұтып алу» таныстырылымын көрсету.

“Есімімен шақыр”-ойыны:

Тапсырма: Оқушыларға допты ұтып алуға үйрету.

Оқушылар топқа бөлінеді және шеңбер құрайды.                                                                                                           Бір оқушы доппен шеңбердің ортасында болады. Ысқырық берілгеннен кейін,ол допты аспанға лақтырып бір баланың атын атайды.Аталған оқушы допты түсірмей ұтып алуы қажет.Осылайша допты ұтып алған оқушы лақтырып ойын жалғаса береді.Ең аз допты түсіріп алған топ жеңімпаз болып саналады.

Бұл тапсырмаға бағалау дескрипторы:

-Допты ұтып алу кезінде қолымызды алға созып саусақтарымызды воронка тәрізді жасаймыз.

-Допты ұтып алғаннан кейін кеудемізге жақындатамыз.

ҚБ:

Еденге бормен 3шеңбер саламыз.

Оқушыларды шеңберге тұруға шақырамыз:

1 шеңбер-кімде барлығы жақсы болды

2 шеңбер-кімде кейбір сәттері орындалмады

3 шеңбер-кімде ештеңе орындалмады.

Үлкен ойын алаңы,құрал-саймандар.

Баскетбол доптары, қызыл және жасыл жалаушалар.

Сабақтың  соңы:

6 мин

Сабақты қорытындылау.

Техникалық іс-қимылды дұрыс орындаған оқушыларды атап өту (дұрыс тұрысын,допты алып жүру және допты ұтып алуда қолдың қозғалысы және т.б.)

Жие қателік жібергендерді атап өту (дұрыс емес тұрыс, допты алып жүру және допты ұтып алуда қолдың дұрыс емес қозғалысы және т.б.)

Рефлексия «екі жұлдыз бір тілек»-оқушылар стикерге сабақтың екі ұнаған сәтін және сабаққа өзгеріс енгізу үшін бір тілек жазып кетеді.

Үлкен,бос кеңістік

Стикер,маркер.

Саралау: Бағалау: Денсаулық және қауіпсіздік ережелерінің сақталуы:
-барлық оқушылар қыздырыну жаттығуларын орындайды;

-допты ұстап алуды кейбір оқушылар орындайды;

-жаттығуды орындау кезінде қиындық көретін оқушылар мұғалімнің көмегімен орындайды.

Әр білім алушы өзінің іс-әрекеті туралы сыныптастарымен талқылай алады;

Оқушылардың сабақ барысында үйренгенін бағалау үшін дайындалып қойылған белгілі бір критерийлермен немесе кері байланыс беру арқылы жүзеге асыруға болады;

Нақты бағалау үшін жоғарыда көрсетілген алдын-ала дайындалған критериилерді пайдаланамыз.

Жұпта жұмыс жасаған оқушылар бір-бірін бағалайды.

 

Әр оқу тоқсанының басында бекітілген қауіпсіздік техникасы ережелерімен таныстыру;

Сабақ барысында жайлы жағдай туғызу арқылы;

Тақырыпқа сай әрекет ету мен киінуді қатаң талап ету міндетті;

Әр оқушының жүрісін, тұрысын назарда ұстау

Сабақ бойынша рефлекия:

 

1.Сабақ мақсаттары дұрыс қойылған ба?

 

 

2.Оқушылар нені үйренді?

 

 

3.Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

 

 

4. Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

 

 

6. Сабақта уақыт кезеңдері сақталды ма ?

 

 

 

Жалпы  оқушыларды  бағалау:

 

Сабақтың жақсы екі  аспектісі   (оқытуға, үйренуге қатысты.)

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту және үйрену)

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып   туралы   немесе  жекелеген оқушылардың жетістіктерін сараптау

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сыныбы: 6-сынып Қатысқан оқушы саны : Қатыспағаны:
Сабақтың тақырыбы: Негізгі қабылдау тактикасын үйрету
Меңгеру мақсаттары: 6.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін білу және орындау

6.1.6.1 — аздаған ауқымдағы дене жаттығуларының тактикасын, стратегиясын және құрылымдық идеяларын білу және сипаттау

Сабақ мақсаты: ·         Теориялық құрылымда ойынның техникалық іс-қимылы

·         Ойында техникалық  қабілеттерді қолдану

Жетістік критерийлері: ·         Баскетбол ойынында техникалық әдістерді меңгерген

·         Бір немесе бірнеше техникалық іс-қимылды меңгерген

·         Ойын кезінде техникалық іс-қимылды көрсету

Тілдік мақсаттар: Пәндік лексика және терминдер:

·         допты алып жүру,доптан айырылып қалу

·         тартып алу

·         ұпай, мақсат, ереже

Талдау үшін сұрақ:

·          Сіз жеке ойыншы ретінде,топтың ойынын қалай жетілдіре аласыз?

Құндылықтарды дарыту:

 

Жеке жауапкершілік, оң болу. Көшбасшылықты дамыту және өзара көмек.
Пән аралық байланыс: Өзін-өзі тану пәнімен байланыс.
Акт қолдану: Бейнетаспа көрсету үшін интерактивті тақта қолдану
Бастапқы білім: Оқушылар баскетбол жөнінде өткен сыныпта, үйде, сыныптан тыс орында алған білімдерін қолданады.
САБАҚ   БАРЫСЫ
Сабақ кезендері: Сабақтағы іс-әрекеттер: құрал жабдықтар (ресурстар)
Сабақтың басы:

6-10 мин

 

Сапқа тұру,сәлемдесу,жаңа сабақтың тақырыбымен, мақсатымен, жетістік өлшемдерімен таныстыру;

Жәй жүгіріс.

ЖДЖ.

Әр бір белсенді қозғалыс үшін үлкен бос кеңістік.
 

Сабақтың ортасы:

 

26мин.

Ойынның  техникалық тәсілдерін үйрету

«Допты тартып алу» таныстырылымын көрсету

Мұғалім оқушыларға баскетбол ойынындағы «допты жұлып алу», «допты қарсыласының қолынан қағып жіберу», «допты алып жүру кезінде қағып жіберу» және «допты тартып алу»-ды түсіндіріп көрсетеді.

(Б, Т, Тәж, ф)

“Доп үшін күрес”.

Тапсырма: Үйренген әдісті оқытуда қолдану.

Оқушылар екі топқа бөлінеді.Араларынан топ басшысы тағайындалады.Мұғалім алаң ортасынан допты лақтырады,ал топ басшылары допты өз тобына қағып жіберуге тырысады. Топ ойыншылары қағып алған допты бір-біріне жалғайды, ал қарсылас топ ойыншылары допты қағып алуға тырысады. 6 доп жалғаған топ өз қоржынына ұпай алып келеді. Көп ұпай жинаған топ жеңімпаз атанады.

Бұл тапсырмаға бағалау дескрипторы:

-Жоғарыда берілген, доп үшін күрес техникасын ойында қолдану

-Ережені бұзбау

(Б, Т) Жеңілдетілген ереже бойынша баскетбол ойыны.

-Допты жерге соқпай алып жүру ойыны,доппен екі адым жасауға рұқсат беріледі.

ҚБ:

Оқушыларға «допты жұлып алу», «допты қарсыласының қолынан қағып жіберу», «допты алып жүру кезінде қағып жіберу» және «допты тартып алу» атты тірек сөздер беріледі және жауап нұсқасымен.Оқушылар дұрыс нұсқа жауаптарын тауып бір-біріне түсіндіріп көрсетеді.

Үлкен ойын кеңістігі,жарыс өткізуге қажетті құрал жабдықтар.
Сабақтың  соңы:

6 мин

Сабақты қорытындылау.

Техникалық іс-қимылды дұрыс орындаған оқушыларды бағалау.

Соңында оқушылар рефлексия жүргізеді:

— нені  білдім, нені үйрендім.

— нені толық түсінбедім.

— игеру үшін не қажет? деген сұрақтарға жауап іздейтін болады.

Үй тапсырмалары беріледі;

Мұғалім тарапынан кері байланыс жүргізіледі (сабақ барысында кеткен қателіктер мен артықшылықтар ауызша айтылады)

Үлкен бос кеңістік.
Саралау: Бағалау: Денсаулық және қауіпсіздік ережелерінің сақталуы:
Физикалық дене қабілеті жоғары топ оқушыларына қиындатылған ойын түрін ұсыну. Сабақ барысын бағалау, мұғалімнің мынадай бақылауынан тұрады:

1 оқушыларды бақылаумен

2  оқушыларға ауызша сұрақ қою

3  оқушымен жекелей әңгіме жүргізу

— белсенді оқушыларға

— жетістік критерий

-теориялық біліміне

Әр оқу тоқсанының басында бекітілген қауіпсіздік техникасы ережелерімен таныстыру;

Сабақ барысында жайлы жағдай туғызу арқылы;

Тақырыпқа сай әрекет ету мен киінуді қатаң талап ету міндетті;

Әр оқушының жүрісін, тұрысын назарда ұстау

Сабақ бойынша рефлекия:

 

1.Сабақ мақсаттары дұрыс қойылған ба?

 

 

2.Оқушылар нені үйренді?

 

 

3.Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

 

 

4. Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

 

 

6. Сабақта уақыт кезеңдері сақталды ма ?

 

 

 

Жалпы  оқушыларды  бағалау:

 

Сабақтың жақсы екі  аспектісі   (оқытуға, үйренуге қатысты.)

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту және үйрену)

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып   туралы   немесе  жекелеген оқушылардың жетістіктерін сараптау

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-бөлім: Түрлендірілген командалық ойындар Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сыныбы: 6 сыныптар

Сабақ 26-26

Қатысқан оқушы саны: Қатыспағаны:
Сабақтың тақырыбы  Ойын кезінде  көшбасшылық дағдыны қалыптастыру.
Оқу бағдарламасына сілтеме жасау 6.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді түсіну

6.2.1.1 — өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу,  қимыл-әрекеттермен байланысты білімді білу және түсіну

Сабақтың тақырыбы: Командада жұмыс істеу дағдыларын және көшбасшы болу дағдыларын түсіне білу

Командада жұмыс істеу дағдыларын және көшбасшы болу дағдыларын дамыту және қолдану

Негізгі мақсаттар Қозғалмалы ойындарда баскетбол элементтерін жетілдіру

Командада жұмыс істеу дағдыларын және көшбасшы болу дағдыларын дамытуға септігін тигізу.

Жетістік критерийлері 1.      Көшбасшылық сөзінің мағынасын түсінеді.

2.      Допты екі қолмен алып жүре алады.

3.      Қарсыласты доппен айналып өте алады.

Тілдік мақсаттар

 

Оқушылар келесі ұғымдарды біледі және қолдана алады:

Ø  Баскетбол добы

Ø  Дриблинг

Ø  Ойыншылар

Ø  Көшбасшылар

Пәнаралық байланыстар Бұл сабақта өзін-өзі тану пәнімен өзара пәнаралық байланыс орнатуға болады.
АКТ пайдалану дағдылары Интербелсенді тақтада презентация көрсету
Бастапқы білім

 

 Оқушылар баскетбол ойыны туралы біледі және допты екі қолмен алып жүре алады
 

Сабақ барысы

Сабақтың жоспарланған кезендері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекеттер

 

Ресурстар:
Сабақтың басы

10 мин.

Тақырыпты, сабақ барысын, бағалау критерийлерін, сабақ мақсаттарын жария ету және түсіндіру, сабақ соңындағы рефлексия туралы ескерту.

Жүгіру жаттығулары.

Бір орындағы жалпы дамыту жаттығулары.

Әр іс-әрекет түрі үшін үлкен бос кеңістіктің болуы.
 

 

 

Сабақтың ортасы

26 мин.

 

Көшбасшылық қасиеттің не екенін түсіндіру. Ойын туралы презентация көрсету. Ойын кезіндегі Қ.Е. түсіндіру. (Ф,Тәж,Б)  Ойыншылар оң қолымен допты алып жүреді. Жүргізуші де оң қолымен допты алып жүреді, ал екінші қолымен басқа ойыншыға допты тигізуі керек. Доп тиген ойыншы қолын көтеріп «Мен жүргізушімін» деп айтады да ойынды әрі қарай жалғастырады. Бағалау дескрипторлары:

—          допты алып жүргенде тек оң қолымен алып жүреді.

—          Жылдам әрі көп ойыншыға доп тигізеді

—          Залда шебер қашады және орын ауыстырады

Қалыптастырушы бағалау: Бағдаршам

Қабілетті және белсенді оқушыларға жасыл түстіжұлдызшалар беру.

Аз белсенді оқушыларға сары түсті және қолдауға мұқтаж оқушыларға қызыл түсті жұлдызшалар беру.

Үлкен бос кеңістік. Баскетбол доптары, фишкалар мен конустар, ысқырық
 

Сабақтың  соңы

6 мин.

 

Сабақты қорытындылау:  сабақ соңында нәтижелер қорытындыланып, не білгені, қалай жұмыс жасағандары талқыланады. Сабақ рефлексиясы «тегтер» бұлты түрінде жүргізіледі, оларды толықтыру қажет. Мысалы, келесі сөйлемдердің нұсқалары жазылған қағаз жолақтарын үлестіру.

o    Бүгін мен ……………………. таныстым.

o    Маған………………… қиын болды.

o    Мен ………………………. түсіндім.

o    Мен ……………………… үйрендім.

o    Мен…………………. жасай алдым.

o    Мен үшін ……………………….. қызықты болды.

o    Мені …………………….. таңғалдырды.

o    Менің ………………………….. білгім келді.

Әр оқушы 1-2 сөйлемнен таңдап, оларды толықтырады.

Киім ауыстыру орнына кету.

Маркерлер мен фломастерлер

 

 

Саралау – Көбірек қолдау көрсетуді Сіз қалай жоспарлайсыз? Қабілетті оқушылардың алдына қандай міндеттер қоюды жоспарлайсыз?

Дене шынықтыру сабақтарында саралық тәсілдемеге оқушылардың мүмкіндіктеріне қарай олардың дене саулығының, дене дайындығының оңтайлы деңгейіне, сондай-ақ тиісті білім, біліктер және дағдылар көлеміне қол жеткізуге мүмкіндік беретін ерекше тәсілдеме жатады.

Дене дайындығының деңгейі төмен оқушыларды қолдау үшін:  оң қолмен допты алып жүруді қайталау

Қабілетті оқушыларға: допты екі қолмен алып жүру

Бағалау -Сіз оқушылардың материалды меңгеру деңгейін тексеруді қалай жоспарладыңыз?

Сабақтарда бағалауды мұғалім келесілер арқылы сабақ барысында жүзеге асырады:

Бағдаршам

Қабілетті және белсенді оқушыларға жасыл түстіжұлдызшалар беру.

Аз белсенді оқушыларға сары түсті және қолдауға мұқтаж оқушыларға қызыл түсті жұлдызшалар беру.

Денсаулық және қауіпсіздік ережелерінің сақталуы:

Әр оқу тоқсанының басында бекітілген қауіпсіздік техникасы ережелерімен таныстыру;

Сабақ барысында жайлы жағдай туғызу арқылы;

Тақырыпқа сай әрекет ету мен киінуді қатаң талап ету міндетті;

 

Жалпы бағалау

Сабақтың жақсы екі  аспектісін көрсетіңіз   (оқытуға, үйренуге қатысты)?

1:

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту және үйренуге қатысты)?

1:

2:

 

Сабақ барысында сыныптың немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері /қиындықтары туралы не анықтадым, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу керек?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-бөлім: Түрлендірілген командалық ойындар Мектеп
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:

 

Сыныбы: 6 сыныптар

Сабақ 27

Қатысқан оқушы саны: Қатыспағаны:
Сабақтың тақырыбы:  Ойын кезінде  көшбасшылық дағдыны қалыптастыру
Оқу бағдарламасына сілтеме жасау 6.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді түсіну

6.2.1.1 — өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу,  қимыл-әрекеттермен байланысты білімді білу және түсіну

Сабақтың мақсаттары 1.      Төзімділік, ептілік және зейінділікті дамытуға ықпал ету

2.      Командада жұмыс істеу дағдыларын және көшбасшы болу дағдыларын дамытуға септігін тигізу.

Жетістік критерийлері 1.      «Көшбасшылық» сөзінің мағынасын біледі.

2.      Қашықтықты жылдам жүгіріп өтеді.

3.      Қозғалмалы ойындарда  көшбасшылық дағдыларды көрсетеді.

Тілдік мақсаттар

 

Оқушылар келесі ұғымдарды біледі және қолдана алады:

Ø  жүгіру

Ø  жылдамдықты үдете жүгіру

Ø  жылдамдық

Ø  көшбасшылар

Пәнаралық байланыстар Бұл сабақта математика пәнімен өзара пәнаралық байланыс орнатуға болады: метр, өлшеу, санау.
АКТ пайдалану дағдылары Интербелсенді тақтада эстафеталық жүгіріс туралы бейнекөрініс көрсету
Бастапқы білім

 

 Оқушылардың эстафеталық жүгіріс туралы танымы бар
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезендері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекеттер

 

Ресурстар:
Сабақтың басы

10 мин.

 

Тақырыпты, сабақ барысын, бағалау критерийлерін, сабақ мақсаттарын жария ету және түсіндіру, сабақ соңындағы рефлексия туралы ескерту.

Жүгіру жаттығулары.

Бір орындағы жалпы дамыту жаттығулары.

Әр іс-әрекет түрі үшін үлкен бос кеңістіктің болуы.
 

 

 

Сабақтың ортасы

26 мин.

 

Көшбасшылық қасиеттің не екенін түсіндіру. Эстафеталық жүгіріс туралы бейнекөрініс көрсету. Ойын кезіндегі Қ.Е. түсіндіру..

(Б, Т, Ж, Ф)

Командалар эстафетада жарысады.

Ойын түрлері:

а) Қатысушылар лекке тұрып бір-бірден жүгіреді. Ойыншы айналу белгісіне дейін жүгіріп, кейін келеді, кейін келесі ойыншы жүгіреді.

б) Қатысушылар бір қатарға тұрады. Мәре сызығына қарай бірге жүгіріп, бірге кері қайтып келеді.

в) Бір команданың екі топшасы бір-біріне қарама-қарсы лекке тұрады. Әр жүгірісте орындарын ауыстырып отырады.

Бағалау дескрипторлары: — Өз жолымен жүгіреді.

— Ережені бұзбай жылдам жүгіріп өтеді.

— Жарыс кезінде жылдам қозғалады

Қалыптастырушы бағалау: 2+1:

Оқушылар өздерінің жұптарына жүгірудегі 2 жақсы жағын және жетілдіруді талап ететін 1 сәтті айтады.

 

Үлкен бос кеңістік.

 

 

 

Үлкен бос кеңістік.

Құрал-жабдықтар: волейбол добы, кеглилер, секундомер,ысқырық.

 

Сабақтың  соңы

6 мин.

 

Сабақ қорытындылау:  «Суретші» рефлексиясы.

Оқушылар залдан шығарда тақтаға өздерінің ненің жақсы орындағанын және жетілдіру керек сәттерді жазады немесе смайлик суретін салу арқылы қалдырады.

Киім ауыстыру орнына кету.

Маркерлер, фломастерлер, стикерлер
Саралау – Көбірек қолдау көрсетуді Сіз қалай жоспарлайсыз? Қабілетті оқушылардың алдына қандай міндеттер қоюды жоспарлайсыз?

Дене шынықтыру сабақтарында саралық тәсілдемеге оқушылардың мүмкіндіктеріне қарай олардың дене саулығының, дене дайындығының оңтайлы деңгейіне, сондай-ақ тиісті білім, біліктер және дағдылар көлеміне қол жеткізуге мүмкіндік беретін ерекше тәсілдеме жатады.

Дене дайындығының деңгейі төмен оқушыларды қолдау үшін:  Қайта келу жүгірулері

Қабілетті оқушыларға: Кедергілер арқылы жүгіру

Бағалау -Сіз оқушылардың материалды меңгеру деңгейін тексеруді қалай жоспарладыңыз?

Сабақтарда бағалауды мұғалім келесілер арқылы сабақ барысында жүзеге асырады:

Сабақтарда бағалауды мұғалім келесілер арқылы сабақ барысында жүзеге асырады:

2+1:

Оқушылар өздерінің жұптарына жүгірудегі 2 жақсы жағын және жетілдіруді талап ететін 1 сәтті айтады.

Денсаулық және қауіпсіздік ережелерінің сақталуы:

Әр оқу тоқсанының басында бекітілген қауіпсіздік техникасы ережелерімен таныстыру;

Сабақ барысында жайлы жағдай туғызу арқылы;

Тақырыпқа сай әрекет ету мен киінуді қатаң талап ету міндетті;

 

Жалпы бағалау

Сабақтың жақсы екі  аспектісін көрсетіңіз   (оқытуға, үйренуге қатысты)?

1:

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту және үйренуге қатысты)?

1:

2:

 

Сабақ барысында сыныптың немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері /қиындықтары туралы не анықтадым, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу керек?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-бөлім: Түрлендірілген командалық ойындар Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:

 

Сыныбы: 6 сыныптар

Сабақ 28

Қатысқан оқушы саны: Қатыспағаны:
Сабақтың тақырыбы  Ойын кезінде  көшбасшылық дағдыны қалыптастыру
Оқу бағдарламасына сілтеме жасау 6.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді түсіну

6.2.1.1 — өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу,  қимыл-әрекеттермен байланысты білімді білу және түсіну

Сабақтың мақсаттары 3.      Төзімділік, ептілік және зейінділікті дамытуға ықпал ету

4.      Командада жұмыс істеу дағдыларын және көшбасшы болу дағдыларын дамытуға септігін тигізу.

Жетістік критерийлері 4.      «Көшбасшылық» сөзінің мағынасын біледі.

5.      Көшбасшылық қасиетін дамытады

6.      Қозғалмалы ойындарда көшбасшылық қасиетін көрсетеді

Тілдік мақсаттар

 

Оқушылар келесі ұғымдарды біледі және қолдана алады:

Ø  тактика

Ø  стратегия

Ø  алдау қозғалыстары

Ø  допты лақтыру

Пәнаралық байланыстар Бұл сабақта қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі пәндерімен өзара пәнаралық байланыс орнатуға болады.
АКТ пайдалану дағдылары Интербелсенді тақтада «Аңшы мен үйрек» ойыны туралы презентация көрсету
Бастапқы білім

 

 Оқушылардың доп лақтыру және орындау техникасы туралы түсініктері бар
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезендері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекеттер

 

Ресурстар
Сабақтың басы

10 мин.

 

Тақырыпты, сабақ барысын, бағалау критерийлерін, сабақ мақсаттарын жария ету және түсіндіру, сабақ соңындағы рефлексия туралы ескерту.

Жай жүру, жүгіру түрлері

Бір орындағы жалпы дамыту жаттығулары

Әр іс-әрекет түрі үшін үлкен бос кеңістіктің болуы.

Үлкен бос кеңістік

 

 

 

Сабақтың ортасы

26 мин.

 

Көшбасшылық қасиеттің не екенін түсіндіру. Ойын туралы бейнекөрініс көрсету. Ойын кезіндегі Қ.Е. түсіндіру.

Аңшы мен үйрек ойыны.

Оқушылар қатарға түрып, бір,екіге саналады 1-ші топ аңшылар ал 2-ші топ үйректер  болады. Аңшылардың қолында волейбол добы болады. Аңшылар үйректерді доппен соғады. Доп тиген үйрек ойыннан шығады. Ойын барлық үйректерге доп тигенше жалғасады. Ойыншылар рөлдерін алмастырып отырады. Уақыт есептеледі. Уақыт үнемдеген команда жеңіске жетеді.

Бағалау дескрипторлары: — ойыншыларға қарай жылдам лақтырады.

—          алаңда жылдам қозғалады

—          2 немесе одан да көп ойыншыға доп тигізеді

Қалыптастырушы бағалау: Фишкалар

Залда фишкалардан алдын ала дайындалған түрлі-түсті фишкалар қойылған. Оқушылар өздерін бағалауда осы шеңберлердің ішіне орналасуы керек. Ақ түсті шеңберге барлығын жақсы орындадым деген оқушылар.

Жасыл түсті шеңберге көбіне жақсы орындадым деген оқушылар.

Көк түсті шеңберге кейбірін жақсы орындадым деген оқушылар.

Үлкен бос кеңістік.

Волейбол добы, ысқырық, конустар.

 

Сабақтың  соңы

6 мин.

 

Сабақты қорытындылау:  сабақ соңында нәтижелер қорытындыланып, не білгені, қалай жұмыс жасағандары талқыланады.

«Нысана» рефлексиясы.  Оқушылар маркерлермен нысанаға қаншалықты сабақ мазмұнын меңгергендігін білдіріп нүкте қойып кетеді.

 

Киім ауыстыру орнына кету.

Маркерлер, фломастерлер, стикерлер
Саралау – Көбірек қолдау көрсетуді Сіз қалай жоспарлайсыз? Қабілетті оқушылардың алдына қандай міндеттер қоюды жоспарлайсыз?

Дене шынықтыру сабақтарында саралық тәсілдемеге оқушылардың мүмкіндіктеріне қарай олардың дене саулығының, дене дайындығының оңтайлы деңгейіне, сондай-ақ тиісті білім, біліктер және дағдылар көлеміне қол жеткізуге мүмкіндік беретін ерекше тәсілдеме жатады.

Дене дайындығының деңгейі төмен оқушыларды қолдау үшін:  допты нысанаға лақтыруды қайталау

Қабілетті оқушыларға: нысанаға допты қозғалыста лақтырып тигізу

Бағалау -Сіз оқушылардың материалды меңгеру деңгейін тексеруді қалай жоспарладыңыз?

Сабақтарда бағалауды мұғалім келесілер арқылы сабақ барысында жүзеге асырады:

Фишкалар

Залда фишкалардан алдын ала дайындалған түрлі-түсті фишкалар қойылған. Оқушылар өздерін бағалауда осы шеңберлердің ішіне орналасуы керек. Ақ түсті шеңберге барлығын жақсы орындадым деген оқушылар.

Жасыл түсті шеңберге көбіне жақсы орындадым деген оқушылар.

Көк түсті шеңберге кейбірін жақсы орындадым деген оқушылар.

Денсаулық және қауіпсіздік ережелерінің сақталуы:

Әр оқу тоқсанының басында бекітілген қауіпсіздік техникасы ережелерімен таныстыру;

Сабақ барысында жайлы жағдай туғызу арқылы;

Тақырыпқа сай әрекет ету мен киінуді қатаң талап ету міндетті;

 

Жалпы бағалау

Сабақтың жақсы екі  аспектісін көрсетіңіз   (оқытуға, үйренуге қатысты)?

1:

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту және үйренуге қатысты)?

1:

2:

 

Сабақ барысында сыныптың немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері /қиындықтары туралы не анықтадым, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу керек?

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 3-тарау: Ағзаны гимнастика арқылы нығайту Мектеп:  
Мерзімі   Мұғалімнің аты- жөні:  
Сынып

Сабақ 29-30

6 Қатысушылардың саны : Сабақта жоқ:
Тақырыбы Қауіпсіздік ережесі.

Кешенді жалпы дамыту жаттығуларының негізін құру

Сабақтың мақсаты

(оқу бағдарламасына сілтеме)

6.3.4.1. — денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардар болу;

6.3.2.1 — қыздырыну және қалпына келтіру жаттығуларын орындау мен дайындау аясындағы негізгі компоненттерді білу және түсіну

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар үйренеді
Жалпы дамыту жаттығулардың негізін құрастыра алады  (ЖДЖ).
Басым көпшілігі үйренеді:
Жаттығу кешенін құрастырады
Кейбір оқушылар үйренеді:
Көшбасшылық қабілеттерін көрсетеді
Жетістік критерииі 1. ҚЕ  сақтайды

2. ЖДЖ бірізділігін біледі

 Тілдік мақсат Русский: Бег, прыжок, кувырок, группировка, стойка

Казахский: Жүгіру, секіру, топтау, қалып, тоңқалаң асып түсу

Английский: Running, jumping, somersaults, group, rack

Құндылықтарды дарыту

 

1. Серіктестік

2. Бір біріне сенімділік,  өзін қауіпсіздендіру

Жалпы ғаламдық тәрбиелеу

 

Әлемдік деңгейдегі ынтымақтастықты дамыту, әртүрлілік спорт арқылы сыйластық құндылықтарына қол жеткізу.
АКТ қолдану дағдылар Шаңғы жүрісінің орындалуының бейне жазбасы
Оқутыдың шынайылығы Шаңғы жүрісінің әдісінің бейне жазбасы
Пәнаралық байланыс 1.      Физика

2.      ОБЖ

Бастапқы білім Ожидается, что учащиеся будут обладать техникой выполнения упражнений.Оқушылар жаттығу техникасының орындалуын меңгереді деп күтіледі

Ойын ережесі.

Сабақтың барысы
Сабақтың жоспарланған

кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

 

Ресуртар
Сабақтың басы Ұйымдастыру кезеңі, Сабақ тапсырмасын түсіндіру, қауіпсіздік ережесін еске салу, Жетістік критериін құрастыру

ЖДЖ кешені

затсыз

I жаттығу

Б.қ.

1  -сол қадам, қол екі жақ жанарға,

иілу (дем алу);

2  -б.қ. (дем шығару);

3-4  -дәл солай екінші аяпен қайталау.

II.Жаттығу

Б.қ. –аяқты тіктеп  қол белде ,.

1  — денені солға бұру

Қол екі жақта

Иілу (дем алу );

2  -б.қ. (дем шығару);

3-4  — дәл солай оңға қайталау

III. жаттығу

Б.қ

1  -қол белде ,

Сол қолды көтеру

Тізегі иілу.

2  — аяқты тіктеу

Қол екі жақта

3  — аяқты тізеден бүгіу

Кол белде

4  — б.қ

IV. жаттығу

Б.қ. —  тік тұрып тізеге тіреу.

1  — сол қолды жоғары көтеру,

Оң аяқты артқа

2  — б.қ

3  — оң қолды жоғары

Сол аяқ артқа

4  б.қ

V. жаттығу

Б.қ. – жерге жату

1  -қолды иіу,

Сол аяқ артқа;

2  — б.қ

3  -қолды иіу,

Оң аяқ артқа    

 

(К, Г, Д, Э) Придумай сам

Большое свободное пространство.

 

2 пара  

Жалпы дамытқыг жаттығулар (ЖДЖ) кешенін құру негіздері

(Ж, С, К, Ф) Оқушылар ЖДЖ кешенін әзірлейді және орындайды. Сыныпты бірнеше топқа бөлу, әрбір топқа ширату нұсқасын ойластыруды және өз нұсқасын ұсыну тапсырмасын беру. Әрбір топқа әр түрлі бұлшық еттерге ширату жасау тапсырмасын беру.

Оқушылар буындардағы негізгі қозғалыстарды анықтайды: бүгу, жазу, келтіру, бұру, бұрылыс қозғалыстары, бұрылыстар.

 

 

Ссылка на интернет ресурс комплексы  обще развивающих упражнений:

http://bmsi.ru/doc/9bb3d627-1736-4076-a898-431623a6934c

 

http://fizkultura-na6.ru/komleksy-oru/metodika-provedeniya-i-kompleks-oru.html

 

Үй тапсырмасы Бағалау парағы рефлексия.

Үй тапсырмасы: акробатикалық жаттығуларды карточкаларда құрастыру.

Қорытындылау.

Интернет ресурсы,

Свободное творчество.

Саралауоқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Деңсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

 

 
Сабақ бойынша рефлексия

 

сабақ мақсаттары / оқыту мақсаттары шынайы болды ма? Барлық оқушылар  сабақ мақсатына жетті ме?Егер жоқ болса, неге жоқ?Сабақта саралау дұрыс өткізілді ме?

Сабақтың уақытша кезеңдері тұрақты болды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды және неге?

Жалпы баға

 

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

 

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-бөлім: Түрлендірілген командалық ойындар Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сыныбы: 6 сыныптар

Сабақ 31-32

Қатысқан оқушы саны: Қатыспағаны:
Сабақтың тақырыбы:  Қауіпсіздік ережесі.

Кешенді жалпы дамыту жаттығуларының негізін құру

Оқу бағдарламасына сілтеме жасау 6.3.4.1. — денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардар болу;

6.3.2.1 — қыздырыну және қалпына келтіру жаттығуларын орындау мен дайындау аясындағы негізгі компоненттерді білу және түсіну

Сабақтың мақсаттары Өзгеретін мән-жайларға қарай әрекет ету арқылы қимылдауға қатысты білімді ыңғайластыру

Сыни ойлауды үйренуге ықпал ету

Командада жұмыс істеу дағдыларын және көшбасшы болу дағдыларын дамытуға септігін тигізу.

Жетістік критерийлері 7.       «Көшбасшылық» сөзінің мағынасын біледі.

8.      Әр-түрлі жағдайларда жылдам қозғалып, тез шешім қабылдайды.

9.      Қозғалмалы ойындарда көшбасшылық қасиетін көрсетеді

Тілдік мақсаттар

 

Оқушылар келесі ұғымдарды біледі және қолдана алады: тактика

Ø  стратегия;

Ø  алдау қимылдары;

Ø  ту;

Ø  қорғаныс;

Ø  қарсы шабуыл.

Пәнаралық байланыстар Бұл сабақта өзін-өзі тану пәнімен өзара пәнаралық байланыс орнатуға болады.
АКТ пайдалану дағдылары «Қызыл ту» ойыны туралы презентацияны интербелсенді тақтада көрсету
Бастапқы білім

 

Оқушылардың «Қызыл ту» ойыны туралы білімі бар
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезендері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекеттер

 

Ресурстар
Сабақтың басы

10 мин.

Тақырыпты, сабақ барысын, бағалау критерийлерін, сабақ мақсаттарын жария ету және түсіндіру, сабақ соңындағы рефлексия туралы ескерту.

Сапқа тұрғызу, сәлемдесу. Сабаққа қатысқан оқушыларды түгендеу. Қауіпсіздік ережелерін еске түсіру. Сабақтың мақсатын таныстыру. Саптағы «Оңға!», «Солға!», «Кері айнал!»  «Алаңды айналып алға бас!» жаттығулары

Жүру бағытында орындалатын жаттығулар

Алға жүру:

1.Екі қолды жоғары көтеріп, аяқтың ұшымен жүру

2.Қол белде өкшемен жүру.

3.Қол желкеде жартылай отыр жүру.

4.Қол тізеде, отырып жүру, секіру.

Жүгіру бағытында орындалатын жаттығулары:

1.Жеңіл жүгіріс

2.Тізені алға көтеріп жүгіру.

3.Қолды артқа қойып, аяқты артқа сермей жүгіру.

4.Аяқтың басын алға сілтей жүгіру.

6.Оң қапталмен қолды алға айналдыру.

6.Сол қапталмен қолды артқа айналдыру

Әр іс-әрекет түрі үшін үлкен бос кеңістіктің болуы.
 

 

 

Сабақтың ортасы

26 мин.

 

 

Жалпы дамыту жаттығуларын дамыта отырып дененің шыдамдылығын жетілдіру .

  Домалау кезіндегі техниканы игеру , екі қолдың , ені аяқтың ,тыныс алу шыдамдылығынның төзімділігін жетілдіру .

Екі элементің қосылысы, алға домалай екіншісінде( көпірше жасау) (екі қолдың көмегімен боспен тұру) , артқадомалай екіншісінде жауырынға тұру және екі қолды көтере бастапқы қалыпқа келу.Ойын ретінде эстапеталық,акробатикалық жаттығулар орындау.

БҚ қол ұстасып, бір-біріне қарама-қарсы тұру. Бір қолды екі жаны арқылы жоғары көтеру, сол аяқты артта ұстау.

2.БҚ

3.Екінші аяқпенен де осылай жасау.

Барлық оқушылардың бірдей жасауын қадағалау.

БҚ қолдарын төмен ұстап, бір-біріне арқаларын беріп тұрады.

1.Сол аяғын ұшымен жанға қояды, оң қолды жоғары көтеріп, солға еңкейеді.

2.БҚ Екінші жаққа да осылай жасау.

Аяқты бүкпей түзу жасауын қадағалау.

БҚ Бір-бірінің иықтарынан ұстап, алға еңкейіп, қарама-қарсы тұрады. Аяқтардың арасы алшақ ұсталады.

1.Алға қарай серіппелі түрде еңкею

2.Солға бұрылу. Екінші жаққа бұрылыс жасай, осылай істеу.

Аяқты бүкпеу керек.

БҚ қолдарын жоғары көтеріп ұстап, бір-біріне арқаларын беріп тұрады.

1.Сол аяқпен ілгері аттау, артқа шалқаю.

2.БҚ екінші аяқпен де осылай жасау.

 

Қолдарын жібермеуін қадағалау.

БҚ Қолдарын шынтақтан іліп алып, бір-біріне арқаларын беріп тұру.

1.Жартылай отыру.

2.БҚ келу.

 

Арқаларын түзу болу керек.

 

БҚ серіктерінің иығына қолды салып, бір-біріне қарама-қарсы тұрады.

1.Сол аяқты алға-оңға қарай сілтеу.

2.БҚ келу. Екінші аяқпенда осылай жасау.

Аяқтарын түзу көтеруін қадағалау.

 

БҚ табандарын тіреп, аяқтарын тізеден бүгіп, қолдарынан ұстасып, гимнастикалық төсеніште қарама-қарсы отыру.

1.Сол аяқты жоғары көтьеріп, созып ұстайды.

2.БҚ

3-4 Оң аяқпен де осылай жасау.

Аяқтарын түзу ұстауын қадағалау.

БҚ табандарын тіреп аяқтарын алшақ қойып бір-біріне қарама-қарсы отыру, оң қолдарымен ұстасады.

1.Біреуі алға еңкейсе, екіншісі шалқайды.

2.БҚ

3.Екінші жаққа еңкейіп  шалқаю.

4.Бұл да сондай, бірақ сол қолмен ұстайды.

Аяқтарын түзу ұстауын қадағалау.

БҚ арқаларын бір-біріне беріп, аяқтарын тіке жазып отырады. Қолдарын көтеріп басынан ұстайды.

1.«А» алға еңкейеді. «Б» аяқтарын бүге, табанмен еденге тіреле «А»- ның иығына жатады.

2.БҚ

3.Қайталау.

Бір жаққа құламай қолдарын басынан ұстауын қадағалау

Үлкен бос кеңістік.

Ысқырық, жалаушалар, фишкалар мен конустар

 

Сабақтың  соңы

6 мин.

 

Сабақ қорытындылау:  сабақ соңында нәтижелер қорытындыланып, не білгені, қалай жұмыс жасағандары талқыланады.

«Қосу-алу-жетілдіру»

«Қ» алаңына оқушылар сабақта ненің ұнағанын жазады

«А» алаңына сабақтағы қызықсыз, пайдасыз деп ойлаған сәттерді жазады

«Ж» алаңына оқушылар әлі де осы тақырып бойынша нені білгісі, үйренгісі келетіні туралы жазады

Киім ауыстыру орнына кету.

Маркерлер, фломастерлер, стикерлер
Саралау – Көбірек қолдау көрсетуді Сіз қалай жоспарлайсыз? Қабілетті оқушылардың алдына қандай міндеттер қоюды жоспарлайсыз?

Дене шынықтыру сабақтарында саралық тәсілдемеге оқушылардың мүмкіндіктеріне қарай олардың дене саулығының, дене дайындығының оңтайлы деңгейіне, сондай-ақ тиісті білім, біліктер және дағдылар көлеміне қол жеткізуге мүмкіндік беретін ерекше тәсілдеме жатады.

Дене дайындығының деңгейі төмен оқушыларды қолдау үшін:  конустар мен фишкалар арқылы жүгіру

Қабілетті оқушыларға: өз тобындағы ойыншыны көп құтқару

Бағалау -Сіз оқушылардың материалды меңгеру деңгейін тексеруді қалай жоспарладыңыз?

Сабақтарда бағалауды мұғалім келесілер арқылы сабақ барысында жүзеге асырады:

Мадақтама. Командалар қарама-қарсы тұрып бір-біріне мадақтама сөздер айтады және бір ұсыныс айтады, яғни қай жерін дұрыстауға болатыны туралы

Денсаулық және қауіпсіздік ережелерінің сақталуы:

Әр оқу тоқсанының басында бекітілген қауіпсіздік техникасы ережелерімен таныстыру;

Сабақ барысында жайлы жағдай туғызу арқылы;

Тақырыпқа сай әрекет ету мен киінуді қатаң талап ету міндетті;

 

Жалпы бағалау

Сабақтың жақсы екі  аспектісін көрсетіңіз   (оқытуға, үйренуге қатысты)?

1:

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту және үйренуге қатысты)?

1:

2:

 

Сабақ барысында сыныптың немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері /қиындықтары туралы не анықтадым, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу керек?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімдері: Бөлім 3: Гимнастика арқылы ағзаны жетілдіру Мектеп:  
Күні:   Мұғалім:  
Сынып: 6

Сабақ 33-34

  Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақ тақырыбы: Акробатикалық жаттығуларды орындау
Оқыту мақсаттары: 6.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін білу және орындау
Сабақ мақсаты: Барлық оқушылар үйренеді:
Өз бетімен акробатикалық элементтерді орындау.
Оқушылардың көбісі үйренеді:
Өз бетімен барлық элементтерді рет- ретімен орындау.
Кейбір оқушылар үйренеді:
Күрделі акробатикалық элементтерді рет — ретімен орындау.
Жетістік критерийлері 1. ҚТ сақтау.

2.Акробатикалық элементтерді гимнастикалық талаптарға сәйкес орындау.

3.Акробатикалық элементтерді реттілігін сақтай отыра, гимнастикалық талаптарға сәйкес орындау

 

 Тілдік мақсаттар: Орыс тілі: тепе – теңдік, алға аударылып түсу, артқа аударылып түсу, орын ауыстыру, үлкен адым, домалау.

Қазақ тілі:

Ағылшын тілі:

Дағдылар: 1. Ынтымақтастық.

2. Өзара көмек, сақтық.

Жаһандық азаматтыққа баулу Жауапкершілікті, сыйластықты және өзіндік мәдениет пен қасиеттерді қадағалау
АКТ пайдалану қабілеті Видео: акробатикалық комбинацияларды орындау үлгілері
Оқыту түпнұсқалылығы: Акробатикалық элементтерді физикалық дайындыққа сәйкес орындау.
Пәнаралық байланыс 1.      Физика

2.      ӨҚН

3.      Биология

Алдыңғы білімді қолдану Оқушылардан гимнастикалық жаттығуларды орындау техникасын білу күтіледі.
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған бөлімдері Сабақтың жоспарланған барысы Ресурстар
1 сабақ Сабақ мақсаттарын түсіндіру, қауіпсіздік техникасын талқылау.

Жетістік критерийлерін талқылау.

Акробатикалық жаттығуларға қатысатын бұлшық еттер тобын анықтауға арналған тапсырма.

Арқа жаттығуларын орындау.

Жылдамдық тапсырмаларына жүгіріс.

ЖДЖ

Гимнастикалық мат

 

Гимнастикалық матқа қатысты карточка — тапсырмалар

2 сабақ Акробатикалық жаттығуларды орындау. (П, Э, Ф) Оқушылар жұптық жұмыс жасап, айналымдардың үйлесу мүмкіндіктерін зерттейді. Содан соң сол айналымдарды айналық көрініс ретінде жасауды қарастырады. Олар 2 – 3 ойды біріктіріп, қысқа айналымдар тізбегін орындайды.

 

Тапсырма: әр түрлі бастапқы позициядан айналымдар жасау.

Жұпта немесе топта 6-7 акробатикалық элементтен тұратын қарапайым кешен құрастыру: алдыға айналым, артқа айналым, домалау, үлкен адым, 360 градуста секіру.

Бір – бірімен айналым жасауды үйрену.

Бағалау парақтарын толтыру және рефлексия.

 

Айналымдарға арналған карточка – тапсырмалар

Алдыға айналым жасау:  https://www.youtube.com/watch?v=bIjzkeGa6cM (2.30 мин).

Артқа айналым жасау https://www.youtube.com/watch?v=DJwbLFhDbXg (1.10 мин).

Спорт пен денсаулық https://www.youtube.com/watch?v=tJLH6wwkH9w (3.00 мин).

Үй тапсырмасы Әр түрлі позициядан жасалынатын айналымдары бар комбинация құрау Интернет ресурстар.

Акробатикалық элементтері бар карточкалар.

Дифференциация – оқушыларға қойылатын талаптар мен қолдау Бағалау – оқушылардың материалды түсіну деңгейін тексеру Денсаулық және қауіпсіздік техникасын сақтау
Күрделі акробатикалық комбинация құрастыру Карточкалық жазбасы бар күрделі акробатикалық комбинацияны құрастыру.

Құрастырылған комбинацияны орындау

Акробатикалық элементтер мен комбинацияларды тек жаттығу жасағаннан кейін орындау.
Рефлексия

 

Оқыту мақсаттары шынайы болды ма?

Барлық оқушылар оқыту мақсаттарына жетті ме?

Егер жетпесе, неге?

Дифференциация дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық  бөлімдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан өзгешеліктер болды ма және неге?

Жалпы баға

 

Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті?

1:

 

2:

 

Сабақты қалай жақсартуға болады?

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сыныпта қандай қиындықтар мен жетістіктер болды және келесі сабақтарда неге көңіл аудару қажет?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың

 

Мектеп:.
Күні: Мұғалім аты жөні
СЫНЫП:  6

Сабақ 36-36

Қатысқандар: Қатыспағандар:
Сабақ тақырыбы Акробатикалық жаттығулар орындау
Осы сабақ арқылы іске асатын оқыту мақсаттары 6.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін білу және орындау
 

Сабақ  мақсаты

Оқушыларға жаңа сабақты толық меңгереді.
Қимыл-қозғалыс әрекетін дамытады
Акробатикалық жаттығулаларды үйренеді.
Жүгіру техникасы.
Бір орыннан секіру техникасы.

Ұшу және орнығу

Бағалау критериі Оқушы жүгіру алдын дайындықты дұрыс орындай білсе

Жүгіру барысында қол-аяқ қозғалысын үйлесімділігін қадағаласа

Бір орыннан секіру фазаларын білсе

Жүгіріп барып секіріп түсу фазасын білсе

Ұшу және орнығу әдіс-тәсілдерін білсе

 Сабақтың тілдік мақсаты
Негізгі сөздер мен фразалар: секіру, жүгіру, ұшу, орнығу.
 Құндылықтар Жеңіл атлетика сабағы  барысында бір-біріне деген құрмет көрсетуі және ынтымақтастық артады.
Пәнаралық байланыс Сабақ барысында қозғалыс кезінде кететін күш — қуат физика пәнімен, дұрыс тыныс алу және қалыпқа келу биология пәнімен байланысты.
Алдыңғы білім 4-сынып Жеңіл атлетика.
                                                                             Жоспар
Жоспарланған уақыт       Дерек көздер
0 – 8 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-16 минут

 

Ынтымақтастыру атмосферасын орнату. Оқушыларды сапқа тұрғызу,сәлемдесу. Сабақтың тақырыбы мен мақсатын түсіндіру.

Миға шабуыл. Оқушыларға сұрақтар беріледі:

ü  Секірудің қандай түрлерін білесіңдер?

ü  Секіру бойынша олимпиада чемпиондарынан кімді білесіңдер? (Ольга Рыпакова).

1. Сапқа тұру
2. Мәлімдеме қабылдау, түгендеу
3. Саптық жаттығулар
4. Алаңды жүру және жүгіріп өту, денені қыздырынатын әр түрлі жаттығулар орындау
6. Орындарында тұрып орындалатын жаттығулар, «Қара жорға» биімен көрсету;
Негізгі бөлімі: 20-26 минут

 

 

 

 

 

 

 

Постер, маркерлер

 

Бейнефильм: https://www.youtube.com/watch?v=hy_pDEt1Q1Y

 

16-36 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негізгі бөлім.

Көрнекілік суреттер арқылы түсіндіру, практикалық түрде орындап көрсету. Оқушыларға жаңа сабақ жаттығуларын орындату.

 

 

 

 

Слайдтан көрсетілетіндер:

Акробатикалық жаттығулар түрлері

Акробатикалық жаттығулар  жасау.

Әдістемелік нұсқау: Қауіпсіздік ережелерін сақтау. Жаттығу кезінде оқушылар бір-бірінің кемшіліктерін байқап соны айтып, қайталамауға тырысады.

Ұзақтығы 16 минут.

II топқа бөлу.

Топпен жұмыс жүргізу /10минут/

Сұрақ-жауап:

I топ. Спорттық гимнастикада, акробатикаға  жаттығуларға арналған құрал-жабдықтар?

II топ. Қандай акробатикалық жаттығуларды  білесіңдер?

Практикалық:

I топ. Қолдың көмегімен «жартылай шатқа» отыру.

II топ. Жауырынға тұру.

 

1. Сапқа тұру
2. Жаңа сабақты түсіндіру,тақырып пен мақсатымен таныстырып өту.
3. Көрнекілік суреттер арқылы түсіндіру, практикалық түрде орындап көрсету.
4. Оқушыларға жаңа сабақ жаттығуларын орындату.
6. / оқушыларға сұрақ беру арқылы /

1- жаттығу.Аяқты алшақ қойып тұру қалпынан алға домалап түсу.
2-жаттығу.Алға қарай домалап түсіп, түрегелу және қарсы лақтырылған волейбол добын қағып алу
3-жаттығу Қолды тіреп отыру және төмен басылып отыру қалпынан артқа қарай домалап түсу.
4-жаттығу Артқа домалап, жаурынға тұру.
6-жаттығу Қарлығаш бейнесін салу.
6-жаттығу Көпір салу
7- жаттығу Аяқты кеуде тұсқа құшақтай отырып алға қарай домалап түсу.
8. «Акробатикалық эстафеталар» ойыны:

Әдістемелік нұсқау: Әр бір жаттығуларды орындауда топ мүшелері келесі топтың дұрыс орындалуына сырттай қарап отыра, кемшіліктерін түзеп отырады. Кемшілігі болса қарсы топ мүшелері сол жаттығу түрін көрсету

 

Ысқырық, секундомер

 

 

 

 

 

 

 

 

Соңы

37- 40

 

 

Ой-толғаныс. «Синкуейн» әдісі – «Секіру». ( Оқушылар «секіру» тақырыбына 6 жолды өлең құрастырады.)
                                                                                        Қосымша ақпарат
Дифференциалды оқыту – Көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз?

 

дамытуды қалай жоспарлайсыз?

Бағалау – оқушылардың оқуын тексеруді қалай жоспарлайсыз? Пәнаралық байланыс   Денсаулық және қауіпсіздік ережелері                                   АКТ сілтемелері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Құндылықтар

·         Барлық оқушылар;  Жүгіріп келіп, ұзындыққа секірудің әдістерін біледі.

·         Оқушылардың көбісі;   ұзындыққа секірудің әдістерін практикада қолдана алады.

·         Оқушылардың кейбірі: Өздерінің және өзгелердің орындаған жаттығуларын бағалайды, дамыту үшін ақыл кеңес береді

·      бақылау, тыңдау, сұрақтар беру, постермен жұмыс, бағалау парағы арқылы Сабақ барысында қозғалыс кезінде кететін күш — қуат физика пәнімен, дұрыс тыныс алу және қалыпқа келу биология пәнімен байланысты.
Рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқыту мақсаттары жүзеге асырымды болды ма?

Бүгін оқушылар нені үйренді?

Оқыту ортасы қандай болды? Менің бөліп оқытқаным өз мәнінде жүзеге асты ма?

Мен өз уақытымды ұтымды пайдалана алдым ба? Мен жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім және неліктен?

Төменде берілген бос орынды өз сабағыңызға рефлексия жүргізу үшін пайдаланыңыз. Сабағыңызға  сол жақта келтірілген сұрақтарға жауап беріңіз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қорытынды бағалау

 

Ең жақсы өткен екі тапсырманы атап көрсетіңіз (оқытуға және үйренуді)

1:

2:

 

Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқытуға және үйретуді)?

1:

2:

 

Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағыма қажет болуы мүмкін қандай ақпаратты білдім?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 3-тарау: Ағзаны гимнастика арқылы нығайту Мектеп:  
Дата:   Мұғалімнің АТЖ:  
Мерзімі: 6 Қатысушылар саны: Қатыспаушылар саны:
Сынып: 6

Сабақ 37-38

Снарядтарда гимнастикалық жаттығудың техникасын үйрету
Сабақтың тақырыбы

 

6.1.6.1 — аздаған ауқымдағы дене жаттығуларының тактикасын, стратегиясын және құрылымдық идеяларын білу және сипаттау

6.1.4.1 — қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын білу және анықтау

Сабақтың мақсаты

(оқу бағдарламасына сілтеме)

 

 

Оқушылар үйренеді:
Өздігінше канадқа міну жаттығуларын орындау
Оқушылардың көбі үйренеді:
Барлық элементтерді кезегімен орындау
Кейбір оқушылар үйренеді:
Канадқа міну жаттығуларын кезегімен орындау
Cабақтың тақырыбы 1. Қауіпсіздік ережесін ұстану

2. Гимнастикалық талаптарға сай тепе-теңдік жаттығуларды орындау

Бағалау критериясы Русский: перемещение, равновесия.

Казахский: Орын ауыстыру, тепе-теңдік

Английский: movement, equality

 Тілдік мақсат 1.Серіктестік.

2.Қолдау, сақтандыру және өз-өзін сақтандыру.

Құндылықтарды дарыту

 

Это чувства принадлежности к взаимосвязанному мировому сообществу, в котором прослеживается ответственность, разнообразие, уважение ч/з осознание собственной культуры, личности и личностных ценностей.
Жалпы ғаламдық тәрбиелеу

 

Видео: Бөрене бойымен жүру техникасы
АКТ қолдану дағдылар Оқушылардың физикалық дайындығына байланысты тепе-теңдік жаттығуларын орындау.
Оқутыдың шынайлығы 4.                 ОБЖ

5.                 Биология

6.                 Естесвознание

Пәнаралық байланыс  Оқушылардың гимнастикалық жаттығулардың техникасына ие болатындығы.
Бастапқы білім
Сабақ барысы Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
Сабақтың жоспарланған кезеңдері (С) Ұйымдастыру кезеңі, қауіпсіздік ережесі, сабақтың міндеттерін түсіндіру.

Жетістік критериясын талқылау.

 

Акробатикалық жаттығуларды қатысушыларға  бұлшық ет топтарын анықтауға тапсырма, (Адам бұлшық ет к құрылымы туралы карточкалар).

Омыртқаға арналған жүру жаттығулары.

Жылдам жүгіру тапсырмасына жауап қайтару.

ЖДЖ

Жабдықтағы арнайы жаттығу:

Акробатическалық жаттығулардың кіріктіруін және дайындығын орындау.

Гимастикалық кілемшелер

 

Карточкалар- тапсырмалар

Гимнастикалық кілемше

Сабақтың басы (С, Т, Ж) бӨРЕНЕДЕН БІРАТТЫ АЯҚ АУЫСТЫРУЫМЕН ТАЯНЫП БӨЛУ

оРЫНДАЛУ ТЕХНИКАСЫ:

 

Екпін алып немесе орнынан бойлап жасалады. Көпіршіден аяқпен бар салмақты қолға ауыстыру, сол қолға беріп, және оң қолмен аттанып, аяқ ауыстыруды оң аяқпен жасау алдыға аяқты бөліп тіреу.

 

Оқулымның алгоритмі:

1. Ат үстінде кол және қолсыз жаттығуларды орындау.

2. Төмен бөренеде жаттығуларды орындау

3.Қалыпты бөренеде көмекпен және көмексіз жаттығуларды орындау

 

САҚТАНДЫРУ ЖӘНЕ КӨМЕК:

Шет жақта тұру (бұл жағдайда сол жағында),бір оқушының иығын сол қолмен ұстау,ал екіншісінің белін ұстау.

Дескрипторы:

1.Соблюдает технику безопасности при выполнении лазанья по канату.

2. Технически правильно выполняет приёмы лазанья по канату.

 Дескрипторлар

1 . Арқанға өрмелеу кезінде қауіпсіздік ережені сақтайды

2. Арқанға өрмелеуде  әдіске сай дұрыс орындайды

 

Видео сабақ

https://www.youtube.com/watch?v=mzh__DLCR4M

https://www.google.kz/search?q=лазание+по+канату+в+три+приема

 

 

Үй жұмысы Үй жұмысы: Рефлексия жазу. Қазақстанның әйгілі акробаттарын атау. Интернет ресурстар. Тірек сөздер мен карточкалар.
Дифференциация – сіз көбірек қолдау көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Сіз қабілетті оқушылармен қалай жұмыс жасауды жоспарлайсыз? Бағалау – Сіз балалардың сабақтың түсінуін қалай тексересіз? Денсаулық және қауіпсіздік ережелерін сақтау.
 Барлығы канатқа мінуді дұрыс орындайды.

·         Көбісі канатқа 1,6 – 2 м мінеді.

·         Кейбіреулері үш әдіспен канатқа мінеді.

 Оқушылардың жұмысын қадағалау, оларды тыңдау, ұсыныс беру. Оқушылардың канатқа мінуін қадағалау. ·      Какие группы мышц задействованы при выполнении лазанья по канату. Қандай бұлшықеттердің канатқа міну барысында жұмысқа түседі

·

Сабақ бойынша рефлексия

 

Сабақ мақсаты/ оқу мақсаты жетерліктей болды ма?

Барлық оқушылар оқу мақсатына жетті ма?

Жоқ болса,неге?

Дифференциацианы сабақта қолдану дұрыс па?

Сабақ этаптары ұсталынды ма?

Сабақ жоспарында қандай ауытқулар болды?

Жалпы баға

 

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

 

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 3-тарау: Ағзаны гимнастика арқылы нығайту Мектеп:  
Дата:   Мұғалімнің АТЖ:  
Мерзімі: 6 Қатысушылар саны: Қатыспаушылар саны:
Сынып: 6

Сабақ 39-40

Снарядтарда гимнастикалық жаттығудың техникасын үйрету
Сабақтың тақырыбы 6.1.6.1 — аздаған ауқымдағы дене жаттығуларының тактикасын, стратегиясын және құрылымдық идеяларын білу және сипаттау

6.1.4.1 — қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын білу және анықтау

Сабақтың мақсаты

(оқу бағдарламасына сілтеме)

 

Оқушылар үйренеді:
Өздігінше тепе-теңдік жаттығуларын орындау
Оқушылардың көбі үйренеді:
Барлық элементтерді кезегімен орындау
Кейбір оқушылар үйренеді:
Тепе-теңдікке арналған қиын жаттығуларды кезегімен орындау
Cабақтың тақырыбы 1. Соблюдение ТБ

2. Гимнастикалық талаптарға сай тепе-теңдік жаттығуларды орындау

Жетістік критерийі Русский: перемещение, равновесия.

Казахский: Орын ауыстыру, тепе-теңдік

Английский: movement, equality

 Тілдік мақсат 1.Серіктестік.

2.Қолдау, сақтандыру және өз-өзін сақтандыру.

Құндылықтарды дарыту

 

Это чувства принадлежности к взаимосвязанному мировому сообществу, в котором прослеживается ответственность, разнообразие, уважение ч/з осознание собственной культуры, личности и личностных ценностей.
Жалпы ғаламдық тәрбиелеу Видео: Бөрене бойымен жүру техникасы
АКТ қолдану дағдылар Оқушылардың физикалық дайындығына байланысты тепе-теңдік жаттығуларын орындау.
Оқутыдың шынайлығы 1.      Физика

2.                 ОБЖ

3.                 Биология

Пәнаралық байланыс  Оқушылардың гимнастикалық жаттығулардың техникасына ие болатындығы.
Бастапқы білім
Сабақ барысы Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурсы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Ұйымдастыру кезеңі, қауіпсіздік ережесі, сабақтың міндеттерін түсіндіру.

Жетістік критериясын талқылау.

 

Акробатикалық жаттығуларды қатысушыларға  бұлшық ет топтарын анықтауға тапсырма, (Адам бұлшық ет к құрылымы туралы карточкалар).

Омыртқаға арналған жүру жаттығулары.

Жылдам жүгіру тапсырмасына жауап қайтару.

ЖДЖ

Жабдықтағы арнайы жаттығу:

Акробатическалық жаттығулардың кіріктіруін және дайындығын орындау.

Гимастикалық кілемшелер

 

Карточкалар- тапсырмалар

Гимнастикалық кілемше

Сабақтың басы бӨРЕНЕДЕН БІРАТТЫ АЯҚ АУЫСТЫРУЫМЕН ТАЯНЫП БӨЛУ

оРЫНДАЛУ ТЕХНИКАСЫ:

 

Екпін алып немесе орнынан бойлап жасалады. Көпіршіден аяқпен бар салмақты қолға ауыстыру, сол қолға беріп, және оң қолмен аттанып, аяқ ауыстыруды оң аяқпен жасау алдыға аяқты бөліп тіреу.

 

Оқулымның алгоритмі:

1. Ат үстінде кол және қолсыз жаттығуларды орындау.

2. Төмен бөренеде жаттығуларды орындау

3.Қалыпты бөренеде көмекпен және көмексіз жаттығуларды орындау

 

САҚТАНДЫРУ ЖӘНЕ КӨМЕК:

Шет жақта тұру (бұл жағдайда сол жағында),бір оқушының иығын сол қолмен ұстау,ал екіншісінің белін ұстау.

 

Акробатикалық жаттығулар мысалдарына сілтеме

http://finishfirst.ru/books/gimnastika/ukrana-m.l.-shlemina-a.m.-gimnastika.html

 

Негізгі бөлім  Бағалау парағы рефлексия.

Үй тапсырмасы: Қазақстандық акробаттар туралы ақпаратты карточкаларды құрастыру

Қорытындылау.

Интернет ресурстар.

Акробатикалық элементтерін карточкалары

Үй тапсырмасы Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Деңсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы
күрделі акробатикалық комбинацияларды жасау. акробатичикалық комбинацияларды  карточкаларда құру. Құрастырған комбинацияларды орындау. Бөренеде жүргенде қандай бұлшық ет топтары жұмыс істейді?
Сабақ бойынша рефлексия

 

сабақ мақсаттары / оқыту мақсаттары шынайы болды ма?

Барлық оқушылар  сабақ мақсатына жетті ме?

Егер жоқ болса, неге жоқ?

Сабақта саралау дұрыс өткізілді ме?

 

Сабақтың уақытша кезеңдері тұрақты болды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды және неге?

Жалпы баға

 

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

 

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 3-тарау: Ағзаны гимнастика арқылы нығайту Мектеп:  
Мерзімі:   Мұғалім:  
Сынып:

Сабақ 41-42

6 Қатысатындар саны: ______  

Сабақта Жоқ: ______

Сабақтың тақырыбы Гимнастикалық жиынтықтың негізін құру
Сабақтың мақсаты

(оқу бағдарламасына сілтеме)

6.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді түсіну

6.2.6.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін білу және түсіну, сондай-ақ оны шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну

Сабақтың тақырыбы Барлық оқушылар үйренеді:
Акробатикалық комбинациямен жабдық  комбинацияларды өз бетімен құрастыра алады..
Басым көпшілігі үйренеді:

 

Комбинация арқылы жасалған, барлық элементтерді орындайды.
Кейбіреуі үйренеді:
Комбинациядағы қиын элементтерді орындайды, және басқаларға комбинация құруға көмектеседі.
Жетістік критерийі 1. Барлық оқушылар техника қауіпсіздігін біледі.

2. Гимнастикалық талаптарына сәйкес комбинацияларын жасау.

3. Гимнастикалық талаптарына сәйкес комбинацияларын орындау .

 Тілдік мақсат Орысша: орын ауыстыру, тепе-тендік, айналу

алға домалау, артқа домалау, шайқалу; жалпақ қадам

Қазақша:

Ағылшын:

Құндылықтарды дарыту

 

1. Ынтымақтастық2. Сақтандыру және көмектесу
Жалпы ғаламдық тәрбиелеу

 

Әлемдік қоғамдастыққа қарым-қатынастың өзара байланысы жауапкершілік, жан-жақтылық, жеке мәдениетін құрметтеуді ұғыну, жеке тұлғалық құндылықтарын түсіну арқылы байқалады.
АКТ қолдану дағдылар Видео: Акробатикалық элементтердін көрсету үлгісі.
Оқутыдың шынайлығы Оқушылар  физикалық дайындыққа сәйкес комбинациялар құрастыру.
Пәнаралық байланыс 1.      Физика

2.      ОБЖ

3.      Биология

Бастапқы білім Оқушылар гимнастикалық жаттығулардың орындалу әдісін білуді  күтуліде.
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
Сабақтың басы Ұйымдастыру кезеңі, қауіпсіздік ережесі, сабақтың міндеттерін түсіндіру.

Жетістік критериясын талқылау.

Акробатикалық жаттығуларды қатысушыларға  бұлшық ет топтарын анықтауға тапсырма, (Адам бұлшық ет к құрылымы туралы карточкалар).

Омыртқаға арналған жүру жаттығулары.

Жылдам жүгіру тапсырмасына жауап қайтару.

ЖДЖ

Жабдықтағы арнайы жаттығу:

Акробатическалық жаттығулардың кіріктіруін және дайындығын орындау.

 

Гимастикалық кілемшелер

 

Карточкалар- тапсырмалар

Гимнастикалық кілемше

Негізгі бөлім (ЖЖ, Ж, Т, Ф) Өз бетінше акробатикалық комбинациялар құру.

1) комбинацияға барлық қалған бұлшық ет топтарын жұмысқа қосатын қозғалысты ендіру қажет;

2) жекелеген дене бөліктерінің қозғалыс қиындығы оқушылардың даярлығына сәйкес келуі тиіс; бірқатар бірізді сабақтарда комбинацияларды күрделендіру, ал олардың ұзақтығын ұлғайту (16 есепке дейін) қажет.

Кешен: Оң (сол) аяқта тепе-теңдік, қолдар жан-жаққа, отырып тірелу, алға отырып аударылып түсу, кері қарай жауырынмен тұрып домалау (ұстап тұру), жату, көпір (ұстап тұру), қолды жоғары көтеріп жату, ішпен домалау, матқа қол мен аяқ тигізбей – «қайықша», қолды кеудеге жинау – отырып секіру, 180 градусқа бұрылып жоғары секіру, б.к.

Саралау: Акробатика элементін оқу: б.к. – аяқты бүгіп, кеңінен ашып тұру, қолдар матта, алға еңкею – жауырынмен тұру (ұстап тұру), жартылай шпагатқа артқа қарай домалау, қолдар жан-жаққа, отырып төмен секіріп қолды төмен түсіру.

 

 

 

 

Жаттығулар мысалдары https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B6+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B6%D0%B6%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B

Карточкалар — тапсырмалар

 

 

Карточкалар -тапсырмалар

 

 

Үй тапсырмасы Бағалау парағы рефлексия.

Үй тапсырмасы: акробатикалық жаттығуларды карточкаларда құрастыру.

Қорытындылау.

Интернет ресурстар.

Акробатикалық элементтерін карточкалары

Саралау – оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Деңсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы
күрделі акробатикалық комбинацияларды жасау. Составление акробатичикалық комбинацияларды  карточкаларда құру. Құрастырған комбинацияларды орындау. Жаттығудан кейн ғана дайындық және кіріктірілген акробатикалық элементер мен комбинацияларды орындау.
Сабақ бойынша рефлексия

 

сабақ мақсаттары / оқыту мақсаттары шынайы болды ма? Барлық оқушылар  сабақ мақсатына жетті ме?Егер жоқ болса, неге жоқ?Сабақта саралау дұрыс өткізілді ме?

Сабақтың уақытша кезеңдері тұрақты болды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды және неге?

Жалпы баға

 

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

 

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сыныбы: 6-сынып

Сабақ 43-44

Қатысқан оқушы саны : Қатыспағаны:
Сабақтың тақырыбы: Гимнастикалық жиынтықтың негізін құру
Меңгеру мақсаттары: 6.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді түсіну

6.2.6.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін білу және түсіну, сондай-ақ оны шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну

Сабақ мақсаты: Гимнастикалық қабырғада жасалатын жаттығуларды жетілдіреді

Топта жұмыс істей білу

Көшбасшылықты дамыту

Жетістік критерийлері: Акробатикалық тепе — теңдік жаттығуларын дамыта отырып  үйренеді.
Күштілік ептілік икемділік қасиеттерін дамыйдыТопта жұмыс істей біледі
Тілдік мақсаттар: Пәндік лексика және терминдер:

Шабуылдау ойыны, бейімделген ойындар

Гимнастикалық сатыда тепе-теңдікті сақтап жаттығулар жасау

Талдау үшін сұрақ:

·         Сіз ойын тактикасын топта қалай қолданар едіңіз?

Құндылықтарды дарыту:

 

Жеке жауапкершілік, оң болу. Көшбасшылықты дамыту және өзара көмек.
Пән аралық байланыс: Өзін-өзі тану пәнімен байланыс,биология пәнімен байланыс және геометрия пәнімен байланыс. Допты себетке лақтыру кезінде түсіндіру
Акт қолдану: Таныстырылым көрсету үшін интерактивті тақта қолдану
Бастапқы білім: Оқушылар баскетбол жөнінде өткен сыныпта, үйде, сыныптан тыс орында алған білімдерін қолданады.
САБАҚ   БАРЫСЫ
Сабақ кезендері: Сабақтағы іс-әрекеттер: құрал жабдықтар (ресурстар)
Сабақтың басы:

6-10 мин

 

Сапқа тұру,жаңа сабақтың тақырыбымен, мақсатымен, жетістік өлшемдерімен таныстыру;

Қауіпсіздік ережесімен танысу.

Саптық жаттығулар-бір орындағы бұрылыстар

Жәй жүгіріс(диагонал бойынша,ортадан,қарсы бағытқа,жылан тәрізді)

— Алға жүру:
1. Екі қолды жоғары көтеріп, аяқтың ұшымен жүру
2. Қол белде өкшемен жүру.
3. Қол желкеде жартылай отыр жүру.
4. Қол тізеде, отырып жүру, секіру.
Жүгіру бағытында орындалатын жаттығулары:
1. Жеңіл жүгіріс
2. Тізені алға көтеріп жүгіру.
3. Қолды артқа қойып, аяқты артқа сермей жүгіру.
4. Аяқтың басын алға сілтей жүгіру.
6. Оң қапталмен қолды алға айналдыру.
6. Сол қапталмен қолды артқа айналдыру.

Тыныс алу жаттығулары, сапқа 6 қатарға тұрғызу.
Жалпы дамыту жаттығулары
БҚ қол ұстасып, бір — біріне қарама — қарсы тұру. Бір қолды екі жаны арқылы жоғары көтеру, сол аяқты артта ұстау.
2. БҚ
3. Екінші аяқпенен де осылай жасау.

Әр бір белсенді қозғалыс үшін үлкен бос кеңістік.
 

Сабақтың ортасы:

 

26мин.

Ойынның  техникалық тәсілдерін үйрету

 

 

қушыларды бір қатарлы сапқа тұрғызамыз

1.       Гимнастикалық төсеніште алға домалату

2.       Гимнастикалық төсеніште артқа домалау

3.       Гимнастикалық отырғышта үстінде тепе-теңдікті сақтап жүру

4.       Ағаш аттан секіру

5.       Демді қалыпқа келтіру жаттығуларын жасатып төрт топқа бөлу

1. БҚ аяққа отырып, қолдарын төсенішке тірейді, алға ұмтыла домалау

2. БҚ аяққа отыру арқылы артқа домалау

 

3. БҚ тепе-теңдік жаттығуы. Гимнастикалық орындықта қарлығаш бейнесін жасау. Қолды жайып аяқтың ұшымен жүру. Тізені жоғары көтере жүру жаттығуларын дамыта үйрету.

 

 

 

 

 

Бұл тапсырмаға бағалау дескрипторы:

— Допты алып жүру,ереже сақтаумен өтеді

-Допты тартып алу сәтінде қауіпсіздік ережесін сақтау және ереже бұзбау.

ҚБ:

«Смайликтер»

 

 

Жалғастыруға дайынмын! Толықтау түсінбедім! Ештеңе түсінбедім қайталау қажет!

Оқушылар өткен сабақ бойынша сәйкес келетін смайликтердің суретін салады.

Үлкен ойын кеңістігі,жарыс өткізуге қажетті құрал жабдықтар. Баскетбол доптары, конустар, ысқырық, секундомер.
Сабақтың  соңы:

6 мин

Сабақты қорытындылау.

Техникалық іс-қимылды дұрыс орындаған оқушыларды бағалау.

Оқушыларға қаншалықты сабақ түсінікті болғанын сұрақ қою арқылы ауызша рефлексия жүргіземіз.

Үлкен бос кеңістік.
Саралау: Бағалау: Денсаулық және қауіпсіздік ережелерінің сақталуы:
Физикалық дене қабілеті жоғары топ оқушыларына қиындатылған ойын түрін ұсыну. Сабақ барысын бағалау, мұғалімнің мынадай бақылауынан тұрады:

1 оқушыларды бақылаумен

2  оқушыларға ауызша сұрақ қою

3  оқушымен жекелей әңгіме жүргізу

— белсенді оқушыларға

— жетістік критерий

-теориялық біліміне

Әр оқу тоқсанының басында бекітілген қауіпсіздік техникасы ережелерімен таныстыру;

Сабақ барысында жайлы жағдай туғызу арқылы;

Тақырыпқа сай әрекет ету мен киінуді қатаң талап ету міндетті;

Әр оқушының жүрісін, тұрысын назарда ұстау

Сабақ бойынша рефлекия:

 

1.Сабақ мақсаттары дұрыс қойылған ба?

 

 

2.Оқушылар нені үйренді?

 

 

3.Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

 

 

4. Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

 

 

6. Сабақта уақыт кезеңдері сақталды ма ?

 

 

 

Жалпы  оқушыларды  бағалау:

 

Сабақтың жақсы екі  аспектісі   (оқытуға, үйренуге қатысты.)

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту және үйрену)

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып   туралы   немесе  жекелеген оқушылардың жетістіктерін сараптау

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар:  4-тарау:             IV- бөлім

Қазақ   ұлттық   және   ақыл-ой   ойындары

 апта

 

  тоқсан

 

Күні: Мектеп:
Сыныбы: 6 Сабақ:

 46

Қатысқаны: Қатыспағаны: Мұғалімнің аты-жөні:
Сабақтың тақырыбы: Қазақтың ұлттық ойындары
Оқу     мақсаттары: 6.2.7.1 — жарыс кезінде әділ ойнау, патриотизм және ынтымақтастыққа жататын мінез-құлық көрсету және түсіндіру

6.2.3.1 — қолайлы оқу ортасын қалыптастыру бойынша,  біріккен әрі тиімді жұмыс дағдыларын түсіну және анықтау

6.3.6.1 — басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды білу және орындау

 

 

Сабақ  мақсаттары:  Оқушылар өзін-өзі көрсетуді, ішкі бақылауды, үйлесім мен батыл, ашық, білімқұмар және көреген болу қабілеттерін дамыта алады.

Ойындар балаларға осы қасиеттерді алуға көмектеседі.

Оқушылар жүру  амалдарын біледі , алдын ала дене,саусақ,көз  жаттығуларын  жасай  алады.

  Бағалау өлшемдері: Ойын ережелерін біледі және түсінеді

Ойын барысында ұлттық ойындар ережелерін көрсетеді және түсіндіреді

Құндылықтар дарыту:  Шығармашылық қарым-қатынас  дағдыларын дамыту, адал болу;  Бір-бірін құрметтеу.
Пән аралық байланыс: Математика,
Акт қолдану:
Тілдік оқу мақсаты: Оқушылар:

топтық тапсырмалардың әр түрлі  жағдайда негізгі қозғалыс дағдыларын талқылай алады.

Мыналарды қамтиды:

·       ұлттық ойындар, асық, еңкею тақтайлары, құрсау, пластмасса доптар, қоржын ,тоғызқұмалақ, атсырау, тұздық, отау

·       жеті тас,қақпа доп(гольф),сақина салу,ақ сүйек , жеті тас,

·       орамал тастау,тұмақ ұру,шалма жіппен ойнау,қанталапай,

·       теңге алу,жаяу көкпар,шекем тас, ләңгі, шілік ойыны,

·       түйілген орамал, арқан тарту, күрес,ақсерек пен көксерек,

 

                                                         САБАҚ   БАРЫСЫ.

 Сабақ кезендері: Сабақтағы іс-әрекеттер: құрал жабдықтар (ресурстар)
Сабақтың басы:  

   

 

 

 

 

 

   6 -минут

 Т.Қ.Е.С Оқушыларды қатарға тұрғызу сәлемдесу, сабақ мақсаттарымен таныстыру. Орында (оңға,солға, кері) бұрылу. Оқушылардың  жүрек соғысын көтеру  үшін қолды жоғары көтеріп аяқ ұшымен, қолды белге қойып өкшемен жүру, алаң шетімен жүгіру және әнмен дене қыздыру жаттығуларын жасау.

 Сергіту сәті: Тұрғын, үй, жер сілкінісі. Оқушылар екі-екіден қол ұстасып тұрады. Үшіншісі оқушы  екі кісінің ортасында тұрады:

1.Жүргізуші «тұрғын» дегенде, ортадағы кісілер орнын ауыстырады.

2. «Үй» дегенде, қол ұстасқан кісілер ауысады.

3.«Жер сілкінісі» дегенде, барлығы ауысады.(мадақтау арқылы  бағалау)

 

Жаттығуды орындауға қажетті жабдықтар

 

 

Қазандық

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ашық сандық «Кері байланыс»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың ортасы:

 

 

 

 

30 –минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

2-тапсырма: – «Жаяу көкпар» — ұлттық ойын.

Бұл ойын спорт залда, жазды күні, кең жазықта ойналады. Ойын өтетін жердің ұзындығы 60—60 метр, көлденеңі 26—30 метрден кем болмайды. Сол жазық алаңның бір  шетіне шағын авто көліктін дөңгелегін  қоямыз. Алаңның екінші шетінен де шағын авто көліктін дөңгелегін  қоямыз.Бұны «Қазандық»  деп  атайды. Ортадан сызық сызылады. Ойынға қатынасушылар екі топқа бөлінеді де сол ортадағы сызықта сан құрып тұрады. Ойынды төреші ысқырық арқылы бастайды. Көкпарға салмағы 3(үш) кг доп қолданамыз. Төрешінің  берген ысқырығы  бойынша ойын басталады. Екі топтың ойыншысы ортада жатқан 3(үш) кг допқа (яғни көкпарға) қарай жүгіріп кім бірінші жеткен топ өзерінің ойыншыларымен бірігіп қарсы топтын қазандығына салу керек. Топтың қалған ойыншылары оған көмекке келеді. Ал қарсы топ,қорғанып салдырмауға тартып алуға  тырысады. Көкпармен бірге алда жүгіріп бара жатқан ойыншы  мәре сызығына қарай жақындайды. Қай топ көкпарды қазандыққа бірінші тастаса сол топ бір ұпай алады да ойын төреші арқылы көкпарды ортадан бастайды.Ойыншысы бірінші болып көкпарды  жеткізген топ жеңімпаз атанады.

Қызу тартыс басталады. Ойынға қатысушылар айла-амал қолданып, алаңның ішінде бұлтарып қаша жүріп, өз тобының«Қазандыққа»  бұрын әкелуін қарастырады. Бірақ белгіленген межелі жерден шығуға  болмайды Егер белгіленген межелі жерден шықса, көкпар ортаға жеткізіледі , көкпарға  таласу төреші арқылы басталады.Ойынға допты да пайдалануға болады. (бірін-бірі бағалау)

Сіздің міндетіңіз: жүгіріп бара жатып допты қазандыққа салу.Ойын қызметі барысында оқушылар «көкпарды» ұстап алу бойынша стратегия мен тәсілдерді қолдану қажет.

Тиым салынады: қатысушыны ұруға, арқасынан итеруге, бір біріне деген басқыншылық әрекетті қолдануға.

Топ бір ұпай алады.  Қарсылас топ қарсыластардың жолын жауып, қарсылас топтың «қазандыққа» өтуге мүмкіндік бермей кедергілер құрастыруы қажет. Адал ойындағы адамгершілік құндылықтары туралы шағын топтарда талқылау.

Жіктеу:  доппен жұпта ойнау, қолдарынан ұстасып, алаң бойынша қозғалу қажет. Жұптың мақсаты – «көкпарды» «қазандыққа»салу,лақтыру.

Сұраңыз: Қай әдіс-тәсіл бір-бірімен жақсы үйлеседі? Ойыншының арасынан  дұрыс өтуді қалай орындау керек?

Оқушылар ұсынылған  жаттығу  өрнектерін топтарда талқылау және талдау мен баға беру.

(екі жұлдыз бір тілек)

Сабақтың  соңы:

6 — минут

Оқушылармен кері байланыс:

-нені  білдім, нені үйрендім.

-нені толық түсінбедім.

Үй  тапсырмасы-дене қаблеттерін дамыту жаттығуларына байланысты орнында секіру жаттығуын жасау.

Саралау-оқушыларға көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз

бір оқушыдан күтілетін нәтиже,дербес қолдау көрсету,уақытты ұтымды пайдалануды есепке ала отырып,сабақтың кез-келген кезеңінде қолданыла алады.

 

Бағалау-оқушылардың сабақ барысында үйренгенің бағалау үшін қолданылатын   әдіс-тәсілдер арқылы бағалай алады.(бақылау парағы, бас бармақ, мадақтау,бағдар шам,бірін-бірі бағалау) Денсаулық және Т.Қ.Е.С. «Жаяу көкпар»— ұлттық ойын әдістері,сергіту сәттері мен белсенді

іс-әрекет түрлерін жақсарту.

 

Сабақ бойынша рефлекия:

1.Сабақ мақсаттары дұрыс қойылған ба? оқушылар нені үйренді?

2.0қушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

3 Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

 

4. Сабақта уақыт кезеңдері сақталды ма ?

 

 Сабақ мақсаты сабақ тақырыбына,  оқушылардың жас ерекшілігне, қимыл қозғалысқа деген қажеттіліктеріне сай қойлған.

 

 

Жалпы  оқушыларды  бағалау:

 

 

 

 

 

 

Бірін-бірі бағалау,комплимент айту,

-екі жұлдыз бір тілек.

 

Сабақтың жақсы екі  аспектісі (оқытуға,үйренуге қатысты.)

1; Спорттық іс-шаралар ұйымдастыру әдістерін  жетілдіреді

 

 

 

 

 

 

2;Өзін-өзі шыдамдылыққа,шымырлыққа,ептілікке баулиды.

 

 

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады(оқыту және үйрену)

Қабілеті жоғары оқушылар ойын ережесіне сай жарыс өткізіп, меңгере алмай жатқан оқушыларды үйрету,түсіндіру  жұмыстарға жұмылдыру.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бөлім ұзақ мерзімді жоспары: 4-бөлім: Қазақтың ұлттық ойындары  Мектеп
Мерзімі: Мұғалімнің аты:
Сынып:6

Сабақ 46

Саны осы:  
Сабақ тақырыбы:   Қазақтың ұлттық ойындары    
Оқу мақсаты:   6.2.7.1 — жарыс кезінде әділ ойнау, патриотизм және ынтымақтастыққа жататын мінез-құлық көрсету және түсіндіру

6.2.3.1 — қолайлы оқу ортасын қалыптастыру бойынша,  біріккен әрі тиімді жұмыс дағдыларын түсіну және анықтау

6.3.6.1 — басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды білу және орындау

Сабақ  мақсаты Дәстүрлі ойындар арқылы қолайлы оқу ортасын қалыптастыру
Бағалау өлшемдері  Ойын ережесін біледі

Ережеге сай ойнай алады

Асық атуды

Тілдік мақсаттар

 

Оқушылар:

командалық тапсырмалардың әр түрлілігі жағдайында негізгі қозғалыс дағдыларын талқылай алады,  

Тәрбиелеу құндылықтар Қарым-қатынас, шындық, патриотизм.
Пәнаралық байланыс  Математика, Қазақстан тарихы
 АКТ қолдану Ғаламтордан сынып денгейіне сай мәлімет алып қолдануға болады.
Бастапқыбілім Оқушыларалдыңғысыныпбойыншабілімінсұрау  небілетінінсұрақарқылысұрау
Жоспарланған кезеңдері Сыныпта Жоспарланған іс-шаралар Ресурсы
Бастапқы кезен 10 минут Сабақтың тақырыбымен,оқыту мақсатымен, жетістік критериилерімен таныстыру.

Сабақтың негізгі мақсатын айту

Қауіпсіздік ережесімен таныстыру.

Жалпы жүру, жүгіру жатығулары

Демалу,дембасу

Жалпы дамыту жатығулары

Үлкенкеңістістік,ысқырық.
Негізгі кезен 26минут

 

 Сабақтың тақырыбы бойынша дәстүрлі сабақтың түрі «Асық ату» ойынымен таныстыру, ойнату. 

1.      Ойын ережесімен, ойын тарихымен таныстыру. Қосымша №1көріңіз

2.      Ойын асықтарын қолдану.

3.      Ойын қағидаларын жазып отыруды ұйымдастыру.

4.      Асықтың тұрыстарын түсіндіру.

5.      Топқа бөлініп ойнау.

6.      Қауіпсіздік ережелерін айту.

  «Шеңбер» ойыны.

1.      Ойынның ережесін түсіндіру.Қосымша №1 көріңіз.

2.      Оқушыларды топқа бөлу

3.      Ойын асықтарын қолдану

4.      Шеңбер сызу.

5.      Қауіпсіздік ережелерін айту.

Формативтік бағалау: «Мерген»ойынын ойнату.Кішкене шарлар жабыстырылған тақта, оқушылар 2метр қашықтықтан дротик арқылы таңдаған шарға дәлдеп жаруы тиіс, бұл ойын сабақтың тақырыбына тікелей байланысты, тура дәлдеуді, икемділікті арттырады.Шардың ішіндегі сұрақтар сабақтың тақырыбы бойынша жазылады, оқушылар сұрақтарға жауап бере отырып бірін-бірі бағалайды.Қосымша №4. көріңіз

Ысқырық ,секундомер, үлкен кеңістік, асықтар, жалаушалар.,

Асық ату-шекемтас кітабы, авторы Б.Т.Бөрібеков

 

 

 

Қосымша №1көріңіз

 

 

 

Қосымша №4.көріңіз

Қортынды кезен            10 минут

 

 

Оқушылар дем басу жаттығуларын жасайды.

Сабақты қорытындылау.

Тақтада тұрған кесте «+», «-», «Қызықты», берілген стикер қағазына пікірін жазып, жабыстыру керек.

Үйге  тапсырма беру.

Стикерлер, қаламсап, қарындаштар, тақта.

 

Саралау — қалай көп қолдау көрсетуге жоспарлап отырсыз? Егер сіз көп қабілетті оқушылардың алдына қоюға қандай міндеттер жоспарлап отырсыз?

Қабілеті жоғары оқушылар ойын ережесінесай жарыс өткізіп, меңгере алмай жатқан оқушыларды ойынға ұйрету.

Бағалау — сіз оқушылардың материалының меңгерілу деңгейін тексеру жоспарлап қалай?

1.      Сұрақ жауап.Қосымша №3,4

2.      Оқушылардың іс-әрекетін бақылау..

Денсаулық және қауіпсіздік сәйкестігі.

Асық ату, шеңбер ойындарында қауіпсіздік техникасын сақтау.

Жалпы бағалау:

 

Сабақтың екі аспектілері қандай (қалай оқыту және танып ойлаймын) сондай-ақ барды?

1:

 

2:

 

Қандай (қалай оқыту туралы және оқыту туралы ойлануға) Сабақтың жақсартуға ықпал мүмкін?

1: 

 

2:

 

Мен келесі сабаққа назар аудару қажеттігі туралы, жеке Сынып немесе жетістіктері / қиындықтар туралы сабақ (а) Табылған қандай?

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалау өлшемдері Дискриптор

 

Ойын ережесін біледі Асық ату ережесін біледі ережеге сай ойнайды.
Ережеге сай ойнай алады Асықтың тұрыстарың біледі
Асық атуды ойнай алады Ережеге сай сақамен асықты дәлдеп тигізеді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша №1

«Асық ату» ойыны

Ату түрлері:

 1. Ұра ату-шеңбердің сыртында тұрып ату.
 2. Қыңқайта ату-егер асық шеңбер сызығынан едәуір алыс жатса,оны алыстан көздеп атпай,қыңқайып жайпай ату.Бұл үшін ойыншы бір аяғын шеңбер сызығы үстіне қойып,екінші аяғын өзінің қалауынша қадап асық бүйірінен,Яғни орталық арқылы атудан гөрі ең қысқа аралықтан атып түсіретіндей әдіспен атылады.
 3. Қадап ату-асық шеңбер сызығынан бір метрдей ары жатпаса,оны қадап атады.Төрден ату-асық шеңбер сызығынан 40см-ден ары жатпаса немесе шеңбердің үстінде жатса,ал сақа шеңбер ішінде болса,төрден атады.
 4. Шертіп ату-жоғарыдағы ату тәсілдердің қайсыбіреулерінен кейін бар асқтар атылып алынып,ал сақа ату алаңында қандайда бір асыққа,ханға немесе шеңбер ортасына жақын қалса,осы тәсіл қолданылады.

Асықты иіріп тастағандағы жатысы бес түрлі аталады:
1. Ең сәтті тұрғандағы атауы «алшы». (барлығын бірден ұтасың)
2. Төңкеріліп тұрғаны тәукі (тәуекел мағанасы) (тәйкі)
3. Екбетінен жатқаны «бүк» (бүк түсіп жату)
4. Шалқасынан түскені «ішік» (іші көрініп жатуы)
6. Егер еңкейіп, тұмсығымен тік қадалса «омпа» (омақаса құлаған)
6. Таза тұрмай — алшы тұрғаны қисайып, не тәйкі қисайып тұрса «қырта» дау туғызатын (қырынан жату)деп аталады.

 

 

 

«Шеңбер» ойыны

Мәтіні: Бұл ойын топтық ойын, сақа иіру, аут кезегі.

 1. «Алшы» 2. «Тәйке», 3. «Шік», 4. «Бүк»
 • Ойынға жас ерекшеліктеріне қарай 360,380,407см, шеңбер сызылады.
 • Екі жақтағы ату сызығы, қашықтығы 2метр.

Мақсаты: Ойын кезінде қрсыластарының асығын көбірек атып алу. Ату кезегі бойынша ортадағы тігулі асықтарды аады, асық құласа келесі ойыншы шеңбер сызығына келіп құлаған асықты атады, асық шеңберден шықса сақасының құлаған орнынан қалған асықтарды атуға құқылы, асық шеңберден шықпай не сақа асыққа тией кетсе, кезек келесі ойыншыға ауысады, ойын кезек бойынша соңғы асық шеңберден шыққанға дейін жалғаса береді.

Ескерту:

 • Асықтар шеңберден толық шығу керек
 • Құлаған асықтар өз орнында жатуға тиіс
 • Шеңберден не ату сызықтан аяқ өкшеші өтп кетпеу керек
 • Асық шеңбер сызығының үстінде жатса оны алып шеңбер ішіне қайта орналастыру керек
 • Ату кезінде кеудені шамадан тыс алға еңкейтуге болмайды
 • Ату кезегін ауыстыруға болмайды
 • Сақаны еденмен сырғытып сілтеуге болмайды.

 

 

 

Қосымша №4

Мерген ойыны

 

 

Құрылымы:  Тақтаға 2 метр қашықтықта тұрып, дротикпен шарларды дәлдеп жару керек, ішіндегі сабақтың  тақырыбы бойынша сұрақтар жазылған, оқушылар сұрақтарға жауап беру керек. Бұл әдіс сабақты бекітуге септігін тигізеді.

Формативтік бағалау: 6 сұраққа дұрыс жауап берсе, оқушы  ойын ережесін құрылымын толық меңгерді, 3 сұраққа дұрыс жауап берсе оқушы ойын ережесі мен құрылымын толық емес меңгерді.

 

 

Бөлім ұзақ мерзімді жоспары: 4-бөлім Қазақтың ұлттық ойындары Мектеп:
мерзімі:___________ Мұғалімнің аты:
сынып: 6

сабақ 47-48

Қатысқаны:                Қатыспағаны
Сабақ тақырыбы Қазақ ұлттық ойындары

 

Оқыту мақсаты, осы сабақта қол жеткізетін (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.2.3.3 Қолайлы оқу ортасын қалыптастыру бойынша,  біріккен әрі тиімді жұмыс дағдыларын түсіну және анықтау
Сабақ мақсаты Әр-түрлі физикалық әрекеттерді пайдаланып, қазақтың ұлттық ойындарды ойнай алады
Бағалау критерийлері Қазақтың ұлттық ойындарын біледі

Біріккен әрі тиімді жұмыс көрсетеді

Ойын кезінде әр-түрлі физикалық әрекеттерде дағдыларды түсініп  қолданады

Тілдік мақсаттар

 

Мыналарды қамтиды:

·         стратегия, тактика, жүріс

·         рөлдер: ойыншы, төреші

·         команда,  қарсылас, шабуылдау, қорғаныс

·         ережелер, бағалау, адал ойын

·         «Арқан тарту»

«Бөрік жасырмақ»

Тәрбиелеу құндылықтар Құрмет, жауапкершілік, коллаборативті мәдениет, өмір бойы оқу
Пәнаралық байланыс Математика, физика, биология
АКТ қолдану Ғаламтордан мәліметтер алу
Бастапқы білім Оқушылар алдыңғы сынып бойынша білімін сүрау  не білетінін сұрақ арқылы анықтау.
Сабақ барысы
Жоспарланған кезеңдері Сыныпта Жоспарланған іс-шаралар Ресурсы
Ұйымдастыру кезеңі

10-12 мин

Оқушылармен сәлемдесу,бүгінгі сабақтың тақырыбымен және бағалау критериімен таныстыру.Сабақ барысындағы немесе дене жаттығуларын орындау кезіндегі қауіпсіздік ережелерімен таныстыру.

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыруда,  активити «ақсерекпен көксерек»  ойынын ойнату.

Жүгіріп орындалатын жаттығулар жиынтығы.

· бірінші топ құрал жабдықсыз орындалатын  қарапайым жаттығулар кешенін құрады, сынып болып орындайды.  (қол мен иық буындарына, мойынға және денеге, аяққа және жалпы денеге арналған);

· екінші топ құрал жабдықпен орындалатын жаттығулар кешенін құрады, сыныпқа ұсынады (нығыздалған доппен, секіргішпен, гимнастикалық орындықта, гимнастикалық қабырғада).

Оқушылардан сұрау — Әр түрлі бұлшық еттер топтарын жаттықтыратын жаттығуларды неліктен  орындау қажет.(оқушылардың жауаптарын тыңдау, жауаптарына қарай бағалау)

Әрбір тапсырма үшін үлкен бос кеңістік. Мұғалімге арналған ысқырық. Аумақты белгілеу үшін фишкалар/конустар.
Негізгі бөлім

28-30 мин.

1-тапсырма

Арқан тарту — ұлттық ойын.

Ойынды жазда көгалды алаңда, спорт залында өткізуге болады. Ойынға ұзындығы 10 метрдей жуан кендір арқан керек. Ол арқанның тең ортасынан орамалмен орап белгі жасайды, белгінің екі жағынан бір жарым-екі метрдей жерден тағы да жогарыдағы тәртіппен белгілейді. Ойынға қатынасушылар тең екі топқа бөлінеді. Олардың саны 10—12 адам немесе сыныптың адам санына тең бөлінуге болады, ойыншылар бойларына қарай қатар түзеп тұрады.

Ойын басқарушының берген командасы бойынша қатар түзеп сапта түрған ойыншылар оң жақ шетінен бастап қатар санын «бір, екі, үш»… деп сол жақ шетіне дейін санап шыгады. Сөйтіп тақ жағы бір бөлек, жұп жағы бір бөлек бөлініп шығады.  Сызып қойған үш сызықтың ортасына арқандағы үш белгінің екі шеткісін дәл келтіріп керіп тұрады да, арқанның шеткі белгісінен бастап ұшына дейін ойыншылар қос қолдап ұстап тартып тұрады. Содан соң ойын басқарушының берген командасы бойынша екі топ тартысқа түседі. Ойыншылардың мақсаты — тартысқа түскен екі топ бірін-бірі тартып, жердегі орталық сызықтан бұрын сүйретіп өткізіп әкету. Екі топтың қай жағы орталық сызықтан қарсы топты бұрын сүйреп өткізіп әкетсе, сол жағы ұтқан болады, жеңген жағы бәйгесін алады. Ойынды осы жоғарыдағы тәртіппен жүргізе беруге болады. Ойын қимыл бірлігін қалыптастырып, коллективтік іс-әрекетке тәрбиелейді.

 Адал ойындағы адамгершілік құндылықтары туралы шағын топтарда талқылау.

Ойыншыларды қошеметтеу, сырттай бақылау, нәтижелерін есепке алып екі жұлдыз бір тілек айту

2-тапсырма

«Бөрік жасырмақ» ойынына қатынасушылар араларынан бір ойыншыны шығарып, алыстау жерге барып, бөрік немесе басқа бір белгілі затын жасыруға жібереді және өзі де сол маңайда жасырынуы керек. Қалған ойыншылар жасырған ойыншының тыққан затын іздеуге кіріседі. Кімде-кім тығылған бөрікті көріп қойып, алуға қам жасаса, онда иесі бермеуге тырысады. Бермеудің жағдайы екеуі бірдей бас салып бөрікке таласу емес, қай бұрын алғаны алады, ал көрген ойыншы ала алмай қалса, онда иесі қорып, бөрікке жібермеуге тырысады. Ал басқалардың қай-қайсысы болмасын, бөріктің иесіне қол тигізіп күш жұмсауына болмайды. Қайткенде де алдап жүріп алып, оны ойын жүргізушіге ертіп келулері керек. Келесі жолы бөрікті жасыруға бөрікті әкелген ойыншы барады да, ойын жалғаса береді

Сұрақ-жауап

Қандай қиындықтар болды?

Шешу жолдары?

Оқушыларды орындаған жаттығуларына қарай  талдау және бағалау. Өзін-өзі бағалау парағы,

 

Жүгіруге арналған жол және кең таза кеңістік.

Фишкалар конустар,мұғалімге ысқырық, бор, секундомер

Әрбір тапсырма үшін үлкен бос кеңістік. Мұғалімге арналған ысқырық. Аумақты белгілеу үшін фишкалар/конустар.

«Көршіңізге айтыңыз стратегиясы»

Қорытынды

6 мин.

Бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында ПОПС – формуласын қолдану арқылы оқушылардан кері байланыс алу, ол  ПОПС – формуласындағы  белгіленген төрт жағдаят бойынша  оқушылардан бүгінгі сабақ бойынша өз ойларын жазу сұралады

Қосымша

 

ПОПС – формуласы

П позиция
О негіздеме
П мысал
С Ой тастау
Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз?

нәтижесін есепке алу арқылы

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз?

Бақылау парағы, сұрақ жауап , бақылау,кері байланыс

 

Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы
ұлттық ойындар сабағындағы қауіпсіздік ережелері 

 

 

 

 

 

 

Сабақ бойынша рефлексия

 

 

 

 

 

Жалпы баға

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

 

 

 

 

 

Бағалау өлшемдері

 

Бағалау өлшемдері

 

Дескрипторы

 

Ойын ережесін біледі

 

Көкпар, ақсүйек ойындары ережесін тізбектейді

 

Біріккен әрі тиімді жұмыс көрсетеді

 

Ойын жағдайындағы әдіс-тәсілді көрсетеді

Ойын кезінде әр-түрлі физикалық әрекеттерде дағдыларды түсініп  қолданады Сыныптасы қолданған әдіс-тәсілді бағалайды, ойын жағдайында әдіс-тәсілді жақсартуға ұсыныс береді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кері байланыс

 

ПОПС — формуласы                                                                                                                              

 

    Менің ойымша жүгіру….
  Негіздеу Себебі ….
  Мысал келтіру Мен оны дәлелдей аламын….
  Ой тастау Қорытындылай келе  мен былай дер едім…

 

 

Бағалау парағы: оқушылардың сабақтағы іс-әрекетін бақылау арқылы бағалау

                                                                                                                                                                                                                      

Оқушының аты — жөні Тапсырма 1 Тапсырма 2 Тапсырма 3 Сұраққа жауабы
1

 

2

 

3

 

4

 

6

 

6

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 6

Сабақ 49

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

 
Сабақ тақырыбы Ұлттық ойындар аясындағы тактикалар мен стратегияларды оқып үйрену.

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.2.6.1 — жарыс іс-әрекеттері және төрелік ету ережелерін білу

6.2.6.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін білу және түсіну, оны шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну

Сабақ мақсаттары Келісілген түрлі қозғалыс контексттеріндегі рөлдерді орындау және оны айырмашылықтарын білу.

 

Бағалау

критериелірі

— қозғалыс комбинацияларын құрып қолдана алады;

— жылдамдық пен үйлесімдіктің  арнайы жаттығулар кешенін құрастырып көрсете алады.

 

Тілдік  мақсаттар

 

Оқушылар орындай алады:

Пән лексикасы және терминология:

Диалогқа жазуға арналған пайдалы сөз тіркестері:

 

 

     Пәнаралық

    байланыстар                                   

Дене және денсаулық ғылымдарымен байланыс, қауіпсіздік, салмақ ағым динамикасы. Информатика (интернеттен ақпарат іздеу), математика (кеңістік, бағыт және бұрыш), биология (ағзадағы биохимиялық өзгерістер), физика (жылдамдық, салмақ, энергия), психология (шағын топтарда жұмыс жасау) пәндерімен байланыс.

 

    АКТ қолдану

     дағдылары

Ғаламтордан  ақпарат табу үшін ноутбуктерді пайдалану, сабақты видео құралдарға жазып алу.

 

   Бастапқы білім

 

Оқушылар үй мен мектеп бағдарламасынан тыс, сондай-ақ алдыңғы бөлімдер мен сыныптарда   алынған   меншікті негізгі қарым-қатынас   дағдылары мен қозғалыс  дағдыларын дамыта алады.
                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                 Сабақ барысы

Сабақтың жоспарлан-ған кезеңдері

Сабақтың

басы

 

6 минут

 

 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  

(Б, К) Мұғалім оқушылармен амандасады.

Келесі сұрақтарды талқылауға ұсынады:

—          «дамыту ойындарын құрастыру» деген не?

—          Ойын құрастыру арқылы стратегия дағдыларын қалыптастыру мүмкін бе?

Оқушылармен бірге сабақтың тақырыбын анықтайды «Стратегия дағдыларын дамытатын ойындар құрастыру»

Мұғалім оқушыларға сабақтың мақсатын, жетістік критерийлерін құрастыртып, содан кейін түп нұсқамен салыстыруды ұсынады.

Ресурстар
Сабақтың

ортасы

12 минут

 

 

 

3 минут

 

 

 

 

 

20 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың

соңы

6 минут

(Б, Ж) Әрі қарай мұғалім дененің құрысын жазу және денеге түсетін ауырлыққа ағзаны даярлау үшін түрлі бұлшықет тобына  жаттығулар жасауға сынып көшбасшысын таңдайды.

(Ж,Д,Ж жүгіруде, орыныда).

 

Стратегия дағдыларын қалыптастыру үшін ойындар құрастыру.

Мұғалім оқушыларды ойын ережелері және стратегиялармен таныстырады

 

 

(Б, К, Ф) Алаңда диаметрі 3,10 және 16 м. үш центрлес дөңгелектер сызады. Кішкентай шеңбер бойымен алты кесінді, шағын шоқпар қояды.

Екі команда ойнайды. Әр қайсында бір капитан мен үш қорғаушы болады. Қалған ойыншылар беріп тұрушылар.

Капитандар кіші шеңберге тұрады, қорғаушылар – орташаға, беріп тұрушылар –үлкен шеңберге орналасады. Мұғалім капитандардың біріне волейбол добын береді.  Ол оны өзінің беріп тұрушына береді, ал ол оны қайтадан капитанға беруге тырысады. Қарсы команданың қорғаушылары допты алып қойып, өз беріп тұрушыларына жіберуге тырысады.  Капитан допты алып бір кесіндіні беріп ойынннан шығарады.

 Мұғалім допты басқа капитанға береді, ойын жалғасады.

 

Тапсырманың дескрипторлары;

— оқушылар ойын ережесін сақтады

-допты лақтырушы өз капитанына допты      дұрыс берді

-ойыншы өз шеңбер сызығынан шықпады

 

ФБ Смайликтер арқылы орындалады (өте жақсы – күліп тұрған, жақсы –күлімсүреп тұрған, жаман- жыламсырап тұрған).

 

Рефлексия.

Сабақтың соңында оқушылар сары түсті стикерлерге жаңадан алған ақпаратты жазып өз пікірлерін білдіріп мүғалемге тапсырады.

Үй жұмысы: Ғаламтор арқылы бестас асық ойынның жарыстарын көріп талқылау. Бестас асық ойыны туралы эссе жазу.

«Ақсүйек»

Бастаушы ақсүйекті басқаларға көрсетпей жасырады. Ойыншылар қай жаққа жасырғанын көрмей тұрады. Жасырып болғаннан соң, бастаушы: «Ал, іздеңдер»  деп бұйырады. Бәрі іздейді. Ақ сүйекті тапқаны: «Мен таптым!» деп айқайлайды да, ақ сүйекті жоғары көтеріп көрсеткеннен кейін сөреге қарай жүгере жөнеледі. Қарсыластары оны қуып жетіп ұстап алуға тиіс. Ұсталып қалса, ол ақсүйекті өзін ұстаған ойыншыға береді. Ол әрі қарай жүгіреді. Сөйтіп ақ сүйекті қай топтың ойыншысы сөреге жеткізсе, қарсы топтағылар жеңілген  есебінде ән салып береді. Ойын осылайша жалғаса береді

Бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында ПОПС – формуласын қолдану арқылы оқушылардан кері байланыс алу, ол  ПОПС – формуласындағы  белгіленген төрт жағдаят бойынша  оқушылардан бүгінгі сабақ бойынша өз ойларын жазу сұралады

Қосымша

 

Сілтеме: https://www.google.kz/search?q=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwig1MnHsZTUAhXEjCwKHZptA6UQsAQIHw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стикерлер, маркерлер, қаламсаптар.

Дифференциалды оқыту:    — көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз?                           -кабілеті жоғары оқушыларға қандай міндеттер қоюды жоспарлайсыз? Бағалау:                                                                      – оқушылардың берілген материалды меңгеру деңгейін қалай тексересіз? Пәнаралық байланыс:                    — денсаулық және қауіпсіздік ережелері.              — АКТ.                                           — құндылықтармен байланыс (тәрбиелік элемент)
Көрсетілген бейнематериал бойынша сұрақтар қою арқылы оқушыларға көмек көрсетуге тырысамын.  Қабілетті оқушылар үшін интернеттен ойындардың түрлі тактикалары мен стратегияларын тауып алып, сараптама жүргізіңдер деген тапсырма беремін. Барлық сабақ бойы қалыптастырушы бағалау жүргізіледі. Ынтымақтастық орта құру, балалардың жас ерекшеліктерін ескеру, диалог.
Сабақ бойынша рефлексия

 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз. 
 
Жалпы баға

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бөлім ұзақ мерзімді жоспары: Қазақтың ұлттық    ойындары Мектеп
мерзімі:      Мұғалімнің аты:
сынып: 6

сабақ 60

                                                   Оқушылар саны:
Сабақ  тақырыбы: Ұлттық ойындар аясындағы тактикалар мен стратегияларды оқып үйрену
Оқу мақсаты: 6.2.6.1 — жарыс іс-әрекеттері және төрелік ету ережелерін білу

6.2.6.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін білу және түсіну, оны шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну

Сабақ мақсаты: Тоғызқұмалақтан жарыс ұйымдастырып,өткізе алады.
Бағалау өлшемдері: Ойында тактика және стратегияның мағынасын біледі.

Ойын кезінде  тактика және стратегияны көрсете алады.

Ойын өткізеді ұйымдастыра алады.

Тілдік мақсаттар:

 

 Оқушылар:

қазақ ұлттық ойныдарындағы өздерінің қозғалыс дағдыларын және стратегиялық ойлауын талқылай, салыстыра және талдай алады.

Мыналарды қамтиды:

·         ұлттық, зияткерлік

·         стратегия, тактика, жүріс

·         «Тоғызқұмалақ» (құмалақ, тұздық, отау, атсырау), «шахматтар»,

·         рөлдер: ойыншы, төреші

·         команда,  қарсылас, шабуылдау, қорғаныс

·         ережелер, бағалау, адал ойын

Талқылауға арналған сұрақтар:

·      Сендер осы ойында артықшылық алу үшін қандай стратегиялық шабуылдарды қолдана аласыңдар?

·      Ойын сендердің әлеуметтік дағдыларыңды қалай дамыта алады?

Сендер оң нәтижеге жету үшін ойынға қандай үлес қоса аласыңдар?

Тәрбиелеу құндылықтар: Қарым қатынас, шындық, патриотизм
Пәнаралық байланыс:  Математика, Қазақстан тарихы
Бастапқы білім Оқушылар алдыңғы сынып бойынша білімін сүрау  не білетінін сұрақ арқылы сұрау
Жоспарланған кезеңдері Жоспарланған іс-шаралар Ресурсы
Сабақтың басы

 

10 мин

Сабақтың тақырыбымен, оқыту мақсатымен, жетістік  критериилерімен таныстыру.

Сабақтың негізгі мақсатын айту

Қауіпсіздік ережесімен таныстыру.

Жалпы жүру, жүгіру жатығулары

Дем алу, дем басу

Жалпы дамыту жатығулары

Оқушыларға сабақ тақырыбына байланысты  активити ойынын өткізу: Оқушылар шеңбер көлемінде жұппен тұрады, бір оқушы қуалайды, екінішісі қашады. Қашып бара жатқан оқушы кез келген жұптың алдына тұрып қалады, сол жұптың артында тұрған оқушы қашады. Қуып бара жатқан оқушы ұстап алса, ұсталған оқушы оны қуады. Бұл ойын оқушылардың ептілігін икемділігін, тез шешім қабылдау әрекетін арттырады.

Үлкен кеңістістік, ысқырық.

Тақта сабақтың тақырыбы жетістік критерийлері, оқу мақсаты жазылған тақта.

Сабақтың ортасы

 

 

 

26 мин

 

  Тоғызқұмалақ ойын  ережесімен таныстыру.

·         Қабілетті оқушылар жарысты өткізу және қадағалау.

·         Оқушыларды жұпқа бөлу

·         Тоғызқұмалақ ойынын ойнау.

Формативтік бағалау:

Оқушыларға сұрақ:  Оқушыларға арналған Сұрақтар:

1. Тоғызқұмалақ ойынын не деп атаған?

2. Тоғызқұмалақ ойынының негізгі ережелері қандай?

3. Отау дегеніміз не?

4. Бастаушы, қостаушы дегеніміз не?

6. Ойын барысында қандай тактикалар, стратегиялар қолдандыңыз?

  Формативтік бағалау: тоғызқұмалақ ойынымен жарыс өткізу

2. Мұғәлімнің таңдауы бойынша  құрылған камбинацияны аяқтау (тактика және стратегия)

Бірін- бірі бағалау.

Мына суретегі қай жұріспен тұздық алуға болады?

3. Жұптар арасында жарыс ұйымдастыру.

 

 

 

 

Ысқырық ,секундомер, тоғызқұмалаққа арналған тақтайшалар.

 

 

« тоғызқұмалақ»тақтасы 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақ соңы

6 мин

 

Оқушылар дем басу жаттығуларын жасайды.

Сабақты қорытындылау.

Тақтада тұрған кесте «+», «-», «Қызықты», берілген стикер қағазына пікірін жазып, жабыстыру керек. Оқушылар стикерлерге өздерінің ойын («+»),немесе түсінбеген жерлерін («-») , тағы да қызықты болған кезеңдерді жазып («қызықты»), тақтаға жабыстырады. Қосымша №3

Үйге  тапсырма беру.

Қаламсап, қарындаштар, стикерлер, тақта
Саралау — қалай көп қолдау көрсетуге жоспарлап отырсыз? Егер сіз көп қабілетті оқушылардың алдына қоюға қандай міндеттер жоспарлап отырсыз?

Қабілеті жоғары оқушылар ойын ережесіне сай жарыс өткізіп, меңгере алмай жатқан оқушыларға қабілеті оқушылар көмегін көрсету.

Бағалау — сіз оқушылардың материалының меңгерілу деңгейін тексеру жоспарлап қалай?

1.      Сұрақ-жауап  Қосымша №3

2.      Оқушылардың іс-әрекетін бақылау. (мұғалімнің бақылау парағы)

Денсаулық және қауіпсіздік сәйкестігі.

Тоғызқұмалақ ойынында қауіпсіздік техникасын сақтау.

Жалпы бағалау:

 

Сабақтың екі аспектілері қандай (қалай оқыту және танып ойлаймын) сондай-ақ барды?

1:

 

2:

 

Қандай (қалай оқыту туралы және оқыту туралы ойлануға) Сабақтың жақсартуға ықпал мүмкін?

1:

 

2:

 

Мен келесі сабаққа назар аудару қажеттігі туралы, жеке Сынып немесе жетістіктері / қиындықтар туралы сабақ (а) Табылған қандай?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бөлім ұзақ мерзімді жоспары: 4-бөлім: Қазақтың ұлттық ойындары  Мектеп
Мерзімі: Мұғалімнің аты:
Сынып: 6

Сабақ 61

Оқушылардың саны:
Сабақ  тақырыбы: Ұлттық ойының шеңберінде бір қатар стратегияларды және тактикаларды оқу. Ұлттық ойындар аясындағы тактикалар мен стратегияларды оқып үйрену.

 

Оқу мақсаты: 6.2.6.1 — жарыс іс-әрекеттері және төрелік ету ережелерін білу

6.2.6.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін білу және түсіну, оны шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну

Сабақ  мақсаты: Шахматтан жарыс ұйымдастырып,өткізе алады.
Бағалау өлщемдері: Ойында тактика және стратегияның мағынасын біледі.

Ойын кезінде  тактика және стратегияны көрсете алады.

Ойын өткізеді ұйымдастыра алады.

Тілдік мақсаттар: Оқушылар:

қазақ ұлттық ойныдарындағы өздерінің қозғалыс дағдыларын және стратегиялық ойлауын талқылай, салыстыра және талдай алады.

Мыналарды қамтиды:

·         ұлттық, зияткерлік

·         стратегия, тактика, жүріс

·         «Тоғызқұмалақ» (құмалақ, тұздық, отау, атсырау), «шахматтар»,

·         рөлдер: ойыншы, төреші

·         команда,  қарсылас, шабуылдау, қорғаныс

·         ережелер, бағалау, адал ойын

Талқылауға арналған сұрақтар:

·      Сендер осы ойында артықшылық алу үшін қандай стратегиялық шабуылдарды қолдана аласыңдар?

·      Ойын сендердің әлеуметтік дағдыларыңды қалай дамыта алады?

Сендер оң нәтижеге жету үшін ойынға қандай үлес қоса аласыңдар?

Тәрбиелеу құндылықтар:

 

Қарым қатынас, шындық, патриотизм
Пәнаралық байланыс  Математика, Қазақстан тарихы
Бастапқы білім Оқушылар алдыңғы сынып бойынша білімін сүрау  не білетінін сұрақ арқылы сұрау
Жоспарланған кезеңдері Сыныпта Жоспарланған іс-шаралар Ресурсы
Сабақтың басы

10 мин

Сабақтың тақырыбымен, оқыту мақсатымен, жетістік  критериилерімен таныстыру.

Сабақтың негізгі мақсатын айту

Қауіпсіздік ережесімен таныстыру.

Жалпы жүру, жүгіру жатығулары

Дем алу, дем басу

Жалпы дамыту жатығулары

Үлкен кеңістістік, ысқырық.
Сабақтың ортасы

 

26 мин

  Шахмат ойын  ережесімен таныстыру.

·         Қабілетті оқушылар жарысты өткізу және қадағалау.

·         Оқушыларды жұпқа бөлу

·         Шахмат ойынын ойнау.

Формативтік бағалау:

Оқушыларға сұрақ:  Оқушыларға арналған Сұрақтар:

1. Шахмат ойынын не деп атаған?

2. Шахмат ойынының негізгі ережелері қандай?

3. Шахмат дегеніміз не?

4. Бастаушы, қостаушы дегеніміз не?

6. Ойын барысында қандай тактикалар, стратегиялар қолдандыңыз?

  Формативтік бағалау: тоғызқұмалақ ойынымен жарыс өткізу

2. Мұғәлімнің таңдауы бойынша  құрылған камбинацияны аяқтау (тактика және стратегия)

Бірін- бірі бағалау.

Жұптар арасында жарыс ұйымдастыру.

 

 

 

 

 

Ысқырық ,секундомер, үлкен кеңістік.

 

 

 

 

Сабақ соңы

6 мин

 

Оқушылар дем басу жаттығуларын жасайды.

Сабақты қорытындылау.

Тақтада тұрған кесте «+», «-», «Қызықты», берілген стикер қағазына пікірін жазып, жабыстыру керек.

Үйге  тапсырма беру.

 

Стикерлер, қаламсап, қарындаштар, тақта.

 

Саралау — қалай көп қолдау көрсетуге жоспарлап отырсыз? Егер сіз көп қабілетті оқушылардың алдына қоюға қандай міндеттер жоспарлап отырсыз?

Қабілеті жоғары оқушылар ойын ережесіне сай жарыс өткізіп, меңгере алмай жатқан оқушыларды қабілетті оқушылар көмек көрсетеді.

Бағалау — оқушылардың білімін тексеруді қалай жоспарлайсыз?

1.      Сұрақ жауап.

2.      Оқушылардың іс-әрекетін бақылау.

Денсаулық және қауіпсіздік сәйкестігі.

Асық ату, шекем тас  ойындарында қауіпсіздік техникасын сақтау.

Жалпы бағалау:

 

Сабақтағы екі аспектілері қандай (қалай оқыту және танып ойлаймын) сондай-ақ барды?

1:

 

2:

 

Қандай (қалай оқыту туралы және оқыту туралы ойлануға) Сабақтың жақсартуға ықпал мүмкін?

1:

 

2:

 

Мен келесі сабаққа назар аудару қажеттігі туралы, жеке Сынып немесе жетістіктері / қиындықтар туралы сабақ (а) Табылған қандай?

 

 

 

Бағалау өлшемдері Дискриптор

 

Ойында тактика және стратегияның мағынасын біледі. Ойын тактика және стратегияны түсіндіріп айтады.
 Ойын кезінде  тактика және стратегияны көрсете алады. Тоғыз құмалақ тактикасын және стратегиясын көрсетеді.
Ойын өткізеді ұйымдастыра алады. Тоғыз құмалақ жарыс жүйесін көрсетеді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бөлім ұзақ мерзімді жоспары: 4-бөлім Қазақтың ұлттық ойындары Мектеп:
мерзімі:___________ Мұғалімнің аты:
сынып: 6 «   »

сабақ 62

Қатысқаны:                      Қатыспағаны
Сабақ тақырыбы Ұлттық ойындар аясындағы тактикалар мен стратегияларды оқып үйрену
Оқыту мақсаты, осы сабақта қол жеткізетін (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.2.6.1 — жарыс іс-әрекеттері және төрелік ету ережелерін білу

6.2.6.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін білу және түсіну, оны шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну

Сабақ мақсаты Әр-түрлі физикалық әрекеттерді пайдаланып, қазақтың ұлттық ойындарды ойнай алады
Бағалау өлшемдері Қазақтың ұлттық ойындары ережесін біледі

Біріккен әрі тиімді жұмыс көрсетеді

Ойын кезінде әр-түрлі физикалық әрекеттерде дағдыларды түсініп  қолданады

Тілдік мақсаттар

 

Мыналарды қамтиды:

·         стратегия, тактика, жүріс

·         рөлдер: ойыншы, төреші

·         команда,  қарсылас, шабуылдау, қорғаныс

·         ережелер, бағалау, адал ойын

·         «Көкпар»

«Ақсүйек»

тәрбиелеу құндылықтар Құрмет, жауапкершілік, коллаборативті мәдениет, өмір бойы оқу
Пән аралық байланыс Математика, Қазақстан тарихы
АКТ қолдану Ғаламтордан мәліметтер алу
Бастапқы білім Оқушылар алдыңғы сынып бойынша білімін сұрау  не білетінін сұрақ арқылы анықтау.
Сабақ барысы
Жоспарланған кезеңдері Сыныпта Жоспарланған іс-шаралар Ресурсы
Ұйымдастыру кезеңі 10-12 мин. Оқушылармен сәлемдесу,бүгінгі сабақтың тақырыбымен және бағалау критериімен таныстыру.Сабақ барысындағы немесе дене жаттығуларын орындау кезіндегі қауіпсіздік ережелерімен таныстыру.

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыруда,  активити «сокыртеке» «сақина салу» ойынын ойнату.

Жүгіріп орындалатын жаттығулар жиынтығы.

· бірінші топ құрал жабдықсыз орындалатын  қарапайым жаттығулар кешенін құрады, сынып болып орындайды.  (қол мен иық буындарына, мойынға және денеге, аяққа және жалпы денеге арналған);

· екінші топ құрал жабдықпен орындалатын жаттығулар кешенін құрады, сыныпқа ұсынады (нығыздалған доппен, гантелмен, секіргішпен,гимнастикалық орындықта, гимнастикалық қабырғада, акробатикалық жаттығулар).

Оқушылардан сұрау — Әр түрлі бұлшық еттер топтарын жаттықтыратын жаттығуларды неліктен  орындау қажет? (оқушылардың жауаптарын тыңдау, жауаптарына қарай бағалау)

Әрбір тапсырма үшін үлкен бос кеңістік. Мұғалімге арналған ысқырық. Аумақты белгілеу үшін фишкалар/конустар.
Негізгі бөлім

28-30 мин

1-тапсырма

(Т, Тәж, Ф) Оқушыларға теориялық мәліметтер беру. Мынадай ойын түрі бойынша: Жаяу көкпар, ақсүйек, аңшы мен үйрек, жеті тас, бес тас, арқан тартыс, қазақша күрес, тоғызқұмалақ, асық ату, ләңгі осы ойындарды түсінгенін басмармақ әдісі арқылы бағалау.

«Көкпар»

2-тапсырма

(Ж, Т, Ф) Ойынның алғашқы балама нұсқасы: ойынға — екі команда қатысады. Ойын алаң ортасынан басталады. Қарама қарсы жақта қазандық орналасқан. (қаз т. аудармасы. «котел»). Ысқырық бойынша «көкпар» ие болу жарысы басталады.Жеңіске жеткен капитан, ойынды бірінші болып бастайды. Ол өзінің командасындағы мүшелерге «көкпарды» беріп, «қазандыққа»  жүгіріп барып, оны «қазандыққа» лақтыру керек.

Команда бір ұпай алады.  Қарсылас команда қарсыластардың жолын жауып, қарсылас командаға «қазандыққа» өтуге мүмкіндік бермей кедергілер құрастыруы қажет. Адал ойындағы адамгершілік құндылықтары туралы шағын топтарда талқылау.

Ойыншыларды қошеметтеу, сырттай бақылау

Арқан тарту — ұлттық ойын.

Ойынды жазда көгалды алаңда, спорт залында өткізуге болады. Ойынға ұзындығы 10 метрдей жуан кендір арқан керек. Ол арқанның тең ортасынан орамалмен орап белгі жасайды, белгінің екі жағынан бір жарым-екі метрдей жерден тағы да жогарыдағы тәртіппен белгілейді. Ойынға қатынасушылар тең екі топқа бөлінеді. Олардың саны 10—12 адам немесе сыныптың адам санына тең бөлінуге болады, ойыншылар бойларына қарай қатар түзеп тұрады.

Ойын басқарушының берген командасы бойынша қатар түзеп сапта түрған ойыншылар оң жақ шетінен бастап қатар санын «бір, екі, үш»… деп сол жақ шетіне дейін санап шыгады. Сөйтіп тақ жағы бір бөлек, жұп жағы бір бөлек бөлініп шығады.  Сызып қойған үш сызықтың ортасына арқандағы үш белгінің екі шеткісін дәл келтіріп керіп тұрады да, арқанның шеткі белгісінен бастап ұшына дейін ойыншылар қос қолдап ұстап тартып тұрады. Содан соң ойын басқарушының берген командасы бойынша екі топ тартысқа түседі. Ойыншылардың мақсаты — тартысқа түскен екі топ бірін-бірі тартып, жердегі орталық сызықтан бұрын сүйретіп өткізіп әкету. Екі топтың қай жағы орталық сызықтан қарсы топты бұрын сүйреп өткізіп әкетсе, сол жағы ұтқан болады, жеңген жағы бәйгесін алады. Ойынды осы жоғарыдағы тәртіппен жүргізе беруге болады. Ойын қимыл бірлігін қалыптастырып, коллективтік іс-әрекетке тәрбиелейді.

 Адал ойындағы адамгершілік құндылықтары туралы шағын топтарда талқылау.

Ойыншыларды қошеметтеу, сырттай бақылау, нәтижелерін есепке алып екі жұлдыз бір тілек айту

2-тапсырма

«Бөрік жасырмақ» ойынына қатынасушылар араларынан бір ойыншыны шығарып, алыстау жерге барып, бөрік немесе басқа бір белгілі затын жасыруға жібереді және өзі де сол маңайда жасырынуы керек. Қалған ойыншылар жасырған ойыншының тыққан затын іздеуге кіріседі. Кімде-кім тығылған бөрікті көріп қойып, алуға қам жасаса, онда иесі бермеуге тырысады. Бермеудің жағдайы екеуі бірдей бас салып бөрікке таласу емес, қай бұрын алғаны алады, ал көрген ойыншы ала алмай қалса, онда иесі қорып, бөрікке жібермеуге тырысады. Ал басқалардың қай-қайсысы болмасын, бөріктің иесіне қол тигізіп күш жұмсауына болмайды. Қайткенде де алдап жүріп алып, оны ойын жүргізушіге ертіп келулері керек. Келесі жолы бөрікті жасыруға бөрікті әкелген ойыншы барады да, ойын жалғаса береді

Сұрақ-жауап

Қандай қиындықтар болды?

Шешу жолдары?

Оқушыларды орындаған жаттығуларына қарай  талдау және бағалау. Өзін-өзі бағалау парағы

Жүгіруге арналған жол және кең таза кеңістік.

Фишкалар конустар,мұғалімге ысқырық, бор, секундомер

Әрбір тапсырма үшін үлкен бос кеңістік. Мұғалімге арналған ысқырық. Аумақты белгілеу үшін фишкалар/конустар.

«Көршіңізге айтыңыз стратегиясы»

Қорытынды

6 мин

Бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында ПОПС – формуласын қолдану арқылы оқушылардан кері байланыс алу, ол  ПОПС – формуласындағы  белгіленген төрт жағдаят бойынша  оқушылардан бүгінгі сабақ бойынша өз ойларын жазу сұралады

Қосымша

 

ПОПС – формуласы

П позиция
О негіздеме
П мысал
С Ой тастау
Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз?

нәтижесін есепке алу арқылы

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз?

Бақылау парағы, сұрақ жауап , бақылау,кері байланыс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы
ұлттық ойындар сабағындағы қауіпсіздік ережелері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 6-тарау

Шаңғы /кросс/коньки дайындығы

Күні:

Сынып:  6

Сабақ 63-64

Мектеп: Мұғалімнің аты-жөні:
Қатысқандар саны:  Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы: Қауіпсіздік ережесі.

Ағзаны қалпына келтіру техникасының түрлеріне шолу жасау

Оқу     мақсаттары: 6.3.4.1 — денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардар болу

6.3.2.1 — қыздырыну және қалпына келтіру жаттығуларын орындау мен дайындау аясындағы негізгі компоненттерді білу және түсіну

Сабақ мақсаты: 1.      – Гимнастика сабағында қауіпсіздік ережелерімен таныстыру;

2.      –Спорттықжабдықтарын бойына байланысты дұрыс таңдауды үйрету;

– Оқушыларды  шаңғы  дайындығы   кездерінде  шаңғымен  жүру                                      әдіс- тәсілдерімен таныстыру.

Бағалау  критерилері: Оқушылар мыналарды орындай алады:

— Спорт дайындығы кезінде қауіпсіздік ережелерін түсінеді және өз сөзімен айтып бере алады.

— Бойына байланысты шаңғы жабдықтарын дұрыс таңдай алады, және қандай шаңғыларды пайдалануға болмайтындығын біледі.

— Ағзаны қалпына келтіру үшін жаттығулар орындай алады.

Тілдік мақсат Оқушыларға осы тараудың мақсатына жетуге және пәнді оқуға жәрдемдесу үшін, тиісінше ғылыми/мектеп терминологиясымен қоса тілдік оқу мақсаттары төменде берілген.
Оқудыңтілдікмақсаты Пәндік лексика және терминология Диалогқа арналған пайдалы сөздер
Оқушылар:

·      шаңғы, коньки және кросс даярлығыбойнышаөзтүсініктерінсипаттайжәнекөрсетеалады.

 

Мыналардықамтиды:

·      Тепе-теңдіктіұстау

·      Көтерілу («жұлдызша», «жартылай жұлдызша», «саты»)

·      Түсу (жоғары тұрып, орташа тұрып, төмен тұрып)

·      Орнында тұрып бұрылу (аттаумен, серпумен)

·      Қозғалыстабұрылу (аттаумен)

·      Тежелу («жартылайсоқамен», «соқамен»)

·      Спортжүрістерітехникасы (ауыспалы, біруақыттық)

 

Талқылауға арналған сұрақтар:

·                  Сендершаңғы, конькижәнекроссдаярлығысабақтарындағықауіпсіздіктехникасынбілесіңдерме?

·                  Дене шынықтыру сабақтарына дайындық шеңберінде ширату және қалпына келу техникасының элементтеріне не кіретіндігін білесіңдер ме?

·                  Оқушыға кросс даярлығы үшін не қажет?

·                  Сендершаңғы мен конькидеорындалатынқозғалыстыңқандайтехникалықамалдарынбілесіңдер?

Құндылықтарды дарыту: Академиялық әділдік, басқа адамдардың идеялары мен ойларын құрметтеу. Білуге құштарлық, шығармашылық және оқылатын  материалға сыни қарау арқылы оқуға құштарлыққа баулу, ақылын, денесін, қарым-қатынас пен мінезді ұдайы дамыту. Өзіне оқушылардың өз бетімен оқуына ықпал ететін икемділік мен дағдыларды дамытуды қамтиды.
Пәнаралық байланыс Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі пәнедерімен байланыс. Шаңғы дайындығына байланысты термин сөздерді үш тілде қолдану.
Акт қолдану: Сілтемелер бойынша материалды көрсету. Призинтация даярлау.
Бастапқы білім: Оқушылар сыныпта дене шынықтыруға арналған бағдарламаның алдыңғы тараударын оқу барысында, үйде және мектептен тыс алынған білімдерін ескеріп, денені, тірек-қозғалыс аппаратын басқару дағдыларын меңгерген.

 

САБАҚ   БАРЫСЫ

Сабақ кезендері: Сабақтағы іс-әрекеттер: құрал жабдықтар (ресурстар)
Сабақтың басы:  

10 мин

Саптық жаттығулар
— сапқа тұру, бұрылулар,саптық адымдар.
— бір қатардан екі қатарға тұру.3.Жүру
— Аяқтың ұшымен қол жоғарыда.
— Қол желкеде, өкшемен жүру.
— қол белде табанның сыртымен жүру.
— қол белде табанның ішімен жүру.4. Жүгіру
— тізені көтере жүгіру.
— өкшені артқа көтере жүгіру.
-сол жақ иықтан секіре жүгіру.
— оң жақ иықтан секіре жүгіру.

6. Жүрудегі ЖДЖ
-Б.қ. оң қол жоғарыда, әр адым сайын қолды ауыстырып отырамыз.
— Б.қ. қол кеуде алдында, қолды шынтақтан артқа тарту және жаза тарту.
-Б.қ. қол иықта,қолды иықтан алдыға артқа айналдыру.
-Б.қ. қол белде, 1- алға еңкею сол аяқты өкшеден қою.2 – қол белде артқа шалқаю. 3-4 д.с. оң жаққа.

 

Оқушы санына байланысты шаңғы аяқ киімі, шаңғы және таяғы.

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың ортасы 26 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жеңіл атлетика

1.      Дене шынықтыру және спортпен шұғылданған кезде табаны резина аяқ киім қию керек.

2.      Қысқа қашықтықтарда тек қана өз жолымен жүгіру қажет. Жүгіріп келе жатып кілт тоқтауға болмайды.

3.      Ойлы-қырлы жерлерде кездескен кедергілерден (тас, құлаған ағаш, бұта, төмпешік т.б.) аспай-саспай өтуді есте сақтаған жөн.

4.      Жүгіру, секіру, лақтыру алаңдарын көлденең кесіп өтуге рұқсат етілмейді.

5.      Тырма мен күректі сабақ өтетін жерде қалдыруға болмайды. Тырма, күректі т.б. жабдықтардың үшкір жағын (жүзін) қаратып қоюға болмайды.

6.      Спорт құралдарын (граната, диск, найза т.б) лақтырғанда, лақтыру бағытында адамның болмауын қарап, бақылап алу қажет.

7.      Ұзындыққа , биіктікке секірер алдында шұңқырдағы құмды майдалап, қопсытып алу керек.

8.      Лақтырушының оң жағында тұруға, құралдарды рұқсатсыз алуға болмайды.

9.      Лақтырған ядроны қағып алуға болмайды және ядроны лақтырар кезде жерге түсіріп алудан сақтану керек.

10.  Жауын-шашында күндері лақтыратын құрал-жабдықтарды мұқият сүртіп, құрғатқаннан кейін пайдалану керек.

Гимнастика сабақтарында

1.      Денені қыздырып алмай күрделі жаттығуларды орындауға болмайтындығы есте ұстаңдар.

2.      Гимнастикалық құрал-жабдықтарда тек қана мұғалімнің көмегімен жаттығу керек.

3.      Жүгіріп келіп секіретін жолда және секіріп түсетін орында тұруға болмайды.

4.      Секіріп түсетін жерлерге гинастикалық төсеніш төсеу қажет.

5.      Спорт жабдықтарынан (ат, бөрене, гимнастикалық қабырға) секіргенде, жерге міндетті түрде екі аяқпен түсу керек.

6.      Біріңнен соң бірің жүріп келе жатқан кезде және жаттығу орындау кезінде ара қашықтық қатаң сақталсын.

7.      Гимнастикалық құрал-жабдықтардың қолдануға жарамдылығын анықтап алу қажеттілігін ұмытуға болмайды. Құрал-жабдықтардың таза болуын, тот баспауын қадағалап отыру керек. Снарядтарын бекітілуі мұқият тесерілсін.

8.      Арқан бойымен төмен түскенде екі қолымен кезек ұстап, екі аяқпен демеп, асықпай түсу керек.

9.      Гимнастика сабағында міндетті түрде арнаулы киім кию қажет екенін ұмытуға болмайды.

10.  Гимнастикалық таяқшамен немесе секіртпемен жаттығу орындағанда, оларды жақын тұрған балаларға тигізіп алмауды қатты ескеру кере

 

Ағзаны қалпына келтіру жаттығулары

Оқушылар спорт залды айналып  жүре отырып тынысалуынқалпынакелтіру. Қолды жоғары көтере отырып мұрынментерең дем алады да, қолды түсіргендедемдіауызбеншығарады.

Оқушы санына байланысты шаңғы, арнайы дайындалған шаңғы жолы, сықырауық.

 

 

 

 

Қауіпсіздік ережелері сілтеме

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаңғы таңдау тәсілдеріне сілтеме

 

 

 

 

 

 

 

Шаңғы жүріс техникасына сілтеме

https://www.youtube.com/watch?v=esGxRJba-2Q

Шаңғы жүрісінің түрлеріне сілтеме

 

Сабақтың  соңы:

10 мин

 

Өткен тақырыпты бекіту мақсатында оқушылардан қалыптастырушы бағалауға тест тапсырмаларын беру. Құрал-жабдықтарды жинау. Бүгінгі сабақты қорытындылау.

Соңында оқушылар рефлексия жүргізеді:

-нені  білдім, нені үйрендім.

–нені толық түсінбедім.

Үй тапсырмасы — дене қаблеттерін дамыту жаттығулары

Ашық сұрақ-жауаптар
Саралау-оқушыларға көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз: бір оқушыдан күтілетін нәтиже, дербес қолдау көрсету, уақытты ұтымды пайдалануды есепке ала отырып, сабақтың кез-келген кезеңінде қолданыла алады. Бағалау-оқушылардың сабақ барысында үйренгенін бағалау үшін қолданылатын   әдіс-тәсілдер арқылы бағалай алады. Мадақтама, марапаттау Денсаулық және қауіпсіздік ережелерінің сақталуы. Денсаулық сақтау әдістері, сергіту сәттері мен белсенді

іс-әрекет түрлері.

Сабақ бойынша рефлекия:

1.Сабақ мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылар нені үйренді?

2.Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?
3. Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?
4. Сабақта уақыт кезеңдері сақталды ма ?
Жалпы  оқушыларды  бағалау:  
Сабақтың жақсы екі  аспектісі (оқытуға, үйренуге қатысты.)

1 Командалық ойындардағы дағдыларды жетілдіру бөліміндегі қауіпсіздік ережесін біледі және әдістерді орындай алады.

2 Өзін-өзі шыдамдылыққа, шымырлыққа, ептілікке баулиды.

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту және үйрену)
Сабақ барысында сынып   туралы   немесе жекелеген оқушылардың жетістігі (қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге  көңіл бөлу  қажет?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сыныбы: 6 сыныптар Қатысқан оқушы саны: Қатыспағаны:
Сабақтың тақырыбы  Қауіпсіздік ережесі.

Ағзаны қалпына келтіру техникасының түрлеріне шолу жасау.

Оқу бағдарламасына сілтеме жасау 6.3.4.1 — денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардар болу

6.3.2.1 — қыздырыну және қалпына келтіру жаттығуларын орындау мен дайындау аясындағы негізгі компоненттерді білу және түсіну

Сабақтың мақсаттары өзімділік, ептілік және зейінділікті дамытуға ықпал ету

Командада жұмыс істеу дағдыларын және көшбасшы болу дағдыларын дамытуға септігін тигізу.

Өзгеретін мән-жайларға қарай әрекет ету арқылы қимылдауға қатысты білімді ыңғайластыру

Жетістік критерийлері «Көшбасшылық» сөзінің мағынасын біледі.

Көшбасшылық қасиетін дамытады

Қозғалмалы ойындарда көшбасшылық қасиетін көрсетеді

Тілдік мақсаттар

 

Оқушылар келесі ұғымдарды біледі және қолдана алады:

Ø  тактика

Ø  стратегия

Ø  алдау қозғалыстары

Ø  допты лақтыру

Пәнаралық байланыстар Бұл сабақта қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі пәндерімен өзара пәнаралық байланыс орнатуға болады.
АКТ пайдалану дағдылары Интербелсенді тақтада «Аңшы мен үйрек» ойыны туралы презентация көрсету
Бастапқы білім

 

 Оқушылардың доп лақтыру және орындау техникасы туралы түсініктері бар
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезендері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекеттер

 

Ресурстар
Сабақтың басы

10 мин.

 

Тақырыпты, сабақ барысын, бағалау критерийлерін, сабақ мақсаттарын жария ету және түсіндіру, сабақ соңындағы рефлексия туралы ескерту.

Жай жүру, жүгіру түрлері

Бір орындағы жалпы дамыту жаттығулары

Әр іс-әрекет түрі үшін үлкен бос кеңістіктің болуы.

Үлкен бос кеңістік

 

 

 

Сабақтың ортасы

26 мин.

 

Көшбасшылық қасиеттің не екенін түсіндіру. Ойын туралы бейнекөрініс көрсету. Ойын кезіндегі Қ.Е. түсіндіру.

Аңшы мен үйрек ойыны.

Оқушылар қатарға түрып, бір,екіге саналады 1-ші топ аңшылар ал 2-ші топ үйректер  болады. Аңшылардың қолында волейбол добы болады. Аңшылар үйректерді доппен соғады. Доп тиген үйрек ойыннан шығады. Ойын барлық үйректерге доп тигенше жалғасады. Ойыншылар рөлдерін алмастырып отырады. Уақыт есептеледі. Уақыт үнемдеген команда жеңіске жетеді.

Бағалау дескрипторлары: — ойыншыларға қарай жылдам лақтырады.

—          алаңда жылдам қозғалады

—          2 немесе одан да көп ойыншыға доп тигізеді

Қалыптастырушы бағалау: Фишкалар

Залда фишкалардан алдын ала дайындалған түрлі-түсті фишкалар қойылған. Оқушылар өздерін бағалауда осы шеңберлердің ішіне орналасуы керек. Ақ түсті шеңберге барлығын жақсы орындадым деген оқушылар.

Жасыл түсті шеңберге көбіне жақсы орындадым деген оқушылар.

Көк түсті шеңберге кейбірін жақсы орындадым деген оқушылар.

Үлкен бос кеңістік.

Волейбол добы, ысқырық, конустар.

 

Сабақтың  соңы

6 мин.

 

Сабақты қорытындылау:  сабақ соңында нәтижелер қорытындыланып, не білгені, қалай жұмыс жасағандары талқыланады.

Дене тәрбиесі – бұл денсаулық, күш, жылдамдық, төзімділік және т.б.

Дене тәрбиесі сабақтарында, яғни өзін – өзі дұрыс ұстау, жүгіру, секіру, лақтыру тәрізді әрекеттерді орындау кезінде және қалыптан тыс жабдықтармен өткізілген сабақтарда , сапқа тұру, доппен және т.б. заттармен ойнау барысында қауіпсіздік техникасы ережесін сақтау туралы әңгіме жүргізіледі.

Тазалық ережелерін, киім кию және оны ауыстыру тәртібін, сабақ өткізілетін орынның гигиенасын сақтау талаптары айтылады.

Киімді қалай жинап, спорт киімдерін қалай буып, түю керек екендігі көрсетіледі.

Бой бойынша тізбекке тұру («Тараңдар!» және «Сапқа тұр!» бұйрықтарын бірнеше рет орындау)

 

 

«Нысана» рефлексиясы.  Оқушылар маркерлермен нысанаға қаншалықты сабақ мазмұнын меңгергендігін білдіріп нүкте қойып кетеді.

 

Киім ауыстыру орнына кету.

Маркерлер, фломастерлер, стикерлер
Саралау – Көбірек қолдау көрсетуді Сіз қалай жоспарлайсыз? Қабілетті оқушылардың алдына қандай міндеттер қоюды жоспарлайсыз?

Дене шынықтыру сабақтарында саралық тәсілдемеге оқушылардың мүмкіндіктеріне қарай олардың дене саулығының, дене дайындығының оңтайлы деңгейіне, сондай-ақ тиісті білім, біліктер және дағдылар көлеміне қол жеткізуге мүмкіндік беретін ерекше тәсілдеме жатады.

Дене дайындығының деңгейі төмен оқушыларды қолдау үшін:  допты нысанаға лақтыруды қайталау

Қабілетті оқушыларға: нысанаға допты қозғалыста лақтырып тигізу

Бағалау -Сіз оқушылардың материалды меңгеру деңгейін тексеруді қалай жоспарладыңыз?

Сабақтарда бағалауды мұғалім келесілер арқылы сабақ барысында жүзеге асырады:

Фишкалар

Залда фишкалардан алдын ала дайындалған түрлі-түсті фишкалар қойылған. Оқушылар өздерін бағалауда осы шеңберлердің ішіне орналасуы керек. Ақ түсті шеңберге барлығын жақсы орындадым деген оқушылар.

Жасыл түсті шеңберге көбіне жақсы орындадым деген оқушылар.

Көк түсті шеңберге кейбірін жақсы орындадым деген оқушылар.

Денсаулық және қауіпсіздік ережелерінің сақталуы:

Әр оқу тоқсанының басында бекітілген қауіпсіздік техникасы ережелерімен таныстыру;

Сабақ барысында жайлы жағдай туғызу арқылы;

Тақырыпқа сай әрекет ету мен киінуді қатаң талап ету міндетті;

 

Жалпы бағалау

Сабақтың жақсы екі  аспектісін көрсетіңіз   (оқытуға, үйренуге қатысты)?

1:

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту және үйренуге қатысты)?

1:

2:

 

Сабақ барысында сыныптың немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері /қиындықтары туралы не анықтадым, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу керек?

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар Мектеп:

 

Күні:    Сынып: 6

Сабақ 67*68

Мұғалімнің аты-жөні:
Қатысқандар саны:                                    Қатыспағандар саны:
Сабақ тақырыбы: Қозғалыс техникасының элементтерін үйрету.
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.3.1.1 — денсаулықты сақтаудың маңыздылығын білу және түсіну

6.1.4.1 — қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын білу және анықтау

Сабақтың мақсаттары: Қимыл-қозғалыс ойындар арқылы,оқушыларды бірін-бірі жақсы танып білуге,өзара көмек беруге ойнаған кезде жалғыз еместігіндін есенде сақтауға, досына күлмеуге, мақтанбауға жеңелсең мұңаймауға тез бейімделе және шешімін таба біліге үйренеді.

 

Жетістік критерийлері Баскетбол ойынында техникалық әдісті меңгерген

Топта жұмыс істей біледі

Баскетбол ойынында негізгі ережелерді сақтайды Қозғалмалы ойындарда көшбасшылық қасиетін көрсетеді

Тілдік мақсаттар

 

Оқушылар келесі ұғымдарды біледі және қолдана алады:

Ø  тактика

Ø  стратегия

Ø  алдау қозғалыстары

Ø  допты лақтыру

Құндылықтарды дарыту  Сабақ кезінде бір-біріне деген әділдік. Ойын немесе жаттығу кезінде , жауапкершілігін арттыру топты қорғай білу. Жауапкершілік. Өзіңе және басқаларға сыйластықпен қарау.
Пәнаралық байланыстар Биологияа пәнімен байланыстыру.
АКТ қолдану дағдылары  Дидактикалық материалдар. Ноутбуктен әртүрлі шаңғы жүрістерінің техникасын көрсету.
Бастапқы білім Шаңғы дайындығындағы бірінші сабақ.
 

 

 

Сабақ барысы

Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
Сабақтың басы

                     10-16

 

Оқушылар шаңғыға ыңғайлы киініп, шаңғы құралдарын алып ұқыпты, асықпай далаға шаңғы алаңына шығады. Оқушылар шаңғыны тағып сапқа тұрады, мұғалім сәлемдеседі. Оқушылардың арасындағы интервал 1,6 метр. Мұғалім шаңғы құралдарының дұрыстығын және қауіпсіздігін тексереді. Барлығы бірге шаңғы сабағындағы қауіпсіздік ережесін қайталайды. Оқушыларды түгелдеу, сабақтың мақсатымен таныстыру. Классикалық жүрістер жайында қысқаша айтып беру.Мектеп бағдарламасы бойынша шаңғы жүрістерінің классификациялары:

Классикалық стиль:

Алма кезекті: Бір мезгілді:
Төрт адымды; Адымсыз;
Екі адымды; Бір адымды:
–негізгі нұсқа;
– жылдам жүретін нұсқа;
Екі

адымды.

Еркін стиль:

(конькилі)

Алма кезекті: Бір мезгілді:
екі адымды. Екі адымды;
Бір адымды;
Жартылай конькилі;

Мұғалім бірігіп, ұйымшыл жұмыс істеу үшін әрекет етеді. Таяқты шаншып қолды ыйықты қыздыру жаттығулары. Сынып «көтеріп басып солға бұрыл!».,«көтеріп басып оңға бұрыл!»., «секіріп солға бұрыл!»., «секіріп оңға бұрыл!».Оқушылар тәртіппен әр кім өзіне дайындалған жаттығу шаңғы жолына түседі.

 

Әр жаттығу үшін үлкен, таза кеңістік.

Әрбір қызмет түрі үшін үлкен, бос кеңістікт. Жүгіруге арналған шаңғы жолы (таңдау бойынша, уақытты жариялау және атмосфераны қалыптастыру үшін ынтымақ жұмыс істейтін орта).

 

 

 

 

 

 

 

Шаңғы құралдары, шаңғы спортына бейімделғен жылы киім.

Сабақтың ортасы

                       60-66

Доп серіктеске.

Ойыншылар дөңгелене ал біреуі ортада тұрады.Белгі бойынша дөңгелене тұрған ойыншылар волейбол добын бір-біріне волейбол ойынындағыдай береді,ал ортада тұрған допқа тиюге тырысады.Допты түрлі бағыттарда береді.Орталық ойыншы допқа тиіп кімнің беруін қағып алса,соңың орнына тұрады,ал шеңберде тұрған ойыншы орталық ойыншының орнымын ауысады да ойын жалғаса береді.

 

2) Ережесіз ойын.

Ойында екі доп қолданылады. Доптарды тор арқылы лақтырады топтар екеуінің де қарсыласы жағында болуына талпыныс жасайды.Доптарды сонымен қатар волейбол ойынындағыдай беруге де болады.Ойынды волейболдық доппен де баскетбол добымен де ойнауға болады.

 

 

 

3) Аңшы мен қояндар.

Ойыншылар бір аңшыны таңдайды.Қалған ойыншылар  аңшыдан қашады.Аңшы волейбол добымен қуалайды және доппен қояндарды атқылайды.Доп тиген қоян ойыннан шығарылады.Ойын одан әрі жалғасады

 

 

Әрбір қызмет түрі үшін үлкен, бос кеңістікт. Жүгіруге арналған шаңғы жолы (таңдау бойынша, уақытты жариялау және атмосфераны қалыптастыру үшін ынтымақ жұмыс істейтін орта).

Әр оқушыға арналған 40-60 метірлік оқу жаттығу шаңғы жолы.

Мұғалім үшін ысқырық, шаңғы құралы және секундамер.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mnVdlpMrobY

Сабақтың соңы

8-10

Рефлексия:

Мұғалім қортындылап, рефлексия жүргізеді. Оқушыларға сабақ жайында өз ойларын айтуды ұсынады.

Мұғалім үйге тапсырма береді: шаңғы спортының терминдерін біліп алу.

Таң ертеңгілік жаттығу, пресс, таянып жатып еденнен итерілу, кермеден тартылу.

                                                              Қосымша ақпарат
Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

 

·      Композициялық тапсырмалар кезінде нәтижесі, тапсырмасы мен жабдығы бойынша айырмашылық.

·      Өз қимылдар сөз қорын тереңдету үшін реттіліктерін құрғанда қабілетті оқушыларға қиындау сұрақтар қойыңыз.

·      Сәл әлсіз оқушыларға көмектесу үшін композициялық тапсырмаларды және де топ мүшелері санын азайту немесе жеңілдету.

·      Байқау, тыңдау, сұрақ қою.

·      Оқушылар қозғалғанда қажет болғанда тоқтап, қауіпсіздік туралы біліп, тапсырмаға қатыса ма?

·      Оқушылар алаңда ара қашықтықты және динамикалық өзгерістерді біле ме?

Топтық композиция мен талқылау сапасы.

·      Композициялық тапсырмалар кезінде нәтижесі, тапсырмасы мен жабдығы бойынша айырмашылық.

·      Өз қимылдар сөз қорын тереңдету үшін реттіліктерін құрғанда қабілетті оқушыларға қиындау сұрақтар қойыңыз.

·      Сәл әлсіз оқушыларға көмектесу үшін композициялық тапсырмаларды және де топ мүшелері санын азайту немесе жеңілдету.

Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
Жалпы баға

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:

 

Сыныбы: 6 сыныптар

Сабақ 69-60

Қатысқан оқушы саны: Қатыспағаны:
Сабақтың тақырыбы:  Қозғалыс техникасының элементтерін үйрету.
Оқу бағдарламасына сілтеме жасау 6.3.1.1 — денсаулықты сақтаудың маңыздылығын білу және түсіну

6.1.4.1 — қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын білу және анықтау

Сабақтың мақсаттары 5.      Төзімділік, ептілік және зейінділікті дамытуға ықпал ету

6.      Командада жұмыс істеу дағдыларын және көшбасшы болу дағдыларын дамытуға септігін тигізу.

Жетістік критерийлері 10.  «Көшбасшылық» сөзінің мағынасын біледі.

11.  Қашықтықты жылдам жүгіріп өтеді.

12.  Қозғалмалы ойындарда  көшбасшылық дағдыларды көрсетеді.

Тілдік мақсаттар

 

Оқушылар келесі ұғымдарды біледі және қолдана алады:

Ø  жүгіру

Ø  жылдамдықты үдете жүгіру

Ø  жылдамдық

Ø  көшбасшылар

Пәнаралық байланыстар Бұл сабақта математика пәнімен өзара пәнаралық байланыс орнатуға болады: метр, өлшеу, санау.
АКТ пайдалану дағдылары Интербелсенді тақтада эстафеталық жүгіріс туралы бейнекөрініс көрсету
Бастапқы білім

 

 Оқушылардың эстафеталық жүгіріс туралы танымы бар
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезендері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекеттер

 

Ресурстар:
Сабақтың басы

10 мин.

 

Тақырыпты, сабақ барысын, бағалау критерийлерін, сабақ мақсаттарын жария ету және түсіндіру, сабақ соңындағы рефлексия туралы ескерту.

Жүгіру жаттығулары.

Бір орындағы жалпы дамыту жаттығулары.

Әр іс-әрекет түрі үшін үлкен бос кеңістіктің болуы.
 

 

 

Сабақтың ортасы

26 мин.

 

Көшбасшылық қасиеттің не екенін түсіндіру. Эстафеталық жүгіріс туралы бейнекөрініс көрсету. Ойын кезіндегі Қ.Е. түсіндіру..

(Б, Т, Ж, Ф)

Командалар эстафетада жарысады.

Ойын түрлері:

а) Қатысушылар лекке тұрып бір-бірден жүгіреді. Ойыншы айналу белгісіне дейін жүгіріп, кейін келеді, кейін келесі ойыншы жүгіреді.

б) Қатысушылар бір қатарға тұрады. Мәре сызығына қарай бірге жүгіріп, бірге кері қайтып келеді.

в) Бір команданың екі топшасы бір-біріне қарама-қарсы лекке тұрады. Әр жүгірісте орындарын ауыстырып отырады.

Бағалау дескрипторлары: — Өз жолымен жүгіреді.

— Ережені бұзбай жылдам жүгіріп өтеді.

— Жарыс кезінде жылдам қозғалады

Қалыптастырушы бағалау: 2+1:

Оқушылар өздерінің жұптарына жүгірудегі 2 жақсы жағын және жетілдіруді талап ететін 1 сәтті айтады.

 

Үлкен бос кеңістік.

 

 

 

Үлкен бос кеңістік.

Құрал-жабдықтар: волейбол добы, кеглилер, секундомер,ысқырық.

 

Сабақтың  соңы

6 мин.

 

Сабақ қорытындылау:  «Суретші» рефлексиясы.

Оқушылар залдан шығарда тақтаға өздерінің ненің жақсы орындағанын және жетілдіру керек сәттерді жазады немесе смайлик суретін салу арқылы қалдырады.

Киім ауыстыру орнына кету.

Маркерлер, фломастерлер, стикерлер
Саралау – Көбірек қолдау көрсетуді Сіз қалай жоспарлайсыз? Қабілетті оқушылардың алдына қандай міндеттер қоюды жоспарлайсыз?

Дене шынықтыру сабақтарында саралық тәсілдемеге оқушылардың мүмкіндіктеріне қарай олардың дене саулығының, дене дайындығының оңтайлы деңгейіне, сондай-ақ тиісті білім, біліктер және дағдылар көлеміне қол жеткізуге мүмкіндік беретін ерекше тәсілдеме жатады.

Дене дайындығының деңгейі төмен оқушыларды қолдау үшін:  Қайта келу жүгірулері

Қабілетті оқушыларға: Кедергілер арқылы жүгіру

Бағалау -Сіз оқушылардың материалды меңгеру деңгейін тексеруді қалай жоспарладыңыз?

Сабақтарда бағалауды мұғалім келесілер арқылы сабақ барысында жүзеге асырады:

Сабақтарда бағалауды мұғалім келесілер арқылы сабақ барысында жүзеге асырады:

2+1:

Оқушылар өздерінің жұптарына жүгірудегі 2 жақсы жағын және жетілдіруді талап ететін 1 сәтті айтады.

Денсаулық және қауіпсіздік ережелерінің сақталуы:

Әр оқу тоқсанының басында бекітілген қауіпсіздік техникасы ережелерімен таныстыру;

Сабақ барысында жайлы жағдай туғызу арқылы;

Тақырыпқа сай әрекет ету мен киінуді қатаң талап ету міндетті;

 

Жалпы бағалау

Сабақтың жақсы екі  аспектісін көрсетіңіз   (оқытуға, үйренуге қатысты)?

1:

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту және үйренуге қатысты)?

1:

2:

 

Сабақ барысында сыныптың немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері /қиындықтары туралы не анықтадым, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу керек?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сыныбы: 6 сынып

Сабақ 61-

Қатысқан оқушы саны : Қатыспағаны:
Сабақтың тақырыбы: Қашықтықтан өту тактикасының негізі
Меңгеру мақсаттары: Бірқатар дене жаттығуларының тактикаларын, стратегиялары мен құрылымдық идеяларын қолдану және бағалау

 

Оқу бағдарламасына сілтеме: 6.1.3.1 — қарапайым арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті білу және анықтау

6.3.3.1 — түрлі дене жүктемелерінің арасындағы айырмашылықты және олардың ағзаға тигізетін әсерін сыртқы белгілеріне қарап анықтай білу

 

Сабақ мақсаттары: Оқушыларға ойындағы тактика және стратегия туралы түсіндіру

Оқушыларды тактикалық әрекеттер мен оны қолдануға үйрету

Жетістік критерийлері: 1. Тактика және стратегия термині туралы біледі;

2. Бір немесе бірнеше тактикалық амалдар жасай алады;

3. Ойын үрдісінде тактикалық амалдар қолданады.

Тілдік мақсаттар: Оқушылар төмендегідей сөздер мен сөз тіркестері туралы біледі:

Ø  Лақтыру;

Ø  Допты алып жүру;

Ø  Алдату қозғалыстары;

Ø  Иықтан;

Ø  Кеудеден;

Ø  Допты бірге және алмакезек алып жүру

Құндылықтарды дарыту: Жалпы ұлттық құндылықтар мен мектеп құндылықтарын дарыту.
Пән аралық байланыс: Бұл сабақ ағылшын тілі пәнімен байланыстырылады.
Акт қолдану: Ғаламтор ресурстарын қолдану, мобильді тақта арқылы таныстырылым, видеоролик көрсету.
Бастапқы білім: Оқушылар доптарды лақтыру мен оның орындалу техникасы туралы біледі.
САБАҚ   БАРЫСЫ
Сабақ кезендері: Сабақтағы іс-әрекеттер: Құрал жабдықтар (ресурстар)
Сабақтың басы:

10 мин

 

Жаңа сабақтың тақырыбымен, мақсатымен, жетістік өлшемдерімен таныстыру;

Оқушылардың жүрек соғысын көтеру үшін, жалпы жарақаттардан сақтандыру үшін қыздырыну жаттығуларын жасайды:

-жүру, жүгіру жаттығулары;

-демді қалыпқа келтіру үшін жәй жүріспен жүріп созылу жаттығуларын жасау,

Бір орындағы ЖДЖ кешенін жасау

Әр бір тапсырмаға үлкен, бос кеңістік.

Мұғалімге ысқырық.

Қауіпсіздік ереже журналы.

Гимнастикалық таяқшалар, доптар.

 

 

Сабақтың ортасы:

30 мин

 

Мұғалім допты дұрыс жалғау және қабылдау амалдарын және қауіпсіздік ережелерін еске салады.

Таныстырылым көрсету

(Б, Т, К, ф) «Допты көршіге жалғау»

Оқушылар шеңберге тұрады, доптар шеңберде қарама-қарсы бағытта болады. Мұғалімнің белгісі бойынша оқушылар допты бір бағытқа көршісіне жалғай береді солай бір доп екіншісіне жетіп алу керек. Бір мезгілде екі доп та қолында қалған оқушы жеңліс табады. Содан соң доп келесі бағытқа айналу арқылы ойынды қайталаймыз. Ойыннан соң допты белсенді жалғай білген ойыншылардың аттары аталатын болады. Допты жерге түсіріп алған ойыншы допты кері көтеріп жалғастыру керек толық емес шеңберде ойын жалғаспайды. Ойыншы міндетті түрде допты қасында тұрған ойыншыға беру керек.

 

ҚБ: бағдаршам амалы (сабақ барысында оқушылар үш түсті (қызыл, сары, жасыл) қағаз қиындыдларын жинайды және ол қиындыларда ынталандыру сөз тіркестері жазылған).

Жоғарыдағы тапсырмаларды бағалау дескрипторлары:

1. оқушылар әріптесіне допты тез жалғайды;

2. оқушылар допты тура жалғайды.

 

(Б, ф) Оқушылар тактикалық әрекеттерге үйренуді жалғастырады.

Тақырыпты игеру видеороликті қараумен жалғастырылады (ағылшын тілінде).

Меңгеру үшін жаттығулар:

— бір орында тұрып допты денені айналдырып жерге ұру; №1 сурет

— бір орында тұрып допты аяқтың ортасынан өткізіп жерге ұру; №2 сурет

— бір орында тұрып допты әртүрлі биіктіктерге көтеріп жерге ұру; №3 сурет

— бір орында тұрып аласа көтерілуден жиі жерге допты ұру, оң және сол қолға ауыстырулар;

— бір орында тұрып екі қолмен қатар екі допты жерге ұру.

 

ҚБ: бағдаршам

Жоғарыдағы тапсырмаларды бағалау дескрипторлары::

1. допты алып жүрудің дұрыс техникасын көрсетеді;

2. әр түрлі биіктікпен допты алып жүруді көрсетеді.

Сабақтың негізгі бөлімінен кейін мұғалім оқушылардың ие болған қиындыларын жинап алып, сәйкесінше кері байланыс жүргізеді.

 

Әр бір іс-әрекет үшін үлкен бос кеңістік.

Баскетбол доптары.

Мобильді (интерактивті) тақта.

https://www.youtube.com/watch?v=Lnfa-ZQgJ6Y

Түрлі түсті қағаз қиындылары.

Таныстырылым.

 

Сабақтың  соңы:

6 мин

 

Кері байланыс кішкене қиылған қағаздардағы төмендегідей сөйлемдерді аяқтау арқылы жүзеге асырылады:

— мен бүгін … туралы білдім;

— … қиын болды;

— … туралы түсінік пайда болды;

— мен … үйрендім;

— … жасау қолымнан келді;

— … туралы білу қызықты болды;

— … мені таң қалдырды;

— мен … жасағым келді және  т.с.с.

Осы секілді рефлексияны мұғалімге де ауызша жүргізуге болады.

Үй тапсырмалары беріледі;

Мұғалім тарапынан кері байланыс жүргізіледі (сабақ барысында кеткен қателіктер мен артықшылықтар ауызша айтылады)

Келесі сабаққа дайындалу үшін киім ауыстыру бөлмесіне бару.

Жазу, сызу үшін кеңсе құралдары. Негізгі фразалар көрсетілген қиынды қағаздар.
Саралау:

Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз?

— Ерекше қолдауды қажет ететін оқушылар үшін: допты өзінен айналдыра алып жүру, допты көршіге жалғау ойынында кішкентай шеңбер қолданылады.

Қабілеті жоғары оқушылар үшін:  допты екі аяқтың ортасынан өткізіп алып жүру, допты көршіге жалғау ойынында үлкен шеңбер қолданылады.

Бағалау:

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз?

 

 

 

ҚБ: бағдаршам амалы (сабақ барысында оқушылар үш түсті (қызыл, сары, жасыл) қағаз қиындыдларын жинайды және ол қиындыларда ынталандыру сөз тіркестері жазылған).

Сабақтың негізгі бөлімінен кейін мұғалім оқушылардың ие болған қиындыларын жинап алып, сәйкесінше кері байланыс жүргізеді.

Денсаулық және қауіпсіздік ережелерінің сақталуы:

 

 

 

 

 

Әр оқу тоқсанының басында бекітілген қауіпсіздік техникасы ережелерімен таныстыру;

Сабақ барысында жайлы жағдай туғызу арқылы;

Тақырыпқа сай әрекет ету мен киінуді қатаң талап ету міндетті;

Әр оқушының жүрісін, тұрысын жіті назарда ұстау

Сабақ бойынша рефлекия:

1.Сабақ мақсаттары дұрыс қойылған ба?

2.Оқушылар нені үйренді?

2.Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

3. Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

4. Сабақта уақыт кезеңдері сақталды ма ?

 
Жалпы  оқушыларды  бағалау:

 

Сабақтың жақсы екі  аспектісі   (оқытуға, үйренуге қатысты.)

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту және үйрену)

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып   туралы   немесе  жекелеген оқушылардың жетістіктерін сараптау

 

 

 

 

 

 

 

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сыныбы: 6 сынып

Сабақ 62-

Қатысқан оқушы саны : Қатыспағаны:
Сабақтың тақырыбы: Қашықтықтан өту тактикасының негізі
Меңгеру мақсаттары:  Қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін білу және орындай алу
Оқу бағдарламасына сілтеме: 6.1.3.1 — қарапайым арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті білу және анықтау

6.3.3.1 — түрлі дене жүктемелерінің арасындағы айырмашылықты және олардың ағзаға тигізетін әсерін сыртқы белгілеріне қарап анықтай білу

Сабақ мақсаттары: 1. Оқушыларға ойындағы тактика және стратегия туралы түсіндіру

2. Оқушыларды тактикалық әрекеттер мен оны қолдануға үйрету

Жетістік критерийлері: 1. Тактика және стратегия термині туралы біледі;

2. Бір немесе бірнеше тактикалық әрекет жасай алады;

3. Ойын үрдісінде тактикалық амалдар қолданады.

Тілдік мақсаттар: Оқушылар төмендегідей сөздер мен сөз тіркестері туралы біледі:

Ø  Лақтыру;

Ø  Допты алып жүру;

Ø  Алдату қозғалыстары;

Ø  Иықтан;

Ø  Кеудеден;

Ø  Допқа иелік ету;

Ø  Допты шығарып жіберу, ойынға қосу;

Ø  Секіріп лақтыру.

Құндылықтарды дарыту: Жалпы ұлттық құндылықтар мен мектеп құндылықтарын дарыту.
Пән аралық байланыс: Бұл сабақ өзін-өзі тану пәнімен байланыстырылады.
Акт қолдану: Ғаламтор ресурстарын қолдану, мобильді тақта арқылы таныстырылым көрсету.
Бастапқы білім: Оқушылар доптарды лақтыру мен оның орындалу техникасы туралы біледі.
САБАҚ   БАРЫСЫ
Сабақ кезендері: Сабақтағы іс-әрекеттер: құрал жабдықтар (ресурстар)
Сабақтың басы:

10 мин

 

Жаңа сабақтың тақырыбымен, мақсатымен, жетістік өлшемдерімен таныстыру;

Оқушылармен баскетбол туралы әңгімелесу. №1 сурет.

Таныстырылым арқылы баскетбол жөнінде ақпаратты жетілдіру.

Оқушылардың жүрек соғысын көтеру үшін, жалпы жарақаттардан сақтандыру үшін қыздырыну жаттығуларын жасайды:

-жүру, жүгіру жаттығулары;

-демді қалыпқа келтіру үшін жәй жүріспен жүріп созылу жаттығуларын жасау,

Арнайы жетілдіру жаттығулар кешенін орындау. №2 сурет.

Әр бір тапсырмаға үлкен, бос кеңістік.

Мұғалімге ысқырық.

Қауіпсіздік ереже журналы.

Гимнастикалық таяқшалар, доптар.

Ақ беткешығарылған суреттер.

Таныстырылым (PowerPoint)

Сабақтың ортасы:

30 мин

 

Оқушыларға қауіпсіздік ережелерін тағы да бір есетріне салу қажет. Жасағалы отырған әрекеттерге қызығушылық ояту үшін баскетбол туралы видеоролик қарау ұсынылады.

(Т, Тәж, ф) Қозғалыс үйлесімділігін дамыту үшін екі доппен жасалатын жаттығулар:

— екі допты алма-кезек ауада айналдыру (жонглирование);

— бір допты домалату екіншісін алып жүру;

— екі қолмен бір мезетте екі допты алып жүру;

— қабырғаға лақтырып ұстап алу;

— жұппен бір допты еденге соғып берсе екіншісін биікте лақтырып беру;

— жұпта екі допты биікте лақтырып кері қабылдау;

— жұпта екі допты қатар еденге соғып беріп қабылдап алу;

Жоғарыдағы тапсырмаларға бағалау дескрипторлары:

1. баскетболдағы лақтыру түрлерін айтады;

2. лақтыру кезіндегі дұрыс дене қалыпын көрсетеді;

3.  аяқ пен қолдың жазылу қозғалыстарын дұрыс орындайды.

ҚБ: әр оқушыға детальді кері байланыс жүргізіледі (карточкалар арқылы)

 

(Тәж, ф). Шабуылдауда тактикалық әрекеттерге үйрету.

Мұғалім оқушыларға тактикалық әрекеттер туралы және оның не үшін қажеттігі туралы түсіндіреді.

Ойын тактикасына үйрету келесі әрекеттерден басталады:

Жеке тактикалық әрекеттерді меңгеру. Сонымен қатар әр этапта әреттер қиындатылып отырады

— тапсырма бойынша баяу темпте енжар қорғанмен;

— жарыс үрдісне тән темпте;

— тапсырма бойынша ойынынды меңгеруді бекіту (азайтылған құраммен, ойын алаңының жартысында, қарсыластың белгілі бір шабуылынан кейін т.с.с.).

Мұғалім допты тартып алу және  шығарып жіберу амалдары туралы түсіндіреді.№3 сурет.

Келесі әрекетте оқушылар допты тартып алғаннан кейінгі амалдар мен тәсілдерді ойластырады: жалғау, қоршап алу және жауып тастау, сонымен қатар солардың барлығын финт ретінде жасап қарайды.

Тиімді меңгеру үшін жаттығулар:

— айнаға қарсы тұрып денемен алдату қозғалыстарын қолындағы доппен жасау;

— айнаға қарсы тұрып аяқтармен алдату қозғалыстарын қолындағы доппен және допсыз жасау;

— айнаға қарсы тұрып баспен алдату қозғалыстарын қолындағы доппен бір орында және қозғалыста жасау;

Жоғарыдағы тапсырмаларға бағалау дескрипторлары:

1. тактика сөзінің мағынасына анықтама береді,

2. тактикалық амалдар көрсетеді.

ҚБ: әр оқушыға детальді кері байланыс жүргізіледі (карточкалар арқылы)

 

Әр бір іс-әрекет үшін үлкен бос кеңістік.

Баскетбол доптары. Конустар.

Мобильді (интербелсенді, проектор) тақта.

Видеоролик: https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8

Кері байланыс карточкалары.

Ақ бетке шығарылған суреттер.

 

Сабақтың  соңы:

6 мин

 

Сабақ соңында оқушыларға қойылатын сұрақтар:

—          Сабақта не түсініксіз болды?

—          Сабақ барысында қандай қиыншылықтар кездесті?

—          Не қосу қажет деп ойлайсың?

—          Өзіңізге нені жетілдіру қажет?

Үй тапсырмалары беріледі;

Мұғалім тарапынан кері байланыс жүргізіледі (сабақ барысында кеткен қателіктер мен артықшылықтар ауызша айтылады)

Келесі сабаққа дайындалу үшін киім ауыстыру бөлмесіне бару.

Саралау:

Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз?

 

— Ерекше қолдауды қажет ететін оқушылар үшін: допты тартып алу сияқты бір амалды ғана игерту;

— Қабілеті жоғары оқушылар үшін: допты тартып алу, шығарып жіберу, екі допқа қатар иелік ету сияқты бірнеше амалдарды игерту.

Бағалау:

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз?

 

 

Бұл сабақта қалыптастырушы бағалау әр оқушыға детальді кері байланыс беру арқылы жүргізіледі (карточкалар арқылы).

 

Денсаулық және қауіпсіздік ережелерінің сақталуы:

 

 

 

 

 

Әр оқу тоқсанының басында бекітілген қауіпсіздік техникасы ережелерімен таныстыру;

Сабақ барысында жайлы жағдай туғызу арқылы;

Тақырыпқа сай әрекет ету мен киінуді қатаң талап ету міндетті;

Әр оқушының жүрісін, тұрысын жіті назарда ұстау

Сабақ бойынша рефлекия:

1.Сабақ мақсаттары дұрыс қойылған ба?

2.Оқушылар нені үйренді?

3.Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

4. Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

6. Сабақта уақыт кезеңдері сақталды ма ?

 
Жалпы  оқушыларды  бағалау:

 

Сабақтың жақсы екі  аспектісі   (оқытуға, үйренуге қатысты.)

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту және үйрену)

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып   туралы   немесе  жекелеген оқушылардың жетістіктерін сараптау

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні.
Сыныбы: 6 сынып

Сабақ 63-64

Қатысқан оқушы

саны :

Қатыспағаны:
Сабақтың тақырыбы: Қашықтықтан өту тактикасының негізі
Меңгеру мақсаттары:  Аздаған ауқымдағы дене жаттығуларының тактикасын, стратегиясын және құрылымдық идеяларын білу және сипаттау
Оқу бағдарламасына сілтеме: 6.1.3.1 — қарапайым арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті білу және анықтау

6.3.3.1 — түрлі дене жүктемелерінің арасындағы айырмашылықты және олардың ағзаға тигізетін әсерін сыртқы белгілеріне қарап анықтай білу

Сабақ мақсаттары: 1. Допқа иелік етуге, қозғалыс үйлесімділігін және белгілі бір бқлшықеттерге әсер ету.

2. Допты алып жүру, бұрылу, орын ауыстыру, жалғау дағдыларын жетілдіру.

Жетістік критерийлері: 1. Тактика және стратегия термині туралы біледі;

2. Бір немесе бірнеше тактикалық әрекет жасай алады;

3. Ойын үрдісінде тактикалық амалдар қолданады.

Тілдік мақсаттар: Оқушылар төмендегідей сөздер мен сөз тіркестері туралы біледі:

Ø  шеткі ойыншы;

Ø  допты ұстап алу;

Ø  қарама-қарсы қатар;

Ø  доппен жүгіру (пробежка);

Ø  допты диагоналмен жалғау;

Құндылықтарды дарыту: Жалпы ұлттық құндылықтар мен мектеп құндылықтарын дарыту.
Пән аралық байланыс: Бұл сабақ биология пәнімен байланыстырылады.
Акт қолдану: Ғаламтор ресурстарын қолдану, мобильді тақта арқылы таныстырылым, видеоролик көрсету.
Бастапқы білім: Оқушылар доптарды лақтыру мен оның орындалу техникасы туралы біледі.
САБАҚ   БАРЫСЫ
Сабақ кезендері: Сабақтағы іс-әрекеттер: құрал жабдықтар (ресурстар)
Сабақтың басы:

10 мин

 

Жаңа сабақтың тақырыбымен, мақсатымен, жетістік өлшемдерімен таныстыру;

Оқушылардың жүрек соғысын көтеру үшін, жалпы жарақаттардан сақтандыру үшін қыздырыну жаттығуларын жасайды:

-жүру, жүгіру жаттығулары;

-демді қалыпқа келтіру үшін жәй жүріспен жүріп созылу жаттығуларын жасау,

Бір орындағы құрал-саймансыз ЖДЖ кешенін жасау

Әр бір тапсырмаға үлкен, бос кеңістік.

Мұғалімге ысқырық.

Қауіпсіздік ереже журналы.

 

Сабақтың ортасы:

30 мин

 

Оқушыларға ҚЕ туралы естеріне салу.

(Б, Т, ф) «Орын ауыстыру арқылы допты қуу».

Сынып екі топқа бөлініп 10 м. арақашықтықта қарама-қарсы бір қатарға сап түзеп тұрады. Қатардағы оқушылардың ара қашықтығы 3-4 м. болу қажет және 1-ші 2-шіге саналады, бірдей сандағы оқушылардың арасында бөлек сандағы оқушылар тұруы керек. Екі топтағы 1 нөірлер бір команда құраса 2 нөмірлер екінші команданы құрайды. Екі қатардың да шеткі ойыншыларында доп олады және оларды шеңбермен белгілеп қоямыз. Мұғалімнің белгісі бойынша диагоналмен допты қарсы тұрған ойыншыға жалғау керек және соның орнына тұру үшін жүгіреді, ал, допты қағып алған ойыншы диагоналмен келесіге жалғайды ойын солай жалғасады. Доп ең шеттегі тұрған ойыншыға жеткен кезде ол допты алып жүру арқылы қарсы сапты айнала жүгіріп белгіленген орынға бірінші болып жету керек. Ойын аяғында ойыншылар өздерінің бастапқы орындарынан табылу керек. Бастапқы сапты қай топ бірінші жабдықтайды сол топ жеңіске жетеді.

ҚБ: автокөліктер. (оқушылар ойын барысында автокөліктердің, ұшақтардың, мотоциклдердің суреттері көрсетілген қағаз қиындыларын жинайды және ол қиындыларда ынталандыру сөйлемдер жазылған).

Сабақтың негізгі бөлімінен соң оқушылардың жинаған қиындыларын мұғалім алып сәйкесінше кері байланыс береді.

Жоғарыдағы тапсырмаларға бағалау дескрипторлары:

1. оқушылар допты тура жалғайды;

2. тез орын ауыстырады.

3. допты қабылдауды дұрыс жүзеге асырады.

Ойыннан соң мұғалім оқушылармен сұхбаттасып, түзету үшін пікірлер айтады.

Мұғалім допты шығыршыққа тастауды көрсетеді. Ол дағдыны бекіту үшін эстафеталық ойындар ұсынылады.

Эстафета алдында видеоролик қарау қажет «эстафета с баскетбольным мячом».

 (Б, Т, Тәж, ф) «Допты жалғау және шығыршыққа тастау эстафетасы».

Ойында екі команда болады, ойыншылар баскетбол қалқанына қарсы тұрып бір лек түзейді. Ал, командадағы бір ойыншы қалқанға жақын жерге тобына қарсы қарап тұрады. Мұғалімнің белгісі бойынша лектегі бірінші тұрған ойыншылар қалқанға қарай бет алып допты алып жүреді, ортаңғы сызықтан асқан соң қалқанның қасында тұрған командаласына жалғайды ол өз кезегінде допты шығыршықта тастап кері алып қайтып лектің соңына орналасы, ал бірінші допты алып жүріп бастаған ойыншы қалқанның қасында қалады, солай ойын барлығы жасағанша жалғасады. Эстафетаны бірінші болып аяқтаған команда жеңіске жетеді.

ҚБ: автокөліктер. (оқушылар ойын барысында автокөліктердің, ұшақтардың, мотоциклдердің суреттері көрсетілген қағаз қиындыларын жинайды және ол қиындыларда ынталандыру сөйлемдер жазылған).

Сабақтың негізгі бөлімінен соң оқушылардың жинаған қиындыларын мұғалім алып сәйкесінше кері байланыс береді.

Жоғарыдағы тапсырмаларға бағалау дескрипторлары:

1. тез әрі тура допты жалғайды;

2. жауапкершілік және көшбасшылық қасиеттерін көрсетеді;

3. допты алып жүруді дұрыс орындайды.

 

Әр бір іс-әрекет үшін үлкен бос кеңістік.

Баскетбол доптары.

Ынталандыру сөйлемдері жазылған автокөліктер суреттерінің карточкалары.

Мобильді (интерактивті) тақта.

https://www.youtube.com/watch?v=de6fCK-CuTE

 

 

Сабақтың  соңы:

6 мин

 

Соңында оқушылар рефлексия жүргізеді:

— нені  білдім, нені үйрендім.

— нені толық түсінбедім деген сұрақтарға жауап іздейтін болады.

Бүгінгі сабақта «Үш М» амалын қолдану арқылы рефлексия жүргіземіз. Оқушыларға мықты болған үш моментті атап айту ұсынылады және олардың тарапынан келесі сабақта оданда жақсы шығу үшін бір әрекет айту талап етіледі.

Мұғалім сұрақтары:

—          эстафеталық ойындар қандай бұлшықеттерге әсер етті?

—          командадағы тактикалық әрекеттер үшін эстафеталық ойындар қажет пе?

Үй тапсырмалары беріледі;

Мұғалім тарапынан кері байланыс жүргізіледі (сабақ барысында кеткен қателіктер мен артықшылықтар ауызша айтылады)

Келесі сабаққа дайындалу үшін киім ауыстыру бөлмесіне бару.

Жазу, сызу үшін кеңсе құралдары.
Саралау:

Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз?

— Ерекше қолдауды қажет ететін оқушылар үшін: допты тартып алу сияқты бір амалды ғана игерту;

— Қабілеті жоғары оқушылар үшін: допты тартып алу, шығарып жіберу, екі допқа қатар иелік ету сияқты бірнеше амалдарды игерту.

Бағалау:

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз?

 

 

 

ҚБ: автокөліктер. (оқушылар ойын барысында автокөліктердің, ұшақтардың, мотоциклдердің суреттері көрсетілген қағаз қиындыларын жинайды және ол қиындыларда ынталандыру сөйлемдер жазылған).

Сабақтың негізгі бөлімінен соң оқушылардың жинаған қиындыларын мұғалім алып сәйкесінше кері байланыс береді.

Денсаулық және қауіпсіздік ережелерінің сақталуы:

 

 

 

 

 

Әр оқу тоқсанының басында бекітілген қауіпсіздік техникасы ережелерімен таныстыру;

Сабақ барысында жайлы жағдай туғызу арқылы;

Тақырыпқа сай әрекет ету мен киінуді қатаң талап ету міндетті;

Әр оқушының жүрісін, тұрысын жіті назарда ұстау

Сабақ бойынша рефлекия:

1.Сабақ мақсаттары дұрыс қойылған ба?

 

2.Оқушылар нені үйренді?

 

3.Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

 

4. Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

 

6. Сабақта уақыт кезеңдері сақталды ма ?

 
Жалпы  оқушыларды  бағалау:

 

Сабақтың жақсы екі  аспектісі   (оқытуға, үйренуге қатысты.)

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту және үйрену)

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып   туралы   немесе  жекелеген оқушылардың жетістіктерін сараптау

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:                                          Бөлім 6-бөлім

Бірлескен іс-әрекетті қажет ететін  қызықты ойындар.

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 6

Сабақ 66

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

 
Сабақ тақырыбы : Ойындағы бірлескен іс әрекет және көшбасшылық.
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.3.4.1 — денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардар болу

6.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді түсіну

Сабақ мақсаттары  Жаттығу жасау барысында қауіпсіздік техникасын біледі, түсінеді, қолданады.

Ептілік  жылдамдық қабілеттерін дамыту,

Оқушылардың денсаулығын нығайту, қимыл — қозғалыс мәдениетін қалыптастыру.

Бағалау  критерийлері ·         Қауіпсіздік ережесін және жаттығу жасау барысында техникасын түсінеді.

·         Оқушылар өзара бірлесіп жұмыс істеу арқылы көшбашылар анықталады.

·         Ойынынның әр кезенінде бірлесе ойлана отырып бірлесе жұмыс жасайды.

·         Окушылар спорттық ойындар арқылы оқу,тәрбие,сауықтыру және дене шынықтыруға қызығады.

·         Ойын аяқталысымен  бағалау және топты бағалау  мен өзара түсінік жүргізеді.

·         Көшбашылық қабілетті дамыту үшін оқушылар пікір талас ұйымдастырады.

Тілдік  мақсаттар

 

Оқушыларға арналған ғылыми/академиялық тілде жазылған тілдік мақсат мысалы оқушыларға осы бөлімнің пәнді меңгеру мақсаттарына жетуге көмектесу үшін төменде беріліп отыр.

 • Көшбасшылық, командалық және қарым-қатынас дағдылары
 • ережелер, тәуекел, қауіпсізді
 • ойындағы бірлестік
 • стратегия
 • қарқын
 • сыйластық, тиісті тәртіп
 • талқылау, жоспарлау, қарастыру
 • бағалау, есептеу
 • қарқындылық: төмен, біркелкі, жоғары
 • үңгір, көздерге арналған орам
 • тығылыспақ ойыны
 • қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық
 • оқу,тәрбие,сауықтыру
 • тапсырма, тәуекел Физикалық қасиеттер кешені (күш, жылдамдық, жарыстар және қазылар алқасы;

Талқылау сұрақтары:

• Топтың қандай стратегиялары жақсы жұмыс істеді?

•Сіз бірге тиімді және қауіпсіз жұмыс істедіңіз бе?

•Сіздің тобыңызда, басқаларды бағыттаған көшбасшы болды және сіздер барлықтарыңыз бірге әріптес болдыңыз және идеялармен тең бөлістіңізбе?

• Шыдамдылықты арттыруға арналған жаттығуларды орындауда қандай қиындықтар болды және тапсырма орындауда оларды қалай жоюға болады?

Неге кейбір жаттығулар басқаларына қарағанда көбірек физикалық белсенділікті талап етеді?

Құндылықтарды дарыту   •Денсалықты бекітуге арналған шыдамдылықты дамыту жаттығулары кешені мен, физикалық жаттығулар қандай салым енгізгенін контекст үшін, басқалардың білімін бағалай, талқылай, өздерінің білімдерін бағалап көрсеете алады. Құндылықтар ұлтық құндылықтар т.б.
Пәнаралық байланыстар  Сабақты математика, биология,  физика пәнімен байланыстыру.  6 сынып  физика өтпейді. Дүние  тану және жаратылыс тану пәнімен байланыстыру керек деп ойлайм
АКТ қолдану дағдылары Ойындардын  ережелерін, әдіс тәсілдерін интернеттен көрсету .
Бастапқы білім Оқушыларға арнайы шешім шығаруға қабілеттерін дамыту ұсынылады, олар сонымен бірге көшбасшылыққа өзін және басқаларды бағалауга  шешім шығаруға , өздерінің техникалық, тактикалық және коммуникативтік қабілеттерін жаңартады.
Сабақ барысы                            
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  Ресурстар
Сабақтың басы

10-16

 

Оқушыларды қатарға тұрғызу сәлемдесу, рапорт қабылдау, сабақ мақсаттарымен таныстыру. Бір орында оңға,солға, кері бұрылу алаң шетімен қолды жоғары көтеріп, аяқ ұшымен және қолды белге қойып өкшемен жүру, жүруден жүгіріске өтіп алаң шетімен жүгіру. Жүгіруден жүріске өтіп, жалпы дамыту жаттығуларын жасау, дене қыздыру жаттығулары.                                                        Орнында жасалатын жаттығулар:1. Б. Қ екі қол белде.1 — 4 басты оңға айналдыру. 1 — 4 басты солға айналдыру. 2. Б. Қ екі қол иық үстінде, аяқ иық кеңдігінде алшақ.1 — 2 иықты алға айналдыру.3 — 4 артқа айналдыру. 3. Б. Қ. екі қол кеуде тұсында. 1 — артқа керілу. 2 — оңға бұрыла шынтақты жазу. 3 — б. қ. 4 — солға бұрыла шынтақты жазу. 4. Б. Қ. сол қол белде, оң қол жоғары. 1 — 3 солға иілу. 3 — 4 оңға иілу. 6. Б. Қ. аяқ иық кеңдігінде алшақ. 1 — оң қолдың ұшын сол аяққа. 2 — сол қолдың ұшын оң аяққа тигіземіз. 6. Б. Қ. екі қол тізеде. 1 — 2 тізені оңға айналдыру.3 — 4 солға айналдыру.

Тынықтыру жаттығулары: Негізгі бөлім  кішігірім активити оынын ойнату.                 Жыланның құйрығын ұстау ойыны. Ойын ұзактығы 3-6 мин аралығында ойнатылады, оқушылар колонаға тұрады,окушылар екі колмен алдында тұрған окушынын ыйығынан немесе белінен екі қолмен ұстап тұрады. бір оқушы калонаға карап тұрады ол окушынын максаты колонанын сонғы жағында турған оқушының ыйығына қолын тйгізу ,ал колонадағы окушылар бірлесіп бірге қозғала отырып колонаның артқы жаңына өткізбеу.(колона арасы үзілмеу керек )

Калона сөзін  қазақшаға аударып жазу керек

 

Әр жаттығу үшін үлкен, таза кеңістік. Мұғалім үшін ысқырық.

Сабақтың ортасы 

16-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар доппен тұру сәттері: допты төменде, алда, жоғарыда ұстап тұру, допты шеңбердін оң , сол жағына қарай беру , сапта тұрып допты бастан асырып артқа беру «қол жоғарыда». 2 метрге дейін допты беру , қағып алу жерге ұрып жүру,  баскетбол добымен таңдалған стандартты позицияларда тұрып бір-біріне допты лақтырып беруге қағып алуға  тәжірибе жасайды. Сыныптың жартысы допты қағып алу , ал жартысы лақтыру тактикасы тәжірибе жасауы керек. Сыныптың екі жартысы да сабақ барысында рөлмен ауысуы керек. Оқушылардың талдауға , бірлесіп жұмыс жасауға көш басшыны анықтауға бағалауға мүмкіндігі болуы керек .

Қуып жет ойыны : ойын ортанғы және төмен класс оқушыларына арналған. Ара қашықтығы 20-30 м жерде екі сызық сызылады .бұл сызық көмбе деп аталады . Оыншылар 3-4 топқа бөлінеді , көмбенін біреуінде қатарға тұрады. Әрбір топтың капитаны екінші екінші комбеге барып тұрады. Ойынды әрбір топтын бірінші номері бастайды. Ойын жүгірушінің белгісімен бірінші номерлі ойыншы жүгіріп келіп , қарсы капитанын алақанынан ұрады да кері қашады. Оны капитан қуып жету керек. Егер қуып жетсе , онда капитан ойыншыны өз көмбесіне алып кетеді. Ал жеткізбей кеткен ойыншы өз қатарынын соңына барып тұрады. Ойын ережесі бойынша ең көп ойыншысы бар топ женіске жетеді.

(Оқушы топтағы өзінің рөлін талдайды және жетілдіруге арналған кеңестер/әдістер/стратегиялар береді.

 

 

 

Әр жаттығу үшін кең, таза кеңістік.

 

 

 

Мұғалім ысқырығы

Керекті спорттық жабдықтар және инвентарь:

Кроссқа дайындық ресурстары:

https://www.youtube.com/watch?v=X4wNW8dp2YU

Сабақтың соңы

                        8-10

Жабдықты топпен ақырын орнына қою және басқа топтар бұны аяқтамағанша, орын тауып, тұру. Оқушылар қолды жоғары созып алға қарай жылжый жұреді. Тыныс алу жүйесін қалпына келтіру жаттығуларын орындау  үйге тапсырма беру қорытындылау.
Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

 

·      Композициялық тапсырмалар кезінде нәтижесі, тапсырмасы мен жабдығы бойынша айырмашылық.

·      Өз қимылдар сөз қорын тереңдету үшін реттіліктерін құрғанда қабілетті оқушыларға қиындау сұрақтар қойыңыз.

·      Сәл әлсіз оқушыларға көмектесу үшін композициялық тапсырмаларды және де топ мүшелері санын азайту немесе жеңілдету.

·      Байқау, тыңдау, сұрақ қою.

·      Оқушылар қозғалғанда қажет болғанда тоқтап, қауіпсіздік туралы біліп, тапсырмаға қатыса ма?

·      Оқушылар алаңда ара қашықтықты және көшбасшы ол не  біле ме?

Топтық жұптық  талқылау сапасы.

·      Денсаулық пен дене, қауіпсіздік, салмақ/ағын динамикасы

 

Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
Оқушылар флипчатпен жұмыс жасай білді, және бірлесе талқыладық.
Жалпы баға

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

2:

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:                                          Бөлім 6-бөлім

Бірлескен іс-әрекетті қажет ететін  қызықты ойындар.

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 6

Сабақ 66-67

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

 
Сабақ тақырыбы : Ойындағы бірлескен  іс әрекет  және көшбасшылық.
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.3.4.1 — денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардар болу

6.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді түсіну

Сабақ мақсаттары  Жаттығу жасау барысында қауіпсіздік техникасын біледі, түсінеді, қолданады.

Оқушылардың денсаулығын нығайту, қимыл — қозғалыс мәдениетін қалыптастыру.

Білімділік – оқушыларды жан – жақты ойлау қабілетін, саласын одан әрі тереңдетеді, білімділік мақсатын жетілдіру.

Бағалау  критерийлері ·         Қауіпсіздік ережесін және жаттығу жасау барысында техникасын түсінеді.

·         Оқушылар өзара бірлесіп жұмыс істеу арқылы көшбашылар анықталады.

·         Ойынынның әр кезенінде бірлесе ойлана отырып бірлесе жұмыс жасайды.

·         Окушылар спорттық ойындар арқылы оқу,тәрбие,сауықтыру және дене шынықтыруға қызығады.

·         Ойын аяқталысымен  бағалау және топты бағалау  мен өзара түсінік жүргізеді.

·         Көшбашылық қабілетті дамыту үшін оқушылар пікір талас ұйымдастырады.

Тілдік  мақсаттар

 

Оқушыларға арналған ғылыми/академиялық тілде жазылған тілдік мақсат мысалы оқушыларға осы бөлімнің пәнді меңгеру мақсаттарына жетуге көмектесу үшін төменде беріліп отыр.

 • Көшбасшылық, командалық және қарым-қатынас дағдылары
 • ережелер, тәуекел, қауіпсізді
 • ойындағы бірлестік
 • стратегия
 • қарқын
 • сыйластық, тиісті тәртіп
 • талқылау, жоспарлау, қарастыру
 • бағалау, есептеу
 • қарқындылық: төмен, біркелкі, жоғары
 • үңгір, көздерге арналған орам
 • тығылыспақ ойыны
 • қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық
 • оқу,тәрбие,сауықтыру
 • тапсырма, тәуекел Физикалық қасиеттер кешені (күш, жылдамдық, жарыстар және қазылар алқасы;

Талқылау сұрақтары:

• Топтың қандай стратегиялары жақсы жұмыс істеді?

•Сіз бірге тиімді және қауіпсіз жұмыс істедіңіз бе?

•Сіздің тобыңызда, басқаларды бағыттаған көшбасшы болды және сіздер барлықтарыңыз бірге әріптес болдыңыз және идеялармен тең бөлістіңізбе?

• Шыдамдылықты арттыруға арналған жаттығуларды орындауда қандай қиындықтар болды және тапсырма орындауда оларды қалай жоюға болады?

Неге кейбір жаттығулар басқаларына қарағанда көбірек физикалық белсенділікті талап етеді?

Құндылықтарды дарыту   •Денсалықты бекітуге арналған шыдамдылықты дамыту жаттығулары кешені мен, физикалық жаттығулар қандай салым енгізгенін контекст үшін, басқалардың білімін бағалай, талқылай, өздерінің білімдерін бағалап көрсеете алады.
Пәнаралық байланыстар  Сабақты математика, биология,  физика пәнімен байланыстыру.
АКТ қолдану дағдылары Ойындардын  ережелерін, әдіс тәсілдерін интернеттен көрсету .
Бастапқы білім Оқушыларға арнайы шешім шығаруға қабілеттерін дамыту ұсынылады, олар сонымен бірге көшбасшылыққа өзін және басқаларды бағалауга  шешім шығаруға , өздерінің техникалық, тактикалық және коммуникативтік қабілеттерін жаңартады.
Сабақ барысы                            
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  Ресурстар
Сабақтың басы

10-16

 

Оқушыларды қатарға тұрғызу сәлемдесу, рапорт қабылдау, сабақ мақсаттарымен таныстыру. Бір орында оңға,солға, кері бұрылу алаң шетімен қолды жоғары көтеріп, аяқ ұшымен және қолды белге қойып өкшемен жүру, жүруден жүгіріске өтіп алаң шетімен жүгіру. Жүгіруден жүріске өтіп, жалпы дамыту жаттығуларын жасау, дене қыздыру жаттығулары.                                  Орнында жасалатын жаттығулар:1. Б. Қ екі қол белде.1 — 4 басты оңға айналдыру. 1 — 4 басты солға айналдыру. 2. Б. Қ екі қол иық үстінде, аяқ иық кеңдігінде алшақ.1 — 2 иықты алға айналдыру.3 — 4 артқа айналдыру. 3. Б. Қ. екі қол кеуде тұсында. 1 — артқа керілу. 2 — оңға бұрыла шынтақты жазу. 3 — б. қ. 4 — солға бұрыла шынтақты жазу. 4. Б. Қ. сол қол белде, оң қол жоғары. 1 — 3 солға иілу. 3 — 4 оңға иілу. 6. Б. Қ. аяқ иық кеңдігінде алшақ. 1 — оң қолдың ұшын сол аяққа. 2 — сол қолдың ұшын оң аяққа тигіземіз. 6. Б. Қ. екі қол тізеде. 1 — 2 тізені оңға айналдыру.3 — 4 солға айналдыру.

Тынықтыру жаттығулары: Негізгі бөлім  кішігірім активити оынын ойнату.                 Жыланның құйрығын ұстау ойыны. Ойын ұзактығы 3-6 мин аралығында ойнатылады, оқушылар колонаға тұрады,окушылар екі колмен алдында тұрған окушынын ыйығынан немесе белінен екі қолмен ұстап тұрады. бір оқушы калонаға карап тұрады ол окушынын максаты колонанын сонғы жағында турған оқушының ыйығына қолын тйгізу ,ал колонадағы окушылар бірлесіп бірге қозғала отырып колонаның артқы жаңына өткізбеу.(колона арасы үзілмеу керек )

 

 

Әр жаттығу үшін үлкен, таза кеңістік. Мұғалім үшін ысқырық.

Сабақтың ортасы 

16-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар доппен тұру сәттері: допты төменде, алда, жоғарыда ұстап тұру, допты шеңбердін оң , сол жағына қарай беру , сапта тұрып допты бастан асырып артқа беру «қол жоғарыда». 2 метрге дейін допты беру , қағып алу ,  баскетбол добымен таңдалған стандартты позицияларда тұрып бір-біріне допты лақтырып беруге қағып алуға  тәжірибе жасайды. Сыныптың жартысы допты қағып алу , ал жартысы лақтыру тактикасы тәжірибе жасауы керек. Сыныптың екі жартысы да сабақ барысында рөлмен ауысуы керек. Оқушылардың талдауға , бірлесіп жұмыс жасауға көш басшыны анықтауға бағалауға мүмкіндігі болуы керек .

«Қарсы жүгіру ойыны». Бұл ойынға қатысатын екі команда А сөре сызығының және В сөре сызығының артынан орын алып, бағандарға тұрады. С мәре сызығы сөре сызығынан (А және В) 9 м арақашықтықта орналасқан. Белгі бойынша командалардың бірінші нөмірлері бір уақытта бастап, С мәре сызығына қарай жүгіреді. Бірінші болып мәреге жеткен жүгіруші өз командасына 1 балл алып келеді.  Әрбір команда  алған  балдарды есептегеннен кейін, жеңімпаз команда анықталады. «Қораздар шайқасы» ойыны: Бұл ойын үшін алдын — ала мүмкіндігінше үлкен етіп, дөңгелек сызу керек. Қарсыластар бір аяқтап жүріп, дөңгелек ішінен бір — бірін итеріп шығаруы керек. Екінші аяғы жерге тисе, ол ойыншы ұтылған болады.

 

.

 

 

 

 

Әр жаттығу үшін кең, таза кеңістік.

 

 

 

Мұғалім ысқырығы

Керекті спорттық жабдықтар және инвентарь:

Кроссқа дайындық ресурстары:

https://www.youtube.com/watch?v=X4wNW8dp2YU

Сабақтың соңы

                        8-10

Жабдықты топпен ақырын орнына қою және басқа топтар бұны аяқтамағанша, орын тауып, тұру. Оқушылар қолды жоғары созып алға қарай жылжый жұреді. Тыныс алу жүйесін қалпына келтіру жаттығуларын орындау  үйге тапсырма беру қорытындылау.
Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

 

·      Композициялық тапсырмалар кезінде нәтижесі, тапсырмасы мен жабдығы бойынша айырмашылық.

·      Өз қимылдар сөз қорын тереңдету үшін реттіліктерін құрғанда қабілетті оқушыларға қиындау сұрақтар қойыңыз.

·      Сәл әлсіз оқушыларға көмектесу үшін композициялық тапсырмаларды және де топ мүшелері санын азайту немесе жеңілдету.

·      Байқау, тыңдау, сұрақ қою.

·      Оқушылар қозғалғанда қажет болғанда тоқтап, қауіпсіздік туралы біліп, тапсырмаға қатыса ма?

·      Оқушылар алаңда ара қашықтықты және көшбасшы ол не  біле ме?

Топтық жұптық  талқылау сапасы.

·      Денсаулық пен дене, қауіпсіздік, салмақ/ағын динамикасы

 

Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
Оқушылар флипчатпен жұмыс жасай білді, және бірлесе талқыладық.
Жалпы баға

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сыныбы: 6 сыныптар

Сабақ 68

Қатысқан оқушы саны: Қатыспағаны:
Сабақтың тақырыбы:  Ойындағы бірлескен іс әрекет және көшбасшылық.
Оқыту мақсаттары .Командада жұмыс істеу дағдыларын және көшбасшы болу дағдыларын түсіне білу.

Командада жұмыс істеу дағдыларын және көшбасшы болу дағдыларын дамыту және қолдану

Оқу бағдарламасына сілтеме жасау 6.3.4.1 — денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардар болу

6.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді түсіну

Сабақтың мақсаттары 1.      Ойын кезінде сыни ойлау және жылдам әрекет етуді дамытуға ықпал ету.

2.      Командада жұмыс істеу қабілеті мен  көшбасшылық қабілеті н дамытуға ықпал ету

Жетістік критерийлері 1. «Көшбасшылық» сөзінің мағынасын біледі.

2. Қозғалмалы ойындарда  көшбасшылық дағдыларды көрсетеді.

Тілдік мақсаттар

 

Оқушылар келесі ұғымдарды біледі және қолдана алады:

Ø  жіп,

Ø  шеңбер,

Ø  үшбұрыш түзіп тұру,

Ø  команда,

Ø  көшбасшылар.

Пәнаралық байланыстар Бұл сабақта еңбекке баулу пәнімен өзара пәнаралық байланыс орнатуға болады: флипчартқа смайлик суретін салу.
АКТ пайдалану дағдылары Интербелсенді тақтада презентация көрсету.
Бастапқы білім

 

 Оқушылар бұл сабақта арқан тарту дағдыларын қолдана алады.
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезендері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекеттер

 

Ресурстар:
Сабақтың басы

10 мин.

Тақырыпты, сабақ барысын, бағалау критерийлерін, сабақ мақсаттарын жария ету және түсіндіру, сабақ соңындағы рефлексия туралы ескерту.

Жай жүру, жай жүгіру, арнайы жүгіруге арналған жаттығулар.

Түрлі заттармен орындалатын жалпы дамыту жаттығулары.

Әр іс-әрекет түрі үшін үлкен бос кеңістіктің болуы,  ысқырық.

 

 

 

 

Сабақтың ортасы

26 мин.

 

Көшбасшылық қасиеттің не екенін түсіндіру. Тартыс-айқас ойыны туралы презентация көрсету. Ойын кезіндегі Қ.Е. түсіндіру.

(Ф,Тәж,Б)Тартыс-айқас ойыны.

Міндеттері: Жерге арасы 4-6 метр болаты екі бірдей сызық сызылады. Оқушылар екі командаға бөлінеді, мүмкіндігінше күштілігі бірдей болуы керек. Яғни екі командада ұлдар мен қыздар саны бірдей. Командалар сызыққа тұрады. Қай команда бірінші бастайтынын анықтау үшін жреби тартуға болады. Команда бірінші болып бастайты ойыншыны таңдайды және ол ойыншы «Мен тартамын» деп ортаға шығады. Қарсы командадағы барлық ойыншы бір қолдарын алға созады бірақ сызықтан шықпайды. Ортаға шыққан ойыншы қарсы командадағы бір ойыншыны таңдап өзіне тартады. Ортаға шыққан ойыншы қарсы тұрған ойыншыны тартып алса өзінің командасының қатарына тұтқыншы ретінде қояды, ал егер ортадағы ойыншыны сызықта тұрған ойыншы тартып алса ол ойыншы өзінің командасының қатарына қояды. Командалар кезекпен кезек тартады. Әр команда кімнің ортаға шығып тартатынын өздері анықтайды.

Бағалау дескрипторлары: — Оқушылар дұрыс қалыпты ұстанады және қолдарын дұрыс ұстайды.

—          Басқа оқушымен тартыста тек бір қолымен тартады.

—          Ойын ережесін сақтайды.

Қалыптастырушы бағалау:

А3 форматынғы қағазға 3 смайлик суретін салу және қысқаша анықтамасын жазу.

1.      кімде барлығы орындалды

2.      кімде кейбір сәттер орындалған жоқ

3.      кімде ештеңе орындалған жоқ

Үлкен бос кеңістік.

Құрал-жабдықтар:                  Ойынға арналған ұзын жіп немесе бор, ысқырық.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А3 форматындағы қағаз, маркерлер мен фломастерлер

 

Сабақтың  соңы

6 мин.

 

Сабақ қорытындылау:  сабақ соңында нәтижелер қорытындыланып, не білгені, қалай жұмыс жасағандары талқыланады, әрқайсысы сабақтың мақсаттарына жетудегі өз үлестерін, өзінің белсенділігін, сынып жұмысының тиімділігін, таңдалған жұмыс формаларының қызықтылығын және пайдалылығын бағалайды. «Үлкен және кіші жұлдыз» рефлексиясы.  Оқушылар плакатта сабақтың екі сәтін жазады. Үлкен жұлдызға сәтті шыққандарын, ұнаған сәттерді, ал кіші жұлдызға әлі де жұмыстануды талап ететін сәттерді жазады. Киім ауыстыру орнына кету. Плакат, маркерлер мен фломастерлер, стикерлер
Саралау – Көбірек қолдау көрсетуді Сіз қалай жоспарлайсыз? Қабілетті оқушылардың алдына қандай міндеттер қоюды жоспарлайсыз?

Дене шынықтыру сабақтарында саралық тәсілдемеге оқушылардың мүмкіндіктеріне қарай олардың дене саулығының, дене дайындығының оңтайлы деңгейіне, сондай-ақ тиісті білім, біліктер және дағдылар көлеміне қол жеткізуге мүмкіндік беретін ерекше тәсілдеме жатады.

Дене дайындығының деңгейі төмен оқушыларды қолдау үшін:  арқан тартыс. Қабілетті оқушыларға: көп оқушыны өз қатарына тартып шығару

Бағалау -Сіз оқушылардың материалды меңгеру деңгейін тексеруді қалай жоспарладыңыз?

Сабақ кезінде қалыптастырушы бағалау өзін-өзі бағалау ретінде жүреді.

А3 форматынғы қағазға 3 смайлик суретін салу және қысқаша анықтамасын жазу.

1.         кімде барлығы орындалды

2.         кімде кейбір сәттер орындалған жоқ

3.         кімде ештеңе орындалған жоқ

Оқушылар осы смайликтердің тұсына қысқаша өз пікірлерін жазады.

Денсаулық және қауіпсіздік ережелерінің сақталуы:

Әр оқу тоқсанының басында бекітілген қауіпсіздік техникасы ережелерімен таныстыру;

Сабақ барысында жайлы жағдай туғызу арқылы;

Тақырыпқа сай әрекет ету мен киінуді қатаң талап ету міндетті;

Әр оқушының жүрісін, тұрысын жіті назарда ұстау

Жалпы бағалау

Сабақтың жақсы екі  аспектісін көрсетіңіз   (оқытуға, үйренуге қатысты)?

1:

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту және үйренуге қатысты)?

1:

2:

 

Сабақ барысында сыныптың немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері /қиындықтары туралы не анықтадым, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу керек?

 

 

 

 

 

 

6-бөлім: Бірлескен іс-әрекетті қажет ететін қызықты ойындар

 

Мектеп:

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 6

Сабақ 69-70

Сабақ тақырыбы: Ойын арқылы қиындықты шешу жолдарына оқыту
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.2.8.1 — түрлі қимыл-қозғалыс негіздерімен шарттастырылған рөлдерді анықтай білу

6.1.4.1 — қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын білу және анықтау

Сабақ мақсаттары Түрлі қимыл-қозғалыс ойындары арқылы физикалық қабілеттерін жетілдіру.

Өзінің және өзгенің  қозғалыс қабілеттерін біліп, анықтай алады.

Жетістік критериялары Түрлі  қимыл-қозғалыс әрекеттері арқылы  өзінің және өзгелердің физикалық қабілеттерін анықтай алады.

Топтық ойындарда  бірлесе жұмыс жасай отырып, қиындықты шешу жолдарын табады.

Тілдік  мақсаттар

 

·      Ойындағы түрлі қимыл-қозғалыстарға негізделген рөлдерді анықтайды және көрсете алады

Пәнге тән лексика мен үш тілдегі терминология:

-преодолевать препятствия-overcome obstacles; -динамика- dynamics; -координация- coordination; -тапқырлық- находчивость- resourcefulness;

-тәуекел- риск- risk

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөз тіркестері:

·      Ойын кеңістігі деген не?

·      Ойын ойнау кезінде қандай тапқырлық көрсетіп, тәуекелге барасыз?

Құндылықтарды дарыту Өз бетімен және топта жұмыс жасай білу. Патриотизм. Өзін-өзі жетілдіру мен дамыту қажеттілігін сезіну.
Пәнаралық байланыстар Дене бұлшық еттердің дамуы ж/е жүрек соғысының өзгерісі туралы биология пәнімен байланыстырып, сабақтастыру
АКТ қолдану дағдылары Интернет арқылы түрлі қимыл-қозғалыс ойындары туралы теориялық мағлұмат алады
Бастапқы білім Қимыл-қозғалыс  ойындарын түсініп, орындай білу. Спорттық жабдықтарды қолданудағы қауіпсіздік және өз-өзін сақтандыру.
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

 

Ресурстар
Сабақтың басы

12мин.

1.Ұйымдастыру кезеңі:

— сапқа тұру,сәлемдесу;

— сабақтың оқу мақсатын, сабақтың мақсатын және жетістік критерийін түсіндіріп  мәлімдеу;

 

2. Ынталандыру, сергіту ойыны: «Ұшты-ұшты»

Ойын бастаушы айнала отырған ойыншыларды жаңылыстыру үшін тез-тез ұшатын заттарды араластыра айтып отырады, Шарт бойынша,тез ұшатын зат аталғанда ғана,ойнаушылар қолдарын көтеру керек,Ал егер кімде-кім ұшпайтын зат аталғанда ғана қолын көтеріп қойса,айыбын тартады,яғни бір өнерін көрсетеді,Ойын осылай жалғаса береді,

3.Арнайы жүгіру, секіру дайындық жаттығуларын орындау:

а) оң ж/е сол қапталмен аяқты алшақ қойып секіре-жүгіру;

ә) қолды белге қойып, тізені бүкпей аяқты алға сермей жүгіру;

б) қолды желкеге қойып, тізені бүгіп өкшені артқа сермей жүгіру;

в) тізені алға бүгіп жоғары көтере жүгіру;

г)  оң ж/е сол қапталмен аяқты қиғаш айқастыра сала  жүгіру;

ғ) оң ж/е сол аяқты ауыстыра отырып алға секіре жүгіру.

Әрбір дайындық жаттығуы спортзалдың жарты айналымына дейін ғана орындалады.

4. «Өзіңді сына» әдісімен видеоролик көрсетілімі арқылы жалпы дамыту жаттығуларын фитбол добымен орындаңыз.

 

Сұрақ арқылы талқылау:

 — Жаттығу   түрлерін көмексіз орындай алдыңыз ба?

 — Қандай жаттығу сіздерге қиынырақ болды?

 

Жаттығу соңында «Басбармақ» әдісімен өзін-өзі басқару, бағалау.

Ашық алақан— барлық жаттығуды жасай алдым;

үш саусақ көтеру— жартылай жасай алдым;

жұдырығын көрсету— ештеңе жасай алмадым.

 

Әрбір әрекет үшін кең, таза кеңістік

 

 

Гимнастикалық таяқша

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ-ні пайдалану

Видеоролик көруге арналған планшет, жеңіл гимнастикалық төсеніштер,фитбол доптары

https://www.youtube.com/watch?v=FkvHN6YHHw8

https://www.youtube.com/watch?v=IknYT0Xye3g

 

 

 

 

Сабақтың ортасы

28мин.

Тапсырма1.  Топтық жұмыс .«Ойлан- топтас- бөліс» әдісі — идеялар мен ойларды дамытудың құрылымдалған әдісі,тапсырма карточка арқылы орындалады. 

1топтың тапсырмасы. Төмендегі спорттық құралдардың (секіртпелер,конустар, обручтар, төсеніштер, гимнастикалық орындықтар) көмегімен эстафеталық ойындар құрастырып, оны көрсетіңіздер және ойындағы қиындықты анықтаңыздар.

Карточка 1.            

Дескриптор: оқушы

—          спорттық құралдарды тиімді және қауіпсіз пайдаланады;

—          топпен бірігіп жұмыс жасайды;

—          қабілеттерін ойында көрсетеді;

—          бір-бірінің жұмыстарына әділ баға береді.

—           

2топтың тапсырмасы. Төмендегі спорттық құралдардың (жеңіл атлетика барьерлері, фитбол доптары,тығыздалған доптар, конустар) көмегімен кедергілерден жүгіріп өту ойынын құрастырып, оны көрсетіңіздер және ойындағы қиындықты анықтаңыздар .

 

 

Карточка 2.           

 

                            

Дескриптор: оқушы

—          ойланып, топтасып, ойларын бөлісіп жұмыс жасайды;

—          спорттық құралдарды қауіпсіз қолданады;

—          бір-біріне көмектеседі;

—          физикалық қабілеттерін өз шамаларымен көрсетеді;

—          бағалауда әділдіктерін көрсетеді.

 

Тапсырманы сұрақ арқылы қорытындылау немесе пікір алмасу:

—          Тапсырма орындауда спорттық құралдардың тигізер пайдасы неде?

—          Топтық жұмысты орындау кезіндегі ең күрделі жаттығуды атаңыздар, неліктен күрделі деп ойлайсыздар?

 

Тапсырма2. «Ойында көрін» әдісімен жұптық ойын. Фитбол добымен суреттегідей екі оқушы арқамен бірін-бірі итере жүріп допты түсірмей сызықтан шығаруға тырысады. Сызықтан шыққан оқушы жеңіледі.

 

                                         

 

Сұрақ арқылы ойын қорытындысын талқылау:

—          Ойын кезінде өздеріңіздің қабілеттеріңізді, мүмкіндіктеріңізді көрсете алдыңыз ба?

Ойын соңында бір-біріне баға береді.

 

Әрбір әрекет үшін кең, таза кеңістік

http://jas.kz/wp-content/uploads/2016/06/skachki24_thb_610x360x2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FzvOVL9sSt0

Әрбір әрекет үшін кең, таза кеңістік. Фитбол доптары.

 

 

 

 

 

 

Сабақтың соңы

6мин.

1.Тыныс алу жүйесін қалпына келтіру.

 « Бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін» жаттығуы

Топ бір қатарға тұрады және 1-16 санауда сапқа тұрып жүруді бастайды.
1 — 4    – үш қадам алға, аяқты түзеп қою;
6 — 6     – айнала бұрылу;
7 — 8     – оңға сүйеу қадам;
9 — 10   – солға бұрылу;
11 — 12 – алға қадам, аяқты түзеп қою;
13 — 14 – айнала бұрылу;
16 — 16 – оңға бұрылу.

2.Үйге тапсырма: Әр топқа (кем дегенде бір) кез келген бір ұлттық қимыл-қозғалыс ойындарын дайындап әкелу.

 

3.Кері байланыс. Рефлексия.

Оқушылар түрлі- түсті қағаз арқылы сабақ туралы пікірлерін төмендегі «Бағдаршам» таблицасына белгі қою арқылы білдіреді

 

 

           Нені үйрендіңіз?

   
            Нені үйрене              алмадыңыз?
      Келешекте не білгіңіз келеді?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Түрлі-түсті қағаз- қалам,толтыру парақшасы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы
·      Композициялық тапсырмалар кезінде нәтижесі, тапсырмасы мен жабдығы бойынша айырмашылық.

·      сөз қорын тереңдету үшін реттіліктерін құрғанда қабілетті оқушыларға қиындау сұрақтар қойыңыз.

·      Сәл әлсіз оқушыларға көмектесу үшін композициялық тапсырмаларды және де топ мүшелері санын азайту немесе жеңілдету.

·      Байқау, тыңдау, сұрақ қою.

·      Оқушылар қозғалғанда қажет болғанда тоқтап, қауіпсіздік туралы біліп, тапсырмаға қатыса ма?

·      Оқушылар жаттығу мен жүгіру арасындағы айырмашылықты біле ме?

·      Оқушылар залдағы кеңістік пен қозғалыс координациясын қалай үйлестіре алады?

Топтық композиция мен талқылау сапасы

·      Ғылыммен байланыс – денсаулық пен дене, қауіпсіздік, салмақ/ағын динамикасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақ бойынша рефлексия

 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-бөлім: Бірлескен іс-әрекетті қажет ететін қызықты ойындар

 

Мектеп:

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 6

Сабақ 71-72

Сабақ тақырыбы: Ойын арқылы қиындықты шешу жолдарына оқыту
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.2.8.1 — түрлі қимыл-қозғалыс негіздерімен шарттастырылған рөлдерді анықтай білу

6.1.4.1 — қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын білу және анықтау

Сабақ мақсаттары Түрлі қимыл-қозғалыс ойындары арқылы физикалық қабілетін жетілдіру.

Ойынның қиындықтарын бірігіп шешу арқылы тапқырлыққа, тәуекелдікке бейімдеу және топпен жұмыс жасау дағдысын дамыту.

 

Бағалау критерийі Ойында қимыл-қозғалыс әрекеттері арқылы  өзінің және өзгелердің физикалық қабілетін анықтайды және көрсетеді.

Бірлескен ойындарда топтық жұмыс жасай отырып, қиындықты шешу жолдарын табады.

Тілдік  мақсаттар

 

·      Ойындағы түрлі қимыл-қозғалыстарға негізделген рөлдерді анықтайды және көрсете алады

Пәнге тән лексика мен үш тілдегі терминология:

-преодолевать препятствия-overcome obstacles; -динамика- dynamics; -координация- coordination; -тапқырлық- находчивость- resourcefulness;

-тәуекел- риск- risk

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөз тіркестері:

·      Ойын кеңістігі деген не?

·      Ойын ойнау кезінде қандай тапқырлық көрсетіп, тәуекелге барасыз?

Құндылықтарды дарыту Өз бетімен және топта жұмыс жасай білу. Патриотизм. Өзін-өзі жетілдіру мен дамыту қажеттілігін сезіну.
Пәнаралық байланыстар Дене бұлшық еттердің дамуы ж/е жүрек соғысының өзгерісі туралы биология пәнімен байланыстырып, сабақтастыру
АКТ қолдану дағдылары Интернет арқылы түрлі қимыл-қозғалыс ойындары туралы теориялық мағлұмат алады
Бастапқы білім Қимыл-қозғалыс  ойындарын түсініп, орындай білу. Спорттық жабдықтарды қолданудағы қауіпсіздік және өз-өзін сақтандыру.
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

 

Ресурстар
Сабақтың басы

12мин.

1.Ұйымдастыру кезеңі:

— сапқа тұру,сәлемдесу;

— сабақтың оқу мақсатын, сабақтың мақсатын және бағалау критерийін түсіндіріп  мәлімдеу;

2. Ынталандыру, сергіту ойыны: «Нөмір шақыру».

Ойыншылар шеңберде тұрады. Жүргізуші шеңбер ортасында таяқшаны тігінен ұстап тұрады, әр ойыншыға нөмір беріледі.Жүргізуші бір нөмірді атап орнынан шеңберге жүгіріп кетеді, осы сәтте аталған нөмір жүгіріп келіп таяқшаны ұстап үлгеруі керек. Таяқшаны ұстап үлгермеген оқушы ойыннан шығады. Ойын осылайша жалғасын табады.

 

3.Арнайы жүгіру, секіру дайындық жаттығуларын орындау:

а) оң ж/е сол қапталмен аяқты алшақ қойып секіре-жүгіру;

ә) қолды белге қойып, тізені бүкпей аяқты алға сермей жүгіру;

б) қолды желкеге қойып, тізені бүгіп өкшені артқа сермей жүгіру;

в) тізені алға бүгіп жоғары көтере жүгіру;

г)  оң ж/е сол қапталмен аяқты қиғаш айқастыра сала  жүгіру;

ғ) оң ж/е сол аяқты ауыстыра отырып алға секіре жүгіру.

Әрбір дайындық жаттығуы спортзалдың жарты айналымына дейін ғана орындалады.

4. «Өзіңді сына» әдісімен видеоролик көрсетілімі арқылы жалпы дамыту жаттығуларын фитбол добымен орындаңыз.

Сұрақ арқылы талқылау:

 — Жаттығу   түрлерін көмексіз орындай алдыңыз ба?

 — Қандай жаттығу сіздерге қиынырақ болды?

 

Жаттығу соңында «Басбармақ» әдісімен өзін-өзі басқару, бағалау.

Ашық алақан— барлық жаттығуды жасай алдым;

үш саусақ көтеру— жартылай жасай алдым;

жұдырығын көрсету— ештеңе жасай алмадым.

 

Әрбір әрекет үшін кең, таза кеңістік

 

 

Гимнастикалық таяқша

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ-ні пайдалану

Видеоролик көруге арналған планшет, жеңіл гимнастикалық төсеніштер,фитбол доптары

https://www.youtube.com/watch?v=FkvHN6YHHw8

https://www.youtube.com/watch?v=IknYT0Xye3g

 

 

 

 

Сабақтың ортасы

28мин.

Тапсырма1.  Топтық жұмыс .«Ойлан- топтас- бөліс» әдісі — идеялар мен ойларды дамытудың құрылымдалған әдісі,тапсырма карточка арқылы орындалады. 

1топтың тапсырмасы. Төмендегі спорттық құралдардың (секіртпелер,конустар, обручтар, төсеніштер, гимнастикалық орындықтар) көмегімен эстафеталық ойындар құрастырып, оны көрсетіңіздер және ойындағы қиындықты анықтаңыздар.

Карточка 1.            

 

Дескриптор: оқушы

—          спорттық құралдарды тиімді және қауіпсіз пайдаланады;

—          топпен бірігіп жұмыс жасайды;

—          қабілеттерін ойында көрсетеді;

—          бір-бірінің жұмыстарына әділ баға береді.

—           

2топтың тапсырмасы. Төмендегі спорттық құралдардың (жеңіл атлетика барьерлері, фитбол доптары,тығыздалған доптар, конустар) көмегімен кедергілерден жүгіріп өту ойынын құрастырып, оны көрсетіңіздер және ойындағы қиындықты анықтаңыздар .

 

 

Карточка 2.            

 

                            

Дескриптор: оқушы

—          ойланып, топтасып, ойларын бөлісіп жұмыс жасайды;

—          спорттық құралдарды қауіпсіз қолданады;

—          бір-біріне көмектеседі;

—          физикалық қабілеттерін өз шамаларымен көрсетеді;

—          бағалауда әділдіктерін көрсетеді.

 

Тапсырманы сұрақ арқылы қорытындылау немесе пікір алмасу:

—          Тапсырма орындауда спорттық құралдардың тигізер пайдасы неде?

—          Топтық жұмысты орындау кезіндегі ең күрделі жаттығуды атаңыздар, неліктен күрделі деп ойлайсыздар?

 

Тапсырма2. «Ойында көрін» әдісімен жұптық ойын. Фитбол добымен суреттегідей екі оқушы арқамен бірін-бірі итере жүріп допты түсірмей сызықтан шығаруға тырысады. Сызықтан шыққан оқушы жеңіледі.

 

                                          

 

Сұрақ арқылы ойын қорытындысын талқылау:

—          Ойын кезінде өздеріңіздің қабілеттеріңізді, мүмкіндіктеріңізді көрсете алдыңыз ба?

Ойын соңында бір-біріне баға береді.

 

Әрбір әрекет үшін кең, таза кеңістік

http://jas.kz/wp-content/uploads/2016/06/skachki24_thb_610x360x2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FzvOVL9sSt0

Әрбір әрекет үшін кең, таза кеңістік. Фитбол доптары.

 

 

 

 

 

 

Сабақтың соңы

6мин.

1.Тыныс алу жүйесін қалпына келтіру.

 « Бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін» жаттығуы

Топ бір қатарға тұрады және 1-16 санауда сапқа тұрып жүруді бастайды.
1 — 4    – үш қадам алға, аяқты түзеп қою;
6 — 6     – айнала бұрылу;
7 — 8     – оңға сүйеу қадам;
9 — 10   – солға бұрылу;
11 — 12 – алға қадам, аяқты түзеп қою;
13 — 14 – айнала бұрылу;
16 — 16 – оңға бұрылу.

2.Үйге тапсырма: Әр топқа (кем дегенде бір) кез келген бір ұлттық қимыл-қозғалыс ойындарын дайындап әкелу.

 

3.Кері байланыс. Рефлексия.

Оқушылар түрлі- түсті қағаз арқылы сабақ туралы пікірлерін төмендегі «Бағдаршам» таблицасына белгі қою арқылы білдіреді

 

 

           Нені үйрендіңіз?

   
            Нені үйрене              алмадыңыз?
      Келешекте не білгіңіз келеді?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Түрлі-түсті қағаз- қалам,толтыру парақшасы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы
·      Композициялық тапсырмалар кезінде нәтижесі, тапсырмасы мен жабдығы бойынша айырмашылық.

·      сөз қорын тереңдету үшін реттіліктерін құрғанда қабілетті оқушыларға қиындау сұрақтар қойыңыз.

·      Сәл әлсіз оқушыларға көмектесу үшін композициялық тапсырмаларды және де топ мүшелері санын азайту немесе жеңілдету.

·      Байқау, тыңдау, сұрақ қою.

·      Оқушылар қозғалғанда қажет болғанда тоқтап, қауіпсіздік туралы біліп, тапсырмаға қатыса ма?

·      Оқушылар жаттығу мен жүгіру арасындағы айырмашылықты біле ме?

·      Оқушылар залдағы кеңістік пен қозғалыс координациясын қалай үйлестіре алады?

Топтық композиция мен талқылау сапасы

·      Ғылыммен байланыс – денсаулық пен дене, қауіпсіздік, салмақ/ағын динамикасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақ бойынша рефлексия

 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз. 
 
Жалпы баға

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:

6-бөлім: Бірлескен іс-әрекетті қажет ететін қызықты ойындар

Мектеп:

Күні:

Сынып: 6                                                                                                                                                                     Мұғалімнің аты-жөні:

сабақ 73-74

 

Сабақ тақырыбы:       Ойын құруға арналған шығармашылық қабілет

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.2.3.1 — қолайлы оқу ортасын қалыптастыру бойынша, біріккен әрі тиімді жұмыс дағдыларын түсіну және анықтау

6.2.6.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін білу және түсіну, оны шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну

Сабақ мақсаттары Жағдаятты түсініп игеру үшін бірқатар тактикалар мен стратегияларды, құрылымдық идеяларды таңдау және қолдану.

 

 

Жетістік критерийлері Жағдаятты түсініп игеру үшін бірқатар тактикалар мен стратегияларды, құрылымдық идеяларды таңдайды және қолданады;

Команда бойынша өзінің «күн немесе түн» екенін дұрыс анықтайды;

Допты бір қолымен алып жүреді.

 

 

Тілдік  мақсаттар

 

Қимыл-қозғалыс ойындар  кезінде қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауларды неліктен сақтауымыз керек?

 

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:

Осы ойынды бұдан да қызықтырақ ойнау үшін нені жақсартуға болады?

Сіз допты игеруді қалай жүзеге асырдыңыз?

 

Сіз допты ұзағырақ ұстап тұруды қалай жоспарладыңыз??

 

Құндылықтарды дарыту  Сабақ барысында оқушылардың бір- біріне деген сенімділігін арттыру және әділ ойын ойнауға бейімдеу.
Пәнаралық байланыстар  математика  пәнімен байланыстыру.
АКТ қолдану дағдылары Қимыл-қозғалыс ойындарды  интернет арқылы көрсету.
Бастапқы білім . Оқушыларда алдыңғы сабақтардан, сондай-ақ сабақтан тыс әрекет мәнмәтінінде алынған командалардағы өзара әрекеттесу тәжірибесі бар.
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
Сабақтың басы

 

 

   Оқушылармен сәлемдесу,бүгінгі сабақтың тақырыбымен және бағалау критериімен таныстыру.Сабақ барысындағы немесе дене жаттығуларын орындау кезіндегі қауіпсіздік ережелерімен таныстыру.

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыруда,  активити «Кім жылдам»  ойынын ойнату.

Жүгіріп орындалатын жаттығулар жиынтығы.

· бірінші топ құрал жабдықсыз орындалатын  қарапайым жаттығулар кешенін құрады, сынып болып орындайды.  (қол мен иық буындарына, мойынға және денеге, аяққа және жалпы денеге арналған);

· екінші топ құрал жабдықпен орындалатын жаттығулар кешенін құрады, сыныпқа ұсынады (нығыздалған доппен, гантелмен, секіргішпен,гимнастикалық орындықта, гимнастикалық қабырғада, акробатикалық жаттығулар).

Оқушылардан сұрау — Әр түрлі бұлшық еттер топтарын жаттықтыратын жаттығуларды неліктен  орындау қажет? (оқушылардың жауаптарын тыңдау, жауаптарына қарай бағалау)

Кең, таза кеңістік әрбір әрекет үшін.

Мұғалімге ысқырық, секундометр

Сабақтың ортасы

Негізгі бөлім

 

    Бірлескен іс қимыл тәжірибесін жүзеге асыру

Қимыл-қозғалыс  ойындары

«Күндіз-түні доппен» ойыны
Ойыншылар екі қатарға бір-біріне арқаларын қарата зал ішіне көлденең тұрады, олардың қолында баскетбол добы болады. «Түн» командасы берілген кезде аталған команда «өз үйлерінің сызығынан» допты алып жүріп тезірек шығып кетуге тырысады. «Күндіз» деп аталатын басқа команда допты алып жүру арқылы оларды қуып ұстауға ұмтылады. Ойыншы бос қолымен алдындағы жүгіріп бара жатқан адамға үйінің шет жағына дейін қуып, допты тигізуге тырысады. Бұдан соң барлығы ортадағы сызыққа оралады, бір-біріне қарама-қарсы 2 метрлік арақашықтықта тұрып алып, қолға түскендерді есептейді.
Осы ретпен ойын тағы да қайталанады.
Допты теңестірген ойыншы доп тиген болып есептелінеді. «Үйдің» шетінде допты тигізуге болмайды

     «Доп үшін күрес».

Баскетбол алаңының жартысында бес адамнан тұратын екі команда ойнайды. Ойын айып добын лақтыру алаңынан басталады. Допты алған ойыншылар бір-біріне бере отырып ойынды бастайды, ал қарсыластар допты қағып алып, олар да бір-біріне лақтыру керек. 6,8,10 лақтыруларды қатарынан жасаған командаға ұпай беріледі. Сонан соң ойын қайта басталады. Белгіленген уақытта көп ұпай жинаған команда жеңіске жетеді. Жаңа әзірде ғана допты қабылдап алған адамға қайтадан допты беруге тыйым салынады.

 

Кең, таза кеңістіктер әрбір әрекет үшін. Ысқырық, секундомер мұғалім үшін. Футбол, волейбол, баскетбол доптары, шар, таяқшалар

http://teacher-of-russia.ru

 

 

Сабақтың соңы  Спорт жабдықтарын орнына қою, тыныс алу жаттығулары және хронометраж.

 Көңіл аудару жаттығулары, үй тапсырмасы.

Рефлексия

 Стикер, пламастер, ватман, қарандаш т.б
Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Дарынды  оқушыларға, қандай тапсырма беруді жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың тапсырманы орындау  деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы
·      Шығармашылық тапсырмалардың  нәтижесі, тапсырмасы мен жабдығы бойынша айырмашылық.

·      Спорттық термин сөз қорын тереңдету үшін, оқушыларға қиындау сұрақтар қойыңыз.

·       Әлсіз оқушыларға көмектесу үшін арнайы тапсырмаларды беру және де, топ мүшелері санын азайту немесе жеңілдету.

·      Көру, тыңдау, сұрақ қою.

·      Оқушылар қозғалғанда қажет болғанда тоқтап, қауіпсіздік туралы біліп, тапсырмаға қатысы бар ма?

·      Оқушылар алаң мен динамикадағы өзгерістер қалай көрінеді және қалай сезілетінін біле ме?

Топтық ойындардың  сапасы талқылау.

·      Ғылыммен байланыс – денсаулық пен дене, қауіпсіздік, салмақ/ағын динамикасы

 

 

 

 

 

Сабақ бойынша рефлексия

 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы қойылған мақсатқа қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

 
Жалпы баға

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:   6-бөлім:

 Бірлескен іс-әрекетті қажет ететін қызықты ойындар

Мектеп:

Күні:

Сынып: 6                                                                                                                                                                     Мұғалімнің аты-жөні:  .

Сабақ76-76

 

Сабақ тақырыбы:       Ойын құруға арналған шығармашылық қабілет

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме)  

6.2.3.1 — қолайлы оқу ортасын қалыптастыру бойынша, біріккен әрі тиімді жұмыс дағдыларын түсіну және анықтау

6.2.6.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін білу және түсіну, оны шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну

Сабақ мақсаттары 1.      Мақсатқа жету немесе тапсырманы орындау бойынша бірлескен жұмыстарда шешуші көшбасшылық және командалық дағдыларын түсіну және қолдану.

2.  Нақты дене жаттығуларын орындаудың сапасын көтеру үшін                    ережелер мен құрылымдық тәсілдерді түсіну және қолдану.

 

Жетістік критерийлері
 • Тапсырма барысында денсаулық пен қауіпсіздік ережелерін сақтай алады.
 • Байланыс, реттілік, топ қалыптастыру
 • Өз шығармашылық ойларын анықтап, түсінеді

 

Тілдік  мақсаттар

 

o    Қимыл-қозғалыс ойындар  кезінде қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауларды неліктен сақтауымыз керек?

o   Шығармашылық ойды қалай түсінесің?

o   Сендер сәтті өзара әрекеттесе алдыңдар ма?

 

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:

Жаттығуды орындағаннан кейін Сіз өзіңізді қалай сезіндіңіз?

 

Құндылықтарды дарыту  Сабақ барысында оқушылардың бір- біріне деген сенімділігін арттыру және әділ ойын ойнауға бейімдеу.
Пәнаралық байланыстар Биология, математика  пәнімен байланыстыру.
АКТ қолдану дағдылары Қимыл-қозғалыс ойындарды  интернет арқылы көрсету.
Бастапқы білім Қимыл-қозғалыс ойын жаттығулардың секіру, жүгіру, лақтыру т.б жаттығуларды қайталау.
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
Сабақтың басы

 

 

   Оқушылармен сәлемдесу,бүгінгі сабақтың тақырыбымен және бағалау критериімен таныстыру.Сабақ барысындағы немесе дене жаттығуларын орындау кезіндегі қауіпсіздік ережелерімен таныстыру.

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыруда,  активити «Санамақ»  ойынын ойнату.

 

 

Кең, таза кеңістік әрбір әрекет үшін.

Мұғалімге ысқырық, секундометр

Сабақтың ортасы

Негізгі бөлім

 

 Бірлескен іс қимыл тәжірибесін жүзеге асыру

Тек қолмен емес»

Ойын алаңы еден деңгейіне бекітілген волейбол торыме екі бөлікке бөлінген. Әр командада алты адамнан ойнайды. Ойыншылар еденге отырған күйі төмендегі ережелер бойынша ойнайды: үш рет бір жағымен, үш рет екінші жағымен допқа жанасады. Бұл ойында допқа баспен, иықпен, аяқпен жанасуға болады, тек қол тимеу керек. Доп торға арқасымен 1 метр қашықтықта қарап отырған ойыншыға аяқпен беріледі. Ойын жеңіл үрмелі доппен волейбол ережесі бойынша өтеді. Торға аяқпен немесе доппен ауыр салмақ түсіруге болмайды. Ойын «бес» ұпайлық есепке дейін жалғасады.

            «Капитанға бағытталған доп»
    Дайындық кезеңі. Ойыншылар тең екі командаға бөлінеді; әрбір команда капитанды және аулаушыны таңдайды. Орталық шеңберге капитандар орналасады.
     Ойынның мазмұны. Топ басшылары ысқырық белгісі берілген кезде  допты жерге тастайды. Допты игерген команданың әрбір ойыншысы оны ұшқан күйінде қағып алатындай етіп өз аулаушысына  лақтырып беруге ұмтылады. Осы кезде ұшып бара жатқан допты басқа команданың аулаушысы қағып алса, сол үшін ұпай иеленеді. Жеңімпаз ең көп ұпай алған команда болып табылады.
     Ойын ережесі. 1. Доппен жүгіруге рұқсат етілмейді, ойыншы екі қадам жасауға болады, үшіншісінде допты басқа ойыншыға беру керек. 2. Егер аулаушы допты ауада немесе қарсыластың серпілісі кезінде қағып алса, доп ұсталынған болып есептеледі. 3. Бір уақытта екі ойыншы допты қағып алса, онда дауды шешуші доп беріледі.

 

 

 

.

 

 

Кең, таза кеңістіктер әрбір әрекет үшін. Ысқырық, секундомер мұғалім үшін. Футбол, баскетбол, волейбол доптары, шар, қапшық, арқан.

http://teacher-of-russia.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол доптары, волейбол торлары, бос ойын кеңістігі, мұғалімге арналған ысқырық.

Ойын 6-сыныптар үшін қозғалыс ойындарының ресурсына сілтеме:

http://www.fizkult-ura.ru

Сабақтың соңы  Спорт жабдықтарын орнына қою, тыныс алу жаттығулары және хронометраж.

 Көңіл аудару жаттығулары, үй тапсырмасы.

Рефлексия

 Стикер, пламастер, ватман, қарандаш т.б
Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Дарынды  оқушыларға, қандай тапсырма беруді жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың тапсырманы орындау  деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы
·      Стратегиялық тапсырмалардың  нәтижесі, тапсырмасы мен жабдығы бойынша айырмашылық.

·      Спорттық термин сөз қорын тереңдету үшін, оқушыларға қиындау сұрақтар қойыңыз.

·       Әлсіз оқушыларға көмектесу үшін арнайы тапсырмаларды беру және де, топ мүшелері санын азайту немесе жеңілдету.

·      Көру, тыңдау, сұрақ қою.

·      Оқушылар қозғалғанда қажет болғанда тоқтап, қауіпсіздік туралы біліп, тапсырмаға қатысы бар ма?

·      Оқушылар алаң мен динамикадағы өзгерістер қалай көрінеді және қалай сезілетінін біле ме?

Топтық ойындардың  сапасы талқылау.

·      Ғылыммен байланыс – денсаулық пен дене, қауіпсіздік, салмақ/ағын динамикасы

 

 

 

 

 

Сабақ бойынша рефлексия

 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы қойылған мақсатқа қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

 
Жалпы баға

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:

 

7-бөлім:

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 6

-сабақ 77-

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

 
Сабақ тақырыбы Ойын-сауық ойындарын құру
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.2.1.1 — өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу, қимыл-әрекеттермен байланысты білімді білу және түсіну

6.2.6.1 — жарыс іс-әрекеттері және төрелік ету ережелерін білу

Сабақ мақсаттары .Қозғалыс белсенділігіне байланысты, қыйындықтарға төтеп беру және қауыпке жауап қайтару қарапайым дағдыларын дамыту.

 

      Бағалау

 критериелірі

қозғалыс комбинацияларын құрып қолдана алады;

жылдамдық пен үйлесімдіктің  арнайы жаттығулар кешенін құрастырып көрсете алады.

Тілдік  мақсаттар

 

Оқушылар орындай алады:

Пән лексикасы және терминология:

Диалогқа жазуға арналған пайдалы сөз тіркестері:

 

     Пәнаралық

    байланыстар

Дене және денсаулық ғылымдарымен байланыс, қауіпсіздік, салмақ ағым динамикасы. Информатика (интернеттен ақпарат іздеу), математика (кеңістік, бағыт және бұрыш), биология (ағзадағы биохимиялық өзгерістер), физика (жылдамдық, салмақ, энергия), психология (шағын топтарда жұмыс жасау) пәндерімен байланыс.

 

    АКТ қолдану

     дағдылары

Ғаламтордан  ақпарат табу үшін ноутбуктерді пайдалану, сабақты видео құралдарға жазып алу.

 

   Бастапқы білім

 

Оқушылар үй мен мектеп бағдарламасынан тыс, сондай-ақ алдыңғы бөлімдер мен сыныптарда   алынған   меншікті негізгі қарым-қатынас   дағдылары мен қозғалыс  дағдыларын дамыта алады.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақ барысы

Сабақтың жоспарлан-ған кезеңдері

Сабақтың

басы

 

6 минут

 

 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  

(Б, К) Мұғалім оқушылармен амандасады.

Келесі сұрақтарды талқылауға ұсынады:

—          «дамыту ойындарын құрастыру» деген не?

—          Ойын құрастыру арқылы стратегия дағдыларын қалыптастыру мүмкін бе?

Оқушылармен бірге сабақтың тақырыбын анықтайды «Стратегия дағдыларын дамытатын ойындар құрастыру»

Мұғалім оқушыларға сабақтың мақсатын, жетістік критерийлерін құрастыртып, содан кейін түп нұсқамен салыстыруды ұсынады.

Ресурстар
Сабақтың

ортасы

12 минут

 

 

 

 

3 минут

 

 

 

 

 

 

20 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың

соңы

6 минут

(Б, Ж) Әрі қарай мұғалім дененің құрысын жазу және денеге түсетін ауырлыққа ағзаны даярлау үшін түрлі бұлшықет тобына  жаттығулар жасауға сынып көшбасшысын таңдайды.

(Ж,Д,Ж жүгіруде, орыныда).

 

Стратегия дағдыларын қалыптастыру үшін ойындар құрастыру.

Мұғалім оқушыларды ойын ережелері және стратегиялармен таныстырады

Содан кейін «сұрақ-жауап» әдісі арқылы кері байланыс жүргізеді.

 

 (Б, К, Ф) Ойыншылардан үш немесе төрт қатарлас сапқа тұрады. Олардың арақашықтығы 2 м, ал саптағы ойыншылар арасында- 1 қадам. Саптағы бас ойыншылар бір қысқа секіргіштен алады. Белгі бойынша олар  секіргіштің бір шетін артында тұрғанға береді, екі ойынша секіргішті саптағы ойыншылардың аяқтарының астынан өткізеді. (секіргіш жерге тиетіндей дерлік болу керек). Сапта тұрғандар секіргіштен серікеді. Бас ойыншы саптың соңында қалады, ал секіргішті жүргізуге көмектескен ойыншы (екінші номір) алға жүгіреді. Ол секіргіштің бір шетін  үшінші ойыншыға беріледі, олар тағы барлық сапта тұрған балалардың аяқтарының астынан секіргішті өткізеді.  Енді саптың соңында екінші ойыншы қалады, ал үшінші саптың алдына жүгіреді тағы солай жалғаса береді. Ойын барысында барлық ойыншылар секіргішті жолдастрының аяқтарынан астынан өткізу керек. Ойынның басында бірінші тұрған оқушы (секіргішті жоғары көтеріп) ойынды аяқтайды. Өз орнына келіп аяқтайды.

Негізгі эстафеталық ойын

Бұл ойынға  әр командадан үш ойыншыдан шығады. Залдың екі жағында  тұрып, бір-бірден  залды айналып  жүгіріп, келесі ойыншыға  таяқшаны береді. Қай команда этафетаны бұрын аяқтайды, сол команда жеңске жетеді.

 

Доппен жарыс

Бірінші бала екі баскетбол добын қолтығына қысып алып, межеге жүгіріп барады да, бір допты қалдырып, екінші допты келесі ойыншыға әкеліп беред. Келесі ойыншы бір доппен барып, екінші допты ала келеді. Ойын осылай жалғаса береді.

 

Тапсырманың дескрипторлары;

— оқушылар қауіпсіздік ережелерін     сақтады

—  оқушвлар ойын ережелерін сақтады

— ынтымақтастықта қиындықтар болған

жоқ

 

 

ФБ Смайликтер арқылы орындалады (өте жақсы – күліп тұрған, жақсы –күлімсүреп тұрған, жаман- жыламсырап тұрған).

 

Рефлексия.

Сабақтың соңында оқушылар сары түсті стикерлерге жаңадан алған ақпаратты жазып өз пікірлерін білдіріп мүғалемге тапсырады.

Үй жұмысы: Ғаламтор арқылы бестас асық ойынның жарыстарын көріп талқылау. Бестас асық ойыны туралы эссе жазу.

Скакалка, қоныстар.    Сілтеме:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стикерлер, маркерлер, қаламсаптар.

Дифференциалды оқыту:    — көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз?                           -кабілеті жоғары оқушыларға қандай міндеттер қоюды жоспарлайсыз? Бағалау:                                                                      – оқушылардың берілген материалды меңгеру деңгейін қалай тексересіз? Пәнаралық байланыс:                    — денсаулық және қауіпсіздік ережелері.              — АКТ.                                           — құндылықтармен байланыс (тәрбиелік элемент)
Көрсетілген бейнематериал бойынша сұрақтар қою арқылы оқушыларға көмек көрсетуге тырысамын.  Қабілетті оқушылар үшін интернеттен ойындардың түрлі тактикалары мен стратегияларын тауып алып, сараптама жүргізіңдер деген тапсырма беремін. Барлық сабақ бойы қалыптастырушы бағалау жүргізіледі. Ынтымақтастық орта құру, балалардың жас ерекшеліктерін ескеру, диалог.
Сабақ бойынша рефлексия

 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
Жалпы баға

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

2:

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бөлім ұзақ мерзімді жоспары:  мектеп
Мерзімі Мұғалімнің аты:
Сынып: 6

сабақ 78-

Оқушылардың саны:  
Сабақ  тақырыбы:  Ойын-сауық ойындарын құру    
Оқу мақсаты: 6.2.1.1 — өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу, қимыл-әрекеттермен байланысты білімді білу және түсіну

6.2.6.1 — жарыс іс-әрекеттері және төрелік ету ережелерін білу

Сабақ  мақсаты: Дәстүрлі ойындар арқылы қолайлы оқу ортасын қалыптастыру.
Бағалау өлшемдері: Ойын ережесін біледі

Ережеге сай ойнай алады

Ойын кезінде саусақтын  икемділік жылдамдығын арттыру

Тілдік мақсаттар: Тілдік оқу мақсаты:

Оқушылар:

командалық тапсырмалардың әр түрлілігі жағдайында негізгі қозғалыс дағдыларын талқылай алады.

Сабаққа қатысты сөздер:

Шекем тас ,саусақтарды қора жасау.

Тәрбиелеу құндылықтар: Қарым қатынас, шындық, патриотизм
Пәнаралық байланыс  Математика, Қазақстан тарихы
 АКТ қолдану  Интернет желісінен мәліметтер алу
Бастапқы білім Оқушылар алдыңғы сынып бойынша білімін сүрау  не білетінін сұрақ арқылы сұрау
Жоспарланған кезеңдері Сыныпта Жоспарланған іс-шаралар Ресурсы
Ұйымдастыру кезен

10минут

Сабақтың тақырыбымен, оқыту мақсатымен, жетістік  критериилерімен таныстыру.

Сабақтың негізгі мақсатын айту

Қауіпсіздік ережесімен таныстыру

Жалпы дамыту жатығулары

Бестас ойынын видео арқылы таныстыру:

https://kaztube.kz/video/181079

Сұрақтар:

Бестас  тәсілдерін атаныз? Бестас ойынын қалай бастайды? Сіздердің пікірлеріңше бұл ойын қаншалықты қызықты?  Бұл ойында қандай физикалық қасиеттер дамыйды?

Үлкен кеңістістік, ысқырық.

 

 

Бес тас

Негізгі бөлім

26минут

 

Дәстүрлі ойынға жататын ойын түрі «Шекем тас» ойынын таныстыру, ойнату

1.      Ойынның мақсатын міндеттерін түсіндіру.

2.                  Қол саусақтарынан «Қора» жасауды көрсету.

3.      Шерту және қайта қосу әдісін көрсету.

4.      Оқушыларды жұпқа бөлу.

5.      «Шекемтас»ойынын ойнау.

 Сабақты тақырыбын бекіту, сұрақтар қою: Шекемтас ойынының  пайдасы қандай? «Отау» ойынының пайдасы қандай? Ойынды адал ойын ойнадыңдар ма? Бұл ойында қандай адамгершілік қасиеттерін дамытуға болады? Оқушылардың жауаптарын тыңдау және бағалау.

 Қ.Б. «Отау» ойыны: 

1.                  Ойын ережесімен таныстыру.

2.                  Ойынның мақсат міндетін түсіндіру.

3.                  Қауіпсіздік ережесін айту.

4.                  Қол саусақтарынан «Отау» жасауды көрсету.

5.                  Шерту және қайта тосу әдісін көрсету.

6.                  Оқуышларды жұпқа бөлу.

7.                  «Отау» ойынын ойнату.

Сабақты тақырыбын бекіту, сұрақтар қою: Ойын барысында қандай қауіпсіздік техникасын сақтау керек? Бұл ойында қандай адамгершілік  құндылықтарды дамытамыз? Оқушыларды жұпқа бөліп, бір-біріне сұрақ қою. Бірін-бірі бағалау.

Ысқырық ,секундомер, үлкен кеңістік, шекемтасқа арналған тастар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қортынды                 10минут

 

  Сабақты қорытындылау.

Тақтада тұрған кесте «+», «-», «Қызықты», берілген стикер қағазына пікірін жазып, жабыстыру керек.

Стикерлер, қаламсап, қарындаштар, тақта.

 

Саралау — қалай көп қолдау көрсетуге жоспарлап отырсыз? Егер сіз көп қабілетті оқушылардың алдына қоюға қандай міндеттер жоспарлап отырсыз?

Қабілеті жоғары оқушыларлар меңгере алмай жатқан оқушыларға көмек беру.

Бағалау — оқушылардың білімін тексеруді қалай жоспарлайсыз?

1.      Сұрақ жауап.

2.      Оқушылардың іс-әрекетін бақылау.

Денсаулық және қауіпсіздік сәйкестігі.

шекем тас  ойындарында қауіпсіздік техникасын сақтау.

Жалпы бағалау:

 

Сабақтағы екі аспектілері қандай (қалай оқыту және танып ойлаймын) сондай-ақ барды?

1: 

 

2:

 

Қандай (қалай оқыту туралы және оқыту туралы ойлануға) Сабақтың жақсартуға ықпал мүмкін?

1: 

 

2:

 

Мен келесі сабаққа назар аудару қажеттігі туралы, жеке Сынып немесе жетістіктері / қиындықтар туралы сабақ (а) Табылған қандай?

 

 

Бағалау  өлшемдері Дискриптор

 

Ойын ережесін біледі

 

  Бестас ойынның ережесің біледі
Ережеге сай ойнай алады

 

 

 Тасты лақтырып, жердегі тасты алақаныны түсірмей ала-алады
Ойын кезінде саусақтын  икемділік жылдамдығын арттыру Тастарды ережеге сай лақтырып,  жерден жинай алады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:

6-бөлім: Бірлескен іс-әрекетті қажет ететін  қызықты ойындар.

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 6

сабақ 79-80

Қатысқандар саны:               Қатыспағандар саны:
Сабақ тақырыбы Ойын-сауық ойындарын құру.
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.2.1.1 — өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу, қимыл-әрекеттермен байланысты білімді білу және түсіну

6.2.6.1 — жарыс іс-әрекеттері және төрелік ету ережелерін білу

Сабақ мақсаттары Жарыста  төрелік ету ережелерін  меңгеру және түсіну мен қолдану.
Жетістік критерийлері  Қызықты ойындардарға байланысты баламалы нұсқаларын анықтау және қолдана білу, бірлескен жұмыс арқылы бірқатар төрелік жасау сапасын дамыту жолдарын қарастыу.
Тілдік  мақсаттар

 

Оқушыларды пікірталас диалогтарға қатыстыру (мәселен, оқушылардан қысқа жауаптарды қабылдамау, білімді ғана көрсететін сұрақтарды қоймау; оқушыларды өз білімін нәтижелі талқылау үшін пайдалануға ынталандыру, сондай-ақ оқушылар диалогқа қатыса алуы үшін қажет лексикалық қормен қамтамасыз ету);
Құндылықтарды дарыту

 

 

Олар сондай-ақ ойынға және басқа оқушыларды үйретуге арналған ережелер мен ұсыныстарды әзірлеп, өздерінің оқыту тапсырмаларын жасайды. Оқушылар командалық жұмыста сәтті болу үшін ынтымақтасу және араласу қажеттілігін ұғынуды бекіту үшін әртүрлі командалық ойындар арқылы өздерінің әлеуметтік дағдыларын дамытады. Отан сүйгіштік, тілге деген құрмет, патриотизм деген құндылықтарды қосып қойса жақсы болады деп ойлайм
Пәнаралық байланыстар Қазақ тілі, жас өспірімдер физиологиясы. Өтпейді жаратылыс тану және басқа пәндермен байланыстыру керек
АКТ қолдану дағдылары АКТ (әсіресе ғаламторды) байланыс, істестік, мазмұн жасау, дене тәрбиесі саласында көмек сұрау мен ақпарат табу үшін басты құрал ретінде қолдану.
Бастапқы білім

 

Оқушылар алдыңғы сыныптардағы және мектептен тыс қызметтегі оқыту кезіндегі әртүрлі спорттық ойындардың нұсқаларын орындай алады деп күтілуде.
Сабақ барысы.
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  

 

Ресурстар
Сабақтың басы

12-16 мин.

Уақытты жоспарлау:                                                                       Дайындық  бөлім:  Спорттық киімдеріне назар аудару.  Сәлемдесу.                                Жаңа    сабақ  түсіндіру, өтілу барысымен таныстыру.                                                                    Қатардағы  жаттығулар.                                                     Бұрылыстарды біркелкі орындау.                                                       Аяқтың ұшын, өкшесін дұрыс пайдалану.                                       Жүрістегі   жаттығулар.                                                             Жаттығуларды біркелкі, дұрыс орындау.                                                                 Жүрістегі жаттығулардан жүгірістегі жаттығуларға көшу. Баяу   жеңіл  жүгіру. Арақашықтықты сақтау. Қол кеуденің алдында, аяқтың ұшымен жүгіру. Мұрынмен тыныс алу.  Жүгірістегі  жаттығулар. Бірте- бірте ақырындап  жүріске  көшу. Кең  тыныс алу.  Жүрісте үш лекпен бұрылып үш   қатарға  тұру.                    Жалпы  дамыту, жетілдіру жаттығулары.  

Үлкен, бос кеңістік. Оқушылардың әр тобына арналған баскетбол шығыршықтары (бейімделгіш биіктігімен). Әр оқушыға арналған баскетбол добы, маркерлер, конустар.

Сабақтың ортасы

20-26

 Барлық ойыншылар екі командаға бөлінеді. Командалардың ішінде нөмірлер тәртібі бойынша саналу жүргізіледі. Командалардың әрбірінен тең қашықтықта бір доптан жатыр.  Мұғалім еркін түрде ойыншының нөмірін атайды. Аталған нөмірлер жүгіріп шығады, доптарын көтереді және оны белгіленген сызыққа дейін жетелейді (оған дейінгі қашықтық екі команда үшін бірдей болуы керек), одан кейін кері бұрылып, допты жүргізумен бірге оралады және доптарын бастапқы қалпына қояды. Жеңімпаз өзінің командасына 1 ұпай әкеледі.

Оқушылар «Соқыртеке» ойынын ойнайды (соқыр, жабайы «теке»). Бұл ойын ойынның барысында және одан кейін талқыланатын болатын тактиканы талап ететінін түсіндіріңіз. Оқушыларды үш топқа бөліңіз. Әрбір топта бір оқушыныңкөзі байланады (соқыр, жабайытеке).  Осы топтағы қалған оқушылар олардың айналасына белгілі бір аумақта жиналады және көзі байланған ойыншыға тиісуге әрекет жасайды, бірақ ұсталынып қалмауы керек. Егер оқушы жүргізгішті ұстап алған болса, ол жаға жүргізгіш болады.  Оқушылар тактиканы талқылау үшін, командада жұмыс істейотырып, әлеуметтік дағдыларын дамытады. Одан кейін олар, пайдаланған тактикасын, өздерін тиісуден қорғау үшін бейнелейді, ал «жүргізгіш» болса олардың еркін оқушыларды ұстап алу үшін қандай тактикасын пайдаланғандығын ойлауы керек.

«соқыртеке» ойыны

 

 

 

 

 

 

Үлкен, бос кеңістік.

Ойын алаңы, баскетбол доптары, бор

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nxrNR76AMXg (1.17 және 1.18 мин).

 

 

Сабақтың соңы

3-6мин

 

Сабақ соңында оқушылар рефлексия жүргізіледі:

Теориялық және практикалық жаттығуларда мұғалім спорттық ойындарды ойнаған кезде, әдеттегі қателерге назар аударады анықтамалар береді. Оқушылар таңдаған белгілі ойындарға балалардың қызығушылықтарын қолдап және дамытып, дағдыларын бақылау.

Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

 

Берілген тапсырмаларды, жүйелі жаттығулар жинағының реттілігін көрсетеді. Жаттығуларды барынша біркелкі орындау, спорттық ойындарды жалпылау. Қабілеті жоғары оқушылар ойындардағы қозғалыс әрекеттерін қайталап, сынып алдында орындалуын өз бетінше көрсету. Қозғалыс үйлесімділігіне назар аудару, көңіл бөлу. Оқушылардың өз бетінше тапсырмамен белсенді жұмыс істеуі, өз бетінше қателерін түзеу. Ойындар арқылы қозғалыс сапасын артыру. Белсенді қимыл-қозғалыс, тапсырмаларды сапалы орындауларына назар аудару.  Ойындар барысында бейресми қалыптастырушы бағалаулар. Тапсырмаларды орындау кезінде спорттық құралдардың дұрыс орналасуына көңіл бөлу.

Дене қуатын үнемдеу шарттары.

Дұрыс тыныс алу.

Сабақ барысында техника қауіпсіздік ережелерін сақтау.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бөлім ұзақ мерзімді жоспары:  Қазақтың ұлттық ойындары  Мектеп
мерзімі: Мұғалімнің аты:
сынып: 6

сабақ 81-82

Оқушылар саны:
Сабақ  тақырыбы Қауіпсіздік ережесі.  Ойын кезінде допты иелену
Оқу мақсаты: 6.1.1.1 — аздаған ауқымдағы арнайы спорттық спецификалық қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын білу және түсіну

6.3.4.1. — денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардар болу..

Сабақ мақсаты Допты қашықтыққа лақтыру әдісін қайталау
Көзбен мөлшерлеуге, дәлдеу дағдыларын қалыптастыру.
Бағалау өлшемдері Бір орында тұрып екі қолмен допты жоғарыдан берулі үйренеді

Баскетбол сабағына қойылатын негізгі талартарды игереді.

ойында әдіс-тәсілдер пайдалана алады.

Тілдік мақсаттар Адамгершілік құндылықтар: сүйіспеншілік, сыйластық, толеранттылық,
Тәрбиелеу құндылықтар

 

Қарым қатынас, шындық, патриотизм
Пәнаралық байланыс Биология, Математика, Қазақстан тарихы
 АКТ қолдану Үйге тапсырма ИКТ пайдалана отырып Интеллектуалды ойындар тақырыбы бойынша  ақпараттар жинау, танысу,  өзіне мәліметтер толықтыру, келесі сабаққа презентация дайындап әкелу.
Бастапқы білім Оқушылар алдыңғы сынып бойынша білімін сүрау  не білетінін сұрақ арқылы сұрау
Жоспарланған кезеңдері Жоспарланған іс-шаралар Ресурсы
Сабақтың басы Сабақтың тақырыбымен, оқыту мақсатымен, жетістік  критериилерімен таныстыру.

Сабақтың негізгі мақсатын айту

Қауіпсіздік ережесімен таныстыру.

Жалпы жүру, жүгіру жатығулары

Дем алу, дем басу

Жалпы дамыту жатығулары

Сабақтың тақырыбына көшер алдында кішігірім «Активити» ойыны: «Кім жылдам?» Оқушылар жұптасып бір біріне арқамен отырады, мұғалім екі қолын көтеріп ысқырып қай қолды түсірсе сол жақтағы оқушылар орнынан тұра қашуы тиіс, екінші топ оларды ұстап алулары керек. Ойынның мақсаты: оқушылар жылдам орнынан тұрып залдың қабырғасына жетуі тиіс, екінші топ оларды дереу ұстап алу керек. Бұл ойын оқушылардың ептілігін, жылдамдығын, тез шешім қабылдау әрекетін  арттырады.

Залда айнала жүгіру жаттығулары:

а) жүгіру

ә) Оң жақ иықпен адымдап секіру.

б) Сол жақ иықпен адымдап секіру.

в) Қолды жамбасқа қойып аяқты артқа серпе жүгіру.

г) Қолды алға ұстап, тізені жоғары көтеріп жүгіру.

 

Қозғалыста адымдап жүріп, орындау жаттығулары.

а) Қолды иыққа қойып айналдыру.

ә) Әр адымға денені жан-жаққа иілдіру.

б) Аяқтың ұшымен жүру.

в) Өкшемен жүру.

г) Аяқтың сырт және іш жағымен жүру.

д) Отырып қаздар жүрісі. (қол белде)

е) Отырып секіріп жүру. (кузнечик)

ж) Жай жүріп, демді қалыпқа келтіру.

Үлкен кеңістістік, ысқырық.

Тақта сабақтың тақырыбы жетістік критерийлері, оқу мақсаты жазылған тақта.

Сабақтың ортасы

 

Сабақтың тақырыбына байланысты оқушыларды жұпқа бөліп, «Дойбы» ойынын ойнату.

Допты алып жүру тәсілдері:

а) оң қолымен жүру.

ә) сол қолымен жүру.

б) оң және сол қолымен алма кезек жүру.

в) допты қолымен жүргізіп себетке лақтыру.

 

Допты екі қолымен кеудеден беру және ұстау тәсілі.

 

а) Кеуде тұстан қолды жаза сілтеп допты лақтыру. (қозғалыста, орын ауыстырып)

ә)  Кеуде тұстан қолды жаза сілтеп допты еден арқылы  лақтыру. (қозғалыста, орын ауыстырып).

 

Эстафеталық ойын.

а) Жай жүріп, демді қалыпқа келтіру.

 

Ысқырық ,секундомер, тоғызқұмалаққа арналған тақтайшалар.

http://www.iggamecenter.com/info/ru/toguzkumalak.html

Сабақ соңы

 

Оқушылар дем басу жаттығуларын жасайды.

Сабақты қорытындылау.

Тақтада тұрған кесте «+», «-», «Қызықты», берілген стикер қағазына пікірін жазып, жабыстыру керек. Оқушылар стикерлерге өздерінің ойын («+»),немесе түсінбеген жерлерін («-») , тағы да қызықты болған кезеңдерді жазып («қызықты»), тақтаға жабыстырады. Қосымша №3

Үйге  тапсырма беру.

Қаламсап, қарындаштар, стикерлер, тақта
Саралау — қалай көп қолдау көрсетуге жоспарлап отырсыз? Егер сіз көп қабілетті оқушылардың алдына қоюға қандай міндеттер жоспарлап отырсыз?

Қабілеті жоғары оқушылар ойын ережесіне сай жарыс өткізіп, меңгере алмай жатқан оқушыларды ролдік жұмыстарға жұмылдыру.

Бағалау — сіз оқушылардың материалының меңгерілу деңгейін тексеру жоспарлап қалай?

1.      Сұрақ-жауап, Оқушылардың іс-әрекетін бақылау.

Денсаулық және қауіпсіздік сәйкестігі.

Дойбы, шахмат ойынында қауіпсіздік техникасын сақтау.

Жалпы бағалау:

 

Сабақтың екі аспектілері қандай (қалай оқыту және танып ойлаймын) сондай-ақ барды?

1:

 

2:

 

Қандай (қалай оқыту туралы және оқыту туралы ойлануға) Сабақтың жақсартуға ықпал мүмкін?

1:

 

2:

 

Мен келесі сабаққа назар аудару қажеттігі туралы, жеке Сынып немесе жетістіктері / қиындықтар туралы сабақ (а) Табылған қандай?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:

6-бөлім: Бірлескен іс-әрекетті қажет ететін  қызықты ойындар.

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 6

сабақ 83-84

Қатысқандар саны:               Қатыспағандар саны:
Сабақ тақырыбы Қауіпсіздік ережесі.Ойын кезінде допты иелену
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.1.1.1 — аздаған ауқымдағы арнайы спорттық спецификалық қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын білу және түсіну

6.3.4.1. — денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардар болу

Сабақ мақсаттары Әр түрлі дене белсенділігін дамытуға байланысты жаттығуларды меңгеру және қимыл-әрекеттерді бір-бірімен байланыстыру, қозғалыстардың маңыздылығын түсіну, қолдану.
Бағалау критерийясы. Жаттығуларға байланысты баламалы нұсқаларын анықтау және қолдана білуі, бірлескен жұмыс арқылы бірқатар дене сапасын дамыту жолдарын қарастыу.
Тілдік  мақсаттар

 

Оқушыларды пікірталас диалогтарға қатыстыру (мәселен, оқушылардан қысқа жауаптарды қабылдамау, білімді ғана көрсететін сұрақтарды қоймау; оқушыларды өз білімін нәтижелі талқылау үшін пайдалануға ынталандыру, сондай-ақ оқушылар диалогқа қатыса алуы үшін қажет лексикалық қормен қамтамасыз ету);
Құндылықтарды дарыту

 

 

Олар сондай-ақ ойынға және басқа оқушыларды үйретуге арналған ережелер мен ұсыныстарды әзірлеп, өздерінің оқыту тапсырмаларын жасайды. Оқушылар командалық жұмыста сәтті болу үшін ынтымақтасу және араласу қажеттілігін ұғынуды бекіту үшін әртүрлі командалық ойындар арқылы өздерінің әлеуметтік дағдыларын дамытады.
Пәнаралық байланыстар биология
АКТ қолдану дағдылары АКТ (әсіресе ғаламторды) байланыс, істестік, мазмұн жасау, дене тәрбиесі саласында көмек сұрау мен ақпарат та өзгертубу үшін басты құрал ретінде қолдану.
Бастапқы білім

 

Оқушылар алдыңғы сыныптардағы және мектептен тыс қызметтегі оқыту кезіндегі әртүрлі спорттық ойындардың нұсқаларын орындай алады деп күтілуде.
Сабақ барысы.
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  

 

Ресурстар
Сабақтың басы

12-16 мин.

 1. Уақытты жоспарлау:                                                                       Дайындық  бөлім:  Спорттық киімдеріне назар аудару.  Сәлемдесу.                                Жаңа    сабақ  түсіндіру, өтілу барысымен таныстыру.                                                                    Қатардағы  жаттығулар.                                                     Бұрылыстарды біркелкі орындау.                                                       Аяқтың ұшын, өкшесін дұрыс пайдалану.                                       Жүрістегі   жаттығулар.                                                             Жаттығуларды біркелкі, дұрыс орындау.                                                                 Сапқа тұрғызу, амандасу, баяндама қабылдау
 2. Саптағы жаттығулар: Оңға, солға, айнал
 3. Жүгіріп жасалатын жаттығулар: Аяғымызды алдыға лақтырып жүгіру, спорттық жүгіру
 4. Дем алуды қалпына келтіру жаттығуы
 5. Жалпы дене жаттығулары: Б.қ қолдарымыз белімізде басымызды оңға, солға айналдырамыз.
 • Б.қ екі қол иықта алдымен алдыға айналдырамыз кейін артқа айналдырамыз
 • Б.қ қол белде аяқ иық кеңдігінде белімізді оңға, солға айналдырамыз
 • Б.Қ Қол тізеде, аяқ иық кендігінде тіземізді ішке айналдырамыз, сыртқа айналдырамыз
 • Б.Қ қолымыз белімізде, алдымен оң аяқпен секіреміз кейін сол аяқпен секіреміз
 • Демімізді қалыпқа келтіру жаттығуын жасаймыз

 

 

Үлкен, бос кеңістік. Оқушылардың әр тобына арналған баскетбол шығыршықтары (бейімделгіш биіктігімен). Әр оқушыға арналған баскетбол добы, маркерлер, конустар.

Сабақтың ортасы

20-26 мин

 

. Волейбол ережісні айтып есетеріне салып доппен  жаттығулар істету.

—          допты оң және сол қолмен сеткадан асыра соғу.

—          -допты екі қолмен кезек астынан не үстінен қабылдап алу.

— екіден сетка арқылы допты бірі-біріне лақтыру;

— допты екі қолмен соққан допты қабылдап алу

 

 

Үйретілген ереже бойынша волейбол ойнау

Үйретілген ереже бойынша баскетбол ойнату.

Қателерін түзеп отыру. Доп лақтыру тәсілдеріне назар аударып Допты лақтыру тәсілдерін көрсетіп отыру.

 

Доппен жүру тәсілдерінің дұрыс орындалуын қадағалау.

 

Қателіктерін дұрыстау түсіндіру, бағалау.

 

Допты шамаң келгенше кеудеден беріп және қағып алу.

Допты тура құрбысына дәл беру керек.

 

Жаттығулардың дұрыс жасалуына назар аудару.

 

 

 

Тыныс орнықтыратын және дамытатын жаттығуларға баса көңіл аудару.

 

 

Үлкен, бос кеңістік.

Оқушылардың әр тобына арналған баскетбол шығыршықтары (бейімделгіш биіктігімен). Бор (қосымша). Әр оқушыға арналған баскетбол добы, маркерлер.

Ату (допты лақтыру) – келесі мысалдарды қараңыз, ату 1-ші және 2-ші бөлімдер: https://www.youtube.com/watch?v=nxrNR76AMXg (1.17 және 1.18 мин).

 

 

Сабақтың соңы

3-6 мин.

Сабақ соңында оқушылар рефлексия жүргізіледі:

Теориялық және практикалық жаттығуларда мұғалім спорттық ойындарды ойнаған кезде, әдеттегі қателерге назар аударады анықтамалар береді. Оқушылар таңдаған белгілі ойындарға балалардың қызығушылықтарын қолдап және дамытып, дағдыларын бақылау.

Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

 

Берілген тапсырмаларды, жүйелі жаттығулар жинағының реттілігін көрсетеді. Жаттығуларды барынша біркелкі орындау, спорттық ойындарды жалпылау. Қабілеті жоғары оқушылар ойындардағы қозғалыс әрекеттерін қайталап, сынып алдында орындалуын өз бетінше көрсету. Қозғалыс үйлесімділігіне назар аудару, көңіл бөлу. Оқушылардың өз бетінше тапсырмамен белсенді жұмыс істеуі, өз бетінше қателерін түзеу. Ойындар арқылы қозғалыс сапасын артыру. Белсенді қимыл-қозғалыс, тапсырмаларды сапалы орындауларына назар аудару.  Ойындар барысында бейресми қалыптастырушы бағалаулар. Тапсырмаларды орындау кезінде спорттық құралдардың дұрыс орналасуына көңіл бөлу.

Дене қуатын үнемдеу шарттары.

Дұрыс тыныс алу.

Сабақ барысында техника қауіпсіздік ережелерін сақтау.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:

 

7-бөлім: Басқыншылық ойындардағы түсінік пен дағдыларды оқыту.                                                       

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 6

сабақ 86-86

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

 
Сабақ тақырыбы Ойын кеңістігінде бағдарлау дағдыларына үйрету. .

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін білу және орындау

6.2.4.1 — дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама түрлерін құруға қажет ережелер мен құрылымдық тәсілдерді білу және түсіну

Сабақ мақсаттары Оқушылар:                                                                                                                     — әр түрлі физикалық жаттығуларда  қозғалыстардың  комбинацияларын құруды және қолдануды  біледі;                                                                                                 — әр түрлі физикалық жаттығуларда қозғалыс  комбинациялар  реттілігін құрастыра біледі.
      Бағалау                       кр     критерийлері қозғалыс комбинацияларын құрып қолдана алады;

жылдамдық пен үйлесімдіктің  арнайы жаттығулар кешенін құрастырып

көрсете алады;                                                                                                     — ойын кеңістігінде бағдар жасай алады.

Тілдік  мақсаттар

 

Оқушылар орындай алады:                                                                                Адамның  денсаулығы мен физикалық жай-күйін   жақсартуға дене  белсенділігі қалай көмектесе  алатынын.талқылай алады.

Пән лексикасы және терминология:

• ойын-шабуыл, артық жүк тиелген ойындар, бейімделген ойындар

• футбол доп, резиналы доп, түрлі-түсті ленталар, ысқырық

• dribbling, пас, жалтару, жүгіру, лақтыру, басып алу

• жол-жөнекей ұстау, белгілеу, құлпы

• шабуылдаушы, қорғаушы, қарсыласы

• ұпайлар, мақсаттары, қағидалары

• тактика, стратегия

• бірлескен жұмыс

• допты  меңгеру, допты жоғалтып алу

• әзірлеу, жасау

• рөлдер: ойынды  құрушысы, ұйымдастырушы, көшбасшы, төреші, технологиялық картаны құрушысы

 

     Пәнаралық

    байланыстар

Дене және денсаулық ғылымдарымен байланыс — қауіпсіздік, салмақ/ағым динамикасы. Информатика (интернеттен ақпарат іздеу), математика (кеңістік, бағыт және бұрыш), биология (ағзадағы биохимиялық өзгерістер), физика (жылдамдық, салмақ, энергия), психология (шағын топтарда жұмыс жасау) пәндерімен байланыс.
    АКТ қолдану

     дағдылары

Ғаламтордан  ақпарат табу үшін ноутбуктерді пайдалану, сабақты видео құралдарға жазып алу.
   Бастапқы білім

 

Оқушылар үй мен мектеп бағдарламасынан тыс, сондай-ақ алдыңғы бөлімдер мен сыныптарда   алынған өздерінің негізгі қарым-қатынас дағдылары мен қозғалыс  дағдыларын дамыта алады.
                                                                Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  

 

Ресурстар
 Сабақтың

басы

6 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың

ортасы

10 мин

 

 

10 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың

соңы

10 мин

(Б, К) Мұғалім оқушылармен амандасады.

Содан кейін ол оқушыларға келесі сұрақтарды талқылауды ұсынады:                                                                                                                        — басқыншылық ойындарда ойын кеңістігінде  қандай бағдарлау  дағдылары қажет?                                                                                                      — жылдамдық пен үйлестіруді қалай дамытуға болады?

Мұғалім оқушылармен бірлесіп сабақ тақырыбын шығарады                      («Ойын кеңістікте түсінік және бағдарлау дағдыларын оқыту.»).

Мұғалім оқу мақсаттары мен жетістік критерийлерін оқушылардың өздері құрып, дайын нұсқамен салыстыруларын ұсынады. Осыдан сабақтың жетістік критерийлері шығарылады.

 

(Т, Ж) Жетістік критерийлері мен оқу мақсаттары құрылып болған соң, мұғалім оқушыларды 3 баладан топтарға бөледі. Ноутбуктерді таратып, қажетті сілтемені ашуды ұсынады.                     

Оқушылар сілтемені ашып ішіндегі ақпаратпен танысады.

 

(Т, Ф) Мұғалім сыныпты 4 топқа бөледі де әр топқа тапсырмасы бар карточкаларды таратып береді. Оқушылар тапсырманы орындай бастайды. Бормен еденде 10 төртбұрыштардан тұратын сатыны салады. Әуенге сәйкес олар кезекпен сатының басынан видеодан көрген арнайы жаттығуларды орындай бастайды. Әр жаттығуды 6 реттен қайталайды. Жаттығуларды орындаған соң сұрақтар қойып, талқылау өткізіп, денсаулық және физикалық жай-күй не екенін түсінуіне ықпал етіңіздер.

Тапсырманың дескриптерлері:

— жылдамдық пен үйлесімдіктің  арнайы жаттығулар кешенін құрастырып көрсете алады;

— жаттығуларды орындаған кезде аралық пен ара қашықтықты сақтайды;

— жаттығуларды орындаған кезде бірде бір төртбұрышты өткізбейді;

— жаттығуларды қатесіз орындайды.

Формативтік бағалау:

Мұғалім «бағдаршам» әдісін қолданады (әр түсті дөңгелек карточкалары): жасыл – тамаша, сары – жақсы, қызыл – қанағаттанарлық.

 

(Б, Ж, Ф) Ойын «Үшінші-артық».                                                             Алдымен қуатын және қашатын»үшінші артық» ойыншыларды таңдайды. Барлық ойнайтындар жұптарға бөлініп, бірінің артына бірі тұрып екі шеңбер құрады. Сонымен қос шеңбер болып шығады. Ойын алдында қуатын оқушы шеңберлердің ортасында тұрады, ал қашатын сыртында. Дабыл бойынша қуушы ойынды бастайды. Қашушы тек қана шеңбердің сыртымен жүгіре алады, ал қуушы шеңбердің ішімен де жүгіре алады. Кез келген сәтте қашушы ойыншы тұрған бір жұптың алдына тұрады. Бұл жағдайда үшінші-«артық» ойыншы ойынды жалғастырады, оның орнына қашады. Осылайша, барлық ойыншылар қашуға дайын болуы тиіс, өйткені жағдай ойын алаңында қойылуы мүмкін кез келген уақытта. Бір мезгілде жүгіруге тек екі ойыншы (қуушы және қашушы) мүмкін.

Қуушы қашушыны ұстаса, олар орындарымен ауысады. Ойын барлық ойыншылар толық шаршағанша ойналады.

Кішкентай қулықтар:

—          шеңбер кішіреймес үшін қашушы бір жұптың алдына тұрғаннан кейін жұптар бір қадам артқа жылжыйды;

—          қашушы шаршамау үшін тез арада бір жұптың алдына тұруы керек.

Тапсырманың дескриптерлері:                                                                         — қауіпсіздік техникасын сақтайды;                                                                      — ойын кеңістігінде бағдар жасай алады;                                                          — қашушы шеңберден алыстамайды;                                                                   — қашушы шеңбердің ортасынан жүгіріп өтпейді.

Формативтік бағалау:

Мұғалім оқушыларға бін бірі бағалау әдісін қолдануға ұсынады («бас бармақ» әдісі): бас бармақ жоғары – тамаша, бас бармақ – көлденең – жақсы, бас бармақ төмен – қанағаттанарлық.

Сұраңыз: Бұл ойын қандай физикалық қасиеттерді дамытады?

 

Рефлексия.

Сабақтың соңында оқушылар стикерлерге жаңадан алған ақпаратты жазып өз пікірлерін білдіріп мүғалімге тапсырады.

Үй жұмысы: Ғаламтор арқылы жылдамдық және үйлесімдікті дамытатын арнайы жаттығулардың жиынтықтарын көріп талқылау.

Жылдамдық және үйлесімдікті дамытатын арнайы жаттығулардың кешенін құрастыру.

 

Үлкен бос кеңістік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбуктер.

Ресурсқа сілтеме:

лестница скорости и координации

https://www.youtube.com/watch?v=BhrjqvFPNzs

Файл:               №1 карточка «жылдамдық және үйлесімдік сатысындағы арнайы жаттығулардың кешені. docx»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стикерлер, маркерлер, қаламсаптар.

Дифференциалды оқыту:    — көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз?                           -кабілеті жоғары оқушыларға қандай міндеттер қоюды жоспарлайсыз? Бағалау:                                                                      – оқушылардың берілген материалды меңгеру деңгейін қалай тексересіз? Пәнаралық байланыс:                    — денсаулық және қауіпсіздік ережелері.              — АКТ.                                           — құндылықтармен байланыс (тәрбиелік элемент)
 — оқушыларға қолдау көрсету үшін барлық сыныппен көрген бейнероликтерді талдау, сұрақтар қою арқылы жоспарлап отырмын;

— аса қабілетті оқушыларға өздеріне арнайы жаттығулар кешенін құрастыруды және талдауды ұсынамын.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— материалдың меңгерілуін бағалау сабақ бойы болады;                                             — материалдың меңгерілуінің  маңызды көрсеткіші – қимылды үйлестіру және ойын кеңістігінде бағдарлау. — коллаборативті орта құру;              — оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып тапсырмаларды құрастыру;                                            — қызмет түрлерін ауыстыру;            — кеңес беру.
Сабақ бойынша рефлексия

 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

 

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
Жалпы баға

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

 

 

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:

 

7-бөлім: Басқыншылық ойындардағы түсінік пен дағдыларды оқыту.

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 6

сабақ 87

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

 
Сабақ тақырыбы Ойын кеңістігінде бағдарлау дағдыларына үйрету
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін білу және орындау

6.2.4.1 — дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама түрлерін құруға қажет ережелер мен құрылымдық тәсілдерді білу және түсіну

Сабақ мақсаттары Оқушылар:                                                                                                                     — әр түрлі физикалық жаттығуларда  қозғалыстардың  комбинацияларын құруды және қолдануды  біледі;                                                                                                 — әр түрлі физикалық жаттығуларда қозғалыс  комбинациялар  реттілігін құрастыра біледі.
      Бағалау                       кр     критерийлері — қозғалыс комбинацияларын құрып қолдана алады;

— жылдамдық пен үйлесімдіктің  арнайы жаттығулар кешенін құрастырып

көрсете алады;                                                                                                     — ойын кеңістігінде бағдар жасай алады.

Тілдік  мақсаттар

 

Оқушылар орындай алады:                                                                                Адамның  денсаулығы мен физикалық жай-күйін   жақсартуға дене  белсенділігі қалай көмектесе  алатынын.талқылай алады.

Пән лексикасы және терминология:

• ойын-шабуыл, артық жүк тиелген ойындар, бейімделген ойындар

• футбол доп, резиналы доп, түрлі-түсті ленталар, ысқырық

• dribbling, пас, жалтару, жүгіру, лақтыру, басып алу

• жол-жөнекей ұстау, белгілеу, құлпы

• шабуылдаушы, қорғаушы, қарсыласы

• ұпайлар, мақсаттары, қағидалары

• тактика, стратегия

• бірлескен жұмыс

• допты  меңгеру, допты жоғалтып алу

• әзірлеу, жасау

• рөлдер: ойынды  құрушысы, ұйымдастырушы, көшбасшы, төреші, технологиялық картаны құрушысы

 

     Пәнаралық

    байланыстар

Дене және денсаулық ғылымдарымен байланыс — қауіпсіздік, салмақ/ағым динамикасы. Информатика (интернеттен ақпарат іздеу), математика (кеңістік, бағыт және бұрыш), биология (ағзадағы биохимиялық өзгерістер), физика (жылдамдық, салмақ, энергия), психология (шағын топтарда жұмыс жасау) пәндерімен байланыс.
    АКТ қолдану

     дағдылары

Ғаламтордан  ақпарат табу үшін ноутбуктерді пайдалану, сабақты видео құралдарға жазып алу.
   Бастапқы білім

 

Оқушылар үй мен мектеп бағдарламасынан тыс, сондай-ақ алдыңғы бөлімдер мен сыныптарда   алынған өздерінің негізгі қарым-қатынас дағдылары мен қозғалыс  дағдыларын дамыта алады.
                                                                Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  

 

Ресурстар
 Сабақтың

басы

6 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың

ортасы

10 мин

 

 

10 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың

соңы

10 мин

(Б, К) Мұғалім оқушылармен амандасады.

Содан кейін ол оқушыларға келесі сұрақтарды талқылауды ұсынады:                                                                                                                        — басқыншылық ойындарда ойын кеңістігінде  қандай бағдарлау  дағдылары қажет?                                                                                                      — жылдамдық пен үйлестіруді қалай дамытуға болады?

Жүру барысындағы жаттығулар.

а) аяқ ұшымен

б) өкшемен

в) жартылай отырып

г) толық отырып

д) саптық жүріс

Жүгіру барысындағы жаттығулар.

а) жай жүгіру

б) аяқты алға сермеп

в) тізені жоғары көтеріп

г) өкшені жамбасқа лақтырып

д) оң жақ қапталға тіркемей адым

е) сол жақ қапталға тіркемей адым

ж) арқамен жүгіру

з) жылдамдыққа

и) тынысты қалыпқа келтіру

Жалпы денені жетілдіру жаттығулары

1.Бір қалыпты  аяқ иық көлемінде, қол белде

1-4 басты оң жаққа, 6-8 сол жаққа айналдыру.

2.Бір қалыпты  аяқ иық көлемінде, қол белде

1-басты оң жаққа, 2-сол жаққа, 3-артқа, 4-алға еңкейтеміз.

3.Бір қалыпты аяқ иық көлемінде қол иықта

1-4 иықты алдыға, 6-8 артқа айналдырамыз

4.Бір қалыпты  аяқ иық көлемінде оң қол жоғары, сол қол төменде

1-2оң қол артқа кереміз

3-4 сол қолды артқа кереміз.

6.Бір қалыпты аяқ иық көлемінде, қол кеуде алдында бүгілу.

1-2 қолды кеуде алдында бүгіп кереміз

3-4 қолды жазып кереміз.

6.Бір қалыпты аяқ иық көлемінде, оң қол жоғарыда, сол қол белде

1-2  кеудені сол жақа еңкейтеміз

3-4 қолды ауыстырып еңкейтеміз

7.Бір қалыпты аяқ иық көлемінде,  қол белде

1- оң аяққа еңкейеміз

2- ортаға

3- сол

4- Бір қалыпты

8.Бір қалыпты аяқ иық көлемінде қол төменде

1- қол жоғарыда

2- қол алға еңкейеміз

3- отырамыз

4- Бір қалыпты

9.Бір қалыпты аяқ иық көлемінде қол белде

1-2 оң аяққа

3-4 сол аяққа

6-8 қос аяқпен секіреміз

 

 

 Тапсырманың дескриптерлері:

— жылдамдық пен үйлесімдіктің  арнайы жаттығулар кешенін құрастырып көрсете алады;

— жаттығуларды орындаған кезде аралық пен ара қашықтықты сақтайды;

— жаттығуларды орындаған кезде бірде бір төртбұрышты өткізбейді;

— жаттығуларды қатесіз орындайды.

Формативтік бағалау:

Мұғалім «бағдаршам» әдісін қолданады (әр түсті дөңгелек карточкалары): жасыл – тамаша, сары – жақсы, қызыл – қанағаттанарлық.

 

(Б, Ж, Ф) Жалпы оқушыларды сапқа тұрғызып   жаңа сабақты түсіндіру.

Акробатикалык алға қарай тоңқалаң асу, денені жинақтап алып аударылып түсу. Оған керісінше, артқа қарай домалап, асып түсу, жаттығудың аяқ кезінде қолды тіреу арқылы денені аударып түсіру.

Алғада, артқада домалап түсуді орындау үшін жинақталу қажет. Жинақталуды үйренген соң, бастапқыда біреудің көмегі арқылы, алға қарай домалап түсуге көшу керек. Оқушы жүрелеп отырады, бас екі тізенің арасына қарай еңкейтіледі. Аяқты тіреп итерілу қарсаңында және домалап түсудің алдында басын төсенішке тигізбей екі тізесіне қарай жақындатады, сөйтіп, денені бірден аударып түсуге көмектеседі.

Артқа қарай домалап түсуде әуелі шалқалап жатып, қолды иықтан асыра тіреу арқылы артқа тербетілеуден бастаған жөн. Сосын жауырынға тұрған қалыптан артқа қарай аударылып, қолды иықтан асыра еденге тигізіп қайтадан жүрелеп отыру. Келесі кезек-жүрелеп отырудан артқа домалап түсу, қолды тіреп тізерлеп отыру; домалап асып түсіп, аяқты алшақ қойып тіреп тұру; артқа қарай домалап асып түсу.

Жүреден жартылай отырып, артқа тоңқалаң асу, аяқты түзу ұстап жауырынмен тұру, сосын алға тоңқалаң асу, соңында түзуленген аяқты жіберіп, алақанмен еденге тірелу, қайтадан қалпына келу. Дәл осылай, бірақ қолмен ешнәрсеге тірелмеу керек. Тапсырманың дескриптерлері:                                                                         — қауіпсіздік техникасын сақтайды;                                                                      — ойын кеңістігінде бағдар жасай алады;                                                          — қашушы шеңберден алыстамайды;                                                                   — қашушы шеңбердің ортасынан жүгіріп өтпейді.

Формативтік бағалау:

Мұғалім оқушыларға бін бірі бағалау әдісін қолдануға ұсынады («бас бармақ» әдісі): бас бармақ жоғары – тамаша, бас бармақ – көлденең – жақсы, бас бармақ төмен – қанағаттанарлық.

Сұраңыз: Бұл ойын қандай физикалық қасиеттерді дамытады?

 

Рефлексия.

Сабақтың соңында оқушылар стикерлерге жаңадан алған ақпаратты жазып өз пікірлерін білдіріп мүғалімге тапсырады.

Үй жұмысы: Ғаламтор арқылы жылдамдық және үйлесімдікті дамытатын арнайы жаттығулардың жиынтықтарын көріп талқылау.

Жылдамдық және үйлесімдікті дамытатын арнайы жаттығулардың кешенін құрастыру.

 

Үлкен бос кеңістік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбуктер.

Ресурсқа сілтеме:

лестница скорости и координации

https://www.youtube.com/watch?v=BhrjqvFPNzs

Файл:               №1 карточка «жылдамдық және үйлесімдік сатысындағы арнайы жаттығулардың кешені. docx»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стикерлер, маркерлер, қаламсаптар.

Дифференциалды оқыту:    — көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз?                           -кабілеті жоғары оқушыларға қандай міндеттер қоюды жоспарлайсыз? Бағалау:                                                                      – оқушылардың берілген материалды меңгеру деңгейін қалай тексересіз? Пәнаралық байланыс:                    — денсаулық және қауіпсіздік ережелері.              — АКТ.                                           — құндылықтармен байланыс (тәрбиелік элемент)
 — оқушыларға қолдау көрсету үшін барлық сыныппен көрген бейнероликтерді талдау, сұрақтар қою арқылы жоспарлап отырмын;

— аса қабілетті оқушыларға өздеріне арнайы жаттығулар кешенін құрастыруды және талдауды ұсынамын.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— материалдың меңгерілуін бағалау сабақ бойы болады;                                             — материалдың меңгерілуінің  маңызды көрсеткіші – қимылды үйлестіру және ойын кеңістігінде бағдарлау. — коллаборативті орта құру;              — оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып тапсырмаларды құрастыру;                                            — қызмет түрлерін ауыстыру;            — кеңес беру.
Сабақ бойынша рефлексия

 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

 

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
Жалпы баға

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

 

 

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:

 

7-бөлім: Басқыншылық ойындардағы түсінік пен дағдыларды оқыту.

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 6

сабақ 88-89

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

 
Сабақ тақырыбы Жеке және командалық ойын әрекеттері
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.1.6.1 — аздаған ауқымдағы дене жаттығуларының тактикасын, стратегиясын және құрылымдық идеяларын білу және сипаттау
Сабақ мақсаттары Шағын диапазондағы дене жаттығуларының құрылымдық идеяларының тактикалары мен стратегияларын бағалай және қолдана алады.
      Бағалау                     кр     критерийлері Оқушылар шағын диапазондағы дене жаттығуларының құрылымдық идеяларының тактикалары мен стратегияларын біледі және сипаттай алады
Тілдік  мақсаттар

 

Оқушылар орындай алады:                                                                                Адамның  денсаулығы мен физикалық жай-күйін   жақсартуға дене  белсенділігі қалай көмектесе  алатынын.талқылай алады.

Пән лексикасы және терминология:

• ойын-шабуыл, артық жүк тиелген ойындар, бейімделген ойындар

• футбол доп, резиналы доп, түрлі-түсті ленталар, ысқырық

• dribbling, пас, жалтару, жүгіру, лақтыру, басып алу

• жол-жөнекей ұстау, белгілеу, құлпы

• шабуылдаушы, қорғаушы, қарсыласы

• ұпайлар, мақсаттары, қағидалары

• тактика, стратегия

• бірлескен жұмыс

• допты  меңгеру,  допты жоғалтып алу

• әзірлеу, жасау

• рөлдер: ойынды  құрушысы , ұйымдастырушы, көшбасшы, төреші, технологиялық   картаны құрушысы

     Пәнаралық

    байланыстар

Дене және денсаулық ғылымдарымен байланыс, қауіпсіздік, салмақ/ағым динамикасы. Информатика (интернеттен ақпарат іздеу), математика (кеңістік, бағыт және бұрыш), биология (ағзадағы биохимиялық өзгерістер), физика (жылдамдық, салмақ, энергия), психология (шағын топтарда жұмыс жасау) пәндерімен байланыс.
    АКТ қолдану

     дағдылары

Ғаламтордан  ақпарат табу үшін ноутбуктерді пайдалану, сабақты видео құралдарға жазып алу.
   Бастапқы білім

 

Оқушылар үй мен мектеп бағдарламасынан тыс, сондай-ақ алдыңғы бөлімдер мен сыныптарда   алынған   меншікті негізгі қарым-қатынас   дағдылары мен қозғалыс  дағдыларын дамыта алады.
                                                                Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  

 

Ресурстар
 Сабақтың

басы

 

10 минут

 

Мұғалім оқушылармен сәлемдеседі.

Сәлемдескеннен соң, оқушылармен келесі сұрақтарды талдайды:

— спорттық ойындарда қандай түрлерін білесіңдер?

— ойын тактикасы не екенін білесіңдер ме?

— ойын стратегиясы не екенін білесіңдер ме?

Әріқарай мұғалім сабақтың тақырыбын айтады: «Ойындағы жеке жіне командалық әрекеттер».

Мұғалім оқушылардың өздеріне оқу мақсаттарынан жетістік критерийлерін шығаруды ұсынады, оларды дайын критерийлермен салыстыртқызады.

(Б, Ж) Мұғалім жаттығуды өткізуді ұсынады. Оқушылармен бірге көшбасшыны таңдап, дене жүктемелеріне дайындау үшін, әртүрлі бұлшықеттер топтамасына жаттығу жасатқызады.

Әр әрекет үшін үлкен бос кеңістік.

 

Сабақтың ортасы

 

26 мин

(К) Мұғалім баскетбол ойынынан үзінді көруді ұсынады (сілтеме).

(К)  Көрген бейнебаянды талқылау:

—  Сары майкадағы команда шабуыл жасағанда қандай тактикалық әрекеттер жасайды?  

( мұғалім ойынның нақты үзіндісін көрсетеді).

— ақ майкалы команда қорғаныста қандай стратегиялар қолданды?

( мұғалім ойыннның нақты үзіндісін көрсетеді).

(К, Т) Әрі қарай суреттер (1 команда баскетбол добының суреті, екінші команда волейбол добының сурет»)  арқылы сыныпты екі қомандаға бөледі.

Ойын үшін:

 1. «Допты 10 рет беру» (№3 қиықша).

Тапсырмаларға дескрипторлар:

— қарсылас команда алып қоймас үшін 10 рет допты өз командаластарына беру керек

— доптьы екі қолмен жүргізуге болмайды

 1. «Пингвиндер жүгірісі» » (№4 қиықша).

Тапсырмаларға дескрипторлар:

Әр оқушы:

аяқтын ортасына баскетбол добын қыстырады

— баскетбол қалқанын айналып келеді

— жүгіріп өткен қатысушылар лектің соңына тұрады.

(К) Мұғалім ойынды талқылауды ұсынады.

— ойын барысында қандай тактикалық әрекеттер қолдандыңдар?

— қандай стратегиялар қолдандыңдар?

— ойын жағдайында барлығы жүзеге асты ма?

-ойын барысында қандай қиындыққа тап болдыңдар?

 (К, Қ) Әрі қарай мұғалім командаларға ойын барысында «қарсыластарының» қолданған тактикалық әрекеттері мен стратегияларына қалыптастырушы бағалау жүргізуді сұрайды.

ФБ смайликтар арқылы орындалады:  (өте жақсы – көнілді, жақсы – күлімсүреп, нашар — жылайтын).

Әр әрекет үшін үлкен бос кеңістік.

Ноутбуктар. Баскетбол ойынның

үзіндісіне сілтеме: https://www.youtube.com/watch?v=efNUV8l6FVc_

Файл: №1-карточка, файл: №2-карточка,

файл: №3-карточка №3.

Баскетбол доптары, фишкалар, мұғалімге ысқырық, смайликтар.

Сабақтың

соңы

10 минут

Сабақтың соңында оұушылар рефлексия жасайды:

—          Не білдім, не үйрендім

—          Не түсініксіз

—          Әлі де жұмыс жасау керек

Стикерлер, маркерлер, қаламсаптар.
Дифференциалды оқыту:    — көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз?                           -кабілеті жоғары оқушыларға қандай міндеттер қоюды жоспарлайсыз? Бағалау:                                                                      – оқушылардың берілген материалды меңгеру деңгейін қалай тексересіз? Пәнаралық байланыс:                    — денсаулық және қауіпсіздік ережелері.              — АКТ.                                           — құндылықтармен байланыс (тәрбиелік элемент)
Топтық және командалық жұмыстар қолдану арқылы  үлгерімі жақсы оқушылардың көмегімен қабілеті төмен оқушыларға қолдау жасауды жоспарладым. Жоғары қабілетті оқушыларға команда капитаны немесе өз командаларын басқаруды ұсынамын. Оқушылар ойыннның тактикасы  мен стратегиясы не екенін біледі. Олар қомандада ойнай алады және қорғаныстағы және шабуылдағы тактикалық әрекеттерді бірге қарастырады.

Өзіндік талдау және қалыптастырушы бағалау арқылы і сабақ барысында бағалау жүргізіледі.

Оқушылар сабақ барысында ҚТ ережелерін сақтайды.
Сабақ бойынша рефлексия

 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
Жалпы баға

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар Мектеп:
Күні:    Сынып: 6

сабақ 90

Мұғалімнің аты-жөні:
Қатысқандар саны:                                    Қатыспағандар саны:
Сабақ тақырыбы: Жеке және командалық ойын әрекеттері
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.3.2.1  Дене жаттығуларын орындау кезінде ағзадағы дене өзгерістеріне бірқатар әрекеттерді бейімдеу

6.1.1.1 Негізгі дене жаттығуларын орындауда  әр-түрлі қозғалыс дағдыларын бағалау және талдау

 

Сабақтың мақсаттары: . Оқушыларға жеке және командалық жауапкершілікке, ойын тәртібіне, жолдастыққа тәрбиелеу.
Бағалау критерийлері:
Оқушы оқу мақсатына жетті егер:

— Оқушылардың допты менгеруін артады

Оқушылар шектеулі қалыпта жүрісті көрсете алады.

-Оқушылар үйренген шаңғы жүрісімен жүреді.

  ·
Құндылықтарды дарыту  Сабақ кезінде бір-біріне деген әділдік. Ойын немесе жаттығу кезінде , жауапкершілігін арттыру топты қорғай білу. Жауапкершілік. Өзіңе және басқаларға сыйластықпен қарау.
Пәнаралық байланыстар Биологияа пәнімен байланыстыру.
АКТ қолдану дағдылары  Дидактикалық материалдар. Ноутбуктен әртүрлі шаңғы жүрістерінің техникасын көрсету.
Бастапқы білім Баскетбол .
 

 

 

Сабақ барысы

Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
Сабақтың басы

                     10-16

 

Дайындық бөлімі
Сапқа тұру түзел тік тұр сәлемдесу, оқушыларды түгендеу,саптық жаттығулар оңға, солға бұрыл кері айнал .
Жалпы дамыту жаттығулары: спорт залды айланып жайлап жүру, жүгіру,тізені биік көтеріп жүгіру, оңға және солға қарай тіркеме адыммен жүгіру, артпен жүгіру, алмен жүгіру.қаз жүріс терең жүріп демалу. Сапқа тұру. қатармен саналу 1-2-3ке санал
Бір орыннан және қозғалып жасалатын жаттығулар:
1. Б.қ.аяғымыз иық көлемінде қалымыз белде басымызды айналдырамыз
2. Б.қ. екі қолды алға және артқа айналдыру.
3. Б.қ оң қол жоғарыда сол қол төменде қолымызды алмастырамыз
4. Б.қ. екі қолды алға ұстап, оң аяқты сол қолға, сол аяқты оң қолға қарама-қайшы көтеру.
6. Б.қ. екі аяқты иық тұсында ұстап, алға иіліп тұру.
6. Б.қ. екі аяқты алшақ ұстап, бір орыннан отырып тұру.
7. Б.қ.1 қолымыз жоғалыда созыламыз 2 тіземізді бүкпейміз қолымызды аяқтың ұшына тейгіземіз 3 отырамыз 4 тұрамыз
8. Б.қ қолымыз белде белді оңға 2 рет солға екі рет қозғалтамыз .
9. Б.қ 1оң аяқтың ұшына қолымызды тейгіземіз 2 жерге тейгіземіз 3 сал аяққа қолымызды тейгіземіз 4 бастапқы қалып
12мин
7-реттен
7-реттен
 

Әр жаттығу үшін үлкен, таза кеңістік.

Әрбір қызмет түрі үшін үлкен, бос кеңістікт. Жүгіруге арналған шаңғы жолы (таңдау бойынша, уақытты жариялау және атмосфераны қалыптастыру үшін ынтымақ жұмыс істейтін орта).

 

 

 

 

 

 

 

Шаңғы құралдары, шаңғы спортына бейімделғен жылы киім.

Сабақтың ортасы

                       60-66

Жеке қорғану.

Тактикалық сызу тақтасында көрсету және алаңда орындату.

Зоналық қорғану.

Зоналық қорғанудың ерекшелігі ол командалық әрекетте допқа қарай қозғалысты бірдей бес ойыншы бастайды.

Қорғаушы ойыншылар арасында ашық жер қалмау керек.Әрбір қорғаушы өз зонасында қарсылас ойыншыға қарсы әрекет жасай отыра басқа зоналарға өз ойыншысына көмек беру үшін ауысуына мүмкіндігі бар.Сондықтан қорғаныстың бірінші шегіне жылдам қозғалатын ойыншыларды қояды.Олардың пас берген кездегі допты қағып алып шабуылға шығу мүмкіндіктері бар.

Аралас қорғану.

Бұл қорғанудың түрі бір мезгілде екі қорғаныс әдістерін пайдалануға мүмкіндік етеді жеке және зоналық қорғанысты. Бір,екі ойыншы қарсылас команданың шебер ойыншыларына қарсы әрекет жасап жатқанда басқалары зоналарында қорғаныс әрекеттеріне дайын болып тұрады.

Допсыз келе жатқан ойыншыға қарсы әрекеттер

Тактикалық сызу тақтасында көрсету және алаңда орындау.

Доппен келе жатқан ойыншыға қарсы әрекеттер.

Тактикалық сызу тақтасында көрсету және алаңда орындату.

Өткен тақырыппен байланыстыру

Допты торға тастау

Қортынды бөлім:

Сыныпты қатарға тұрғызу

Жаңа сабақты пысықтау

Оқушыларға жетістіктері мен кемшіліктерін айту

Бағалау

Тактикалық сызу тақтасында көрсету

Допсыз келе жатқан ойыншыға қарсы әрекеттер қорғануда үлкен белсенділікті қажет етеді.Қорғаушының негізгі мақсаты шабуылшының қозғалыс әрекеттерін бақылап тұру және оның қауіпті жерге орналасуына кедергі жасау, допты қабылдауға мүмкіндігін шектеу,допты алып қоюға әрекет жасау.Ол үшін қорғаушы,шабуылшымен себеттің аралығында жанында сәл артында болуы қажет немесе доппен басқа шабуылшының жанында сәл алдында болуы қажет.Қорғаушы бір мезгілде шабуылшымен доптың қай жерде тұрғанын көріп тұру қажет.

Доппен келе жатқан ойыншыға қорғаушы негізгі көңілді пас беру әрекеттеріне себетке қарай қозғалыс жасауына және допты дәл себетке лақтыруына кедергі жасауы қажет,қорғаушы шабуылшымен себетпен екеуінің арасында орналасады.Себетке допты лақтыру мүмкіндігіне барынша кедергі жасауы қажет,ол үшін қорғаушы дұрыс орынға орналасу және тұрысын таңдау керек.Сыныпты екі топқа бөліп допты торға тастау элементін орындату)

Доп беру жаттығулары мен ойындары.
1.Допты екі қолмен кеуде тұсынан қабырғаға лақтырып қағып алу.
2.Екі оқушы қарама –қарсы тұрып , бір- біріне екі қолмен кеуде тұсынан доп беру .
3. Екі оқушы қатар жүріп (жүгіріп) келе жатып бір –біріне екі қолмен кеуде тұсынан доп беру .
Сыныптағы оқушылар екі-екіден жұптасып , жұптағы екі оқушы бір-біріне 3-4 м қашықтықта қарама-қарсы тұрады және әрқайсысында бірден доп болады . Белгі берілісімен олар екі қолмен кеуде тұсынан бір-біріне доп береді .
Допты алып жүру жаттығулары

1.Допты бір орында тұрып алып жүру (жерге ұрып тұру).

2. Допты өзін айналдыра алып жүру .

3. Допты жүріп жүгіріп бара жатып алып жүру.

4. Допты жүру жүгіру бағытын өзгерте алып жүру
.
6. Допты алып жүру , тоқтау және доп беру .
Допты екі қолмен жоғарыдан лақтыра алуын менгерту.

Жаттығуларды дұрыс орындалуын қадағалау.

Тез жылдам допты жерге түсірмеулері тейіс.

Жаттығуларды дұрыс орындалуын қадағалау.

Әрбір қызмет түрі үшін үлкен, бос кеңістікт. Жүгіруге арналған шаңғы жолы (таңдау бойынша, уақытты жариялау және атмосфераны қалыптастыру үшін ынтымақ жұмыс істейтін орта).

Әр оқушыға арналған 40-60 метірлік оқу жаттығу шаңғы жолы.

Мұғалім үшін ысқырық, шаңғы құралы және секундамер.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mnVdlpMrobY

Сабақтың соңы

8-10

Рефлексия:

Мұғалім қортындылап, рефлексия жүргізеді. Оқушыларға сабақ жайында өз ойларын айтуды ұсынады.

Мұғалім үйге тапсырма береді: спортының терминдерін біліп алу.

Таң ертеңгілік жаттығу, пресс, таянып жатып еденнен итерілу, кермеден тартылу.

                                                              Қосымша ақпарат
Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

 

·      Композициялық тапсырмалар кезінде нәтижесі, тапсырмасы мен жабдығы бойынша айырмашылық.

·      Өз қимылдар сөз қорын тереңдету үшін реттіліктерін құрғанда қабілетті оқушыларға қиындау сұрақтар қойыңыз.

·      Сәл әлсіз оқушыларға көмектесу үшін композициялық тапсырмаларды және де топ мүшелері санын азайту немесе жеңілдету.

·      Байқау, тыңдау, сұрақ қою.

·      Оқушылар қозғалғанда қажет болғанда тоқтап, қауіпсіздік туралы біліп, тапсырмаға қатыса ма?

·      Оқушылар алаңда ара қашықтықты және динамикалық өзгерістерді біле ме?

Топтық композиция мен талқылау сапасы.

·      Композициялық тапсырмалар кезінде нәтижесі, тапсырмасы мен жабдығы бойынша айырмашылық.

·      Өз қимылдар сөз қорын тереңдету үшін реттіліктерін құрғанда қабілетті оқушыларға қиындау сұрақтар қойыңыз.

·      Сәл әлсіз оқушыларға көмектесу үшін композициялық тапсырмаларды және де топ мүшелері санын азайту немесе жеңілдету.

Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
Жалпы баға

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:

ар.

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 6

сабақ 91—92

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

 
Сабақ тақырыбы : Ойын стратегиясын құрудағы дағдыны дамыту.
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.2.8.1 — түрлі қимыл-қозғалыс негіздерімен шарттастырылған рөлдерді анықтай білу

6.1.6.1 — қимыл-қозғалыс белсенділігімен байланысты қиындықтарды жеңу және қауіп-қатерге жауап қайтара білудің қарапайым дағдыларын білу және анықтау

Сабақ мақсаттары  Жүгіру элементтері бар эстафета ойындарын оқушыларға орындату. Жүгіру кезінде қосымша жаттығулар орындауға үйрету.

Ойындар арқылы күш, иілгіштік, секіргіштік, тез аңғару және шапшаңдық сияқты дене қасиеттерін дамыту

Бағалау  критерийлері ·         Қауіпсіздік ережесін және жаттығу жасау барысында техникасын түсінеді.

·         Ойынынның әр кезенінде бірлесе ойлана отырып бірлесе жұмыс жасайды.

·         Окушылар спорттық ойындар арқылы оқу,тәрбие,сауықтыру және дене шынықтыруға қызығады.

·         Ойын аяқталысымен  бағалау және топты бағалау  мен өзара түсінік жүргізеді.

·         Көшбашылық қабілетті дамыту үшін оқушылар пікір талас ұйымдастырады.

Тілдік  мақсаттар

 

Оқушыларға арналған ғылыми/академиялық тілде жазылған тілдік мақсат мысалы оқушыларға осы бөлімнің пәнді меңгеру мақсаттарына жетуге көмектесу үшін төменде беріліп отыр.

 • Көшбасшылық, командалық және қарым-қатынас дағдылары
 • ережелер, тәуекел, қауіпсізді
 • ойындағы бірлестік
 • стратегия
 • қарқын
 • сыйластық, тиісті тәртіп
 • талқылау, жоспарлау, қарастыру
 • бағалау, есептеу
 • қарқындылық: төмен, біркелкі, жоғары
 • үңгір, көздерге арналған орам
 • тығылыспақ ойыны
 • қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық
 • оқу,тәрбие,сауықтыру
 • тапсырма, тәуекел Физикалық қасиеттер кешені (күш, жылдамдық, жарыстар және қазылар алқасы;

Талқылау сұрақтары:

• Топтың қандай стратегиялары жақсы жұмыс істеді?

•Сіз бірге тиімді және қауіпсіз жұмыс істедіңіз бе?

•Сіздің тобыңызда, басқаларды бағыттаған көшбасшы болды және сіздер барлықтарыңыз бірге әріптес болдыңыз және идеялармен тең бөлістіңізбе?

• Шыдамдылықты арттыруға арналған жаттығуларды орындауда қандай қиындықтар болды және тапсырма орындауда оларды қалай жоюға болады?

Неге кейбір жаттығулар басқаларына қарағанда көбірек физикалық белсенділікті талап етеді?

Құндылықтарды дарыту   •Денсалықты бекітуге арналған шыдамдылықты дамыту жаттығулары кешені мен, физикалық жаттығулар қандай салым енгізгенін контекст үшін, басқалардың білімін бағалай, талқылай, өздерінің білімдерін бағалап көрсеете алады. Құндылықтар ұлтық құндылықтар т.б.
Пәнаралық байланыстар  Сабақты математика, биология,  физика пәнімен байланыстыру.  6 сынып  физика өтпейді. Дүние  тану және жаратылыс тану пәнімен байланыстыру керек деп ойлайм
АКТ қолдану дағдылары Ойындардын  ережелерін, әдіс тәсілдерін интернеттен көрсету .
Бастапқы білім Оқушыларға арнайы шешім шығаруға қабілеттерін дамыту ұсынылады, олар сонымен бірге көшбасшылыққа өзін және басқаларды бағалауга  шешім шығаруға , өздерінің техникалық, тактикалық және коммуникативтік қабілеттерін жаңартады.
Сабақ барысы                            
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  Ресурстар
Сабақтың басы

10-16

 

Оқушыларды қатарға тұрғызу сәлемдесу, рапорт қабылдау, сабақ мақсаттарымен таныстыру. Бір орында оңға,солға, кері бұрылу алаң шетімен қолды жоғары көтеріп, аяқ ұшымен және қолды белге қойып өкшемен жүру, жүруден жүгіріске өтіп алаң шетімен жүгіру. Жүгіруден жүріске өтіп, жалпы дамыту жаттығуларын жасау, дене қыздыру жаттығулары.                                                        Орнында жасалатын жаттығулар:1. Б. Қ екі қол белде.1 — 4 басты оңға айналдыру. 1 — 4 басты солға айналдыру. 2. Б. Қ екі қол иық үстінде, аяқ иық кеңдігінде алшақ.1 — 2 иықты алға айналдыру.3 — 4 артқа айналдыру. 3. Б. Қ. екі қол кеуде тұсында. 1 — артқа керілу. 2 — оңға бұрыла шынтақты жазу. 3 — б. қ. 4 — солға бұрыла шынтақты жазу. 4. Б. Қ. сол қол белде, оң қол жоғары. 1 — 3 солға иілу. 3 — 4 оңға иілу. 6. Б. Қ. аяқ иық кеңдігінде алшақ. 1 — оң қолдың ұшын сол аяққа. 2 — сол қолдың ұшын оң аяққа тигіземіз. 6. Б. Қ. екі қол тізеде. 1 — 2 тізені оңға айналдыру.3 — 4 солға айналдыру.

Тынықтыру жаттығулары: Негізгі бөлім  кішігірім активити оынын ойнату.                 Жыланның құйрығын ұстау ойыны. Ойын ұзактығы 3-6 мин аралығында ойнатылады, оқушылар колонаға тұрады,окушылар екі колмен алдында тұрған окушынын ыйығынан немесе белінен екі қолмен ұстап тұрады. бір оқушы калонаға карап тұрады ол окушынын максаты колонанын сонғы жағында турған оқушының ыйығына қолын тйгізу ,ал колонадағы окушылар бірлесіп бірге қозғала отырып колонаның артқы жаңына өткізбеу.(колона арасы үзілмеу керек )

Калона сөзін  қазақшаға аударып жазу керек

 

Әр жаттығу үшін үлкен, таза кеңістік. Мұғалім үшін ысқырық.

Сабақтың ортасы  

16-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Баскетбол ойынының «Оң және сол қолмен допты ауыстыра алып жүру», «2-3м қашықтықтан торға доп тастау».
Пәнаралықбайланыс:Геометрия және физика , география пәндері
«Миға шабуыл» стратегиясы:Оқушыларға сұрақтар қойылады.1.Әр түрлі спорттық ойындар доптарының арасынан баскетбол добын таңдау
2.Баскетбол добының геометриялық пішінін сипаттау
3.Доптың ұшу траекториясын физикалық тұрғыдан сипаттау.
Баскетбол ойынының қысқаша шығу тарихымен таныстырып, баскетбол добының геметриялық пішінін сипаттау және физикалық тұрғыдан допты лақтыру траекториясын көрсету, ойын ережесін түсіндіру.
Қауіпсіздік ережелерімен таныстыру.
Ойын элементтерін үйрету және командалық ойын барысындағы ойыншылардың тактикалық тұрғыдан алғандағы алаңда орналасу тәртібін меңгерту
Оқушылар екі сапқа сапталады:
Допты бұрыштан бұрыштарға жерге соғып жүргізеді:
• Оқушылар допты жерге соғып, кедергілерден жылан тәріздес жүгіріп келу.
Ереже: Допты бір (оң әлде сол)қолмен алып жүреді. Буынынан ашылған саусақтар арқылы допты төмен итеріп алып жүреді, итеріс күші шынтақтың бүгіліп жазылуына байланысты болады. Допты алып жүруде ойыншы аяғын сәл бүгіп қозғалады.
2-3метрден торға доп тастау:
• Оқушылар үш секундтық аймақ ішінен допты баскетбол себетіне лақтыру.
Ереже:баскетбол добын кеудеден екі қолмен немесе секіріп баскетбол себетіне допты лақтырулары керек.

Жеңілдетілген ереже бойынша баскетбол ойынына екі команда (6х6) қатысады. Әр команда қарсыласының торына көбірек доп түсіруге ұмтылады
10-12мин

6 мин

2тайм
6мин Тыныштық сақтау.

Оқушылар екі қатарға дұрыс сапталуын қадағалау.
Оқушылар кедергілердін арасынан допты бір қолмен жерге cоғып жүгіріп өтуін қадағалау.

Айып алаңынын сызығын баспай себетке лақтыруын қадағалау

Оқушылар екі командаға дұрыс бөліну қадағалау.

Оқушыларды бір қатарлы сапқа тұрғызамыз. Үш топқа бөлеміз. Үш топты сапқа түрғызамыз. Оқушыларды қауіпсіздік ережесімен таныстыру. Ойынның шартымен таныстыру:

Қайталап жүгіру (3х10 м.)

 

«Допты бер де отыр» ойыны. Белгіленген сызықтан аспай допты көтеріп беру, кеудеден немесе бастан асыра лақтыру. Допты тосып лақтырып отыра қалу, келесі бала тосып алып, допты қайта лақтыруға дағдыланады.

Негізгі тұрыста оң қолмен допты жүргізу, қайтарға сол қолмен жүргізу.

Доты аяқ арасына қысып, кедергілер арасынан алып жүру.

 

Шығыршықпен секіріп жүгіру.

 

Баскетбол добын кедергілер арасымен қолмен жерге ұру арқылы барып, қайтарда футбол добын аяқпен кедергілердің арасымен алып қайту.

 

 

Әр жаттығу үшін кең, таза кеңістік.

 

 

 

Мұғалім ысқырығы

Керекті спорттық жабдықтар және инвентарь:

Кроссқа дайындық ресурстары:

https://www.youtube.com/watch?v=X4wNW8dp2YU

Сабақтың соңы

                        8-10

Жабдықты топпен ақырын орнына қою және басқа топтар бұны аяқтамағанша, орын тауып, тұру. Оқушылар қолды жоғары созып алға қарай жылжый жұреді. Тыныс алу жүйесін қалпына келтіру жаттығуларын орындау  үйге тапсырма беру қорытындылау.
Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

 

·      Композициялық тапсырмалар кезінде нәтижесі, тапсырмасы мен жабдығы бойынша айырмашылық.

·      Өз қимылдар сөз қорын тереңдету үшін реттіліктерін құрғанда қабілетті оқушыларға қиындау сұрақтар қойыңыз.

·      Сәл әлсіз оқушыларға көмектесу үшін композициялық тапсырмаларды және де топ мүшелері санын азайту немесе жеңілдету.

·      Байқау, тыңдау, сұрақ қою.

·      Оқушылар қозғалғанда қажет болғанда тоқтап, қауіпсіздік туралы біліп, тапсырмаға қатыса ма?

·      Оқушылар алаңда ара қашықтықты және көшбасшы ол не  біле ме?

Топтық жұптық  талқылау сапасы.

·      Денсаулық пен дене, қауіпсіздік, салмақ/ағын динамикасы

 

Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
Оқушылар флипчатпен жұмыс жасай білді, және бірлесе талқыладық.
Жалпы баға

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 6

сабақ 93

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

 
Сабақ тақырыбы Ойын стратегиясын құрудағы дағдыны дамыту
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.2.8.1 — түрлі қимыл-қозғалыс негіздерімен шарттастырылған рөлдерді анықтай білу

6.1.6.1 — қимыл-қозғалыс белсенділігімен байланысты қиындықтарды жеңу және қауіп-қатерге жауап қайтара білудің қарапайым дағдыларын білу және анықтау

Сабақ мақсаттары Оқушылар:                                                                                                                     — әр түрлі физикалық жаттығуларда  қозғалыстардың  комбинацияларын құруды және қолдануды  біледі;                                                                                                 — әр түрлі физикалық жаттығуларда қозғалыс  комбинациялар  реттілігін құрастыра біледі.
     Бағалау                      кр     критерийлері — қозғалыс комбинацияларын құрып қолдана алады;

— жылдамдық пен үйлесімдіктің  арнайы жаттығулар кешенін құрастырып

көрсете алады;                                                                                                            — ойын кеңістігінде бағдар жасай алады.

 

 

Тілдік  мақсаттар

 

Оқушылар орындай алады:                                                                                Адамның  денсаулығы мен физикалық жай-күйін   жақсартуға дене  белсенділігі қалай көмектесе  алатынын.талқылай алады.

Пән лексикасы және терминология:

• ойын-шабуыл, артық жүк тиелген ойындар, бейімделген ойындар

• футбол доп, резиналы доп, түрлі-түсті ленталар, ысқырық

• dribbling, пас, жалтару, жүгіру, лақтыру, басып алу

• жол-жөнекей ұстау, белгілеу, құлпы

• шабуылдаушы, қорғаушы, қарсыласы

• ұпайлар, мақсаттары, қағидалары

• тактика, стратегия

• бірлескен жұмыс

• допты  меңгеру, допты жоғалтып алу

• әзірлеу, жасау

• рөлдер: ойынды құрушысы, ұйымдастырушы, көшбасшы, төреші, технологиялық  картаны құрушысы

 

     Пәнаралық

    байланыстар

Дене және денсаулық ғылымдарымен байланыс — қауіпсіздік, салмақ/ағым динамикасы. Информатика (интернеттен ақпарат іздеу), математика (кеңістік, бағыт және бұрыш), биология (ағзадағы биохимиялық өзгерістер), физика (жылдамдық, салмақ, энергия), психология (шағын топтарда жұмыс жасау) пәндерімен байланыс.
    АКТ қолдану

     дағдылары

Ғаламтордан  ақпарат табу үшін ноутбуктерді пайдалану, сабақты видео құралдарға жазып алу.
   Бастапқы білім

 

Оқушылар үй мен мектеп бағдарламасынан тыс, сондай-ақ алдыңғы бөлімдер мен сыныптарда   алынған өздерінің негізгі қарым-қатынас дағдылары мен қозғалыс  дағдыларын дамыта алады.
                                                                Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  

 

Ресурстар
 Сабақтың

басы

6 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың

ортасы

10 мин

 

 

10 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың

соңы

10 мин

(Б, К) Мұғалім оқушылармен амандасады.

Содан кейін ол оқушыларға келесі сұрақтарды талқылауды ұсынады:                                                                                                                        — басқыншылық ойындарда ойын кеңістігінде  қандай бағдарлау  дағдылары қажет?                                                                                                      — жылдамдық пен үйлесімдікті қалай дамытуға болады?

Сапқа тұрғызу, сәлемдесу, түгендеу.

Жаңа сабақты түсіндіру.

Саптық  жаттығулар, оңға, солға, артқа бұрылу.

Қозғалмалы бой жазу жаттығулары

-Қолды жоғары  ұстап аяқ ұшымен жүру.

-Екі қол белде өкшемен жүру.

-Екі қол белде аяқтың ішкі және сыртқы қырымен жүру.

-Бір қалыпты жеңіл жүгіру.

-Тіркеме адыммен оң және сол бүйірмен жүгіру.

-Алға қарай созылған  қол алақанына екі тізені тигізе жүгіру.

-Өкшені артқа көтеріп, екі алақанға тигізе жүгіру.

-Екі қол тізеде толық отырып жүгіру.

-Отырып секіре жүру.

-Дем алу, дем шығару.

Жаңа тақырыпқа арналған таныстырылым тамашалау

Шығармашылық тапсырмаТапсырманың дескриптерлері:

— жылдамдық пен үйлесімдіктің  арнайы жаттығулар кешенін құрастырып көрсете алады;

— жаттығуларды орындаған кезде аралық пен ара қашықтықты сақтайды;

— жаттығуларды орындаған кезде бірде бір төртбұрышты өткізбейді;

— жаттығуларды қатесіз орындайды.

Формативтік бағалау:

Мұғалім «бағдаршам» әдісін қолданады (әр түсті дөңгелек карточкалары): жасыл – тамаша, сары – жақсы, қызыл – қанағаттанарлық.

Сұраңыз: Бұл жаттығулар қандай физикалық қасиеттерді дамытады?

 

(Б, Ж, Ф) «Қарғалар және торғайлар» ойыны.                                          Сынып екі командаға бөлінеді, бірі — «қарғалар», екіншісі — «торғайлар». Командалар  волейбол алаңының ортаңғы сызығына арқаларымен бір-біріне тақалып жұптар құрады. Мұғалім бір команданың атауын атайды, мысалы «қарғалар!». Осы белгі  бойынша «қарғалар» өз жағының волейбол алаңының бет сызығына карай жүгіреді, ал «торғайлар» бұрыла отырып оларды ұстап алуға тырысады. Ұсталған «қарғалар» қолдарын көтереді. Мұғалім ұсталған «қарғаларды» санап алып жазып қояды. Мұғалім 8-10 рет кезекпен командалардың атауларын атайды. Ойын барысында мұғалім команда атауларын кезек бойынша емес, 2 немесе 3 рет қатарынан бірдей атай алады. Сондықтан ойын алдында мүмкіндігінше оқушыларға ескерту жасау керек.                                         Ойын ережесі:

— қуушылар тек өз жұптасын ұстайды;                                                       — ең көп қарсыластарын ұстаған  команда жеңіске жетеді.

Тапсырманың дескриптерлері:                                                                         — қауіпсіздік техникасын сақтайды;                                                                      — ойын кеңістігінде бағдар жасай алады;                                                          — мұғалімнің командаларын мұқият тыңдайды;                                                                   — қуушылар тек қана өз жұптастарын ұстайды.

Формативтік бағалау:

Мұғалім оқушыларға бін бірі бағалау әдісін қолдануға ұсынады («бас бармақ» әдісі): бас бармақ жоғары – тамаша, бас бармақ – көлденең – жақсы, бас бармақ төмен – қанағаттанарлық.

Сұраңыз: Бұл ойын қандай физикалық қасиеттерді дамытады?

 

Рефлексия.

Сабақтың соңында оқушылар стикерлерге жаңадан алған ақпаратты жазып өз пікірлерін білдіріп мүғалімге тапсырады.

Үй жұмысы: Ғаламтор арқылы үйлесімдікті дамытатын арнайы жаттығулардың жиынтықтарын көріп талқылау.                                     Үйлесімдікті дамытатын арнайы жаттығулардың кешенін құрастыру.

 

Үлкен бос кеңістік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбуктер.

Ресурсқа сілтеме:

лестница скорости и координации

https://www.youtube.com/watch?v=kRUSqcP8Swk          Файл:               №2 карточка «жылдамдық және үйлесімдік сатысындағы арнайы жаттығулардың кешені. docx»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стикерлер, маркерлер, қаламсаптар.

Дифференциалды оқыту:    — көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз?                           -кабілеті жоғары оқушыларға қандай міндеттер қоюды жоспарлайсыз? Бағалау:                                                                      – оқушылардың берілген материалды меңгеру деңгейін қалай тексересіз? Пәнаралық байланыс:                    — денсаулық және қауіпсіздік ережелері.              — АКТ.                                           — құндылықтармен байланыс (тәрбиелік элемент)
— оқушыларға қолдау көрсету үшін барлық сыныппен көрген бейнероликтерді талдау, сұрақтар қою арқылы жоспарлап отырмын;

— аса қабілетті оқушыларға өздеріне арнайы жаттығулар кешенін құрастыруды және талдауды ұсынамын.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— материалдың меңгерілуін бағалау сабақ бойы болады;                                             — материалдың меңгерілуінің  маңызды көрсеткіші – қимылды үйлестіру және ойын кеңістігінде бағдарлау. — коллаборативті орта құру;              — оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып тапсырмаларды құрастыру;                                            — қызмет түрлерін ауыстыру;            — кеңес беру.
Сабақ бойынша рефлексия

 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

 

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
Жалпы баға

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

 

 

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 6

сабақ 94-96

Қатысқандар саны: Қатысқандар саны:
Сабақтың тақырыбы: Ойын арқылы жеңіл атлетика дағдысын дамыту
Осы сабақ арқылы іске асатын оқыту мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.3.4.1 — денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардар болу.

6.2.6.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін  білу және түсіну, сондай-ақ оны шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну

Сабақ мақсаттары: Оқушылардың барлығы жаттығуларды жылдамдыққа орындай алады.

Оқушылардың көбісі ұсынылған жаттығуларды сауатты орындау жолдарын көрсете алады.

Оқушылардың кейбіреуі топтық жұмысты ұйымдастыру кезінде көшбасшылық қасиеттерін көрсете алады.

Бағалау критерийлері: Дене шынықтыру сабағындағы қауіпсіздік ережелерін сақтауды біліп, оны қолдана алуы.

Ұйымдастырушылық қасиетін көрсетуі.

Өз іс-әрекетін талдап, бағалай алуы.

Тілдік мақсаттар:

 

Оқушылар: жүгіру, секіру және лақтырудың жан-жақты дене жаттығулары арқылы түсіндіріп және талқылай алады.

Пәнге тән лексика мен терминология:

сөре, қарқын, жылдамдық, мәре, орнынан ұзындыққа секіру, лақтыру.

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер: Қозғалмай тұрып, біз неге денемізді қыздыруымыз керек?

Денені қыздыруға арналған қандай жаттығуларды білесіздер?

Дене жаттығуларын орындағаннан кейін неге қалыпқа келтіру жаттығуларын орындауымыз керек?

Қандай қауіпсіздік ережелерді білуіміз керек?

Құндылықтарды бойға сіңіру. Серіктестік, шындық, жауапкершілік.
Пәнаралық байланыс Жаратылыстану.
АКТ пайдалану дағдылары Бұл сабақта АКТ қолданылмайды.
Алдыңғы білім

 

Оқушылар үйде, сабақтан тыс уақытта, бұрынғы өткен бөлімдерінен алған жеңіл атлетика туралы дағдылары болады.
Сабақ барысы
Жоспарланған сабақ кезеңдері Сабақта жоспарланған қызмет

 

Ресурстар
Сабақтың басы

0-16 мин.

Сыныптың жиыны. Сәлемдесу, бағалау критерийлерді және оқу мақсатын хабарлау.

Кроссфит тәртібінде денені қыздыру. 6 рет отырып, тұру., 30 метрге жеңіл жүгіру., 6 рет кеудені жерден көтеру, қолды бүгіп жазу., қайталап жүгіру., 6 рет отырып, тұру., 30 метрге жеңіл жүгіру., 6 рет отырып, секіру., қайталап жүгіру. Жұмыс уақыты 6 минут. Жүру, денені қалыпқа келтіру.

Мұғалім сыныпты 1-3-ші деп топқа бөлу. ЖДЖ орындамас бұрын, мұғалім оқушыларға сұрақ қояды: статика дегеніміз не?, динамика дегеніміз не?. Оқушылар топта динамикалық және статикалық дене дайындығының жаттығулар жиынтығын құрастырып, орындайды. Мұғалім оқушыларды қадағалап, бағалап тұрады.

Мектеп алаңы, ысқырық, уақыт өлшегіш.
Сабақтың ортасы

16-40 мин.

(Ш Т Жж) Оқушылардың жылдамдық сапасын жетілдіру барысында «Салка құтқарушы» ойыны беріледі. Оқушылар алаңға шашылып, араларынан бір салканы таңдайды. Мұғалімнің дыбысы бойынша оқушылар салкадан алаңда қашады. Ал салка оқушыларды жүгіре қуып оларға қолын тигізу, қай оқушыға салканың қолы тиді сол оқушы қол жанында қатып қалады. Қалған жүгіріп жүрген оқушылар қатып қалған оқушыларды қолын тигізе құтқару керек. Ойын ойнатылып болғаннан соң қайтадан басқа салканы таңдай отырып, ойнатылады.

Келесі тапсырманы орындамас бұрын мұғалім оқушыларға сұрақ қояды: виражбен жүгіру мен тікелей жүгірудің айырмашылығы? Оқушылар егерде жауап беруге қиналса, онда жауабын ғаламтордан іздеуге болады, бұны оқушылар топтық жұмыс кезінде қарастырады.

Вираж бойымен жүгіру. Әр топ өз жолында жұмыс жасайды. Барлық оқушылар бірнеше рет жүгіріп шығады. Талқылау кезінде топтан бір қыз және бір ұл таңдалынады. Олар қалай дұрыс жүгіру керек екенін айтып түсіндіреді. Соңында «бағдаршаммен» бағалау әдісі жүреді.

Дескрипторлар: қауіпсіздік ережелерді сақтау, көшбасшылық қасиеттерін көрсете алу, талдап және бағалау.

Мектеп алаңы, ысқырық, уақыт өлшегіш және конустар.

 

 

Сабақтың аяғы

41-46 мин.

Сапқа тұрғызу арқылы сыныптың жиыны. Рефлексия:

1)      Мен өзімнің жұмысымен толық келісемін – 6 рет кеудені жерден көтеру, қол бүгіп жазу.

2)      Менде белгілі қиындықтар болды, бірақ мен оны жеңе аламын – 6 рет жоғарға секіру.

3)      Мен бұданда жақсы жұмыс жасай аламын 6 рет отырып, тұру.

Мектеп алаңы.
Саралау – оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық пен қауіпсіздікті тексеру.

 

 

Топтық жұмыстар кезінде сыныптастарының көмегі және мұғалімнің қолдау көрсетуі. Сабақ үрдісі кезінде өзін-өзі және бір-бірін бағалау тәсілі жүреді. Жұптық жұмыс барысында көшбасшылық қасиеттері оянады. Мұғалім оқушылардың бір-бірінің қарым-қатынасын қадағалап отыру керек. Қауіпсіздік ережелерді еске салу.
Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқыту мақсаттары іске асырмалы болды ма?

ОМ-ға барлық оқушылар қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, не себепті?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыт кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды және не себепті?

Жалпы бағалау:

 

Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті (сабақ беру, сондайақ оқыту туралы ойланыңыз)?

1:

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал етуші еді (сабақ беру, сондайақ оқыту туралы ойланыңыз)?

1:

2:

 

Мен сабақ барысында сынып немесе жеке оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы нені айқындадым, келесі сабақтарда неге назар аудару керек?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 6

сабақ 96

Қатысқандар саны: Қатысқандар саны:
Сабақтың тақырыбы: Ойын арқылы жеңіл атлетика дағдысын дамыту
Осы сабақ арқылы іске асатын оқыту мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.3.4.1 — денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардар болу.

6.2.6.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін  білу және түсіну, сондай-ақ оны шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну.

 

Сабақ мақсаттары: Оқушылардың барлығы жаттығуларды құрастыра алады.

Оқушылардың көбісі спикер ролінде бола алады.

Оқушылардың кейбіреуі ұсынылған жаттығуларға  дене дайындығының жоғарғы деңгейін көрсете алады.

Бағалау критерийлері: Күшті, секіргіштікті, жылдамдықты дамытуға арналған жаттығуларды білуі және оны қолдануы.

Түрлі бұлшық ет топтарына арналған дене дайындық жаттығуларының бағыттарын түсінуі.

Жаттығуларды іс-тәжірибелік әрекеттерде қолдануы.

Тілдік мақсаттар:

 

Оқушылар: жүгіру, секіру және лақтырудың жан-жақты дене жаттығулары арқылы түсіндіріп және талқылай алады.

Пәнге тән лексика мен терминология:

сөре, қарқын, жылдамдық, мәре, орнынан ұзындыққа секіру, лақтыру.

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер: Қозғалмай тұрып, біз неге денемізді қыздыруымыз керек?

Денені қыздыруға арналған қандай жаттығуларды білесіздер?

Дене жаттығуларын орындағаннан кейін неге қалыпқа келтіру жаттығуларын орындауымыз керек?

Қандай қауіпсіздік ережелерді білуіміз керек?

Құндылықтарды бойға сіңіру. Ашықтық, жауапкершілік, академиялық шындық.
Пәнаралық байланыс Жаратылыстану.
АКТ пайдалану дағдылары интерактив тақта
Алдыңғы білім

 

Оқушылар үйде, сабақтан тыс уақытта, бұрынғы өткен бөлімдерінен алған жеңіл атлетика туралы дағдылары болады.
Сабақ барысы
Жоспарланған сабақ кезеңдері Сабақта жоспарланған қызмет

 

Ресурстар
Сабақтың басы

0-16 мин.

Сыныптың жиыны. Сәлемдесу, бағалау критерийлерді және оқу мақсатын хабарлау.

Мұғалім оқушыларға сұрақ қояды: Қандай бұлшық ет топтары сіздерге белгілі? Спринтерлік және стайерлік жүгіріс кезінде қандай дене сапалары жұмыс жасайды?

Жүру: жай жүру, аяқтың ұшымен, өкшемен, жартылай отырып, толық отырып, жай жүру.

Жүгіру: бір қатармен, соңғы оқушы жылан тәріздес алдындағы оқушыларды айналып алдыға өтеді.

ЖДЖ жұпта орындау. 1-2-ге саналып жұпқа бөлу.

АЖЖ жылдамдыққа орындайды.

Мектеп алаңы, ысқырық, уақыт өлшегіш.
Сабақтың ортасы

16-40 мин.

(Т Жж)  Мұғалім сыныпты 3 топқа бөледі. Мұғалім әр топқа тапсырмалар береді:  күшке, секіргіштікке, жыдамдыққа арналған жаттығулар құрастыру.

Дескрипторлар: саралаудың қолжетімділігі.

Жаттығуларды құрастырып болғаннан соң оқушылар ғаламтордан сол жаттығуларға ұқсас нұсқасын тауып, өз жаттығуларымен салыстырып, басқа топтармен талқылап, біреуін таңдап іс-тәжірибеде көрсетеді. Мұғалім тарапынан басқа топтардың әділ бағалауын қадағалау.

Төзімділікті дамыту. 6 минут бойы оқушылар бір қалыпта жүгіреді. Мұғалім оқушылардың қарқынын қадағалап тұру.

Дескрипторлар: дұрыс қалыпты таңдау және жүгірген кезде дұрыс демалуы.

Мектеп алаңы, ысқырық, ноутбук, уақыт өлшегіш және конустар.

 

 

Сабақтың аяғы

41-46 мин.

Сапқа тұрғызу арқылы сыныптың жиыны.

Рефлексия: әр топ белгілі бір пішін құрастырады, ол пішін өз топтарының эмоциалды бейнесі.

Мектеп алаңы.
Саралау – оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық пен қауіпсіздікті тексеру.

 

 

Топтық жұмыстар кезінде сыныптастарының көмегі және мұғалімнің қолдау көрсетуі.

Деңгейлі тапсырмаларды оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай әзірлеу.

Сабақ үрдісі кезінде өзін-өзі және бір-бірін бағалау тәсілі жүреді. Жұптық жұмыс барысында көшбасшылық қасиеттері оянады. Мұғалім оқушылардың бір-бірінің қарым-қатынасын қадағалап отыру керек. Қауіпсіздік ережелерді еске салу.
Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқыту мақсаттары іске асырмалы болды ма?

ОМ-ға барлық оқушылар қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, не себепті?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыт кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды және не себепті?

Жалпы бағалау:

 

Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті (сабақ беру, сондайақ оқыту туралы ойланыңыз)?

1:

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал етуші еді (сабақ беру, сондайақ оқыту туралы ойланыңыз)?

1:

2:

 

Мен сабақ барысында сынып немесе жеке оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы нені айқындадым, келесі сабақтарда неге назар аудару керек?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 6

сабақ 97-98

Қатысқандар саны: Қатысқандар саны:
Сабақтың тақырыбы: Денені қыздыру және тыныс алу жүйесін қалпына келтіру.

 

Осы сабақ арқылы іске асатын оқыту мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.3.3.1 — түрлі дене жүктемелерінің арасындағы айырмашылықты және олардың ағзаға тигізетін әсерін сыртқы белгілеріне қарап анықтай білу

6.1.3.1 — қарапайым арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті білу және анықтау

Сабақ мақсаттары: Оқушылардың барлығы әртүрлі дене дайындығының жаттығуларын анықтай алады.

Оқушылардың көбісі ұсынылған жаттығулардың қиындығын жеңе алады.

Оқушылардың кейбіреуі әртүрлі жаттығулар жиынтығының қиындық деңгейін құрастырып, көрсете алады.

Бағалау критерийлері: Оқушылар өз ағзасына түскен салмақты анықтай алуы.

Орындау техникасын жетілдіруі.

Қойылған мақсатқа өзінің көзқарасын білуі.

Тілдік мақсаттар:

 

Оқушылар: жүгіру, секіру және лақтырудың жан-жақты дене жаттығулары арқылы түсіндіріп және талқылай алады.

Пәнге тән лексика мен терминология:

сөре, қарқын, жылдамдық, мәре, орнынан ұзындыққа секіру, лақтыру.

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер: Қозғалмай тұрып, біз неге денемізді қыздыруымыз керек?

Денені қыздыруға арналған қандай жаттығуларды білесіздер?

Дене жаттығуларын орындағаннан кейін неге қалыпқа келтіру жаттығуларын орындауымыз керек?

Қандай қауіпсіздік ережелерді білуіміз керек?

Құндылықтарды бойға сіңіру. Құрметтеу, серіктестік, шындық.
Пәнаралық байланыс Информатика.
АКТ пайдалану дағдылары https://www.youtube.com/watch?v=mLJDi2UyMR4

https://www.youtube.com/watch?v=7GqhqmYjMpE

https://www.youtube.com/watch?v=DopYGSv6Pb0

Алдыңғы білім

 

Оқушылар үйде, сабақтан тыс уақытта, бұрынғы өткен бөлімдерінен алған жеңіл атлетика туралы дағдылары болады.
Сабақ барысы
Жоспарланған сабақ кезеңдері Сабақта жоспарланған қызмет

 

Ресурстар
Сабақтың басы

0-16 мин.

Сыныптың жиыны. Сәлемдесу, бағалау критерийлерді және оқу мақсатын хабарлау. Мұғалім оқушыларды 3 топқа бөледі. Топқа бөліну оқушылардың өз қалауымен орындалады. Мұғалім оқушыларға сұрақ қояды: Кім хайуанаттар бағына барғанды ұнатады? Сен нені таңдайсын сафари паркты ма әлде ресторан Маг Дак па? Оқушылар  топты қызығушылықпен құрады. Әр топ өзінің аймағында денені қыздыру жаттығуларын өткізеді. Негізгі міндет дене шынықтыру жаттығуларын саралап беру болып табылады. Мұғалім жаттығулардың дұрыс орындауын қадағалап, әдістемелік ұсыныстар беру.

А.Ж.Ж және жылдамдыққа жүгіру.

Мектеп алаңы, ысқырық, уақыт өлшегіш.
Сабақтың ортасы

16-40 мин.

(К Т Жж) Мұғалім сыныппен бірге жеңіл атлетиканың негізгі түрлерін анықтау мақсатында әңгіме құру. Олар: спринтерлік жүгіріс, лақтыру және жан-жақты секірулер. Мұғалім осы айтылған негізгі түрлерінің ішінде әйгілі танымал спортшыларды   айтуын сұрау. Мысалы: Усэйн Болт, Ян Железны, Елена Исинбаева. Оқушылар өздерінің топтарында  осы айтылған спортшылардың денені қыздыру жаттығуларын ғаламтор арқылы табуы және оны жасап көруін бақылау. Оқушылар денені қыздыру жаттығуларының жан-жақты түрлерін құрастырып, көрсету керек. Орындап болғаннан соң оқушы өзінің әрекетін талқылап, өзін-өзі бағалау.

Төзімділікті дамыту. 6 минуттық жүгіріс, жылдамдық бағытын мұғалімнің дыбыс беру арқылы өзгерту. Жүгіру мақсатында мұғалім оқушыға дұрыс стратегия қолдану туралы тапсырма беру.

Дескрипторлар: қозғалыс қарқынын мөлшерлеуін біледі, пәннің білімін жоғарлатады және дене сапаларын жетілдіреді.

Мектеп алаңы, ысқырық, ноутбук және уақыт өлшегіш.

 

 

Сабақтың аяғы

41-46 мин.

Сапқа тұрғызу арқылы сыныптың жиыны. Сабақтың қорытындысын шығару. Оқушы екі немесе үш сөйлеммен өзінің сабақтағы жұмысын түсіндіреді. Мектеп алаңы.
Саралау – оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық пен қауіпсіздікті тексеру.

 

 

Топтық жұмыс кезінде мұғалім оқушыларды бақылап отырады.

Мұғалімнің көмегі.

Бұл сабақта әр оқушы өзінің дене дайындығына байланысты, қиындықты таңдап алады.

Топтық жұмыс кезінде сұрақтарды қою. Әдістемені игеруіне байланысты ашық сұрақтар қою. Сабақта өзін-өзі және бірін-бірі бағалауды қолдану. Қауіпсіздік ережелерді еске салу.
Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқыту мақсаттары іске асырмалы болды ма?

ОМ-ға барлық оқушылар қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, не себепті?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыт кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды және не себепті?

Жалпы бағалау:

Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті (сабақ беру, сондай-ақ оқыту туралы ойланыңыз)?

1:

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал етуші еді (сабақ беру, сондай-ақ оқыту туралы ойланыңыз)?

1:

2:

Мен сабақ барысында сынып немесе жеке оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы нені айқындадым, келесі сабақтарда неге назар аудару керек?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Мектеп:
Күні:

сабақ 99

Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 6 Қатысқандар саны: Қатысқандар саны:
Сабақтың тақырыбы: Денені қыздыру және тыныс алу жүйесін қалпына келтіру.

 

Осы сабақ арқылы іске асатын оқыту мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.3.3.1 — түрлі дене жүктемелерінің арасындағы айырмашылықты және олардың ағзаға тигізетін әсерін сыртқы белгілеріне қарап анықтай білу

6.1.3.1 — қарапайым арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті білу және анықтау

Сабақ мақсаттары: Оқушылардың барлығы кешенді денені қыздыру жаттығуларын құрастырып және талқылай алады.

Оқушылардың көбісі жаттығулардың күрделендірілген нұсқасын көрсете алады.

Оқушылардың кейбіреуі жоғарғы жаттығулардың кешенін жасап орындай алады.

Бағалау критерийлері: Сабақ үрдісіне белсене қатысуы.

Өз әркетіне өзіндік баға беруі.

Серіктесінің әрекетіне сыни тұрғыдан баға беруі.

Тілдік мақсаттар:

 

Оқушылар: жүгіру, секіру және лақтырудың жан-жақты дене жаттығулары арқылы түсіндіріп және талқылай алады.

Пәнге тән лексика мен терминология:

сөре, қарқын, жылдамдық, мәре, орнынан ұзындыққа секіру, лақтыру.

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер: Қозғалмай тұрып, біз неге денемізді қыздыруымыз керек?

Денені қыздыруға арналған қандай жаттығуларды білесіздер?

Дене жаттығуларын орындағаннан кейін неге қалыпқа келтіру жаттығуларын орындауымыз керек?

Қандай қауіпсіздік ережелерді білуіміз керек?

Құндылықтарды бойға сіңіру. Азаматтық жауапкершілік, тұнықтық, серіктестік.
Пәнаралық байланыс Жаратылыстану.
АКТ пайдалану дағдылары Бұл сабақта АКТ қолданылмайды.
Алдыңғы білім

 

Оқушылар үйде, сабақтан тыс уақытта, бұрынғы өткен бөлімдерінен алған жеңіл атлетика туралы дағдылары болады.
Сабақ барысы
Жоспарланған сабақ кезеңдері Сабақта жоспарланған қызмет

 

Ресурстар
Сабақтың басы

0-16 мин.

Сыныптың жиыны. Сәлемдесу, бағалау критерийлерді және оқу мақсатын хабарлау. Сынып адам ағзасының маңыздылығына байланысты талқылау жүргізеді. Мынандай сұрақтар қарастырады: Ағза қандай сыртқы белгілерден қалжырайтынын анықтау? Интенсивті жұмыстағы демалу ритмі?

Жүру әдістері. Жүгіру және оның түрлері.

ЖДЖ орында орындау.

А.Ж.Ж және жылдамдыққа жүгіру.

Мектеп алаңы, ысқырық, уақыт өлшегіш.
Сабақтың ортасы

16-40 мин.

(Т Ж Ш) Мұғалім сыныпты 3 топқа бөледі. Оқушылар топта қандай жаттығулар секіруге, жүгіруге, лақтыруға арналған туралы денені қыздыру әрекетін жүргізеді. Оқушылар топта жаттығуларды жасау барысында талқылап және бірін-бірі бағалап отырады. Содан кейін мұғалім оқушыларға жаттығулардың кешенін дене дайындығына байланысты құрастырып көрсете алуын қадағалайды. Әр оқушы жаттығулар кешенін өз дене дайындығына байланысты жасайды.

«Қуыспақ» ойыны. Жүргізуші оқушы сыныпқа кешеннен алынған жаттығуды көрсетеді, ол басқа қатысушы оқушыларға тапсырма болады. Әр жүргізуші өзінің кешенді жаттығуын көрсетеді.

Дескрипторлар: ойынның ережесін сақтау, сабақ үрдісіне белсенді қатысу, жоғарғы күрделі тапсырмаларды орындау.

Мектеп алаңы, ысқырық, скакалка, гимнастикалық таяқшалар, құрсаулар, доптар және уақыт өлшегіш.

 

 

Сабақтың аяғы

41-46 мин.

Сапқа тұрғызу арқылы сыныптың жиыны. Мұғалім оқушыларға сұрақ қояды: дене дайындығының жүктемесін орындауда қандай сыртқы белгілер көрінеді? Мұғалім осы сұрақтың жауабын алу үшін кез келген оқушыға волейбол добын лақтырады, оқушы жауапты қайтарған соң, мұғалімге допты қайта лақтырады. Мектеп алаңы, волейбол добы.
Саралау – оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық пен қауіпсіздікті тексеру.

 

 

Топтық жұмыс кезінде мұғалім оқушыларды бақылап отырады.

Мұғалімнің көмегі.

Бұл сабақта әр оқушы өзінің дене дайындығына байланысты, қиындықты таңдап алады.

Топтық жұмыс кезінде сұрақтарды қою. Әдістемені игеруіне байланысты ашық сұрақтар қою. Сабақта өзін-өзі және бірін-бірі бағалауды қолдану. Қауіпсіздік ережелерді еске салу.
Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқыту мақсаттары іске асырмалы болды ма?

ОМ-ға барлық оқушылар қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, не себепті?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыт кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды және не себепті?

Жалпы бағалау:

 

Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті (сабақ беру, сондайақ оқыту туралы ойланыңыз)?

1:

2:

 

Сабақты жақсартуға не ықпал етуші еді (сабақ беру, сондайақ оқыту туралы ойланыңыз)?

1:

2:

 

Мен сабақ барысында сынып немесе жеке оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы нені айқындадым, келесі сабақтарда неге назар аудару керек?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 6

сабақ 100

Қатысқандар саны: Қатысқандар саны:
Сабақтың тақырыбы: Қозғалыс белсенділігі арқылы денсаулықты нығайту
Осы сабақ арқылы іске асатын оқыту мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.3.1.1 — денсаулықты сақтаудың маңыздылығын білу және түсіну
Сабақ мақсаттары: Оқушылардың барлығы өздерінің дене дайындығының деңгейін анықтап, біле алады.

Оқушылардың көбісі әдістемелік материалдарды жоғарғы деңгейде меңгергенін көрсете алады.

Оқушылардың кейбіреуі нәтижені жақсартуына байланысты басқа оқушыларға шығару жолдарына көмектесе алады.

Бағалау критерийлері: Қауіпсіздік ережелерді сақтауы.

Орындаған жаттығулардың қарқынын бақылауы.

СӨС-ның дағдыларын білуі және оны қолдануы.

Тілдік мақсаттар:

 

Оқушылар: жүгіру, секіру және лақтырудың жан-жақты дене жаттығулары арқылы түсіндіріп және талқылай алады.

Пәнге тән лексика мен терминология:

сөре, қарқын, жылдамдық, мәре, орнынан ұзындыққа секіру, лақтыру.

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер: Қозғалмай тұрып, біз неге денемізді қыздыруымыз керек?

Денені қыздыруға арналған қандай жаттығуларды білесіздер?

Дене жаттығуларын орындағаннан кейін неге қалыпқа келтіру жаттығуларын орындауымыз керек?

Қандай қауіпсіздік ережелерді білуіміз керек?

Құндылықтарды бойға сіңіру. Өмір бойына шындық пен ашықтыққа үйрету.
Пәнаралық байланыс Жаратылыстану.
АКТ пайдалану дағдылары Бұл сабақта АКТ қолданылмайды.
Алдыңғы білім

 

Оқушылар үйде, сабақтан тыс уақытта, бұрынғы өткен бөлімдерінен алған жеңіл атлетика туралы дағдылары болады.
Сабақ барысы
Жоспарланған сабақ кезеңдері Сабақта жоспарланған қызмет

 

Ресурстар
Сабақтың басы

0-16 мин.

Сыныптың жиыны. Сәлемдесу, бағалау критерийлерді және оқу мақсатын хабарлау. Мұғалім дене шынықтыру сабағының маңыздылығы мен спортпен шұғылдану оның ішінде үйлесімді жеке даму, денсаулықты нығайту туралы әңгіме жүргізеді. Әңгімелесу кезінде мұғалім оқушыларға сұрақ қояды: дене дағдыларын күнделікті өмірде қалай қолданамыз?

Сыныпты 2 бағанаға сапқа тұрғызу. Жүру, мұғалімнің тапсырмасы бойынша: жай жүру, аяқтың ұшымен, өкшемен, тізені биік көтере, жай жүру. Жүгіру, бір қалыппен. Мұғалімнің белгісі арқылы жүгірудің бағытын өзгертеді. Жүру, денені қалыпқа келтіру.

Ж.Д.Ж. қозғалыста. Жаттығуларды орындау кезінде сынып арақашықтықтарды сақтау керек. Кеудені жерден көтеру, қолды бүгіп жазу.

А.Ж.Ж және жылдамдыққа жүгіру.

Мектеп алаңы, ысқырық, уақыт өлшегіш.
Сабақтың ортасы

16-40 мин.

(Ж.ж) Кедергілер алабы. Мұғалім оқушыларға кедергі алабынан бірнеше рет өту туралы түсіндереді. Қайта өту кезінде оқушы жақсы нәтиже көрсету керек. Басты критерий болып қауіпсіздік ережелерін сақтау болады.

Кедергілер алабы:

1)      Жеті рет орында отырып, тұру.

2)      Отырып, артымен жүру.

3)      Бес рет кеудені жерден көтеру, қолды бүгіп жазу.

4)      Тізіліп тұрған конустар арқылы «жылан» тәріздес жүгіру.

5)      «Батпақ». Бір аяқпен бір құрсаудан екінші құрсауға секіру.

6)      Жүгіру жанымен.

7)      Нысанаға дәлдікпен лақтыру.

8)      Жылдамдық.

Оқушы қалыпқа келтіру жаттығуларының жиынтығын өткізеді. Мұғалім оқушылардың арасынан кедергі алабынан жақсы өткен оқушыны таңдап алады. Ол оқушы басқа оқушыларға кедергілер алабынан қалай өткені туралы түсіндіріп, көрсетеді.

Қайтадан кедергілер алабынан өту.

Дескрипторлар: жігерлік сапаны тәрбиелеу, спорттық шеберлікті көтеру, өз серіктестеріне көмегін тигізу.

Мектеп алаңы, ысқырық, конустар, құрсаулар, кіші доптар және, нысана.

 

 

Сабақтың аяғы

41-46 мин.

Сапқа тұрғызу арқылы сыныптың жиыны. Сабақтың қорытындысы. Рефлексияда оқушы сұраққа жауап береді: кедергілер алабынан өтуіне байланысты өз серіктестерінің көмегі қаншалықты ықпалын тигізді? Мектеп алаңы.
Саралау – оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық пен қауіпсіздікті тексеру.

 

 

Талантты оқушылар өздерінің сыныптастарына көрсете және ұсыныстар жасай отырып, көмектеседі.

Топтық жұмыс кезінде мұғалім оқушыларды бақылап отырады.

Жаттығуды орындап болғаннан соң оқушы өзін-өзі бағалайды, ал топтық жұмыс барысында бірін-бірі бағалайды. Қауіпсіздік ережелерді еске салу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 6

смбақ 101

Қатысқандар саны: Қатысқандар саны:
Сабақтың тақырыбы: Қозғалыс белсенділігі арқылы денсаулықты нығайту
Осы сабақ арқылы іске асатын оқыту мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.3.1.1. Денсаулық маңыздылығын білу және түсіну.
Сабақ мақсаттары: Оқушылардың барлығы жаттығуларын жақсарту бағытындағы мәселелерін орындай алады.

Оқушылардың көбісі жағдайларының себептерін түсініп, оны шығару жолын таба алады.

Оқушылардың кейбіреуі жас ерекшеліктеріне сай нәтиже көрсете алады.

Бағалау критерийлері: Қауіпсіздік ережелерді сақтауы.

Ағзаның функциональды мүмкіндіктерін жоғарлатуы.

Өзінің мүмкіндіктерін әділ бағалауы.

Тілдік мақсаттар:

 

Оқушылар: жүгіру, секіру және лақтырудың жан-жақты дене жаттығулары арқылы түсіндіріп және талқылай алады.

Пәнге тән лексика мен терминология:

сөре, қарқын, жылдамдық, мәре, орнынан ұзындыққа секіру, лақтыру.

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер: Қозғалмай тұрып, біз неге денемізді қыздыруымыз керек?

Денені қыздыруға арналған қандай жаттығуларды білесіздер?

Дене жаттығуларын орындағаннан кейін неге қалыпқа келтіру жаттығуларын орындауымыз керек?

Қандай қауіпсіздік ережелерді білуіміз керек?

Құндылықтарды бойға сіңіру. Ынтымақтастық, айқындық, шындық.
Пәнаралық байланыс Жаратылыстану.
АКТ пайдалану дағдылары https://www.youtube.com/watch?v=JL9s0ny6VwE
Алдыңғы білім

 

Оқушылар үйде, сабақтан тыс уақытта, бұрынғы өткен бөлімдерінен алған жеңіл атлетика туралы дағдылары болады.
 

 

Сабақ барысы

Жоспарланған сабақ кезеңдері Сабақта жоспарланған қызмет

 

Ресурстар
Сабақтың басы

0-16 мин.

Сыныптың жиыны. Сәлемдесу, бағалау критерийлерді және оқу мақсатын хабарлау.  Мұғалім оқушыларға 3 топты ұсынады: лақтыру, спринтерлік жүгіру және секіру. Оқушы өзінің мәселесіне сай бір топты таңдайды. Оқушылар әр топта әртүрлі лақтыруға, жүгіруге және секіруге арналған жаттығуларды орындайды. Ал мұғалім оқушы орындаған жаттығуларды бақылап оған әдістемелік ұсыныстар жасап тұрады.

А.Ж.Ж және жылдамдыққа жүгіру.

Мектеп алаңы, ысқырық, уақыт өлшегіш.
Сабақтың ортасы

16-40 мин.

(Т, Ж, Жж) Мұғалім оқушыларға карточкалар арқылы тапсырма беру.

Спринтерлік жүгіріс: сөрелік қалып жоғарғы, 10-16 метрге жылдамдыққа жүгіру, 30 метрге жүгіру. Әр жаттығуды оқушы 3-6 рет орындайды. Дескрипторлар: техникасын дұрыс орындау, қатты жылдамдықты дамыту. Орындап болғаннан соң оқушы өз жұмысын талқылап бағалайды.

Секіру: секіру аяқ тізеден бүгіліп кеудеге тигізу, көбірек секіру бір аяқпен тізеге итерілу, орнынан ұзындыққа секіру. Әр жаттығуды оқушы 3-6 рет орындайды. Дескрипторлар: жақсы нәтиже көрсету, жаттығудың техникасын дұрыс орындау.

Лақтыру: орнынан сол және оң қолмен, жүгіре екпінмен, биіктік траекториясы арқылы кіші допты дәлдікке лақтыру. Бұл бекетте оқушылар 24 минут жұмыс жасайды. Дескрипторлар: қауіпсіздік ержелерді сақтау, орындау техникасын жетілдіру. Жұптық жұмыс кезінде оқушылар арасында бірін-бірі бағалау жүреді, және өз серіктесінің жақсы нәтиже көрсетуіне байланысты көмектеседі. Сабақ барысында мұғалім әр оқушына қадағалай отырып, оларға дұрыс техникасын орындауында өзгерістер еңгізеді.

Мектеп алаңы, ысқырық, ноутбук, тапсырма-карточкалары, лақтыруға арналған доптар, уақыт өлшегіш.
Сабақтың аяғы

41-46 мин.

Сапқа тұрғызу арқылы сыныптың жиыны. Сабақтың қорытындысын топпен талқылау. Әр топтың оқушылары 6 балдық немесе бас бармақпен өздерін бағалайды. Мектеп алаңы.
Саралау – оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық пен қауіпсіздікті тексеру.

 

 

Талантты оқушылар өздерінің сыныптастарына көрсете және ұсыныстар жасай отырып, көмектеседі.

Топтық жұмыс кезінде мұғалім оқушыларды бақылап отырады.

Жаттығуды орындап болғаннан соң оқушы өзін-өзі бағалайды, ал топтық жұмыс барысында бірін-бірі бағалайды. Қауіпсіздік ережелерді еске салу.
Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқыту мақсаттары іске асырмалы болды ма?

ОМ-ға барлық оқушылар қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, не себепті?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыт кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды және не себепті?

Жалпы бағалау:

Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті (сабақ беру, сондай-ақ оқыту туралы ойланыңыз)?

1:

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал етуші еді (сабақ беру, сондай-ақ оқыту туралы ойланыңыз)?

1:

2:

Мен сабақ барысында сынып немесе жеке оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы нені айқындадым, келесі сабақтарда неге назар аудару керек?

 

 

 

 

 

Қалыптастырушы бағалау

 

Дене шынықтыру: 6 сынып

Күні:

Бөлім: №8 Жеңіл атлетика дағдыларын дамыту және шолу.

            Сабақтың тақырыбы: Қозғалыс белсенділігі арқылы денсаулықты нығайту.

 

 

Белгілеу Оқу мақсаты Бағалауға арналған нұсқаулық
Оқушылардың барлығы жаттығуларын жақсарту бағытындағы мәселелерін орындай алады.

Оқушылардың көбісі жағдайларының себептерін түсініп, оны шығару жолын таба алады.

Оқушылардың кейбіреуі жас ерекшеліктеріне сай нәтиже көрсете алады.

6.3.1.1. Денсаулық маңыздылығын білу және түсіну. Мұғалім оқушыларға карточкалар арқылы тапсырма беру.

Спринтерлік жүгіріс: сөрелік қалып жоғарғы, 10-16 метрге жылдамдыққа жүгіру, 30 метрге жүгіру. Әр жаттығуды оқушы 3-6 рет орындайды.

Секіру: секіру аяқ тізеден бүгіліп кеудеге тигізу, көбірек секіру бір аяқпен тізеге итерілу, орнынан ұзындыққа секіру. Әр жаттығуды оқушы 3-6 рет орындайды.

Лақтыру: орнынан сол және оң қолмен, жүгіре екпінмен, биіктік траекториясы арқылы кіші допты дәлдікке лақтыру. Бұл бекетте оқушылар 24 минут жұмыс жасайды.

Жұптық жұмыс кезінде оқушылар арасында бірін-бірі бағалау жүреді, және өз серіктесінің жақсы нәтиже көрсетуіне байланысты көмектеседі. Сабақ барысында мұғалім әр оқушына қадағалай отырып, оларға дұрыс техникасын орындауында өзгерістер еңгізеді.

Дағдылар Бағалау критерийлері
Түсіну.

Қолдану.

Бағалау.

 

 

Оқушы төмендегі критерийлерді орындаса, онда оқу мақсатына жетеді:
Қауіпсіздік ережелерді сақтауы.

Ағзаның функциональды мүмкіндіктерін жоғарлатуы.

Өзінің мүмкіндіктерін әділ бағалауы.

 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 6

сабақ 102

Қатысқандар саны: Қатысқандар саны:
Сабақтың тақырыбы: Қозғалыс белсенділігі арқылы денсаулықты нығайту.

 

Осы сабақ арқылы іске асатын оқыту мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.3.1.1. Денсаулық маңыздылығын білу және түсіну.
Сабақ мақсаттары: Оқушылардың барлығы топтық жұмыста белсенділік көрсете алады.

Оқушылардың көбісі көшбасшылық қасиетін көрсете алады.

Оқушылардың кейбіреуі таңдалған ойынның ережесін құрастырып, түсіндіре алады.

Бағалау критерийлері: Қауіпсіздік ережелерді сақтауы.

Командамен бірге жұмыс жасай алуы.

Ойынның ержесін сақтауы.

Сабақ үрдісіне белсенді қатысуы.

Тілдік мақсаттар:

 

Оқушылар: жүгіру, секіру және лақтырудың жан-жақты дене жаттығулары арқылы түсіндіріп және талқылай алады.

Пәнге тән лексика мен терминология:

сөре, қарқын, жылдамдық, мәре, орнынан ұзындыққа секіру, лақтыру.

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер: Қозғалмай тұрып, біз неге денемізді қыздыруымыз керек?

Денені қыздыруға арналған қандай жаттығуларды білесіздер?

Дене жаттығуларын орындағаннан кейін неге қалыпқа келтіру жаттығуларын орындауымыз керек?

Қандай қауіпсіздік ережелерді білуіміз керек?

Құндылықтарды бойға сіңіру. Ынтымақтастық, академиялық адалдылық, ашықтық.
Пәнаралық байланыс Жаратылыстану.
АКТ пайдалану дағдылары https://www.youtube.com/watch?v=JnqwUBLrGRY
Алдыңғы білім

 

Оқушылар үйде, сабақтан тыс уақытта, бұрынғы өткен бөлімдерінен алған жеңіл атлетика туралы дағдылары болады.
 

 

Сабақ барысы

Жоспарланған сабақ кезеңдері Сабақта жоспарланған қызмет

 

Ресурстар
Сабақтың басы

0-16 мин.

Сыныптың жиыны. Сәлемдесу, бағалау критерийлерді және оқу мақсатын хабарлау.  Жүру, жүруден жүгіруге ауысу. Бір қалыпты жүгіру. Бір ысқырық – жоғары секіру, екі ысқырық – секіру, 360 градусқа айнала. Жүру денені қалыпқа келтіру.

ЖДЖ топта орындау. Бұл сабақтың топтары өткен сабақтың топтарындай болады. Мұғалім оқушыларды қадағалай отырып, әдістемелік ұсыныстар жасайды.

А.Ж.Ж және жылдамдыққа жүгіру.

Мектеп алаңы, ысқырық, уақыт өлшегіш.
Сабақтың ортасы

16-40 мин.

(Т) Әр топқа ноутбук беріледі. Мұғалім оқушыларға жылдамдыққа, секіруге, икемділікке, күшке арналған қозғалмалы ойындарды ғаламтордан тауып алындар деп тапсырма береді.

Әр топ өзіне берілген тапсырманы ғаламтордан іздеп, тауып басқа топтармен бөліседі. Сынып қандай ойынды ойнау керек екендігін таңдайды. Мұғалім мүмкіндіктерге байланысты оқушыларға ойынның күрделі болуын қарастырады. Барлық ойындар конустар арқылы ойнатылуы керек. Егер ойынға басқа құрал-жабдықтар керек болса, онда қосымша нұсқалар қарастырады. Дескрипторлар: ұсынылған ойын барлығына тән, күрделенген және қауіпсіздік ережелері сақталу керек.

Мектеп алаңы, ысқырық, ноутбук, конустар.
Сабақтың аяғы

41-46 мин.

Сапқа тұрғызу арқылы сыныптың жиыны. Сабақтың жарқын сәттерін талдау. Демалыс мезгіліне тапсырма беру.

 

 

 

Мектеп алаңы.
Саралау – оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? Денсаулық пен қауіпсіздікті тексеру.

 

 

Талантты оқушылар өздерінің сыныптастарына көрсете және ұсыныстар жасай отырып, көмектеседі.

Топтық жұмыс кезінде мұғалім оқушыларды бақылап отырады.

Саралау ол тапсырманың күрделендірілгеніне байланысты болады.

Оқушы сабақта барлық бағалау критерийлеріне жетуі тиіс. Қауіпсіздік ережелерді еске салу.
Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқыту мақсаттары іске асырмалы болды ма?

ОМ-ға барлық оқушылар қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, не себепті?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыт кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды және не себепті?

Жалпы бағалау:

Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті (сабақ беру, сондай-ақ оқыту туралы ойланыңыз)?

 

Сабақты жақсартуға не ықпал етуші еді (сабақ беру, сондай-ақ оқыту туралы ойланыңыз)?

 

Мен сабақ барысында сынып немесе жеке оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы нені айқындадым, келесі сабақтарда неге назар аудару керек?

Қалыптастырушы бағалау

 

Дене шынықтыру: 6 сынып

Күні:

Бөлім: №8 Жеңіл атлетика дағдыларын дамыту және шолу.

            Сабақтың тақырыбы: Қозғалыс белсенділігі арқылы денсаулықты нығайту.

 

 

Белгілеу Оқу мақсаты Бағалауға арналған нұсқаулық
Оқушылардың барлығы топтық жұмыста белсенділік көрсете алады.

Оқушылардың көбісі көшбасшылық қасиетін көрсете алады.

Оқушылардың кейбіреуі таңдалған ойынның ережесін құрастырып, түсіндіре алады.

6.3.1.1. Денсаулық маңыздылығын білу және түсіну. Әр топқа ноутбук беріледі. Мұғалім оқушыларға жылдамдыққа, секіруге, икемділікке, күшке арналған қозғалмалы ойындарды ғаламтордан тауып алындар деп тапсырма береді.

Әр топ өзіне берілген тапсырманы ғаламтордан іздеп, тауып басқа топтармен бөліседі. Сынып қандай ойынды ойнау керек екендігін таңдайды. Мұғалім мүмкіндіктерге байланысты оқушыларға ойынның күрделі болуын қарастырады. Барлық ойындар конустар арқылы ойнатылуы керек. Егер ойынға басқа құрал-жабдықтар керек болса, онда қосымша нұсқалар қарастырады.

Дағдылар Бағалау критерийлері
Түсіну.

Қолдану.

 

 

Оқушы төмендегі критерийлерді орындаса, онда оқу мақсатына жетеді:
Қауіпсіздік ережелерді сақтауы.

Командамен бірге жұмыс жасай алуы.

Ойынның ержесін сақтауы.

Сабақ үрдісіне белсенді қатысуы.